Polish National Implementation of HL7 CDA (plcda-)

eZdrowie - Projekt P1

Document templates

[1] Dokument anulujący Nullifying document CDA template Schematron DECOR Examples
[1] Dokument recepty CDA template for prescription document Schematron DECOR Examples
[1] Dokument recepty farmaceutycznej CDA template for drug prescription document issued at pharmacy Schematron DECOR Examples
[1] Dokument recepty na import docelowy CDA template for drug prescription document TBC Schematron DECOR Examples
[1] Dokument recepty spełniający wymagania związane z refundacją CDA template for drug prescription document with reimbursement requirements fulfilled Schematron DECOR Examples
[1] Dokument skierowania CDA template for referral document Schematron DECOR Examples
[1] Dokument zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne CDA template for a prescription for medical equipment or product Schematron DECOR Examples
[1] Karta informacyjna leczenia szpitalnego CDA template for discharge summary note Schematron DECOR Examples
[1] Karta oceny stanu pacjenta CDA template for Nursing patient status assessment note document Schematron DECOR Examples
[1] Karta odmowy przyjęcia do szpitala CDA template for refusal note Schematron DECOR Examples
[1] Karta wywiadu pielęgniarskiego CDA template for Nursing history note Schematron DECOR Examples
[1] Konsultacja lekarska CDA template for consultaion note document Schematron DECOR Examples
[1] Opis badania diagnostycznego CDA template for diagnostic study note Schematron DECOR Examples
[1] Protokół operacyjny CDA template for surgical operation note Schematron DECOR Examples
[1] Raport pielęgniarski CDA template for nuresery report item document Schematron DECOR Examples
[1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego CDA document template document for a referral to psychiatric hospital Schematron DECOR Examples
[1] Skierowanie do uzdrowiska CDA document template for a referral to health resort Schematron DECOR Examples
[1] Skierowanie do zakładu opiekuńczego CDA document template for a referral to care facility Schematron DECOR Examples
[1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej CDA document template document for a referral for tests due to suspected occupational disease Schematron DECOR Examples
[1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową CDA document template document for a referral to long-term nursing Schematron DECOR Examples
[1] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego CDA template for laboratory report Schematron DECOR Examples
[1] Szablon bazowy Base document CDA template Schematron DECOR Examples
[1] Wpis do karty uodpornienia CDA template for immunization card item Schematron DECOR Examples
[1] Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala CDA template for Nursing patient status assessment note document Schematron DECOR Examples

Nursery care plan (assessment scales)

[4] Pielęgniarska skala oceny ADL CDA template for Nursing ADL assessment entry DECOR
[4] Pielęgniarska skala oceny trzymania moczu CDA template for Nursing ADL assessment entry DECOR
[4] Pielęgniarska skala oceny bólu CDA template for Nursing pain assessment entry DECOR
[4] Pielęgniarska skala oceny zmęczenia CDA template for Nursing fatigue assessment entry DECOR
[4] Pielęgniarska skala oceny nudności CDA template for Nursing nausea assessment entry DECOR
[4] Pielęgniarska skala oceny upadków CDA template for Nursing falls assessment entry DECOR
[4] Pielęgniarska skala oceny odleżyn CDA template for Nursing badsore assessment entry DECOR
[4] Diagnozy pielęgniarskie CDA template for nursing diagnosis DECOR
[4] Pielęgniarska skala oceny duszności CDA template for Nursing dyspnoe assessment entry DECOR
[4] Obecność odleżyn CDA template for presence of pressure ulcers entry DECOR
[4] Brak odleżyn CDA template for absense of pressure ulcers entry DECOR