Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA (plcda-)

Szablony

HTML Nazwa  
Szablony bezpośrednio powiązane z transakcją
html ref [1] Dokument anulujący 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.14 - 2019‑09‑30 (1.3.1.2)
Transakcja Kierunek Model podstawowy Nazwa szablonu Schematron
Dokument anulujący rotate stacjonarny POCD_MT000040 plCdaNullification plcda-plCdaNullification.sch
html ref [1] Informacja dla lekarza kierującego/POZ 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.28 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
Transakcja Kierunek Model podstawowy Nazwa szablonu Schematron
Informacja dla lekarza kierującego/POZ rotate stacjonarny POCD_MT000040 plCdaReferringPhysicianLetter plcda-plCdaReferringPhysicianLetter.sch
html ref [1] Karta informacyjna leczenia szpitalnego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.18 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
Transakcja Kierunek Model podstawowy Nazwa szablonu Schematron
Karta informacyjna leczenia szpitalnego rotate stacjonarny POCD_MT000040 plCdaDischargeSummary plcda-plCdaDischargeSummary.sch
html ref [1] Karta oceny stanu pacjenta 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.23 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
Transakcja Kierunek Model podstawowy Nazwa szablonu Schematron
Karta pielęgniarskiej oceny stanu pacjenta rotate stacjonarny POCD_MT000040 plCdaNursingPatientStatusAssessmentNote plcda-plCdaNursingPatientStatusAssessmentNote.sch
html ref [1] Karta odmowy przyjęcia do szpitala 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.19 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
Transakcja Kierunek Model podstawowy Nazwa szablonu Schematron
Karta odmowy przyjęcia do szpitala rotate stacjonarny POCD_MT000040 plCdaRefusalNote plcda-plCdaRefusalNote.sch
html ref [1] Karta wywiadu pielęgniarskiego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.22 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
Transakcja Kierunek Model podstawowy Nazwa szablonu Schematron
Karta wywiadu lekarskiego rotate stacjonarny POCD_MT000040 plCdaNursingHistoryNote plcda-plCdaNursingHistoryNote.sch
html ref [1] Konsultacja lekarska 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.15 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
Transakcja Kierunek Model podstawowy Nazwa szablonu Schematron
Konsultacja lekarska rotate stacjonarny POCD_MT000040 plCdaConsultationNote plcda-plCdaConsultationNote.sch
html ref [1] Opis badania diagnostycznego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.16 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
Transakcja Kierunek Model podstawowy Nazwa szablonu Schematron
Opis badania diagnostycznego rotate stacjonarny POCD_MT000040 plCdaDiagnosticStudyNote plcda-plCdaDiagnosticStudyNote.sch
html ref [1] Protokół operacyjny 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.20 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
Transakcja Kierunek Model podstawowy Nazwa szablonu Schematron
Protokół operacyjny rotate stacjonarny POCD_MT000040 plCdaSurgicalOperationProtocol plcda-plCdaSurgicalOperationProtocol.sch
html ref [1] Raport pielęgniarski 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.25 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
Transakcja Kierunek Model podstawowy Nazwa szablonu Schematron
Wpis do raportu pielęgniarskiego rotate stacjonarny POCD_MT000040 plCdaNursingReportItem plcda-plCdaNursingReportItem.sch
html ref [1] Realizacja recepty 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.27 - 2019‑09‑30 (1.3.1.2)
Transakcja Kierunek Model podstawowy Nazwa szablonu Schematron
Realizacja recepty rotate stacjonarny POCD_MT000040 plCdaDrugDispense plcda-plCdaDrugDispense.sch
html ref [1] Recepta 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 - 2019‑09‑30 (1.3.1.2)
Transakcja Kierunek Model podstawowy Nazwa szablonu Schematron
Dokument recepty rotate stacjonarny POCD_MT000040 plCdaDrugPrescription plcda-plCdaDrugPrescription.sch
html ref [1] Recepta farmaceutyczna 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
Transakcja Kierunek Model podstawowy Nazwa szablonu Schematron
Recepta farmaceutuczna rotate stacjonarny POCD_MT000040 plCdaPharmaceuticalDrugPrescription plcda-plCdaPharmaceuticalDrugPrescription.sch
html ref [1] Recepta na import docelowy 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.8 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
Transakcja Kierunek Model podstawowy Nazwa szablonu Schematron
Recepta na import docelowy rotate stacjonarny POCD_MT000040 plCdaImportedDrugPrescription plcda-plCdaImportedDrugPrescription.sch
html ref [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 - 2019‑09‑30 (1.3.1.2)
Transakcja Kierunek Model podstawowy Nazwa szablonu Schematron
Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją rotate stacjonarny POCD_MT000040 plCdaReimbursementConformantDrugPrescription plcda-plCdaReimbursementConformantDrugPrescription.sch
html ref [1] Skierowanie 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4 - 2019‑09‑30 (1.3.1.2)
Transakcja Kierunek Model podstawowy Nazwa szablonu Schematron
Dokument skierowania rotate stacjonarny POCD_MT000040 plCdaReferral plcda-plCdaReferral.sch
html ref [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12 - 2019‑09‑30 (1.3.1.2)
Transakcja Kierunek Model podstawowy Nazwa szablonu Schematron
Skierowanie do szpitala psychiatrycznego rotate stacjonarny POCD_MT000040 plCdaReferralToPsychiatricHospital plcda-plCdaReferralToPsychiatricHospital.sch
html ref [1] Skierowanie do uzdrowiska 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.9 - 2019‑09‑30 (1.3.1.2)
Transakcja Kierunek Model podstawowy Nazwa szablonu Schematron
Skierowanie do uzdrowiska rotate stacjonarny POCD_MT000040 plCdaReferralToHealthResort plcda-plCdaReferralToHealthResort.sch
html ref [1] Skierowanie do zakładu opiekuńczego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.10 - 2019‑09‑30 (1.3.1.2)
Transakcja Kierunek Model podstawowy Nazwa szablonu Schematron
Skierowanie do zkaładu opiekuńczego rotate stacjonarny POCD_MT000040 plCdaReferralToCareFacility plcda-plCdaReferralToCareFacility.sch
html ref [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.13 - 2019‑09‑30 (1.3.1.2)
Transakcja Kierunek Model podstawowy Nazwa szablonu Schematron
Skierowanie na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej rotate stacjonarny POCD_MT000040 plCdaReferralDueToSuspectedOccupationalDisease plcda-plCdaReferralDueToSuspectedOccupationalDisease.sch
html ref [1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.11 - 2019‑09‑30 (1.3.1.2)
Transakcja Kierunek Model podstawowy Nazwa szablonu Schematron
Skierowanie na długoterminową opiekę pielęgniarską rotate stacjonarny POCD_MT000040 plCdaReferralToLongtermNursing plcda-plCdaReferralToLongtermNursing.sch
html ref [1] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.17 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
Transakcja Kierunek Model podstawowy Nazwa szablonu Schematron
Wynik badania laboratoryjnego rotate stacjonarny POCD_MT000040 plCdaLabReport plcda-plCdaLabReport.sch
html ref [1] Szablon bazowy 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
Transakcja Kierunek Model podstawowy Nazwa szablonu Schematron
Dokument zgodny z szablonem bazowym rotate stacjonarny POCD_MT000040 plCdaBase plcda-plCdaBase.sch
html ref [1] Wpis do karty uodpornienia 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.21 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
Transakcja Kierunek Model podstawowy Nazwa szablonu Schematron
Wpis do karty uodpornienia rotate stacjonarny POCD_MT000040 plCdaImmunizationCardItem plcda-plCdaImmunizationCardItem.sch
html ref [1] Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.24 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
Transakcja Kierunek Model podstawowy Nazwa szablonu Schematron
Zalecenia pielęgniarskie przy wypise ze szpitala rotate stacjonarny POCD_MT000040 plCdaNursingDischargePrescriptionsNote plcda-plCdaNursingDischargePrescriptionsNote.sch
html ref [1] Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.5 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
Transakcja Kierunek Model podstawowy Nazwa szablonu Schematron
Dokument zaopatrzenie w wyroby medyczne rotate stacjonarny POCD_MT000040 plCdaMedicalEquipmentReferral plcda-plCdaMedicalEquipmentReferral.sch
CDA Document Level Template
html retired [1] Dokument recepty spelniający wymagania NFZ związane z refundacją 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.6 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [1] Szablon bazowy dla P1 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
CDA Header Level Template
html active [2] Apteka (bazowy) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.31 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Autor dokumentu (bazowy) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Autor dokumentu realizacji recepty 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.84 - 2019‑09‑30 (1.3.1.2)
html active [2] Autor dokumentu recepty 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.82 - 2019‑09‑30 (1.3.1.2)
html active [2] Autor dokumentu recepty farmaceutycznej 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.81 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Autor dokumentu recepty spełniającej warunki związane z refundacją 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.79 - 2019‑09‑30 (1.3.1.2)
html active [2] Autor dokumentu skierowania 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.86 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Dane asystenta medycznego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.90 - 2019‑09‑30 (1.3.1.2)
html active [2] Dane hospitalizacji 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.66 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Dane pacjenta (bazowy) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
html active [2] Dane pacjenta dla dokumentu realizacji recepty 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.88 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
html active [2] Dane pacjenta dla dokumentu recepty 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.23 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
html active [2] Dane pacjenta dla dokumentu skierowania 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.26 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
html active [2] Dane pacjenta dla dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.40 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
html active [2] Dane pacjenta dla dokumentu skierowania do zakładu opiekuńczego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.36 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Dane pacjenta dla dokumentu skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.42 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Dane pacjenta dla dokumentu skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.38 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Dane pacjenta dla dokumentu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.29 - 2018‑06‑30 (1.3)
html retired [2] Dane pacjenta z wymaganymi danymi właściciela rekordu medycznego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.54 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Dane ubezpieczyciela publicznego (bazowy) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Dane umowy związanej z refundacją 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.44 - 2019‑09‑30 (1.3.1.2)
html active [2] Dane wizyty (bazowy) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.52 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Dane wizyty w izbie przyjęć 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.69 - 2018‑06‑30 (1.3)
html retired [2] Dane wykonanego badania diagnostycznego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.57 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Dane wykonanej operacji/zabiegu 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.76 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Dane wykonanej usługi (bazowy) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.51 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Dane zlecenia (bazowy) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Dokument powiązany (bazowy) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.7 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Dokument powiązany dla dokumentu recepty 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.83 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Dokument powiązany dla P1 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.21 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Dokument powiązany dokumentu anulującego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.46 - 2018‑06‑30 (1.3)
html retired [2] Dokumenty uprawnień (rozszerzenie) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.11 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Imię matki (rozszerzenie) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.64 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Imię ojca (rozszerzenie) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.65 - 2018‑06‑30 (1.3)
html retired [2] Izba zawodowa (bazowy) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.48 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Jednostka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Komórka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.18 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Odbiorca informacji (bazowy) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.61 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
html active [2] Organizacja (bazowy) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Organizacja do której kierowany jest dokument 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.89 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
html active [2] Organizacja odpowiedzialna za dokument (bazowy) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Organizacja odpowiedzialna za dokument dla P1 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.20 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Osoba (bazowy) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Osoba autoryzująca dokument (bazowy) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.85 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Osoba bliska (rozszerzenie) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.9 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Osoba przypisana 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49 - 2018‑06‑30 (1.3)
html retired [2] Podmiot leczniczy (bazowy) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.14 - 2018‑06‑30 (1.3)
html retired [2] Potwierdzenie ubezpieczenia w NFZ (rozszerzenie) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.13 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Praktyka medyczna (bazowy) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.15 - 2019‑05‑31 (1.3.2)
html retired [2] Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego (bazowy) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.16 - 2018‑06‑30 (1.3)
html retired [2] Specjalność lekarza (rozszerzenie) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.10 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Treść dokumentu (bazowy) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Treść dokumentu anulującego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.47 - 2018‑06‑30 (1.3)
html retired [2] Treść dokumentu dla P1 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.22 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Treść dokumentu dla recepty na import docelowy 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.77 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Treść dokumentu informacji dla lekarza kierującego/POZ 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.87 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Treść dokumentu realizacji recepty 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.80 - 2019‑05‑30 (1.3.1.1)
html active [2] Treść dokumentu recepty 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25 - 2018‑06‑30 (1.3)
html retired [2] Treść dokumentu recepty farmaceutycznej 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.62 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Treść dokumentu skierowania 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.28 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Treść dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.41 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
html active [2] Treść dokumentu skierowania do uzdrowiska 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.35 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Treść dokumentu skierowania do zakładu opiekuńczego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.37 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Treść dokumentu skierowania na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.43 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Treść dokumentu skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.39 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Treść dokumentu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.30 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Treść karty informacyjnej leczenia szpitalnego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.60 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Treść karty odmowy przyjęcia do szpitala 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.67 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Treść karty pielęgniarskiej oceny stanu pacjenta 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.72 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Treść karty wywiadu pielęgniarskiego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.71 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Treść konsultacji internistycznej 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.56 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Treść opisu badania diagnostycznego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.58 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Treść protokołu operacyjnego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.68 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Treść raportu pielęgniarskiego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.74 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Treść wpisu do karty uodpornienia 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.70 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Treść wyniku badania laboratoryjnego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.59 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Treść zaleceń pielęgniarskich przy wypisie ze szpitala 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.73 - 2018‑06‑30 (1.3)
html retired [2] Uprawnienie dodatkowe do świadczeń opieki zdrowotnej (rozszerzenie) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.45 - 2018‑06‑30 (1.3)
html retired [2] Uprawnienie dodatkowe związane z refundacją leków (rozszerzenie) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.12 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Wystawca dokumentu (bazowy) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [2] Wystawca dokumentu dla P1 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.63 - 2018‑06‑30 (1.3)
html retired [2] Wystawca dokumentu dla recepty farmacetycznej 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.33 - 2018‑06‑30 (1.3)
html retired [2] Wystawca dokumentu dla recepty spełniającej wymagania NFZ związane z refundacją 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.32 - 2018‑06‑30 (1.3)
html retired [2] Wystawca dokumentu dla recepty spełniającej wymagania związane z refundacją 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.78 - 2018‑06‑30 (1.3)
html retired [2] Wystawca dokumentu recepty 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.24 - 2018‑06‑30 (1.3)
html retired [2] Wystawca dokumentu z wymaganymi danymi instytucji 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.27 - 2018‑06‑30 (1.3)
html retired [2] Wystawca dokumentu z wymaganymi danymi organizacji 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.55 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Miejsce 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.75 - 2018‑06‑30 (1.3)
CDA Section Level Template
html active [3] Sekcja (bazowy) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.28 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja aktualnych wyników badań 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.7 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja badania przedmiotowego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.11 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja badania przedmiotowego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.31 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja badania przedmiotowego na skierowaniu do szpitala psychiatrycznego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.19 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja danych personalnych 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.3 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja danych ubezpieczeniowych 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69 - 2018‑06‑30 (1.3)
html retired [3] Sekcja diagnoz pielęgniarskich 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.48 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja dokumentu anulującego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.27 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja epikryzy 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.37 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja główna skierowania 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.6 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja główna skierowania do szpitala psychiatrycznego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.21 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja główna skierowania do uzdrowiska 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.12 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja główna skierowania do zakładu opiekuńczego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.15 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja główna skierowania na badania w związku z rozpoznanie choroby zawodowej 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.26 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja główna skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.16 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja informacji dodatkowych 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja informacji o czynnikach narażenia zawodowego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.25 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja informacji o dawkowaniu leku 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.5 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja informacji o dotychczasowym leczeniu 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.13 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja informacji o podaniu szczepionki 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.53 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja informacji o rodzaju szkoły i klasie 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.9 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja oceny pacjenta w skali Barthel 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.14 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja opisu badania diagnostycznego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.34 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja opisu operacji 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.45 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja pielęgniarskiego badania przedmiotowego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.47 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja pobytów szpitalnych na karcie informacyjnej leczenia szpitalnego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.56 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu informacji dla lekarza kierującego/POZ 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.71 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu karty informacyjnej leczenia szpitalnego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.66 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu konsultacji lekarskiej 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.64 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu opisu operacji 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.67 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.57 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.62 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania do uzdrowiska 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.59 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania do zakładu opiekuńczego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.60 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania na opiekę długoterminową 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.61 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania z powodu podejrzenia choroba zawodowej 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.63 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu sprawozdania z badania laboratoryjnego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.65 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu wpisu do kartu uodpornienia 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.68 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.58 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja powodu odmowy przyjęcia do szpitala 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.40 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja powodu skierowania do szpitala psychiatrycznego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.22 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja rodzaju operacji 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.42 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja rozpoznania choroby zawodowej 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.24 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja rozpoznania na skierowaniu do szpitala psychiatrycznego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.20 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja rozpoznania pooperacyjnego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.43 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja rozpoznania przedoperacyjnego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.41 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja rozpoznań 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja wskazań 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.44 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja wydania leku 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.70 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja wyniku badań laboratoryjnych 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.33 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja wyników badań 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.35 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja wywiad pielęgniarskiego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.46 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja wywiadu lekarskiego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.10 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja wywiadu lekarskiego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.30 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja wywiadu lekarskiego na skierowaniu do szpitala psychiatrycznego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.18 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja wywiadu społecznego na skierowaniu do szpitala psychiatrycznego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.17 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja wywiadu zawodowego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.23 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja zalecenia leku 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.4 - 2018‑06‑30 (1.3)
html retired [3] Sekcja zalecenia leku na recepcie farmaceutycznej 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.38 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja zalecenia leku z importu docelowego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.54 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja zaleceń 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.32 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja zaleceń pielęgniarskich 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.50 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja zastosowanego leczenia 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.36 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja załączników 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [3] Sekcja zlecenia wydania wyrobu medycznego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.8 - 2018‑06‑30 (1.3)
CDA Entry Level Template
html active [2] Osoba powiązana 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.50 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Autor fragmentu treści dokumentu 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Autor pozycji recepty 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.78 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Brak odleżyn 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.46 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Brak zgody na wydanie zamiennika leku 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.56 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Dane autoryzacyjne związane z refundacją leków 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.69 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Dane autoryzacyjne związane z ubezpieczeniem 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.53 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
html active [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Dane leku lub ŚSSPŻ na recepcie 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.54 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
html active [4] Dane leku recepturowego na recepcie 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.70 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
html active [4] Dane o uprawnieniach i płatnikach  2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.51 - 2019‑09‑30 (1.3.1.2)
html active [4] Dane pobytu szpitalnego na wypisie 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.50 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Dane składnika leku recepturowego na recepcie 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.71 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
html active [4] Dane uczestnika związane z fragmentem treści dokumentu 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.19 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Dane wykonawcy związane z fragmentem treści dokumentu 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.17 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Dane wykonawcy związane z fragmentem treści dokumentu 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.83 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Dane wyrobu medycznego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.73 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
html active [4] Diagnozy pielęgniarskie 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.43 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Dokument uprawnień 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.59 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Dokument w postaci binarnej 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.49 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Dokument zewnętrzny niezgodny z regułami 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Dokument zewnętrzny zgodny z regułami 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.33 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Informacje dla osoby wydającej lek 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.75 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Informacje o przyjmowaniu leku dla pacjenta 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.74 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Lek gotowy 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.21 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
html active [4] Lista załączników 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.31 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Materiał 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.16 - 2018‑06‑30 (1.3)
html retired [4] Miejsce 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.27 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Obecność odleżyn 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.45 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Pielęgniarska skala oceny ADL 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.35 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Pielęgniarska skala oceny bólu 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.37 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Pielęgniarska skala oceny duszności 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.44 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Pielęgniarska skala oceny nudności 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.39 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Pielęgniarska skala oceny odleżyn 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.41 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Pielęgniarska skala oceny trzymania moczu 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.36 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Pielęgniarska skala oceny upadków 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.40 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Pielęgniarska skala oceny zmęczenia 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.38 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Podanie szczepionki 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.42 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Podmiot 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.26 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Potwierdzenie całkowitej dawki substancji czynnej 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.80 - 2019‑09‑30 (1.3.1.2)
html retired [4] Potwierdzenie całkowitej dawki substancji czynnej 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.80 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
html active [4] Potwierdzenie ubezpieczenia w NFZ 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.58 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
html active [4] Poziom odpłatności leku 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.57 - 2018‑06‑30 (1.3)
html retired [4] Poziom refundacji leku 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.5 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Pozycja danych o uprawnieniach i płatnikach 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.52 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Pozycja komentarza 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.68 - 2018‑06‑30 (1.3)
html retired [4] Pozycja porady farmaceuty 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.65 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Pozycja realizacji recepty 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.66 - 2019‑09‑30 (1.3.1.2)
html retired [4] Pozycja recepty farmaceutycznej na lek gotowy 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.29 - 2018‑06‑30 (1.3)
html retired [4] Pozycja recepty farmaceutycznej na produkt medyczny 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.30 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Pozycja recepty na lek gotowy lub ŚSSPŻ 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.3 - 2019‑09‑30 (1.3.1.2)
html active [4] Pozycja recepty na lek recepturowy 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.48 - 2019‑09‑30 (1.3.1.2)
html active [4] Pozycja recepty na wyrób medyczny 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.28 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Pozycja wydania leku 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.62 - 2018‑09‑30 (1.3)
html active [4] Pozycja zalecenia dawkowania leku 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.64 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Przedmiot skierowania 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.6 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Przedmiot skierowania do szpitala psychiatrycznego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.11 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Przedmiot skierowania do uzdrowiska 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.8 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Przedmiot skierowania do zakładu opiekuńczego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.9 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Przedmiot skierowania na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.13 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Przedmiot skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.10 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Przedmiot zlecenia na wyroby medyczne 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.7 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Przygotowanie leku recepturowego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.82 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
html active [4] Przyjęcie do realizacji leku recepturowego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.81 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
html active [4] Publiczne ubezpieczenie zdrowotne 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.60 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
html active [4] Referencja do dokumentu recepty 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.77 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Referencja do listy zaleconych leków 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.76 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Referencja do pozycji recepty 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.63 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Rozliczenie wydania leku 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.67 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Rozpoznania dodatkowe 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.2 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
html active [4] Rozpoznanie choroby zawodowej 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.12 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Rozpoznanie główne 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.1 - 2018‑09‑30 (1.3.1)
html active [4] Uprawnienia dodatkowe publicznego ubezpieczenia zdrowotnego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.61 - 2019‑09‑30 (1.3.1.2)
html active [4] Urządzenie (bazowy) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.25 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Wydanie leku 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.55 - 2019‑09‑30 (1.3.1.2)
html active [4] Wydanie zamiennika leku 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.79 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Wykonane procedury podczas operacji 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.47 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Wynik badania laboratoryjnego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.20 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Zalecenie leku 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.22 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Zalecenie wykonania badania 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.24 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Zalecenie wykonania procedury 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.23 - 2018‑06‑30 (1.3)
html retired [4] Zamiana leku 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.4 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Zapotrzebowanie na import docelowy leku 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.72 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [4] Załącznik 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.32 - 2018‑06‑30 (1.3)
HL7 V2/V3 Datatype Level Template
html active [7] Adres (bazowy) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [7] Adres organizacji w Polsce 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.4 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [7] Nazwisko i imię osoby (bazowy) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.2 - 2018‑06‑30 (1.3)
html active [7] Opis wyrażenia klinicznego 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 - 2018‑06‑30 (1.3)

Podsumowanie dla szablonów

Szablony 272

Szablony per scenariusz

Szablony dla scenariuszaWystawienie dokumentu informacji dla lekarza kierującego/POZ plcda-scenario-26 z dnia 2018‑06‑25

Transakcja Szablon reprezentujący Odnośnik z dnia
Informacja dla lekarza kierującego/POZ plcda-template-1.28 [1] Informacja dla lekarza kierującego/POZ 2018‑09‑30

Szablony dla scenariuszaWystawienie dokumentu realizacji recepty plcda-scenario-25 z dnia 2017‑04‑26

Transakcja Szablon reprezentujący Odnośnik z dnia
Realizacja recepty plcda-template-1.27 [1] Realizacja recepty 2019‑09‑30

Szablony dla scenariuszaWystawienie dokumentu zgodnego z szablonem bazowym plcda-scenario-24 z dnia 2017‑01‑02

Transakcja Szablon reprezentujący Odnośnik z dnia
Dokument zgodny z szablonem bazowym plcda-template-1.1 [1] Szablon bazowy 2018‑09‑30

Szablony dla scenariuszaWystawienie dokumentu karty odmowy przyjęcia do szpitala plcda-scenario-17 z dnia 2015‑08‑11

Transakcja Szablon reprezentujący Odnośnik z dnia
Karta odmowy przyjęcia do szpitala plcda-template-1.19 [1] Karta odmowy przyjęcia do szpitala 2018‑09‑30

Szablony dla scenariuszaWystawienie dokumentu protokołu operacyjnego plcda-scenario-18 z dnia 2015‑08‑11

Transakcja Szablon reprezentujący Odnośnik z dnia
Protokół operacyjny plcda-template-1.20 [1] Protokół operacyjny 2018‑09‑30

Szablony dla scenariuszaWystawienie dokumentu wpisu do karty uodpornienia plcda-scenario-19 z dnia 2015‑08‑11

Transakcja Szablon reprezentujący Odnośnik z dnia
Wpis do karty uodpornienia plcda-template-1.21 [1] Wpis do karty uodpornienia 2018‑09‑30

Szablony dla scenariuszaWystawienie dokumentu karty wywiadu pielęgniarskiego plcda-scenario-20 z dnia 2015‑08‑11

Transakcja Szablon reprezentujący Odnośnik z dnia
Karta wywiadu lekarskiego plcda-template-1.22 [1] Karta wywiadu pielęgniarskiego 2018‑09‑30

Szablony dla scenariuszaWystawienie dokumentu karty pielęgniarskiej oceny stanu pacjenta plcda-scenario-21 z dnia 2015‑08‑11

Transakcja Szablon reprezentujący Odnośnik z dnia
Karta pielęgniarskiej oceny stanu pacjenta plcda-template-1.23 [1] Karta oceny stanu pacjenta 2018‑09‑30

Szablony dla scenariuszaWystawienie dokumentu zaleceń pielęgniarskich przy wypisie ze szpitala plcda-scenario-22 z dnia 2015‑08‑11

Transakcja Szablon reprezentujący Odnośnik z dnia
Zalecenia pielęgniarskie przy wypise ze szpitala plcda-template-1.24 [1] Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala 2018‑09‑30

Szablony dla scenariuszaWystawienie dokumentu wpisu do raportu pielęgniarskiego plcda-scenario-23 z dnia 2015‑08‑11

Transakcja Szablon reprezentujący Odnośnik z dnia
Wpis do raportu pielęgniarskiego plcda-template-1.25 [1] Raport pielęgniarski 2018‑09‑30

Szablony dla scenariuszaWystawienie dokumentu konsultacji lekarskiej plcda-scenario-13 z dnia 2014‑09‑23

Transakcja Szablon reprezentujący Odnośnik z dnia
Konsultacja lekarska plcda-template-1.15 [1] Konsultacja lekarska 2018‑09‑30

Szablony dla scenariuszaWystawienie dokumentu opisu badania diagnostycznego plcda-scenario-14 z dnia 2014‑09‑23

Transakcja Szablon reprezentujący Odnośnik z dnia
Opis badania diagnostycznego plcda-template-1.16 [1] Opis badania diagnostycznego 2018‑09‑30

Szablony dla scenariuszaWystawienie dokumentu wyniku badania laboratoryjnego plcda-scenario-15 z dnia 2014‑09‑23

Transakcja Szablon reprezentujący Odnośnik z dnia
Wynik badania laboratoryjnego plcda-template-1.17 [1] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego 2018‑09‑30

Szablony dla scenariuszaWystawienie dokumentu karty informacyjnej leczenia szpitalnego plcda-scenario-16 z dnia 2014‑09‑23

Transakcja Szablon reprezentujący Odnośnik z dnia
Karta informacyjna leczenia szpitalnego plcda-template-1.18 [1] Karta informacyjna leczenia szpitalnego 2018‑09‑30

Szablony dla scenariuszaWystawienie dokumentu recepty plcda-scenario-1 z dnia 2014‑08‑14

Transakcja Szablon reprezentujący Odnośnik z dnia
Dokument recepty plcda-template-1.3 [1] Recepta 2019‑09‑30

Szablony dla scenariuszaWystawienie dokumentu skierowania plcda-scenario-2 z dnia 2014‑08‑14

Transakcja Szablon reprezentujący Odnośnik z dnia
Dokument skierowania plcda-template-1.4 [1] Skierowanie 2019‑09‑30

Szablony dla scenariuszaWystawienie dokumentu zlecenia na zoapatrzenie w wyroby medyczne plcda-scenario-3 z dnia 2014‑08‑14

Transakcja Szablon reprezentujący Odnośnik z dnia
Dokument zaopatrzenie w wyroby medyczne plcda-template-1.5 [1] Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne 2018‑09‑30

Szablony dla scenariuszaWystawienie dokumentu recepty spełniającej wymagania NFZ związane z refundacją plcda-scenario-4 z dnia 2014‑08‑14

Transakcja Szablon reprezentujący Odnośnik z dnia
Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją plcda-template-1.26 [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją 2019‑09‑30

Szablony dla scenariuszaWystawienie dokumentu recepty farmaceutycznej plcda-scenario-5 z dnia 2014‑08‑14

Transakcja Szablon reprezentujący Odnośnik z dnia
Recepta farmaceutuczna plcda-template-1.7 [1] Recepta farmaceutyczna 2018‑09‑30

Szablony dla scenariuszaWystawienie dokumentu recepty na import docelowy plcda-scenario-6 z dnia 2014‑08‑14

Transakcja Szablon reprezentujący Odnośnik z dnia
Recepta na import docelowy plcda-template-1.8 [1] Recepta na import docelowy 2018‑09‑30

Szablony dla scenariuszaWystawienie dokumentu skierowania do uzdrowiska plcda-scenario-7 z dnia 2014‑08‑14

Transakcja Szablon reprezentujący Odnośnik z dnia
Skierowanie do uzdrowiska plcda-template-1.9 [1] Skierowanie do uzdrowiska 2019‑09‑30

Szablony dla scenariuszaWystawienie dokumentu skierowania do zakładu opiekuńczego plcda-scenario-8 z dnia 2014‑08‑14

Transakcja Szablon reprezentujący Odnośnik z dnia
Skierowanie do zkaładu opiekuńczego plcda-template-1.10 [1] Skierowanie do zakładu opiekuńczego 2019‑09‑30

Szablony dla scenariuszaWystawienie dokumentu na pielęgniarską opiekę długoterminową plcda-scenario-9 z dnia 2014‑08‑14

Transakcja Szablon reprezentujący Odnośnik z dnia
Skierowanie na długoterminową opiekę pielęgniarską plcda-template-1.11 [1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową 2019‑09‑30

Szablony dla scenariuszaWystawienie dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego plcda-scenario-10 z dnia 2014‑08‑14

Transakcja Szablon reprezentujący Odnośnik z dnia
Skierowanie do szpitala psychiatrycznego plcda-template-1.12 [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego 2019‑09‑30

Szablony dla scenariuszaWystawienie dokumentu skierowania na badanie w związku z podejrzenie choroby zawodowej plcda-scenario-11 z dnia 2014‑08‑14

Transakcja Szablon reprezentujący Odnośnik z dnia
Skierowanie na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej plcda-template-1.13 [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej 2019‑09‑30

Szablony dla scenariuszaWystawienie dokumentu anulującego plcda-scenario-12 z dnia 2014‑08‑14

Transakcja Szablon reprezentujący Odnośnik z dnia
Dokument anulujący plcda-template-1.14 [1] Dokument anulujący 2019‑09‑30

Etykiety pozycji per szablon

Etykieta Identyfikator szablonu Nazwa szablonu Odnośnik z dnia
6.3.1.1 link11 plcda-template-1.26 [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 2019‑09‑30
6.3.1.1.2 link11 plcda-template-1.26 [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 2019‑09‑30