Polish National Implementation of HL7 CDA (plcda-)

eZdrowie - Projekt P1

Templates

 [1] Dokument anulujący / plCdaNullification  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.14  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [1] Dokument recepty / plCdaDrugPrescription  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [1] Dokument recepty farmaceutycznej / plCdaPharmaceuticalDrugPrescription  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [1] Dokument recepty na import docelowy / plCdaImportedDrugPrescription  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.8  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [1] Dokument recepty spelniający wymagania NFZ związane z refundacją / plCdaNfzDrugPrescription  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.6  - v0.9.9 / 2014‑08‑14

 [1] Dokument recepty spełniający wymagania związane z refundacją / plCdaReimbursementConformantDrugPrescription  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [1] Dokument skierowania / plCdaReferral  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [1] Dokument zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne / plCdaMedicalEquipmentPrescription  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.5  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [1] Karta informacyjna leczenia szpitalnego / plCdaDischargeSummary  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.18  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [1] Karta oceny stanu pacjenta / plCdaNursingPatientStatusAssessmentNote  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.23  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [1] Karta odmowy przyjęcia do szpitala / plCdaRefusalNote  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.19  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [1] Karta wywiadu pielęgniarskiego / plCdaNursingHistoryNote  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.22  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [1] Konsultacja lekarska / plCdaConsultationNote  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.15  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [1] Opis badania diagnostycznego / plCdaDiagnosticStudyNote  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.16  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [1] Protokół operacyjny / plCdaSurgicalOperationProtocol  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.20  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [1] Raport pielęgniarski / plCdaNursingReportItem  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.25  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego / plCdaReferralToPsychiatricHospital  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [1] Skierowanie do uzdrowiska / plCdaReferralToHealthResort  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.9  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [1] Skierowanie do zakładu opiekuńczego / plCdaReferralToCareFacility  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.10  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej / plCdaReferralDueToSuspectedOccupationalDisease  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.13  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową / plCdaReferralToLongtermNursing  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.11  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [1] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego / plCdaLabReport  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.17  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [1] Szablon bazowy / plCdaBase  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [1] Szablon bazowy dla P1 / plCdaP1Base  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2  - v0.9.10 errata / 2014‑09‑23

 [1] Wpis do karty uodpornienia / plCdaImmunizationCardItem  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.21  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [1] Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala / plCdaNursingDischargePrescriptionsNote  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.24  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [2] Apteka (bazowy) / plCdaBasePharmacy  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.31  - v1.1 / 2015‑10‑26

 [2] Autor dokumentu (bazowy) / plCdaBaseAuthor  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [2] Dane hospitalizacji / plCdaDischargeSummaryNoteComponentOf  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.66  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [2] Dane pacjenta (bazowy) / plCdaBaseRecordTarget  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3  - v1.1 / 2015‑10‑26

 [2] Dane pacjenta dla dokumentu recepty / plCdaDrugPrescriptionRecordTarget  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.23  - v1.1 / 2015‑10‑26

 [2] Dane pacjenta dla dokumentu skierowania / plCdaReferralRecordTarget  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.26  - v1.1 / 2015‑10‑26

 [2] Dane pacjenta dla dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego / plCdaReferralToPsychiatricHospitalRecordTarget  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.40  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [2] Dane pacjenta dla dokumentu skierowania do zakładu opiekuńczego / plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.36  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [2] Dane pacjenta dla dokumentu skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej / plCdaReferralDueToSuspectedOccupationalDiseaseRecordTarget  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.42  - v1.1 / 2015‑10‑26

 [2] Dane pacjenta dla dokumentu skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową / plCdaReferralToLongtermNursingRecordTarget  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.38  - v1.1 / 2015‑10‑26

 [2] Dane pacjenta dla dokumentu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne / plCdaMedicalEquipmentPrescriptionRecordTarget  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.29  - v1.1 / 2015‑10‑26

 [2] Dane pacjenta z wymaganymi danymi właściciela rekordu medycznego / plCdaRecordTargetWithMandatoryProviderOrganization  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.54  - v1.1 / 2015‑10‑26

 [2] Dane ubezpieczyciela (bazowy) / plCdaBaseUnderwriterParticipant  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19  - v0.9.9 / 2014‑08‑14

 [2] Dane ubezpieczyciela publicznego (bazowy) / plCdaBasePublicUnderwriterParticipant  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [2] Dane umowy związanej z refundacją / plExtReimbursementRelatedContract  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.44  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [2] Dane wizyty (bazowy) / plCdaBaseComponentOf  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.52  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [2] Dane wizyty w izbie przyjęć / plCdaRefusalNoteComponentOf  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.69  - v1.0.2 / 2015‑08‑15

 [2] Dane wykonanego badania diagnostycznego / plCdaDocumentationOfDiagnosticStudy  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.57  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [2] Dane wykonanej operacji/zabiegu / plCdaDocumentationOfSurgicalOperation  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.76  - v1.1 / 2015‑10‑26

 [2] Dane wykonanej usługi (bazowy) / plCdaBaseDocumentationOf  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.51  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [2] Dane zlecenia (bazowy) / plCdaBaseInFulfillmentOf  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [2] Dokument powiązany (bazowy) / plCdaBaseRelatedDocument  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.7  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [2] Dokument powiązany dla P1 / plCdaP1BaseRelatedDocument  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.21  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [2] Dokument powiązany dokumentu anulującego / plCdaNullificationRelatedDocument  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.46  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [2] Dokumenty uprawnień (rozszerzenie) / plExtEntitlementDocument  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.11  - v1.1 / 2015‑10‑26

 [2] Imię matki (rozszerzenie) / plExtMotherGivenName  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.64  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [2] Imię ojca (rozszerzenie) / plExtFatherGivenName  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.65  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [2] Izba zawodowa (bazowy) / plCdaBaseProfessionalChamber  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.48  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [2] Jednostka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) / plCdaBaseOrganizationalUnit  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17  - v1.1 / 2015‑10‑26

 [2] Komórka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) / plCdaBaseOrganizationalCell  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.18  - v1.1 / 2015‑10‑26

 [2] Odbiorca informacji (bazowy) / plCdaBaseInformationRecipient  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.61  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [2] Organizacja (bazowy) / plCdaBaseOrganization  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2  - 2014‑08‑14

 [2] Organizacja odpowiedzialna za dokument (bazowy) / plCdaBaseCustodian  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5  - v0.9.9 / 2014‑08‑14

 [2] Organizacja odpowiedzialna za dokument dla P1 / plCdaP1BaseCustodian  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.20  - v0.9.9 / 2014‑08‑14

 [2] Osoba (bazowy) / plCdaBasePerson  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1  - 2014‑08‑14

 [2] Osoba bliska (rozszerzenie) / plExtClosePerson  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.9  - v0.9.9 / 2014‑08‑14

 [2] Osoba powiązana / plCdaBaseRelatedEntity  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.50  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [2] Osoba przypisana / plCdaBaseAssignedEntity  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [2] Podmiot leczniczy (bazowy) / plCdaBaseMedicalProvider  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.14  - v1.1 / 2015‑10‑26

 [2] Potwierdzenie ubezpieczenia w NFZ (rozszerzenie) / plExtCoverageEligibilityConfirmation  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.13  - v0.9.10 errata / 2014‑09‑23

 [2] Praktyka medyczna (bazowy) / plCdaBaseMedicalPractice  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.15  - v1.1 / 2015‑10‑26

 [2] Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego (bazowy) / plCdaBaseCompany  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.16  - v1.1 / 2015‑10‑26

 [2] Specjalność lekarza (rozszerzenie) / plExtPhysicianSpeciality  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.10  - v0.9.9 / 2014‑08‑14

 [2] Treść dokumentu (bazowy) / plCdaBaseComponent  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [2] Treść dokumentu anulującego / plCdaNullificationComponent  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.47  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [2] Treść dokumentu dla P1 / plCdaP1BaseComponent  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.22  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [2] Treść dokumentu dla recepty na import docelowy / plCdaImportedDrugPrescriptionComponent  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.77  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [2] Treść dokumentu recepty / plCdaDrugPrescriptionComponent  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [2] Treść dokumentu recepty farmaceutycznej / plCdaPharmaceuticalDrugPrescriptionComponent  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.62  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [2] Treść dokumentu skierowania / plCdaReferralComponent  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.28  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [2] Treść dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego / plCdaReferralToPsychiatricHospitalComponent  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.41  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [2] Treść dokumentu skierowania do uzdrowiska / plCdaReferralToHealthResortComponent  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.35  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [2] Treść dokumentu skierowania do zakładu opiekuńczego / plCdaReferralToCareFacilityComponent  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.37  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [2] Treść dokumentu skierowania na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej / plCdaReferralDueToSuspectedOccupationalDiseaseComponent  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.43  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [2] Treść dokumentu skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową / plCdaReferralToLongtermNursingComponent  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.39  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [2] Treść dokumentu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne / plCdaMedicalEquipmentPrescriptionComponent  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.30  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [2] Treść karty informacyjnej leczenia szpitalnego / plCdaDischargeSummaryNoteComponent  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.60  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [2] Treść karty odmowy przyjęcia do szpitala / plCdaRefusalNoteComponent  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.67  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [2] Treść karty pielęgniarskiej oceny stanu pacjenta / plCdaNursingPatientStatusAssessmentNoteComponent  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.72  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [2] Treść karty wywiadu pielęgniarskiego / plCdaNursingHistoryNoteComponent  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.71  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [2] Treść konsultacji internistycznej / plCdaOutpatientNoteComponent  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.56  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [2] Treść opisu badania diagnostycznego / plCdaDiagnosticStudyNoteComponent  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.58  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [2] Treść protokołu operacyjnego / plCdaSurgicalOperaionProtocolComponent  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.68  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [2] Treść raportu pielęgniarskiego / plCdaNursingReportItemComponent  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.74  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [2] Treść wpisu do karty uodpornienia / plCdaImmunizationCardItemComponent  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.70  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [2] Treść wyniku badania laboratoryjnego / plCdaLabReportComponent  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.59  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [2] Treść zaleceń pielęgniarskich przy wypisie ze szpitala / plCdaNursingDischargePrescriptionsNoteComponent  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.73  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [2] Uprawnienie dodatkowe do świadczeń opieki zdrowotnej (rozszerzenie) / plExtHealthcareProvisionSpecialEntitlement  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.45  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [2] Uprawnienie dodatkowe związane z refundacją leków (rozszerzenie) / plExtDrugPrescriptionSpecialEntitlement  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.12  - v0.9.10 errata / 2014‑09‑23

 [2] Wystawca dokumentu (bazowy) / plCdaBaseLegalAuthenticator  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6  - v1.1 / 2015‑10‑26

 [2] Wystawca dokumentu dla P1 / plCdaP1BaseLegalAuthenticator  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.63  - v1.1 / 2015‑10‑26

 [2] Wystawca dokumentu dla recepty farmacetycznej / plCdaPharmaceuticalDrugPrescriptionLegalAuthenticator  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.33  - v1.1 / 2015‑10‑26

 [2] Wystawca dokumentu dla recepty spełniającej wymagania NFZ związane z refundacją / plCdaNfzDrugPrescriptionLegalAuthenticator  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.32  - v0.9.9 / 2014‑08‑14

 [2] Wystawca dokumentu dla recepty spełniającej wymagania związane z refundacją / plCdaReimbursementConformantDrugPrescriptionLegalAuthenticator  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.78  - v1.1 / 2015‑10‑26

 [2] Wystawca dokumentu recepty / plCdaDrugPrescriptionLegalAuthenticator  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.24  - v1.1 / 2015‑10‑26

 [2] Wystawca dokumentu z wymaganymi danymi instytucji / plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.27  - v1.1 / 2015‑10‑26

 [2] Wystawca dokumentu z wymaganymi danymi organizacji / plCdaLegalAuthenticatorWithMandatoryOrganization  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.55  - v1.1 / 2015‑10‑26

 [3] Sekcja (bazowy) / plCdaBaseSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.28  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [3] Sekcja aktualnych wyników badań / plCdaReferralRelevantDiagnosticTestsSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.7  - v0.9.9 / 2014‑08‑14

 [3] Sekcja badania przedmiotowego / plCdaReferralPhysicalFindingsSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.11  - v0.9.9 / 2014‑08‑14

 [3] Sekcja badania przedmiotowego / plCdaPhysicalFindingsSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.31  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [3] Sekcja badania przedmiotowego na skierowaniu do szpitala psychiatrycznego / plCdaReferralToPsychiatricHospitalPhysicalFindingsSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.19  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [3] Sekcja danych personalnych / plCdaIdentifyingInformationSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.3  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [3] Sekcja diagnoz pielęgniarskich / plCdaNursingDiagnosisSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.48  - v1.0.2 / 2015‑08‑15

 [3] Sekcja dokumentu anulującego / plCdaNullificationSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.27  - v1.1 / 2015‑10‑26

 [3] Sekcja epikryzy / plCdaDischargeSummarySection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.37  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [3] Sekcja główna skierowania / plCdaReferralPrescriptionsSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.6  - v1.1 / 2015‑10‑26

 [3] Sekcja główna skierowania do szpitala psychiatrycznego / plCdaReferralToPsychiatricHospitalPrescriptionsSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.21  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [3] Sekcja główna skierowania do uzdrowiska / plCdaReferralToHealthResortPrescriptionsSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.12  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [3] Sekcja główna skierowania do zakładu opiekuńczego / plCdaReferralToCareFacilityPrescriptionsSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.15  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [3] Sekcja główna skierowania na badania w związku z rozpoznanie choroby zawodowej / plCdaReferralDueToSuspectedOccupationalDiseasePrescriptionsSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.26  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [3] Sekcja główna skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową / plCdaReferralToLongtermNursingPrescriptionsSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.16  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [3] Sekcja informacji dodatkowych / plCdaAnnotationCommentSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [3] Sekcja informacji o czynnikach narażenia zawodowego / plCdaHistoryOfOccupationalExposureSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.25  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [3] Sekcja informacji o dawkowaniu leku / plCdaPrescriptionInstructionsSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.5  - v0.9.9 / 2014‑08‑14

 [3] Sekcja informacji o dotychczasowym leczeniu / plCdaReferralCurrentMedicationSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.13  - v0.9.9 / 2014‑08‑14

 [3] Sekcja informacji o podaniu szczepionki / plCdaVaccineAdministrationSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.53  - v1.0.2 / 2015‑08‑15

 [3] Sekcja informacji o rodzaju szkoły i klasie / plCdaSchoolGradeSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.9  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [3] Sekcja oceny pacjenta w skali Barthel / plCdaBarthelScoreSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.14  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [3] Sekcja opisu badania diagnostycznego / plCdaDiagnosticStudySection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.34  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [3] Sekcja opisu operacji / plCdaProcedureSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.45  - v1.0.2 / 2015‑08‑15

 [3] Sekcja pielęgniarskiego badania przedmiotowego / plCdaNursingPhysicalFindingsSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.47  - v1.1 / 2015‑10‑26

 [3] Sekcja pobytów szpitalnych na karcie informacyjnej leczenia szpitalnego / plCdaDischargeSummaryEncountersSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.56  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu / plCdaDocumentBinaryContentSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu karty informacyjnej leczenia szpitalnego / plCdaDischargeSummaryDocumentBinaryContentSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.66  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu konsultacji lekarskiej / plCdaOutpatientNoteDocumentBinaryContent  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.64  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu opisu operacji / plCdaDischargeSummaryDocumentBinaryContentSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.67  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania / plCdaReferralDocumentBinaryContentSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.57  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego / plCdaPsychiatricHospitalReferralDocumentBinarySection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.62  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania do uzdrowiska / plCdaHealthResortReferralDocumentBinarySection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.59  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania do zakładu opiekuńczego / plCdaCareFacilityReferralDocumentBinarySection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.60  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania na opiekę długoterminową / plCdaLongtermNursingReferralDocumentBinarySection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.61  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania z powodu podejrzenia choroba zawodowej / plCdaOccupationalDiseaseReferralDocumentBinarySection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.63  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu sprawozdania z badania laboratoryjnego / plCdaLabReportDocumentBinaryContentSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.65  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu wpisu do kartu uodpornienia / plCdaImmunizationCardItemDocumentBinaryContentSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.68  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne / plCdaMedEquipmentPrescriptionDocumentBinarySection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.58  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [3] Sekcja powodu odmowy przyjęcia do szpitala / plCdaRefusalReasonSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.40  - v1.0.2 / 2015‑08‑15

 [3] Sekcja powodu skierowania do szpitala psychiatrycznego / plCdaReferralToPsychiatricHospitalReasonForReferralSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.22  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [3] Sekcja rodzaju operacji / plCdaSurgeryKindSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.42  - v1.1 / 2015‑10‑26

 [3] Sekcja rozpoznania choroby zawodowej / plCdaOccupationalDiseaseDiagnosisSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.24  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [3] Sekcja rozpoznania na skierowaniu do szpitala psychiatrycznego / plCdaReferralToPsychiatricHospitalDiagnosisSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.20  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [3] Sekcja rozpoznania pooperacyjnego / plCdaPostoperativeDiagnosisSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.43  - v1.0.2 / 2015‑08‑15

 [3] Sekcja rozpoznania przedoperacyjnego / plCdaPreoperativeDiagnosisSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.41  - v1.0.2 / 2015‑08‑15

 [3] Sekcja rozpoznań / plCdaDiagnosisSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [3] Sekcja wskazań / plCdaIndicationsSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.44  - v1.0.2 / 2015‑08‑15

 [3] Sekcja wyniku badań laboratoryjnych / plCdaLabReportSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.33  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [3] Sekcja wyników badań / plCdaRelevantDiagnosticTestsSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.35  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [3] Sekcja wywiad pielęgniarskiego / plCdaNursingHistorySection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.46  - v1.0.2 / 2015‑08‑15

 [3] Sekcja wywiadu lekarskiego / plCdaReferralHistorySection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.10  - v0.9.9 / 2014‑08‑14

 [3] Sekcja wywiadu lekarskiego / plCdaHistorySection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.30  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [3] Sekcja wywiadu lekarskiego na skierowaniu do szpitala psychiatrycznego / plCdaReferralToPsychiatricHospitalHistorySection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.18  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [3] Sekcja wywiadu społecznego na skierowaniu do szpitala psychiatrycznego / plCdaReferralToPsychiatricHospitalSocialHistorySection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.17  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [3] Sekcja wywiadu zawodowego / plCdaHistoryOfOccupationSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.23  - v0.9.9 / 2014‑08‑14

 [3] Sekcja zalecenia leku / plCdaDrugPrescriptionSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.4  - v1.1 / 2015‑10‑26

 [3] Sekcja zalecenia leku na recepcie farmaceutycznej / plCdaPharmaceuticalDrugPrescriptionSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.38  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [3] Sekcja zalecenia leku z importu docelowego / plCdaImportedDrugPrescriptionSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.54  - v1.1 / 2015‑10‑26

 [3] Sekcja zaleceń / plCdaPrescriptionsSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.32  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [3] Sekcja zaleceń pielęgniarskich / plCdaNursingPrescriptionsSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.50  - v1.1 / 2015‑10‑26

 [3] Sekcja zastosowanego leczenia / plCdaTreatmentSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.36  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [3] Sekcja załączników / plCdaAttachmentListSection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [3] Sekcja zlecenia wydania wyrobu medycznego / plCdaMedicalEquipmentSupplySection  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.8  - v0.9.9 / 2014‑08‑14

 [4] Autor fragmentu treści dokumentu / plCdaBaseBodyAuthor  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [4] Brak odleżyn / plCdaNursingPressureUlcerNotPresentEntry  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.46  - v1.0.2 / 2015‑08‑15

 [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu / plCdaBaseBodyInformant  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14  - v1.1 / 2015‑10‑26

 [4] Dane pobytu szpitalnego na wypisie / plCdaDischargeSummaryEncounterEntry  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.50  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu / plCdaBaseBodySubject  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [4] Dane uczestnika związane z fragmentem treści dokumentu / plCdaBaseBodyParticipant  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.19  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [4] Dane wykonawcy związane z fragmentem treści dokumentu / plCdaBaseBodyPerformer  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.17  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [4] Diagnozy pielęgniarskie / plCdaNursingDiagnosisEntry  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.43  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [4] Dokument w postaci binarnej / plCdaDocumentBinaryContentEntry  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.49  - v1.2 / 2017‑01‑28

 [4] Dokument zewnętrzny niezgodny z regułami / plCdaNonConformantExternalDocument  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [4] Dokument zewnętrzny zgodny z regułami / plCdaConformantExternalDocument  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.33  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [4] Lek gotowy / plCdaManufacturedLabeledDrug  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.21  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [4] Lista załączników / plCdaAttachmentListEntry  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.31  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [4] Materiał / plCdaBaseSpecimen  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.16  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [4] Miejsce / plCdaBasePlace  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.75  - v1.1 / 2005‑09‑07

 [4] Miejsce / plCdaBasePlaceRetired  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.27  - v0.9.9 / 2005‑09‑07

 [4] Obecność odleżyn / plCdaNursingPressureUlcerPresentEntry  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.45  - v1.0.2 / 2015‑08‑15

 [4] Pielęgniarska skala oceny ADL / plCdaNursingAdlAssesmentEntry  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.35  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [4] Pielęgniarska skala oceny bólu / plCdaNursingPainAssesmentEntry  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.37  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [4] Pielęgniarska skala oceny duszności / plCdaNursingDyspnoeAssesmentEntry  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.44  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [4] Pielęgniarska skala oceny nudności / plCdaNursingNauseaAssesmentEntry  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.39  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [4] Pielęgniarska skala oceny odleżyn / plCdaNursingPressureUlcerAssesmentEntry  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.41  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [4] Pielęgniarska skala oceny trzymania moczu / plCdaNursingUrinaryContinenceAssesmentEntry  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.36  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [4] Pielęgniarska skala oceny upadków / plCdaNursingFallsAssesmentEntry  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.40  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [4] Pielęgniarska skala oceny zmęczenia / plCdaNursingFatiqueAssesmentEntry  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.38  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [4] Podanie szczepionki / plCdaVaccineAdministrationEntry  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.42  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [4] Podmiot / plCdaBasePlayingEntity  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.26  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [4] Poziom refundacji leku / extPLDrugPaymentLevel  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.5  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [4] Pozycja recepty farmaceutycznej na lek gotowy / plCdaPharmaceuticalDrugPrescriptionEntry  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.29  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [4] Pozycja recepty farmaceutycznej na produkt medyczny / plCdaPharmaceuticalMedicalProductPrescriptionEntry  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.30  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [4] Pozycja recepty na lek gotowy / plCdaDrugPrescriptionEntry  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.3  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [4] Pozycja recepty na lek recepturowy / plCdaMagistralFormulaDrugEntry  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.48  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [4] Pozycja recepty na produkt medyczny / plCdaMedicalProductPrescriptionEntry  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.28  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [4] Przedmiot skierowania / plCdaRequestedEncounterEntry  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.6  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [4] Przedmiot skierowania do szpitala psychiatrycznego / plCdaPsychiatricHospitalRequestedEncounterEntry  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.11  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [4] Przedmiot skierowania do uzdrowiska / plCdaHealthResortRequestedEncounterEntry  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.8  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [4] Przedmiot skierowania do zakładu opiekuńczego / plCdaCareFacilityRequestedEncounterEntry  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.9  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [4] Przedmiot skierowania na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej / plCdaRequestedEncounterDueToSuspectedOccupationalDiseaseEntry  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.13  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [4] Przedmiot skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową / plCdaLongtermNursingRequestedEncounterEntry  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.10  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [4] Przedmiot zlecenia na wyroby medyczne / plCdaMedicalEquipmentSupplyEntry  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.7  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [4] Rozpoznania dodatkowe / plCdaSecondaryDiagnosis  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.2  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [4] Rozpoznanie choroby zawodowej / plCdaOccupationalDiseaseDiagnosisEntry  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.12  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [4] Rozpoznanie główne / plCdaPrincipalDiagnosis  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.1  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [4] Urządzenie (bazowy) / plCdaBaseDevice  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.25  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [4] Wykonane procedury podczas operacji / plCdaSurgicalProcedureEntry  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.47  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [4] Wynik badania laboratoryjnego / plCdaLabReportObservation  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.20  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

 [4] Zalecenie leku / plCdaSubstanceAdministrationRequest  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.22  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [4] Zalecenie wykonania badania / plCdaObservationRequest  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.24  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [4] Zalecenie wykonania procedury / plCdaProcedureRequest  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.23  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [4] Zamiana leku / extPLDrugSubstitution  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.4  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [4] Załącznik / plCdaAttachmentReference  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.32  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [7] Adres (bazowy) / plCdaBaseAddr  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1  - v0.9.10 errata / 2014‑09‑23

 [7] Nazwisko i imię osoby (bazowy) / plCdaBasePersonName  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.2  - v0.9.10 / 2014‑09‑23

 [7] Opis wyrażenia klinicznego / plCdaClinicalStatementText  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3  - v1.1.1 / 2017‑01‑02

Template Summary

Templates 221