Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA (plcda-)

Informacje o projekcie

Projekt zawiera szablony, słowniki, zbiory wartości i zawartość Rejestru OID, opracowane na potrzeby Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA, a także elementy wspierające typu Transformata XSLT, wizualizacje przykładów, transformaty wspierające i Instrukcja stosowania PIK HL7 CDA dla implementatorów.

Lista autorów

Informacje o wersji

Data Przez Opis
2019-11-11 iEHR.eu Wydanie uzupełniające do wydania w wersji 1.3.1: 1.3.1.2
 • Poprawiono błędy zidentyfikowane w pierwotnej wersji 1.3.1.
 • Dodano możliwość wystawiania dokumentów recpety, recepty refundowanej oraz realizacji recpety dla recept typu pro auctore i pro familiae:
  • dodano nowy zbiór wartości: RodzajReceptyElektronicznej o identyfikatorze 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.85,
  • dodano nowy klasyfikator RRECE (Rodzaj recepty elektronicznej) dla elementu ClinicalDocument/code/translation,
  • zmodyfikowano szablony danych autora na dokumentach recepty, w postaci:
   • ograniczenia krotności występowania elementu author/assignedAuthr/addr do 0..1
   • ograniczenia krotności występowania elementu author/assignedAuthor/telecom do 0..1
   • zniesienia wymagalności elementu author/assignedAuthor/representedOrganization
   • dodania dodatkowej reguły schematronowej, która wymaga elementów author/assignedAuthor/addr oraz author/assignedAuthr/telecom w dokumencie recepty, w którym istnieje klasyfikator RRECE mający wartości PA lub PF
   • dodania dodatkowej reguły schematronowej, która wymaga elementu author/assignedAuthor/representedOrganization dla recepty, która nie ma klasyfikatora RRECE lub jego wartość jest równa ZW.
 • Dodano nowy szablon plCdaDrugPrescriptionDataEnterer na potrzeby zapisania danych asystenta medycznego, który w imieniu lekarza wystawia receptę.
 • Dodano możliwość użycia szablonu dla danych asystenta medycznego do poszczególnych szablonów na poziomie dokumentu.
 • Dodano możliwość zapisania całkowitej dawki substancji czynnej na recepcie dla wielu substancji czynnych:
  • utworzono nową wersję szablonu plCdaActiveSubstanceTotalDoseConfirmation, który może być użyty wielokrotnie i jego struktura pozwala na wskazanie, którego składnika aktywnego dotyczy informacja o całkowitej dawce,
  • pozostawiono poprzednią wersję szablonu plCdaActiceSubstanceTotalDoseConfirmation pozwalającą na zapisanie całkowitej dawki dla tylko jednej substancji czynnej dla kompatybilności specyfikacji z pierwotną wersją 1.3.1.
 • Dodano nowe przykłady dla recepty: pro auctore, pro familiae oraz recepty wystawionej przez asystenta medycznego.
 • Przykłady recept zmodyfikowano tak, by ich bloki narracyjne były efektem generowania treści z części strukturalnej entry, za wyjątkiem treści dopisanych ręcznie przez wystawcę w dozwolonych miejscach. Do generowania tego typu treści służy dodatkowa transformata do pobrania z zakładki Wizualizacja.
2018‑09‑30 iEHR.eu Oficjalne wydanie: 1.3.1
 • Uwzględnienie uwag do wydania roboczego 1.3, w tym dopracowanie szczegółów realizacji recepty i propozycja formatowania bloku narracyjnego recepty
 • Zmiany w Transformacie XSLT umożliwiające wyświetlanie dokumentów angielskojęzycznych, kolorowania czcionki bloku narracyjnego i zwijanie mniej istotnych treści
 • Publikacja kompletnego wydania
2018‑06‑30 iEHR.eu Oficjalne wydanie: 1.3
 • Uspójnienie modelu wszystkich dokumentów medycznych przy wykorzystaniu modelu recepty jako wzrocowego
 • Opracowanie szablonu Informacja dla lekarza kierującego/POZ w miejsce przykładu zbudowanego na podstawie Szablonu bazowego
2018‑04‑26 iEHR.eu Wydanie robocze: 1.2.3 Opracowanie modelu skierowań przy wykorzystaniu modelu recepty jako wzorcowego.
2017‑10‑26 iEHR.eu Wydanie robocze: 1.2.2 Implementacja uwag i uszczegółowienie modelu recepty i dokumentu realizacji recepty.
2017‑04‑26 iEHR.eu Wydanie robocze: 1.2.1 Przebudowa modelu recepty celem uzyskania zgodności z profilem IHE PRE. Dodanie dokumentu realizacji recepty jako zgodnego z profilem IHE DIS. Zmiany związane z dostosowaniem do profili IHE objęły w tej wersji tylko dla recept:
 • Zamiana miejscami reguł dla elementów legalAuthenticator i author
 • Przeniesienie informacji o zawodzie autora/wystawcy dokumentu do elementu author.functionCode
 • Rezygnacja z rozszerzenia extPL:qualifiedEntity służącego do zapisu wielu specjalności wystawcy/autora dokumentu: wprowadzenie alternatywnego rozwiązania polegającego na składaniu wielu kodów w jeden ciąg znaków
 • Zmiana wymagań dla podawania templateId: wymagane jest podawanie tylko jednego templateId pochodzącego z PIK HL7 CDA (należy podawać templateId dla szablonu najbardziej wyspecjalizowanego) oraz innych templateId, wymaganych przez specyfikacje zewnętrzne
 • Przeniesienie danych o ubezpieczeniu, płatniku, uprawnieniach i dokumentach potwierdzających uprawnienia do nowej sekcji. Rezygnacja z odpowiednich rozszerzeń extPL
 • Wprowadzenie wymagalności section.id dla sekcji zalecenia leku i jego zgodności z ClinicalDocument.id
 • Wprowadzenie wymagalności patient.administrativeGenderCode
 • Wprowadzenie wymagalności entry.id dla pozycji recepty oraz określenie sposobu generowania tego identyfikatora w systemach lokalnych jako złożenia numeru recepty i numeru pozycji danej recepty
 • Zmiana wymaganej wartości substanceAdministration.moodCode w zaleceniu leku (pozycji recepty) z "RQO"na "INT"
 • Zmiana sposobu zapisu danych o poziomie refundacji leku
 • Zmiana struktury rozszerzenia "Zamiana leku"
 • Dodanie do PIK HL7 CDA szablonów dla dokumentów realizacji recept
 • Uproszczenie struktury represented organization i wymagalności niektórych danych
2017‑02‑07 iEHR.eu Oficjalne wydanie: 1.2
Wersja obowiązująca od lutego 2017 roku do kwietnia 2017 roku.
2017‑01‑02 iEHR.eu Wydanie robocze: 1.1.1 Wersja obowiązująca od stycznia 2017 roku do lutego 2017 roku.
2015‑10‑26 iEHR.eu Wydanie robocze: 1.1 Wersja obowiązująca od listopada 2015 roku do stycznia 2017 roku.
2015‑08‑15 iEHR.eu Wydanie robocze: 1.0.2 Wersja obowiązująca od września 2015 roku do listopada 2015 roku.
2015‑01‑29 iEHR.eu Oficjalne wydanie: 1.0
Wersja obowiązująca od stycznia 2015 roku do września 2015 roku.
2014‑09‑23 iEHR.eu Wydanie robocze: 0.9.10 Wersja obowiązująca od listopada 2014 roku do stycznia 2015 roku.
2014‑08‑14 iEHR.eu Wydanie robocze: 0.9.9 Wersja obowiązująca od września 2014 roku do listopada 2014 roku.