Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [1] Opis badania diagnostycznego

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.16 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑09‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3.1
Nazwa plCdaDiagnosticStudyNote Nazwa wyświetlana [1] Opis badania diagnostycznego
Opis Szablon CDA dla dokumentu opisu badania
Kontekst Nazwa ścieżki /
Typ CDA Document Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Szablony 1 transakcji i 0, Używa 11 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
plcda-transaction-14 Transakcja final Opis badania diagnostycznego 2014‑09‑23
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3 Zawierać active [2] Dane pacjenta (bazowy) (1.3.1) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4 Zawierać active [2] Autor dokumentu (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5 Zawierać active [2] Organizacja odpowiedzialna za dokument (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.61 Zawierać active [2] Odbiorca informacji (bazowy) (1.3.1) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6 Zawierać active [2] Wystawca dokumentu (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19 Zawierać active [2] Dane ubezpieczyciela publicznego (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53 Zawierać active [2] Dane zlecenia (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.51 Zawierać active [2] Dane wykonanej usługi (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.7 Zawierać active [2] Dokument powiązany (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.52 Zawierać active [2] Dane wizyty (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.58 Zawierać active [2] Treść opisu badania diagnostycznego (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1 (2014‑09‑23)
Przykład
Przykład
<ClinicalDocument xsi:type="extPL:ClinicalDocument">
  <!-- Opis badania diagnostycznego - przykład 1 -->
  <typeId extension="POCD_HD000040" root="2.16.840.1.113883.1.3"/>  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.16" extension="1.3.1"/>  <id extension="2345678" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.7.1" displayable="false"/>  <code code="70004-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Diagnostic study note">
    <translation code="06.00" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32" codeSystemName="KLAS_DOK_P1" displayName="Wyniki badań diagnostycznych"/>  </code>
  <title>RTG klatki piersiowej</title>  <effectiveTime value="20140906"/>  <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>  <languageCode code="pl-PL"/>  <setId extension="432231" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.7.2"/>  <versionNumber value="1"/>  <recordTarget>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3"/>    <patientRole>
      <id extension="12345" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.17.1" displayable="false"/>      <id extension="62091599999" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616" displayable="true"/>      <addr>
        <city>Warszawa</city>        <postalCode>01-134</postalCode>        <streetName>Odkryta</streetName>        <houseNumber>41</houseNumber>        <unitID>12</unitID>      </addr>
      <patient>
        <name>
          <given>Jan</given>          <given>Franciszek</given>          <family>Kowalski</family>        </name>
        <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>        <birthTime value="19620915"/>      </patient>
      <providerOrganization classCode="ORG">
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2"/>        <id extension="1007" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1" displayable="false"/>      </providerOrganization>
    </patientRole>
  </recordTarget>
  <author>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4"/>    <functionCode code="LEK" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.18" displayName="Lekarz"/>    <time value="20130412"/>    <assignedAuthor xsi:type="extPL:AssignedAuthor">
      <id extension="7724513" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2" displayable="false"/>      <assignedPerson>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1"/>        <name>
          <prefix>lek.</prefix>          <given>Piotr</given>          <family>Nowak</family>        </name>
      </assignedPerson>
      <representedOrganization>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17"/>        <id extension="1007-01" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.2" displayable="true"/>        <name>Poradnia POZ</name>        <telecom use="PUB" value="tel:22-1111123"/>        <addr>
          <postalCode>00-950</postalCode>          <city>Warszawa</city>          <streetName>Marszałkowska</streetName>          <houseNumber>320</houseNumber>        </addr>
        <asOrganizationPartOf>
          <wholeOrganization>
            <id extension="12345678901234" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.2" displayable="true"/>            <name>NZOZ „POL-MED”</name>            <asOrganizationPartOf>
              <wholeOrganization>
                <id extension="1007" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1" displayable="true"/>                <id extension="123456789" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.1" displayable="true"/>                <name>POL-MED Sp. z o.o.</name>              </wholeOrganization>
            </asOrganizationPartOf>
          </wholeOrganization>
        </asOrganizationPartOf>
      </representedOrganization>
      <extPL:boundedBy typeCode="PART">
        <extPL:templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.44"/>        <extPL:reimbursementRelatedContract moodCode="EVN" classCode="CNTRCT">
          <extPL:id extension="654321" root="2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.7"/>          <extPL:bounding typeCode="PART">
            <extPL:reimburser classCode="UNDWRT">
              <extPL:id extension="07" root="2.16.840.1.113883.3.4424.3.1" displayable="true"/>            </extPL:reimburser>
          </extPL:bounding>
        </extPL:reimbursementRelatedContract>
      </extPL:boundedBy>
    </assignedAuthor>
  </author>
  <custodian>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5"/>    <assignedCustodian>
      <representedCustodianOrganization>
        <id root="2.16.840.1.113883.3.4424" assigningAuthorityName="CSIOZ" displayable="false"/>      </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
  </custodian>
  <legalAuthenticator>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6"/>    <time value="20130412"/>    <signatureCode code="S"/>    <assignedEntity>
      <id extension="7724513" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2" displayable="true"/>    </assignedEntity>
  </legalAuthenticator>
  <documentationOf typeCode="DOC">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.51"/>    <serviceEvent classCode="ACT" moodCode="EVN">
      <id extension="9990001" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.99" displayable="true"/>      <code code="87.440" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6" codeSystemName="ICD-9-PL" displayName="RTG klatki piersiowej"/>      <effectiveTime value="201409051012"/>    </serviceEvent>
  </documentationOf>
  <componentOf typeCode="COMP">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.52"/>    <encompassingEncounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
      <code code="7200" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4" displayName="Pracownia diagnostyki obrazowej"/>      <effectiveTime value="201409051012"/>    </encompassingEncounter>
  </componentOf>
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.58"/>    <structuredBody classCode="DOCBODY" moodCode="EVN">
      <component>
        <section>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.34"/>          <code code="47045-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Study report"/>          <title>Opis badania</title>          <text>
            <paragraph> Zaciemnienie obwodu w polu płuca prawego o niejasnym
charakterze. Częściowe zaciemnienie pola dolnego płuca lewego,
zmiany zapalne. Wnęki naczyniowe miernie szerokie. Serce
powiększone.
</paragraph>
          </text>
        </section>
      </component>
    </structuredBody>
  </component>
</ClinicalDocument>
Przykład
Przykład
<ClinicalDocument xsi:type="extPL:ClinicalDocument">
  <!-- Opis badania diagnostycznego - przykład 1 -->
  <typeId extension="POCD_HD000040" root="2.16.840.1.113883.1.3"/>  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.16" extension="1.3.1"/>  <id extension="2345678" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.7.1" displayable="false"/>  <code code="70004-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Diagnostic study note">
    <translation code="06.00" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32" codeSystemName="KLAS_DOK_P1" displayName="Wyniki badań diagnostycznych"/>  </code>
  <title>RTG klatki piersiowej</title>  <effectiveTime value="20140906"/>  <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>  <languageCode code="pl-PL"/>  <setId extension="432231" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.7.2"/>  <versionNumber value="1"/>  <recordTarget>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3"/>    <patientRole>
      <id extension="12345" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.17.1" displayable="false"/>      <id extension="62091599999" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616" displayable="true"/>      <addr>
        <city>Warszawa</city>        <postalCode>01-134</postalCode>        <streetName>Odkryta</streetName>        <houseNumber>41</houseNumber>        <unitID>12</unitID>      </addr>
      <patient>
        <name>
          <given>Jan</given>          <given>Franciszek</given>          <family>Kowalski</family>        </name>
        <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>        <birthTime value="19620915"/>      </patient>
      <providerOrganization classCode="ORG">
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2"/>        <id extension="1007" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1" displayable="false"/>      </providerOrganization>
    </patientRole>
  </recordTarget>
  <author>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4"/>    <functionCode code="LEK" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.18" displayName="Lekarz"/>    <time value="20130412"/>    <assignedAuthor xsi:type="extPL:AssignedAuthor">
      <id extension="7724513" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2" displayable="false"/>      <assignedPerson>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1"/>        <name>
          <prefix>lek.</prefix>          <given>Piotr</given>          <family>Nowak</family>        </name>
      </assignedPerson>
      <representedOrganization>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17"/>        <id extension="1007-01" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.2" displayable="true"/>        <name>Poradnia POZ</name>        <telecom use="PUB" value="tel:22-1111123"/>        <addr>
          <postalCode>00-950</postalCode>          <city>Warszawa</city>          <streetName>Marszałkowska</streetName>          <houseNumber>320</houseNumber>        </addr>
        <asOrganizationPartOf>
          <wholeOrganization>
            <id extension="12345678901234" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.2" displayable="true"/>            <name>NZOZ „POL-MED”</name>            <asOrganizationPartOf>
              <wholeOrganization>
                <id extension="1007" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1" displayable="true"/>                <id extension="123456789" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.1" displayable="true"/>                <name>POL-MED Sp. z o.o.</name>              </wholeOrganization>
            </asOrganizationPartOf>
          </wholeOrganization>
        </asOrganizationPartOf>
      </representedOrganization>
      <extPL:boundedBy typeCode="PART">
        <extPL:templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.44"/>        <extPL:reimbursementRelatedContract moodCode="EVN" classCode="CNTRCT">
          <extPL:id extension="654321" root="2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.7"/>          <extPL:bounding typeCode="PART">
            <extPL:reimburser classCode="UNDWRT">
              <extPL:id extension="07" root="2.16.840.1.113883.3.4424.3.1" displayable="true"/>            </extPL:reimburser>
          </extPL:bounding>
        </extPL:reimbursementRelatedContract>
      </extPL:boundedBy>
    </assignedAuthor>
  </author>
  <custodian>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5"/>    <assignedCustodian>
      <representedCustodianOrganization>
        <id root="2.16.840.1.113883.3.4424" assigningAuthorityName="CSIOZ" displayable="false"/>      </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
  </custodian>
  <legalAuthenticator>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6"/>    <time value="20130412"/>    <signatureCode code="S"/>    <assignedEntity>
      <id extension="7724513" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2" displayable="true"/>    </assignedEntity>
  </legalAuthenticator>
  <documentationOf typeCode="DOC">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.51"/>    <serviceEvent classCode="ACT" moodCode="EVN">
      <id extension="9990001" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.99" displayable="true"/>      <code code="87.440" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6" codeSystemName="ICD-9-PL" displayName="RTG klatki piersiowej"/>      <effectiveTime value="201409051012"/>    </serviceEvent>
  </documentationOf>
  <componentOf typeCode="COMP">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.52"/>    <encompassingEncounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
      <code code="7200" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4" displayName="Pracownia diagnostyki obrazowej"/>      <effectiveTime value="201409051012"/>    </encompassingEncounter>
  </componentOf>
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.58"/>    <structuredBody classCode="DOCBODY" moodCode="EVN">
      <component>
        <section>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55"/>          <code code="70004-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Diagnostic study note"/>          <text>
            <renderMultiMedia referencedObject="DOCUMENT_CONTENT"/>          </text>
          <entry>
            <observationMedia ID="DOCUMENT_CONTENT" classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.49"/>              <value representation="B64" mediaType="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAwYAAAJ2CAIAAABq8QL2AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAASdEVYdFNvZnR3YXJlAEdyZWVuc2hvdF5VCAUAAEwjSURBVHhe7d0LduM4roDhXlcW5PVkNdlMLWaGAEk8+JDkxHn6/8490yIIgrQtR5h0za3//gcAAPD0aIkAAABoiQAAAGiJAAAACloiAAAAWiIAAABaIgAAgIKWCAAAgJYIAACAlggAAKCgJQIAAKAlAgAAoCUCAAAoaIkAAABoiQAAAGiJAAAACloiAAAAWiIAAABaIgAAgIKWCAAAgJYIAACAlggAAKCgJQIAAKAlAgAAoCUCAAAoaIkAAABoiQAAAGiJAAAACloiAAAAWiIAAABaIgAAgIKWCAAAgJYIAACAlggAAKCgJQIAAKAlAgAAoCUCAAAoaIkAAABoiQAAAGiJAAAACloiAAAAWiIAAABaIgAAgIKWCAAAgJYIAACAlggAAKCgJQIAAKAlAgAAoCUCAAAoaIkAAABoiQAAAGiJAAAACloiAAAAWiIAAABaIgAAgIKWCAAAgJYIAACAlggAAKCgJQIAAKAlAgAAoCUCAAAoaIkAAABoiQAAAGiJAAAACloiAAAAWiIAAABaIgAAgIKWCAAAgJYIAACAlggAAKCgJQIAAKAlAgAAoCUCAAAoaIkAAABoiQAAAGiJAAAACloiAAAAWiIAAABaIgAAgIKWCAAAgJYIAACAlggAAKCgJQIAAKAlAgAAoCUCAAAoaIkAAABoiQAAAGiJAAAACloiAAAAWiIAAABaIgAAgIKWCAAAgJYIAACAlggAAKCgJfp6/15f/iteXv+1wLu93aTQf7e3Nv6TDt6uD76Tj/sgAAC/Hy2Rag9Hd0+X0RdfXfO4J/FjWqJ7zy/azomtn97NIGwypy1PcPB2ffCdPK9851v7vlVXfF7lI+1TpmcE8BxoiZZPd3X1SdALXH1cffBBHjymJbr3/GLzptXX1J/fK3WTfcZ8iIO36453cpV6sPw978l7V13xeZWPtF2vvL8A8Ps9fUtkz/bwsLHY5zwL7niQn2gH/drnpBoflu01jS+qh/MJ7f3NcU2eX8vB23XHO7lKvWM58JfM3zX5UuZvgkS+4UfLA/kPms0raT8BVEwIC3c/HXZL9xOF1l1WbKt+9/v9Jzx5S9Rv3/EuHeJ1KIPwXbG7tyWHGsffKM9fVfPNu/Q1SUvaoCdsF9r5Q4YfzM+TAyYdoGo7z2ty7iraY772WD5eWp2nwmzX9g1vWlXj91RualzCq89utSrtHWes1PBehgWevqrcYl0/RVvvb/kYGGttTziXwl8hN0H8rOtHPUZ+8Sevd3m6myfyCnuGvv76cmNYqyzehZJjtWP+rmYfCct1ss3tVhL4qn27526J2sNhcZP2mXqL9tGgLWuz6YsQTMUvVcvaN2Wz8uCQh+fPVfs5jw5g2ou019Zf9JDXa4XwInQsHq8vzu/V6cnHj6Rtfr2yWW6xXbXK3k7qxO7mmc4zvSRRp9tUf4MtswVSqcMTjpXwh8gn75+0jl6miI1+Hbl1j+/b4QXqN0FWDCtlePI++IpdTSuzflfLZAkOG+N70BKtf+b3mXr79lG/m22sC9soz7WSZTR9A46rle9HOE6qLd8Z0eb70Me7hbsda35KLfZ1nO2dhHVV3ki1lb2gHa0a9yn8BMPrv+vkY6q4o3LX4mPZtnJY1aqORdt4LCWmjD63rmylrZYE+qBO2lRfHE91fMJpGn+IfLjx9rq91f/UgEb8xuz3W+HBmp7ukXb/KInE8Xz3FvEAebs8quWXx1jyNVtjSj/CENeXcFwqH3BV00yBoi8aF3eyZvo3AvgstETr+6zP1Nu3jcK93G5QjeTZvnL/rT2uVngJIyfcrrPjbxbOK1Ngrrur49rO0fwmeqEwd/Ja5ypDRky44+Rz6p2Vqzl+5U7I8nTawpek8KZyzNkdwyu2QLxn4mTUC8dc/DXy6fqXQz5zj8hlvwvKbL/UjBAP90rRyyz4uk21uPbt9nIr/9fuun6o3TFWtFqpobevmJMlJd3Z/QQ64flT3igkbGuaKaCRuqS/0JFWXbwCfApaovUXRm5PEW71lNbmNTLN9sXVdJcfV8uLOynSZkK9FNkvnHdMgWH2oI5rSalAqN/1mbB6ERKbcNGP91ITFrWunHxIVdcrmzke34k8uz6OTW+2yKv6kZaV43uVEsJAU19eX3VFWdCm6tKTE672wd8hH69+tuWifuRzZBQm5FZKSXpvrZZJ2WW5ZbVypb8UqbedxOcbcHu+ajiJ7D8W0ZQY8wPU/EZ/OswH6FKZo5rVFAgvRHZdbTStwWd68j9e3e/98U4c4nqrp291S9DIPKtaeDuxrhYLhyk5yDiVJo8WzjumQJ49quOGrDYcs+w9iPGe66cRq8zKjzftcsfJc2p1ubKb43HX4/MMdluoNmnTp5VzyNK1FZJgnb+91on2Ok9O2OfnzwR/gny+5cMt/+i3QLtsE127D5qeKzfZeOvYfTusjnnrarpUVpV/yj9KVhtZrc3CFUkNR1gddUhZ5hSbcKUnCkVOaw6BlD8u7g5PgEd78pao3tMi3HNyC1b9BrVIy+rjOmyjNlcqWq1WfbjPD6vlJZaq437YNmlnj5PLhfmEYyDPHtVxLcsq9jzfQvVwWm01Y/YyU7UZybWV+XRXTr6qf7mys7w208d1OKzqH5DvKQl9drVFWWHj9HJOKudjFC1B/yuuBnuGGtM2J8xHwJ9TP+y38p/xRsqReufYqNwS/fZIt0oWpuQeClnbanWqzLzdaqjMxT/edLBwYdh1GKpwRpHrmyErkqLDitOaOUHnJ+MhDo6Ax3v2lmh3WxbjrT1r926bbfn6RUlWt/hCS5vXizq5njuc1Ll8wjEwzB4dwLSkqWKIiB4dVu9eSDFmrs+6fl2HJ7eVosauVzapist72KpldstdbjG/gnsqW+kiVKrRsCJseXjCXiSUxZ/SP37/hNeRfsfobByku9fZlNxBKWdbrZCx/E/R7YbVPw7UTrJfOO0hYlDTrajFQ3hTpH4BekraNc24s5oyP29TSfpccbUmnQSPRUsk9BaLhjuzzdf/+tT4HWmzLaDflm5xj9f8kh62jfd3PE3/XxpYGS8uS/LkduF4whzYzarpAFU7Rjz2ImSVFu/C8D6pZdpwvF5SxvedPEzW2D2VG4tfuhNEfpXhFa63SOmefVdlZbN9opWYdjyo02bG0vgz6k0R74gaSR+53Tklsdz3PVvC2xuyTuRbq1bdVBN57/Eku4WySTpH5emhiAY9OZxvGUx1w9pYu7HMZc3FivQWC1k4BQtZGs8xvQo8Ei3RFe1+5iZ8es91J7Sf7quf08DPUG5SfjDjYWiJrqAlQvU0d8L6v+sCP0v5QnJ/4oFoia6gJUL1fC0RNz2Ap0FLBAAAQEsEAABASwQAAFDQEgEAANASAQAA0BIBAAAUtEQAAAC0RAAAALREAAAABS0RAAAALREAAAAtEQAAQEFLBAAAQEsEAABASwQAAFDQEgEAANASAQAA0BIBAAAUtEQAAAC0RAAAALREAAAABS0RAAAALREAAAAt0U/ydvuvuL21IZb+vb789/L6r41Gx7MY8HYBgHvylkgeCSo0ItqZfM5z4rjp+UhLtFz7joLvP4Os9HVa530v5cQ7WiI5zMEH+qi+oL537lNefnXyii6jJXpa9qOv89t1mvK5cI/7fbPLr/Hr91f8AvUdY+30hdpNLE/Y6FyKxi2LMLer811xfBFaoun203vyc+7Gerunb3ZwPHtsufYdBd9/BlnZ18n1Z32f5SPb117OnhznuOJ18R34ZI96gx/10vHr+I8+126Feare1nLXRf3O2eXX+LX7S3On1LKjxdI9Hwd6LD9hD2tF/z5qlkibSHTxnd3V+a44vg4tUbkHb7fyn3b3yW1p9+VX0o1/7ZdATq9n/+SvspTffzrHs2vvWbNi78Dv8aiXjl9Hv6b24defPe32zVOm5vRwSQqXq/xtfOHKd8dzpHAoq/vIzFBFhi2tXQ4Ld/vu6nxXHF+Ilqh8aW9vcvP1uy9et5Hp4RztBex23o1SvO5daSjO1ms7Rcz1wkHesZkK9nMKqe2jvnKo4wnhMGNSJcESkn94pkqHr6vyj6a8phVqV41Pp6XTexhndblE826T+TBN3vT25rvV8w384K4ubDX75L1bhPwWlTRb6mvqfBz7DmOWBXuC7hJ2xZ9W74f04fePP0+ZfgdN98gmfxOvW+UiEju99TxpTJeNZJshrvunsj3RrDfe1fmuOL4QLVH9etpFvS/te6ODqE4M4f4oa6v6bL2b68hLx8tOF9psLdaW90Nmfa4LlV0M5v0WYtpuSXp9y82muB7eQpokIwn7eyy/p+s5ktIyeoLG+iCsjEUaC22WrOSKljhW8FE/4mAVzgvFvVto3N+cmiDBlhouR14+FVktjifBM9BbYtDukHHKbgy5S7pwt+zya3y8rWqR9EXR27D+rr5a3IpabPGVELq+LNEJXzvlWaKJr8hzd3W+K44vREvUvwn65ZDb0S4GNTfdovULpbl1Vi/9a2a3eVtVZ3y7VbXbzZNU2EQsjlGEyi4G035tkEZ1g7Akrs4vY0nSb6+SFd87WRbHNa1U8Ylypb9HqbUlPu9SpnuVUFEuc/U2+9o2acKSld30elMRZgJ5aYFmnGx9vsW6QIjK5SKjHifkxBTbtk4Mbxeegd43Qbg/DqbyZLtpdvk1nlavaaLn6Rcp35Ca0UNpICTQluva5uVlyIuJk3yIXZ3viuOr0BKVW6/edf0roTelfTVqRmC3aL15h8Qy1AtrDuIObcl889ci8dvg21jdNs5FutNgSsg148jTanQQjjGSlbJO/ulpPWqkrAb6RflnW9ZGll/P0sXTen0ZqbbIxlalyEsmafrKpvOrUqvoauu7tlhvlZNlpEKirLMMS3B1zifmPfCn1Y8+3HHuYKprN068i+b8C3Wa4S6XhXGZfmOGmzvesGN+M4c3ic1u9qfF8ZloicKXTb952pr3O7FG2l2pg5Zcr9P9WmvV3/+WJB2u/uR2+jLHSn22Fhq2ta3qcCiyrJyCKaEdtZWMo5C2LLkn6WGrsJMdXXiaTJWr/u+CykR96T7bi+hkPG2qKCzYL2Qby1oucT4tV1c29RcRraLT1vduMRVQy2gIyuowvy5S9IkhH3+ffPSbD309JVG/veWO6TfyrtTBFoPh/ktD3Sl/r6RwSNd9coYYssQiFGxmd4u+K45PRUuUvm/1i160W9HGTpLrMlezPapjH1r9Wm5XYZrdH6LNOF8bxGBKqPV7kTial0TpQIvNekgr1mS9tFRJsrPLlPxrwjpbRtpAtlyZTAeMAyvRWdBndZGVnpc4P3lM1PVxECrE1+pW0Wnru7fQpF528WeJnAXTu6xSkcDr7DLwR+kHPt9Eok5FkjZH+/2yzl/ENV/uzulWi7esLmvzmjzfljFlcbuL5UpZF1LL0Eepptuc4Nvi+GS0RPnGq4HwFdM7U4Xf+PSsrmUPi/tSL18jOva6Rc0Is71UP0bK9m+xi2tNDKaEWr3XiaOhTtp3eGGLzTykNVN6lc5eN+6L8qiPxcvrm//skvC+cJit8zJIwcDW37OpyK+1W0UXW9+/hZ3TQiE5TLZQjBRhSVCjaVNZF06AP63eD8vPe7hVipqW436rX8svdEm9PX11E5P75Fw4362Nv4j5y9DMlXSPHPYz7ep8Vxxf58lbIlzRfnBMP8UAAPg7aIlwpnZENEQAgD+Nlgin7NfL/C4XAPBn0RIBAADQEgEAANASAQAAFLREAAAAtEQAAAC0RAAAAAUtEQAAAC0RAAAALREAAEBBSwQAAEBLBAAAQEsEAABQ0BIBAADQEgEAANASAQAAFLREAAAAtEQAAAC0RAAAAAUtEQAAAC0RAAAALREAAEBBS3TFv9eX//777+X1Xxv/CA871Nvtg3Ue+fZIrdtbG3yEFGpHelhNAH/HpR9cH/7xuMXPpZ+Ilqio34xid39e+up8tYcd6re1RPZxqaPPrB3pQs2NO1fWk8U3Qt/bB7012apyjakLW1p2fIVXDny89bB2fk9c+IyU5sbTjAnAmXon+l3U7swhoHfV0b1pPP1ILWU8v26/XC9rDn66nEzjc9AStbv55UVu6c0deOmr82td+85/kbOfA3pYT6if3e7nTZs4q7l310rdsdxGYdeyOJzjUTaVy1vTzyrv0smmkqLpdnHlwNut+2jYWRP9PRkNdWRxO0xVApuVwEa+i/SOLew+qoFwk53Qcqd34fiNELrTwRdKJg7OcTKNz0FLFG/c/E2pEfk+3G5yVW/r+jP/Vb92HmnCne/RWDPkFm3GNipaqO7yZhMl7Mdpm2gt3/HaMRYH8Dpti5p57VQW900XC2soHEuX9OU63Sbl0uKTegCvImIl3/r2uqzpBUrQXsrtFk/TjuMvswiVmumQpXRdlA9Yi+Ujd3qGf3KmXtI22C0JjirHN2VJT1vXDrlHZbuDnFRNd5nfE5cKSbZ81fLyOmlvjFcvIf8ES2xMCWN/P6c6EogbLgfTKvxc9cNqH7h/cinQPkX5iP3+q8NqCOqw1ZK1aQ8hgTCMtlMysbnBwjhtg09HS6R3vN/l7RZN35b2TVkMUloskMK3lutqEbv526ahQNslXmu1mhJO0s6R9rtwjFozJ8Xa56fabrNaWC9rRiVLWl6dbpNh/SzkOQ8OZWzDXlP2tOU1o28VjzOU8dOUpFW+KpmyJqxt5oiTuV6nXrdBOunOQeWjTVVMGJJP1xbbHJmwN6YMJOmwoEy2/PKiS1p4Z/2yXPWiHtS9LB4KDcL+qzphYfmOvIRBv1zujh+r3hj1I5cPrP1XWvsw/SPUgd8b/boWaEk9HqumLVQNdOkWkamQ6WRCM8sW8UTt2qbxlZ6+JZq+CO3mDfE8kyZWaf0mj2lZyMu8Wqyb0sc9as6dx8gHqIvjj43Mi6dtwiDF3SasZM42k/O0PLlcHUKtJ0spXZxnx5rht0ZqqOXniRNDkgvVheUN8WKOuFQ+DdLbs7GvfL46rh3q7Mu6OUe2VBaWnM17EtlZS5pmlUDNtgKJV8vzMlq+aKuXeZ14gttb/3eAuXrnq/Bz6b2gn57elvFfAWjAPsEwShOe3yf2Px4nujjcJNt7RibGiiF5NY1P9+wt0eKLoKNwmSdWK7J2F2teNdzXqUIRMoXOxJy6SSsSBp5z5zGGA8T9/agxWkynioM57nyfRLJsMzl/y5NLP8Qg5DkLppJjTRULjxv1cYqPSem1+UlKOGyVTzhH3H6v/FrWNpWPNjQxaViQhzJqwnn2e2i+TB29J0l7qZJVd2grPSAky9RqOaHQvW26Gt/IRZ2+YflnPcel3fGD1c+rtULyMdZbowX8A9Q8HdaErH7+8bOPd9IBWeKpUnp5z8hES1vdYGEaX+fJW6J0J3Z6R/qXpajflzpKE8NoFldWNWK3ehp6tVg3pYRByLnnGMMBbHH4UxlXTrXefrNwJnN2BlnV8uQynG2QVlW+Ni+da8piP820UQ3MRWwkg74+XtfXmeV9fJRN5W2weKGTVWWJnS4UZYO+dtjr6MDdUU4td/ieZPUo5T/7ITQgt2MPxO38Wq4WL1XCPV7PopdiXcdPoOMyoYOT3fGTyQfffrVTP64poGo0JCw+2jYRfzyekSWeuL1nZELSNjdYn8aXeu6WaPoayF1YI37V0tLA10wlVFndYsN8LKtqoN75dR+djMtiShzEnMvHmA4wzUnxuKVO1xVplzDwy83CeVeN1Lw0KQMNh4RAo6FOypINQ5njmhY0dU3aVEK2m5QPi+MxTFqg5oiTOdstDXwv3SocyU2Vw+t34dSRLx4TprILQ04ZppPn5acFyxL5X6VZCV0QA+GIMteqyWU8eCflNGF8ZZs6hSwpj8s6Vwby5+1t5XYVfi750FT/tCwQbwkNtox4HVlcP/y2vF57dkmysjoXNpHxom6dkDzZoeXr2pa8XYfP9Mwtkd5+w01XY/UG1e+CaP8VoWZO35y2pIv3djV8OwItEzPlf/mkwbhLTUh1/Xx2kqH05hhD1rhXmy6pceHyVHEwn1b5whrsKytP1N8phOV+0vYqMt2t29Qs4UXNQhZrOAabujoH22a1ku8sLy1vXUmJHk/nLOb8dIY0kLV1oIcaDrqsXE8fadgrDTy/T58feJcT955WyeSqlNOiIaWWi6f2bf2dlyzPCQdrlfJRa+aqjsXT+3C2O340uyP75zgFhH6w9nlaStUSQ05LKBP1KtwJca2F/b6phjtH1tRNNjdYCw/L8Kme/o9XA0Z+BMWfmL+f/9QFAJygJQKaP9kR8V8xAeAiWiKg+nsdEQDgDrREAAAAtEQAAAC0RAAAAAUtEQAAAC0RAAAALREAAEBBSwQAAEBLBAAAQEsEAABQ0BIBAADQEgEAANASAQAAFLREAAAAtEQAAAC0RAAAAAUtEQAAAC0RAAAALREAAEBBSwQAAEBLBAAAQEsEAABQ0BIBAADQEgEAANASAQAAFLREAAAAtEQAAAC0RAAAAAUtEQAAAC0RAAAALREAAEBBSwQAAEBLBAAAQEsEAABQ0BIBAADQEgEAANASAQAAFLREAAAAtEQAAAC0RAAAAAUtEQAAAC0RAAAALdEH/Ht9+e/21gbPSd6Cl9d/bfQApeBD632St9tjXzYA4Ad46pZofKLLOHU5h498maQlemhvEFuNqbZ+Ok2biCFxdJZSu9lmeUrhWYtXWUJHewEAfqHn/i3R8LCrj8TQ5hz+NkAW0xIdvEF3S293ri0fTZrTQc6RUW5pjU61GSm1TerVdEEb5F2qwzsDAPAbPfm/OEtPO3nM3W6hz2nPvfwMtSVyEZ6yVkafpo0tK8GSIHk5ntJ79K7kalgSD/Py+lZX1RWhRKphay3qkZToBW6v5bJtJcmWJSktPh0g7B+rFqlErDHMuJijpkCTCpTBKmdY7EuWRXdFAAC/1bP/WSJ53LVnZX3IhYenXYZYeD72pTJrT0cJWm6Y0XibiDklJWaHhKvJVVyig8W+fRhrhLT+Gt5ucpUjvmiq3QbpQFOSzZy8hL5jMdSImWZYUswRFV7qvHGX13rWsub2TACAX+rp/3i1PfnKM06feyVQn3/hoZcfjy2ol+H3JGJ4UMpwKhbD0TuTq7RkV2oYedoQL3br5ng7ReozQjwviEKSShX2taOxRGEf30BqNC8v6yPFanLdkxa7FLuNAAC/1NO3RP15K8+9+ghszzoPFH0Qg3KtLMuKGXtupmrpcSpLzDuSq7zkYN/l8cb4sJGq8zlTqrdTpIkQHw42VI4vYTjErnYUcpoWkX8088JWbsoJgcLXzbuIUmUOAgB+L1qi9mwr/9kfghqQP/4SnqbyWLy91f9MIX3A2rMxJcSHaZ6wx6knvDu5ykt2pfLI04Z4MUequV47hbwNNhHi2wXpWqQKeXqYMmOJObCwK7ZdvI7bxwIA+BtoierDLf67FH0Ejv9yRYLzLw90pFMtLs9be1KGgSUre5xKRgtrlRq9K7nSwOIQuVScSYMYr3+WKGUGQ+08qDtN8fRaDl9CGKfhkFyGOhiWSPX4alcOcoZqZhmX4MlWAIBfhZao0MdkeOjJ4256bk7B+FAMjUKtVnnN/AQtKXP27dajdyVXukT+YFOb7qtzKbE8Xk1s4osynmuZJRTOFirc3jw+HmD/EnTKU2VhnA4HtNOkWJFfaRReyzZp3LEbdqkp8ZUDAP4CWqLL8hP7h5HH9o893FW/qM340TcDAOA9aImu+tkPwT/REv2enoiOCAD+nqduidq/CQE+oN1MAIBfjh/oAAAAtEQAAAC0RAAAAAUtEQAAAC0RAAAALREAAEBBSwQAAEBLBAAAQEsEAABQ0BIBAADQEgEAANASAQAAFLREAAAAtEQAAAC0RAAAAAUtEQAAAC0RAAAALREAAEBBSwQAAEBLBAAAQEsEAABQ0BIBAADQEuHb/Ht9+e/21gbdMrhzVzIAAEdoiX6Yt9t/nT7s5ak/eHn9V3OzmjlMzkHb4K5eYjhGXbs4W9grvJJisZssn8LLoMvTy2TZd/MWDa5n7ny8wo6+twdvBADg0WiJfhR5xNbn4PqRKNH1I1hnXobZOWgb+E6XpI2nRmAqJoGUUgLLF3Mt6PL0STIAANfREj2IPJ2rjzyjS+fQG4mpzShWsUoXvpUzDH3IEDypvycvz0uPa4dxTt4KDY0UqCtC0N/SGgnjln1WoSmRMiUZvrTFLdNm4yvRhfIGtqgsaGpSrBAmeyxO5zcpDnZbX3kPAQAPQ0v0EOGpVnzgUaaFyoMxPT+b/VOyzMhETlgEd9fnUvZ0uBy4WlnyZJWstvwelGgvGcrbtDquYCSSKrRcywyx9FrSQk93qYJN+nHCkn+vt5cw6JdytdvaXhIA4AvQEj2CPhCD/lx7F3kwFtPzcPuQtOdrzNgGV9fnJNtMy+KzPI/aixHTm6JHfB2OocEhMxw1T1+sMC+q+T0+z7fRPBGGYl1Bh3ULey9K6Pb2dssbjwvDyEsAAL4GLdFDhCd/8f5HmdTxZ2l8yvrDdVQm2obhMboMbq87iTXDVrn0uDCfbVFZQtPhbbc4EzKlqmkFc6GzCs0Qsfemx9NGqmVPpfqG/eXFCjHRtrCrt1uZL+kyCGUPt+67AAC+Ai3Rg/SHZX403ik9WdNg/4ScH6ol8XUV1AezVUnlT6X9p6VDQIb5sKEJcC2Ys3tm3DBc50KHFdy8qGb3+Lyi2UxIuMY3FWTYD1QOVy7b74fKhA4seVjoYgkAwFegJfpJ4rM9PRPzQ1/I9PgwXT5GU9AHUnH5LF7LpcfFUzEJxKPI8mk3C8pFn+7BUFKnWzG59rqHFZzO9pgUDsU0GmLJXKoq+TV9XSGXk+Tb7aXWKYPbLf6v73Kuk8qrOADgs9AS/Sz16V3Zc1ODw6N5F5seo0PQNxgWH1tUCUN5rk/lJOgWj3cp0ldZZ+BBXy9NhK1v4SF5WaHTiPyRo8omx+Wmb5ZLhZRVwmK60omU5TXFdutcBgDwuWiJ8OflzuZ3oCUCgK9GS4Q/77e2RL/tzADwu9ES4c/7be1F/Tdp/I4IAL4WLREAAAAtEQAAAC0RAABAQUsEAABASwQAAEBLBAAAUNASAQAA0BIBAADQEgEAABS0RAAAALREAAAAtEQAAAAFLREAAAAtEQAAAC0RAABAQUsEAABASwQAAEBLBAAAUNASAQAA0BIBAADQEgEAABS0RJ/k3+vLf7e3NriLrHx5/ddGf9zb7b93vk1/y1N96ADwMz15SyRPouj0qXS50/n6lki6i3esC2/Blz+Ty5HP36Nrr0uympBs0bhNDc4l6zvx5W+Cuv9DX76K5esN7niXAODp0BKFZ0N9Jh4+FyTl0oPjcuLk/qfj+33lXp+pPNT7my3P9/aS5FLDdqGf8O1t9bI19vJdb8ddH8TuVcyvNyvhS+8SADwnWqL8VIkBffJU+qQIY3uejDlGJm5v8pRRYZPlEg/eXsulpS+SS6hMW2WrUXe0y8amdYFvqEosHGwSKg4PTBvoYd7qdvUhbayyHTXtP51RS93/uiZ2tnLRz2CxSuoML1yT5YXs3hA9nr3SFpzY8av53OMxWtA/9Ji7PYwaX8X69eqJ5gNbxnoVADwhWqLhsWOR8nzoj4fwqJBpf2qsc1R9srWITLZtlkvCMeq6s+R03VLkWi+Xq/TS4pVu+2JP4DwprKRc3kqmDfqlHmBaqYX99bTLeJpQuYul9HpMXb+ukW1oFzFYDUMNyHiKBzK33bQpx2rLJTucPx08pITLsf8J0xtDRhyGa9lxPrYlbFYBwBOiJRofAv5YMyFLLpePxbFSTlzsE4IXckM0ZYfkXKVa1+rC87kOpldmwVJIfuc1nWC1aXwL87yP5GpYmFJl8K7X5S8j5gz5i6Gu2ZcNSXsxxd6DYZ1tkeMW7sJ7uDOsicOp3ODSuwQAT4aWaHgIhIg8N0yLyXR8MK5y1JAYnnDzEn9AiXSmRf1c2QuH+GLVSt43j5pe/u1WpsoOMogHyIdRqU46ibIpWSr6+XKpvvFdr0tSLRwHaWIc5q1CWiJzwyudeCU5ac32q6rn5Piw87ho6eBFHb2QPHl5FQD8ebRE+SFggc2jQi7tWbXJUSnRZ5dLNrnr5CG7P2E9vl61kmY3qbV++/1QydFBfgv8MMXwMJ/mR5JQM3Lq/a/LKzVeYnUqWy5zg7G06Mc4oCfoeu6wzrbOcQuL4bQ7aU2xf72BLEpTl1YBwDOgJYpPFXkmtIdCeDzoU6Rl7R5dMUdpoM9KYp1cL/H5tu4oWS5btCg5YaXE16s0HNYpmQ+r22UmG9xuL3VlGdxuoSMaDhP3biSyrNtJfZ3PpSxs8VBbQrnqaht/SWGp8plsFxf9GI0eIdYsyjZDRKSjhUG41GIxnsus9irG0/o4lpDrPghbmvUqAHhCtETlgeHiE0GfJUq6AHuStLA/RaqUU5TK9j9QkmkrvF5iBymBktHDq2RJTeVasseXW2hweuKFN2Caa9LCscp0mCCt6eJpqv5a3/m6RHgVTZ30+PIsRShSSH6OuHy8WjqMq9VLzeFY3o5XgvZ68wl1h2mv3auwgiFbc71MUtetVgHAE3rylgh4GGktQsdjTQ4A4FegJQIeQ34f479nGRokAMBP99QtUfvXBU+mvXg8XvpXU/RDAPC78IAEAACgJQIAAKAlAgAAKGiJAAAAaIkAAABoiQAAAApaIgAAAFoiAAAAWiIAAICClggAAICWCAAAgJYIAACgoCUCAACgJQIAAKAlAgAAKGiJAAAAaIkAAABoiQAAAApaIgAAAFoiAAAAWiIAAICClggAAICWCAAAgJYIAACgoCUCAACgJQIAAKAlAgAAKGiJAAAAaIk+xb/Xl/9ub21wF1n58vqvjQAAwBehJaptiLvQyrzd/jvuW76+JTo9EgAAOPL0LZH0EqF90fbow73F17dEAADgQ568JVr9ckVitZ8p/UmZ1KZJWKJ3PNpBVbEFqgnzws0CD95ey2Xap+nJJRSPZDXqjnbZxDMBAIADz90SSfcQ+pXKg7W5CJ1Gy5VLifZ/TtLC0HaVy54v0Xo9FD5PTtctRa71crkKAACcoCWam4bSSnhL5NMyynH557Lp2C0MLHghN0RTdkjOVap1LQAAsEBLNDUNHhz6jFWrJJciV9ktrL+5MRrMv8vxzYs5eajshUN8sQoAAJzgzxLF3kWEpiT3Hz6R44UEYmSz0CsMwd0mU/KQPbdE61UAAODEk7dE2jbEvkHHvefQQR9J9zT0H857E7VZGBqwsO9Q+Dg5b+3b9vh6FQAAOPHsLZGQNsLEHkL7DPnfgFXWisT+o8mtR0l4eX2bF4YVt5t3Udq8iBLwLmeZ3LeuPNnj6y0AAMAhWqIDuf8AAAB/Fy3RAVoiAACexVO3RO1fMP117dUCAIA9npcAAAC0RAAAALREAAAABS0RAAAALREAAAAtEQAAQEFLBAAAQEsEAABASwQAAFDQEgEAANASAQAA0BIBAAAUtEQAAAC0RAAAALREAAAABS0RAAAALREAAAAtEQAAQEFLBAAAQEsEAABASwQAAFDQEiH69/ry3+2tDR5Oqr+8/mujr/fBV/fdx8eXevh34XO/XF/v7fbfn3o9f9Bfu+W+wFO3RHK/ZPc88OQHwqc9IN9d/IOn+tyvkFT/zp7ig6/uu4//+5zejfoV/KE/sx/+XVgXfPg2l+gb37zvni6f7dGxP/XH40d86sHeXfyTTvU9N9evxm+JOrl5fuRX+Et97lfou9/jD746bpGn8vDvwrrgw7c5l5+/5QDc1X/UN9xcvx0tUSW3Tvoh0f4LVLyf5AdJpcF4t/lUWFB/1NhUmbC6ttWcY/F7i1v8eKGxwxTDclvYzhmLatXlYFkwhm+v5bKVTFUkxd6Sq9sVJTG+CaHE+jBW+Gj3fdlWU8cHFWxhT2jrhC1RBxu9vL7VVbpiqiABq5XOEgd+Ep8vQli0qbBHyq5OZ+MLsYR4zOVhJMHfubBJKtHU2HovGS/KzslWz7ft/IRaSTLDd8Grew2P6kaHH1kvqJdStRwgJPmB/Bhhz1x/uW69cCZpi/l7aoZci3qmhiSlz8XSLRan84niYL27WJ52dazDgy3rl4RS0KbKhNW1t2XOsfi9xS1+vLAaltt5CqnQrcqG+bEqAloiIXeL313lhos3Z72OKW83ubK7LU/5DVfvQV9uA0lqC6actliu9VIuLhW/urCKS3bnCXGrKpe3l/Q1q5dHBVPtNkhHCknKy5bL5XZVrRgm4049cTiMhg93X5etQUvcVYjF6n1SMuNRbFGx3GiM67KpgqTYwu0nsjptuQ7bhGUxw1aq49lCE8K+saxeysXqMEM87mHrerDR+i2o1/VyXXVKjunTa/STyNW0tpVfnTMlF9scucp792glIz+GVxzqNyF7t3CS95ud11xUyJlyZUlyYen+0kORO2/gJCSVnLjNqsh0sFV9icflNvDDzzltsVzrpVxcKn51YRWXx9RYajynhkssTueqCGiJ8k04sCm7tVwP5akwShNp4DfllDPcymk+jt69UA1jXz8vq3E7cQnJf3Mes/M6X5jjFh6+lyFenW3XbKoPeRb3iePd8/q8vCduKuSlo1hA5OwrVTznvk9kHS81lhvKMJzzeFakjDDf47lCGIXcyMJyEfcuUq2w3j+RkDEl2yB9gMNcNa2dD+rRxfpmyAm/Ka3SylwmjPJEY5/fwcLJ8MJHF2rKVS6x2K+HhikZ1vp2jhK65wZOwmkj22WxrIe29dNEGvhbN+W0U/R4mo+jdy+s5unVy7T4XKDwWSzQEq1uELn1jU76l8H0uy0lq5aYbsc02Hy1JN6Ocl/xexYqP0Bl63PZULdfvd3KdMmSQUjeFcxxWeD1fCLEm5PtmiGy3tTjnn+8+6ZsStxUGLdWEjRxp6ONUpVVhZ598IlkPuEVWtCvKs8Rx7MiH9jne1wqZC1bErxWSuthSRnHq71sIiak5DSQvbzMOBTbjVbnzMnFJkelxOlUWZua6g9H3i6cpGWjqzX7S2lvyaJmP/A4Vca+SK/uvYHdorZrtQ8PlrXEcIZh4NVSWOLtNd1X/J6FVV5u62VVzLO6IT9Vbrti9uwtkdwyw+0RQ3Y93IqihxZTVZpIA7+D82K7k+8sfs9CNczKsK7PEx7vW7T/MlcmdGC5u4Lbev4WFCHeHW/XbKrncKhuE8e75/V5eU/cVMhLRVwUr0XO3lXZVTh+i3INJ3GzSY67FMezImfUg8lVjw8VXKgVy8brSiK1RK7le/WZNL8fpA9wrKpyyDaS8HzOnHyYIzv3ySKtzGWCaeL8/DvDyuDempKgGYvMHhqmZNhffH1L772BzeK0vbJdL4r00LZ+mkgD3zEvri9Eru4rfs/CKk/LaPUyLW4THsnXmDx3S7S8OcI3TeZbgkR7av0S97stTUWWMA18ixSWeCt0X/F7FlZpNgxkub38XEL2uN1e6lwZ3G6xRdkVDJe1dhzU5SlujrerdqcNl9MJNPt4911ZiffEXYW4td4nEmilNLFPiqONWrTYVigTVz8RJ3mWY1LytPJ4tpgO3BIsvlokJKHFJaXVyC+zsqK7vQpd5+9okZLTIGyn4gmHL7iyjcJC3W9zqqMcjfVsGfSN8zGiXD9u0BwtHFI15LllqIO5Zj7aQllS5+PuRz8e8yll+d03cCOz6bQhEF5gLPIHfm5Lmr3MkJpWhUEvK6G2Skvsd3h6T90S1fsrsbuyku9ov3tCtmb1u034iiIu6Al54DdoCkt8uJXFefF7Fpow63Nluf0PWwrfodAFqXaaXhesJ+rBkmJTFi9lYrw7267QFyt/OKOK88vDhDfnaPddWYnnYj0hVvB4W+lHibeTONpo/WJyBY33xDSofF1hy9bRGI5nbI5n84FLbsuJ8eW2kmD1PMNe5mLb3V5C5tKbkJLTQCqHxKIuVjqx3WhxziH5PEfmh3pz+aIHp8MEsaaJC9PJlEa7mnq9Zoj1XVJFXTu+2MYXCJ1IWfmkq92rNNNWeSx+TS4ezOvHhDyQ9DpIYYm3xfcVv2dhpWnv+onn0/lnCAb8WSL8Xvnny8N8UtnZl23kZMvw89B/Jn+P4TgfJj/4v/gdfQq8rz/DN/zEeDa0RPi9PukHxJf93PmGH3D52fbojuRuD34HeHJ/im+4T7HEJ/HpaInwe33SD4gv+7nzLT/gZFPznf2Q9C+PPQEd0SepH9X3ds8oaIk+HS0RAAAALREAAAAtEQAAQEFLBAAAQEsEAABASwQAAFDQEgEAANASAQAA0BJF8v8G6+T/GdlP+P+UdeGY9+H//dfX+/nvOXfFc+Jzv4J36c+iJXJym9MS/Xry/2n3x/+/2X3Yez7eDTJOld97uyxP+KPe259wmEed4ee8sY/73GVR9WNumatOX+/yXcJfQEvkLjw8fsI34cIx78PX++s97j0fbof6HAqlS+Bddwt3xXN60OcuZazO2+2hP7B+AL4df9bTt0T61VW313LpX12fCE8Y+yaUi5Jq/z0ofjv8vxztwqJNLXephi3sZG2JjmXWlsmEn9/3m7fKO8lEjywOH6fzhnGwWChCWLSpcJSUncWs9sJKKL4nZa0lpfdn3qdvM1cQ8ZXUZf5GhiK+y3llL7BJrtfDKj/E9i0dSSnbrKx5ud3yB1Yn793ITljnrUhcua8piU2I+kYSDDm1vkx7tkzrrrtdJKEPYq0Wi9O5dBz4kXy+mfe1XfRcLee4lBZ5q+tqhdPXcnAkP0GbC+NwqisnqRHNEZYXTiJlas0QPDyekxV2nuji2Tztwr663N/VuK+co2vL4ovRqvMgpiz3DQky33YMm1kZY6eKUatYgvElWHy5Oz7Rk7dEcnem2zkO+i043PPhZq8ZMVmu+70v60KNsUReGHep4hZWtwaXW1hOviw5clUy4062qJBkHedVaW+7vL2k49fLzUK5DgcKy2KGrdwJ1XVt2NQGoY5tVWJxm7gqXPv6nizhxZlC+LTypWS9iqv0ei6QDrdgtTSzLAr5ecd7NupVJdbn41ZiV7Os6Vn5AL6RlYwT4/41uttFrvUyBsN5bV4u77pvKy0bMm3gW3itXalYZBjqdZs5raMsaxKW7SpIfDxJHy1eUQh5cFt8NmxX7ZYPyTlNro73TctDqsZ7qr8gCVvy9sbQq1BsOrBce9G4fBSqyKVlhdUabxOWE9YtXjU+xXO3RHLL+W3mN2COryZSxm6hj2K83Nsnu1RzLV/W89L3JKeEyoNYQPTsvCqMbJcSu731x5kn7BbG+NVXPbOVRVqcBv5ODBso32Wq0Gofry/iMYJN5VjaLZLTqsW8yqOJnb3k6XI7a1iYasjgZCO9zL84HbPzUAYxt7LosNTFN3b5Kex26fGhsmfE9+We+7ZJgTSYj7ktlSfyUAaHr2VYrOMU6MJ7uK1wWFqG4e3Zfe6HNWbyPomPna04mZ+ndcchz+KnN4Zd5gpjwvAuSSxku+2no8Npcwvn5GEpPslzt0T+o034/Znj4Z622zLfnzYvC7OWZBmhtl9VnqOGr4DN+jGHEvvzKwma1UYpQfUafe+3W4mUdBmE420X9nU1pQb9qvKcpZweNh0Gnrc7WN0lLYqb94mc0OVjXKgcSx8lb86Tlqj5TE6yy7zXanVi8Xs3kvw4VrnIrma9dhqVSCzVDOFeMVbe7dLjY2XP6Ff33rdV2jcNfMd4hqwlp3Xj0E96WqeTRNHWKT9OG2Rtato6lbaj9A3S7OXjrWjF9jm0VaYtPz7b6b55ub2WsU6Px4wyX1bLIBbp19t9JSGOmx5u26h0iu2R4u49vN0dn4jfEvldJqPV/bmayBmbG9tJ3PSEIVmGtUqVp3025qVvWE7Jx4iL4rXo2fMq07+iuqzk6cCSdwslbjbJMoyHydLrK9LiNPDMHo6V/Tot8g+uqDN5vhmOcaWyxU+S8yo7Tw6fquvKf/Y1GpA/nGFF7t2oTZTElhmC3UHNvsauh6WVVM/BmpaS80rbxeJDZRn23Wvyvfdtk6bTwI/dw9tSw0Qenr6WHUnreX4Yta2QJ4Y0GdajtAmp2s7mwXHVVf2I2+V5Yk472Xde3j/wuMriRX3ndzeGrRwquDaR36VOJvuy/tKboaAM6/o8UY83JONLPPmfJQq3tN7HfZBu9SFJb9LVHdyufKEr4cW9vdulqgdqy8KsxHui5tSUmt4mYjH93kugldLEPikkoHPTEVyZkj+2W0uUwe0WX9FmoeRZjknJcSDXKX8K+FGngef2cFgdXnJaJDl+bs3yt9wcnWuobHFJqeGTY9iF8vN4gUxr+IJOFvofiqhpKbDdSDM3G2l+3DEX2dWUs4cFIdo3qs+ikOd0RfoUNrt4PFbOA82++75t0r5pIOvqYH2GIB9+GMrpjl7Lnq30o3QXT5LSwsDS5KIvOD1eTBZl7Gl+xneczW+V1cJKd+8FQmpalUuU0cGNYeeRi9W+KSEeXUlxXSR75sl0ijCwgqoVSMnBclM8xpO3RO3uEuXWazdiJbdj48H0TZjuYBs4C6+j610q3UL+dXVlu0k8n6gnxGN4vK30neTbHzeLr2VzzDaRsvzli/XCTbkQDntINBZNi+tMPGoe+GIPewF/yWmRZIQDyNz4upbH2FdefF7Hxzg4T9q4h/WM4xELTT56Le/ZqOdLgsZzkX1NrxhvtnomJavStl6nZl3YJcZDrb5bpRMpK1Qu0iHy0rRvGsiiOticYf02FnlYVhy/luFIYabFU+5dJynmcsV4Ep05PZ4k5Ooaabz61bOF1Yf7Vrp89dXbvEahE6l2WBbPc3pgSZD4vFVauiroR8rvQElZlYi7x+PigZ6+JfoScgv73R9u+CP5S/IL3feqf8LLlZ8/7z7Dr/+8PvTqH+innAO/xVd89bgrnwQt0VfIX6ehVdj5Y4/Yk1ddpi+8J5/rYz/1fvnn9WOOz7MHd/r8e/eXf7lxHS3R15CvlLn27P8D38J3vOpv9MFn8W//vOTl/4CPiY4I9/qCr94P+Xbg09ESAQAA0BIBAADQEgEAABS0RAAAALREAAAAtEQAAAAFLREAAAAtEQAAAC0RAABAQUsEAABASwQAAEBLBAAAUNASAQAA0BIBAADQEgEAABS0RAAAALREAAAAtEQAAAAFLREAAAAtEQAAAC0RAABAQUsEAABASwQAAEBLBAAAUNASAQAA0BIBAADQEgEAABS0RAAAALREAAAAtEQAAAAFLREAAAAtEQAAAC0RAABAQUsEAABASwQAAEBLBAAAUNASAQAA0BIBAADQEgEAABS0RAAAALREAAAAtESf7N/ry3///ffy+q+NFy6kAACAz/bkLdHbrbQjwe2tTTzIA1uiw6PWIqbPDWHx6FcIAMDfQEtkbULrHx7aM1ztdy7YHnU8d02c9ozrAQDAgJbI+4Tcv9SpyvoLCb68vnrT0foRZe2GBV9uNy9Z177Zgp6uG9kOy4Jid9QUr7Yh2wUAAGS0RN48bPqMEG7x3lrITFqrA81ZpLeB5oT0mL8uWNXlaVYWpXDjs80UAAAAGS2RNRT1WvuG0KXYzGoisJmUEnuRNBEGm5pjWMeboy5bIgvSEAEAcIqWKGptw9hDeHfiV9W8Pq+9uyWaC2q42MzU8NFviVYZAAAgoyVatQsa9nbEh2midh5tsc0sUuooTYSBX64LNjqej1rX5HhM3SwDAAAJLdGyYYjx2KhovPcp04TOTF1QGvS1YeCX64JNDcxHHTNTj7RdBAAAElqiTcvQOovKEjTf+5SQdLuVqTZTqxbtf2BWw2ltGMT4pqCoRdfdTTpsWGUHcaEiAAAwT94SAQAACFoiAAAAWiIAAABaIgAAgIKWCAAAgJYIAACAlggAAKCgJQIAAKAlAgAAoCUCAAAoaIm+iv6lG/LXaejfsvEr/9qxP/ASAADYePKWqP8lYP43f9ljf/yLw4R1AcNcjx8t0b2mfqIfoEt9xmaX47/vTPnKnGTb1Rc87q7ZU9DfHJmaXgIAAH8BLVHTH/DaTHgT0NS8mtPaDesI6tzhEiUBydL1Pb4tfLjLVHvUsl/ya6mvTYItuqyTg+kcMjW9BAAA/gJaotwktLbB2wjRGowaXLQR21CqIyHJkR1sIi2t7YfOHe+ymM1awmt6MbWR0VgLLutMQQ/IlfwzvQQAAP4CWiJtD/Sf2gXMLVFoVIqpYShyRjEFtlI5X3ayy2o66Qm6pp1Dr1uoxZZ15qBGrrwaAAB+LVqi+rC33iE2ESJ2EGLVRdQcC45LjsRy9VrXneyymk4swV+Ohnqkna6mmRiMxU+3AwDg16MlSp1A/r1Kj8ZuYNUe5B7orgaiJpujGmGXcbpOqfBiNKFO3d404oExLZiDGulHAwDgT6Ilsod96xXiH0letAyt+0ixmLZYcmSTfrLL6SYhoZUSYXxPS3S6GwAAvx8tUfj9R332W2TTCtSwLUrdy93dw3bB0S7n28QE64ni8HJLlDcGAOCvoiUKfUdvB2qkXUc907qMygocLNnI/Ue222XeZ1qfyuauZm6JAslZBgEA+OOevCUCAAAQtEQAAAC0RAAAALREAAAABS0RAAAALREAAAAtEQAAQEFLBAAAQEsEAABASwQAAFDQEgEAANASrclfBPaD/2ovOV78+9Y+86g//K0AAOAxaImWjvqA+teizn+d6y7+CX52S+R/b2x4M8JfJruKnu6wzLywfD6MvKDAT3NSLb7pQuvE1DEBAPCr0BItHfQB+uB7GZ6GRXmgSvhLnonx4Xtw1Ie4t/7brZ9MWox2XS57jRytYbvYWWaeL5ez9xlLim9ecK1aWCh5KbMEFnUBAL/Ek7dE6fEXHnkHfUDNehsS6oL0UJRQ0zNLqC5tsTEljJe/1Qh1ZKgZct3i8mps/1irzYfU4aX7YNptU3/KW0hbGIuWi15tnWmWmReWp3jPl5P3he5CtbxSFtxu+Q3tk4s3p4Qe8NFLIG64HEyrAABX0BL5Y0MeJe1hlB49WcsKyUV7HIanYrnsBXyT+rDq8f0mofhcpxaxjXoVmbUDaU5cV2fCjv9eby9h0C5DQresP59qls7gJKx17CIGl5aZV5aPZ9bjSLJrB7xSrc60BaVayQkv3i/LVYuFYN21x0OhQdh8VScsXH+C690BAOdoifyhEZ5G+0eWZ5W1/cHZL0Mo8Lq5rIyWu6zLDHV6htZ8DYEi7xPS7fWWkPxSy8vVdLkajqSTQ/3Ii3eyiVqtsBOkhXORaJl5bbmdpZzGG4hO1t1TLb1/mlICNVUWDdULL5XnZbRID/UyrxNPsPoEI18FADhHS+SPkvAEWT9ilGf1xZ6cHmgybTZPLgn4dJXOVGzq9CW9RFyzKNHS+9XbrcyXpTLIpxqPtKpfLE410pVpSiIWiIM0MVlmroLyzyafVoxviurB5RYLLV9Saq32hnpALN6cnFBIwKer8YiLOn3D8s96jku7AwDO0RL5s0QeLO0JMj3A3JQVavTHVcoK15uyEg4lYsq+ToyWBbKuh3qsi+n1iO23C2VCB/OhZEmN7ur3QbwepRfjJZt6lH45n8EtM68vV+sci16tVvPKf/YMDcQ/WrZ+c+RqUTS+KcO+6zp+Ah2XCR2c7A4AOPfkLZE8NNrTRC/7E0QGGg4JTXzO1DX+2KlPq3bVl2lSDVvZga0Ly6p9nb6p1dT5livLekIe6F6320tNLIPbbdER1TTba6wvFdsajXp1GVu1sHG4NLK0xkK9dN0tM9fLNySl5pQry9XD19HlamU6/Ss4XRgDYb3Wr1XlclVVyq23XdcpZMn2E9yuAgCcePKWqD03VPwfjNkDTKfteSMk4s8ZeQKlUXxwNfLIqmErqzyjrwqRombu6vSNYk3J7fG5eqMTccXhkTb1PdFPVUl+F2tkdcbj+Qg+6laZ62ASXo+lrA4ozqtVWjMsrOvimtWbI1meE87VKoVIUTNXdSzei6WB2K0CABx7+pYIP0ruHAAA+DK0RPhBSkfErzUAAN+ClggAAICWCAAAgJYIAACgoCUCAACgJQIAAKAlAgAAKGiJAAAAaIkAAABoia7h/6cyAAB/3LO3RNeancstUfibqoa/kqra/79mrknD/PXg4L0La4ryPA8ebwoAwC9GS/TAlqj0Dj1L2ojaQCyDiVQvOfIPn70eHLx74fb8fcXm+AAA/AXP3BJpn9DF537jTZBkzi2Rps7hSianuWWwW/Yr14ODdy9sVkc9PD4AAL8avyWKzU5sGeLzP2d1krFrEd7RkVxfclynevfCapEpIToiAMBfRUsUmp00iKM8ccHy9yknv2SRTa41Mcvg4N0LVTqqtn7i0lIAAH4lWqLQ7Niz37SplHXqtBuR6yZUPV1mcvDd1dYLN0sLzV9NAADw+9EShWYnDaLtxEz7hjF3GRxJ0kkT0yyDg/culJTtUU9+zwUAwO9FSxSbBHnkr1oGydJWIDUM+kul1CEs1++Kjpb9yvXg4F0LF0ctS+wlXn0lAAD8Ps/eErXGxh/1bVj1oLQS5y2RTiZl/TLYFnRpz0IzrgcH7164PmqMrlYBAPAn0BIBAADQEgEAANASAQAAFLREAAAAtEQAAAC0RAAAAAUtEQAAAC0RAAAALREAAEBBSwQAAEBLBAAAQEsEAABQPHlLNPxNp/Z3uI5/A2r4+07zX6Aa/tZXkdfFybps+EtiD/8a1bpiSFkFw4l84iQYKiyDor6Ys+B6uUXn9yAX9OV54r5TAQDwUbRE/nSVp3AbbPoVfU7HeAn4M19nfajP7p6sBV9KwOY3WyhdenvLKctgOoK/gE2wr/PYOih0n3LiEJqD7Ux6LevHS7u45/A66JcpvDkVAAAfR0sUnq72AB/izTJohme3Ggu+hQqpmiRac2DuPoXvF6yC54llkM8rpuC8ROJ2MSS84/CrLcZTAQDwALRE/nQND9/Vo/vocb6Z9WC/kj1yREl47gdOak6u5kto2i0Fy0DW5LWLoL+cNpACMSFXGIfRekqix6cCAOAhaIlKL9IMj+5An8mhY6otTNVCsqLPupJXq/pjfNU4bCxT9uviAU0K2rFjgTloryXutQyG1WX9S80YV4XNhmEwHv7iqQAAeBBaov50lWdwevyOT91FzJ7Sm+e0B8N0u1wuyE5qJvfkanyasGB5J9pcWL8MZr2riQlD8mbttmSd0rkLBwAA4P1oifzp2h/pxfKpK/M5KGn9VxthdReqTBu93G6nD/blKVZBiY2br4Pd4rQ9KP85eHl9XQXzIbxkueqTwz6XDx8cnGp4awAAeD9aovBk9ef36tFd6HM5xCXNHub6aB8mbXYo2B7wFtHx1BYsTzEFZe2UtQiWhbaDTS+D5toBVHwFniHR+LKmtYtzFu84FQAAH0NLFJ+uNpSLKOTos98Mj+Y0GefGx3jdwCK6LvQOeZOWuAyOJ9XwMphSbedlsJPJ42A409j65Oj1w0v2/acCAOBjnrwlAgAAELREAAAAtEQAAAC0RAAAAAUtEQAAAC0RAAAALREAAEBBSwQAAEBLBAAAQEsEAABQ0BIBAADQEn0Af9cWgK+if03gp/zAqX8BYfxLCrd+5g+9p/lRLC/00ueE93rylih/leQnwx1frK//Hn75F6L+rBxepP0NrvEoQ1BOOti8VQfVvvbNBT5Tvaf9Lm83/hA4uOfP5t9vPNqBr/+hd8Xxqdo7XXmahI9fysWft9Pb93lv0sUT4f1oifq9e/9t/Hk3/s5XfiFkr7LZ9CLl+69nsItd0O3fqXnhbl/gd5Nb3L8dep8XdpPXwPzlMbr+U74T9WSXiv/M7+XhqeKkvsmXzy/ZBx9Io/Vf9KdWjHzKm3TtRPgAWiK9d+Wfw62moSbMePj22habMvfy+lYT6pL+s6ZY1vDocrtYUL90XfqGN22VhKyANRphkGKaXqvpWX2i8fmqZPWhF1oG3SpW7ReO+wK/XP2ytpu6DkQKyDcg5YUJ+YbUcFvcvi4ab2yVBO1nR+FfLd95qFAHw+7Kl8QfeiU6/LirNP7PThWnBnOm7RQPEF7gsE+PTj+KI8nzSSnmr7TX81px1ujyEtm93pIgE32XGrHjzMU1ZDX8SHkQ1vXpsE4St68Z70ZLVG6r1+nm0pux34bh3qv5djksqyG7uUPyeKNbTqULN9uFgsPSzaqQ9O/1VhopG7TLcBYNts0kbHETEkQc2vUyaOaIOVh4sAr4leSe7t9S/b7ebv79Dl+/mNcGMqEZJZqmNbhYV+N1wkvoZU2O0V2RSiLpMGnQqgUxrtdzSjNl9oEcKOzSTyPhXizE69KeNIkVYg2J65Wu73XD1p6h6jY+7np9X9kjfXZRPJRe/5SW3LisXvfpeEo8FC2RfA/H2yvcr0KGmpDjFu7m6dVIrmL1MVOH0/dGpfF2lX2BSuj29nabas3fsD0vq+LQrpfBbgoEBwuPlgG/ktzU9asnX8FyMQTshveRZ7RgbKPGZWGYJoaspkXtN0mbHwRyAp8K38s84VI85M+mTBvI2XSQN/HRHD/cpU/KdV/XS+RSMT3PDHnGF/RTb0ssciW0/Ckd+CqdP/ydGD6IlkhuLrk94z1mt2tTxjqd436jNvl+luTM5iRRtNW77YaCw3i7yq7ebmW+rJFBWtoHY/0FSWllRRza9TLYpFPKZKOxg4VjHeD3k2+D3Pv6RejfQAuE+10Ty7jPW6xpX6k67ev6sniVwrlK4cm95kgmfUp2bJXkcrUmx8vyfoxJykwD23Q4blFztqeayaTLi2SUS8UTpyMNIxc2b5chsi/er7Y/pXWtqaskQa0OgkegJar3mt5qdpvlOzNnedzC3Tx9eONKgmYMmV53LJHG21X929b+m0eZ0MGYXH8Ox/Irsazwr7R+Y+vyZVCMq0fbhacrgV9I7vL2m556d0+BRuPtDxC2r0VNzX+apcX6Qh+mCRvIt2qs15Pjty/KPyXC9zJPuBwvtfsxJikzDeREOri2iYwOd1lN9hLDFiE9zwx5JiyoB9ePc1ki5dZ3ZvdTOmb6dSunu7RJPBYtUbxDl9dxEC5l6XBftvu1O71vS0Kd3203FEzH3a+qI/le1rVlcLuljqifPv0YlAo5SeQt41jyW/oyWMgoLp7sFs77An+BfstEv7ktMHz35Aug7FugmTJqU5pfl9elNV6vLTkNpoyaMhexTQuZbeM0KYO6JsvxsjouTgtSZhrInnUQdk+OTjXvsqpgG6Yt4iCvtPzBUF8KhHdwW1xH+5/SktoGskFbZmfQ2Oo0+CBaonyL+m2mg8oz2q3YgnJLhym/X00oYmXWhZfRbcGesq5V6ER6KcPXp76OGByzQm3VN7B3ICavghobtp3MC3f7Ar+f3e/9dp8CXZvw21+/GHXY5nSJf4MKKxKSVyuFPIFrtH7l6tqa4LsKW1TCJbdNSnQ8tMjxnJ8XpMw0kBOlgfGTab0WOtvFV7m4Ydgipba4xtIBg7G+niBGdsXrRDpCrO/L5JOqK8cz53p4gCdviZ6YfKFWX3AAP4E+EnnmAV+JluhJ0REBP1n9JQHfUeAr0RI9Jzoi4CejIwK+AS0RAAAALREAAAAtEQAAQEFLBAAAQEsEAABASwQAAFDQEgEAANASAQAA0BIBAAAUtEQAAAC0RAAAALREAAAABS0RAAAALREAAAAtEQAAQEFLBAAAQEsEAABASwQAAFDQEgEAANASAQAA0BIBAAAUtEQAAAC0RAAAALREAAAABS0RAAAALREAAAAtEQAAQEFLBAAAQEsEAABASwQAAFDQEgEAANASAQAA0BIBAAAUtEQAAAC0RAAAALREAAAABS0RAAAALREAAAAtEQAAQEFLBAAAQEsEAABASwQAAFDQEgEAANASAQAA0BIBAAAUtEQAAAC0RAAAALREAAAABS0RAAAALREAAAAtEQAAQEFLBAAAQEsEAABASwQAAFDQEgEAANASAQAA0BIBAAAUtEQAAAC0RAAAALREAAAABS0RAAAALREAAAAtEQAAQEFLBAAAQEsEAABASwQAAFDQEgEAANASAQAA0BIBAAAUtEQAAAC0RAAAALREAAAABS0RAAB4ev/73/8BPQ77OPFNn2kAAAAASUVORK5CYII=
</value>
            </observationMedia>
          </entry>
        </section>
      </component>
    </structuredBody>
  </component>
</ClinicalDocument>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:ClinicalDocument
1 … 1 M (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F DOCCLIN
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:typeId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@extension
1 … 1 F POCD_HD000040
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.1.3
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.16
@extension
st 0 … 1  
hl7:id
II 1 … 1 R (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 R
@extension
st 1 … 1 R
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsote)
@code
CONF 1 … 1 F 70004-7
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
@codeSystemName
1 … 1 F LOINC
@displayName
1 … 1 F Diagnostic study note
hl7:translation
1 … 1 M (plCdotsote)
@code
CONF 1 … 1 F 06.00
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32
@codeSystemName
1 … 1 F KLAS_DOK_P1
@displayName
1 … 1 F Wyniki badań diagnostycznych
hl7:title
ST 1 … 1 M (plCdotsote)
hl7:effectiveTime
TS 1 … 1 M (plCdotsote)
  Schematron assert rola red error  
  test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date  
  Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.  
hl7:confidentialityCode
CE 1 … 1 M (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16926 x_BasicConfidentialityKind (DYNAMICZNE)
hl7:languageCode
CS 1 … 1 M (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.25 Język dokumentu (DYNAMICZNE)
hl7:setId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
hl7:versionNumber
INT 1 … 1 M (plCdotsote)
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3 [2] Dane pacjenta (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:recordTarget
1 … 1 M (plCdotsote)
@typeCode
0 … 1 F RCT
@contextControlCode
0 … 1 F OP
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3
hl7:patientRole
1 … 1 M (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F PAT
hl7:id
II 1 … * M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 R
@extension
st 1 … 1 R
  Schematron report rola red error  
  test @root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616' and not(matches(string(@extension),'^[0-9]{11}$'))  
  Komunikat Jeżeli identyfikatorem jest numer PESEL, to musi zawierać 11 cyfr.  
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:addr
0 … * (plCdotsote)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:postalCode
0 … 1 (plCdotsote)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:houseNumber
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.  
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
  Schematron report rola red error  
  test @nullFlavor and count(./*) > 1  
  Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.  
hl7:telecom
TEL 0 … * (plCdotsote)
hl7:patient
1 … 1 M (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F PSN
@determinerCode
0 … 1 F INSTANCE
hl7:id
II 0 … * NP (plCdotsote)
Dołączony 1 … 1 R z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.2 [7] Nazwisko i imię osoby (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:name
1 … 1 R (plCdotsote)
hl7:prefix
ENXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:given
ENXP 1 … * R (plCdotsote)
hl7:family
ENXP 1 … * R (plCdotsote)
hl7:administrativeGenderCode
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.1 AdministrativeGender (DYNAMICZNE)
hl7:birthTime
TS.DATE 0 … 1 (plCdotsote)
  Schematron assert rola red error  
  test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date  
  Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty urodzenia powinno być w formacie YYYYMMDD.  
hl7:maritalStatusCode
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.12212 MaritalStatus (DYNAMICZNE)
hl7:religiousAffiliationCode
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19185 ReligiousAffiliation (DYNAMICZNE)
hl7:raceCode
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.14914 Race (DYNAMICZNE)
hl7:ethnicGroupCode
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.15836 Ethnicity (DYNAMICZNE)
hl7:guardian
0 … * (plCdotsote)
@classCode
1 … 1 F GUARD
hl7:id
II 0 … * (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 R
@extension
st 1 … 1 R
  Schematron report rola red error  
  test @root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616' and not(matches(string(@extension),'^[0-9]{11}$'))  
  Komunikat Jeżeli identyfikatorem jest numer PESEL to musi zawierać 11 cyfr.  
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsote)
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.111
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:addr
0 … * (plCdotsote)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:postalCode
0 … 1 (plCdotsote)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:houseNumber
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.  
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
  Schematron report rola red error  
  test @nullFlavor and count(./*) > 1  
  Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.  
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
hl7:guardianPerson
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']]
hl7:guardianOrganization
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']]
hl7:birthplace
0 … 1 (plCdotsote)
@classCode
0 … 1  
  CONF
Wartość @classCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.20115 RoleClassBirthplace (DYNAMICZNE)
hl7:birthplace
1 … 1 (plCdotsote)
@classCode
0 … 1  
  CONF
Wartość @classCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.10892 EntityClassPlace (DYNAMICZNE)
@determinerCode
0 … 1 F INSTANCE
hl7:name
EN 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:addr
AD 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:languageCommunication
0 … * (plCdotsote)
hl7:languageCode
CS 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.11526 HumanLanguage (DYNAMICZNE)
hl7:modeCode
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.12249 LanguageAbilityMode (DYNAMICZNE)
hl7:proficiencyLevelCode
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.12199 LanguageAbilityProficiency (DYNAMICZNE)
hl7:preferenceInd
BL 0 … 1 (plCdotsote)
extPL:multipleBirthInd
BL 0 … 1 (plCdotsote)
extPL:multipleBirthOrderNumber
INT.POS 0 … 1 (plCdotsote)
  Schematron report rola red error  
  test extPL:multipleBirthInd/@value and not(extPL:multipleBirthOrderNumber/@value)  
  Komunikat Dla ciąży mnogiej wymagane jest podanie numeru kolejności urodzenia.  
hl7:providerOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']]
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4 [2] Autor dokumentu (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:author
1 … 1 M (plCdotsote)
@typeCode
0 … 1 F AUT
@contextControlCode
0 … 1 F OP
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4
hl7:functionCode
CE 1 … 1 R (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.37 Zawód medyczny (DYNAMICZNE)
hl7:time
TS 1 … 1 M (plCdotsote)
  Schematron assert rola red error  
  test (@value=/hl7:ClinicalDocument/hl7:legalAuthenticator/hl7:time/@value) or (@value=/hl7:ClinicalDocument/hl7:authenticator/hl7:time/@value)  
  Komunikat Data utworzenia dokumentu powinna być taka sama jak data wystawienia lub autoryzacji dokumentu.  
hl7:assignedAuthor
1 … 1 R (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F ASSIGNED
hl7:id
II 1 … * M (plCdotsote)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F NA
Wybór 0 … 1 Elementy do wyboru z:
 • hl7:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.3']
 • hl7:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.3.1']
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.3']
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.21 Specjalność lekarza (DYNAMICZNE)
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.3.1']
@code
cs 1 … 1 R
@displayName
st 1 … 1 R
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.3.1 (Mnogie specjalności lekarskie)
hl7:addr
AD 0 … * (plCdotsote)
hl7:telecom
TEL 0 … * (plCdotsote)
hl7:assignedPerson
1 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']]
Wybór 0 … 1 Elementy do wyboru z:
hl7:representedOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.15 [2] Praktyka medyczna (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.15']]
hl7:representedOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17 [2] Jednostka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17']]
hl7:representedOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.18 [2] Komórka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.18']]
hl7:representedOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.31 [2] Apteka (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.31']]
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.44 [2] Dane umowy związanej z refundacją (DYNAMICZNE)
extPL:boundedBy
0 … 1 (plCdotsote)
@typeCode
cs 1 … 1 F PART
extPL:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.44
extPL:reimbursementRelatedContract
1 … 1 M (plCdotsote)
@classCode
cs 1 … 1 F CNTRCT
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
 • extPL:id[@nullFlavor='NA']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.1']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.2']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.3']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.4']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.5']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.6']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.7']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.8']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.9']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.10']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.11']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.12']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.13']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.14']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.15']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.16']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.1']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.2']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.3']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.4']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.5']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.6']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.7']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.8']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.9']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.10']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.11']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.12']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.13']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.14']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.15']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.16']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.1']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.2']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.3']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.4']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.5']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.6']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.7']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.8']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.9']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.10']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.11']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.12']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.13']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.14']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.15']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.16']
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@nullFlavor='NA']
@nullFlavor
cs 1 … 1 F NA
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.1']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.1
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.2']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.2
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.3']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.3
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.4']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.4
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.5']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.5
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.6']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.6
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.7']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.7
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.8']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.8
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.9']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.9
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.10']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.10
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.11']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.11
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.12']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.12
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.13']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.13
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.14']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.14
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.15']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.15
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.16']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.16
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.1']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.1
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.2']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.2
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.3']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.3
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.4']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.4
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.5']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.5
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.6']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.6
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.7']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.7
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.8']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.8
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.9']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.9
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.10']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.10
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.11']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.11
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.12']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.12
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.13']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.13
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.14']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.14
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.15']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.15
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.16']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.16
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.1']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.1
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.2']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.2
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.3']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.3
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.4']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.4
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.5']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.5
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.6']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.6
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.7']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.7
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.8']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.8
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.9']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.9
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.10']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.10
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.11']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.11
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.12']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.12
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.13']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.13
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.14']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.14
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.15']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.15
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.16']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.16
@extension
st 1 … 1 R
extPL:code
0 … 1 (plCdotsote)
extPL:bounding
1 … 1 M (plCdotsote)
@typeCode
cs 1 … 1 F PART
extPL:reimburser
1 … 1 M (plCdotsote)
@classCode
cs 1 … 1 F UNDWRT
extPL:id
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.3.1
@extension
st 1 … 1 R
  Schematron report rola red error  
  test (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2' and not(hl7:functionCode/@code=('LEK','LEKD','FEL'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.3' and not(hl7:functionCode/@code=('PIEL','POL'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.1' and not(hl7:functionCode/@code=('FARM'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.4' and not(hl7:functionCode/@code=('DLAB')))  
  Komunikat Wskazana pula numerów Prawa Wykonywania Zawodu jest nieprawidłowa w stosunku do wskazanego zawodu autora dokumentu  
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5 [2] Organizacja odpowiedzialna za dokument (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:custodian
1 … 1 M (plCdotsote)
@typeCode
0 … 1 F CST
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5
hl7:assignedCustodian
1 … 1 M (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F ASSIGNED
hl7:representedCustodianOrganization
1 … 1 M (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F ORG
@determinerCode
0 … 1 F INSTANCE
hl7:id
II 1 … * M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 R
@displayable
bl 1 … 1 R
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.61 [2] Odbiorca informacji (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:informationRecipient
0 … * (plCdotsote)
@typeCode
cs 1 … 1 R
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19366 x_InformationRecipient (DYNAMICZNE)
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.61
hl7:intendedRecipient
1 … 1 (plCdotsote)
@classCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@classCode musi mieć wartość "ASSIGNED"
hl7:id
II 0 … * R (plCdotsote)
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:addr
0 … * (plCdotsote)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:postalCode
0 … 1 (plCdotsote)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:houseNumber
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.  
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
  Schematron report rola red error  
  test @nullFlavor and count(./*) > 1  
  Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.  
hl7:telecom
TEL 0 … * (plCdotsote)
hl7:informationRecipient
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']]
hl7:receivedOrganization
1 … 1 R Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.89 [2] Organizacja do której kierowany jest dokument (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.89']]
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6 [2] Wystawca dokumentu (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:legalAuthenticator
1 … 1 M (plCdotsote)
@typeCode
0 … 1 F LA
@contextControlCode
0 … 1 F OP
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6
hl7:time
TS 1 … 1 R (plCdotsote)
hl7:signatureCode
CS 1 … 1 R (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.10282 ParticipationSignature (DYNAMICZNE)
hl7:assignedEntity
1 … 1 M (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F ASSIGNED
hl7:id
II 1 … * M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 R
@extension
st 1 … 1 R
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsote)
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:addr
0 … * (plCdotsote)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:postalCode
0 … 1 (plCdotsote)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:houseNumber
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.  
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
  Schematron report rola red error  
  test @nullFlavor and count(./*) > 1  
  Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.  
hl7:telecom
TEL 0 … * (plCdotsote)
hl7:assignedPerson
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']]
hl7:representedOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']]
  Schematron report rola red error  
  test not(hl7:assignedPerson/hl7:name) and not(hl7:id[@root=/hl7:ClinicalDocument/hl7:author/hl7:assignedAuthor/hl7:id/@root and @extension=/hl7:ClinicalDocument/hl7:author/hl7:assignedAuthor/hl7:id/@extension])  
  Komunikat Jeśli wystawca dokumentu jest również jego autorem to identyfikator wystawcy musi być taki sam jak identyfikator autora. W przeciwnym wypadku należy podać dane personalne wystawcy dokumentu.  
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19 [2] Dane ubezpieczyciela publicznego (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:participant
0 … 1 (plCdotsote)
@typeCode
cs 1 … 1 F IND
@contextControlCode
0 … 1 F OP
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19
hl7:associatedEntity
1 … 1 R (plCdotsote)
@classCode
cs 1 … 1 F UNDWRT
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.3.1']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.49']
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.3.1
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.49
@extension
st 1 … 1 R
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53 [2] Dane zlecenia (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:inFulfillmentOf
0 … * (plCdotsote)
@typeCode
0 … 1 F FLFS
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53
hl7:order
1 … 1 (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F ACT
@moodCode
1 … 1 F RQO
hl7:id
II 1 … * M (plCdotsote)
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsote)
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.4 (ActCode)
hl7:priorityCode
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16866 ActPriority (DYNAMICZNE)
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.51 [2] Dane wykonanej usługi (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:documentationOf
1 … 1 M (plCdotsote)
@typeCode
1 … 1 F DOC
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.51
hl7:serviceEvent
1 … 1 M (plCdotsote)
@classCode
1 … 1 F ACT
@moodCode
1 … 1 F EVN
hl7:id
II 0 … * (plCdotsote)
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsote)
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6 (ICD-9-PL (udostępniany przez SRK))
hl7:effectiveTime
IVL_TS 1 … 1 M (plCdotsote)
  Schematron assert rola red error  
  test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date  
  Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.  
hl7:performer
0 … * (plCdotsote)
@typeCode
cs 1 … 1 R
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19601 x_ServiceEventPerformer (DYNAMICZNE)
hl7:functionCode
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.10267 ParticipationFunction (DYNAMICZNE)
hl7:time
IVL_TS 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:assignedEntity
1 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49 [2] Osoba przypisana (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49']]
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.7 [2] Dokument powiązany (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:relatedDocument
0 … * (plCdotsote)
@typeCode
cs 1 … 1 R
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.11610 x_ActRelationshipDocument (DYNAMICZNE)
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.7
hl7:parentDocument
1 … 1 R (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F DOCCLIN
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:id
II 1 … 1 M (plCdotsote)
hl7:setId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
hl7:versionNumber
INT 1 … 1 M (plCdotsote)
  Schematron report rola red error  
  test hl7:id[@root=/hl7:ClinicalDocument/hl7:id/@root and @extension=/hl7:ClinicalDocument/hl7:id/@extension]  
  Komunikat Idetyfikator dokumentu jest taki sam jak identyfikator dokumentu powiązanego wskazujcego na jego poprzednią wersję.  
  Schematron assert rola red error  
  test hl7:setId[@root=/hl7:ClinicalDocument/hl7:setId/@root and @extension=/hl7:ClinicalDocument/hl7:setId/@extension]  
  Komunikat Identyfikator grupy wersji dokumentów (setId) powienien być identyczny dla dokumentu i dokumentu powiązanego wskazującego na jego poprzednią wersję.  
  Schematron assert rola red error  
  test (xs:integer(hl7:versionNumber/@value)+1)=xs:integer(/hl7:ClinicalDocument/hl7:versionNumber/@value)  
  Komunikat Dokument powiązany powienien wskazywać poprzednią wersję dokumentu.  
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.52 [2] Dane wizyty (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:componentOf
1 … 1 M (plCdotsote)
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.52
hl7:encompassingEncounter
1 … 1 (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F ENC
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:id
II 0 … * (plCdotsote)
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsote)
@code
cs 1 … 1 R
@displayName
st 1 … 1 R
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4 (Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego))
hl7:effectiveTime
IVL_TS 1 … 1 R (plCdotsote)
@value
ts 0 … 1  
hl7:low
TS 0 … 1 (plCdotsote)
@value
ts 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date  
  Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.  
hl7:high
TS 0 … 1 (plCdotsote)
@value
ts 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date  
  Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and not(hl7:low) and not(hl7:high) and not(concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date)  
  Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.  
hl7:dischargeDispositionCode
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.36 Tryb wypisu ze szpitala (DYNAMICZNE)
hl7:responsibleParty
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49 [2] Osoba przypisana (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49']]
@typeCode
0 … 1 F RESP
hl7:encounterParticipant
0 … * (plCdotsote)
@typeCode
cs 1 … 1 R
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19600 x_EncounterParticipant (DYNAMICZNE)
hl7:time
IVL_TS 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:assignedEntity
1 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49 [2] Osoba przypisana (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49']]
hl7:location
0 … 1 (plCdotsote)
@typeCode
0 … 1 F LOC
hl7:healthCareFacility
1 … 1 (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F SDLOC
hl7:id
II 0 … * (plCdotsote)
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.17660 ServiceDeliveryLocationRoleType (DYNAMICZNE)
hl7:location
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.75 [4] Miejsce (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.75']]
hl7:serviceProviderOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']]
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.58 [2] Treść opisu badania diagnostycznego (DYNAMICZNE)
hl7:component
1 … 1 M (plCdotsote)
@typeCode
0 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 R
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.58
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
 • hl7:structuredBody[hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']
 • hl7:structuredBody[not(hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')]
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:component[not(hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')])  
  Komunikat Jeżeli w dokumencie znajduje się sekcja postaci binarnej dokumentu, to nie może występować sekcja innego typu.  
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank gdzie [not(hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')]
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.34 [3] Sekcja opisu badania diagnostycznego (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.34']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 [3] Sekcja załączników (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron report rola red error  
  test count(//(hl7:observation|hl7:substanceAdministration|hl7:supply|hl7:procedure|hl7:encounter|hl7:act|hl7:externalDocument)[not(ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']) and not(ancestor::hl7:entryRelationship) and not(hl7:text/hl7:reference)])>0  
  Komunikat Element text dla danego wyrażenia klinicznego jest wymagany, ze wskazaniem referencji do odpowiedniego elementu section.text.  
  Zmienna let Nazwa versionLabel  
  Wartość '1.3.1'  
  Schematron assert rola red error  
  test count(hl7:templateId[@root and @extension=$versionLabel])=1  
  Komunikat Nie występuje prawidłowe oznaczenie zgodności dokumentu z daną wersją wydania Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA.  
  Schematron assert rola red error  
  test /processing-instruction('xml-stylesheet') = concat('href="CDA_PL_IG_',$versionLabel,'.xsl" type="text/xsl"')  
  Komunikat Nieprawidłowe wskazanie transformaty generującej warstwę prezentacyjną dokumentu.