Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA (plcda-)

Rejestr OID prowadzony przez CSIOZ

[Pobierz aktualną zawartość Rejestru OID]

Lista identyfikatorów szablonów używanych w tym projekcie

ID Nazwa wyświetlana Nazwa Data powstania Typ
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1 [1] Szablon bazowy plCdaBase 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2 [1] Szablon bazowy dla P1 plCdaP1Base 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 [1] Recepta plCdaDrugPrescription 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4 [1] Skierowanie plCdaReferral 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.5 [1] Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne plCdaMedicalEquipmentPrescription 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.6 [1] Dokument recepty spelniający wymagania NFZ związane z refundacją plCdaNfzDrugPrescription 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 [1] Recepta farmaceutyczna plCdaPharmaceuticalDrugPrescription 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.8 [1] Recepta na import docelowy plCdaImportedDrugPrescription 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.9 [1] Skierowanie do uzdrowiska plCdaReferralToHealthResort 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.10 [1] Skierowanie do zakładu opiekuńczego plCdaReferralToCareFacility 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.11 [1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową plCdaReferralToLongtermNursing 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12 [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego plCdaReferralToPsychiatricHospital 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.13 [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej plCdaReferralDueToSuspectedOccupationalDisease 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.14 [1] Dokument anulujący plCdaNullification 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.15 [1] Konsultacja lekarska plCdaConsultationNote 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.16 [1] Opis badania diagnostycznego plCdaDiagnosticStudyNote 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.17 [1] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego plCdaLabReport 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.18 [1] Karta informacyjna leczenia szpitalnego plCdaDischargeSummary 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.19 [1] Karta odmowy przyjęcia do szpitala plCdaRefusalNote 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.20 [1] Protokół operacyjny plCdaSurgicalOperationProtocol 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.21 [1] Wpis do karty uodpornienia plCdaImmunizationCardItem 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.22 [1] Karta wywiadu pielęgniarskiego plCdaNursingHistoryNote 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.23 [1] Karta oceny stanu pacjenta plCdaNursingPatientStatusAssessmentNote 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.24 [1] Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala plCdaNursingDischargePrescriptionsNote 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.25 [1] Raport pielęgniarski plCdaNursingReportItem 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją plCdaReimbursementConformantDrugPrescription 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.27 [1] Realizacja recepty plCdaDrugDispense 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.28 [1] Informacja dla lekarza kierującego/POZ plCdaReferringPhysicianLetter 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) plCdaBasePerson 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) plCdaBaseOrganization 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3 [2] Dane pacjenta (bazowy) plCdaBaseRecordTarget 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4 [2] Autor dokumentu (bazowy) plCdaBaseAuthor 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5 [2] Organizacja odpowiedzialna za dokument (bazowy) plCdaBaseCustodian 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6 [2] Wystawca dokumentu (bazowy) plCdaBaseLegalAuthenticator 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.7 [2] Dokument powiązany (bazowy) plCdaBaseRelatedDocument 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8 [2] Treść dokumentu (bazowy) plCdaBaseComponent 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.9 [2] Osoba bliska (rozszerzenie) plExtClosePerson 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.10 [2] Specjalność lekarza (rozszerzenie) plExtPhysicianSpeciality 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.11 [2] Dokumenty uprawnień (rozszerzenie) plExtEntitlementDocument 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.12 [2] Uprawnienie dodatkowe związane z refundacją leków (rozszerzenie) plExtDrugPrescriptionSpecialEntitlement 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.13 [2] Potwierdzenie ubezpieczenia w NFZ (rozszerzenie) plExtCoverageEligibilityConfirmation 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.14 [2] Podmiot leczniczy (bazowy) plCdaBaseMedicalProvider 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.15 [2] Praktyka medyczna (bazowy) plCdaBaseMedicalPractice 2019‑05‑31
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.16 [2] Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego (bazowy) plCdaBaseCompany 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17 [2] Jednostka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) plCdaBaseOrganizationalUnit 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.18 [2] Komórka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) plCdaBaseOrganizationalCell 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19 [2] Dane ubezpieczyciela publicznego (bazowy) plCdaBasePublicUnderwriterParticipant 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.20 [2] Organizacja odpowiedzialna za dokument dla P1 plCdaP1BaseCustodian 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.21 [2] Dokument powiązany dla P1 plCdaP1BaseRelatedDocument 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.22 [2] Treść dokumentu dla P1 plCdaP1BaseComponent 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.23 [2] Dane pacjenta dla dokumentu recepty plCdaDrugPrescriptionRecordTarget 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.24 [2] Wystawca dokumentu recepty plCdaDrugPrescriptionLegalAuthenticator 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25 [2] Treść dokumentu recepty plCdaDrugPrescriptionComponent 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.26 [2] Dane pacjenta dla dokumentu skierowania plCdaReferralRecordTarget 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.27 [2] Wystawca dokumentu z wymaganymi danymi instytucji plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.28 [2] Treść dokumentu skierowania plCdaReferralComponent 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.29 [2] Dane pacjenta dla dokumentu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne plCdaMedicalEquipmentPrescriptionRecordTarget 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.30 [2] Treść dokumentu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne plCdaMedicalEquipmentPrescriptionComponent 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.31 [2] Apteka (bazowy) plCdaBasePharmacy 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.32 [2] Wystawca dokumentu dla recepty spełniającej wymagania NFZ związane z refundacją plCdaNfzDrugPrescriptionLegalAuthenticator 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.33 [2] Wystawca dokumentu dla recepty farmacetycznej plCdaPharmaceuticalDrugPrescriptionLegalAuthenticator 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.35 [2] Treść dokumentu skierowania do uzdrowiska plCdaReferralToHealthResortComponent 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.36 [2] Dane pacjenta dla dokumentu skierowania do zakładu opiekuńczego plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.37 [2] Treść dokumentu skierowania do zakładu opiekuńczego plCdaReferralToCareFacilityComponent 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.38 [2] Dane pacjenta dla dokumentu skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową plCdaReferralToLongtermNursingRecordTarget 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.39 [2] Treść dokumentu skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową plCdaReferralToLongtermNursingComponent 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.40 [2] Dane pacjenta dla dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego plCdaReferralToPsychiatricHospitalRecordTarget 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.41 [2] Treść dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego plCdaReferralToPsychiatricHospitalComponent 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.42 [2] Dane pacjenta dla dokumentu skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej plCdaReferralDueToSuspectedOccupationalDiseaseRecordTarget 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.43 [2] Treść dokumentu skierowania na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej plCdaReferralDueToSuspectedOccupationalDiseaseComponent 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.44 [2] Dane umowy związanej z refundacją plExtReimbursementRelatedContract 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.45 [2] Uprawnienie dodatkowe do świadczeń opieki zdrowotnej (rozszerzenie) plExtHealthcareProvisionSpecialEntitlement 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.46 [2] Dokument powiązany dokumentu anulującego plCdaNullificationRelatedDocument 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.47 [2] Treść dokumentu anulującego plCdaNullificationComponent 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.48 [2] Izba zawodowa (bazowy) plCdaBaseProfessionalChamber 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49 [2] Osoba przypisana plCdaBaseAssignedEntity 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.50 [2] Osoba powiązana plCdaBaseRelatedEntity 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.51 [2] Dane wykonanej usługi (bazowy) plCdaBaseDocumentationOf 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.52 [2] Dane wizyty (bazowy) plCdaBaseComponentOf 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53 [2] Dane zlecenia (bazowy) plCdaBaseInFulfillmentOf 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.54 [2] Dane pacjenta z wymaganymi danymi właściciela rekordu medycznego plCdaRecordTargetWithMandatoryProviderOrganization 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.55 [2] Wystawca dokumentu z wymaganymi danymi organizacji plCdaLegalAuthenticatorWithMandatoryOrganization 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.56 [2] Treść konsultacji internistycznej plCdaOutpatientNoteComponent 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.57 [2] Dane wykonanego badania diagnostycznego plCdaDocumentationOfDiagnosticStudy 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.58 [2] Treść opisu badania diagnostycznego plCdaDiagnosticStudyNoteComponent 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.59 [2] Treść wyniku badania laboratoryjnego plCdaLabReportComponent 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.60 [2] Treść karty informacyjnej leczenia szpitalnego plCdaDischargeSummaryNoteComponent 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.61 [2] Odbiorca informacji (bazowy) plCdaBaseInformationRecipient 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.62 [2] Treść dokumentu recepty farmaceutycznej plCdaPharmaceuticalDrugPrescriptionComponent 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.63 [2] Wystawca dokumentu dla P1 plCdaP1BaseLegalAuthenticator 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.64 [2] Imię matki (rozszerzenie) plExtMotherGivenName 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.65 [2] Imię ojca (rozszerzenie) plExtFatherGivenName 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.66 [2] Dane hospitalizacji plCdaDischargeSummaryNoteComponentOf 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.67 [2] Treść karty odmowy przyjęcia do szpitala plCdaRefusalNoteComponent 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.68 [2] Treść protokołu operacyjnego plCdaSurgicalOperaionProtocolComponent 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.69 [2] Dane wizyty w izbie przyjęć plCdaRefusalNoteComponentOf 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.70 [2] Treść wpisu do karty uodpornienia plCdaImmunizationCardItemComponent 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.71 [2] Treść karty wywiadu pielęgniarskiego plCdaNursingHistoryNoteComponent 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.72 [2] Treść karty pielęgniarskiej oceny stanu pacjenta plCdaNursingPatientStatusAssessmentNoteComponent 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.73 [2] Treść zaleceń pielęgniarskich przy wypisie ze szpitala plCdaNursingDischargePrescriptionsNoteComponent 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.74 [2] Treść raportu pielęgniarskiego plCdaNursingReportItemComponent 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.75 [4] Miejsce plCdaBasePlace 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.76 [2] Dane wykonanej operacji/zabiegu plCdaDocumentationOfSurgicalOperation 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.77 [2] Treść dokumentu dla recepty na import docelowy plCdaImportedDrugPrescriptionComponent 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.78 [2] Wystawca dokumentu dla recepty spełniającej wymagania związane z refundacją plCdaReimbursementConformantDrugPrescriptionLegalAuthenticator 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.79 [2] Autor dokumentu recepty spełniającej warunki związane z refundacją plCdaReimbursementConformantDrugPrescriptionAuthor 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.80 [2] Treść dokumentu realizacji recepty plCdaDrugDispenseComponent 2019‑05‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.81 [2] Autor dokumentu recepty farmaceutycznej plCdaPharmaceuticalDrugPrescriptionAuthor 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.82 [2] Autor dokumentu recepty plCdaDrugPrescriptionAuthor 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.83 [2] Dokument powiązany dla dokumentu recepty plCdaDrugPrescriptionRelatedDocument 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.84 [2] Autor dokumentu realizacji recepty plCdaDrugDispenseAuthor 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.85 [2] Osoba autoryzująca dokument (bazowy) plCdaBaseAuthenticator 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.86 [2] Autor dokumentu skierowania plCdaReferralAuthor 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.87 [2] Treść dokumentu informacji dla lekarza kierującego/POZ plCdaReferringPhysicianLetterComponent 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.88 [2] Dane pacjenta dla dokumentu realizacji recepty plCdaDrugDispenseRecordTarget 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.89 [2] Organizacja do której kierowany jest dokument plCdaIntendedRecipientOrganization 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.90 [2] Dane asystenta medycznego plCdaAssistantDataEnterer 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1 [3] Sekcja rozpoznań plCdaDiagnosisSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2 [3] Sekcja informacji dodatkowych plCdaAnnotationCommentSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.3 [3] Sekcja danych personalnych plCdaIdentifyingInformationSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.4 [3] Sekcja zalecenia leku plCdaDrugPrescriptionSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.5 [3] Sekcja informacji o dawkowaniu leku plCdaPrescriptionInstructionsSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.6 [3] Sekcja główna skierowania plCdaReferralPrescriptionsSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.7 [3] Sekcja aktualnych wyników badań plCdaReferralRelevantDiagnosticTestsSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.8 [3] Sekcja zlecenia wydania wyrobu medycznego plCdaMedicalEquipmentSupplySection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.9 [3] Sekcja informacji o rodzaju szkoły i klasie plCdaSchoolGradeSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.10 [3] Sekcja wywiadu lekarskiego plCdaReferralHistorySection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.11 [3] Sekcja badania przedmiotowego plCdaReferralPhysicalFindingsSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.12 [3] Sekcja główna skierowania do uzdrowiska plCdaReferralToHealthResortPrescriptionsSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.13 [3] Sekcja informacji o dotychczasowym leczeniu plCdaReferralCurrentMedicationSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.14 [3] Sekcja oceny pacjenta w skali Barthel plCdaBarthelScoreSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.15 [3] Sekcja główna skierowania do zakładu opiekuńczego plCdaReferralToCareFacilityPrescriptionsSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.16 [3] Sekcja główna skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową plCdaReferralToLongtermNursingPrescriptionsSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.17 [3] Sekcja wywiadu społecznego na skierowaniu do szpitala psychiatrycznego plCdaReferralToPsychiatricHospitalSocialHistorySection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.18 [3] Sekcja wywiadu lekarskiego na skierowaniu do szpitala psychiatrycznego plCdaReferralToPsychiatricHospitalHistorySection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.19 [3] Sekcja badania przedmiotowego na skierowaniu do szpitala psychiatrycznego plCdaReferralToPsychiatricHospitalPhysicalFindingsSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.20 [3] Sekcja rozpoznania na skierowaniu do szpitala psychiatrycznego plCdaReferralToPsychiatricHospitalDiagnosisSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.21 [3] Sekcja główna skierowania do szpitala psychiatrycznego plCdaReferralToPsychiatricHospitalPrescriptionsSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.22 [3] Sekcja powodu skierowania do szpitala psychiatrycznego plCdaReferralToPsychiatricHospitalReasonForReferralSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.23 [3] Sekcja wywiadu zawodowego plCdaHistoryOfOccupationSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.24 [3] Sekcja rozpoznania choroby zawodowej plCdaOccupationalDiseaseDiagnosisSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.25 [3] Sekcja informacji o czynnikach narażenia zawodowego plCdaHistoryOfOccupationalExposureSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.26 [3] Sekcja główna skierowania na badania w związku z rozpoznanie choroby zawodowej plCdaReferralDueToSuspectedOccupationalDiseasePrescriptionsSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.27 [3] Sekcja dokumentu anulującego plCdaNullificationSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.28 [3] Sekcja (bazowy) plCdaBaseSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.30 [3] Sekcja wywiadu lekarskiego plCdaHistorySection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.31 [3] Sekcja badania przedmiotowego plCdaPhysicalFindingsSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.32 [3] Sekcja zaleceń plCdaPrescriptionsSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.33 [3] Sekcja wyniku badań laboratoryjnych plCdaLabReportSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.34 [3] Sekcja opisu badania diagnostycznego plCdaDiagnosticStudySection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.35 [3] Sekcja wyników badań plCdaRelevantDiagnosticTestsSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.36 [3] Sekcja zastosowanego leczenia plCdaTreatmentSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.37 [3] Sekcja epikryzy plCdaDischargeSummarySection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.38 [3] Sekcja zalecenia leku na recepcie farmaceutycznej plCdaPharmaceuticalDrugPrescriptionSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 [3] Sekcja załączników plCdaAttachmentListSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.40 [3] Sekcja powodu odmowy przyjęcia do szpitala plCdaRefusalReasonSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.41 [3] Sekcja rozpoznania przedoperacyjnego plCdaPreoperativeDiagnosisSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.42 [3] Sekcja rodzaju operacji plCdaSurgeryKindSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.43 [3] Sekcja rozpoznania pooperacyjnego plCdaPostoperativeDiagnosisSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.44 [3] Sekcja wskazań plCdaIndicationsSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.45 [3] Sekcja opisu operacji plCdaProcedureSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.46 [3] Sekcja wywiad pielęgniarskiego plCdaNursingHistorySection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.47 [3] Sekcja pielęgniarskiego badania przedmiotowego plCdaNursingPhysicalFindingsSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.48 [3] Sekcja diagnoz pielęgniarskich plCdaNursingDiagnosisSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.50 [3] Sekcja zaleceń pielęgniarskich plCdaNursingPrescriptionsSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.53 [3] Sekcja informacji o podaniu szczepionki plCdaVaccineAdministrationSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.54 [3] Sekcja zalecenia leku z importu docelowego plCdaImportedDrugPrescriptionSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu plCdaDocumentBinaryContentSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.56 [3] Sekcja pobytów szpitalnych na karcie informacyjnej leczenia szpitalnego plCdaDischargeSummaryEncountersSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.57 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania plCdaReferralDocumentBinaryContentSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.58 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne plCdaMedEquipmentPrescriptionDocumentBinarySection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.59 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania do uzdrowiska plCdaHealthResortReferralDocumentBinarySection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.60 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania do zakładu opiekuńczego plCdaCareFacilityReferralDocumentBinarySection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.61 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania na opiekę długoterminową plCdaLongtermNursingReferralDocumentBinarySection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.62 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego plCdaPsychiatricHospitalReferralDocumentBinarySection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.63 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania z powodu podejrzenia choroba zawodowej plCdaOccupationalDiseaseReferralDocumentBinarySection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.64 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu konsultacji lekarskiej plCdaOutpatientNoteDocumentBinaryContent 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.65 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu sprawozdania z badania laboratoryjnego plCdaLabReportDocumentBinaryContentSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.66 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu karty informacyjnej leczenia szpitalnego plCdaDischargeSummaryDocumentBinaryContentSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.67 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu opisu operacji plCdaSurgicalOperationDocumentBinaryContentSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.68 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu wpisu do kartu uodpornienia plCdaImmunizationCardItemDocumentBinaryContentSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69 [3] Sekcja danych ubezpieczeniowych plCdaPayersSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.70 [3] Sekcja wydania leku plCdaDrugDispenseSection 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.71 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu informacji dla lekarza kierującego/POZ plCdaReferringPhysicianLetterBinaryContent 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.1 [4] Rozpoznanie główne plCdaPrincipalDiagnosis 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.2 [4] Rozpoznania dodatkowe plCdaSecondaryDiagnosis 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.3 [4] Pozycja recepty na lek gotowy lub ŚSSPŻ plCdaDrugPrescriptionEntry 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.4 [4] Zamiana leku extPLDrugSubstitution 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.5 [4] Poziom refundacji leku extPLDrugPaymentLevel 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.6 [4] Przedmiot skierowania plCdaRequestedEncounterEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.7 [4] Przedmiot zlecenia na wyroby medyczne plCdaMedicalEquipmentSupplyEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.8 [4] Przedmiot skierowania do uzdrowiska plCdaHealthResortRequestedEncounterEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.9 [4] Przedmiot skierowania do zakładu opiekuńczego plCdaCareFacilityRequestedEncounterEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.10 [4] Przedmiot skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową plCdaLongtermNursingRequestedEncounterEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.11 [4] Przedmiot skierowania do szpitala psychiatrycznego plCdaPsychiatricHospitalRequestedEncounterEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.12 [4] Rozpoznanie choroby zawodowej plCdaOccupationalDiseaseDiagnosisEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.13 [4] Przedmiot skierowania na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej plCdaRequestedEncounterDueToSuspectedOccupationalDiseaseEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14 [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu plCdaBaseBodyInformant 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu plCdaBaseBodySubject 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.16 [4] Materiał plCdaBaseSpecimen 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.17 [4] Dane wykonawcy związane z fragmentem treści dokumentu plCdaBaseBodyPerformer 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18 [4] Autor fragmentu treści dokumentu plCdaBaseBodyAuthor 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.19 [4] Dane uczestnika związane z fragmentem treści dokumentu plCdaBaseBodyParticipant 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.20 [4] Wynik badania laboratoryjnego plCdaLabReportObservation 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.21 [4] Lek gotowy plCdaManufacturedLabeledDrug 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.22 [4] Zalecenie leku plCdaSubstanceAdministrationRequest 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.23 [4] Zalecenie wykonania procedury plCdaProcedureRequest 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.24 [4] Zalecenie wykonania badania plCdaObservationRequest 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.25 [4] Urządzenie (bazowy) plCdaBaseDevice 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.26 [4] Podmiot plCdaBasePlayingEntity 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.27 [4] Miejsce plCdaBasePlaceRetired 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.28 [4] Pozycja recepty na wyrób medyczny plCdaMedicalProductPrescriptionEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.29 [4] Pozycja recepty farmaceutycznej na lek gotowy plCdaPharmaceuticalDrugPrescriptionEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.30 [4] Pozycja recepty farmaceutycznej na produkt medyczny plCdaPharmaceuticalMedicalProductPrescriptionEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.31 [4] Lista załączników plCdaAttachmentListEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.32 [4] Załącznik plCdaAttachmentReference 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.33 [4] Dokument zewnętrzny zgodny z regułami plCdaConformantExternalDocument 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34 [4] Dokument zewnętrzny niezgodny z regułami plCdaNonConformantExternalDocument 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.35 [4] Pielęgniarska skala oceny ADL plCdaNursingAdlAssesmentEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.36 [4] Pielęgniarska skala oceny trzymania moczu plCdaNursingUrinaryContinenceAssesmentEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.37 [4] Pielęgniarska skala oceny bólu plCdaNursingPainAssesmentEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.38 [4] Pielęgniarska skala oceny zmęczenia plCdaNursingFatiqueAssesmentEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.39 [4] Pielęgniarska skala oceny nudności plCdaNursingNauseaAssesmentEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.40 [4] Pielęgniarska skala oceny upadków plCdaNursingFallsAssesmentEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.41 [4] Pielęgniarska skala oceny odleżyn plCdaNursingPressureUlcerAssesmentEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.42 [4] Podanie szczepionki plCdaVaccineAdministrationEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.43 [4] Diagnozy pielęgniarskie plCdaNursingDiagnosisEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.44 [4] Pielęgniarska skala oceny duszności plCdaNursingDyspnoeAssesmentEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.45 [4] Obecność odleżyn plCdaNursingPressureUlcerPresentEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.46 [4] Brak odleżyn plCdaNursingPressureUlcerNotPresentEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.47 [4] Wykonane procedury podczas operacji plCdaSurgicalProcedureEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.48 [4] Pozycja recepty na lek recepturowy plCdaMagistralFormulaPrescriptionEntry 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.49 [4] Dokument w postaci binarnej plCdaDocumentBinaryContentEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.50 [4] Dane pobytu szpitalnego na wypisie plCdaDischargeSummaryEncounterEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.51 [4] Dane o uprawnieniach i płatnikach plCdaCoverageActivityEntry 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.52 [4] Pozycja danych o uprawnieniach i płatnikach plCdaPolicyActivityEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.53 [4] Dane autoryzacyjne związane z ubezpieczeniem plCdaAuthorizationActivityEntry 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.54 [4] Dane leku lub ŚSSPŻ na recepcie plCdaMedicineOrSpecialFood 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.55 [4] Wydanie leku plCdaDrugPrescriptionSupplyEntry 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.56 [4] Brak zgody na wydanie zamiennika leku plCdaDrugPrescriptionSupplySubstitutionEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.57 [4] Poziom odpłatności leku plCdaDrugPaymentLevel 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.58 [4] Potwierdzenie ubezpieczenia w NFZ plCdaCoverageEligibilityConfirmation 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.59 [4] Dokument uprawnień plCdaEntitlementDocument 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.60 [4] Publiczne ubezpieczenie zdrowotne plCdaPublicPolicyEntry 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.61 [4] Uprawnienia dodatkowe publicznego ubezpieczenia zdrowotnego plCdaSpecialEntitlementPolicyEntry 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.62 [4] Pozycja wydania leku plCdaDrugDispenseItemEntry 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.63 [4] Referencja do pozycji recepty plCdaPrescriptionEntryReference 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.64 [4] Pozycja zalecenia dawkowania leku plCdaDosageInstructionsEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.65 [4] Pozycja porady farmaceuty plCdaPharmaceuticalAdviceItemEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.66 [4] Pozycja realizacji recepty plCdaDispenseItem 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.67 [4] Rozliczenie wydania leku plCdaDrugBillingEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.68 [4] Pozycja komentarza plCdaCommentEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.69 [4] Dane autoryzacyjne związane z refundacją leków plCdaDrugPrescriptionAuthorizationActivityEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.70 [4] Dane leku recepturowego na recepcie plCdaMagistralFormula 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.71 [4] Dane składnika leku recepturowego na recepcie plCdaMagistralFormulaIngredient 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.72 [4] Zapotrzebowanie na import docelowy leku plCdaImportedDrugRequest 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.73 [4] Dane wyrobu medycznego plCdaMedicalProduct 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.74 [4] Informacje o przyjmowaniu leku dla pacjenta plCdaDrugPrescriptionPatientMedicationInstructions 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.75 [4] Informacje dla osoby wydającej lek plCdaDrugPrescriptionFulfillmentInstructions 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.76 [4] Referencja do listy zaleconych leków plCdaMedicalTreatmentPlanReference 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.77 [4] Referencja do dokumentu recepty plCdaDrugPrescriptionExternalDocument 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.78 [4] Autor pozycji recepty plCdaDrugPrescriptionBodyAuthor 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.79 [4] Wydanie zamiennika leku plCdaDrugDispenseSupplySubstitutionEntry 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.80 [4] Potwierdzenie całkowitej dawki substancji czynnej plCdaActiveSubstanceTotalDoseConfirmation 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.80 [4] Potwierdzenie całkowitej dawki substancji czynnej plCdaActiveSubstanceTotalDoseConfirmation 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.81 [4] Przyjęcie do realizacji leku recepturowego plCdaMagistralFormuaRealizationAcceptance 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.82 [4] Przygotowanie leku recepturowego plCdaMagistralFormuaCompletion 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.83 [4] Dane wykonawcy związane z fragmentem treści dokumentu plCdaBaseBodyPerformer 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) plCdaBaseAddr 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.2 [7] Nazwisko i imię osoby (bazowy) plCdaBasePersonName 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego plCdaClinicalStatementText 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.4 [7] Adres organizacji w Polsce plCdaPolishOrganizationalAddr 2018‑06‑30

Lista identyfikatorów zbiorów wartości używanych w tym projekcie

ID Nazwa wyświetlana Nazwa Data powstania
2.16.840.1.113883.1.11.1 AdministrativeGender AdministrativeGender 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.78 ObservationInterpretation ObservationInterpretation 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.10267 ParticipationFunction ParticipationFunction 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.10282 ParticipationSignature ParticipationSignature 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.10310 TargetAwareness TargetAwareness 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.10882 EntityClass EntityClass 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.10892 EntityClassPlace EntityClassPlace 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.10901 ParticipationType ParticipationType 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.11526 HumanLanguage HumanLanguage 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.11529 ActClassObservation ActClassObservation 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.11555 RoleClass RoleClass 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.11595 RoleClassAssignedEntity RoleClassAssignedEntity 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.11610 x_ActRelationshipDocument x_ActRelationshipDocument 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.12199 LanguageAbilityProficiency LanguageAbilityProficiency 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.12212 MaritalStatus MaritalStatus 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.12249 LanguageAbilityMode LanguageAbilityMode 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.14079 ObservationMethod ObservationMethod 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.14570 AdministrableDrugForm AdministrableDrugForm 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.14581 RouteOfAdministration RouteOfAdministration 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.14914 Race Race 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.15836 Ethnicity Ethnicity 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.15933 ActStatus ActStatus 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.15999 RoleStatus RoleStatus 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.16040 EntityCode EntityCode 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.16543 ParticipationMode ParticipationMode 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.16866 ActPriority ActPriority 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.16926 x_BasicConfidentialityKind x_BasicConfidentialityKind 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.17660 ServiceDeliveryLocationRoleType ServiceDeliveryLocationRoleType 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.19185 ReligiousAffiliation ReligiousAffiliation 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.19316 RoleClassMutualRelationship RoleClassMutualRelationship 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.19366 x_InformationRecipient x_InformationRecipient 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.19368 x_DocumentSubject x_DocumentSubject 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.19446 x_ActRelationshipEntry x_ActRelationshipEntry 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.19447 x_ActRelationshipEntryRelationship x_ActRelationshipEntryRelationship 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.19464 SpecimenEntityType SpecimenEntityType 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.19563 PersonalRelationshipRoleType PersonalRelationshipRoleType 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.19600 x_EncounterParticipant x_EncounterParticipant 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.19601 x_ServiceEventPerformer x_ServiceEventPerformer 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.19708 ActSubstanceAdministrationCode ActSubstanceAdministrationCode 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.19855 ActCoverageTypeCode ActCoverageTypeCode 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.20115 RoleClassBirthplace RoleClassBirthplace 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.20215 ActClassDocumentSection ActClassDocumentSection 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.1.11.20267 ActMoodEventOccurrence ActMoodEventOccurrence 2014‑03‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.1 Typ dokumentu medycznego TypDokumentuMedycznego 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.2 Nazwa klasyfikatora recepty NazwaKlasyfikatoraRecepty 2014‑06‑06
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.3 Nazwa klasyfikatora skierowania NazwaKlasyfikatoraSkierowania 2014‑06‑06
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.4 Nazwa klasyfikatora zlecenia NazwaKlasyfikatoraZlecenia 2014‑06‑06
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.5 Rodzaj leku RodzajLeku 2017‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.6 Kategoria dostępności leku KategoriaDostepnosciLeku 2014‑06‑06
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.7 Tryb wystawienia recepty TrybWystawieniaRecepty 2014‑06‑06
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.8 Tryb realizacji recepty TrybRealizacjiRecepty 2014‑06‑06
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.9 Rodzaj świadczenia uzdrowiskowego RodzajSwiadczeniaUzdrowiskowego 2014‑06‑06
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.10 Rodzaj uzdrowiska RodzajUzdrowiska 2014‑06‑06
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.12 Tryb zlecenia na zaopatrzenie TrybZleceniaNaZaopatrzenie 2014‑06‑06
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.14 Publiczny plan finansowania PublicznyPlanFinansowania 2014‑06‑06
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.15 Uprawnienie dodatkowe UprawnienieDodatkowe 2017‑04‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.16 Poziom odpłatności za leki PoziomOdplatnosciZaLeki 2014‑06‑06
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.17 Zawód medyczny ZawodMedyczny 2014‑06‑06
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.18 Typ dokumentu uprawnień TypDokumentuUprawnien 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.19 Podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej PodmiotZobowiazanyDoFinansowania 2014‑06‑06
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.20 Symbol instytucji właściwej dla koordynacji SymbolInstytucjiWlasciwejDlaKoordynacji 2014‑06‑06
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.21 Specjalność lekarza SpecjalnoscLekarza 2014‑06‑06
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.22 Specjalność lekarza dentysty SpecjalnoscLekarzaDentysty 2014‑06‑06
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.23 Zawód medyczny uprawniony do wystawiania dokumentu realizacji recepty ZawodMedycznyUprawnionyDoWystawianiaRealizacjiRecepty 2017‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.24 Typ skierowania wg klasyfikacji dokumentów P1 TypSkierowaniaWgP1 2014‑06‑06
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.25 Język dokumentu JezykDokumentu 2014‑06‑06
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.26 Określenie trybu realizacji jako pilny lub zwykły PilnyLubZwykly 2014‑06‑06
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.27 Zawód medyczny uprawniony do wystawiania recept refundowanych ZawodMedycznyUprawnionyDoWystawianiaReceptRefundowanych 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.28 Specjalność komórki organizacyjnej dla uzdrowiska SpecjalnoscKomorkiOrganizacyjnejDlaUzdrowiska 2014‑09‑23
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.29 Specjalność komórki organizacyjnej dla zakładu opiekuńczego SpecjalnoscKomorkiOrganizacyjnejDlaZakladuOpiekunczego 2014‑06‑06
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.30 Specjalność komórki organizacyjnej dla pielęgniarskiej opieki długoterminowej SpecjalnoscKomorkiOrganizacyjnejDlaPielegniarskiejOpiekiDlugoterminowej 2014‑06‑06
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.31 Specjalność komórki organizacyjnej dla placówki psychiatrycznej SpecjalnoscKomorkiOrganizacyjnejDlaPsychiatrii 2014‑09‑23
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.32 Uprawnienie dodatkowe do świadczeń opieki zdrowotnej UprawnienieDodatkoweDoSwiadczen 2014‑06‑06
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.33 Kod LOINC typu skierowania TypSkierowaniaWgLoinc 2014‑06‑06
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.34 Rodzaj praktyki zawodowej RodzajPraktykiZawodowej 2014‑06‑06
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.35 Typ dokumentu medycznego prztwarzanego na P1 TypDokumentuMedycznegoP1 2014‑09‑23
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.36 Tryb wypisu ze szpitala TrybWypisu 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.37 Zawód medyczny ZawodMedyczny 2017‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.38 Stopień pokrewieństwa StopienPokrewienstwa 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.39 Występowanie bólu WystepowanieBolu 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.40 Zdolność do kąpieli ZdolnoscDoKapieli 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.41 Zdolność do higieny osobistej ZdolnoscDoHigienyOsobistej 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.42 Zdolność do chodzenia ZdolnoscDoChodzenia 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.43 Zdolność do wyjścia do toalety ZdolnoscDoWyjsciaDoToalety 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.44 Zdolność korzystania z toalety ZdolnoscKorzystaniaZToalety 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.45 Zdolność do poruszania w łóżku ZdolnoscDoPoruszaniaWLozku 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.46 Zdolność do jedzenia ZdolnoscDoJedzenia 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.47 Występowanie zmęczenia WystepowanieZmeczenia 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.48 Występowanie duszności WystepowanieDusznosci 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.49 Występowanie nudności WystepowanieNudnosci 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.50 Trzymanie moczu TrzymanieMoczu 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.51 Upadki Upadki 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.52 Samodzielność pacjenta SamodzielnoscPacjenta 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.53 Stopień duszności StopienDusznosci 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.54 Intensywność bólu IntensywnoscBolu 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.55 Stopień trzymania moczu w opiece domowej StopienNietrzymaniaMoczuDo 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.56 Stopień trzymania moczu w stanach ostrych StopienNietrzymaniaMoczuSo 2015‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.57 Stopień nudności StopienNudnosci 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.58 Stopień odleżyn StopienOdlezyn 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.59 Częstotliwość upadków w ostatnim okresie/pól roku CzestUpadkowDt 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.60 Częstotliwość upadków podczas hospitalizacji CzestUpadkowSz 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.61 Stopień zmęczenia StopienZmeczenia 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.62 Częstotliwość występowanie bólu w opiece długoterminowej CzestBoluDT 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.63 Częstotliwość występowanie bólu podczas hospitalizacji CzestBoluSz 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.64 Kod ICNP dla czasu CzasWgICNP 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.65 Kod ICNP dla lokalizacji LokalizacjaWgICNP 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.66 Kod ICNP dla przedmiotu opieki PrzedmiotOpiekiWgICNP 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.67 Kody ICNP dla środków SrodkiWgICNP 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.68 Kod ICNP dla osądu OsadWgICNP 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.69 Kod ICNP dla klienta KlientWgICNP 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.70 Kod ICNP dla diagnozy pielęgniarskiej DiagnozaWgICNP 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.71 Kod ICNP interwencji pielęgniarskiej InterwencjeWgICNP 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.72 Strona Lewa Prawa StronaLewaPrawa 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.73 Cewnik lub urostomia CewnikUrostomia 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.74 Intensywność bólu w opiece długoterminowej IntensywnoscBoluDT 2015‑08‑21
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.75 Kategoria dostępności leku w dokumencie realizacji recepty KategoriaDostepnosciLekuRealizacjiRecepty 2017‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.76 Rodzaj realizacji recepty RodzajRealizacjiRecepty 2017‑10‑26
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.77 Postać recepty PostacRecepty 2017‑10‑29 09:32:45
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.78 Rodzaj recepty papierowej RodzajReceptyPapierowej 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.79 Tryb wydania leku TrybWydaniaLeku 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.80 Strona ciała StronaCiala 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.81 Postać dawki leku PostacDawkiLeku 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.82 Postać opakowania leku PostacOpakowaniaLeku 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.83 Tryb wydania leku PrzygotowanieLekuRecepturowego 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.84 Typ dokumentu realizacji recepty TypDokumentuRealizacjiRecepty 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.85 Rodzaj recepty elektronicznej RodzajReceptyElektronicznej 2018‑09‑30