Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [1] Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.24 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑09‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3.1
Nazwa plCdaNursingDischargePrescriptionsNote Nazwa wyświetlana [1] Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala
Opis Szablon CDA dokumentu zaleceń pielęgniarskich przy wypisie ze szpitala
Kontekst Nazwa ścieżki /
Typ CDA Document Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Szablony 1 transakcji i 0, Używa 11 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
plcda-transaction-44 Transakcja final Zalecenia pielęgniarskie przy wypise ze szpitala 2015‑08‑11
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3 Zawierać active [2] Dane pacjenta (bazowy) (1.3.1) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4 Zawierać active [2] Autor dokumentu (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5 Zawierać active [2] Organizacja odpowiedzialna za dokument (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.61 Zawierać active [2] Odbiorca informacji (bazowy) (1.3.1) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6 Zawierać active [2] Wystawca dokumentu (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19 Zawierać active [2] Dane ubezpieczyciela publicznego (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53 Zawierać active [2] Dane zlecenia (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.51 Zawierać active [2] Dane wykonanej usługi (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.7 Zawierać active [2] Dokument powiązany (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.52 Zawierać active [2] Dane wizyty (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.73 Zawierać active [2] Treść zaleceń pielęgniarskich przy wypisie ze szpitala (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1 (2017‑01‑02)
Przykład
Przykład
<ClinicalDocument xsi:type="extPL:ClinicalDocument">
  <!-- Zalecenie pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala - przykład 1 -->
  <typeId extension="POCD_HD000040" root="2.16.840.1.113883.1.3"/>  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.24" extension="1.3.1"/>  <id extension="2345678" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.7.1" displayable="false"/>  <code code="64295-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Nursing care plan">
    <translation code="05.50" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32" codeSystemName="KLAS_DOK_P1" displayName="Zalecenia pielęgniarskie"/>  </code>
  <title>Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala</title>  <effectiveTime value="20150907"/>  <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>  <languageCode code="pl-PL"/>  <setId extension="432231" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.7.2"/>  <versionNumber value="1"/>  <recordTarget>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3"/>    <patientRole>
      <id extension="12345" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.17.1" displayable="false"/>      <id extension="64012608919" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616" displayable="true"/>      <addr>
        <city>Warszawa</city>        <postalCode>01-134</postalCode>        <streetName>Odkryta</streetName>        <houseNumber>41</houseNumber>        <unitID>12</unitID>      </addr>
      <patient>
        <name>
          <given>Jan</given>          <given>Franciszek</given>          <family>Kowalski</family>        </name>
        <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>        <birthTime value="19640126"/>      </patient>
      <providerOrganization classCode="ORG">
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2"/>        <id extension="1007" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1" displayable="false"/>      </providerOrganization>
    </patientRole>
  </recordTarget>
  <author>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4"/>    <functionCode code="PIEL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.18" displayName="Pielęgniarka"/>    <time value="20150907"/>    <assignedAuthor>
      <id extension="7724514" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.3" displayable="false"/>      <assignedPerson>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1"/>        <name>
          <given>Anna</given>          <family>Nowak</family>        </name>
      </assignedPerson>
      <representedOrganization>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.18"/>        <id extension="2004-09" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.3" displayable="true"/>        <name>Oddział neurologii</name>        <telecom use="PUB" value="tel:22-1111123"/>        <addr>
          <postalCode>00-950</postalCode>          <city>Warszawa</city>          <streetName>Solec</streetName>          <houseNumber>12</houseNumber>        </addr>
        <standardIndustryClassCode code="4220" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4" displayName="Oddział neurologiczny"/>        <asOrganizationPartOf>
          <wholeOrganization>
            <id extension="11223344901234" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.2" displayable="true"/>            <name>Wojewódzki szpital specjalistyczny</name>            <asOrganizationPartOf>
              <wholeOrganization>
                <id extension="2004" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1" displayable="true"/>                <id extension="121212445" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.1" displayable="true"/>                <name>Wojewódzki szpital specjalistyczny</name>              </wholeOrganization>
            </asOrganizationPartOf>
          </wholeOrganization>
        </asOrganizationPartOf>
      </representedOrganization>
    </assignedAuthor>
  </author>
  <custodian>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5"/>    <assignedCustodian>
      <representedCustodianOrganization>
        <id extension="1007" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1" displayable="false"/>      </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
  </custodian>
  <legalAuthenticator>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6"/>    <time value="20150907"/>    <signatureCode code="S"/>    <assignedEntity>
      <id extension="7724514" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.3" displayable="true"/>    </assignedEntity>
  </legalAuthenticator>
  <componentOf typeCode="COMP">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.52"/>    <encompassingEncounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
      <id extension="323432" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.98" displayable="false"/>      <code code="4220" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4" displayName="Oddział neurologiczny"/>      <effectiveTime>
        <low value="20150907"/>        <high value="20150914"/>      </effectiveTime>
      <location typeCode="LOC">
        <healthCareFacility classCode="SDLOC">
          <location>
            <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.75"/>            <name>Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ, II Oddział
Neurologii, sala 2
</name>
          </location>
        </healthCareFacility>
      </location>
    </encompassingEncounter>
  </componentOf>
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8"/>    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.73"/>    <structuredBody classCode="DOCBODY" moodCode="EVN">
      <component>
        <section>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.50"/>          <code code="19009-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Medication current"/>          <text>
            <paragraph styleCode="Bold">OCENA SAMOOPIEKI W DNIU
WYPISU:
</paragraph>
            <paragraph>Wymagana pomoc</paragraph>            <paragraph>
              <caption>Toaleta ciała (mycie, czesanie, golenie):</caption>               Nie             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Zmiana bielizny (rozbieranie, ubieranie):</caption>               Nie             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Odżywianie:</caption>               Nie             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Wydalanie:</caption>               Nie             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Sprawność ruchowa:</caption>               Tak             </paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Samodzielność w życiu codziennym:</caption>               Nie             </paragraph>
            <paragraph styleCode="Bold">ZALECENIA PIELĘGNIARSKIE:</paragraph>            <paragraph>Postępowanie z miejscem po wkłuciu dożylnym: okłady
hirudynowo-alkoholowe
</paragraph>
            <paragraph styleCode="Bold">WSKAZÓWKI DLA PACJENTA:</paragraph>            <paragraph>systematyczne przyjmowanie leków zleconych przez
lekarza
</paragraph>
            <paragraph>zakaz przyjmowania leków nie zleconych przez lekarza </paragraph>            <paragraph>zakaz picia alkoholu i środków pochodnych</paragraph>            <paragraph>kontynuacja programu terapeutycznego</paragraph>          </text>
        </section>
      </component>
    </structuredBody>
  </component>
</ClinicalDocument>
Przykład
Przykład
<ClinicalDocument xsi:type="extPL:ClinicalDocument">
  <!-- Zalecenie pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala - przykład 1 -->
  <typeId extension="POCD_HD000040" root="2.16.840.1.113883.1.3"/>  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.24" extension="1.3.1"/>  <id extension="2345678" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.7.1" displayable="false"/>  <code code="64295-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Nursing care plan">
    <translation code="05.50" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32" codeSystemName="KLAS_DOK_P1" displayName="Zalecenia pielęgniarskie"/>  </code>
  <title>Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala</title>  <effectiveTime value="20150907"/>  <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>  <languageCode code="pl-PL"/>  <setId extension="432231" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.7.2"/>  <versionNumber value="1"/>  <recordTarget>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3"/>    <patientRole>
      <id extension="12345" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.17.1" displayable="false"/>      <id extension="64012608919" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616" displayable="true"/>      <addr>
        <city>Warszawa</city>        <postalCode>01-134</postalCode>        <streetName>Odkryta</streetName>        <houseNumber>41</houseNumber>        <unitID>12</unitID>      </addr>
      <patient>
        <name>
          <given>Jan</given>          <given>Franciszek</given>          <family>Kowalski</family>        </name>
        <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>        <birthTime value="19640126"/>      </patient>
      <providerOrganization classCode="ORG">
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2"/>        <id extension="1007" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1" displayable="false"/>      </providerOrganization>
    </patientRole>
  </recordTarget>
  <author>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4"/>    <functionCode code="PIEL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.18" displayName="Pielęgniarka"/>    <time value="20150907"/>    <assignedAuthor>
      <id extension="7724514" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.3" displayable="false"/>      <assignedPerson>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1"/>        <name>
          <given>Anna</given>          <family>Nowak</family>        </name>
      </assignedPerson>
      <representedOrganization>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.18"/>        <id extension="2004-09" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.3" displayable="true"/>        <name>Oddział neurologii</name>        <telecom use="PUB" value="tel:22-1111123"/>        <addr>
          <postalCode>00-950</postalCode>          <city>Warszawa</city>          <streetName>Solec</streetName>          <houseNumber>12</houseNumber>        </addr>
        <standardIndustryClassCode code="4220" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4" displayName="Oddział neurologiczny"/>        <asOrganizationPartOf>
          <wholeOrganization>
            <id extension="11223344901234" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.2" displayable="true"/>            <name>Wojewódzki szpital specjalistyczny</name>            <asOrganizationPartOf>
              <wholeOrganization>
                <id extension="2004" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1" displayable="true"/>                <id extension="121212445" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.1" displayable="true"/>                <name>Wojewódzki szpital specjalistyczny</name>              </wholeOrganization>
            </asOrganizationPartOf>
          </wholeOrganization>
        </asOrganizationPartOf>
      </representedOrganization>
    </assignedAuthor>
  </author>
  <custodian>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5"/>    <assignedCustodian>
      <representedCustodianOrganization>
        <id extension="1007" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1" displayable="false"/>      </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
  </custodian>
  <legalAuthenticator>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6"/>    <time value="20150907"/>    <signatureCode code="S"/>    <assignedEntity>
      <id extension="7724514" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.3" displayable="true"/>    </assignedEntity>
  </legalAuthenticator>
  <componentOf typeCode="COMP">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.52"/>    <encompassingEncounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
      <id extension="323432" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.98" displayable="false"/>      <code code="4220" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4" displayName="Oddział neurologiczny"/>      <effectiveTime>
        <low value="20150907"/>        <high value="20150914"/>      </effectiveTime>
      <location typeCode="LOC">
        <healthCareFacility classCode="SDLOC">
          <location>
            <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.75"/>            <name>Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ, II Oddział
Neurologii, sala 2
</name>
          </location>
        </healthCareFacility>
      </location>
    </encompassingEncounter>
  </componentOf>
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.73"/>    <structuredBody classCode="DOCBODY" moodCode="EVN">
      <component>
        <section>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55"/>          <code code="64295-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Nursing care plan"/>          <text>
            <renderMultiMedia referencedObject="DOCUMENT_CONTENT"/>          </text>
          <entry>
            <observationMedia ID="DOCUMENT_CONTENT" classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.49"/>              <value representation="B64" mediaType="image/jpeg">
/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4QCsRXhpZgAATU0AKgAAAAgACQEaAAUAAAABAAAAegEbAAUAAAABAAAAggEoAAMAAAABAAIAAAExAAIAAAARAAAAigMBAAUAAAABAAAAnAMDAAEAAAABAAAAAFEQAAEAAAABAQAAAFERAAQAAAABAAAOw1ESAAQAAAABAAAOwwAAAAAAAXbyAAAD6AABdvIAAAPocGFpbnQubmV0IDQuMC4xMwAAAAGGoAAAsY//2wBDAAEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQH/2wBDAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQH/wAARCAQMAw4DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD+/iiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACivyk/4KYft7/tE/wDBPzwDe/GTw3+zT8Cfjl8MZda+HvgDwRoGo/tW/FD4bftC/Ff4y/EjxDH4a8OfCn4a/B7w3+xT8Z/DGu63ql/cwS6RdXXxe0wXVjb6xqGqWeh2ekvPP5b+3p/wWAvf2D/Ev7P/AIT8T/s1t4/1bxJ8OfCHxs/bEbQPjHa2Fn+xp8EvEfxb+E3wQvfiPfTH4carN8V7K0+IXxJ1qy0OxS2+HP8AwkulfDrxXrKXul2tlqA0sw3+11KNHD3nUxGawySjFp0/aZnPDVcdLCp1ORf7PgKSzDHVm1h8vy+vgsdjquHwmPwNbEOqnR5vaJrlwE80fKue2CjiaOChV9zmvPE46vDL8Bh1fEZjmMa2X4ClicbhsRQpftbRXwHJ+3Mi/wDBTbS/+CdEXwzSeLVP2Ibr9sqP40R+NwY1jt/jVF8IE+HqfD9fCbLMk6yjxIvjFfHSqBjSR4YcH+1B4L+yj/wUN/aO/a4+LP7UeleDP2XfgJ4P+AP7I/7Zvxf/AGRvid8U/Hf7YXjyw+J1+nwbl0i58QfErwp8HdI/Yy1nwbd2d7oWu6fqFl4c1749+HPLvo9R0688Q29pawaxekbThTq80YUquAzPM1WqyjRo08vyfPo8M5li8TWrOFLCUcJnko4GcsVOjzcyxNPnwj9uVUpzpRqSlFy9liMswjjS/f1J4nOcklxFllGhTo+0qYmpi8mhLGQWHjV5EvYVeTFfuT9dqK/Kj9jv/goJ8dv229H8O/tAfCH9kPQ4P2G/Hfj/AMWeE/h38ZPE37RK6J+0H4t8F+FbzUvDD/G9P2aL34Lw+DNN+Fup+OtG1aw06C5/aZk+J134NtIvGll8N7y5v7HwtP8APH7Mv/BWj9pj9of9gnx1/wAFJLr9jH4F+Cv2b/CPwb/ag+Kdjolv+2r4/wDFHxu1i/8A2bl+JGnf8I1d+CZP2HfDXgTSLTxn4n+HN1Yf8JBD8WNXm8O6DqcGu/8ACP67qFvJ4akmtJYbD43E4lTw1LLcHHHZgsRTqUK+Cw88PXxMVisNVjDE0MS6eFxMPqVWlHGrEYethHh1iqc6KuhQq4qtSoYePt6lfNsLklB0pRnSr5njKuNo4fD0K8ZOhWjOWXYucsTTqSwlLD044qtXp4atQq1f3eor8Ef2ef8AguboXx8/Ze/Zp+O3/DN2reA/iT8Zf23vgx+xX8VfgL4i+JpOt/A7VPjjCfEngj4kp4mf4a2D/EPwx4h+GOp+DfiR4QWHwr4Q0/xfo3ipItP8RW8WnPf3Xr/hn/gr34Wvv2bf+CnH7R3jD4Pv4R0r/gnR+1D8fv2XrLwzB8Ro9dv/AI9eKvhFB4RsfA8mj3kngfRB4M134x+M/Gug+CdC8JJY+NptK1fULIQav4hmuks12q0a1H68p0qkpZdTr1cVTpQlXqqGHo8K15/V6VBVKmNnOlxtwvLDU8FHEVMW82pwwkK08PjY4bDDSji/qnsJQksbXwuGw8pyjRhKtjcTxHhMPCpOs6ccOniOEeIadSeIdKGH/s6UsRKlDE4OWI/Y+ivgj/gnX+2zqP7c3wV8ZeN/GXwgl/Z7+Mnwh+OXxX/Z3+OvwKufHUHxKuPhl8TfhZry2lxpg8bW/hbwTF4is9d8Lal4X8X6fqEXhfS7c2niCO2tjfw2q6ld/m1d/wDBczx9oWsfHPx14p/Y48L2v7K/7Pf/AAUt1H/gmp8QPid4e/af1HXPjfH4z/4SXRfCnh/4taX8AtT/AGbvDPg3UPAmoav4r8JxazpMf7RA8V6ImoapLY6Z4hh0hJdSFSm8ZhsDHlqYjG4fL8XhfZVKdWhXwua47JMty3E08XTlLCSoY3G8SZHRw1X2/JV/tGjUjJ0lVqU1zxWCxmYO8cLgMRjcJi5yjKFSjicuwuc43HUZYeSWJlPDYbh/OKtVQpSssDUjrOdGNT+hyiv57vGv/BczxRpPhjx1d+CP2SdA8S+M9A/4LNP/AMEevCegeKv2jtR8F+GPEXiS6sTJonx28ReLtI/Z78e6r4S0O71KS2tNV8Bab4J8Z3+lWLz6haeKdauII9MuPsPxR+3z8cPg7+1L+wB+yZ+0D+zb8KvDvj79ujxN+0/pS698HP2mfF3xX8IfC/Q/2d/hVovxL07VjdeNf2W/gfrPjXVvHMuo3mhXuhDRPCdn4Qjs7bVoPEPi1r6XS9PMNSni4YWpQjzQxsaMsJOTVKNf2/DmW8W0403VcL1Hw9m+XZlOl/EpQxKoVYQxVKtQp7YilUwlXE0K8eSrhKGa4rEwi1UdHD5JjM7wGZ1qjpOaUMPjOHc5oRd/9png/wDZfbxxGFdf9TqK/JLSP+CgX7THxU/bz/bD/Yq/Z8/ZU+Bfiiw/Ywi/Zyu/iB8U/jJ+174/+Ed54nsP2ifh9J4+02Twd4A8E/sY/HWGa78Mw6frWmX1rrfjrR4dQlt9Lube9t01K7h0i74O/wCCgvx+/aX+IX7RGlfsLfspfDj40/CD9mH4oa98BPHHxk+On7UGt/s5w/Eb46+AzNJ8UfBHwC8I+Ff2a/2iJfG2g+ADcaFoF58QPiH4g+D/AIc13xpqV/o/h06j4e0K88YS5wvUhQqQjKUcTgP7VpJQlz/2bzYCCxtSm17ShhpVM0y+lTq14041KuLpUoOVRuKVanLD1KtOtanOjVy+hO8o8vt80wE81wOHhNNwq4itltOpjZUKUp1aGGp1KuIhSjCTX6wUV+Jv7Rv/AAWUsP2Yv+Chn7Lv7EfxL/Zp8VaJ4I/aA+EPwz+I/j34+6h8Q9Ff/hnLxF8YPiD4t+EfgDwZ8S/A3hjw54t8MXOmX3xW0bwt8PdU+ImlfGL/AIROw8SeN9MhspdWtRp13rdHx1/wWW/4QpbRv+Gcf7T+1f8ABZPw1/wSSx/wt/7H5f8AwkVvbT/8NAf8kuut32P7Rt/4VT8v2jZu/wCFkwbsLphqc8ZUw1LC8teWMxeJwGGcJwdOti8JxJkvCOIoxrcypJ0+IOIslwPNKcYTp4+nj4Sll0K2Lp51n9X9qq6lSlQwWFzCtCpGUalPB4zh3N+LMNVnTa9onUyDIs2xrp8vtac8HPBVKcMwnRwtT9wKK/HL49/8Fc9H+B//AAUK+GH7Fq/A+48XfDDXfHHwL+Dvxp/aftviXaaXpHwJ+O/7T+gfFfxB8APhVqfw5/4QvVJfEuo+N7T4b6RLqOpS+OfC6+GrP4ieELyewv8A+0tOg1PxX9qD/gs58XfgR8X/APgpP4P8Ffsf/DL4ifDD/gl/4G+AXxH+Nnjvxf8Atd6v8KPHPjjwx8dvASeOrWH4VfDdP2WviB4W1TxJ4dhttY0z+wvFPxg8JjxJeW+kQaLfNqWuLpdjzqrTeGljXNRwtOGZVatepenTw9LKP7Plj6uJdRR+rUqVHNcsxdOpiPZwxWBzDBY/CSr4LE0cRPd4et7arh1Tcq9HC5VjZ06dqkpYfO8bHLcrlR9m5fWKmKzCawSw+HdXEUcTGpRr0qVSlVjD996K/Gn4P/8ABWTWf2lv2vPiN+zR+zr+zvoXiLTPgf4W/Z08Y/GFfiz+0Fo/wX/aRXw1+0F4Y8P+NJ/E/wAIf2adQ+HPimw+IfhL4ReGfGfg5/ifr3jL41/CL7L4h1HUfCfhmx8Sa5D4ct/FnjWif8FyZ/H3xC+JH7PXwi/ZVn+JP7V+h/8ABRT4zfsOfDP4H2HxoNjZ+LPhv+z+PBt/8Wv2v/id47Hwk1CP4LfCnwbofi2KW/0SXwz471LUPEbaN4U8N6tr15qt9daD1Rw9aWJw+E9m44nFU/bYejUtSnVof2jlOUvERVRw/wBmjjc7y+E8S7UIUJYrGyqLBZbmWIwnMqlOWGr4yNSE8Lhp06devCcZ06dWtlmYZxToNxb5sRPAZXjaioR5q3t4UcFyfXsXg8NX/fuiv57fGn/BczxVpXhbxxd+Cv2R/D/iPxroP/BZlv8Agj14V8P+KP2j9R8G+FvEPia7sPM0X46+IPGGk/s8+OtW8KaFdanJb2mqeBNO8D+MdQ0ywebUbTxPrFxDHpdx+3vwc1j44a34QN7+0D8PPhV8MfH39rXsK+Gvg58ZPF3x08IHQ447Y6dqJ8b+NfgR+ztrK6tdSveJe6KPh81nYRwW0sGvak13LDZRShKthoYymr4apDCVKdaTUI1I47J8lz/CqmpuMqlSeUcRZNjZ0oKVWjTxihXhTrUMTTo64iEsJiPqteLhiFPFQlSX7yUHgs0zbJcS6jp88acIZpkea4SNSo4wqzwvNRlUpV8POt6rRRRUEhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB+LX7Wf7Kf7dHxY/4KJfAX9p7w34C/ZQ+Nn7OX7KHgTXL/APZ7+DPxU/af+MfwA1rSv2lPHls+ieMPjv48t/B37G/7R2geL7rw14JaTwf8K9FfULVPCk+oax4yimg1zUFt7bwvxp/wR+/aE/a0+Kn/AAUE+M/7VX7S2p/Au/8A2yfhf4J/Zy0H4Pfssat8HvjJ8PtJ/Z08GfDoWkXg7x146/af/Yqk+IMeo6l8WvEHjvxpeXHwgi+GNwIdSsNQTWRr1vpcnhz+hmiuZ4WlPCTwVRSq0pUc4oQdST56Sz6tVnmVSPLywq16uGr1srhiMTCvWpZNUllMJrA2ordYitHExxVOXs6kXll1FKUHHJ5U6+X0oqpzvD0aOPpRzf2OFlQpTzmVXNZQeNr1q1T+ar9nb/gnz/wVO/Z7/aU/ZS/ar1iw/Yk+PnxB+DP/AAS80f8A4J6/EnRNf/aj+PXwqtvEWv8AhT46XvjjQfironi60/Yi+LF5qsGp+ANF8Hw69pGr+FtCvU8Y6r4kigv7vS9G0/VPEPRfsef8EqvjH8BP2l/2rvip8Yv2Pf8Agm78Zz+1B+2n8f8A9oHSv2nLj4t+LpP2qPgP8H/j1Zw6JqXw38DWfiL9gfVZ9X1DRNIn8STNYWHx8+H/AIc1m58Xa3YvJpsF1fX2o/uj8O/jf4O+KHj744fD7wnb67cXv7P/AIy8OfD3x1r9zY2sHhifxv4g8BeG/iVP4a8O3638t5q194a8KeM/CVx4mmfTrTT7C/1+30m1vb/UrDW7bS/Yq9CvWni6k8Ti4wxMcdgs2ptVKajSr5Vxbni4xzGnSlTVOf1XNMyrxxtHFUKka/1GssPhcVHAVnTnhFulReFw8pYWFCvlMoRoyfPh8Vw1kkuFsr/jOrepl2VxeDdKuqkKlamsRi6dbGQ9svxq/wCCcf7Jn7dn7BHwi+H37EM1x+yv8S/2Wvg94t8ZWfw8/aJufH3xU0j4/XPwU1vxBq3jXR/BPif9myz+DEPw6fx/Y6rrup+EP+Fi2P7Tp0i20JdL8V3Xw/8AEGrWN94c1n8+P2LP+CMv7Rf7Nf7Cvxm/ZC8Qfstf8EzLT40fFL9mz9sP4K3v7fHw/wDiv45l+PXii6+P8PxE1DwJofjfSr39gbwv4rufAmjah4j8IeF/Efm/HnxBJp3h3wnZ6xo/hnWZ9P0vwvH/AFOUVzYiLxlLMaeKnPETzfL5ZfmmJqS/2zGxlhsXhZYirio8taOInTxledf2MqWHxdec8TjMPiK9bE1K22DrSy+WGeCjTw1LA5xl+d4HDUqcVhMHicsq42rhKGHwzToxwVP6/iKNPDSjOOGw6w1DByw1LA4GOG/mX8c/8ES/2iV+Jn/BLr4l/CP4sfCDwvF+z5p37Dumft8/D/Vb/wAYR+GfjNqv7ENnp9t8Nfif8I9SsfAN7fX/AMQdA0vWPiP4Ftf+EvsPA9n4l8E6v4Zh1q+02fw5Y29rQ1L/AIIs/ta+L7H4y/CHXfjT8KvAXwM/aG/4LTfFH/gpL8TvFPw28RajrXxZtvgtBpXh7xD8D/h3oPhH4ofs++LPhPrHxBHxe8N+H/E/jzS/G1rr3w90fTvC2l/Y5/iB/aN7pFt/TvRXW8VWeIr4q6VTEZvmGdy5bx5cfmWfcK8TYipCpFqsowzng3JMRhoyqy+rUaNTBUXDBSp4elx06FOlhY4SKvSjlOX5N76U+bA5ZkXEnDmEjKLTpe0jlXFWa0qs1TXt60qOKrKeIhOpV/IH9jD/AIJ+/H/9jz9vD9rv40S/H6f4/fs8/tf+BPhd4v8AGur/ABaufAvh/wCP2n/tQfDg33hC41qLwN8Cf2ePg38CJPAPif4Yz6Xbajr+mJoPi5/EHh+wXV9C183Fx4gTx/8AY8/4IueA/h78Zv2qfjb+1xpWhfGTxF49/wCCl/xq/bl/Zv8ADOkfGv8AaA134OeA9P8AGlrp8Hw48UeN/wBnXW9T8I/s/X37QHhB7nxO0fjW5+GvjrW/DoudFbw98RLhtG0gaP8Au9XJeKfGuj+D7jwnbatZeLbuTxp4rsvBmjt4W8AeO/HNvZ6vqFhqepQXniy78E+HPEFr4C8KR2+kXUd7488dTeHPA+m38umaVqPiK11TWtGs7/KhUlh6uDqUVGOIw2WrIsDVjCMa1LDVc4yvMsFSwzgouniMJiMqyvL8snRUamHwGGoYCiuW196jdWjjqUr+wxmNjm+Op80nTq1cNk2Y5XiqldScoyw2JweYZhisyhUvSxGKr1sZW1cz+YD4xf8ABDz9qPxx8MfjD4UjP7IvxR/4Tn/gvZqf/BVC3+GfxX8afEPTvhj4/wD2cLjQ5rCb4KfEq/X9nn4kfYPG3ive2ieJdGT4fePPAkGh315K2t+INp0i6+m/iJ/wT3/a4b41/wDBMf8AaC/Z7/ZX/wCCc/7PUX7Avi79sXUNV/ZT+HH7RfxM8D/BbX9H/aR+G/h3wXo+q+CPH3gj/gnroi6Hr39tP4s8TeM9KufgHb2r3MOmm18Q61d+IdSu9A/eTxx410f4e+G7rxVr1l4tv9MtL3RbCW18D+APHfxO8SPPr+t6d4fsZLXwd8NvDnizxde2UF9qdtPrWpWWh3GneG9Ei1HxL4iutK8OaRq2q2XW0sLUqYSlhqeHm4U8F9Uo0GlBunPA8K5PwjBVJ8t68nw9leAoTpYh1YU6lWrjaFOhicS6xtiq88ZXr4muoyniqGeYbEKzVOrQ4gxvEOYZjTUb/uXLFcT5pOnVwzo14wlQoyqzo0I03/H1+1Z8O/E/7BH/AAUA8Z/8FIP21v2Of+CaPxx0X9vb45/sKfBr4V6v8Wv2i7+0b9h/4p/DD4R6nYeMviNafGz41fsGnwboXg6CfwjfeLY/GkHiD4S+MNWg8D+GItI8Kap4ru7LRNF+gPj5/wAEZf2jr34Aftz/ALHvwg8FfsMftLfs5/tV/Ev4yftGfs6eNf2rfFnjL4ffFr9h/wCOX7Qen65a+Ob74e6b4X/Ze/aO8NfEDRfDd/fW/ib4Z+MdA8R/A/x1oo17xT4avrm/tZLHXW/qFornlQpVMA8BUhen9XxeVQ9nJ0orh/E0uHJwyl003atQzPhzDZnHOqEqGb1JujQq4qVOhOWJJ4mrLG0McpJ1aUMnrSdSMZyebZJg8flOEzOnKMaahGpkWOlleKyypCvllb9/i/q0a+Kny/gdqf8AwRy1r4jfGOwX4yeJvAXiH9n29/4IyfD7/gmn4nXQ77xJafE2P4reC/iJB4vt/in4W0m48NroWl6Jof2LTfEng/XG8ZL4o0vxjpmnt/YEUNqmqN8nfC//AIIt/t7WP7PHwM8CfHD45fs7fEv43eBP+C2Xwo/4KU/FD4lWGs/EPSdK+IPwp8BaDpmi6+YLEfCiKSz+NniqfTW1mfwr9itvAcV9e3Ecfj+GBYxX9UVcn4T8aaP40HiQ6PZ+LbMeFfFmseDNT/4SzwD468BG61jQvs/2288Njxz4c8OHxl4Un+1R/wBj+PPCA1zwN4i23H/CP+ItT+yXfk98MbXWZPMoSisd7T6/NqEZLmo8f0vEJV/ZSUlSp0+Kq9J1HSVOnWw1bDYDFe2jSwXseFYelDB0sHZrDU6Ky+jeTTUZ8BPw/dFTVnVq1OFsI1FVHUnDEYetjaCpuWK9p/NR8TP+CFX7T/x2/Z4/btm+If7ZuteCf2n/ANr39o3xZ+1DpfgH4ct8Idd/Zf0H4g+AfEmn3P7I+n698TfHP7H9x+1pa6f8M/Cfg3wFoGv3/gHxr4VgsvsurLoPhzUbe51X/hJq3xR/4IWfGf8AaT+JH/BRf9o746XH7MWj/tS/tGfCf9h3xD+x58YPAmqeLtf8Y/sy/tafstfCSwtfFniXTfH+vfBrw74p8GfDTxb8ZPD3hlZbzwRBqWt+MvhnZu/ijwjpesWlhoSf1GV538Rviv4A+Etr4RvfiDr3/CP2vjv4ieCfhR4Ul/srWtV/tXx/8RdZi8P+DdA2aJp2pSWP9savPFaf2pqSWei6fu8/VNRsbZWmHHh4/V6dDCYVzozdDKMnyudGcljcJicPTyrKcqnlWIu8TSzissryLA0K9Oc8VWnluVYejrQowO2riOaWYYnEQoVKWIWaYzNY1qcXgq+BrZxR4qzKjj6MrYeWVU8Vg8TXxFKtH6vDBY3N4126eMxM3+FX7Wv/AATS/a2/bn1r9nLVPjX8M/2B/hv8bPhN8Q/2bfiXc/8ABQv4H+Ofizp37VXw2X4UnTvFvj74X/DHwRqP7PWnHxn4W1fxteeO9C8L6n4v/aP8J+DRo3imw+Id98D9N8a+HbTR5/EfA/8AwRJ/al+BXx5+PP7df7P3xE+AnhT9trXv+Cknx9/aI+Ht3e+JfHtl8MPjX+w7+0FqvgGbxf8AstftOavZ/CXU/Eek6zBH4d1rxV4PvvC3hf4h6Z8O/HUsep+HtUubnW7zVtF/qHrx34QfG3wt8Zz8ULbw/p+u6Jq/wf8Ai74x+DHjjQfEi6JHq2neJ/CS6bqNrqCJoGueILI6F4y8Ia/4W8feEZbi9ttXm8J+KtFk17RvD+uHUdD07owtWVHFSqYSNOniKTzLNXCjFQVLDY3MuDoZm1Sg4xhgMVPIuH8nzGko+yzDBZhj8HmX1t55j5YnnqxjLCRo4qUq+Frf2VlL+s1qlSeIq5fl/FlXLqcq0qn1h4qlSzjP8yw1eFSNbA4rC4PE4Cpg3lWXxofzZ/F//gh7+1N45+F3xe8Klf2Q/idL46/4L1aj/wAFUY/hh8U/HHxFsvhd49/Z0udClsLn4I/EbUz+zr8Q2tPGnilnfQ/Eekj4c+OPAsehX13PJq+ukHRrn+hP9kb4bar8I/gzpvgDUf2av2ZP2TLXQ9c11tE+DX7I3i658Y/BnSdK1O6XVZNY028n/Z1/Zej07XNd1i91a+13SrT4XpbJdMuoN4g1e61G5W0+m6KihUlh8IsDTt9WjSy6jCFrSgsryPIeHMLJ1I8tSs45Vw3ltFwxEq1FVVicTSpU6+JqVHpi5zxuJji68nLEKrjqsppRtUlmOb53nmJvTcXTpOWY8QZjVUsPCjU9nKjh5TlQoxphRRRUEhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAfzJfEyO80r/gnF/wVH0nWNJ8Zar430v/AIKw+NbrxZo/gTWLrwj8Rtch8T/tmfAbxl8NbTwd4lt/EHgi80PxRqvwS8R/DGx8G+JLXxT4UfT5zpF9aeJ9N+yprqYHiz9njSfHHgz9vaz/AGM/2TvjT8Af2RfiPD/wTw8L6P8ACrQP2cvjB+x9rPjb4+eEP2mofEX7Q3xc+GPwOvPAfwl+MHhhtH+DWs/DDSfGXxz0bwx4ej8Q6n4Fu9U0XxXrEnw9vNb0j+gnxb+yt8A/HK/FVPE3w/gvY/jf4p+F/jf4qR2viDxZo0XjDxh8GZ/Cs3w48S30eia9pyWms6CngbwbY3F/pa2Nx4h0jwvoOieJn1nR9LtLGL6DrHDUVQwuBw0rSjgsm4byq0fdhiZZFw/k+S1Z4mm1KFXC16mW1MVhsI4xeEr/AFTEKvUnQdOW1StOdTHVIP2U8bxFnGfqVP3Z4SeZ8QS4gp08JO/Nh8Th6nJgauOounLGYGrjqFWhGOLgsN/PD+0z+zX+xPo/7c/7FvwUt/8AgnjYeAPhR+z1H4Z+OVl8c/gZ/wAE1vin8QNN1Lx8nxF8UXPwV/Z28H/Gn9nj9nvxdoPwf8E+G/ihq3iT9pD9oDUPFHjHwRob3o8D6fqZ1nQ/iL8V7rSU/Z1+GHiJf+CiN/8AsEal4V10/s8/sBfFL4n/APBQn4eeILy5tpPDWop+162tt+zj8OLWK0uIrto/hL8R/G/7a8ml6VqVhHp+i6N8OPg/Np13qt3Def2X/Q/Xl/hH4M/DbwJ8Q/i18V/C/hw6f8QfjlfeDdQ+KHiWbWdf1W58SSfD7wtB4N8G2sNprGq3+m+HdJ0HQIHitND8L2ei6K+pahrXiC5sJ/EGv63qmodOGqTozw86kpV/Y1c7xdVTnNU8RmGZ4rB4vA5n7FPlw2b5TXy3KZYfNcLKlWrUsooUa9GdTH5li6/PiIwrrEqMI0nWoZVh6Tiveo4fBUcVhMfg5zTjPGZdm+CzTPqWIy/Fyq4enXzmrWip0cDl2Ew35Lft1fs8ePfG37VL/DzQfAPxD8XfAz/go/8ABHwJ+zt+0frXhHQ7298GfDaH9nT4qz+P9R1v4ka1Y6XPF4UtfjN+z58TfjH8LLDxBqWraMt9q/hbwp4X0u+HiTUfDkL/ADLof7Of7Q37Qv7Nf7UH7U/xZ+HfjDwJ+2B8HtD/AGYdA/Z0t/G+hat4P8Raj4u/4JoWkXxfGv2J8R2r6g3gb9oL9pnxH8cvC0mv2/2vSvHvwf1TRtb0jVNS0bV9N1Wb+lOuQ+IPgTwx8UfAfjb4Z+NrK81Lwb8Q/CXiPwP4t07T9a13w1fX/hnxZpF5oOu2Vn4i8Malo3iTQrq70u/uoINY8P6vpetabJIt5peoWd7DDcR8lsXhMFiY5fOnLMoOvjcrx2McpVsHnVHMJZnkeL+sxjOrCjklbE5phcJRp03H6jmkqVeOJ/s/Llh+uMsLiMbh55hTqTy6f1XDZrgaLfsMdlro4XCZthpYdVKMJ/2rhsp4fliKc6saX1vJKeLpewxOYY+vV/l/8V3fhD4y/sufsufty/F/4N/FHxToX/BQz/gph4A/aE8Y/CDRtD1nxj8Rb79lh/gV8Zvh58D/AIeax8PvBOr3WofELw9/wzb4V8PeLvid8F/CCeMk+J1n4x+JXgHTfB3xTPjD/hD/ABT7L8JPgn4ktE8H6x8Gv2efi98Fv2RZf+Cu2i/FL9nr4SRfAvxz8I9Y+EfwJ0r9kLxZ4G+JvxC079ny98C+HPG37P3w68XftDW/j3xR4V8O+LPA3hC5ub7xdY+J4fDdr/wnmky61+8uofs+/B7U9B+Cnhi58FWkfh79nTxD4U8U/BfSLDU9d0qx8Da14H8I6x4D8KT2cOl6pZrqdpovhLX9V0a30rXf7V0mSG5S4ubGe8tLO5t/Za6HRwtCpmEMFGcMGuIsvxeT0K7lU9nkGR/8Q2r5Rg8ymqqxGJx8K/h9DDVKyxUnDDZhmGKqYnG5hmLrYDkVTE18PhY42cauInw9jsBmdWLjKEc0zh8dwzOvlVKdFUMFhoUuMlLCyjQhJQwdLLoYbC5fRlTxf8pfwp+BPiDw1+zf+1N8GvgX+zNqHivwPB4r/YX1rQv2oZv+CeXxz/Ym/a5/aE1nQv2t9I1nxR4d/aZ8I/F7wJ4a+If7VPxJ+F/gPSofib4+/ax0Tw14Q8E+I77x54purjwbomvW/i+4i0/gr+zX8Vv+G+l8Y/HFo/hv+0h4e/b9+KvxLtvjN4e/4JKfti+P/iz8VfgPqXirxjZfC/4b6t/wVQ8B/GjxP+y5Z/s9eLf2Z9f8K/D4/Dnxr4Q0LRPhDHpFh4U8QeBNH+KPge08TTf1Q0VdGXsMwwmYLmnWwkIwjUqOMqzjDEZRiKceZQjhpQp/2NhcLGhXwmIw+IwcYxzCjjsV7bGV6r/7Rgsywc0oRzLEfWaro+0prn/s/GZdOEpOpPFexrxx1bHVvY4rD16OZQw1TLcRl2BwuHy6n+JX/BTi3+CV7+17/wAE/rH9o74J+Nv2g/gndeCv2yU8dfDPwl8HPHH7R+k6jBHpPwGl0LUviH+zp8O9H8Y+KPjT4L0rxOmi3Efhm0+GPxSh8N+Mj4Q+Jl34U0y38ByePfBf51eNvhL8Sv8AhlD9lr4Q/EP9jAax8ItY1v8Abg8a/CHRv2jv2EP2jv8Agobof7P3wv8AE3xkXUf2Qv2fde/Yo+BXjX4e/wDCnfi5dfBLxRpdr4C+NHxoutJ0/wDZS8IeC/F3wS+0+FNQ8e+JtGsv6htd+FHgHxN8R/h98XNb0D7b8QvhZpHjnQfAfiD+1Natv7C0r4kx+HYfGtr/AGTaajb6Jqn9tR+E/D6+frOm6jc6d9gzpM1g11em59ErglhfaYTEYWpNqOJnilJU9Kfs8VPEWrSi/elmOEVWFXAYuMqdKjJVsHjsJmuV4rG4LF9axlSm8LOjaFXCWnSqyvKcakaeLpOlGalCpDAYunjatPM8FCcVi/ZYTEYargMwwtHGx/lZ+B/wxvH0L9km9/4Ka/sgftLftLJB/wAEyP2T/Bn7PNpN+zF8Yvjn44+DH7Vnh3VPHcH7Ren6hrnh7Tdf1f8AZP8A2i/Fcc/7O91pn7RHxS1z4Mx2SeDFu/8Aheuhz+BPEl/p9H4m/Dn4t/Eb9n34sWXg3wvp/jn4N6D/AMFxf2p9e/al8BeI/wBmX4h/tr+F9f8AhNB/wnFl4WufH37JPwj+JXw2+KH7Rngnwx8cL34U+JNd8AeCdZ8QahZXemaX8RNV8I+KPC/gTX9Pl/qturaO8tbmzma4SK6gmtpXtbq6sbpY542idra+sZre9s7hVYmG6s7iC6t5As1vNFKiOvlPwQ+Bfwz/AGdfAVv8NfhRo+s6V4Zj1zxN4ovJ/FHjfx38TfGHiHxR4y12+8S+KfFHjH4j/E/xL4x+InjjxNrutajd3uo+IfGPinXNYuN0Vs179ktbWCH0cVWljc0xmZV6dGPtoZtUpYelGaw7xebcdcN8aSqVKUalJ03Qq5A8LPE0KixGNeJo4if1fE4WpXxnKuSlh8Lh8PGUIUquXwl70VUw+Dy/gjO+DI/UKjp1IUsTOGa080pKdB4fDZlTxWJlTxVHFU8Fhfwc8A/sjx+If2YP2Q/hF/ZPi/4v/BS//wCCnWqfEHxL8NdJ/Yh/ak/YT+G3wk+Cnif4afGW58V/CmD9mX49eIvE3xO8G/swt4w13UdP1HRfF2u3Hwb8VeHviPqHwsj0iT4a6hF4Pm8++L/7Cvw08OfBv4r+DvFH7ER+Iv7O37N//BYP4XfEn4SfCK1/ZXuvjLaeCf2T/iBa/s5eKfj7H+zn8FNF8AeJ9f174Man448S/Ee58WeBPgl4P1zSL6Kz8X2X/CPX0Whaxb2v9QNFZ0ZOhXliFy15fXssx8IYqEatL2uU1/Dmvg4V4QVF4mnFeHsKE51JfW6uH4gzj2uKniK1TE1sq9JYmhTw9SdWlSjQx+Fk8NVnTqxpZnR4/wAPjZ4WdV11hMRUp8fYmVJwhLC0K2U5b7PCfVaccJD+UL9tLwX8SvGX7XvhzxP8Gf2P7rwP4o+Gf7UX7Af/AApn4h6Z/wAE7/2sPiV8c9V/Z00fxF8BL3x94v8Ahl+3Hb+LfD3wK/Yo+BXh7whq3jn4bfEP9i+L4fT67Na+Hfi94n8d+DdOu/jL4l1PT/2m/ZMubPU/2zv+Como6BNDN4etfjV+zt4Z1hrZ0eE/FHRP2TfhTe+LzI0ZdWvoPB+u/DDT7z94HiawjtJbeGW1dpv0XrzX4ZfB/wCHPwdtfGdn8OfDUfh2P4h/Ejxt8XfG0x1LWdYv/EvxF+IeqnV/FfiXU9T17UdU1Gaa8nFvY6dYLdJpPh3w/p2jeFvDdhpHhrQ9H0mxujPkoPCT9o6MJZpjadZVL4mrmOPXCuDSxcnFRqYSrgchxONx1Ol7KlLPK+Hq4DCYDK6OGy3AaVLznHEWisR7PL8v5IRdLD0spwVLNa0adJc1WbqYbG4vD4bBUZvkjld/rOIr5hh6mLzP0qiiiswCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoor+Rf4M/8ABRT9r/4NWv7U9t4S8VaT8YvFvxW/4OX/AIr/ALAHgg/tM+JPif498LfCD4QeOfBfn+GdM8CWumeMdP1Lw74a+HniLSdP1XR/AukT2/hibSZvEOg6fZeH77XoPE+iugpYnGfUaUZSxE8LQr4eEeX9/XxfE/C3CuEwkXOUIQnXx/FeDn7WpONKnSoVnUkrprWdLkwNbMJzjChhq9WGIcub91h8Nw7xLxLisVaEZynGhgeGMXH2UIyq1KtalGCeqP66KK/mBt/+Ctn7fvg/QPiF49+IugfsfeJfBf7Mv/BV/wAO/wDBNf42Wfgr4cfGnwn4o+NGh+OfG/gfw7o/xi+Fn9u/HPxjpPwL1bwppvxI8Kyan4D8Wy/H6z8ZX0fiCW18YeCLfTtNttb8b8Af8FFb39jvwF+0j4Z+A/wH+H3gLx/8fv8Agvz+1F+yrp/iTw98Mf2s/wBpfQNMewjtPGvxB+P3jP4EeCfiP43+M/xk+KGv+HPDV3ptj8I/gd4k+EfhTUNdv7TW9A0PwtoPhvXdN1ecNKGKjRq0pxlSxWDwWIwjuqcqtXNcR4eRymFT6y8PRw+GxuC8ScgxjxdSvfCyqrDYjDwcMfVy6cRCWGlVhWTp1MLjq2Fxd71IUaODw3HdXMq8PqyxFbEVcFiPD/OqCwtGhJ4unTdbB1a054DD5j/XFRX4PN+1P8Z/2kf+CSX/AAUu8X/tZfs2XOi+IPg78PP2z/AcWl/EH4H/ALTv7K/w5/ao+GHgn4Sar4t8D/FHQ/g/8V9f8HftJ/DTwD8R/D2r23hnxJoK/EX/AISjR/EGieLIPD3xDtrlLWbS8/xn+2l8X/2Zf+Cdv/BHHVv2cfh38ENI1/8Aa08bfsOfsvxeFfHEPxR1n4b/AAy8N/Gz4C65fWV54ZZfH938Qb6HwFrOgeHm0+38V+MPFOreIPDdjqOh6tr6a7q8fjXSdY0pynVpRhKpUeJ4IwuCpwi4TxVXjyrmlHKI1aeK+q1MDOU8Dh1KjiYKvQlicRSzKlllbBeyxMStCnSqylGnT9hxticXOclKGHo8C0MrxOazozwzxMMbD2WPrShVoS9jWjQw9TL6mYUsZKeF/fGiv56PDX/BVj45W/gf4+fDj4r+N/2afAn7RHwY/wCCg/i79iLR/iJ4X/Zt/as+NOlfFuz0P4aaZ8W9G8TfB39gz4I+OfiP+0J8SPHt5o2pReHfFfgPTv2gtK8P+CNIh1n4uXnxB1Kz0S2+GfiHwL/h75+3d8UP2Lvgp8WvgMn7LFr+1Z8Sf24PiT+wN4X+BvxL/Zh/aJi0j48fErwl8V77QYviVpOmX37Tnw4+KH7K/gXwR8H9B8TfEr4t+Gfib4U+Mnijwvf6U3hzUbzQNQMdvPlh2sW8IsI1ifr1HIsRhnS1jOhxJS4cnlMqjlyrD1a9Ti7huhLB4n2OPhLNqOIeF+oUMbi8NVaLw0qkcTbDypVc1oVfayglTq5LVzyGP5pqUoOjShwzxBiHi4ylg4Ucqre2xFKtiMBRxf8AUpRX80/7V3/BYL9sD9mHUv22fg83wp+Bfjj9o74AfGv4M3XwQ8PWegeOtJ8N/FX9lLxX+zn4/wD2mPiT40v9Ml+Kd94gn8daH4P/AGev2iPDOi6npV7p/hi08aWHgvTdQ0TVlXVvtvjv7S37cviH9p/44/BjxDrHwd+A3xO/Zd+Fn/BcL9hP9mz9lDxlq9p8eNA8c2/jjUvgL4g8e/Gz4vPq3hH41eCfD3inWvA/irxVpHhT4b2eueCb74ewJD4qtvGXg3xzfQadf6dpgoLH4nB4fDzjP6xjMgoVmuZVcPhs+zPhXLKOJdGahLnjiuK8Ng6VKtLDUqua5dnGW1sVhZ5Xj62GzxTeDw9eviYVKDjlOeZnhIVYSisZLJMBnuYVaEZxUvZxnhchxOOlW5Zv+yquGxuEo46risHg8V/V1RX8unx//wCCg3x/+KPw0/4K4fsr/tUaD4H/AGfPFGnfsof8FI2+An7Puvfs/wDx+8F/EH4hfBL4SfDy60jwr+0D4D/ao8QeLfEn7Of7Sfhzxjo3iT7T4k8F/D3wt8OfFngC7ZriZfEGl6Pqlw3zh+x7/wAFoPjj4U/4Jq+PPiL8OPh38IJvCn7JPgX9gn9hT4HfCf4l6P8AEvw58Ztb/aS+LXgT4L+FY/2gPj1Nb63HH4Q/ZV+3eOVvvhr4f0HwHH4x+MGl+FNdubH4ieD5L3TokjAXzCm54eMpTq5fwrmWCpRcG8TQ4qzLNcjwtOVWU4YeliaOe4XKskq0YVq7oZnnMqGYSy5ZPm88Npio/VJUFVlGEZZnxLleKq1X7Knha3DWDyPMsRX969SeEq5TmeY5v9YqU6EXleTTxuEWOpZjgHV/saor8SdD/av/AOCjl58d/wBsL9gfTn/Ym8c/tgfCv9nz4J/tJ/s8/Gi98AfHX4Pfs2eIPC/xQ8Zan4I8Q+CvjP8ACqD4tfHX4oaNr3hbU/B3iy60bxJ4H+KWr6f4nsNV8OtfaB4XuNO1KDUPev8Agr7/AGl/w6s/bG/tj7F/a/8Awoe//tX+zPP/ALN/tL7Vo/27+z/tX+k/YvtXm/ZPtP7/AMjy/O/ebqaSlQhiYSjOhVU3RqLmiqzo4rGYDFKnGcYz/wBjzDL8ZgcQ5RilXo3pOrRnSrTmLvWWHkpQqqcI1qbV54dV8HluY4WVZJuMfreAzXCYqhHmc1F1qNeNDEYetRh+nlFfhX+2p/wUt+K/7O3xV8SaN8JvFHwn8aeHPg34g/Z58O/En4Paf+x9+2x8cdbvIPij4l8GQeJY/iJ+2v8ACOfS/wBlz9jbxzF4O8WvrPgz4d/Fjwl8UL2702w8JeM/EeuaRpHxV0XRPDnR/tG/ts/tp+D/ABd/wUn1X4Rw/suaT8K/+CcngbwZ8Wb7S/iT4C+LPjHx98c/D97+z5F8cPGHw4ttb8L/ABa8BeHvhDq6R6VrFh4b+K0nh/4tWe7XdNstT+DrDwvc6x4vxlXowpLEVKkaeHvi5VK9VqFGhhcGsNUrY6rVu6X1ZUcVTrWpTq4hKM6MqCxSjQleEo18bWo4WhT58XiKOAnRw8ZRVSriMxtDDYOnCp7Op7aVeUaHtatOlhU267xCwlLEYij+2NFfkh/wWH13SvHH/BIv9pjxLb6HJ4i0Pxh8Kvh3rkHhuaDTpZdd0rxB4++Ht/HokttrlxYaRJJqdpdrYPBq91Zaa7TmPULi3tTLInjOqeNtS/ZC+H3wv0v9ij/gmT8Jf+Cdnjj9pf8Aa/8AhN+zvrGh/GD4Zfst+GvC/iSx8Y+BfiXqFp8VJ9H/AOCfn7QHxBt/FVx8OL3RYJrXQPGvivwrqfiS2bVvCGnX/hO38Rj4geG9aiq0MdUy6vRqQxX1zKcro0fdjOpmmb51SyOhhJuvKhQp8mLr0lUnTr150oylUxFGhh4/WHz0a9HEYWGNo1YSwv1HG5rVry5+WnlmByrEZvVxSp04VcQ28NhqjjCrQoRqO1OjVq4i+HX7q0V+Jn7d37c/7Rv7Kmjw+DfC3xe/Z+8S/HX4efs2+Ifjd8RPDvhn9gD9u79pl/iJqumHWoNIk1bwP+zN8TPE6/sL/B/xBqPhq90zQPix8cfir8bIPEN5ceKjp+gx2Pwj8QX/AIn77Vf2sP2xPjR8e/A/wU/Zsb9mn4T2PjH9gn4Yftj3fjL44eAPij8bLvQfEnjjxnrnhx/hxb+EfAXxZ+A0PiDRNQtItPK+MZPF3hy/8J3Gk3t0fCnjmPxNBYeEsHiaPJOrCTrU6dbGU6lSlGThGngcBxPmVeupSUVUgsLwbxJL2FJzx1OrlyoV8JSrYzA08T0VIOjyqu40Jyw2HxDp1ZxU4PE43hzA0aNRRclCcqvFvD841m/qc6OPdSnip/U8esL+utFfh18B/wBv39rX9uu6+E+lfssQfs3fBTUx+w18Cv2t/i/P8efh98VPjHpviTxt+0Frnjnw74V+D3wxHgr4s/Ai/wDCPhfw3qXwe+I3/CWfGPWrX4nXESa14MhsfhZNcWupLqUPiP4vfF74R/E//gr541/Zk/Zz8JeLPj34U8a/sVahrjeHtP8Aip8Utd8XW+v/AAM+HuneMviBrPww/wCFm+HJvirffBb4ax6pqXhL4R/A+D4NeK/i9a+FbLwratdfEDxHFrUnViYSwdWrSxHLGVOeOopKpTXNWwWcQyZ1JVas6WFoZfUxEMZN5hXxNOlhqGHo43FwoZXjKWYRVOEp1lhnGcK/ssJVqU5QlKVGWMwGFzOnh6kKanUlifqGOwNdUcPCu608T9Tw7rY/DY3CYb9y6K/Cn4zftvftZ6d+yp8JviN+zX+0X+yP8Y/2h/iV8YvEP7PXg34V+Jv2Av2m/hjqfxZ+O1x4gkstM+GF98IfHv7cvhP4u/sr3Pwb8O6H4y8aftDaz8WF8fapofgDw/qXjq08E6HFY6Z4c8UcR8dv+CoX7V3g74z/ALR/w4+Fvw/j8X6j+x3/AMKw8M+K/hr4I/4J3/8ABQf9qHUv2rfiVq3wn8G/GTx54a+Hv7Qf7Osmp/Br9kKHVtK8aaX4H+G8Pxi0j44a1Za3L/wmvj3TdL8HGxTVFTj7So6adpRqck1KNS8IRo5fWrVo04wlVrxoQzfKPaUsLTr4txzTB1aWGqUJ1KtNRTmouCU/aUpVIWnTS/3qtg6UalSU40qEcRWwuNjQxOJnRwcp4DHUJYmGJwtWhH95tJ8beDdf8Q+LPCWheLfDGteK/Ac+j23jnwzpOvaVqXiHwZc+ItLj1vw/b+LNFs7ubUvDs+u6LLFq+jxaxbWcmp6XJHqFks9o6ynp6/nK8P8A7WHjrwZ/wVW/a8/Zw+EeiaD4O+Lf7UvxB/ZP1PSPib8f/B/jSX4JeAvDngf9lLwt4q8ZeCNnh7VvBx+Jn7SnirwtFr3/AArX4FaR8Q/B99/Y3hrx98UPFPiOx8P/AA/tPDHj/vf+C0XxN+P/AMG/jH+wP8S/2ZPAVt8Rfi74Stv23dU0jRpIJNY1LR9Fj/ZtkTxZ458NeBo2s2+LHir4e+Gn1Txr4e+Dq+IfB9x8VNS0KHwPYeLdF1LW7OZ+StiFh8vjmFaPLT5/YzTnSpxVWCw0MRJ1q06eGo4WjXxEqNTGYmvRwlH6viK2JxFDDUamIToReJr4ahR1ni4YOtSi41XP2GOqShh5OhSp1MTKrUjCVSlg6dCeNxClRjh8NUnicPGp+/FFfiB8J/Gdt8LNK/Y1/ZN/4JtePfg/rsv7Wfwu+OP7aPjD9tH48+EPEvx0074r22g6h8MJPiF8U/EXg74dfE34Aaj8UPjj8d/iL8afDmq6rdf8LT8GaP8ADfw3o+s2Fl4UuNG0Tw54Q0ip4O/4Kd/G7wX4oi0v9pXwh8HLfwp8P/EH7cfwE+Lnjj4XReLLXS9f/aH/AGTPh14d/aC8Fa54CtNe8V+I7zwv4I+L37Plt8StY1H4Ya0vjfxn4C8feD7nw7F8QfF2nWEmp6p1VlKhUr0pwrSqYbA5vj5qGHxD9rhsgxf9kZxXw1OVKGJlTocROHD+FoYnD4TNMZmFfDqGW06cq0sPnQk8TDCVKKUo4/FYLCYWLq0FL2uaYatmmWUsRL2rw9OrXyHD1s6xFWjiMTluFwtCvBZlWqfVliv3KrI1/wAQaD4T0LWvFPinW9I8NeGfDek6jr3iLxHr+pWejaFoGh6RaTahq2ta1q+ozW2n6XpOl2FvcXuo6jfXEFnZWkE1zczRQxO6/jF4H/4KQfHW4tfhL4Q+JWlfs7+B/i58PvCn7aPj39vUeLL7xf4E+GPwq8Kfsu2Nho3g/UtG8Tr4j8f3Hw00D4q+Jfid8EvHVt4r8VL8Uriz+EV74vvdN8HavrCwTaJ86N+3f8afj/8ACL/goZ8Dfidqfhnx94at/wDgmT8Tvj34H+JGi/sLftqfsBXkUut+HfiX4Q1zwmfh7+2V4g8Y6p8WvDclkvhrXfDnxb+H+t6LozyS6vouq+Fbe5NlcjhzbEzwGCzPEYf2OLq4TJsxzjBSpVPbYLMaGBy7PcyjWw2Moe0o1MFiMNw5nFWhjlOODxKwFahhsRVxk8Phq3ZltKhjcTl8KlWVLD4vOMDlFefK4V8PXxWa5XlNWnKhXVOp9YwuJzvKFWocrqwp5lh8R7OWGo46rhP6L9J1bStf0rTNd0LU9P1rRNa0+y1bRtZ0m8ttR0rVtK1G2jvNP1PTNQs5JrS/0+/tJobqyvbWaW2uraWOeCR4nVjkeGPG3g3xvHrk3gvxb4Y8XReGfE2teC/EkvhjXtK1+Pw94x8N3AtPEXhPXH0q7u10nxNoF0y22taDfm31TS7hhDfWsEhC1+K8f7V37RPwXk/Yf+H7X3gP4B/sra/+yz+zDd3X7R/xI/ZV+OX7TPgrxn8SPEc3hzwhr/wk8Q/Ef4O/G74T+DP2M5tM0i+8Gt4X+KH7ROna/wDD/wAd6347a20ScXngTWNB1vyP9gL9qHxvqX7XH7Uf7Gfww0/wr4QudN/bs/bP+PXxe8dfGjwt41Fn8Q/hZD8UoPDd/wDDb9lXT7DVvBlj8RPiLo2r33h6/wDi98Rz4i1bwb8AtI8S+ArHUvBXxI8S/EKXS/AvqY2ksPneY5Vh2qscPg+M62ElVbhUqVuDs9ybLsZ9adKFaOGorLMbmOb1YqNTHPC4PD1MPg6317BUsX5OHxMquS4HNKsYwnXqcL/WIQknRhT4myDN80wkcPUk4+2rTzHB4HJ4SbjhYY3FV8NiMRSq4LGfVf6K6K/Oj/gknf6BqX/BOj9lm68K+BfDPwz8ODwRrFro3gTwbfeN9T8M+G7HT/HHiqwhsdJv/iP4w8f+N7qFhbG5ll8ReMNdvTczzBLpLYQW0H6L1nVjGFSpCDlKEZzjGU4qEpRjJqMpQjOpGEmkm4qpNRd0pyS5n2emwUUUVABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV8JW3/BND9iSzubu7tvgr5dxfftqN/wUQupP+Fj/ABbfzf2xHtJLFvjBsk8eMiZtZXi/4V/GqfC4bt48EiQBx920U4SdKrGvSbp14ey5K0G4VYewxuCzOjy1I2nH2OZZbl2YUrNezxuAwWLhavhaFSm5Nyo1MPJuVCqqiq0JNujVVbB4zL6qqU3eE1Vy/MMfganNF8+Dx2Mw0r0cTWhP4h1b/gnF+xlrnhv4leEdU+Df2rw98X/2pdF/bT+Iun/8LD+KsH/CQ/tMeHdU8J61o3xK+12/jmG+0n7Hqfgbwtc/8IbodzpngC4/svybrwrPb3uoxXeN4t/4JpfsdeIvht8UPh3b/CEWNr8Tf2kNd/bMv9Vsvib8aPD3irRv2s9YvYNWPxu8D/Enwp8RNF+KHwm8TrqdpCit8IfGPga2sdGutY0LSrWy0jXNWsb373orGdGMsPLDQc6FN4elhYPDSdCdCjh6eUUsLHDzp8rofU4cPcPrB+z5fq39g5L7FQ/svA+wtVZ+19tJ+1qOtPETdX957WrUlmsq06vPf2kqzz3PPbOd3VWc5spt/wBo4z235afsD/sV/GLwB/wT21D9j7/goN4z1T9ozxt470f4n+C/jh421f8Aan+PX7RM/wAWPCXxN0650fXFtPiN8UfCPwo+JHw20efw/qd54X0T4feGftaeCdJ0+z1S0+IHiTxdq+ueI5/qXxH+xV+zL4s+Hn7NPwq8QfDT7f4B/Y/8bfCf4jfs6aD/AMJl8QLX/hXnjL4H6BeeF/hdrH9qWXiq21nxb/wjGhX93Y/2f451HxNpWteb9p8RWOrXkcVwn1NRXZVxFSpiJYn3adaVbLMTKdCKor61ksp1cqxMY0+WNKtltetXxGXOkqcMurV6zwEMNGfIsI04xpyo6yotZvTVOfvQjQz3ljm+FjF6fV8xo06OGx1OXN9dw+HoUsY8R7OLPgPxf/wS/wD2IvG174v1nVfhJr+leKPG37RF3+1hq/jvwL8bvj98MviTpv7QOo+Cofh1qXxE8E/Ez4cfFHwp4/8Ahtc6p4Igj8OapoHw78SeFvCep6eHW+0G4lkklfy60/4Iuf8ABOrSZfhreeFvhH8UPAGr/B/xB8WvFfw08SfC/wDa7/bK+Ffi7wj4j+O9xY3Pxg1nTfGPw5/aA8L+KXvviA+nWkXiCa81e5M9mkmnxCGxubm3m/U2iuWlCFDk9hCFH2dGGHp+yiqfs6FLBYLLadCHIly0aeXZbl+XwpxtCGCwGCwsYqhhaFOGtScq3N7WUqvNUqVZe0bnzVauIxeLq1Jc171KuKzDH4mpN+9PEY3F1pN1MTWlP458TfsA/sk+NPjv4e/aZ8Y/Cd/Ffxw8MfA+/wD2cdN8c+JPH3xO1uW6+D+qad4r0jUvDfiLQdT8aXPhbxfqt9pfjnxhp93448WaHrfj6ez8R6tbyeKGjvJFPGeBf+CX/wCwz8Nfg78CfgF4L+CDaT8KP2afj3pv7T3wX8NS/E34w6vdeE/jrpGo+ItW0/x7eeKNb+IOpeLvGFxBfeLNelOh+ONe8SeGJoryK1uNEltLDTYLT75orWnOVKp7WlKVOr7ShV9pTbhU9rhs1r57hqnPG0vaYfO8Tic5oTvzUs1xFfMKbji6tStKJpVIOnUSnTcKtNwmlKDp18qpZFWpuMrxcK2R0aOTVY25amVUqWXTTwlONFfAtz/wTB/Yh1DxH8SPFOr/AAg1nxBqXxR+Gvxh+D2s2fib4zfHbxP4Y8IfDP8AaAdpPjP4Q+CXgrxB8TdS8G/s56X8Rmdv+EkP7P8AoPwzuroHZHcQr8tYOr/8Elf+CeevWPjLS9Y/Zv0e/wBI+In7NXgD9kfx7os/jr4qnQ/GXwM+E76Y/wALdG8TaKvjtdL1vxz8NX0XSW8AfGvULS4+N3g46dZ/8I98RNO8hMfoxRWdOMaUKdOlGNOnRpqjRp04qEKVKMczhGlThFKNOnGOdZzFQilFRzbM0lbH4r2uiq1FVdZVJqs6yxLrKUlVeIU8qqqu6l+f2yq5FklRVb8/Pk+VT5ubL8I6P58P/wAEsv2G7z4R/Hz4J+IPhJ4m8c+Df2o18JQftAax8Tfjz+0R8U/i18UNO8ALpSeA9A8RfH74jfFfxR8dx4W8ELpFv/wh/hPT/iPY+GvDLXetvomlWL+JPELap7p8aP2SPgZ+0Hpfw98O/FjRfG+v+EPhpe6de6L4B0r40fGvwT8NvEo0jUPDmq6Zpnxb+G3gT4h+GfAfx38O2N/4U0We38LfG7w78QfDUYjv4RpPka3rkWo/SdFac8+dVOeXPGeGqRnzPnjPB05UcJNSvdTwtGUqWGknehTlKFJxi2jJRioKmoxUIwxNOMEkoKnjKdCji6ajsoYqjhcNSxMUuWvTw9CnVUo0aaj8RfFD/gnR+yH8ZPH/AIw+I/xD+HXinV9Y+IeoeF9c+IPhvTfjf8e/Cnwn8e+K/BFrotn4N8eeN/gZ4Q+J2g/Bbxb8SfClv4Z8LJ4c+JXiDwBqPj3RW8J+EpdO8RW83hbQJNO9V8R/so/ALxbbftM2fiHwF/aFt+2J4Wg8F/tGx/8ACU+NLT/hYvhm2+Hk/wAKYNN32PiO2k8I7PANzNoP2zwK3hjUG3/2o902tKmor9EUVjOlSqUHhqlKnPDOlVoPDzhGVB0KyhGtRdKSdP2VWNOnGrT5eSoqcFJNRjbanVq0sRHF0qlSnioTpVIYmnOUMRGdB81Cca0WqkZ0Ze9SkpJ03rBpnjXxH/Z++EXxb+C1/wDs8fELwj/wkHwe1TQfD/hi+8If294n0rz9D8LXWk3ug2P/AAkGia1pviiL7DdaHpcv2mHW47y6+y7Ly4uI57hJtj4k/Bz4cfF24+HF18Q/Dn/CQz/CT4maB8Yfh7J/a+vaT/wj/wARvC+n61peheItuh6ppiar9hsPEOsQf2Rra6loVz9s8280y4mt7WSD02itqk51q6xNaUquJWKo45YipJzrrG4fEwxmHxiqybqLFUMXThiqOIUva0sTCFeE41YqSwp0qdKlKhSpwp0JYWpgpUacIwpSwVWhPC1cJKnFKDwtTDVamHqYdr2U6FSdKUHTnKL+Qvjp+wj+zB+0j4zm8ffFvwR4p1XxDqngZPhh4vTwp8Zvjf8AC7w38UfhrFeaxfW3w8+Nngn4V/EbwX4L+OfgayufEfiU6d4T+MPh/wAcaDp0XibxLbWNhb23iDWIb307wj+zh8GPAnjjR/iR4V8G/wBleNNA+CXhj9nPSdZ/4SLxXffZPg14O1a41zw34O/s7UtcvNKn/s7VLqe6/wCEhubGbxVeeZ5F/rl1bqkK+30VkoQjB0lCCpylWlKmopQcsRQzHC15OCXK5VsNnGb4es2r1KGa5jSnzU8diY1bqN1pOVb97JwpU3Kp78nTo1MvrUabcrvkpVcoyqrSj8NOplmXzilLBYZ0/gHU/wDgl/8AsUah4X+E/g6z+GfjXwfonwW+F178D/BB+GX7Q37Sfwl1q7+DGoajZ6td/CX4jeKfhh8XfCPij4zfDaXU7Jb8eCPjFrHjvw3FdXmsTQ6bG+va2dQ9j8Q/sf8AwI8QN8YZ4dI+IPgjU/j1ffDjUfih4i+D3x1+O/wM8XazcfCXQtP8MeAo9F8Y/Bn4leA/FXgWx0jw9pdlot5pfgHWPDGmeItNSa08TWmsQ3d2s/03RVy9+LjP3outVxDjL3ouvXxLxtas07p1q2MlLF1aj9+piZOvJuq3Mpyk6ntnKTq+z9j7Vtup7JwjSdLn+L2bpRjT5L8vJGMLcqSPzp1P/glP+xRqS/DCaLwl8bvD2v8AwfvPi3qngjx/4G/bL/bQ+HfxYGs/HjVdI1n4w+IPF/xg8B/tA+HPil8S/EvxCvvD+hr4i8S/Erxf4t1660/SNO0hNQi0izgsU7/xr/wT5/Zp8c+K18d3UXx+8G+Nrjwt4P8AB/iTxd8Gv2yv2x/gF4l+I2lfD/T5dI8G3vxi1z4HfHr4eal8a/Ffh/SZ5tLsfHfxbufGnjf+zpZLGbxDLasYj9r0U4ylD2XK3H2NRVaPK3H2VVOq1VpWt7OonXrtTjaSdaq0/wB5O8WXM5WXNKM4Slb3pQqThVqQb3calSlTqTi9JTpwnJOUItfK3jn9if8AZj+JEvxXuvGfwzOr6l8a/Ffwj8efEDW08Z/EHSvEM/jv4DWukWnwf8ceE/EWjeK9P134a+M/ACaDpM2g+KvhrqHhHXor+0Gpz6hPqM1xdS+s+Kvgz8NvG3xE+EvxX8UeHDqnj/4GT+NLn4W+IG1rxBaN4Yn+IfhhvB3jGRtNsdVtdH106x4cZtOI8SafrAsCftmmCyv/APSq9QoqUko8iSUOdVORK0faKnSpKfLtzqlQoU1K3MqdGlC/LTgkuWPue7H93CNKn7q9ynGbqRpw092EakpTjCNoqcnJLmbZ8Jar/wAE1P2NtR0Sy0LT/hv4w8CxaP8AGL4l/HjwvrPwj+Pn7Q/wU8aeA/iR8ZYL2H4s3Pw0+IHwi+K3gnx18MvB3xHfUb2/8afC34f+IvDfwt8Razcya7qfgy41nF+Oj17/AIJ9/sfeJ/gT4O/Zp174M6fqXwZ8C+OrD4n6H4Zn8V+P11S7+ItrrGqa9qPjjxb46i8Vx/ED4geKfGera94iu/ihrfj3xT4lv/i3/wAJP4qg+J8/i628T6/DqP2VRTp/ulSjS/dxoVMBVoxp+4qNXKnQlldSko2VOplssLhZYCcLSwbw1B4d03Rp8tVP3vtVVXtFWWOjW9p7/tVmf1n+0lV5r+0WYfXcZ9eU7rF/W8T9Y9p7erz/AC3c/sU/suX3jf8AaQ+ImpfCHQ9X8VftdeCdE+HP7RNxrWp+Jda0j4keCvD/AIdvfCdjoN14W1XW7zwr4etrnQL+Ww16fwjougXvij7Ppl14mudXvdH0m5suG8Ef8E6v2SvAVn8QrbTfBPj7xLefFX4P618APH3ib4q/tDftHfGzx54g+C2u+ebr4aSfET4x/Fnx3480/wAJ6e93qM3hnTNJ8R2Efg651jXbnwkdFuNe1mW++3aKz9lS9m6PsqfsZYSeAlS5I+zeBqUcZh6mCcLcrwlTD5jmFCeHa9jKjjsZSlBwxVeM7dWq5xqupN1IYili41HKTnHF0HgJUMVGd+aOIoyyrK3SrJqpTeW4Bwkng8P7P428cfsD/s0fEe++H03jLR/i3q/h74Y6N8OPD/hf4Wr+1B+1DpnwFuNK+EupWeseAYfGf7O+kfGSw+BPxLn0bUtN0u7ur/4kfDvxZqHiCTStKHiS61dNLsEt+hH7E/7MaX+i6xB8MxZ654c/aJ8VftXeH/EVh4y+IGn+JdD+O/juK/tfHXi/SPElj4rt9c07SvG2marqmg+Mfh/aahF8N/FHhjUtQ8La74Rv/Dl5c6XL9UUVtKUp1Z1pylOtUqV6tSrJuVWpVxWMwWYYmpOo7ylUxGPy3LsdXnJuVXGYDBYmo5VsLQnTxVOmqKw6pwVBUqeHVBQiqKoUsFi8tpUVTS5FSp5dmGPwFOny8kMFjcXhYxVDE1qc/M/g58Hfhx8APhp4U+D3wj8Of8Il8OfA9nc6f4X8O/2vruvf2XZ3mpXur3MP9r+JtU1nXb3zNQ1G8uPM1HU7uVPO8qN1gjiiT0yiik2223dtu7b1bb3bfcsKKKKQBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUV+V/j/8A4Kw/DDQNc/aUt/hL+zd+1j+1R4E/Y41TVfDX7UHxh/Z78K/Bi9+Hnwm8ceF9Outd8e/D2K2+LPx1+EvxF+LPjf4b+HILXXvHmh/AX4f/ABWfQIdW0rRnmn8V3Enh+CJVKcHPnqQpqnQq4uvUqTjTo4bB0KlClXx2LrTcaWEwNCtisLRr43EzpYWjWxWFpVK0amIoxnap1JRUo05z5q1PDUo04SnVr4qtCtUo4PC0oKVXFY2tSw+Jq0cHhoVcTVpYbE1adKVPD1pQ/VCivys8Nf8ABWT9n/xX+05o/wAKdN1jwHZ/s369/wAE8dA/4KH6d+2F4m+J9n4L8Aw/D3xF8WLn4aWeja74e8Y+GdBg8K6fBZwx+ItR8VeJ/Gek3Wk3EkvhvV/CWn31pPdL9mad+13+yfq/jnwx8MNJ/ae/Z41T4l+NhaN4N+HmnfGr4bXvjnxaL/wRpPxMsT4Y8JW3iWXX9eF58N9f0L4g2h0rT7sXHgjWtJ8Vw79B1Gzv5tpU6kIxc4Tg5PFr2dSLhWhLAZpmWS4uNahNRrUJUczyfM8Ly1qdNzlhKtSmp0XCpLJTg5zpxnCbp0cPiXKnKNSnLD4rKctzyjXp1oOVKrReU5vluMqVKU5woU8XThXdOqp04/Q9FfO/wr/a+/ZN+Omj+PPEXwS/ag/Z3+Mfh/4WWwvPidrvwr+Nfw1+IWj/AA5s2tdSvlu/Hmp+EvE2r2XhC2ay0bWLwT+IJ9PiNrpOpXAbyrG6eLV8CftP/s0/FH4V+Ivjr8Mv2h/gZ8Rfgj4Pi8RT+LfjH4E+LXgHxd8K/C8HhDTV1nxZN4i+IXh/xBqHhHRIvC+kOmq+IpNT1e2TRNNdb7UjbWrCU5yaj7Xmaj7DD08XW5tPY4Wt/CxNW/8ADw9X/l3WnanP7MmXyy54U+V+0qYipg4U7Pnni6SvVwsI/FLEU1rUoJOrBfFFHudFeEfDL9qb9mP41+LfFvgH4NftGfAj4t+O/ANpbah468FfDL4vfD7x74t8F2F5IsVpe+LfDnhXxDquseHLS6ldIra51izs4Z5HVInZmAPgHjX/AIKO/srS/s7ftVfHb9nL45/s+/tZah+yl8EPiJ8ZfGfgH4J/H74c+M72NPBPg3xT4r0vw/4n1bwJf+O5/Ai+LJ/CepaPYazqug3ohlgvbi30zU306e0OeIrU8Lh6+KruUKGGwdbMK01CdRwwVBVHVxKhTjOpOlD2NVOUIyvOnKEbzTia4XD1sbXo4bDRVStXxmGy+nHnhCLxuMlCGFw06tSUKVKrXlUh7ONWcLxkpX5dT72or8/P2fv+Cmn7HXxs+BGh/GPWf2j/ANmj4c6xpnwX+Fvxh+O/w+1P9o74W6hqX7N1t8T9C8O6jZ6R8W7+61bw/deEYLPWfEll4Ztta8Y6D4Qj1fU5LWKLT7S6vYrFXft0/wDBTn9jz/gnp8JvE3xQ+PfxX8Ky6roXg3S/H+ifBXwl46+Fz/Hj4leE9X8T6b4Ttda+F/w48Z+PvBVz4x05dU1IGXUrTUIdNFvZagY72W4tvsz9GMhLAValHF8tKdKvLDStOFWEq0J1oOFKrSlUp103h8Q4TozqQnGjVnCUoQlJc+CksxhQqYPmrRxMKc6XuSpy5akcNKPtIVVTnQkljcJzxrRpypPE0FVUHVgn+gNFfMfw9/bT/ZF+Kmi2mu+Af2nP2fvFFpc/CW7+O80ehfGj4Za3c6Z8G9M1K+0PXPifqqaL4q1GKy8AeHfEWlav4b8QeNXmbwtpHiHR9W0e71iO+0+6hj9ZtPi78KL/AOFy/HGx+J3w8vfgq3gyb4jr8YLTxp4buPhc3w8t9Jk16fx4vxAh1J/CZ8GQaFFLrU3igat/Ycekxyai98tmjTBVoSw7rquvZfVpSjiHO0Y0XCrisPL2sn7sOWvgcbRbk0vaYTEwvzUKqiUJxxKoOg/a/WVB0FBOUq3tKWGrwVOFuaUpUcZhKqilzezxWHla1am5eh0V88eAf2vP2Tvit8NfGvxn+F37T/7PHxI+D3w1GqN8Rvix4B+NXw28YfDXwAuh6RD4g1o+NfHfh7xLqPhfwqNH0G4t9b1Q67qlgNP0ieHUrvybOVJm+I/gt/wV4/Zs+MX7RP7ZPw2t/HHwO0f9nP8AZI+G37PfxIb9suH9ozwFrXwU8fad8dofEMEsZ8QJZaf4F8J2Xg/xFoLeFpNXPxK8SQa1rVybFoNFvrc2Uqs/bfV2nGt7GWJcJJw5aCw9TFKrOUrRhGph6NWrQ53H6xGnL2HtGmi0m6Uq8fepxqU6XNH3nKrVx+DyyNKnGN51aix2YYOhUhSjOVF14zrKFJTnH9Y6K8X+MPiT476f4R0fV/2aPh18F/i94lv9TtGutM+MPx48Y/AnwinhW50+7uDrmj+M/AH7PP7S1/rOptdjTIrTRpPB2l6dd6feXeo/8JLBLY2+n6l83/sWftefEf8AaQ0P9o/XvjF8KfhL8G9G/Z8+NXiz4Lf8Jp8M/wBoXXfjh8MvHOpfDbRNLuvirr+l+LvGvwE/Zz1TSNG+Hfiy91T4e65dal4TezfxT4Q8XLbX7adpUN7fSpJzxdNtU54HCVsdio1mqDp4PD4nL8HiMQvbcntKVDE5rgKNWVLnVOeISnb2db2afwYWovfhjMRSwuGlS/eqria9DG4mjQTp8/LVrYfLsbXpU58sqlKhKcE4yg5ffFFeb6d8ZPhDrF58NtO0n4q/DfVNQ+M3hrUvGnwfsNO8c+GL28+K3g7RtO0bWNY8WfDa1ttUln8deGtK0nxF4f1TUtd8Lpqml2Ona7o19dXUVtqdlLP5prH7Zn7IHh6TSItf/as/Zs0OXX/FMfgfQYtY+Ofww02TW/Gs3jHxX8O4fB+kJe+KIW1LxTL8QPAfjjwNH4fsxNqz+MfBnivwytoda8O6vZWduM41IUZRkqtSrKhTpOLVSpXhOpTnRhBrmlVhUpVacqcU5xnSqRaUoSSSalSeIi1KhGEakqyd6Spyi5xqOovcUJQTnGTlyuKck7K59J0V82+Cv2y/2QPiT8V9a+A3w6/as/Zt8ffHLw3c+IrLxF8GfBXxz+GHin4r6DeeELiS08WWmtfDvQvFF/4v0u58L3cUtr4igvtHgl0S4jkh1JLaRGUX/hX+1t+yp8dV8ft8Ef2mv2fPjGvwojil+KTfCv4z/Dj4hL8NYpxq5hl8fnwl4k1ceDo5h4f14xP4iOnLINE1coT/AGbe+Tnzx9mqvNH2Tw0sYql17N4OM1Tli1P4fq0ajUJV7+yU2ouXM0i+WXNOHLLnp4iGFqQ5XzQxVX+HhpxteOIqX9yi0qk/sxZ9B0V+df7MP7fvwj+Mvgj4tfF7xl+0j+xhbfDPTvjp4z8AfDOb4aftEfCTx7beHvBXhfQbrU9BX4tfEzwp8V/GHw8uvib4/wDDfhbxX8brfwnoEmgXHgj4VanpOleINPvtb8LeK9ck9I1z9s74fa/4e/Z28d/s2eI/gb+0z8Mfjn+0PovwN1L4leCf2m/g/p3g7wzp97oXja91nxJ4O1ttW1jS/jP4x0HX/Clj4bPwa8B38njvU21fUNVtY0tPC+rx1cU5ToU461K8spp+zs1PD1s7eBjgaOMuksHJ1MywlKvPEOnQwzqe0rVYUIuqS2oxrTbSp0IZnVc27Rq0sojjJ46eFvZ4vlhl+LlQhhlVqYt0uTCwrVJwhL7Morwdf2pv2Y2+N7/syr+0b8B2/aRitxdyfs+L8Xvh8fjfHat4eTxaty/woHiH/hPEtz4Ukj8TCZtAEZ8PSJrQb+zXW5On8cPF3xp8I+FNOm+Afwb0D41fELWfEen6LbaL41+K9r8Fvh34Z0qW11DUNU8X/EDx9D4N+KHi7T9AsoNOGj2Nn8PvhJ8UPFWpeKtc8OWc/hvS/Cknibxr4UlytClUtJ067gqU4xlOFRTq+wU4ygmnSjUvGpVv7KkoznVnCFOco0otznT92M6dN1JxnONOUYew+sRupyj71WjadCC9+vz040Y1J1KcZey0V+TVh/wUx8V6p8NdF0uw/Z20y4/bB8QftleOv2FNJ/Z9HxpZfhTd/Gb4baTrfxA8aeLk/aIPwq/txfgjovwS8P6l8V5fF0vwDj+IEtvEng+H4TP4qlSyO1pX/BRnx7afC39pQ+L/ANjz4oaz+1b+zD8WfD3wY8VfszfADX1+MmkeNvEXxG0HQfGPwm8eeA/jZ4m8JfB3R9N+BXiTwV4n0/xB40+LPxg8GfCWy+GUmg+O9J1rRdQvdC0D/hMM6telRw9TFTmlh6eFw2OVWN5xxGDxlHKsRhcRguRSeYUsRRzzKqlKeBWIU1jadtY1FB06c6lalQikq1XEVsLyTlGk6NXD4rNMFiPrbqOCwNLD4vJc1w1fEYx0MPRrYKtTqVYy5VL9S6K/KXUP+Cj3jvU/2HP2I/2rvh3+z14V1v4h/tueK/2bPBPhb4OeOPjpqvgnwh4F8QftF2ck9p/wkfxh8PfA74j6vqGk+E508i7vtK+DzXWrRk3EGm2RAgb9CvhDq3xo1rwbDffHvwB8L/hr8Qm1C/juPDHwh+L3iv43+DYtKjdBpl7D478Z/BD9nzW7jULyIu9/pknw5trbTnVI7fVtUVzLH1zoVaVXMaE48tTKczxOT45OUeWlmWDw+XYrE4WnUUvZ4qdHD5tl9aUsJOvT5MQpKb9nW9nzqtTf1SzlfG4GhmWHg4TVR4LE18fhqFetScVUwyqYjK8fRUMTGjUVTDuMoJzpc/qFFeK6J+0n+zr4l+J0nwS8OfHz4K6/8ZobDxHqsvwj0T4p+BtV+J0Wl+D9fu/Cni3UpPANjrs/ipLDwt4osL7w34jvG0kW+ia/ZXej6nJa6jbTWyekeLvF/hP4f+FvEXjnx54o8O+CfBPhDRtR8R+LPGHi7W9N8N+FvC/h7R7SW/1fXvEXiDWbmy0nRNG0qxgmvNR1TUru2sbG0hluLmeKGN3HO5wVGOIcoqhOl7eFdyXsZ0Pe/fRqX5JUvdl+8UnD3Za6M3UJurKgoSdeFRUZ0VFurGs1FqlKnbnjUanBqDSk1KLt7yv0VFflr+zz/wAFVvgZ+0X+0x+2b8IfCOt/Ce6+A/7Ifwj+C3xjm/a68OfHnwf4x+Efjrwr8UPD/jDXfFGpSappmmW/g3wj4f8Ahh/whmrWmv8AiZviL4j06X7NqM2or4e/su5hP1f4Z/bY/Y08a/Cnxj8d/Bv7W37Mni34H/DvUI9J+IHxl8M/Hr4V698KfAuqyjTDFpnjH4h6V4ru/CPhjUJBrejGOy1vWLG5cavphWM/b7Xzbs/ZqpZqDo/WHzJxlToPFVcCqlaErToRli6NXDx9tGDlUjyxvzRurP2nsV703UoUoKHvxqVcTgMJmlGlRnDmhWqSwGOwuIlClKcqcayhUUKkZwj9N0V5h8V/inp/wq+E3jL4uJ4S+IXxSsPCfhW78UWPgr4K+EL/AOJXxH8fNHbrLpXh/wCHvhXRW3+INc8RXEtrZaS015p2hW5ul1PXtb0Xw/a6jrNl82/sSftj3n7VH7M+r/tC/FH4Vj9mC98J/EX4/wDgD4geAfFvxH8NeNx8PpP2f/if4z+HHibUPE3j3Q7PSvCAEY8GXmsazJpNzqfh3RA1zb2XijxDp1nHrt7Epxp/W3VlGisDhZY3FyrSVGFDCwrQw9StOdVwhy0qtSnGsk3KipxnVUINSBJunhqsV7SGMxcMDhnS/euriqmGr4ynSUafNJe1w+GxFSlOSjTq+ynCnOVRch9w0V+df7AX7fUv7dN3+0VJH8GdV+Eeg/Bz4geBdG8CXuveK21zXfif8Mvip8JPBvxq+GXxL1fw0/hLw3L8Nr7xX4D8deH9XbwLc6j4qvtGivoYdS1qPUlu9Os/sCD46/BG60rwbrtt8Y/hXcaH8RfHV58L/h9rMHxC8IzaV46+JmnXXiKx1D4d+DdRj1drPxP46sb3wf4ttLzwlok19r9rdeF/EVvPp6S6JqSW2sqdSDoxnTqU516eDq0qVSEqdZrH06FXCQnRmo1aVeqsRRh9WqwhiKdaaw9WlCupU1KaalJNOEFVm5pp0/Z0YTqVK0aivCdCNKlOuq8JOjKhF14TlRtM9Uor548d/tefsnfC2LxVN8Tv2n/2ePhzD4F1W+0LxvL47+NXw28IReDdb0yz8EajqWj+KpPEHiXT18Parp+n/E34b399p+rmzu7Sz+IPgi6nhjg8V6C9/k/8NtfsZf8AC29M+AP/AA1x+zF/wvfW59HtdG+Cn/C+/hV/wtvV7nxFotr4j8P2+mfDf/hK/wDhMb+fXfD19Za9o8Vro0smp6LeWuqWSz2NxFO8U37WUIUv3kqnsnCNP35TVeEalBwjG7l7anOFSlZP2kJRnC8ZJupp04TqVE4Qpuuqk5rlhB4acaeJU5Oyi8POcIV02vZTnGNTlckn9O0V4P4N/am/Zj+I3xX8X/Ab4e/tG/Afx38cvh9Dqtx4++DHg34vfD7xP8V/BFvoWo2Gj63P4v8Ah1oniG+8X+GodH1fVdM0vVZdZ0eyTT9R1Gwsbtobm8t4pPm34L/t4fDD4rfGr9qfSG/aF/Y6Hwf+Aut/DnwBodn4S/aB+FXjn4pp4p1q6GieKPGfxal8J/FTXNJ+FnhrXPiPrem/Bf4bfDrxh4X8O/EG88ceCvFl/qd1cQ+KfCug2KhKNR0lGStXwdbH0J3/AHdbB0J06dSvRn8NaPtatOC9i5yt7Sq0sPh8VWoqp+7jVlO8XRxNHB1INPnhiq7fJRqK1qM+SM6j9s6afLGlByxNfDUK36FUV8O/ED9uz4Qz/An4h/Gf9lnx9+zv+1lJ8M/H/wAPfh94s0nwf+1Z8E/CfhDw5rHi74h+DvCGv2HjD4s6jrms+CvBniXwt4f8T3Xiqy8H+IZrTXvGF9pun+DdEgXXPEmlMfavHP7U37Mfwv8Aij4M+B/xL/aN+A/w8+NPxHTSZPh58IPHPxe+H3hL4o+PI9e1a70DQ38GeANf8Q6f4s8UJrOu6ff6LpLaHpN8uo6tZXenWZmvLaaFHD946Sh70q9aNChBfxK9SeGoYyn7Cm/3laFbDYmlVo1aUZ0qy9pGlOc6FeNNyTjGtOXuww6qPESekcOqNX2NV13tR9lW/dVPacvJU9yVpaHvFFedfFjxL4/8I/D/AMQ678LPhofi/wDEK2jsLXwn8P5PGWifD3TdZ1bVNUsdKiuvEfjfXob+38MeENAS9k8ReMtY0vQfGHiqz8LaTq8ngvwF4+8XDRPBmufnBff8FMPFXw48I/tTaT8eP2eNK8N/tG/s2+Ov2e/hto/wj+D3xpf4seAPjZ4y/a5Ph/Rf2bNI8CfGHxr8Kfgdq+jSeLfHuuyeC/G8vjX4SeH4fALaTf8AiG3fxbocljcXcqSblFKTmnShCmoTdXE1sRXw+Fw+FwVJR9pj8ZiMRiqFHD4LBRr4uvOUo0aM/ZVeR8r/AHesEqsq0U3OEY01h6EsTXrYiTko4XDUqEJ1amKxLo4aMadRur7k7frJRX5neE/2+PiR4a8TftIfCr9pn9lfxF4S+OnwA+DnhL9oTQfh5+yl4s8U/teWHx++FPja81/wxo0HwZ1TUPg7+z94y1P4n6d8RfCms+CPFvgrxJ8NfDnhzw3/AGh4R8VS/EG88LazrWp+FvOtE/4Kf+Mb/wD4JtfF/wDbx179lybwR49+Efj34t/DjVf2a/Enxo0i8ni8U/Cv9oHUfgHc6br3xc8IeBPFOhabNc6np7avqk/hnwr440vS38/TdI1PxVaxW+t3jbSp1asWqlOlg6mOlOj+/jPDUMbLLcRKg6PtFiamGzCE8DicPh/a4nDYunUw9elTrQlBTL3FF1P3XPjKGAtV/dOnisTln9s4aFeNTllh4YjK/wDbqNeuqdCrQtKFSV7H67UV4f8ABDX/ANpLX9K1yb9pH4T/AAP+FGt2+oW8fhrT/gh+0H49/aD0rVtKa2LXd5rmsePP2ZP2Zbvw9qEF3iC30yw0LxPbXVsTdS6tZygWZm1j9pP9nXw78TNC+C3iD4+fBXQvjH4o1qfw54Z+E2sfFPwNpnxM8ReIbbw7pni+50HQvAl7rsHinV9at/Cet6N4on0vT9KuL6Lw7q+ma3JAum39rcy01apTpXi6tZwjSpwlGcqkqkYyjCCg5OVT3knTjecZ3hKMZpxSi+aM5pS5acas6jlCUeSFBTdWpLmStShGE6jqv937KPtVJ07SPaqKKKQwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAr+cX4NfAr9vL9hb4df8ABRj9l/wF+xv4j/am0v8Aab/aT/aR+PX7Nnxz8B/GD9nXwB8LdH039quJTdeGP2ibD4tfGTwX8YfCup/CrW/tN5rt/wDCj4QfFiy8R+HJbVPDaXWtRz2p/o6ormr4WliI4ynV53RzDKMdkWNpKXLHEZbmOKy3G4mi5JKrSm8RlOCnCth6lGtBQnBT5Kk09qdedKWFnBRVXA5phM4wdVxUp0MwwWFzDB0K0VK8JpYfNMZCVKrCpSm5xlKDdOLX8Qnxp/4IHftyeFr/APZh0P4PRaB8XdG/Yz/4Jsfs8+GJdH8SeKPA9r8CP2xf2i/gj+2bqv7RXif9k74k+FfGniC18dn4UeMNN1Ga+8La1rtj4a+Hy6lpfg238UappcFpeaXpP6XXf/BPX9qP4/8AjL/gur461n4SWv7M/i7/AIKMfsofs2fDH9nzxT4u8X/CzxLr+g65afslz+C/ij8MvFGv/CjxJ491TQvDfhr4lvZeDfGV7ZI+ieIoLSXxP4H/AOEosLbTr9v6TaK6sXKWNwea4LEScqebR4n9tONo1sPW4wzSeZ5/icLUS9ytjHHB4GMaqrYehgcvoQo0IYjFZricxzwcvqOJweKw8VGpgsLw3gqcZczp1MLwnQyOjktKrDmSvh55HHE1atP2dfEYjMMZ7arOhh8mo5T/AC5fs9f8E1/H3i34dfE2+/aS/Z7/AOChWt/FbUf+CYb/ALCOsfDv42fGb/gld8PPgV4w+HTN4cvrz4R/BPxP+wxaDx5D4l8NavY6y3wZ8fftBeFNP0ex0e/ubLxhq+lyatcNZd74b+Ev7X3we/4JMf8ABXPwr+03Y+PLH4faX+zR8dfDP7J0Hx/b9mDUf2tLb4C+Bv2NT4P0/Tf2hvFX7H0up/BXxjf6XrukanZ+CfEC+J/E/j690FJ5fGuoW7yaVp9r/ShWF4o8L+GfHHhrxD4L8a+HdC8X+DvFuiar4Z8V+E/FGkaf4g8NeJ/Dmu2M+ma34f8AEOhatb3el61omsabdXOn6rpWpWtzYahY3E9pdwTQSyRtlnHt80wmf0FKnCee5LjcqqRlGUsLSr4vN80z3+1I0lJv+0Y5hnWbJ4uUp1Hhs2zSFvbY/FVquuTSoZVmGQYtwqTp5FnWBzSmoOCxE8Pg8ty3KP7M9rKDf1CWByjK3HD+6liMryxufsMDh6FP+Nf4Sf8ABPP9rX9uP4C/s56t4A+B9r+xf4L8Jf8ABCT4jfsf+E/iPf8AxF+E8/hv9oD4i/tHeEPC994NuPD2i/B7V/E3jvTfhE1raXfjLx3qHxZ8GfDrxdpfifx5qK6D4M1/UtPvtc1H6L8VfsH/ALaX7R/hfwxrMP7GF/8Ashan+zn/AMEUP2k/2ELTwD4j+J/7M+s6l+0V8afjX8JtG8G+C/hr8NL/AOCHxW8XeFdJ+B/wy13wZca3pvi741ax8MH/ALY8baONK+GmkQr4p1/Qv6n/AA14a8OeC/Dug+EPB3h/RPCfhLwto+m+HfDHhfw1pVjoXh3w54f0azh07R9C0HRNLgtdM0jR9K0+3t7HTdM0+2t7Kxs4Iba1gihiRF266s0dDH1s45FWjh80/tuC9pOLxFOOd1/EKeIxLdOMaH1z2XiXxJSXLR+pxvgnHCc2GlKtyZQ62WUcocvZVMTlcsjrRcfbKhKpkcOBPY0IwlV53hKlXw8yCVTnm8W4/XIrEw+sL2X8qPwJ/wCCV/x0+Nfj39mv4e/tIfsoaf8Asy/Ar9nf/gkp8Tv+Cfvxc1G0+IXwT8XaJ8fvHPxaXw9pUmpfC/R/hR4h1nxFN4J8JSaJqvxTfWvi54c+FuvWfxO8QW9z4f8AD2qXdheeKb34H/ZR/Yf/AGvP+Cg//BMT/gp3408W6v4Q+Kv7T2s/DHwR/wAEx/2ZbjT9W0/TNB8X/DD/AIJ3+NbQ6nqmleLNe1xtHtdQ/aB+Jem6tPfaprGr6d4cbxJoWnaxeanp+h3TT2H90pAYFWAZWBDKRkEEYIIPBBHBB4Irg/hl8Kvhf8FPBelfDf4N/DfwF8Jfh3oUupz6J4C+GXg/w94D8F6NPreq3uu6zNpXhbwrp2laHp8ur63qWo6zqclpYwvf6rf3uoXRlu7qeaSK9SeKq5lUrS5XmGBzCm50UlWp5pmXEuecQyzilOp7Slhq+Ep8V8XZTToUKCw+Ly7iOtQxkZU8HGGLvBxjl6yuWH9+eV5lk2IowxF6lCWX5Rk2S5dDL5xg6c6ka2N4Q4LzOdWc5VoYnI5SoVaCxVWEv5vPj9+y1+3T4z/ab8VftHeAP2MvHuqaT+0t/wAEcPHf/BPu+8FeKPjD+y54Y8Vfs/fHD/hYWrT6F4g+NVxpvxy8WeG9R+FXiLQNZbX7XxH8Btb+OHi7T4rN9N1fwDY6lNHbj1r4u/8ABPf9qP4h/wDBv5+z/wDsT6Z4H0Zv2k/hH8HP2Qb3xl8BPEnjLwdB4b+J2tfs8+K/hz448cfATWvHVtdeJfh6IvGkHg/UPD2mazc6lf8AgW48Qf2P/burweFptS1KD+iair9vNRq8ijTqVM2y7OIVopueHxWU8UcVcX4CFKNRzozw9HOeL81lKniKVeVbDQwmGrzqwpVXXmjTjRqYSXvVKeEwNTLvYynOEa+Hr8P8M8MV3Uq4eVHF0q9XKeE8rpe3wWJwlXD13icXhJYfETpVKP8AJ1+2V/wTs/bd/bV139vX9pnwb+zhqH7Pdz8UfAP7Bvgjwb+yL8T/AIl/AMeP/wBpyb9kP43W3xy8ean8Qtd+D3xE+KvwF8M2vinQbiD4PfCeHxf8TtTv9TuPDfn+Pbj4beCBY2+p+yeFf2ZP2p7f9pX/AIK7ftdeLP8Agld4W+Kfgv8Aa7+Df7HFn8Kv2M/jL8Xf2S4Z/jh4p+Ecuv8AhXx54e+Md/p/iD4wfBvwp4m0iGHSvHsF7q174+8K6no8fhW203xfdeLE1fQvCn9MNFZUbYelGhQiqdKnLNJ0oe9U9nVzujQp5tUUqzqTqLGVMNRxLoVpVcLha8I/UaGFoxhRjpdubqTbnOayOFfV0o1qPDuIwOIyylyUPYww7p/2fSoVMTgo4XG1sNOpSnimlRdH5t/aL1n49eG/2WfidqP7Mvw007xB+0bF8LNQsPg18O7jWvCWl+HtL+Jep6Smk+FxrOr+IdW8N+GD4S8EaxeQa14hWK/t5dR8O6Ff2nh+yv8AVLrTdMup/wBlT9nfQP2Yf2avhH+zxp17P4lt/h74GsNB8S+JtXK3WqfEHxjfpLqfxF8f+JZ2gg/tLxD8RfGmpeIvGPiW+ngSXUdY12/up0DzuK+i6KJuNR4/mpwlHMZYZ4inNSrRUML9e9lRp+3lUlGlL+0cT9YvKU8XbD/Wp1vquG9lnTi6dPBU1OX+wxrKnNKnSlUnWjg4OrWVCnSpzqUlg4/VlGEKeE9vjFhoUo4uspfzX6N+xh+3R8FfC2t+Jvhf8E7fxV4+/wCCf3jHRvA3/BO7w43xV+Hemp8bPgPrPxI+P0fjWxmn1bxlYaR4M0tP2b/jZ8Ofhemh/FLWPD1y/jz4BQ+JtK0q20lfDT619jfshfsD+I/2a/2qvg34ovPBuia54P8AhN/wTQ8C/s7/APC5JD4SbV9U+Ot78bvEfxG+NEmn6ct2PF+kt8QdS1I+OfEOoWmkWfhvVbu/htHv7i+sRaW/7FUVOG5sNPDVeedepha+JxMKmIaqz+sY/hzOuHs0qxdo/Vo5tLiDNc/zHDYL6rg6/EeJnmCw8KUp4Sd4pfW3ipT/AHcsZChRrOj+7Tw2Bz7J8+yvDcivTlDKnkmEyrA1akJ4pZPOthsTiMTiPYYuh/Pf4x+AH7Xn7WfxL/4KIJ8Zv2YPjJ8IviH8avgb+0F+x3+xd8eta+IH7Levfs6/AT9nu/8ADWr2eheIjD8Pv2lvE/7Q9p8QP2nfHkemeOvirq1l+z9/aOh6Hp3wz+HF+ZdK+HEur6tg/Bb9jj4ieLtN12D9rH9nz/gpz8SIfCX7CfxU/Zcj+GXxB8bf8EaPCXwi8X+AfiDa/Daw8Y/A34K69+xf4l/Z9+Klze6q/gjTx8Hdf+OV38MPBfhbRNO1XUNWv/h54m1r7Hc/0XUVnTpRp0XQ1nTeULKJqai1KLw3EGGxGYciiqVPMcauKM7rY6rRp06GJxOPxVaeGvi8YsTtOvUliY4pScKtLNa2a0JU5ShPDyqzyGUMFSrJ/WXgMNDhnJaGEpVa1Sth8PgaFOGIXsaDpfz3aF+zP+278YfCX7Ovgz43fDX4qeM/hL8Bf+CiX7NXxQ+HOmftg6z+xbrH7Smi/Af4X/CHxDbeLPFPxam/ZX8Q3f7PXivTvC3xUvtKb4Wnw1NrfxqvIIptc8awajqdrY6qneeN/wBjr9pTUv2tPiJ480T4bQ/8Kt1j/grH+yL+1XoeoW3ij4eWMF18MPAv7D/hn4P/ABb+Ir6SfEltrS31p8RtCg8P3ujX+np4v1xrKPWdH0XU9FYao/7q0VvTnOniVilKUq39s4HPakpylJ4jHYHE8BYxPESvz1YYrE+HeSV8a5T9tXq4rNKvtoVK+ElgefkiqFfDJJUa/D+N4bVOMYxhh8BjpcTtzwtOKVOhiMLS4szLDYNxh9XoYWlg6Cw8oU66xH86Orfsy/8ABQP4g/tVfDG98ceBPiVYfDH4R/8ABR+7/aPg0nwvH/wTu8HfsWx/B06v490/w/8AEL4a2+heHtY/4KA+J/2jdU8P+NLbxH8aLj4peJvAmga34u1z4s3Ph+XxJo6+DPC2vfqv+3x4/wD2v/AXwGn/AOGIfgdqPxq+N3i7xRong2O7sNa+D1mfg74Q1r7UPFfxqj8LfGv4t/BHwj8UNZ8EadAX8J/DCX4j+FoPFviy90W213XtG8Lw63fxfa9FYQoxhllDKlKp7CliaWJq1udrGYx08syLJ6tPFYmPLUaxeX8P4ShiMRR9hjlKviq2GxeHrvDVMNvKq5ZnXzWUKbrVqNWjChKCngsKqmZ53m9OWHw1TmhbD47PcVVpYev7fBzjSw9LFYbEU/rMcT+BGl/sv/EvwZ8Kf2G/iP8ABT9jH9pTSfGv7CH7VXi74o+MPhJ8fPih+x7P+0l+1Zpnx6+E/wATvht8fvjVaePfhp+0n40+AWs/FrXfFXxnvPivqUHxM+KHwjttd1Dwp4j8O6RB4Y0i58I2V79G/CDwz+0j8Pl/bo/a18Y/ss/FDVvH/wC1n8R/ASeAf2TPAfjP9m29+M/gj4a/DX4VaH8HvD2sfEfxf4t/aD8Kfs6/8Jdrd7Ya9448RaN4M+OPifTND8K3vh3S9I1PxJ4oj1jTrf8AWqinjaUMfRx1CukqeOoVcLJUowpRwuGr0cqoV6GDpwiqVClUhlMFCPs5rCxxeMpYH6rQlh6WGijKVCrgq8ZSlVwUIUo1KspVamIhSxWbY6isXVm3Vrzp4zOMTiJV3NYjE1aeHljauJ5aiq/g7+zz8N/inov/AATH/ZU/Zl/am/4JHeL/ANoqb4JaD8KPhN8U/gD8T/Ef/BPn4i/2s3gj4aX4h+Nfwp0Xxr+0b4k+CPjLRdH8bWmmeGUsPiJ8Rfg/8QrHT9b1PxPo2gakulJpOsfXv/BNH9nbxj+zz8P/AI5W2o/CqH9mn4WfE/8AaF8YfFD4A/sg22t+ENdg/Zh+Gut6B4W03UfB+Phtr/ir4UeE7nx78RdI8b/GW++G3wh8T+Jfhn4BvPiJNo3h3X9RuDqjRfpLRXdVxdSrjc1x8owWIzn2v1zki403KviMuxVacKalyurPEZZQmq1X2tWjCpiMNh50sJUVCGLp3o4Kg5SdPAzVSipKE25whj6VOTlOMnT9nQzGvRSw7oKcFGVVVKs69St+af7InwW+Kv7M3w9/b18WJ8EdJ1H4qfFD9r/9rL9oP4feELHxP4E8Paj8cNM8QXMN18II9a8dWNzq+n+HbjxdY6Vpnhuzv/G5Go+DdPNuNa0mytLEWleYf8FQvgB+0z+2/wD8EypfA/gn4W2Hh79oLVr79mv4z+Lv2Z9V+JHhG803xBqfwx+JPw/+LXxB/ZzufifcW9r8PtduL5vDup+E9G8TalLongTXtfstJvdY1LSPDF3eXMP690Vw0YOjRyyjCc3/AGNhuEMPltWXK6mGfBlHD0cvr25VSr1cb9Sy+pmccTTrYarPA0o4OhgqFbG0cXvOXPXxtaUV/wAKOK4lxWOppzjGu+J8TVxOLpKcZqvh4YJ4nGU8tqYStQxVGGMqTr4jFYihgq+F/j8/aU/4Jn/tz/tT+OP+Ctnxl0D9kyz+DNh+1dof/BOj4g/Cv4HfET4qfs+vq/x61H9kbx7Nr3xV+Cnxgu/hl4w+JPgDwl4p+IGleFNPj0zUtT8ReLPhxfR654Gh17x6Io/G2leEPuG9/Z2/aU8afHH/AIKG/tyeI/8AgmppHjbQfjJ+zV+zT+zv4F/4Jx/tAfE79laLXf2n/Enwh8Yal4p8QfE74r+IvCviz48fsz+E9F8O6d4utfC/w6Txb4p8b+LdUs/h/eyX+meBrVvC1lqf9EVFaUrUKFDD0YqFLCPGzwad6v1WrmGXQyfGVaarOpGp7XKYLAQoYhV8JhoWxWEw9DMIU8ZAlN1K08RW/e1K08seI96dFYijlGKynHYHDzWGlQdJQxuT4fE18VhXQzHGSq1aeMxtfD0sDRwfn+v+Idc8HfDS68R6J8K/EvjLX9C8L297Y/B/4d6j8PbXxPqt9b2cO3wb4V1P4geMfhr8NI72B82NldeIvGnhPw6VgDyapZwmOvw2+Bv7Lv7Xnxu/Ys/aI/ZE8c/Cn4g/sNax8RP2q/jf8cbnxt8ctD/Zu/aN+GXxU+Dfxm/a08bfHDUvgTrXgr9m79tSfxs0PjP4davafD34xxz+Jvh7BBo/iHxBpfgnxlr7Sf2lF/QTRVOV8VWxLV/bU/ZOg51HRiljsLmP8/tq0XicFhPa0cVWxGHxNClLDYujXoYjFU68Qc6eDw+DhNxWHxVDGRxEYUo4iVahl2YZXCXu01QotYXNMdyTwlDD1cPXqwxGFqUK2Hw06P5PfsFfs7ftq/B/9qv/AIKCfEb9pjxd8D/EvgX44fEL4Na/4C1f4UfBXW/hVH47v/B/7O3wj+Ht14s0PStX/ar/AGgNV8B+FfDo8K6l4C1DwH4wsLnxFr/ijR7n4g6L4t0/wjqumeFIvlP4kfsJ/tQH4p/tN+H/AIe/Du0Pwi+G3jT4m/ty/sTeJV8e+E9Mi1r9r/4jeI/gJ8WdM+HKeHn8RW+ueGbXw/8AGH4Z/Hu48U6v4nh8M+AfEHhH9o600W3vb2S38UXuj/0G0VEeeFTBVqdSVKtgMp/sehUjCi5ewhRwf1XEy56UorH5fmGW5XnWX4qnGnLCZllmDVKKy6FTL6j910pUXBSovGYPGqm51uSFbB0qmEtTiqqVOliMtxOPyyvTjaKwuZYuth/q+YfV8bh/wu+BX7D3xksPjT/wT3+PHxV+EGhp400nxl+37+03+0/PqGr/AA4125+D3xz/AGsbPw3eeCfDdjcWOtXq+I9a8B+GQnwUs/F/w5/4SGxTRvBRuJdcGkatBeX/AKL418M/tK/E/wD4KWW3iv4tfsifHLXf2c/gRotp4M/Y7+JXgzx1+yde/CXw58Q/in4S+w/Gj9rX4peGfEv7T3g/45QeKvCWlapP8G/hloXh74MeKtd8K+D0+JXibQxe6h8VP7P0T9jKKiVGi/Y0/ZqODw1DFYXD5fTnUhhKGHxOGeAhRo8k1iKcMDlkpZbl3LiE8Hh/YVaTWOwWAxmFFKap4le0k8Ri5urXxzVN4qdapjamZYmq3yewvjcfVrYnHUvYOhi/rGLwtalPA43G4XEfzV/sN/sKftG/CPUf2P8A4RftH+GP+Cg3i6w/Y31L4iXXhXxPoHiP/gkdb/sT6h4ivfh18UvAmpeJfDuseCtM+Gf/AAUV1Twp8XtC8bapcNoXxF0x/FE3xC8T6df/ABa1PXodAu/H5ytQ/Y7/AGxPGP7Iv7RP7G/gv9n39oDQv2RV8Jfs5aL8Af2ff21vHP7DPiz4i+GLjw9+0zovivx18M/hv4u/Z0+KfxA0TxB+zp4P+CekW1iIf2pfiT4x+MOo6hY2Oh6P4h8R6e97BN/TTRW8qk6lR1KzVaVRxniueMFDHYmE69SGMxtOnGnTxGKpPETWHnKKhhIuccJCh9YxXt1O8nGUJSoSpzoPDyoylGWFp0MQ8THD4WUnKVDDznKoq1Km0qynzVHKpSoVKX4R/t4/sY/tGfFb4v8A7Vur/Bj4XWep+B/ir+yb+wD8PfDb6f4j+HHhmHxF8Rf2fP23PiN8TfFekT2es+ItF1CyPgf4QeJrbUrDUNWt7LQ72yvv+Ef8OX2o61bSaTB5b+31+zL/AMFA/jx8Uf2lPAPgrwJ8SpfhD8QvH37N/jP4cRfCSP8A4J3eEv2cfiF4f+Fl38KvEnirVf2rvFHxs8PeJ/24db/aE0vXPBOr6R8Pm+EUXhX4b23hnwv8GtJg8c+FZR4z1zT/AOi6is6K9k8JKUpV3hK2Orp4iTqPEVMdmk81f1p+66ywtaUKGD1i6OEo0KTc5U1UHWftnjmoxoPHUctoSdCPs3hoZZk+XZLQeEevsZ1MLltGrXfv82JqV6lNU4ShSp/Pn7VXjz49fDT9n/4l+M/2YPgZ/wANI/HzStDVPhf8HpfG3g34d6d4o8T6he2unW0+ueLvHviPwn4e03w/4fiupvEeuQvrtlqeq6ZpVzpGiSLq9/Zun4sWX7JP7QHj39kHx7pUn7L/AO0Lpv7YugftQ/s5ft9+N/iP+074r/Y58Mzftk/Hn4KfF3wR8R9U+Hvgpv2b/wBqX9ovR/hP4WtfAnw4tvgv8GvCnxEvvD/g34b+FrjwBp1/4x8QXNl428c1/RVRRRTw+J+uUpSjioVcvr4au1BzwdXK8xwmcYOWHvHlcI5rl+Ax9ehXjXw2LxGBwX1ujXp4TDU6VVJKrQhh5wj7FPGe2p+9bFwx2Cq5biKWI96/K8uxWPwVOVF0atGjmONlSqwrVIVaf5VfDDR/2jNe/ag+Pf7efjv9lf4qfDrT9K/Zk8B/s6/Bz9l/UfGP7NWt/tHfEq48NeO/FvxS8beLtQ1bwr+0N4h/Zs8L2Wq6r4n0Twp8PNK1f4/WN1crofibWfGc/haG60C1ufn39lXwr+0F4Z/ZB/aS+D/x8/4Ja/Ev4hQeKP2lfj78Xp/gZ8XvHv7Bvifwr8b/AIWftG/taeMfibL4Y0O1sv2k/il4A1H4gfDz4d+KoPEus+EPjE/w4+H2veJ9Ij8NaH8TZVnj8Q2v7r0UowhCl9XhGKwv1LGYFYWUVUoqjmWc1OIMyb9qp1Zzx2a1auIrKpVnSpxqSoYWnh8Oo0okqk5tznKUq0s0y7Np10/Z1ZYjKcknw7l1P91yQhRw2UTeGj7OEK1SSjiK1apiV7V/k3/wTu/Zj1n4M/GP9qL4n+Df2WIf2Af2cPi3p3wc07wJ+xxBd/BWAw/E/wAB6V4nsviX+0LeeBP2avHnxL/Z/wDhfd/EfRNV+H/gJNG8AeNdZ1jxdZfCm18Y+PoNH1m7sbE+y/s7/s/eLPAP7b//AAUN+PniXwDpOlaT8eNS/Zls/ht49Wfwrd654w8L/DP4KWvh3X9Kmk02+u/FGk6T4f8AGk+qxWul+JbbS4Jry7u9W0i1ura7kvZfv+irqSlUlSnzShOjg3gqc4tynGnJUlKfPV9pJztS5IQbdCjQl9ToUaWCpYfDUcox5fbXfN9YqQqVY8tOnTk6XsVSXsqMKVFez+r0JuapqrXxFN47FVK+PrYjFVfHfgH40+LfxC+Ffh3xb8c/gp/wzx8TtSuvEcXiD4R/8LH8M/Fr/hGrbTPE+s6V4euv+E98H2tl4f1n/hJvDdlpHivyLK2jk0X+2/7CvjJf6bcyP7FRRQ3d3SUfJXsvvbf3tld/OUmv7qlJtQX92CahHmvJxiueU5XkyiiikAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUVzGp+NvBui+JvDHgrWPFvhjSfGXjaDXrnwZ4S1PXtKsPE3i628K21peeJ7jwxoN1dxarr8Hhy01Cwutel0q0u49Htr20n1BreK5hZy+y6vbzsm3b0Sb9E3sgOnooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiuI0r4m/DfXPHfiv4W6J8QfBGsfE3wHpfh7XPHPw60rxXoOoeO/Bmi+LkvZPCeseK/CNpfzeIPDul+J003UX8PahrGn2dprSWF62mzXItZzH29C1SktYvms1s+ScqcrPZ8tSE4SttOMovWLSHo3F6Sjy80Xo488IVYXW656dSFSN/ihOE1eMk2UUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRXL3njfwXp3i/Qvh9qHi/wvY+PfFGi6/4l8M+CLzX9KtvF/iLw74UudFsvFGv6F4anu01nV9F8N3niTw7aa/qun2VxY6Pc6/osGoz28uq2KTi1korWUublitZS5Kc6s7Ld8lKnUqSt8NOE5u0YyaOjfRWu+ivJRV30vKUYrvJpbtHUUVy/iPxx4L8HXfhSw8XeL/C/hW+8d+JofBXgez8R6/pOh3fjLxlc6Tq+vW/hLwpb6nd2s3iLxNcaH4f17WYdB0hLzVZdJ0TV9RjtGs9NvJoV8Y+NvBvw78PXni34geLfDHgbwpp0+m22oeJvGOvaV4Z8PWNzrOqWeiaPb3mta1d2Wm20+q61qOn6RpsU9ykl9ql/Z6farLd3UETl7pyWsVU9i30VVRpTdJvb2nJXoy5Pi5a1KVrVINtpppNNOUFVimrOVNzqU1US3cHUo1YKa91zpVIp80JJdPRRRQIKKKKACiiigAormF8beDX8ZTfDlPFvhhviFb+GYPGk/gRde0pvGUHg661S40O18WTeGBdnW4/DNzrVpd6PBrz2K6XNqlrcafHdNdwyQr09Cd4xmtYy5+WS1jL2dWdGpytaP2dalUpTs/dq0505WlCSQ9JSi9JR5OaL0lH2lOFaHMt1z0qlOrC/wAVOpCavGUWyiiigAooooAKK5jU/G3g3RfE3hjwVrHi3wxpPjLxtBr1z4M8Janr2lWHibxdbeFba0vPE9x4Y0G6u4tV1+Dw5aahYXWvS6VaXcej217aT6g1vFcws/T0XvqttfwbT+5pp9mmt0AUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV/DZ+09+0P+3ZF8Of20v+CTPwZ/aZ+ONv+2tpv/BS34oav8G/ilJ8X/iVY/FrRf2NJP2dvFn7dHgzR9K+JU3irTvHlv4fig8LWPwdgaPxJq1hb6Z4ih0CRRpNxpOm3X9ydfIv/DCH7J//AA2HN+33/wAKjtP+Gt5/hv8A8Kkm+Lf/AAlnj3zX8AGFLb+xj4J/4Sr/AIVz9q+yRpZf8JAPCA8S/YV+xf2x9lzDXHXoV51pVqFZ0ajy+vhqVRNp4XG0M1yPiLLMZGCi/bweZ8N4TK8dQ9ph5PJ82zOtTrTrUaeDxnVRxEaVNJ0Y1pU8XHExhNuEa0auWZxkWJo1KkeZwjSwWfYnM8P+6rKeaZZltKcaVOc8XhvyZ/4Ji/tjePP+CkH7Z/8Aw0T4Z+I3jyH9nj4Of8E3P2WPDniX4bab4l1iz+GOt/tZ/tM7/jF8RNT8Q+EoNeutA1Txx8KfBvh/RPCdlqF7psuraRa+LdSiS9+x3lnNe+PfAUfEH/goV8Jf+Cr37T3xj/ar/al+GXxD+An7Tv7Xf7PP7P3hn4BftPfGH9n/AMBfsv8Agn9l7S7i58AanqXww+FXjjwb8Pfiv448QajqjeNvHXiL9ofwf4+XxJpbaJ4ej02w8G6fBp8/7h/sc/sFfsk/sAeDvHHgH9kT4Paf8HvCnxI8fX/xO8aaZZ+KPHXi+TWvGmpabpukXGptqfxB8UeLNWsLKPTtJsrew8P6Xf2XhzSgtxLpekWc19fSXPmnxU/4JYfsN/GTxj8T/G3jT4U+LrS8+ON1pV/8dPCvw8/aC/aQ+Dvwm+OuoaOPLt9R+OPwQ+EPxc8DfBr4x6le223T9f1D4leA/FF54o0pItJ8Sz6tpkUdonXml8X9bjgP+E+OJyLPsLgqtNyVfIc94h4gwnEs8zy6dNwnV/sXEVc7ybKMQquBx9PJMXh6XtqH+00KnJgIQwiw0a8pY6GHzfI62Jp1acI0c6yXIeH8Rw5HL8fRn7eNFZzCllWd5phb47B/2vQrSf1vkoYhfz9+Ev8AgqJ+29+3P+xRrvwn0rT/AIIeF/FWmf8ABFHxB+11+1T42+Lnw78Y6hrHxq1b4jW3xJ+G2m+HPg/a/Dnx54E8KfB1Ne8N+BPEHxAv/iHqPhr4s6Lb6z4r0Tw7pXwk02z0LU1k5f4LftdftHeM/wDgnF4L/Ya+AFn8FfC/hP4K/wDBv34N/aX+N3ij4x+DviF4q8QfEy3+JPw28S+C9E+GPwnvvCHj3wPpPwxk03w74U8SatqvxT8SaF8ZbR9d1TR9Etvhp5Wjave3v9Jnxk/4JqfsSfHrxN4a8W/EX4HWZ1bwv8JJf2f4LbwF45+J3we8N+I/gJJc2V3H8DfiP4N+EHjXwL4P+LPwbsrjT7dtK+FvxQ0Lxf4F0dXvItK0Gzh1HUI7ritd/wCCSP8AwT68Q6T8LtDvvgLdWukfCH4E2/7L/hmw0D4w/HfwrB4i/Z0tJbGe2+CPxhHhf4naO37QXwwhuNPhuY/Bvx5b4kaILmfUrn7H5+satJe55pRp5hhuJKEKVHDx4gr472lFQvQhQjT8XIZEqii4KVHK1xnwdBZZTp08DKGQ5nzOr9ZccdpltWtgKmRVKlWpiKmSUMAqddzarTrOXhnLPXGUudqtmb4X4tms0qTq42Es7y504Yf6pSeA/Hj9kL9qP9sj4V/s4/8ABA/9mr9lzxP+zP4pm/af/Zs+CVx45+FnxN+BPxU17xv8OP2f/hV8OdJ1v9oD4/3Pxn8HftMeE/DulWtnZ6p4O8DfDHwTrHwMuU1/4heIFjuPGl1Zw3djY9L+zR+2JpH7P/w0/bfsvhjp/wCz5+zX4u8Zf8Fsv2wvgZoU/wDwqj9tD9rnxR8SfEuj21n4m1rx14Z/ZR+FXj7xt8aPjv8AF3xdHo0UHi7wr8L/AB78BPhP4B8PTah8SLPS7C18K/8ACAeOP1c0H/gkl+wr4Q8cfDD4k+BfAHxf+HHjb4OfBnwD+zv8P9e+GP7X/wC2P8M5tN+B/wAMtRXV/B3ww1i18BfH3w7p/jLwjZaoq6jqumeNbTxCnim9H2nxW2ty5eum1/8A4Je/sQeItK1vTJvhHr+h3Ou/tN+Nv2yJPFngX43fH74b/EnRP2k/iRptxo3jr4meCfit8Pvij4Y+Jnw8ufE+kXdzpeqeGvAXizw34Mm0+V7NfDiW+Ix6mYYxYvNc2zGnF2zbG8QTq+1c4V6WBzbj7hHOMPhqdahVhUdOlwtkOYTeEr1MRQpcUY5Q9picmWEjlXHg6H1bLMuwEuXny2hkns5RUZ0KmMy3gvi/KquKnh60J0o1v9Yc+yyEK9OnCWIyHL51KtKjmFXF0cy/n0+Gn7e3i79sX9s3/gjP+0J8XPC2m6L4y+E/xI/4LbfCjxvF4J8C/EDwBp/ipvgJ8NfDOixeJ9D+EnxQv9X+J/w31DxJ4esNOub34ZeOtX1Txb4X8RNqGh6rdi7hNtb/AGT/AME6v+Cun7YH7ZPxS/ZS1vXP2edR1b9nT9rvw/8AHDXdSvPAv7Fn7a/w60v9jlfCsOp+JvgsPiJ+2V8WI7r9mb9qTSPiF4e0S98Ga34j+EXh74XWmn/Ei+0tNGtNR0+VdPuf1K+Ef/BMT9hz4E+Ifg34r+FnwRPhnxB8APF3x18efCbUZPiV8XvEEnhjxd+0xpumaT8cNbuIfE/j/WrbxPcePLHSLBLqLxdBr1ro88Ut74bt9Gvbu7uJ+n+BP/BP/wDZk/Zm8Tw+JPgVpHxg+HenWd74xv8ASvhXpX7U/wC1Refs5eHpvHmo6rq/iWHwt+y1rPxo1P8AZu8KafNq2t6pqek6T4b+FWl6X4Yv7r7Z4Ys9HuIbeSLloTjToYGnWUq0sPk06NVJU6UJ5zi6mf4rNcRGFOCw/wBWzDH5pgMXTqU8LhqmV1MucMuw1HDYithp61oznRnGk1CaxOIp0XKVSfJlyzTG4jKY/WJSlinWyvL61OjVo1auIhnFWrOOY4mX1WGIxfhXxx/aH/bd/ZU/4J8+OPjp8a/Dv7K3i39qvwj428Oada+G/hbdfFzT/wBnzWPDnjn9oTwx4A8HWdxqfiwS/EfSNbf4c+KLE+JtZjstYsNH8ard6npegeIdCtYdD1D5q+P/APwUf/ab/Ywf9qP4e/HPTvgh8avip4C+GX7JnxL+CGu/BT4PfHDwV4cK/tbftDeMv2Y9P8NfED4V23xC/aL+JfxBuPhT418Naf4vuLj4U6rZ+LPjFoWrt4R8LfDbwd4lgtr++/RTwf8AsBfsk+Av2aZ/2P8Awn8Jv7K/Z1uvFt345n+Hn/Cd/Ey+3+Kb74nx/GW61T/hLdS8ZXnjlfN+JMMfiP7EniZdOTb/AGPHaJoJbSz2PxN/Y/8A2bvjN4i+JXiv4o/C3SfGut/F74PeGvgL8Qp9Z1XxLJaa58LvBni3xR498I6JBpMOtQ6RoOr+GPGnjHXvFOg+NvDljpHjrSdcm07UbHxLBc6DoD6ZyuNT21GXuVKEnCONpSnWoznhaWUq2Fw1WjNSw9bE51RoRxOZw5cXTy+eJxGFjSr1Z4Kp2KdHkxt4yVV4t18vqwjTagpZ7hKs516NVVafs4ZB/aVKhlrWJwsMZiaFCtVxEcLhsyw35Qn/AIKVftX+Dfgn+1J4r8T+BIfG2p/Bu4/Zh1b4a/HDxd/wT/8A23/2Cfhb44tPjh8aNM+FHjv4ZXnwU/a08VXfxB1fx38MLGOTxZ/wmvgb4r634R1bT/H/AIOt7/QtD1Dw5rFj4i9c/bo/4KHfHb9mf4o/tJ+Bvhl4K+EviqH4P/srfskfG/wXa+O4/GOnS6944+Pn7YHjX9n3xPoPijxH4f1q4XTvCkHhPw5p13oN5pPhC91fQfEVze6zqEXi7TUg8LH7N039gn9nG2+GHxf+DPiGD45/Ff4Z/HXw3D4T+I/hb9oL9rn9rf8AaTgutFt49RSFfCWofH/44fErV/hlqkUupyXyeIfhjqHg/wAQjVrDQNaGqf2t4Y8OXulcJo//AAS3/Yh0f/hY88vwt8YeKNZ+MHhz4ceEvin4x+I37QX7SHxU+IfxA0D4Q+P3+Jvwzs/FnxJ+JXxc8V+Ptbm8F+LWhfRNRvvEkupW/huw0jwK95J4G0XSfDllpUj7TGYSTnNYKlGvLF8ihTr4iVXJcdgKWHjSpRp0qdPCZhUwONp4r2rr1nQnVr03ieapXwi+TDY6KpwniK9bL3hFOVX2WFpYbNsixmNk6rnOvUnmGCwudYWdFckKP12lTw9Slh5Rp4Pzrx58af23fDfxT/Zt/Y60n4gfsry/tIfGTwJ8evjf41+Pmp/s6fFwfA/wj8Mvgtq/w18Px+DfCX7P8f7V1p418afEDXvEHxg8JWEuv3f7SnhvTdN0LQvEfi5/BkhvLDwzZ/Gfg39pL4h/F79uL9i2X44aJ4LtPir+zR45/wCCo3wE+J2pfCNdZf4fePNX+F/wu+Beu2/jvwF4e17VPEHiXwpZ+LfC3iXQr65+Huu+JfFur+CvErax4Sk8X+LI9Lg8Ral+xnx//ZU+Cf7TY8C3HxX0Txguv/DDWtV1/wCHfjz4XfF74w/AH4qeC73xBod34b8SW3hv4t/ATx78NPidpOh+KNEvG0/xV4ZtPFsfhvxPHa6XJr2k6jPo2kS2WP8AD79jD9mf4V3PwYvvAfwxt9B1D9n+3+KMXww1MeKPG2p6rY3vxta0m+L3iTxZqmseJdQ1D4n+NviTqFlHrfjPx78ULnxl411/xHcal4m1DX5vEGr6rqV5lKFWUKrU4UsR9SzOjRkqftqUcxxGItlOaKM3GpRjlWUc+T18shUq0M3rV6ueYyuswUKY6ji54SS5pRhjcPWxabjRlVwSwuLWPwEVSh7CUsbmlXC5lQxn1elUyyhhllGEovBOTqfnB8Mv27v2yb/4dfsU/te+P7L9mXWf2Zv24viN8MPB+g/AjwT4K+IXhj4+/BTQv2iYNRu/gnrV/wDHbxH8bPE3w9+N/iHRwnh2x+Kng+x+AHwT+wvrmvaloevPF4GfT/FPj/8AwT8/4Ke/tH/t0/Gf9ngeFfjP+wt48+EHxW+Enxi+Mnx8+DHwU+E3xT8WfHT9j2Pw9rHhrRPhb8FvjR8X/wDhqm/8H6X458XTeJ9SibxZ4n+AvgCfxZf/AA38WJ4E+FV54evbrxZ4P/STQP8Agml+yj4B1q58X/DLwZ4h8OeKdK/4WZqvwp0nxX8WPjb8WvgZ8C/G3xTtvEUXiHxp8F/2W/ib8TvEv7Ofwo1Nn8V+IrZI/hj8NvBYt/DniLxR4O02bTfDHijXdMvvh/8AYi/YD/bW+AvxI/ZsuPGnjLRfh34A+Cfg3VvDvxgn8Hf8FBf2z/2pPC37T8f/AArubwTonhrRP2N/jR8K/hH+y5+xn4Vg8XXNh8W9IHwCg1dfhpH4P0j4I/D3Q7L4c+INY1Cy2p06FepmNGdNRoyjip5dh8VN16dDA4vJ8wwtPKqmLqwlRzZZZmdDC5rjcxzbD083zCOOw+W5VQrUKWPhGMQ6kaTnTcarqUaMa8oR9hUnjMJjKtatiaWHpylVwVTO8BiqWXYDCYCvHKMsxOVVcbm2Jw/13D4leUfsMa78P55v+CHx0L4E/DLwc2p/Az9vbSvBJ0DXfjden4QaDpDeCv7W0LwEPF3xh8UDWLLxkdM0w+I7v4sD4m61afYIv+EQ1XwqJ737V/RnXzL4B/Y6/Zx+F5+AreBvh1/YZ/Zj0X4i+Hvgcf8AhLvHep/8IRo/xZNqfiBZ/wDE48T6h/wkv9vmytv9I8X/ANv3WleX/wASSfTd8m76aqnOcr88pTbrY2reTcv96x+Kxrev25yxMqld7zxE61WUpznKpOm2923pFa+UUn+KbXl22ILpittcMpKssEpVgSCCI2III5BB5BHINfxAf8EP/wBrf9pn9trxz+xJ8BP2nP2nv2hPhx4a+Cfwy+P/AO054HbxF8YvHjfET/gpp46h/aT+Nngl9P8AEfxRTxde6t4x+B/7LHhzRLXTNZ+A3iDVYta8T6lAmseJPCuq/Crw5ok8H9wjqsiMjjKurIw5GVYEEZBBGQTyCD6GvgDwp/wS1/YS8DeAP2Zfhl4Q+Bh8O+E/2Ofij4g+Mv7Nn9l/E/4yW3if4X+P/F2t6/4i8X3th4+X4hf8J7r3h7xhqfifWv8AhLvAfi3xLr/gLxRp9zBouveGdQ0XTtM0+z5JUZSeO5nGcMVRwlClTk3y0ZxwfEeEnj0rNSxOW4jNsuzbA4eSlQx2Iyz6vWqZfW+pZrgdK81UyjEYKn+7xVTH4TFQruEZReGw2EzKnisBKV1OEM2WJp5ZXrQUpYPC4rEZjTp4uvgqOX4z+a//AIJQeI/DOheHP+DbbTL34WeBvFPinxZ4Y/4K2QaD8TNf1L4nQeMvhjbeGtX8Qarf2/gfTfDHxF8OfDi/Txkl4NL8TP8AEnwB8Qp7bT7W3fwhN4U1M3OpXP3X+xv/AMFZv2yPjrD/AMExfGnx68IfswN8IP8Agpbrf7Tnwln8CfCrwZ8WfD/xB+GHij4EeGPHGo2XjpviJ4p+MPifQPEnhrx5ceAtZs7/AOHEXw60XV/Bdrq2nXVp8U/F89lcwXP7DfDD/gm/+xh8Gv8Ahl//AIVt8Gv+Eb/4Yyt/jNafs1/8XE+K2sf8K3t/2gvN/wCFvR/8T7xzqn/CYf8ACXedL8/j3/hKX0Dd/wAUw2i4XC+AP+CcP7GPwu0H9lzwx4E+Df8AYWh/sXeJPiJ4u/Zosv8AhYfxV1P/AIVt4h+K9n4j0/x9qH2nWPHOoXfjH+3rPxb4hh+yeP7jxVY6X/aHmaLbadLaWL23bm0o5hTzCMFzfWq+JVCliEnhqeFzLiPiTH5rz0Y89P6xXyjNsFRgnCpR/tCnicRNe2p4fGzVSfvYyrSvTxNanjJ0MQrqtDFKlnVXKpSqJuUaWGzDEZLWrKN28Pga+FtWwlSthMb/ABi3f7cfhn9j/wDZl/4IFftpeFv2d9G0TS/hZ8KP+CxuteFvgP8ABtfi74k8GWGuLFH4X0Y3esfEnxz8XPiTo/gYa9cQeKfiR4r8T+Odch8L6E3iPU7F7TT7LTNFh/oK/Z9+KWqN/wAFa/BesfHjQ/2X/EXxk13/AIImeEPjV8T/ANqL4ES/GvSfCGp6LeftLaxct4Q+HOleL/jj44+Hk3wS03TzB4h0jxhf+DpfiP4mvIpPEEvjDSPDOp2/gbSf0W8Jf8Evf2EfBPh/9nvwnoHwB01fDH7LPh/48eE/gb4f1rxv8TvFOj+E/DX7Tlld6d8dNE1XT/FPjbWbXx9p3xAsL+8s722+I0fi2PSba4lh8OjR422jwP4h/wDBHH9my0+Afjz4U/sotqn7MfxF8S/ska1+wz4P+M+p+KPjX8e9R+Gv7MXi34iah4/8WfDzQPC3xD+OFrb3bGfxF4rs/BOt3muLqfgEalo9hpUt14K8M6f4Ik0xWLqOrWxOGj7TEUq/E1fLZYmUmqcs9wHiPQw0K8ud1qcIY7inIa+aVqFadbF4KhmWFVKt9Tw1PNqqU8JiPZYdynhcPWlhcPjHCC5fqtLjvhriKNdQjzQqVMFk+V5rh8JQnh52zLHQrqvG0a1D8c/Bvwp/bz/aa/Y98df8FHf2RtB8beIviD+33/wUE8PftH/GH4GeCfj+/wCyp8a/i5/wTp+Dd9qXwf8AgL8Cvhn+0lb3HhrVfhPqV74J8K+GfiVrOvaP418B6prnhfxB4k0zTNb83Vj4X1/6G1b/AIKZ/FSP9iX9nDxn/wAEzvGt3r3xJ+KP7WXiX9izwZ+y5/wUy+E3xc+Mf7SqfHEfEa5bxT4B+I3xg8J/tU+EPFHgrwn+zf8ADqw8X+LfGHjbx7D+0j4wv/B+m+FrHxT41j8VyX0l1+5OufsS/s9eIfgz8F/gTP4f8aeGPBH7Pfh/w14Y+D9/8JPjF8ZPgH8QfAui+FvB6eA7LTfD/wAVvgV4++HHxO03Tb/wtGmk+IdJtvFyaV4lt0hHiCy1Jra2aLwbVP8AgkP+wJqI+CEth8KfiH4H1b9nK2+I0Pwf8WfCb9qL9rD4MePvDd78YLuO/wDiz4l1P4ifCX44eCvHXjbxz8TryPz/AIgfEDx54h8T+OPGDyXH/CQeINQF1ciWEsPhsVLCYf2lXIsLj8p+ourUlDMq2VZHgchyehhMZOEY0ZxzDI8jqYKrCUatbLszzXGcQ4HGKpUxWU43lVSviKNPGYinSo5tXoZjWxdGCc8uo47Na+dZnOFCHtHWjSwObZrhHSqUMRQeKyXKcLkeLp1/Y5bmmWfmz+1Z/wAFSf2+/hF44/4Krp8NNC/Y/m+H3/BLHwR+zd8SvEcPjnwD8aNV8ZfHTTPi38IPCfxC8ZeCtEu9A+M3h/RPhlf2FxH49vfDPj2/sviBbwwzeEfCuq/Dy/e31nxxdfnn+3J+0l8RLX4Zf8HCfxg/Zcs9K/ZO+J2g+Cv+CXPxP8RfGXwbqvx6tfj/AONNH+KfwY8J65/Y174hsf2gdI8KfC/xv4Qi16z8M6R4l+F/gvw7pUnhaDX9H8X+E/GOt61b+KtH/YjT/wDgit8KfiR+23+3f8fv2p9C074pfBr9oqL9kfTvhR4L0v46/tF6Zr+qeHv2f/hX4f8AC3ivwx+07oei6/4O8PfGjwtrPjjwj4Z8Tab4U+KGv/Gnw54hk0w654m06z1u7vobv9C/FP8AwT6/Y98a/wDDVy+KfgrpWsQftveFvAvgv9p2yuPEvjmPTfiP4b+Gfg3/AIQHwDYWumW/iiHT/AEvhTwsI7LSNS+Gdt4N1W3vbez103r6/ZWmqQckqUpYLEOUlLF4vh3LaNHlcsPOjmnt8pzLMFjK1GzjhswqYDDUcVl1KjVwmWVsApUqeZzxuKrr0MLWpYbH4BzhKeCwlbLp4qDtX+sxorIK03SVbkUsThXT4kjTx83TxWJr5rTg5YOhgMFHC/kR+21/wU9/ac/Yo+DF9bWPxh/Zl+KXx1+Bf7JWjftG/E3wf4c/Yk/bi+Md78R7PVLvxDJpdr48ufhD8WPEvgb9grwpJ4f8OQWGjfGH4/8Axn+MVh8TvEl94n8SSeEfhl4Y8FhPFXi3wT/bAsPhZ+15/wAFuP2oovEXw5+Fk/jrTP8AgkReeGr34t6f8RvHejaDq/xn/Zl0Gx0jT9P+HPwZ0HU/ij8dfHGnf8JMT4Q+DHw+i8M+IPi/4ksbLwZa+NPh3ba1ceNfD367eOv+CPv7AfxNspbDx98Mvir4qi1L4V2fwS8X3Grftc/tiT6l8U/hVpWs6/4g0DwX8b9YHx7TVvjvpfhPVfEurT+CpPjJe+Or7wTA2n2HhO70bT9F0W10/ttd/wCCXP7CniTS/jDpGsfAwT2/x4j/AGeh8Sbu3+Jnxh03XLy8/ZS0PSfDn7PWu+FPEumfECz8RfDPxV8MNI0PS4NF8X/DLVPB/ii7uLY6lrWr6pqc9zeTdbrSliM8xM4wlUx7xFDAwgpUaVDBYviyWY4qFR0pwxVKeJ4fweTUZU6OKnSwuZ4bERyt5fQrVMTX83C05YejgcO5Xp0MrwmHxLf76VfH4Ohw3VoVuWtF0Z0YZnhOIqzlOlGrXw2OwVLFrEwo0qOB+Gf2Nf28/wBu/wDbG/4aM+HPw40z9mmb4m/sn/to/B74b/ETx18Yf2e/2uf2S9E8f/steNPAHh34g+NNS8O/s0/FLxH4u+Onwn/aD0uy1S+0vwlp/wAS/EV74G1wx6dr9xDBod/ay3Wp+3N8Yj+wD+2Z4o/artdPsZdC/aS/4J+fG3wRcWEUDpc+J/2kv2M01f4yfADQLydJDibxt4D+Jfxk8P2VyLchZvDGn2V1MBNYeT9Z6V/wSV/YE0mw1KxHwX8Q6zJrn7QPwq/ao8Q634v+PX7Rnjrxf4m/aC+Cls9p8N/ih4p8b+NPi1r3jHxPr2iwyP8A2jDr+u6jpXiyU/afGGna/cgSj6U/aN/ZN/Z6/a20j4b6F+0R8NdP+JOl/CL4ueCvjt8Obe+1fxLoj+GPir8PJ7q48I+Kre68La1od3e/2a97dpc6Jqk994c1m2uJLPXNI1K0PkVz1aVOvRwlOc60JqNPB46tTlCNSph8fwdl3C+eZlS9lChSli4Yivn+dZTlnsqGEp5vSy7MJY6g8dXwuVb0alSk8TeFCtTq82Kp4Ssq08M62D4pxfE2TZXXftliJ4GDw2RZdjcxVb61Uy+GIw6wNVYOnLMP5vPgn8NfFXws+DnhH/giP8QvE/iDxR4tuf27v2dLvVNZ1XVD4s1HxP8As1eIvhvp3/BQf42atrN2kNrc2nhzxF8XPhD8ffg1P/btpcafeDXLDRyb+zv5Vg/QLxX+31+2BB8IvjT+3J4Utf2aY/2T/gb+0h8Rvg9q37PPifwH8SYv2ifGXw8+DPx1uP2dfiJ8QbP9odPjRpvw98E+OtS8VaR4l8b+BvhNqn7MviS01DQLHw94S1D4jW+qeKz4n0H9Rbr9lP8AZ8vf2n9K/bOuvhppU37TWifB+/8AgLpfxVbUdfGpWnwo1LxKni+78LLoa6uvhOR215GuYfEE2gSeJ7S0uL7SLTWoNG1C+sLjyDW/+Cdf7JupfE/XPjMfhp4hv/Fms/Eez+N2pfD65+O/x+0z9nDxL8btGttKOi/FLxP+y/ZfEO5/Zn1H4gwax4f8P+Jm+IGofBTV/FMPjjR9M+JH2i78eabaa4vSsTerh62KpxhThKpicTHDU5V/ZVsPLhzKsL7LC2pyzOlX4d4enisXha9TDwjnmdZtDD06s6uFzfC4zoTeHxNDD1pPE1lCMMTiJKEsXVxVLiHMMxrYqrOdSOX4irxDnmEjSxuGVT2eU5Bl8XSp0sRjMtl+WF5+2xf/ALLWgftIj4Q/Cjwt4W+I3x9/4LJ/GD9naPxXoPwk/aj/AGn7Ky1PTvg1oXxF8V/HDxZ+zt8JfFni340fFzxhceC/h5e6DF8N/gjqHwq8IS6k+j67cf8ACEaFpXirVr/6G+GP/BQX9p99A+F/iP4sfDK1tfAtv+3N4W/ZW+KXxa8VfsrftQ/scQfEj4bfGrwJa/8AClvjT8Jfgh+1LrNv8TfhnHo3x88Z+A/gV8QtL8Zaj8UtD1/U7LxFr/gvxRBBqmm2Oke2fAb9gVNc+Cvxl8L/ALZnhjwTqHjb46ftgfEX9sC60T4IfFT4pLbfBDxprOq6NbfD6b4N/tEaP4f/AGf/AI0aV408KeG/C2k3E3xN8KaF8KvEkWq654n0TTYk8PzO+p/RUv7D/wCz5qPwD+IP7Mviy1+MfxM+EHxQvPt3i/TPjL+1H+1F8bPGUtyj6HPZt4d+Lnxb+MfjT4veBo9Iv/Dej6zoFv4H8deHLfw74htpfEehRadrt9f6jdcmFjiMJlmBo1oUK+OwmQ8E4VYaVa+EWIybIeDMNm2VVMTh41YYSj9ZyvifLKWKypYnCxw+bxxFKljIYHJ/7O1q+zr4vHODqYfDYjOeMqjxCpc1flzTP+L6uW51RpTlh6mKqxwOZ8P41YHMa1OFbEZSpVnQrY7Mp4r88/A3/BTb41+NbXwZ4Vi8HfDKz+K3xR/a18EW/wAPtGHh7xjeWV//AME/PGvwp1n9p6x+NB0a28cPq9949f4HeBviH8PIdbudQ8OeGP8AheeixNL4HGnCLwhqnm/ww/ae/aDtbr9kz/gpv8QvDH7NGrfC79vl/gp8CYPhp4S8PfGDSvj98CvhD8W9T8aeNvgKlr8WvF3x98X/AAg+J+t6VrPiGzm+OPhfwb+zT8ANT1661Vr+68U65b/B/wAN6XqX65+G/wBjr9mvwh8YvA3x88M/C3TdG+Kvw1+Blj+zZ4G8Q2WteKUsfDvwX0y8tr3TPB9n4SbXW8GSTaa1qlnp3im78P3HjGx0aa+0G18QRaJqWo6fded/DP8A4J0/sh/CH4iaH8TPA3w58U2ur+D/ABB4z8WfDrwj4h+N/wAevHfwW+EPij4g3Gsz+LPEXwP/AGePHnxO8S/AT4G61qEfiTxNpltqfwi+G3gu80bQPE/ibw3oc2m+H/EWtaZfaOEadS2GrVeWjjcLUweMxNKlUxlLLsNShlOYYGvRjKGHr1eJ8lweGr4zHRlSxGRZvmvETyx4rC4ygqSqynXw+IjOEKU8Rl86VTDUqknhJZnKriM1wOYe0dOFWMMkzrEUlQwfspYLNcHk+T1K+Fy+pRlhj8gfE3xn/a8/aXk/4IzftMfFC+/Zssvgr+0X+3N4M+K3wt+Hfw+8GfEfSvif8FtJ8Vfsv/tW618LvDnj/wAf6z8UfGng/wCPep3/AIB1SE/EHWPD3gf9naPwj4y0efTdF0HxdpuuNd+GOQ/as/aQ/ax+LP7If/BRa++LvjD4BfF/9mL4BfE79nD4ZeAPi9+z/wDs1fF/4SeI/if8afA/7UHwwl+PejeE/CGuftM/tR3Xj/wX8Kb6DT/hpDrnhqPTNW8XfF6w8eeF9C0a4t/BsN34g/Ynw5/wS6/Yg8J+NfCvj7RPhL4jh1z4eePPEfxL+FOn3vxz/aC1nwR8EvF/jA+Kj4su/gF8M9a+KmofDj4CaR4lPjPXjr3hT4OeFPA/hPVmfSTf6JOfDXhs6TQ+HP8AwSv/AGLfhX8LdT+B3hLwj8aZvgvqel+GdGT4SeNP2xP2yfib8NdCsPB/jnRPiR4dXwX4I+Jfx98W+GvAN1p/jLw7pWqtqPgjTfD+o3sMd5o+oXV1omq6tpt6qUYwp46nCP1WnWzfHZngKXO8x+qrFYHhjB4VYmtiI4eWNr4CnkOKprETp08Ri3jsJiKtan/Zaw2L0xk/b1sJUjep7HA5XgMRN8uEnVp4LO+Jc1xU8NChGrTwX1mOdYOEaC9vg4Rw2OoPDOWNo43BfCet/tO+IP2qfCv7CX7R3jn4d/B2++HXxB/4KffCzQf2dvhlqMPxY0/41/s5N4e8E/HfwL4m1T496poHxS8MeHj+05pWuaf4j0rxN8F9S8C33gP4G395rfw/8UL8Y/E2jWXjrT/1T/bU+J3x2+Dn7NvxD+In7N3w0/4Wv8WPD48NvpXhhfDOs+PZdP8AD974p0Ww8deNrX4Y+GfE3gzxf8Xb74e+CLnxB43sPhD4K8W+HfGvxRvdBt/A/hLV7PX9c0+QLe/sUfsyX/xC1T4pS/DMW/jHWvjV4E/aN1SfTfGPj/R9AvPjr8OPCOoeAvC/xTk8E6T4qsvBI8Yt4P1FtA8T6tH4dSXx5Y6b4cHjoeJJfCnhiTSPYPix8K/DPxn8Eal8PvF+qfEfR9B1a4065ur/AOE/xj+LvwF8bxSaXfwajbLpvxM+Bvjj4dfEjRoJbi2jj1G10fxXY2usWDT6Xq0N7pl1dWk0qMo4Kvh4RUalXO4ZjGDq1fYvCPh7g/K69DEVqP1fEVa9fGZHmrxOJofU8ZiMJiMJKhjsBifZ/wBmtzUswpYifvYejlSwMYqC9pGpTz7inM6SpQryxEKeHpYXOMvpUoV6mLpwxNHF1K+GxanUljvxw+M37b37WenfsqfCb4jfs1/tF/sj/GP9of4lfGLxD+z14N+Ffib9gL9pv4Y6n8WfjtceIJLLTPhhffCHx7+3L4T+Lv7K9z8G/Duh+MvGn7Q2s/FhfH2qaH4A8P6l46tPBOhxWOmeHPFHS/En9rf/AIKBQeN/28dG+Hl/+xf4d8M/sCfDr4a+PvEd/wDEL4d/GvxHqHxq1bXP2d9O+MXjLwLp8mh/GfwZp/wW0b+1LDxBD4e+K1+fjHc6bpmtaTpuq/CLVbjwve6/4u+m9T/4JT/sUakvwwmi8JfG7w9r/wAH7z4t6p4I8f8Agb9sv9tD4d/Fgaz8eNV0jWfjD4g8X/GDwH+0D4c+KXxL8S/EK+8P6GviLxL8SvF/i3XrrT9I07SE1CLSLOCxTxm3/wCCS3wf8dftH/tWfFH4+adrfjb4e/GS1/Z+8M+DPDuh/tGftM6DqvjP4efCX4P+H/AOv+Bv2q9O8PeOPCWl/tFeF9U1/RrjULfwv8cNV+Nmg65Za14mvdftodQ8Z+LrXV4rxrVKNSlh68sLian1irSxUqFLFUsFUjg6GGwU1Qn7JY50Md7bMp4OvKhhMbTrQwWL9pSy6pLNzDunDE0J4qkq+FpUqkK1GFSrQq4t1MxVarTdVTksNGtlsVg6eKpxqYzLqzxWIwlWTxWCWT/mz8ff2gfiF42/Zn/4LDftD/sqSeGP2X/iDr/w0/Ye+OetfEu3g+MPiT4o+JdE+In7I3w+8RW2n/2rofx+8E6J8PviF4W0a+0Hwr4c8afDrSdI0C20jSb6TxH4G8Y69qz+I7f7X/bQ/bl/ai/ZS8K2vg7TvjX+zj40+P3gH9nXxf8AHTx5ofgv/gnh+3v+0OPiAbS+8RDwdb6/4C/Zw+MHj5v2IvhlqMPh3/hH7b42/G74u/GKw8da+fGmr6J4K8PaR8MNbtda/S/xV+xr+zP430T9pDw14q+FWl6x4f8A2uPDOi+Dv2gtGn1nxTFpvjvw54b8Cp8NvD+n29pa67BD4KbRfB0UGmaZfeAE8LajZXVta65b3aa/a2+qReQeJf8AgmR+x74zg0a38W+FfjF4mGmfD6X4Ta5ca7+1r+11qmofFX4XSax4h12H4dftC6ne/HSbUf2mPBOmX/i7xTHoXhf9oW6+Jui+HtK8Ra1oOhWenaFqV3p0t41VJutHK+XAUm4fVKdSTxrwdPD5NmOBy+hQlioVaaoZdjP7GlHDVKNbBY3DUcT9ZwiqU6Ua8YC1Oll0szm8fi8NhFh8ZONNYWjipzx2STxlWUKFSnKUsZgKWe0YTi6GIy6tVy+WDxMbe0wPgfwT8dN8UP8Agp74f+JbaYNEb4if8EkPgh46bRlvDqK6Q3i34++L9fOmLqBtbI3wsDqH2UXhsrQ3Ii842tvv8pOo/at/au/aJ+C/7Vfw1+H7X3gP4B/sra/4Z8C3d1+0f8SP2Vfjl+0z4K8Z/EjxH8TD4Q1/4SeIfiP8Hfjd8J/Bn7Gc2maRfeDW8L/FD9onTtf+H/jvW/HbW2iTi88CaxoOt/cXg79nP4NeAfHei/Evwl4O/snxt4d+Cnhf9nXR9a/4SHxVf/Y/g54M1efXfDXg/wDs3U9cvNJuP7N1W5nuv+EgurCfxTeb/Iv9burZUhXg/jJ+xh8Bv2gPHGieO/i3a/FvxXLoM/hG5h8AL+0t+0r4e+Aus3PgXxJH4u8MXHjP9mrwv8XNE/Z5+IE9j4igtNTupvHXww8RSaxJp2lQ602o2uk6bBa9V8NSrZTTw1OVPL8BnPE2JqYebc28rzrizi3OsFRjGVSaxGJweAz7ASdPFVJYb+08HKNaWNwcL4vlhHFSoZpLE1IVMfj8q4coQxMbxccxyjhjhXKMZWcowh7Gji8bkmOhz0abrvLMZeisDjqkamC/MHxl/wAFBv21vCnw+/am/amurP8AZRtf2cv2Rv2x/Gn7Puv/AAtk8GfFm9+M/wAYvhz4W+NPhv4cXvijRPirJ8WdF8C/CT4gaVo/i21bSPDN78KvjBoXxD13QjJLrvwytfFMeneFcHw3/wAFU/2kvH3xx1yb4f8Awr1/xT8IvDf7Z2vfsr3XwR8L/wDBPT9vvxx411bwR4O+MD/APxt8d/8Ah4R4Zt5P2LvDB8K+IrbXPi5rHw11HwJqmm6V8O/DF74F1r4taX8QL+W60P6Y+A3/AASm+EXh34g/Gn4rfHrQF8a+MPHP7avxQ/aj8KaH4X+NHx5tfg5qUOpeNoPF3wd8Q/Fz9n+38S+EfgT8Rvi98O5rawuNM8U+Ofhp491bwrf6B4RPhrxjMng/wvLo/wBUv+wf+znD8W9R+Nfh+1+Nfw+8Y654+s/il4l0T4S/tX/tXfBz4ReL/iHbPpcl54u8bfs/fCr41+DvgN421nxO2jad/wAJ7c+K/htrA+IywOnj1PEaXN0s/NlKdGjwzUx/NVVLJsmqZxhn+9rSzCrlPCFXM/a1qjhKtWr4rD8U4LF4Spy08tnj1XyvFRxSwmIynrx9qlbiCGF932ucZnDLMQ0qVOOWU8x4po4ShToQ9oqVFYfEcOYzB5jQnTxmJp5f7LF0o0amJpY7xT9lf49ftdftP+NvGHxg0jUf2cfDf7J+gftH/H34D2Hwi1P4dfE4/tFy+HvgJ4r8W/BvVfiZqHxsi+LcngG113xD8XfBGq65p/wjuP2c7KK0+GupaYlx8VZdejN1e/APwH/a4vvg3+wh+yDoXwRv/gv+zx4q+MPjT9q3WbHwHon7K/7dH/BQfxJPpngn48fEj/hJrr4f/sv/AAA+ImofHrUPD+o61q0HiD4ifGLxb8aLXwH8L9b1PRfCVj4V1RPiP4XsPBn6n6z+xL8HPBXxE8cftKfBj4YT6h8ftQ13xF8VND8B+Jf2l/2h/hx+zP4l+OOr+DW8GzfEDxN8H/D2o/Ef4F+EvG/iLSf9D8R/GPRf2bPFnxDFzd6h4neLWfEl3dXV34d8Af8AgmL8ONH/AGYP2Yvhh+0SNa1X4zfArRfiHcTfET9n/wCOPx++Bl/pOsfGzxpffEb4reAfD3xI+DvjH4M/EXxf8Ib3xHe6fp7+G/GiW2g+NLbwj4X8R+JfA9lrNna2um5OnVqYfL6cZKnUwuEwVHMJub9pOtPCQ9tUw+IXsqmOc8ywlfGVpVcPTpQjXpYetQpYOrg8BSG4rH4uty3wlepmdTAUbQmqEXWnDA0q1GcakaE8JlmKo4COKhUdbFyoVscubMJ4/FVvln4S/tC+KP2r/jZ/wRO/aC8d+HNH8LeM/iX8Df279S8X6BoFr4o03QbXxJpngz4b+Hddk0bSfGlnp3jTQdK1DUtHutRsPDviu3XxN4ctbuLQ9cuLrVNPurufyj4OftVfG/4C/wDBP3/gnvqPwG+G/wAOP2df2cde+Hvxgl+LHxjt/wBmP9qv9uj4afs7xeBvEWpy+B/C+qfCD4bftF+Hv2gPD3gvxhp9v4z8Q+JP2g/HXxM8W/D74by+FE0jxm2k23jHRNT0j9svAn7HH7NfwxPwH/4QD4Xaf4Ug/Zk0X4j+HPgTYaTrviyHSvh3oPxaNt/wnukaZpDa++l3+n6ulnaw2VrrlnqkXhy2gjtfDC6Nbr5Vea+Jf+Cc37Kvij4UeBPgXNovxq8NfB34deHPFHg/Qvht8Nv2uP2ufhJ4Q1fwt4zvpNQ8TaB8RNG+Fvxy8H2nxc0vVJri8t3s/isnjOK30zUNU0azW30jVNRsbq6sant606PJGjWxbrSpPmowqUo4rO69CNWGF9jJyw39p0amHpU61OhSrxqxqxxOAlicBmJhX7OhGFdt1Fho0+aF6qVb2dCnKcZYmVSUo2hVvOqqlecJe5UoYmUMZhvzVt/ib/wUn/4a3/4KV638Cvj/APs4/G/S/hp+y1+zV8Vfgn8F9a+CPxqv/APjXUfFvg749eIPA+j/AA51nRf2ytV0LwTqvjS58N20PjXxxonhDxLb/FBbnwbJZ6N4Tj8N/adX7P4i/wDBWvxv4i0LXPHv7LnhL4c+NPhrP8D/ANiyx8JeK/G9t4ofR7T9rP8A4KCfFvw34D+D3hnxlrvh/wAQWNtZeAPgr4M17TviH8cPC0Gn2vjDUYfFPhLRNN8XeCp7p7u4/UTTP2Qf2f8AQPjvpn7SfhXwfrngz4saZ8OPC/wlkufAnxM+KngPwD4j+HvgW38VWngTw548+DPg/wAa6L8GfiLH4EtvGviW38D6l4++H/iXWPBsOoonhq/0xdP0wWfyP+xz/wAExfhH8Ff2OvjH+zF8ZPh18NfENp+0/wDGb49/HD9oLwx4FvfE/wDwg174m+M/xC1HxHpFh4M1+6tfCfjHRj8NvCFl4A8N+CvFOj2/hTxH4c1fwVpninw1LoeuWtnfw9D9n9Z5rTq4OgqVSjhpy+rzr06eY4/DYnLcRisPH2rnm+R5o8ZHNkpV+H85yPLo4XDY/D4mVSGMYzjDmbjHEVquGjWq01KqqDeAyvFVMbSw2IlLD1KWXZvk1TLY4BuCznKOIcbVxNTBV6FOnQf+0v8AF/8AbV/ZZ/ZN+I3xU+JPx4/ZEPxE8E+LtMHg/wAReFf2O/jd4o0341WXirT9N8N+Avgf4R/Zyl/bg8O+JdF+Ovjv4xazpngrwZrFt+0h448OeIYL/TGvfCXhqW9vbjRfMNE/aC/4KdeKPi38O/2Wrqf9ib4V/HVf2EfAn7T3xq8Z6x8K/jZ8UfAnhz4vaz8SfFXgjX/hd4J+HuiftB/D3U9X8HSLYWFrF4y1L4txaj4avtC1LU4tE8fWXiuy0/wf9NeJP+CYX7H/AIw8FeG/A3ijQvjxrlt4S+Mdj+0BoHjTUP20P20Z/jTZfF7SfBl18PNE8ZSftBH9oEfHW/n8O+Cr688OeGtJ1L4i3egeG9Pup10LSdPkleQ++fDj9lr4M/CvxZpvj/wxpXjbU/Hul/Ce3+CEfjv4jfGL4y/GHxrf/DK08Zaz4/tfD+v+Lfi54+8b+IPFF1B4q1/VL6LxL4k1HVfFaWktvoi64NB07TtMtOStTrzVZwrWlOviJ01yqEacKfBmc5flk4ciXJOHFmPy3G5jh6ixOFxmBybB43kjjauZYHMtZStShGlTgqkcNGPPUlOalXq8WZTjsZGpzc3PSfDWCzDC4KvBUcVhcZm+KwKc8FRy/GYH8i/C/wDwWC+IcHwlT40/Eb4b+A9P0D4z/wDBOLwb+17+yd4S8MR+LLjxF47+PulXlv4C+M/7OF5qeq6lBB40vrb4qePvgba/DmTw1ofhjW7/AMN+Prj+07G5urNL8fuN8OJPHcvw98Cy/FIeHF+Jkvg/w1L8Q18H2Woab4STxvJo1k/itPDGn6tq2varZeH0103yaPa6lrer38Gni3ju9SvZ1kuJPze+Lv8AwTB+EvjPxH/wTK8F+DPAfgPQv2cf+Cefxd1H4x+HvDeu+IPG+u+N9N1Xwj8PtZ0H4OeGPCF9rY8Q3WtaHZ+PNZ0zx34wvfGPjFLxrj4f+FbaG210Xd0dO/VSvQqVKM3jqlOmqbxGaYt0afK1ClltPF47GZfOlHnl9Vqulm8smxeFUsRCtQ4cyrMo4n2uOxFClnUgo18PGjKbw9LBwleU3KpLE1aWDwVbD13Jydf2KyeGcUsSnD/aeJczwfs/ZYSiwooornLCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACv5/v2m/+CuPxe+DH/BQ3RPhH4T8JfB7VP2F/hN8a/wBl39l39sf4s+IbLxefid4B+PH7Xvhr4j678Om8KeIbTxhpfgTR/AngJrX4Kr8Sr/xF4S8QvFJ8TRpttqWm3trdyaT/AEAnODjg9iRkZ7ZGRn6ZH1Ffz3+Lf+DfX4R/FP8AZ1/a5+Hnxg/aJ+N3ir9oD9rv4s/Fn46eLfjb4T+Jn7SPw1+Emi/FPxj4qHiX4W69J+xt4d/aam+BfjS3+CMOleDNG0CLxpDq+r6zZeENNZte0ZrfR00POnOdLH4XEVKMq+BwMYY7EYWnKn7bM5UszyqlicnpwqzpUb4/Ia+ffV8RWxGCp4PNKOWYv65D2LpVtXCnVwWKw6rLD4nH3y+lipU5yWV08RgcwqwzqMoc8m8BmmHyqnVw9OhiquKwWLxlGnQjJ/WcPn/8Fgf+Cuvib4Bfs8ft9+Ef2O/Dfxul+On7Inhn4QWvxA/aZ8J/D/4O+MPgj8APiR8Wta8N614Y8DeLdO+Jfii98UeLPEereBNQgn1e78IfBD4keBfA6+MPD7eN/FHhW+F6+jfXsH/BWv4J+Hvib8dvg94v+Hfx8dP2OPhP4N+K37X37QqeEvh7a/Ab4O+CvFXwK0X43aR4w1bV5viTp3jfxU/iTS7/AFDQdJ8D/Cz4aeNPiNL4m0TWAPAtv4Ti0/xNffHPxn/4IZ/F/wCLPgD9sn4X237d2ieF/CP/AAUA8HfAm+/ainP7J9trvirVP2gPgj4J0DwrN8UPhfrc/wC0BYad4F+H3xP1Hwh4W17x98KfEnh/4jeJ1Nvrlp4Q+M/ha81xdY0365/4dMeBfEWuf8FNV+JnxT1TxZ4D/wCClfwh+Bvwg8T+F9C8IW/hTXfhZpnwb+Alx8EH1/QvFl54k8VWfiPXNZlmi8a6O154U0iz8MalZ2um3Vt4nt1kupCca2HwWbeyqUcZjY5VGvgE1UjSxefUcDSpyw1J1Y0pYXK55lXxtbDucsPVxGWYfAU8w9hmUa2IqOjKjXxGWLE06mEw3tsfHFqnOE5YfCY3MOGqVCrUqRi5YnMcLk+HzfEeydLEYLBZu8S8JPHYDEwwddvhj/gsr+zrLoHxV1r4wfCP9pP9mW9+GP7Hift6WXhb42eE/hhdeJ/if+y2TdwXPxD+HNp8F/i/8YdPe/0vUo9J0jXPAfjvVPAvxB0K/wDE2gf2v4XsrKe+vNP9m8K/8FCLfxZ8DvhN8dbL9jr9tZ9J+MnxO+EngLwz4P8AD/w5+F3xR8WWHg740aXpuueE/wBoTXtR+Cvxp+Jnw2tvgBpujapBqHjbxjpvxB1XXvA0aTW/ibwjp1+sdpL80fsm/wDBJu6/Zg8AeNPB+mS/8E6tC8V65+z5L8DNF+N/7PX/AASy8D/Ab4z6wZLbQ7a+1f4765rP7Q3xj8JfG7wp4x/sG1vPiX8OY/BPw+03xjqUkl/a6z4dmgsfsZ+y/wD8Er/i9+yF4R+JGnfs+/tZfDz4D+IfjT+2D8Ov2kfid4a+An7HfhHwN+zPZ/DTwl4V8O+DfGvwC+DP7OnjT4r/ABUX4OL8XdH8OWc3jH4pab8Sdf8AEFjqyWt74c0TSYLGGxPfKOEWYVoQnN4LlyqWHrzv7O8eLq+HxuGxFOMI4qMqvCdbAY3H5jSVSNKpl2bSynJ547NMtyvK+DmxTw9OpKEI4h1MxjXoUtkpcL0a2Fr4apVqTg6NLiWjjcLgsDXar1I4/K4ZlmkcFluYZnmX6DeI/wBrD4d+GPjX8V/gPf6L41m8X/B39mjw/wDtU+JtRs9O0OTw3ffD3xJ4o+JvhKx0bQrybxHb6nc+M4tR+FPiKa70/UNH0zREsr3RZIfEU89xfW2neAfs9/tY63+0L+1D4ebwrqOt2HwB+Jf/AATx/Z5/al8D+B/EuheFrHxFpGu/F/4ifEeM6lr1/pB1e/j1h/B+m+HNJ1LQ7bxbrPhmxvNPmn0sSzz3Go3kP7S/7DvxV+LHx48Q/HL4IftI6H8CdQ+Kv7M//DJnxy0/xJ8DIvjNf6z8L7Lxl4m8X+HPEnwg1Sf4pfD3SPhh8V/DcnxB+I1jZ+IfHHhT43eAtRXX9HuNb+F+p/8ACNpBqfK+Dv8Agnn8UvhR4V8J2/wW/au/4Vv8SvBP7Dv7M37GPhz4l/8ACi/DvjD7Av7P/je+8S6z8R/+EN8V+NdR0C6/4WNoGq6p4U/4RC+a7PhD7Z/btr4p1q9t7eCPhwCk6uX18c3B0sXmFOvSvenKjiMt8VcFQxFanT56dajTdfw1r0IXniKGPdfGRoRnhcRUw/VmLSji6WATnTrYbLZUpO0a0K9DMPDLE4qlTqVPZypSqex8Q41HFqlWy9UcJKo/rOHoV/Rv+Ci/7T/xP/ZX+F/wx8XfD64+HPgfQvGfxv8AB/w4+K37RXxl8C+Ofid8Gv2XPh5r+meIbyb4w/FXwL8PfGvwv1q+8GT+JdK8OfDm78S6t8Vvhn4I+H2oePNO8d+O/F1r4X8P6jY38Z/bauPBXgL9njSp/Dcf7anx5+P3hzxf4u8AaJ+wW/gK78F/FP4X+BJNOl1j9oLw54h+PHxq8EfCv4d/DK60nxP8PLm50zxV+0H4naw8W/EHRfh74F8a/GG5jh8Tap9L/HPwj+0B4o0nw7P+zr8a/Avwb8X6LrU1zqrfFP4I3Xx5+HHi7QbvTLuzm0nXfB/h74r/AAI8c2epafeyWWr6Brfhf4u+HYLa6tZ7bX9F8T6fdpaWn56eA/8AgmD46+BNt8FvH/7On7RHgPwX+0p8Ob79qqfxz42+IX7N9x4/+A/xG039s/4q6N8dPjV4e0j4BeD/AI5/CHxZ8MdD0P4q+FPCGpfBmy8NfH68XwX4X0nUvD/jg/FXVvEF74rieHuvrNKu6kaFTHSxCr01SnjFGGVQhhMLh6dZzoLLp5lSTx9d1sJjKdPE4tUMDmFR4LGZfpV9nL6tOnyKrTw31edKftY4aV8Rj69bGVqlO1b697KeFwuFoRo4jDVJUsHOpisvpU8xp4+XU/8AgpL4N1vxl+yr8YtN8Za78L/2ZvEHwY/by8c/tIeFfiH4P0mz8Z/D3xR+yifhxpfi3wt8QLKwtfFGt6N4w+DPic/EXw94g0n4f+INW0XxHqltLJo2oeNdHk8N6lc+5eBP+Ci/w41OH4pP8dPg58fP2Orj4VfANf2pNTsP2kdH+FZuvEX7P8D6zBr/AMRPDEnwH+Lnx0sXbwbeaRFY+NfAXiG88O/FPwxd+IPCkWqeBYR4m0h7nwbVf+CQ3gPxl8LvCvwq+JPxk8WeMNKvvht+3h4V+OviCLwvomleJfin46/4KC6tpnin4u/EPwobi91rw78MofDXi6PW9T8BeD73w78Q7HT9MvND0jWNT1ubQ7/VfEeJ8G/+CQ/gzwh8H/2ifgf8QvDn7Ami+Gf2hv2fPEH7PfiLx3+xN/wTn8N/sUfGq60PxPpcularrnjTxvB8e/jh4Y8a3O423iKz0K2+HnhXw1a+L7O31f8AsyXToodDihe0Tx3OvdjgK9TD+wj7RTzCdHPKqo4D6zXhP2dPHxyWGHnmlSFOWV1KuGqqji68sflFwWGksAnKtGEs5nTxcqqhHE0sjjmeWU8PXrRoQq4aWMnktTOKmOpYRz5M3pZdVwk6mBoYjAZr9vfDD9o/4sfGr4f+OtX8L/skfGH4LfEvRvDmgeIvh/4E/a71jwH8NvDHxEsvFltqE3h69f4mfs9eIf2stN8J26zaVf2virw1qeh3Pxb8DSDS5/Ffwt0vT/Efhu91bxL9k/4+/ta/tJ/siePfFcM37Otr+0x4a/aF/aI+Adh4kk8GfEvw/wDAqC1+Cn7SXi74MyfEW8+Gy/Efxl4/1ie08F+Frvxmnw5h+LegR+NfFEFv4Pb4lfDfStZk8Y+HfbPhL8Mf2zfCHw88baV8T/2pvgv8T/ihceEtD8M/CnxNo37JmufDr4X+DdR0DTdTgXxp8QPhjF+014r8a/EvxL4m1O/tLnxlaeHvjf8ACnwhPpeg6Npngnwt4CvpNf1zXvkf4RfsJftw/B/9mD9of4BeF/27/gv4b8bfF74jfE34p/D743eBP2J/F2g678JPFnxz+M3ij4vfGBpvC/iz9tH4haZ4zsLw+LdU8MfDb7LqPgnWfh9a+RrWp61451m3gni6cR7KNfMI0Ye2w/8AZ0VhU61aCxGLhjsBKnT9ty0sRhqs8FHHxx+Jo0cNG9ZPBtShh40cMPKcsHgHiPY0Mcs7wdbGKnTdWjTy95XmkMbGMakqntsHSzOvl08JQnUliqlChJYx16kFVq/QX7EHx8+OHxb1n9q34b/Haf4V+LvEv7MX7Qi/Bez+MnwQ8E+Lvhr8MfinDP8ACj4a/EnUl0/4f+NviX8ZNa8KeK/h3rHjy9+HvjnTU+KXjGwOu6C9zBd6ZczXmhaZu/tp/Hz4m/CG0/Z6+HPwQk+H2m/Gb9qT9oTw/wDAnwJ4s+LHhfxP44+HHgK3h8D+Pvi5468Z+JvA3g7xn8N/EXjWSy+Hvws8T6R4Z8L6d8RfAw1Dxlrfh2bUfEllolnqnmeB/Cf9nX9uL9nzwx+zh8CPBHxQ/Z5l+FPhv4yeGtU8eeJ/gv8As7eJ/hQ3h34IeGdF8b+LPiR4b8bQftA/tYftd+O/jJ8SP2i/iJeeF9L1P4oaXrvhfx5oup6z45+KXjHxV4q8Q3Rt9X+oP2tP2bvEn7QWlfB3W/hz8RPD/wAKfjJ+z38aND+OPwj8b+MPhxc/FvwTaeJLPwl4z+HPiDRfG3w703x98Kdd8TeGvE3w9+IvjHRZbfQPib4I1bTdYudG8QW2sSHRjpt+qvs28uu51qeHxnDuCx8qUY4WtmGGwVLInnObexp1IwwuHzJ1My9thaOJeNoVsPmFHCe2prLcdmE4eTX15Sp+wqVctzzGZbKpJYuhg8wxUc8hkeCqyn7V4ipl+LoZdVre3wzwdXCV8LOrSdOpisFh/wA2tE/4KI/tZfGrwZ8Afhb8FdO/Z18C/tZeKLX9u6T4y+Ifid4C+Jfj74IQX3/BPz4iR/ArxtZfDvwP4W+L3w78XWUXxu+K/iHwXrvg6+8QfFbXf+FWfDufxHDr1r8R/Eun6fHqH6ifs1ftF2v7SH7JXwW/am0PwlqemxfGH4F+DPjJbeA45/7T1fTLzxV4NsvE8/g6G7gto11W+sL+5m0O3vbe0SPUpYY7qC3VJ0jr4LH/AAS6+IXgb4e/AyT4C/tP+HfAX7SPwy0j9rDTPH3xx+IH7P1x8UfDHxPu/wBt/wAWQfFH9oXXrL4VaR8bfhlqvgjWB8XtM0Hxh8Iw3xV8W6V8P9F0dPBviLS/iLZXdxqJ+vfgn/wT9/ZB+A9p8BtQ8Jfs/wDwh1T4pfs4/CHwZ8FPhj+0D4r+GPgLXP2gNK8GeCfBkngTT4P+Fuy+HYvG0EuoaDd6tBrEem6vp9neLr2uQLaw2mp3Nu8yvPA5jTnVcMfV+pqnisPQoOEMYv8AWn+0MZleGqQpUo4KvSnwfSo4HMHRjQr4XMK9HDUVPEvNNJyoxxGCqUqVWphqU85nHC1qihP6jPG5TPJ8DnGIpynOpj44aOZ8+OwCxKpqc6Vavib4KWH/ABe+Ev8AwWa/aI+J3gLXLvwHrX7H37Rnx4+JP7Dv7Rn7Tnw0/Zf/AGdfCfxJ8S/Gf9lL46fB7T/B2seE/wBk39qfwVo/xv8AH3jP4n+OfFkPjufw3NdaR4S/Ze8T3HjP4TeOdH0H4e34123fwd9IeH/+ClvxU0b9nX48eJdd+LXwc+Kf7TPhbXv2avhx4M+Deu/sFfth/sAax8KfH37U/wARNC+EPw38U/GX4W/tP/Gnx/8AFr4ifCF/GPi221ZfF/gCw8CaPrul+AvG/hnw/wCI73xHOs3h36oT9jD9qHxV8V9b/aM+LH7X3w71L4/+Efgp4s+DH7L+p/Cj9lSfwD8HfgdH8QPF/hbxn8Q/HHin4WfEv9oT49eJviz4w8fTfD34feDPElzafFr4a2Vp8N9D1bRPBlp4Q8VeJbzxzbcP41/4Jp+P/jdbfHP4g/tBftG+EvE/7TfxQ8J/s9+D/AHxF+Fn7P178M/g18HrD9lT4zX/AO0X8Fbux+CHi743/GHxf4z1KT40arfa58UbnXvj3AvjDwpHp/g/wjF8MxDqOs6tpGdFzwqq0OTCzp0FmdPDVarxVPB08+znESweVVsRVftcxq5PVyvBSxWLq4KrQpU6dWeeZrjcNinmZJLXlqp16GOcsPWdKP1fGOrQyGhPE46iox9lgMJKhmuMoYbD0JRxWIqV8PVyfC0cTha2D+i/2K/j/wDFX4tTftK/Cr48f8K/v/jP+yn+0DffBXxh4w+FPhTxF4C+HPxG0jWvhv8ADv4zeAPG/hrwH4s8f/FbxD4HmufBHxR0bw94k8Map8SvGslv4q8Oa1qdlrI0jVtNsLL5v+Nv7ePxw+Fdj/wUT8B6X4O+GniD4/8AwF1z4AWP7IHhoWPiRtE+J1n+2BZaD8PP2dP+FoaTa+Lm16QL+0fa/EXwd461jw5f+FdPPg7wuur2FvpVxb31yfrj9kj9mfxB+z1p/wAZ/EnxH+I2jfFz43ftGfGbWPjb8ZPH/hfwDf8Awr8FXuvyeFPCHw38JeHfAfw41f4g/FjWfB/hDwb8Nfh74M8PWmn6x8S/Gup6lrFprnia71hJNeOm6f5t8dP2DNJ+NP7Zn7Nn7Wq/EBPDNn8GrGSw+KHwvbwPY67b/HePwdd694o/Z8fUPF82vadeeCm+BPxM8W+KviJo/wBk0TxCdf1bVILSVtIhsmmu8a1N16mVYeVf2MMXlWV5fxBmOHjGE8FiP7JwGJz7Ncrwv1dUp5pWzfAYjB5VGNHD5fQlmsqs8PRy2E6NOYzVKOaV6VH2lTDY/Mcfk2CxTcqWOjTzTFLLsuxVeFSc6OX1stxHMvbvEV4KjhIYrnxUJ1o+RfDb/gorr3xY/wCGIdU8MeDJItL+M/7I/wAYf2vf2kvDdj8OPiL458e+A/Dnwn0LwD4Wvfhv8PfD3hO6k1y5+JV38dPiA/hnS/DsnhrxtrXifS/AXi7RdC0NvEFzp19F1epf8FRPhr4J8OfHnUfjV+z5+1B8DPGn7PGk/AzxX40+Dvi/wz8IfiB8UNb+H/7RPxCvvhd8M/HngKw/Z3+NXxt8KeMNO1DxnoviTSdQ8J6f4vX4oafN4duoW8Ay3WseE7bxFxngX/glovgS0/4KCwaR+0j4+0e//bO0nx/4S+FXiLwhoEPhTxN+yN4F+Ifin4v/ABS1bw78OdUi8Saiut3afGn46/ETx6NctLXwTM2nP4U8MRWltL4TsvEE/wA+/CX/AIIlWXw3g+P72vxD/Zk+HE3x48Nfsj+G7vwv+yX+w9YfsxfCjw+f2UvjvqPxnt/Es3gOH9oH4mar4r8Y/Ei2vo/CviXxLr/jaXULR7Gz1iFrywtrXwzb6+0WJl7SrSWBlicLHF1oUOWVDB4nHY7M8asuwtJ+0nTq5Pl8soyfE1qtbMMDi8TTx2JwUpUpUcSycaWHg44d1cbHD5hDC4d15+zxOMy7B1cgwlXH4yetH/hTjV4nzPC06MMPjMPQoZPTxsViFicDivurw/8At5X3iT4weE/gHY/sd/tSwfF2+8IeEfiP8VvBV/r37HFrf/s6fDXx/wDEPxl8PfBPj34q3TftctpfijRfEEvgDxZ4n/s79nq++OfivQPDunW9p4s8OaB4x1nQ/CepXdM/bthb9oj4ofs6eLf2VP2rPA2tfC74O+Lfjzc+OJtE+BvxQ8I+Lfhp4d8U3nhPQNR8JeG/2fPjz8ZPjR/wkHxV1DSfEM3wi8CeKvhL4V8d+O4fCviu00/w3HrPh3VtKteY/a5/Yc8V/tY/GL4JeMdX8dfAbwp4E+CfjLwD498L63B+zP4i1b9sjwdr3hTx5ofjbxVZfBb9ru3/AGidA0/4O+GPira+FfD3gf4g6Np/wE8RXWu+B5fE+iahq96db0248OeXaD/wT9/abjm/br0/xV+2V4Em0r9tz/ha0l98R/h1+zV46+Hf7Ufww/4SPw/L4K+CGieHPjXd/taeNfBD+DP2dvAxg8PeFfDeg/AzwZca3fHWfGsutaL468XeL/EeuYRnN0J1JUeWvCHE8o4ZVEliGoYRcPQhieWqsJOU8VWlh/aUMXTSyjFxzaa/tbAyy/aMKDxEIzq8uHrYrhyFSrCEnPB0ZTnLiGrGjK7xdCMaEqcYe1oYql/aWC+prHPKMbUzj0G2/wCCnHw30XUfGPhv4z/Af9on9nPxx4B8W/sw6H4r8D/Fi3+AuqatpPg/9rv4pXnwW+Dnxfl174M/Hv4t+AH+G9z8S9M1Xw14rSPxm/xB8Hyac+oa54BttKvdJvtR7PUf+CifwTsm+MFta+GPinrWr/CD9p34SfsoSaHpOheFm1H4i/EH4x+NfCvw60DxB8MZL/xpYaZr3gPQPG2t+K/DvjPWdW1Hw9q+gah8IPiyn/CP3aeGtPfXPiP4Kf8ABFTw18NNC/bE0jUfF/7N/gqP9rT9m/4f/AT+wf2O/wBjHTv2Svh58M9f+GGofEzWPCHxt0vwinxx+L+p+K/idZ63480XX7nWvEHi7+0J9Z8D6NPDqdrYm107Svf/AIff8EzZfC3xq/Ze+NPiz463HjnVPgn4Vu9Q+LmjP8OIdEsvj9+0BHN8cdS8PfG2ef8A4TbV38DWnh3xB+0/8fdftfAdzD47le/8ReCJIfGllN4Dln8T9aWHWIwkXJzw8sXRnjarjOlyYBTjWrUMPCMqs3jZYbJa+EWInzYf+0eM8FVWHhgcmxdTA8UpVXQxM403HERpU5YOipwqQqYn+z8LGpSxLl7L2OEecZzXr+2p1a+Ip5NwhiMKqNfMc1wmMzD3eb9uDw/pP7Qfgb4E+MfgH+0Z8PdE+K/xD8a/CP4QfH3xz4a+HGifB/4ofFDwB4W8W+Mdf8H+HtDHxTuv2gtFjutD+H3j688I+N/HvwJ8G/DH4g2fhY6v4C8ceJNB8WfD7VvF/wBuV+H3hH/gji/h79sz4e/taat8W/gl4i1f4b/tOfFz9oy18aS/sh6fb/tifEWx+K3hn4qeGLb4QfGb9sK6+Nuq6h40+G/wv0r4kaZoHwr0Lw/8JfA2j+HPBfw78E+GL3RtXbSLLVrP9waxp8rwOCnNuONlC2Lov3nTfsMNUvOrBKhWn9YqYuhz0IUacqWHpS9hCUnOrviLLMMXDD3nl8eb6tXlo6ko5hmdGHJTlatTpzyyjlWLlCvzzWKxeLiqqpqGEwhRRRUiCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAr8f77/AILW/srwx+O9K0bwD+0B4w+J3hX9vrxh/wAE5PCXwN8J+FPh5qfxd+NHx2+H6+H7zxx4k+FOgTfFOz0a4+Dfg/QPEEXinxX8RfHniLwFbeF9AsrmfxDpul317oNhrP7AV/H78Hv+CXH7fP7LP7X/AO0N/wAFMfhP8Gm8Z/Gtf+Cn37WetWn7OGvfE74T3em/tGf8E9/2ntW+F/8AaPjr4U6x4h+JVt4D+B3xv8N3mgan4q0iXxJrHw78U+L9J0pvCPxFiu9KsvDfh7UawXLUzjD4fFe5l0sH7atWd4/7WuJOFcJh8L7T4accbgsdmeHxVd8zyrL3jeI3QxVLIquFra14qOUYuvQSqZlHGUqGGw7qQhz4erkXEteviLTajJ4PG4TK69KnOVKnj8WsNkcsVgp5xTxlD+n6f9rb9lW0+NsH7M17+0x+z9ZftJXLW6Q/s9Xfxn+G8Hxxklu/Dy+LraGP4UN4m/4TqWWfwqw8SwrFob+d4fI1qIvphF0fjT9uH/gq58Bv2QfE3wt+GPhnxB8Ivjn8dfGv7UX7PX7O/jv4C6F8fPBugfFr4Q6F8fdcttIs/ip4t8B6fpvjbxjb6ToUWp6Hf22k6z4d8OWfiKPXdKji8T6Wt9aT3H5Dzf8ABOP9tbUfh38Wv2I7j9m64gm+I3/BYhf2+dN/4KJXPxH+Ak3gDTvhU3xe8M/HoeNNV8M2HxAt/wBp8ftI6f4e0S7/AGe7PwtpXwlPhWS9uILiH4zaZ8NmkvLfgvGv/BNr9vGfw7pX7P6fslL49vfAv/BdnT/+Cjz/ALWl58Wv2eIPDXjr4EeLfjBZeKtU1Hw5p2q+OLH4zx/GHwx4W8ST6L478M+Kfh94M0Wfw54D1SHwL4x8bz3HhPwnq5lkfrWI4a+t/wCzU8XjOHsRmtOUoU4LB18x8Np5xgq1arJf2bHD4Xifi/B4ipVksVUpcHY3G4OWFqYmLy7LHtYalnKwyliJUMFmlHL6ulScsXDBcewy/Hwo0E3iZYjEcOcNYqhgow9nhanFmBw2PliYYZwzH+pT4gftOfs2/CbxjoPw7+Kn7QnwP+GnxA8U3HhS08MeBfiB8WPAXg3xj4ju/Hmr6z4f8D2ug+GPEev6brer3HjPXvDviDRPCkOn2NxJ4i1fQtZ03SFvL3TL2GCv4D/am/Zj+KfxN8bfBX4YftG/Af4j/GT4aPq0fxG+EvgP4vfD7xf8TfAEmgaxF4e11PG3gPw94h1HxT4VfRdfng0PVl13SrBtN1iaLTLwQ3siQH89PGf7HvxZ8X/8Fl9S/axPgu0074QQ/wDBLbUf2cfBvxxGoeB73XfBHx21n4+eKPEN1ZeGvD91q8nj3TNTg8A64dRfxJa+H7fw1eWs82hTa7JdS3GnV+aP/BNT/gl78evg3efsa+Ev2pPh5+29f+PP2F/CH7T3gf4c+IoviT/wTN0r9gTW4vi5ovjXwr4l+w658HdL03/gojrPgr40abfaJ4ptovir4N1vxX4Y8dT2mr+KrfdpN1LdZUJSnhvbVoqFb6lnGL9lN1KcZSwmY8UYDBYZulRxeIp13TyPJ8wlT+q1a2ZYLifDzy6lH+z08y2xMKdKvVp0pyqUYV8noKtD2daUpY3JckzTFShSlVwtOpS+uZpj8o9usTHD5TisixMs1rRli6dGh/Rb4K/a4/ZS+JPh/wCKXiz4dftN/s9+PvCvwNTUZPjX4m8FfGj4b+KfD/wej0iz1TUNWf4pazoXiS/074fJpdhoetX2ot4tudIFlZ6RqlzcmKHT7t4s/wAG/tm/sffEb4c6/wDGL4e/tXfs1+O/hH4V8SaR4N8UfFPwb8dPhf4o+HPhvxfr99ommaD4U1/xvonim+8M6P4k1vUvE3hzT9I0LUdTt9U1K+8QaJaWdrNPqthHP/LhqX/BLX/goXrv7Hf7TP7Jfw3+FnjvQv2YPAPgz9lPVv2Wv2bP2w/iL+xx4o+LHjHxJ8IP2kNT+PHxp/Zr8MfHj9niLxBaa5+zB4x0iC10T4a3v7U+r2fim28UHwxba54f8J+Ev+Evva9T/bm/4J5/tqftt6J/wU6+N3hL9k/WPgrqn7TXwR/YR/Z6+HH7LvxD+I37N83xJ+K+o/s9/tF+GPix8RfjN8QdW+Gnxh8a/ALQNH0fwRf3vw/8C6frfxZ8QeN9e0Twhq8d5pnhS0n8L6Br+1Kn7WeGgpqnHEY2GEnPE+zoPA4Xkwip5vi4Uq+LpThjsZWrYGWVYLE4utkqpvM8Xj8dldKpiXlFJyjGdopYjDwlVpP2tKqq+Py+hicPh1WjhMTFZRgcbWzGpmmOw2DwebrBzwmAoUcS8XDL/wBgdB/4LQf8E5/F/wC2H4C/Ys8C/tMfCL4geP8A4kfD+88Z+GPiF4E+MvwL8V/By58Sw+MbPwXp/wAEj4s0f4p3OtTfHjxHfXqap4b+G2n+Fb6/1fQ4p72C6EyC1f670H9s79j3xV4/8f8Awn8MftXfs1+I/in8KLDxZqnxS+Gmg/HT4X6x4/8AhrpngK6Wx8daj4/8G6f4puPEXg6w8F3rLZ+LLzxFpunW/hy6ZbfWJLOUhK/Nn43/ALJ/x20L/gqn+zf+0x8KPhJ4h134En/gn/8AEv8AYl17XfhLrfwZ8OX/AOzl4n8RfEzwj4h8H+PdV8JfEX4k/Da51P4d6HoIv5Ybf4T6b498UaZN4Z+xW3gm4S70xLj4B/ZR/wCCcH7WzeCP+CSv7KXxZ/ZPs/gjon/BNb4tfHHx18bf2m7n4ifAjxX8N/2gvCmtaN8UPAreF/gfonw68eat8dNRm/aeHxG07x38T4/jX8Nvg3YaFp2i6xF4nk8b+KU0fS9UzoqdfB0PZqMcY6+Pw8ni5rDU5RfE/EmXUsfWj731fD5TkeX5LnVXCwdXEZ/hc5oYPJ6lTH4PE18UVZQhPEVvZ1Pqyw+CxNOhRlCvWhL/AFXwOZ1cujKXsZ4jFZjnU8xyWliVQpYbJ8Tl9XFZrToUcxyjA1f6WtB/aD+Aniq/+Gml+F/jf8IfEmp/GjwdqfxD+DunaD8SvBmsX/xY+H+i2+m3es+OfhpaafrVxceO/B2k2ms6Rdan4m8Lx6rothb6rps11exR31q0vGfDj9sn9kL4xaX441v4R/tV/s3fFPRfhjoDeK/iTq/w4+OXwx8caX8PfCyHWg/iXxxqHhnxRqlp4T0BD4b8RBtY16Ww05ToGtA3IOl33kfyi6T/AMEw/wDgqH8G/Bkfjj4XfAyTxR8YP+Cd3iTW/wBnP/gnhpF38Z/gvaX/AMXf2WPG3iL9tPw74q8erq3iP4iXfhrwVFP8OPj3+z/9t8G/EWfwn4hnX9n7TTZaOuo2ujaWcf8A4KD/APBObx3+yhaf8Exv2X/2VPFOgeCdV/bp/Z08N/8ABHn9ql2igXxFr/gW2vdE+NHjX49aXaWGqWsGreLNCsLT452/iLVLlNRgOmeP7bR47uNr7S5I3C2KcYYV+wnjc1wOTZYsx/ce0xXEOGzrFcNV8TCmp1oYV16nBWR5/wAtJVcozzOs6w9SLhkVT2zqqOEqzhiJKvRwuAq5njsZgOarQo4bI8XlmG4qpUvaQh7WpRwq4lzrIqzlCOb5Xk+ClhaOI/tfDVY/2C/Dn9oL4C/GHVL/AEP4R/G74Q/FLWtK8KeCfHeqaR8OfiT4M8b6ppvgf4l6U2u/Djxlf6f4Z1rU7uz8KfEDRFbWPBPiG4hj0jxVpStqGhXl/aAzV843/wC3hoPh349+Bfgr47/Z1/aa+G3hf4r/ABY8WfA34S/tE+O/C/ww0f4LfEf4q+D/AA14x8VXvhjRtHg+Ll9+0HoNlrenfDzx03gjxt4++BHg74eeP4PDq634L8Xa74X8TeCde8T6fwD+H3/CuP2ifjZ4Y8P/ALEXw7+CXwz8NfC79n3wb8Pf2tPDfib4X3vjP9pLRvCHhS+0S3+HXinwn4d0Gy+J/hvSP2f7G1svDXhe4+IGu6xpeq2eqzSeErfTrSG6jk+Pbs/tSfGv9tyDxH+0T+wf+0Za/BT4K+OPFPgz9k/VvB/xA/Yj1n4T6HL4r0nV/h94m/bP+LV1qP7YWkfGfU/E2peBfEGt6B8PvhjofwF1DUPhH4K1fxbqctp8RPiD44srP4crESiq0P7PhUxMZ0MfiKNLGcuEp1sPQxfs6cK9ZtLA5liKLo4fBUa9Tlji8TLMcRhcRkmDxeIoZx51gq88Uo0cRTjlsX9Vl9cnTxeLyqFerClSiuXG4DDY2rLE46rRcKsMBgqmT062H4jxeGw57r8J/wDgqX+zx8Trzxxcaz4Z+LPwb8C+Hvgj8RP2nPh98Vvi5ongnTvAXx//AGavhN4ouvCvxD+OnweHgr4geOvGY8E+HJ28M64+n/FLwd8MPHOq+EvH/gXxToXg/VNF1xru07P4Ff8ABQn4T/F/wx8a9f8AHPgL4t/ssal+z98PfCHxm+J3gr9pbTvh5oHivQvgb8QPBmt+OfBfxllHww+JPxY8N2/gzXNK8J+OLGew1LxHp/jrwv4h8CeKtA8a+DfDWpWNtBe/j14H/wCCcn7WnxZ+COhfs3/EX4T3PwOtP2Yf+CUX7Uv/AAT28F/EbxX49+Ffibwx+0L8WfjrJ8PfC/hv4l/D63+GnjXx54v8N/B/R/DXwS0nxHrh+Lng34Z/EP7d8RdO0aw8F3R8Oa5eL7TafsV/toftYeNviZ8ZPEGmWP7Bdzqvg39hD4SQ/C34++FvA/7UKfFbwv8Asl6z8W/i346tPHOi/sxftZeEtGT4V+P/AIp/FLwnoWlWSfGnTPEfinwl8NPFWlfEP4e6f4d8fR6W28oUXTqRoV3VlKFKjDE1KEqXsMNU4j4sy/D5zLBVquGnicXPJ8u4YzLMcpp4mFfDU8xx9aGCw8sTgcJgOiuqVOpKV1JRxNac8HRc5e0lQy7g3EvLMJmKp16MKGJnmnFrw+aYjD1qH13KMBl08VzUMZUzL9Zv2M/2ufAP7b/wL034+/DXwj8TPA3hrUfGPxG8DN4X+L3h7SfCnj/S9c+F/jnXfh/4ji1vw9o3iLxRb6Vv1vw9fSWlpdaomrQ2jwprGm6Tqa3Wm2vmHxE/4KIfCX4a/tEw/ALV/AHxh1PSdO+IXwc+DfxC/aE0XR/AT/AT4SfGv9oOykvvgx8IvHupat8RtI+KE3i/x0l74IhivPA3wr8a+DvDFz8VPhnF448V+F/+EnDWfyt+w1+xj+3D4O/Z78f/AA/+N/7VHiP9nTxjf/thftU/F3QtU/ZR+Ev7Pmlap4k8HfFD45/EnxnbXfiv/ho6L9vLwpJ4a8et4itPiD4R0Dw7Y+A/Hnw40bUdP8B+Nte8Xa3pOraxf+Y/G79kD9pjxJ+0J8efhT4Z+D2ua58G/wBqj9ur9hr9sTVv2n/+E3+EVt4G+F/gz9mbRfgJc/Er4f8AirwRqHjnRPjPffE3xFrf7MlhpngE+CPhR4w8A3MHxT0fUPEni7w5H4Z8QW0VU1h6mZZTTb9jgcS8ieL55TquCxuJ4ap5vCrXjSoRwzwWWZlxDjKeIrQoOjmeQ08PWwNejXp4LHYzUoUM+vKMqmFfE6wVSnT15cvxGbU8nq4fDqvXePqYp4XLPZYXD1MZDHYLG1J0sbSq8mJp/cPw7/4KR/Cn4k/GDQfhxpfwp+O+j/D7xz8aPir+zl8Kv2mtf0L4cQ/Af4r/AB3+Clp42ufiN8NPCUWlfFLV/jfpF7o83wu+K+maf4t+InwV8C/DjxPq3w18Rad4W8aazcah4PXxR2v7cn7dPw+/YP8AB3wa8VeOvht8XfizqHx8/aJ+G/7Lvwy8D/Bez+Gtx4q1n4r/ABYt/EMnguzu7r4s/E34SeCtH0S+uvDs+m3Ws6p4wtYdPvL6wkuo49ON9f2P57p+wtd+KP28fgp4r+Ff7Knx/wD2ZPgt8Dv2mvjD+078VPH3xN/asj8S/Ar4weN9W8L/ABF8NeH3/Ze/ZA8D/tT/ABy+Hfw81T4q+P8A4n6t8VvH/wARfFXwL/Zy8baV4a03XNFhhufEXxP8V6Tbem/8Fnv2O/jH+2h4D/YT8EfCTwfr/iyw+Gn/AAUt/Za+NnxluPCvxQt/g/4n8G/AvwQvjq0+Ivjnw744t/HHw+8YaXrnh2016zm0qX4YeII/ida300GpeDIRqlgt1a8+Hi62H4bjUfsa+Nznh7AZnP2kYKOWYnMskwecZpWqVKMnlyhLEZ9Z4rL6H1LLcDg8yrYSpRre2r71FRhjc75PfwmGybiHG4GMryn/AGphqHEmIyjLYKE6ccbKWGw3DfMsLisTTx2Y43GYXDY1SaweCxvE/wDwXO/Z58H6LrVn4g/Z1/a3sPjh4Z/bS+FP7Bnib9l2XQP2ek+M2g/HT45eFdU8X/COe716T9o9P2frv4feO9M0i6TR/Gmj/HPU7OKZobjU7ew0t31GP6a+JP8AwUY8M/Brwx8JYfix+zX+0v4K/aD/AGg/iRqfwx/Z9/Y0jT9nXx7+0j8ZtV0G003V/E/iPwy/wp/aJ8e/Abw58P8Awf4avrrxV428d/E346eAvDXgvQdIupfFN/pF9qfhew8Qfz0ftCf8Er/24NH8O+LfgJ4M/Zv+JHx++E/w3/4LT/s4/t2+CPjv4T/aK+FXgz9qf48/sy6l4N8c6v8AFbQfEnxq8dftBfC3416x8bf2eNdvbX4YeBPil8Tvij4c+JmuaZq3hO98IeNIdL8IvrWjfoL8RP2Uf2jrX4z/ALBf7dH7P/7Lv7S1zJ+yM37RnwX+KX7IX7VH7Vngb4n/ALWXj34OftKW3hyx1j4ofBz9o7xf+2B+0P4Ck8Y+A9VWbW9H8NfEf9pnwLfav4S0jUfCGn+IPBsdv4Wsb2sK4VsJhKte9Kria2WwxUbSpSwtOtwPwpmr5aEo4meFni+MsfmfD2LxEpZ1RyWjPG4jF0Y4fh/E42tniY+wrShSar+xpZnWpR5ozp4qUOKuKMHhI1q9N04VFQ4VwmTZzHBp5LXzWsqWAp4/A4vOKccJ+nmr/t8/Dr4X/Av42ftA/tX/AAs+OX7Fngv4AWuk6p8QYP2gfDngnW7iXQ/ET29n4Z1XwR4m/Zy+Ifx++GfxGuNf1y4Xwxb+EvAvj7X/AIgaV4jk07S/EvhHQpPEXhd9c86+H3/BTbwXrfxe+BfwW+N37Mv7Vv7Hvin9qDw7r+ufs56h+0l4f+B6eHPi1qnhjQbLxZrXw/tNR+Bnx6+OFz8O/ibbeErx/EUPgP406f8ADLX7620/VdMsLa58R6fPoi/jB4p/4Jpf8FB/2oP2Xv8Agqf8JtVh+Pfwl8PfEz45fsqfFP8A4J6/CP8Abu/a1vf2pfEfhnTf2fB4U8feM/DPijxrpP7Rn7WUngnQviR8Q9H1Gxhkj+K2r6iZpbK+1K103SbCz8n7s+Kvwi/a8/4KGftR/wDBPHxt8R/2R/iB+xf8Lf2J/iXqn7TPxK1/4w/Fn9njxn4l+IvxRPgHU/B/hr4S/B7Qf2avjZ8Zje+FotY1i61XxZ45+J2qfDgT+HbaCwsPCOr3d/e6dDjXnNUvaUY82IqPJpywfI4wweUY/IMHmGOzB1/a1KWJzvLcTWzijicmw+LrVIZhw9Ry6nga1XibJ6UuSrOrHDYjli3OlDiBUMQr1J4vNcuzetgcpy9YWNGFShk+Z06eBrUs2q0rYjL87njZ4jLafDOZ4nGdF8C/+C/X7Ev7Qf7Hf7SX7Z/gnwt8f7Dwb+yt4t8L+FPir8LvE/hD4e6Z8ao4/G+seHtE8HeK9B8OWnxU1LwlqPg/xPea/MdG1i68dadJdR+HPEqfY0udPgt7z9iNE+Jfw78SeL/FPw80Dx34O1j4h+BNL8La1468AaX4n0PUPG/gjSfG8GoXXg3UvGHhWyv59c8NWPiu30jVpvDd5rFlZ22ux6VqUmlS3aWNy0X8V/jX/gjB/wAFFfCf/BMD9mTw18DPg3ocX7VOreAfGP7Ln7a3wD1L4mfCmxPjL4DXv7VniT9ov4RePdK8dDx7F8ML/wAc/BXxLEt7paf8Jde3l74I+Knjbw5DF/a1vDZW39c/wz0vXrP9pT9oG9v/ANlTwZ8NdGu/BHwIttJ/av0rxH8PNQ8a/tM3dhpfjKPVvBXi7w7oOj23xE0Gw+AMkttpvhq78d63q+la1F471KTwbBpsFpq63PfXp0Y+1VOcW6GPxeXTSmpRq/UMNS5MwoTvarhc2pyoZnCpDmw2GxGLxWRUcRisVlVapPbEt08Vi4Uk5YdSq4nCVF76+q182weDo4aqopzeIwjeZUYxhz1a2Bo4HPsTGjgcVVdHk/hR+298Ovi58c/jr8B9J+G3x98Ka98B/AHg/wCJupeIPiJ8KtT8G6d4/wDB3jDxH8SfBttqfw48Falen42X/wBi8XfCTx1okMXiv4UeED4zt9P0nxZ8MD488B+LPCXivXKnwK/bo+Hvx88PftM+ItA+Ff7Q/hL/AIZa8Vz+GPGPhXx18J72x+Jvi2OT4T+EvjX4d1bwH8IvDup+JvilLc+L/h/458NXmifDnxr4P8E/Gux1+/fwX4s+F/hnxlaXmhQfLXwyuP2lrf8A4Kg/H34z67+wx+0Z4a+C3xI/Z5+DXwE8OfFPVfH/AOxTd6H/AG78CfH/AO0n4y1Hxff+GvDv7XOu/Eq18E+PbD4j+E7HwDIvgWbxeNTvZ08eeD/AljZXd/Fzf7Jmuftb+Afi3/wUm+J3iX/gnh+0d4U/4Xt8Qbf9oT4I6N4y+LP7DUcfjK/8B/syfBL4SaV8H9b1P4c/tb/E+TwZ478ceM/h5rL6NrWo6VefDnSvDkltqviPxppWouNCPHRlTlh6tSvKrBLhnMsbCdOnL6xHMsJxDhsPQX1Z0qtStjcVkH1nF4fLqdCNSVWnJRwmIqYnC0KfZUhTjj50acYVKMc1yWjSTrxjCthcVkGEqY2nLF8yo0qNDPKuIw+Kx8mqUOSFSM8LhaFb230l4T/4KF2Wval8Y/AviP8AZH/a9+HXx5+EHgj4XfEWP9m/xD4c+BXi/wCK3xM8G/Gbxbr/AIA+Huv/AA61b4L/AB/+Kvwa/sm+8c+F9e8O+KdV+IHxZ8A6V8MItLvfF3xVvvBHw/s7rxdBZ8Hf8FALfx74V+J7eGP2Sv2tNR+OPwd+L+kfBT4h/sqR6R+z/wD8Lk8OeKNe+H+jfFnRta1Hxqv7Qzfss2HgTU/hlrun+LdP8baj+0dZ6DfzTW3geyurj4m6no3gjUvjH4J+LP26vAfg39pr9pHxF/wTW/aD8a/t+/FTwl4VuV0zxn8WP2D/AAb8GpdL8L+IpNJ+Gn7NXwj17wh+2v8AFDXNL+H3wa0vxz4y8e6z4t8e6R4L1T4zeIh4/wDFl3P4O1rxf4J+GfhOz8N/BHxi0b9nPx5oXj/9gn/goJ4v+J/xi+Muj/Eb9qTxn4Q/af8A2Vf2U/2gfi/431jwxOJfiH8G9f8A2bf+Cj0dn4M+Gfw9m8AfDf4S6d8Htb/aY+HV9oXwiuNDsre++M+oaZ44n8RXKMo/WHUUFKGAoPko1lKKx9XOsDGhTouNPFqoqGURzGhntVVsRRqY+rgsTk8aOV/WcdhuOE4NQUfazUsbiYQqVKTpueGo5PLnr1qc/YTp0a+bzo4rJqcoYfFRy5zweaueaYWphsT9cQ/8FFvDviX9nXwT+0b8Iv2Xv2svjppfie1+Klz4q+HHw58KfB/S/iL8H5/gbr2p+DfjBofxOuPir8bvhp8MIPF/gfx5o+peCB4H8D/Evxx4y8b61p+rah8MdC8ceFdB8QeI9KZ8Y/8AgqF+y/8AB34bfsifFKWbx78Q/D37bmu/Cex+B1p8OPDVjqGtz+E/i9qngHRdH+Kni2w8Ta74Uj8MfDXw7q/xU+G2k+L9YubqbV9O1jxz4Y0TTdB1jWtWtdPf4G0j9mT47eFf2Dfhr+y98X/2Nv2nfjH4MvNT/aNufDnw3/ZF/a7+EH7OfxK+CPw38TeL9cPwG+D/AO0hqGh/tF/sqfCn9oK5b4V+NdQ0z4260vjT4++FvFPxO8P32s+MvD/xtuPENx8TNR8X+L3/AATM/wCCo2ufA34X6qvx7/Ze+IXxhttL/wCCbHgrxH8Mov2YLq2034UaV+y98aPhl8QfHV58LfHGgftUfs4/CS28AWvizTde+Knjvwj4X/Z48Ca98S/DfhTw58L/AAlP4cm0H4f3ega0FTnjaarQccFU4h4VpTlGdKlUo5ZmGIzGGdYf2dTE1klhHQy/D4nEqvicFlsJ4vMYZ/mOExuDeXNxapxSqR9rHL+JFZ+0lDE4rCYvL6OVV4Vlh4ezbwdbH47DPEYXBVc4nRw2GeSZbOOKR+0nxi/bv+CvwV/ao/Zw/Y91/T/HniH4u/tLXWqReH38H6HpOo+FPh3Z23hrx34l8P6t8V9a1PxDo1x4csvH8Pwv+Ium+AoNF03xPq+v6l4I8UMdLtNL0PUdTt+C+Hn/AAUl+E/xH+L2h/DnTfhV8dtG+Hvjj4z/ABW/Zz+Ff7TniDQvhvB8Bfit8dvgnaeNrr4j/DXwpHpfxS1f43aPeaNL8Lfivpth4u+IvwV8C/DfxNq3w18Raf4W8a6zPqHg9fFHwT8V/wDgn5/wUQi/at/Z++Nvhv8AaB/Zz+LOmXH7ecv7Q/xL1nUv2VPG3hzxJ8JvAlj+zH8V/g14a0R9R1n9vt7fxj8N/Cuh63beBvCHgTwD4O0HXdN8d/EC9+MOuy+IUTx/p/inW1H9gi48eftvfCXWPhh+yv8AtBfswfBL4P8A7Rfxs/aP+LPxB+JP7VsPiT4HfF3xn4h8H/EjwnoUv7Lf7IPgn9qX46/Dn4d6v8U/HvxT1f4r+PfiN4s+BH7OnjTSfDem63o0VtdeIvif4s0i35acpqjhZunGviKizFYjDup7BUWqOQY2nJucIUJPL8Jis7wdFxzB/wBr5rgaf1WliFWeXUNsWqS+sKg504xy/C1sNVfLX9tjU+L8I6FqUp1UswzDA8NYmUK2Ewv9m5PjalPG4jBzqUs5qfdf7O//AAUd+D/7R3jjUfBeg/Dv43+BbfU/hl4r+OPwS8X+PvCvhOTw9+1D8D/BHjlvh/4n+LHwG0v4e+PPiB4/1Dw7Y61e+EL6z0L4j+Cfhr8Qtf8ADnxG8AeIvDfgvV9J8QfabXrfgV+3R8Pfj54e/aZ8RaB8K/2h/CX/AAy14rn8MeMfCvjr4T3tj8TfFscnwn8JfGvw7q3gP4ReHdT8TfFKW58X/D/xz4avNE+HPjXwf4J+Ndjr9+/gvxZ8L/DPjK0vNCg/PH/gn9+yv+098PPiP+yVF8Y/gdr3ww8K/wDBO/8AYZ+KH7JuleJ73xz8HfFVt+0/488deOfhHFaeN/hDZ+CPiP4j1vw98OrXwP8AAKz1qUfG/Q/hB4yOvfErRdFHhn7L4c8Q6lF6L+yZrn7W/gH4t/8ABSb4neJf+CeH7R3hT/he3xBt/wBoT4I6N4y+LP7DUcfjK/8AAf7MnwS+EmlfB/W9T+HP7W/xPk8GeO/HHjP4eay+ja1qOlXnw50rw5Jbar4j8aaVqLjQj0zWEjHE/v61SnT4ezzF0sRTw9SnWlisBxhLA5VV+qTpVqk8yzThCis2eUwg60cbOuo4CLxWBy3B1yx+tyhyU3H+2croex9vGNH2OJyPC18bh6eOlNU3gKGcYipRlmlS9OlBRoSxbWXY/E4r66+En7dGi/EXxV8Z/hv43/Z2/aW/Z++MHwR+Ffhf43a38Hfih4d+FXjXx94w+FfjKbxvp/h3xV8NU/Zl+MH7QnhjxlPqHiD4d+K/Cw8IWniaDx5B4isbWxuPC0UeraTcXq/Cj9vT4e+N5P2jNK+LHwy+Lf7JfjD9lTwZ4b+KHxn8FftFH4QtqXh/4ReL/DvinxJ4d+LFl4m+BHxd+Ofw11bwVf23gLx9p87WXjp/EOj6v4K1+x13w/phSwkv/lX9kH/hqWFf2lPjj8ef2Gfj/ov7YPxa+HH9sazqfjP4nfsgeFfhTf6b8Potb/4VD+x38BfEvwW/a0+PXjrwjoXhdvFniO4t/ir4/wDCHhGPxz4513xn8UvFV94F/tnwx8OvCHy54I/4J+ftVfEnxP8AHmb4XwePP2G/gh8RPFX7K/jTWPAn7fmp6X/wUF+OHxx8ffAfVfGWr+LbT4kfEL4YftveLPilqn7PviXSx8FPDmjeBPG/7bPimCBfA/xK8N2Pwm8GeBviDrB8Y5zhU9oqHLSp1a2DoqdeFSlicLl9WpjsTGWJnD6zQderhMFTpwx2HwuMzJ47G05yy3C4XLcfg8yoc9OVNwnVcqs6WHxjtTlCphsXmNGFHLlUpYdPC11ShjMRUxtXLquNw+X/ANn4Gth3muIxWZZXj8sxf7E/sZ/tc+Af23/gXpvx9+GvhH4meBvDWo+MfiN4Gbwv8XvD2k+FPH+l658L/HOu/D/xHFrfh7RvEXii30rfrfh6+ktLS61RNWhtHhTWNN0nU1utNtfqmvzI/wCCV3wF/ao/Z5+Cfxa8I/tVap8N7vxL4k/at/am+JnhSy+HvgO48GoPDPxN+PnxF8dW/ijUJz8ePjnZ3dh8QU1+28aeFPDRvdD8QfDfw5q1l4G8ZTeKvE+kaj4ju/03rSuqN6EqF1Cpgsvryi5upKnXr4HD1sTRnN0qDdSjiKlWlUTo0XGcJRdODjypLnVbHU52ao5rm+HoTjFRhVwmGzTGYfBVqajWxEZU62Dp0KtOpHEV4VYTjUjWqxmqkiiiisSgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigArgfEfwp+F3jDxr8P/iV4t+G3gHxT8RfhNJ4km+Ffj7xH4O8O6341+GkvjPS49D8YS/D/AMVanp11rvg2TxXokMWj+JH8OX+mtrulxR6fqhurRFhHfUUJ2lGS0lFtxktJRcoSpycXunKE5wdt4SlF6Sabu7SWtpwnTmukqdSLhUhJfahOEnGcXdSi3FpptBRRRQIKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoor8OPg98LtX/bS8D/ALVX7S/xl/ai/ac+HHj7wn+0Z+1j8JvhTb/BT9pj42fAX4Y/sxeDP2X/AIt+Pfhf4Ee9+DvgPxboXwf+LfiaU+DF+K3xE1v9ozwB8Y7PxddeJH8K6ppX/CsNM0fwBpnPiMTDDU8XXqxl7DAZZjM4xcockqv1PA18Dh60MNSnOCq4qVTMKMqar1cJglCFVV8dQrywlDF9FPDyqxoOMoqWLzTBZNh+ZVHBY3H4TM8bRniHThUqwwsaGU4tVZ4eji8V7WWHhSwdaE6tSh+49Ffz7fsnfE74of8ABSnxR8GfBX7SvxE+MXw58P8Ahf8A4JtfsYftT694M+AHxT+Ln7J2qfGT41/tNX3xi0bxf8RdT+IHwN8b/Db4xSeAvAtj8KLK28L/AA28P+LtK+H0Ws/EjVtQ8c6Z4v1PSPh1N4TxP2hPCXjPR/2/fAv7Oj6D/wAFPP2t/hv4D/YE8KeINO8N/s3ft66r+zl4w03xC/x+8deHIfiF8XPEf/DbH7Ddn8UdZk8LWmmeDl8S6rq/xD8d6rDpNtqfis6hrM1/4lv+/E4athMzwuUVfZPF4zM88y6lKE5yw8FkGE4kxOMr160qUFTVZ8NV/qsYxqU4UcXQqZnXyzEUcdg8JyqcZUMZiVdU8BgcixeJTlQcnU4iqcNfUKNCUK86NeNOjxPhJ4qqq0f32HxFHA08fTnhcRiP6JKK/nL1z47/ABs/Zo/4KL/tRfGrWPi38Stc/Yu+DXib9kX9mb42fCXx58RvEfibwb8F/AXxq+Cvgm78GftM6JF4jvfEH9n6/wCAPi/c2+n/ABu8Uvq9vc+Kfh38SPE/jrxvrOuXfw50SaHzbVv2yLOz/wCCVn/BPH4bfGz9szVv2ffG37bvxBfwP4s/aw8b/tBx/Czxn4L+Fvw38aeMfid8XfFdv8dPGHjDQtW0TxFrngvwZpnwb8M61beIv7atda+JXh+PS3jeGFovPliU8PGvQg6kqmMwuBhSqSp0HDEZhilTwP1io5Tp06M8DiMvzHFYmlLEYbC0sTiMPCriMTl2Lpw1pQ56vJVl7OCy6WaSqwp1qt8Jh8JUxGN9lT9nCrUxWHr4XG4WGBcYY2u6WFrewpUsywTq/wBPtFfkz+x/8evif+3V/wAEr7nW/gd8cfBkP7TY+Fvxd/Z3s/j9oes6R498ER/tJ/CRfEfwkT4xWWsaZa+KdI1vwr4u8WaDpnxX0i+srLxJbz+F/FGm3lpBriNCLv5r+Ef7YHgb9hb9nH9r28+NOg/tdfCn47fsv/s4+BPjf8UfgV+1v+1Brf7WOieI9T1mw8U+EfC/xR+AX7R3jz4q/Fm/1j4b/Gj4paBd/DmPRNW8dfDUeHtR8IWGs6r+zv8ABrXPEmu3Pi/pxsqeCnmqlKdangMHDHYKVKlONXOaDp43Fynl9DEewlPky3BrMHTu8R9XxVCs6CwtPF4rCrC06uKhgOSMIVsVjamX4ynOrD2eU4qOKwGXQp47ERcqVP22aY6WX06kuSh9ZwlehKssVVwOFxn79UV/MR+x7+2FLY/spf8ABSv9nXw5+3bov7ZPxU+AX7JNx+094K/aU8B/tD6L8dNbsb/4p/s+eIF+IHh2z8c+GvFPimTQL34UftKfD3x/rvhPQY9Xtv8AhCfAfxB+Gei6Pp2maRp2keb0/wABP2nfjr4R/Y+f9gvXPjD488WftqeP9f8Agj8LP2dPjB488X6v4k+LfiX4Jfto+AtS+MGj/tEP4t1hLbVvFHiL9l34Z6H+0rZzatqF/fajrPiH9lu1j1rWJ9T8UWt1e6exrSxOOwVL2NXE4TB8M1aU1VlDA47H8S4/MsnpZbhMdUpQpznhM3yzE4WriuT6tUw+Hx2YRlHCYDETWSq0fY4PEynOGGxOIzv2zlSlHE4DLclwOVZpPNcbhZcs6NCvlmc4DEKhKSxdGri8JhpUZVK7dP8ApQor+cH9nHxH8WPjn4G/4Ja/si+OP2hvj1p3w7+KHwS/a++Lvxm+IOlfGX4m+Hf2jvjvdfs0fFn4deCPh/8ADi//AGlfD3iDTPjD4bsJl+Jr+NviBrfgnxr4Y8eeKrXwTo/hqXxXZeD9R8U+H/E9v48fF744/sc+Jf2zv2ZvgX8ffiVdeA7LSf8Agm5L8NviX8avGPi79pL4g/soeIf23v2qvFf7N/xceD4ofGufx/4y8cQ6P4S0rSPi58NNC+NPib4kx+D/ABTq00Yj1H4by6N4A0rOl/tMcLLDL2n9q4mthMjUnGk8fXp5rLJ6ccS5y9nlsa+Nw+PhTnXnOKhgnOo4RxODdfaMJ+xVapal7ChgsRmKcuf6pSx1XD0YqjyXnj6lGeLwk69OhBNUazlTdWrQxNGj/RnRX46eLvhhd/sP/tM/sGaf8E/jd+0z4u0b9o/4v+N/gV8bPhn+0F+078f/ANqex8beE9I/Zz+L/wAWNP8Air4eg+P/AI5+J178LPF3gDxr8OdA/tTVPhXeeAfCGtaF401XQvF3hnWVHgy58JfAH/BMHxj8Yvil4i/YX+Inwq8a/t/+MfEGsr+0RqH/AAUP8UftG69+2hrn7LPiH4fNpfj60+HX/Cpb79qyW8+BV98QIPjNbfDCHwXJ+xQ4g0/wPZ/Eaz8ZTW3hYR28ic4c01GXOqNHHTr8iftI1cJTqV4unSlyzqYKeGjRr1sbL2X1aOJpU3QqYiGIo0M6vNRhKc48t8PhcZQU5RtUoYmtjcNChUnB1IUc0qYrLsVhsLgOapDE1FSmsVToV6dZ/wBRVFfyi6F8TPjL8UPg/wD8EYdK8Ut+3Z+0aPiv4E/bV1j4oeBv2Yv2wfFX7Pfxk+J+o+CbnQT4S8Q+MPinqP7WP7J//CS6Z4G+0TSRaf4h+Mck6W9x5OmaHqfzwJ6R+1P+0j8ef2bf2svg18DvhxrXx8+A3wZ+Kf7F3wF8I/E/4m/Hz4v6p8e3/YRtvid+0J8QNA1z4z/FG/8AEvxe+Nll46+Osl02g/BHwx8WtZ8afEz4YeEvFutaD4q+JXxD1z4XeE7TQPF2dKpKti8DgYRX1nM83xWTYFTnGnTnicPledZhTlVlU5ZxpV62TvCe1oUsVRoPEwqV6tOpB4eWtSEKWFxWNqVFDC4DAUcxxtRrmlSw9TOMtyup7OFNz9pUo0sx+uLDzlRxeJ9g8PhMNXlVp1H/AE5UV+Yfw0k8RfD/AP4KVp+z9pfxB+KevfCrwR/wTY+G2p6T4c8ffFHx98RnvvFFp+0D4z8Ly+PPEup+N/EGvan4p+IuqaFp1pp+uePfEF3qHivWbeFIdR1a4iVI1/M74+fEj9sPUvAHx+/4J7fAb4yfFfTP2svB/wC3H8WfFHwr+Jer+KfF8vje5/Z10P4P337f/wAJ9Ml8ape6pf654A1nxvq3gr9jjV7fWdQis5vBFxqvhK7tZPJt9OulLFYaOHpY2VV08DOnm+Lq4qrBxjh8vyTjd8GY7FSpwdSrWrU1GrnqwGGjXxdTLMLjY0IVcRh/Z1CFGrPEVsJaCxVGrleH9h7WClPEZrwdHi2hCNSfJShS5qlDI/rFWpTpPNcbgIXjTxSlD+m2ivyl/Y3/AGi9S/bS/aT+IHx/8E+KtZb9nnwN+yh+zX4R8M+GtJ8XeIW8H33xx+POgzftGfFGfX/CZa08P3fi7wB8Ltf/AGe9F0jWb3T5Nf0GDxd4s0oS2I1TUbFPzX+EFj47+FX/AATZ/Zp/4KJeF/2lP2r9R/aM/wCFj/C2bxroHxR/ax/aO+OPwo/aE0j4lftPWHwc8Q/BrVPgb8Y/iH8S/hj4auvFfh3xJHZ+Atd+EXgjwR438IeMdN8O3mg61Fo51/Q9b6qlGrh8ZTwWLj7Cs8RRwmIjFxxDw9bGZvisty+ovYuUcXhcRQoUM0nUwU6+I+qYulSwWEzDG2w0+enVjWo1a1BTlFUaGJoe0pzoPEUp5VhsyxNPlqRVTD4vDV69TK1SxFOnQljMNVliMVhMKvrC/qCor+UHXv2qP2jv2ebb/gpX8S/iF8dviZrnwF+P3xg/4KEfs5/CzXfEXxC10y/skftM/BLwr481X9n2w+F+pSutz4A8EfGrwnZ3XgzSdN0TWdK07w98afAXw+fw3p0fiP4p6zeXH1L4r+Mvxs874qW2m/FX4p/aLX/g3z0X4x6PBY+OfFvnW3xouW+IKf8AC1NNit9U3w/FCdrOyX/hOLVV8Vyta2o/tRjBCF8d5pT/ALMjmipTdJ8PZdn86acfaUv7Q4G4y47jl9Vq8IYunlnCFrNvno53lON5YUarieh9TksyeWupFVP7bxmTwquMlTrLB8Y8JcFyx9FS5alTCSzTimdNz5FFYnIs3wkJVJ0Y1H/QzRX5LeOPit4xg+DH/BHzWbD4k+Job74v/Hb9mjSPGOq2fjHVY7v4oaR4h/ZU+Lfi7WdM8TX0Ooibxtp2uaho9r4n1Oy1SXU7bU7zS7fWrqKeeyjuYuK/bX/aN+JH7HH7SXxW8V2ev+NPEXhT4/fsC/EjUfgn4D1TU/EOreBNJ/a3/Zw8VWGneFPD3hfT7W5v/wDhEtd+N+k/H/w5b6tDoWjQyeI/+FWRX5e61LTirevjqdXB4jNsLGm8RXyvPuI8gUYyhRhicVw7wxg+J5zVavKFOhHMKWLjluBjWkufMnQoSlFYiMo+dga0Mbh8rxHPChTzPJOH88i6zf7nDZ/xFiuH0pckZc6y54StmmPqq1OlltHE1028PJS/Z6iv5xPgJ4u/aF8S6Z+y3/wTF+J/x5+KXiv48fA79q345+Hv2pfjDo3xb+IHhX41eOv2W/2ffh2vxT+GHjnXvHPh6/0rxZNd/FIftCfsg+HfFl5Jrjw62ur+I7Wa7vbn7cLPF0vxb+3Dc+Cf2xfBPxN+L3xI021/4JMfst/tKfDJPjDoPj4aHr/7W3x38cfBvUPHnwH+MfjvT/C3iCfU7q8+Ev7K+qfDLxRrsHi6K3ttT/aR+KfifxJp1je3vww8O+I25cwxFPAYPMccmsThcLlGN4iwOIpXjQzLh7B5TRzFZqp1VCeEWLxWLwWTYTBV6f17+08UqWLoYSnQxNSl2YHDVsdisFhYU5Up4jGYXLMVCrF+2wOZ4vOcVlEMNKjTU3iKFBYSeYYvMKEpYKlgq+DlTrVqmLpQf9KtFfy4fBzxZ8X7P4K/G34pfs9eNv8AgoJY/Aaz/wCCQ3xQ8WfGrxj+154k/bWhuV/bXi8GaVr/AMK/GP7M3iD9uG5Pxmtbq08Mj4t6t448SfAa/tvgOyv8KrzTryfxTBYyW/t/xxl+N3hHRP2fv2vvjZ4g/bH8c/sa+Ff2DvhFr/ijxZ+yd+0v4p+G3xC/Zf8AjJoNra+Mvid+1B8bfgzafEH4f2P7X/w41XwTe6Jrms6V4stP2ltQ8LzfDXxBpq/sy+ONB+JPi25n761COGx2KwmIrU6NLL6+DpY/E1WqcMLTxWK45wcMVV53GFLC4mfA9TFZbicTVw1DGZVn2R5lXq4GjXrqhw4atLGYbCVsPSnVq5hRxFXAYampVKuKqUKPBVephaapxnKpi8LHjONDMcNh4YivhsfkWc5fQp43FUsPCv8A0QUV+bH7J/xO8Q+Of2zP+Cjuk3PjzxH4o8CeHr39kPXfhfouq6/q17oHhzwt47/Zx0/XLrU/B2g38/2Hw5pXi3W4NR1XUH0iw0+21fW7fULm7WXULe5MfI/sB+N/2qfiR+yd/wAE5fHfhrxd8NfHvgDxV4K8Qax+1T4y+Mmv/EbxT8Z/Efh258MeIz8OtU+D3iKwu77RdY8SXHj4aEfGF78Rry4sZfAgvjoUra0LOuWLnzzpTpVKVSlDButCpGUZ0KmLddeyrRklKnUoyw9WNWM1GScJrlvCSW1OcK1D6zSnCpSdGpWpypyjNVowoyrxVGUHKFSdZLkoKMnGpUlCMZWlzH6q0V+Av7UvxO+OHgj4oft4fsXeGfi58V9A8b/tean+yJrH7JPjtfEviyXXPg7pH7Uuuyfs2fH6X4O+J7K/vtS8Kf8ACg4fhN4p+P2j6Npv9i6f4Y1rxhHqEBtNPv5buHzTwh+1f+2d8Y/B/wAGx8H7yw8X/tKfsP8A7C/7Q3xF/aV+HOo+K/GsPhL4qftleA/Gd3+y74M+FfxK0Xw/rngwa/p/j7xD8FP2r/EfhtPEWptY6L4zsfA/jZLW6ttItZNQilXpVMNPGOpGnhqcasJV3JSw/wBbyvJMfnfFGEVeLdNPhung6GDxNaco0sZj8wwmDwbnivb0KW06FWNZ4eMU6yq4SE6c5KjOnDOsdgcBwvVqRq8rUeIKmMnOjJKVLCUsHiq+Iq/VqU8RH+kWivxO8f8A/BTr4neJPAfx5+OX7LXhn4P+P/gv8MPA37DNn4GvfHlx4w0258cfHD9rPxh8PfEmu+Eta8U+GrzUbbwv4V8HfAH4u/CbVZb2y8GeJNe0rxh49j1K503XtP8AD9x4T1Xy/wCN37bn/BSf9nrTv259U8Uav+w9470j/gn94A+Gf7Q/jXVtA+CPx68Gaj8ePhT8QPDuqeI9S+EnhfwpqP7S3jK2+CXxC8K2fw7+Iv2H4zat41+Nvhvxdc674Ks5/gh4Ni0fXNR1fplSqU68sPXhLD1adWpRqxqq6pSp1PelOVL2i5JYVxzCjKPN9awtSjDC+2xtejhKmVBrFRoSwz9u8XKhHCQhGcamKlicLQxFKNOnUjCUZe1xNHBTjXVKVLFfWJVFHB4LH4vDf0A0V+Hv7Vv/AAUz+JXwH/aM0Hw14R1v4ZeMfhvpvxz/AGV/gt49+FXhz9ln9rn4oeKNPg/aO8UfDnwxd6/4/wD24fCF3ov7I37MfxK8ML8TLTxRoP7O/wARfC/j3xN4y8GaL4Q1k+OdAvPjn4Z0fwXw/wAIv+CmXx1+Pn7a/hb4K/DP43fsS3vhFP2lP2s/hr8aP2b9H+F/jj4h/tR/s+/BX9k/W/GvhD/hbfxW+Jnh/wDa10jwf4R0z42eKfCvhm28Ka74g/Z+0rQfCsvxb8HaLpkHxYu9J1LUNRmlF1KUa+kKPNmCqVJNS9lTyzD5Li8XiJQpe0q1aFPCZ/l2InPDU67oqdejiY0MVhq1CE1ZKlh44pfvaVWOVOg6SblXqZzRzWtgKEYz5HSrVf7GxtNLEqhB1Fh1Cc44qhKp+/VFfzt+GP8Agrf8bX8Y/FbRpb34QfFjRLr9hz9rH9rX4R+I/BX7J37ZHwU+GHhvxL+zj/whc2m+D9A+Pnx91nSvA/7fPwn8WW/j2D7H8fv2dtB+DujalYeGbPxJB4T0zSfih4ci8O/Tfgv9tP8Aar8B+ONY0j9py4/ZFg8N+O/2CPGX7bvwv13w83xL+Dvgj4M6j8OdW8J2HjX4T/HT4peL/E/xbufHvgzTrf4o+A7xPj/4W+Evwou47DRfFuoS/Ad577TdI0uIPnjfSEvqVbHclSdOCUKC4vnVpOtKaw6lGjwJxViFXdZYCdDLISp4yUswyyOM6KtCdKoqTtOcswp5dTjTvN1KtXFcL4KFSMUub2bxfGXD9CUJKOKhPF1XPDxhhMXKj+xNFfkb/wAE+f27vin+0Z8cf2hPgR8ULvSfGE3ws+FnwN+MnhD4maZ+xb+1j+wU2taH8YNW+K3h+78LX3wM/bB8UeM/iDrcHh+8+GMGq6N8W/DXiBfBnjK08TXOiW2h6Rqvg/UZ9U8s+Bn7fP7X1/o37C3xw+PVn+zbcfBb9tzXvFnw5tPhf8IPAfxMsfit8LvFOg/CD4rfFfw548f4n+L/AIw6xoXxF0Dxdp3wU8Qx658NNN+CXhTVPh5feNdE0ez+KHxKi8I3HiHxu6/LhX/tMlQgqEa8qtSM4wjz1MRh4UnHl9q6ssXhq2EXJSlS9rD2ntfqso4h5UYvELEewXtpYaMak6dL95OVGWX0849vBRuvZxyirHManO4TpU/9kqQhmTjgZfuLRX4tfA79uP8Aa28RXP7Anxr+K9r+zldfs6f8FINSu9K+HHwq+H/gf4j+Hfjf+z9J4y+Cvjf9oj4N33jX4teLPi7r/hL46JL8Pvh1q3hr4oaf4e+A/wAEm8O+MvEOm3vh/Ude0XRJoPEHmHwr/bS/4KXfFmy/Yg12xu/2GPC+k/t6aH8TtN8NafdfCf4++I9R+AGufDDwld+P4viFruoQ/Hrw5bfHvSvHfhXwZ4sik+DVhp37P958O/EHizw7ZL8d/iXp3gnUtV8eXVpVqFWph61GpSxNCtPCYvDz5VPB5hC6eX4ipzOgq6bpc9anWqYCjGtCeIxlKnGtOkm6aUZurBUqtHD4rDVfflHF4LE4jFYaljcPGMJVZUXUwOOio1KdPETnhJUKVCpicRgaGK/fSivxB+DH7ff7WP7Tel/szfBz4b2n7Pfws/aM+I1n+21qPxl+K3jj4a/FH4pfBDRdP/YT/aH039lzxlL8Mfg9oPxf+FPi/Vb/AOL3xG8SeHfE3hnSfFHx905vhp4ITWU1e++IesRael7a+F/7eP7WP7Rtz8BPgD8NY/2ePhL+0rr7ftqL8cvin41+GvxK+NnwGgH7Cnxx8N/s1eNj8Jfhr4X+NfwZ8Vzv8YPiN448N+MvC0Hin42yy/DHwRZa3oesD4j6zJp2tulGc+RUoTruvHH18FGlCblj8DlU8ZTzTMMNGUYyWGy+pl+NhiKeIWHxkpYaosPhK/uuVSi4KrKt+5jhsVHL8Y6l7YLM6sa0sPluIcFNfWcUqFR4epR9tg5e5z4qHPG/7aUVzvhCTxbL4T8MyePrXw7ZeOX0DR38ZWnhC+1PU/Cdr4pbT7c6/B4Z1HWdO0jWL7QItVN0mj3eq6Xp2o3Gni3lvbK2uWkiToqdSHs6k6fNCfJOUOem+anPlbXNCVlzQla8XZXTTsjOLcoxk4yg5RTcJcvNFtXcZcspR5o7PllKN1pJrUKKKKgoKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvh74j/APBOX9kX4qeOfGfj7xX4D8c2l98Truyv/i74P8CftA/tF/Cn4NfG6+s7SHS57348fAD4W/Ffwd8DPjnd69oNrZeFfGNz8W/h34zm8c+DNO0zwX4yfXfCmm2Gj2/3DRS5VzKfKueMZRjOy5oxk4SlFS3UZSp05SSdm4Qbu4xtSlJJxUpKLlGTim0nKCkoya2coqclF7pSlbdnyt8af2K/2dfj3qngHxD418K+L/Dfi74XaHqfhTwD49+Bnxm+Nn7MXxH8NeC9aXThq3gKz+I/7NnxE+E/jqb4eajLo+jXt38Pr3xDdeDJtT0XRtVfQjqWk6dd23mniL/gml+yR4g1XwNr1poPxu+H+v8Aw8+F9n8GvDuv/BH9sH9sP9n7Xrn4dWXiLU/F6aJ4w1v4G/Hn4eap8Rby78Wazq/inVvEvxCu/FHirXPEeqahrmta3f6peXF1J96UUNJyUmk5Rr1cVGTV5RxNeliqFbEJ7qvWo47G0atZfvKlLGYqnOThiKynK0XKtIujTwzitE8PSq4atSw9tvY0q2CwdWnS/hwq4TDVIxU6FJx+eLX9lL4BW9t8dLS48BDXbf8AaY8K6B4J+PMfi3xR4z8af8LP8M+Gvh0PhPpmm+JW8XeItbeYv4ADaDrF9ata6j4jMtxq3iK71TXLm41KXkvgd+wv+yt+zfL8Hpvg18KofCkvwA+DGu/s+fByS78YfEDxc/gH4R+J/FOkeM/EnhbRj418V+I99xr/AIi0DQ7vWfE999s8XalbaPpmk3mvTaPY21hH9aUVUW4VZV4Nxry5eatFuNWXJhcwwMOaorTfLgs2zXBxu/dwuZ5hh1aljcTCpLjGVKFCUYyoUk1TouKdKmnXwGKahTa5IJ4nKsrxLUUk6+W4Ct/EweHlT+dn/ZP/AGfXsf2idL/4V1aR6Z+1f4gXxd8e9Ot9d8V21j428Wr4H8MfDr/hK7S0t9dit/BXihvC3gzwrDJ4i8AR+FtYk1rQtP8AFsl63i2H+3D5LoP/AATi/ZD0O1uob3wD43+IF9qPxG+EXxT1bxR8a/2gP2ivj7491zxV8A9cufFPwXtfEHxG+N3xX+IHjzxB4G+Gfiq91HxX4P8AhZrXiO++F+j+KtV1fxLb+D11zVtSv7r7jopU26UqU6X7udCGXU6E6fuSo08oqUa2UwpSjZ04ZXWw2Hq5dGDUcFUoUZ4ZUpUoONVP3tOrSq/vKVf60q1Kp79OssbCVPGqrCV41PrdOcoYrnT+sQlKNXni2n8+fFb9lb4CfG7xWnjj4meAIvEHixfg18W/2e5ddtvEXi7w3e3nwZ+Oa+HB8T/AWpnwtr+iR6rpOvy+EtAvLKfUo7vU/C2pWL6p4QvtB1K91C6us7Tf2P8A9m3Sfi58IPjxYfCrRofi/wDAb4Nap+z58J/Hj6j4huda8KfB/WG0J73waPtWsTWmtwg+HbBbHWPEdrq/iHSo7nXotL1ezi8U+Jk1f6Uoopr2LjKivZSipKMqa5HFTWbxmouNmlNZ/nqkl8SzrN07rMsZ7Z1G6seSrerFbRqe/H+Jl1baV1/FyfKKv/XzKsun8WBwzpfIfiX9hD9lnxV8Jvh18Fr74darpXg34P69e+KPhJqvgv4ofFz4efFT4V+ItUvNWvNY1r4bfHbwD478NfHDwLqWuR6/ruka/d+FviHpUuu+F9a1bwhq7XvhbUbvR5tfwb+xV+zF4K+FnxK+DMHwstPGfgP40PfSfGiP4zeJfGvx98XfGaS/0230Qy/F/wCJfxx8SfEP4lfFGbT9AstO8N6DN488XeIJPDXhnSNE8N+Hm0zQtE0nT7P6loqFTpqlXoKnBUcVGUMVRUIqliYTjQhKFenbkrRlDC4aEo1FJOOHoRaao01GlUqKph6qnNVcI4SwtRSaqYZ0516lN4ed+ai6c8TiZwdNxcJ4ivKNnVqOXyL8Ff2Gf2cvgJ4wt/iD4L0b4peKPHOm+G7rwd4a8XfHj9pH9pP9qLxF4D8Kak9o+t+Hfhjq37S/xb+Ld78LdH8THTNGHi6w+HU3hi38Xp4f8NR+Jk1aPw3oS6f7b8Hfg58OPgD8MvCvwd+Enhz/AIRP4ceCbK607wx4d/tfXte/syzvdRvdWuYf7X8S6prOu3vm6hqN5ceZqGqXcqed5UbpBHFGnptFaVJOqmqrdROLg1UbmnB1K1Vwale8XVxGIquOzqV602uarNyyhCNP4Ixh8PwRUfgpwpQ2S+GlSpU4/wAtOnCCtGEUvhXxB/wTc/ZG1/wd8DPAsPhD4oeCdF/ZqtfG9h8Er74Q/tO/tR/A/wAZeBrD4kSQS+ONPg+Ivwc+M3gX4g63p/iN7W3F/Y+JvE+tWnlxLFBDDFlD6Rp37GX7Odm+qTap4J1rx5ea/wDAG5/Zd8Ual8Xfib8VvjVq/jL4E3uta74gv/AnjnWPi5438a6p44j1HU/EuttqXiLxbd6z4t1CxvjpN7r0+kwWtjB9RUVlKlSlGcJUqco1JYiVSMoRcaksXg8Vl+KlNNWlLE4DHY3A4hyTdbB4zFYapzUcRVhPWNWrGVOUak4ypexVKUZSUqf1fGYfMcP7Np3h7DMMJhcfR5beyxmGw+Khy16NOcfnf4V/sp/Av4L+IPCviz4f+Fdbs/FHgv4H+Gv2cPD3iLxH8Rvib4/1u3+DPg/XbzxJ4c8IahqfxA8Y+KL3XpdM1i+ublPE+vTan4vuIWjsLvX7jTre2tYryfsxfAuP9pSf9r+PwDap+0XdfB5fgJc/EZda8TLLP8KF8VR+Nf8AhGJfDA1r/hC3mbxHDb3kniQ+HD4rltbW00iTXG0a0ttPi96ord1JynGpKc3UhPH1IVHJucKmayx08znGTfNGeYzzTMp4+SaljJZjjpYh1Hi8Q6mMYQhCVOEIQhOGEpzhGKjCdPL6eEo4CnKKSUoYKll+ApYSLTjhqeCwkKKhHDUVDwL9nT9l74D/ALJngTVvhn+z18PbL4b+B9c8beK/iJquhWOr+JNbS68X+NbyO88Qamb7xRrOuanFBJ5Fpp+laRBexaJ4b0LTtK8OeG9O0nQNJ03TbXwL4U/8Exv2NPgzrfgfWfB/gP4kara/C/xBJ4u+Fvgj4p/tM/tRfHT4RfCzxk1zqF3a+Nfhh8Efjd8ZviF8Hvh1420abV9ZHhnxj4L8D6H4m8Kwa1rdr4b1XSrXWNThuvvqioh+7nQqQXJUw1DDYXDTh7s8PhsHTp0sJh6ElaVKhhaVGlTw1Km406FOlThSjGMIpXL3414S96GKrV8RioS1jicRip1quJr14u6rVsRUxGIqV6tRSnWnXrTqSlKrNy+SPHX7Cf7KHxM+B3x2/Zu8e/CHTvFHwU/aX8a+LviN8a/A+p+JfG0lv4x8ceOfEOn+LPEfiSHWY/E0fiTwrqMvibSdM13SW8G6x4ei8M6nYWl34Zi0iWCNl9C8M/s0fBDwf4x03x9oHgWC18U6T8DPDv7Ndlf3Wt+JtXtV+CXhTU7nWNC8DXOjaxrV/od/BaaheXMs2t3+m3PiXUY5mtdT1m8tAsA91oqI06cIxhCnCEIUaGHhCMIxjDD4XLMVkuFoRiklGjhsnx2NymhSSUKOWYzFYCnGOFxFalOpSlNycpSk5V8RipOTbcsTisfg81xWIk3q6+JzPL8BmWIrP95Wx+BweMqSliMNRqQ+K/gr/wAE9P2Tf2fPGHh7xp8LfAXjDTrzwRD4ht/hh4X8U/HT4/fE34VfBS38UJcW2swfAD4K/E/4oeMfg/8As/wy6ReXvheyi+C3gbwImkeCr/UPA2jrYeD7+80Sf1v45/sx/Av9pOb4RXPxs8BW3ji4+BHxg8I/Hr4UTTa34m0OXwp8VvAhvG8LeJlfwzrWitrMGnSX000vhvxCdW8KancR2dxq2h30+nafJbe80Vrzz5sPLnlzYSrRr4WXM+bDVsNiI4vD1sO73o1aGKjHE0alPlnSxEY1oONRKRmoRj7XljFfWIVKVe0UvbUqtF4erTq2X7yFTDylQqQneM6LdKScG4ngfh39l74D+E/2h/iH+1d4e+Htjpv7QPxV8E+Gvh14++IkereI5rrXvB/hKSCTRNM/sG61ifwppc6fYtKh1PWNG0LTtb8QWmg+G7LxBqWp2nhrQINOs337NfwU1Ky/aL0+98F+dZ/tZeaP2gIf+Ej8WR/8J95/wr8P/BOX95FrscvhXd8MfC2g+Gf+KKfw5t+wf2yuPEF1earce50VjKlSnh5YSdKnLCzwuKwM8NKEZYeWCxuLePxuElRadOWFxeObxuKw7i6WIxbeJqwnWbmbU6tWlXeKpVKlLEuph6rxFOcoV3VwlGhh8LUdaLVR1MNh8LhqGHnzc1Gjh6FKm4wpU4x8y1P4OfDjWPg3ffs/aj4c+0fCLUvhpcfB698Jf2vr0PnfDm78Lv4MuPDv9vQapF4mj8zw07ab/a8OtR66uftiamt+BdD5u+IX/BOj9kj4oS6Kvi/wL46fRdK8D+C/hpqngjw3+0F+0X4E+GHxI8AfD6BrHwn4R+Ofwo8CfFjw38NP2hdC07SpJtAubD46eFPiJFrPhm4ufDGuDUvD9zcabJ9vUVvKpOWJqYyU5yxdavQxNbFSk3iauIw3114bEVK7ftZ18O8xzB0KspOdL6/jfZyj9ar8+MIxpUqNCnGNOhhqVWhh6MIqFKhRr/VPbUaNONoUqVb+z8B7WnBRhU+pYTnT+rUeT49+NX7Bv7Mnx98dx/E7x34V8f6J4/fwXD8ONb8V/Bj4/wD7Qv7N+r+OPh5aXtxqGm+BPihP+zv8U/haPix4O0W7vtWk8P8Ahn4lp4r0Xw8uv+JYdDstPg8Ta/HqPoGs/srfs+654o/Zu8YXPwy0Wx1j9kKXX5f2bofDl3rXhHw/8KY/E3w9vPhTq1jofhDwrqmjeEr3SG+H1/c+GdO0XXdE1bSNDtDDcaHZadf2trdw/QVFRBunT9jT9yl7Z4j2UPdp+3detinX5I2j7Z4nE4jEOpbndfEVqrl7SrOUhxjKTnKMZSlhp4KUmk5SwdTC0sFUwjb1eGqYOhQwk6D/AHUsLRpYeUHSpwgvBvHn7MfwL+Jvxu+B/wC0b448BW2ufGj9m+L4gQfBjxu2t+JtPn8HRfFDQI/DHjdG0bSdasfDniQarocZsrX/AIS3R9eOgm4vbrw6dJvb++uLiL4RfsvfAj4C+NPjn8RfhH8PLDwf40/aS8cQ/En40azb6v4j1FvGvjO3s57OHUmtNb1fVdO8O2ubvUb+TRfCljomgy63rWv+IpdKl17xBrWo3/v1FK1ockG6aWHxWEjyKK5MNjcZTzLGUIJpwVHFZjRo5hiKLi6VfHUaWKrQqVoRmqn+8cXU/eOE6FSLn73LUw1HE4bDTTesZ4fDY3GYejJNSpUMXiaVNxhXqxn+YP7FH/BN74efAT9iaH9lr4t+D/AmqTeNPjF41/aH+LWhfDPWvF+n+Az8UvFnx1m+OWh2XhLXY7fwR4vvPDPw4vdO8DeE/DU+pWGjXGr+HvA2lW2uaU1pdXunS/V3xH/ZH/Z6+LenftD6T8Qfh9/wkGn/ALV3w+0D4WfH23/4SvxvpX/Ce+A/C+k+JND0LQvN0TxLps/hb7Dpfi/xFa/2n4Lk8Oazc/2h595qFxcWljNbfSFFVdJRjGKhTp0qFClThdQpYfC4ejhMLQpptuNLDYTD4fC0IXap4ehSpRtCnFJxlKFZ4iDlCvLF4jHutFtVfruKxFXF4jFKonzqvWxNarWnVTU3UqTle7Z8K+PP+CbH7HPxK+I9/wDFPxd8OPGF14i1fx/8OPizrmhaP8ev2hvCfwq8Q/Ff4SP4Ob4efFPxJ8DvCXxV0P4K+IviV4ci+H3gqxj8fa34Av8AxZqGleGtK0fV9X1DSrf7Gfhv4E/8E/f2wfh18bvDOra/408N6T4I0b46fFb4keP/AIleGP21P2t/E/hX44fDb4heJ/iNr138JJP+CXGtfD/wr+w78DIPE1r4402z1zxX4R8a+O9Y8Paz4dvPHFgPEvjfxXqmv237nUVEYqM6D1dLDyqzp4a9sM6lZ4H2kqtKPL7WnWhl2EoYvCVHLA5ng6SwGa4XHYF/ViHCPsqlKMVT9rGEHUprlqRpwp1qUY0n8NKpCFebw2JpxjjMBWUMVl2IweKpwrr89PBf/BK/9h7wDNeS6B8L/G9zHcfBb4hfs5aZp3i79oz9pn4g6J4M+AvxSs9D0/xp8H/hhoHj74w+JtD+E3w8vLHw1oVpo3hb4Zaf4S0nwhBpltH4PttBUOG948c/sg/s4fEu3js/H/wu0vxbYR/AHxr+y6dM1vVvEt5pVx8CPiJJ4Rl8Y+Ar3S31v+z7+LWJfAnhST/hIL22uPFenvpKtpWu2Ju783X0nRVfL/l1Kh/3AnTzalKj/wBepUs+zynKn8EqedZtBpxzHGKtak48nK2vZ1fb07Nr2df6xl+L9tC3w1frWUZVifaRtP6xlmX1r+0wWGlS+T/gL+xN+zz+zT4v8b/ET4V6F8Q5fiJ8RvCvhTwT408ffFb4/ftA/tBeNvEPhXwJfeJdS8GaDfeLPj98UPidr403w1d+L/EX9kwW+oQi0tdROnxn7Ba2VrbfMP7Bn/BL34O/so+CvgZ4g8X+G18Q/tCfCrwZ4n0b+1bH4v8Axv8AG3wV8I+KfH1xI/xG8YfBn4M+PfEsHwi+GHi34gQmRfG3j/wF8I/AvjjxdJrXi5/EWq6g3jHxVJrf6nUUNtzdSUpSm6Dwt5ScnHDSlXlUoRv8NKrLEVnWpq0Krm+eLJUYqnOkoxVKpUo1alNRShUq4ajHD4epONrTnh8PCFChKScqVGMacHGCUV8W/CX/AIJ7fsk/A/4haR8TPhv8N9f0zXPCY8Yr8N/D2u/GH42+O/hT8FE8fzySeL4/2e/gd49+I3ib4Lfs7Q6zbT3WiyQ/A7wD8P4rTwve3/hHT0tPC9/eaRP6X4Q/ZS+AfgOw+AOmeFPAX9lWX7LyeJY/gXB/wlHjS+/4QdPF/hjVvB3iIeZqXiK8m8Tf2h4b13VdOz4wk8QG0+1fbLE21/BbXUP0PRRd2iukIRpxXSMIynOMIrpCMqtSUYqyUqk2lecmySU51Kk0p1K1RVa1SS5p1aqs1VqSd5TqJxTU5NyVlroj4k1z/gnX+yPrfhLwf4Og+H/jDwdb/D74g/GH4n+BvFnwr+O37QHwb+LPhLxb+0D4v8RePfjX/wAI/wDG74T/ABR8F/GTSvC/xN8XeKNS1rxf4As/HcXgHVZ7Xw7BN4Z+x+EPCdvokniP/gnd+yL4i8A/Bv4cQfDfxF4E0T9n5PEUXwg1/wCDHxm+OXwE+KPgyHxrbtD4/ht/jV8EviT8P/jFqsPxLuCmtfFOLXvHeqx/E/xTb2fi7x+viPxTZWesQfa9FS4QlCVKUIypzmqk6binCVSMZQjOUGuVzUJzgpNOSjOUU7Sad88/aKrzS9qvrNqvM/aL65UqVsZad+ZfWq1arVxOv7+pVqTq80pyb53wh4S8N+AfCfhnwL4N0ez8PeEfBugaP4W8L6Dp6NHYaL4e0DT7fStG0qzR2d1trDT7W3tYQ7vJ5cSl3dsseioorWpUqVqk6tWc6tWrOVSpUqSlOpUqTk5TnOcm5TnOTcpSk3KUm222yIxjCMYQiowilGMYpRjGMVaMYxVkkkkkkrJaIKKKKgYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFBzg44PYkZGe2RkZ+mR9RX4/eGfi5/wUZl/b38X/sseJvj9+xBJ8O/h78A/hP8AtNa94k079iL466L4p1vwb8Qfi/8AFf4f6n8ObG9vv+CimtaJ4a17StF+Fc19b/Eu80bxHpbahrySz/DX7Lo7WuqzGcHicPhpyjSeJji5Rr1Wo0IRwGX4vNcZKrNXlCNDLcBjcZKXI1KGGlSpueIqUKNW3CSwuKxaTnDB/VHVpw1qv69mGEyrC+zi7Rm6uY4/A4W3MnGWJhVmo4eniK1H9gaK/Of4Tf8ABSr4Z/Fjx78HPDy/BT9or4ffDH9pi48W2X7Lf7SHxE8N/DLTvgz+0Vf+FdE1LxfbWXgfT/Dvxa8UfG/whJ458AaB4n+Ifw0uPjb8GfhPYePPB3hvUNR8P3d3dXugWGs+afGH/gozdx+AP2i/B+lfBj9ov9mj4v2H7G37Sf7S37Nfi/45+DvhLYaX8VPDvwZ8OWcV5428L+D9K+JHxI8Z+C9S8K614z+HOtah8Mf2nPhl8IPiCLDxHDaat8PHvNF8aaN4fwxuKjgMJicXVpV5fVMBmWYVcPCny4uNPKsBi80xuGnRrSpPD4+ngMBi8UsDi5YfFPD4etiPZqhSqVI74TCVcZiqOEpypxlXxmX4ONWUnKgpZpjY5dg8Rz0o1XVwNTGy+rfXcPGthlWUqPtHVXIfrHRX5at/wUz8GeCNN0238S/Cb4+fEjwt8ONE/Z+0b9qL9pnwFoPwiPwV+Anj/wCNfh3wPrVrY/EWy134reDPirqp0bRPH/gvx/8AEK9+C3wc+JXhr4b+CvGek6z4nvtGt7PXLbRNzwL+3L8VtW/bE/bI+A/jP9lb4xaT8IP2avAPw88a6J8VfDelfC3xrfavBrnh/wCIuuajJL4K+H3x88e/GTxvL8SE8H26/BTwr4C+BT+NWmstZ0v4haJ4d1fU/DNpe+ji8PPB4jE4eo1N4atjqMqtJVHSqPL1SnUnSc4QnKGIpV6FfL7wjPMaFanUwUK6bt5uFxEcZRwdalCp/t1PAVKNJqMq18ypyq4elKNKVSLq0+SUMXCnKp9SmuXFujeLf6XUV8ffAD9sPRvjZ4++Kvwj8WfBb40fs1fF34QeFfAXxB8TfDb48P8ABi51m8+GnxNuPGdh4N+IWh+IPgP8Zfjl8PrvQdR1j4eeNtFvtNvPGen+MNAv9Ad/EPhfSrDVNBvtV+aNf/4KVp4j+DGr/F/wD8Ffj58M/htqt38M9U+C37RPxQ+Dvw++I/we+OngTxr8d/hx8J4vFHgfwj4D/an8GfETw5Z+L9L+IGk+IvAyfHiX4EeKtQ8JayPiN4X8CfEm08F+K/BDYcr9rTpfaqKnJSunThGq6qi6lRNwjP8A2fF2w7l9ZnLBY2lSo1K+Er0odHScv5KlKlJLWd69OlWpTjTV6k6FShXw+JjiYRlh3hcThcV7X6viaFWp+rFFfBXin9vzwp4D+Meh/C34gfs/ftReBfCvjjxX8SPh78LfjtrXw78K6h8PPit8RvhZ4J8Z+P8AxP4K8CfDvwt8QfEX7U91qN94d+G/xBuvAOta7+zloXgz4sDwvFP8LfE/jLT/ABn8N73xp8s/sWf8FBvjd41/YB/Zy+Onj79mb9q39o/4t/EjRfiRrWtwfDTwb+zp4R1DVfB/gPxTe2cvxP1W98b/ABh+CPwb8DaXqFnqHh/SfDPw18R+JvCPx78S3EGuXum/Bi7svCfjnVdBwdenGnVrTk4UqFClia1SacY0qVV13++uuahOnSw9bF1aVdU6lPAU6uPlH6lh8RXo6+wquvDCqDeJqSqQp0NPaVXS9pGpKjG961OFejVwcqtLnpxzCH9nSksdKGHl+zdFfnf+0Z+27o+k/wDBODX/ANtb9nm8TXT8SPg94F179nS713R5Ldb7xx+0Bd+GPBnwOPiHw5qj2dzHs8c+P/Cg1/w7dtBe/ur7SW23ZC0/44/t26b+zF4iu/gxd/BP9qH9qb4rfDv9nTR/2g/H9z8EvBvwfTz/AIYWF94r8LeKfHuo6t8Qvij8Ffh9b+IYNe8FXN1J8NdCvofGvigeIbR/hR4H8X2GgeNk8Gb4i2Er4jDYyUcJWw2Iq4WpDETjTSr4TCY3MMzjObbp0I5Rl+BqY/NKmKnQp4XA1IYznnhqWLq4aKEZYunQq4WMsRTr041FKnGS5I18VluCwEZKag6lXM8ZmdHC4Chh/bV6uIhOjUp0alXCRxX6G0V+UEn/AAV8+Bll4a8f+M9d+Bv7VPhjwn4a/Zf139tL4caz4h+H3gLT5/2hv2XvCGq6Dp/jn4sfCPwwPirN410aDwPY+K/CvibxF4I+Ovhr4LfE4eGfEujanpPgjVWuzbx+8/FP/goL8D/hVrvxR0G70n4i+NJfhb8LPgn8RrrUfh/oGi6/pPjLxB+0p461j4c/s/fBPwHd3HibTH1r4y/FzxRpUMPhjRL6HSPCdnpmu6Brfifxp4e0jUDewOcKlP2SnSrKVaU6cIexqOp7elXzHCTws6Sg6lPGRxuUZnl31KpGGLeZ4HEZaqLx9N4czpzp1lenUpuDVKUajnGNKpTr08rr061KrJxp1aDw+d5Rip16cpUaWDzHCYyrOGFrQqv7mor80fEH/BQWz8G+LPh/c/GrwF8T/wBkvwlD4B/am8e/F7wV8fvhZ4O8SeKtL8Ofs8+Dfhh45uPF+j/Fr4H/ALSXxB+GUfhyDw74/TUUj+HeiftCt4x1A6h4JvdU+FXjrwPr2han6/8As7/tnad8d/H+rfCnxV+z7+0L+zJ8S7b4ZeG/jR4b8GftDab8ILfUvH/wq8SazfeHT4w8J3vwW+Mnxp0KCTw1r1rY6T428G+MNX8J/EXwdc+I/Cr+IPB1ja+IdNuJlTXtZqnTcZ1JUViFThKMpSpSp4zEQdNxbhWnLBZfjsw9lRlUq08Dg8Zia0KdPBYx0Km/Z0Y4iopU6M6sqMalSMqcXONbDYaT99Rfs44rHYDCuu17D61mOWYdVHWzLAwxH2fRXzx+0b+0d4d/Zy8PeDL288E/EH4r+Ovih4+0v4YfCT4N/Ce28H3HxI+KHjnUNK1rxNd6N4bm+IvjP4cfDvSLfw74I8LeLvHnibxB48+IHg7wzo3hbwprFxPrR1E6Zpmo/OPjb/goPqPw91L9nyy8UfsP/tn6fa/tDfEbwv8AB7StRltP2VoJ/AXxX8Q+JfFWg6l4K8ZeELz9qq1+I2vx+DNJ8F+I/iP4n8e/BzwX8V/hRcfCbTrn4leEfH/irwnb3WowFJOtOnTppylVx+Hyyn9mM8fio0pUMMpy5Ye0qfWMNC/Nyxq4rCUpyjVxWHhUdROlTnVqLlhTwWIzKd/ijgML7b2+LcFefsILC4ySqKPLOGAzGdNyhl2OeH/RWivz40//AIKL/DjUvi5pPgOD4OfHxPhP4h+Pmt/st+HP2t5NH+FZ/Zy1z9oDw7/b2lat8O7VYfi5N8erRYviD4W8R/B+08e6v8CtN+Fmq/FfSv8AhEtJ8dXr6poV5qvVfCr9uLw/8YtS+NWo+DvgL+0He/B34Jal8ZPDWpfH2w0r4S+K/B3jrx38BvFV54K+Ivw5+HXwn+H/AMYPGP7WWseN7TxLo3iXTdB0nWv2cfDsHi1vDs0/hi+1W28Q+CJfFU037WnGrSTqU54etilOMXKKpYejgcTUU2l+7rvD5pllejhanLicRRzPLquHo1YY/CSrVKnOFWVCcJRrRxWHwTpNfvHisTUx9GlRhD4pyVfKs2w1bkUo4bFZTmuFxDpYjLcbTofbtFfmde/8FQfhn4N0D4633xs+AP7TvwF8Zfs96Z8CvFPjb4R+NPDHwm+IPxM1b4fftF/ES9+Fvw0+IHgXT/2cvjP8cvDPjHSrzxlo3iXTNT8JaV4qf4q2Evhy7hHw9uLzWPCVp4jyvEv/AAUcs7r4c/tAyf8ACsvi1+zP8af2dvH/AOzZ4a8cfDj4/wDw2+GnxS16Dwx+0b4/8G+HPAfjjRtI+B/7VEfw/wDFXhTxraat4n0Gy1Sw+Pmn+I/APiHw3rmpeKvAeqy6DZ+C/F9W1tdKzoc0nKKilXr0MOrSvapOlUxFNV6FL2mJo8tWM6KnSqQjGitdpXqqkk37zlKhTxUJKPxOjUw1bDYiliEnQqUcZgasKkoY7CSrfqNRX58af/wUX+HGpfFzSfAcHwc+PifCfxD8fNb/AGW/Dn7W8mj/AArP7OWuftAeHf7e0rVvh3arD8XJvj1aLF8QfC3iP4P2nj3V/gVpvws1X4r6V/wiWk+Or19U0K81X7D+L3xU8E/Az4VfEn40/EnVH0T4e/CbwL4q+I3jbV4rO61CfTvC3gzRL3xDrt3badZRzXuoXUWm6fcNa2FlDNeXtx5draxSTyxo0OcfqscbdywsouSqxUp2thsPjeSUYpzhWeCxmDxsaEoqtPB43BYqNN4fGYapV1hRq1Mb/Z0KcnjnUhSWGtaq6k8TWwSjGLtzOOOwuLy+o02qOYYLHYCq4YzBYujR9Eor8tdJ/wCCqHg+2k+N1t8W/wBk79rn9n/Uvgb4M+DXirUtD+I1j+zN4v8AEXj/AFn9ovxVc+BvgH8Nvhh4d/Z9/ab+N2t+JPiF8WfGFleeG/Ddhf2GieHtO1i1msfFviXw1OFRuI+On/BQ/wAT3vwY+PGkeFPh18Zv2S/2nvgf45/ZGfxF8NPjro/wL8Q+Kz8Lfj/8fvAfgfTvH3hvU/hV8Sf2hfgx4q8G+NdKT4l+BRd6Z42vfFHhfxJ4b1yLVtG8MalD4d1G+0nGcG4yi1JVIUmm4pqtKrClOh7zV8TQjUhicThI82LoYKdPG1aEcLVpVZ81OrTq01WpzjOjKUEqsLyp8tVUvY1eeKcVh6869KhQxN/q9fFS+qUqs8TGVKP7A0V+fGn/APBRf4cal8XNJ8BwfBz4+J8J/EPx81v9lvw5+1vJo/wrP7OWuftAeHf7e0rVvh3arD8XJvj1aLF8QfC3iP4P2nj3V/gVpvws1X4r6V/wiWk+Or19U0K81Xnof+Cnnwsk+J2m+CJvgf8AtLWHgG6/ak1z9jDVf2i9S8H/AA6sPgl4b/aM03xHrnhXRPBWofafitH8XNb0bxrrmmaPpfhz4leB/hL4t+F1lrfjHQPCvjPxp4S8X6b428P+EJof7TLCwoNVZYxReGjFq9R1KmVUqNNp29nXxFXPshp4bD1eSviqme5JDD06ks3y5YnWuvq0cXPEfuY4BTeL9p7roxpUs0rV5OL96ccNDI88WLlTUlhKuS5xQxLpVsrx9PD/AKUUV+Ymlf8ABQ5LS71TwZpnww+K37T/AMZtX/aD/am+HXgn4PfAD4e/C34aeMLP4cfs0eM7Xwp408a+ItR+PP7Vul/DC58MeCtS13wX4Xv/AIh6n8Uvh/rHxH8SeNfDbeFvgh4akudT0PRdTVP2x5PF9z/wTw+Pvws1jxHD+z7+098SPEnwS+IPgXxP4c0TQ/EHh/xR43+HXjPXfBF34xtNR0m88T+GfHvwt+LPwi1D4OeJPDGk+K7PSI9Y8d+IrfWNP8UXmi+HdR0ZUJRxNLAV6UoulmccmeDm2oqvPiClCWUU6PNZ4iWNxE4ZdSnhVXovMW8M6qcZyi6sXQqY2nU0eXxzqeLavKNGlkFTEwzSpVcU/YuhDCV8QqNdUsTPDx9pGh0P0nor4t8eftY6vpvwI/bf+J/h/wCDfxU8Ea9+yNY/Guw0Rfjn4FuvB/hP4xav8LfhVb/ETTfHvwxurLXJrzxz8E/EF5qEPh+z8YWk+hXWoaroninTYLazl0xLuT8//gn/AMFRvjV44+Fv7LOm/EXwL8MPCP7Tfif9sL4Hfs4/tN+C9P0nxt/wh1t4A+OXwz8afFr4c/GT4LRat4lh1m28P/FHwFpnhjXfC11r2r+ONO8M67H4/wDh7qlx4k1zwbfanHNCpHE144eleVSb4R5b+7GVPjfMXleQVVKVvdrYrk+sRdq2Gp1I1KlK0aqprEr6pQ+sVrRp24m2alPn4Sy7+1c5p8kbyvSwim6VS3sK1WKoqsp1aCq/ulRX5iaV/wAFDktLvVPBmmfDD4rftP8Axm1f9oP9qb4deCfg98APh78Lfhp4ws/hx+zR4ztfCnjTxr4i1H48/tW6X8MLnwx4K1LXfBfhe/8AiHqfxS+H+sfEfxJ418Nt4W+CHhqS51PQ9F+3PgF8b/BP7SHwc+H/AMb/AIdjW4fCfxD0JNYstM8UaTLoPivw7fwXNzpfiDwj4v0GaSaTQ/GHg3xFYat4V8WaMZ7kaV4i0fU7Bbq5S3WeSqMliMLQxlJqWHxOEy7G0amyqYfNML9bwtSne3tqbgqlOdah7XDwxFGtQ9s6lNoKqdHEVcNP+LRxGPwtRK8lGrl2NqYHExqON/Yz9tTbp0cR7LETpNVfYqN7ev0UUUxBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV8ox/su2j/tf/Er9qfUPFq6hYfEn9ln4cfsyX3w1fw55aWln4C+JPxd8f3Pip/Fn9uyfbV1+H4rPoTeHv8AhGrT+zhoh1H+3L/+0/sOn/V1FZzo0qsoyqQjPkp46klNc0XTzLLMdk+NhKDvCca+W5ljcM1OMuRV3Vp8lanSqQ0jVqQp1qUJyhCu8G6nI+WTlgMywOcYOUaitUpyo5jluCxKlTlBydBU5uVGpVpz/Jj4Nf8ABNz4n+A2/Zb+H3xD/ao07x3+zj+wz/azfsqeA/BvwK/4Vb8XbG6tPhn4s+B/wv1L48/GN/i7468IfFbUfhZ8IvHHiTRtMb4e/Av4D2PiPxdNp/jDxDp91b2Mnhu8+VfhF/wQpPw313xP4h1D42fAdvEGv/sdftJ/sjap4/8Ahj+xZafC74xfFyX9oaz8GRXX7QH7V/xXuP2g/HPiL9o346abqPhO713xN4iu4/Auk+Mda8UeIL/TtG8FTahdtdf0I0VWJj9c+t/WpTryx+FzLCY2pUqVJVcVSzfA4zLMylXq83tauJxmBx+Jw9XGym8ZySpONeM8NhpUapV6tCthq9GSpzwdfCYjCRhGCo4aeAxf17BU6GHUfq9LC4XGOeKoYKFJYOnXq16kaCliK7qfhzrX/BF3wND8eNZ+NPh3Rv2BviI/jyX4Na18Qh+2P/wTg8MftSfErTvF/wAKfh54M+Fd7qPwQ+MFj8fvg1r3ws8N+K/Cnw+8MazF4R8VaT8XIfCvxGPiHxho2qtZeIbjw1B9XfGD9iD4l/EH4p/tYeLvAv7S9x8I/BX7YH7NWgfBHx3p3h/4b6hcfGHwD478EaD8TfDvgf4s/B74zaf8UvDeneFIdPsPiP5uveD9d+F3i3U9Uv8AQ4Lzw94+8GveMLX9GKK0xU5Y6lOhin7WjU+tKdJpRpuONw31SvDkgoxVP6uoU6FJJU8I6VGeFjRqUaU4YYVLBVqGIwqVKvhY5eqFZJSq0/7Lqxr4OfPPmlKqqkW8RWk5VcdGriKeOniKeJxEav5I/sH/APBLTRv2Nfij8dfibNqX7MVtbfHT4P8Awp+EOsfC79k79jqw/Y/+EunWvwv1b4mXp8W3HhmH40/GrVvE3i/xjYfEUad4n1vX/EdzqFw2g2kkN3HYPa6VptTwr/wTe+O+l/s16L+x54n/AGwfCniD9nn4WaL8HvB3wG0fR/2YLfwx8QNG8GfBP4x/DP4h+B4vjZ43f43a9pfxV8XaF4H+GGnfDLSdf+G/gv8AZ78POfEHiPxn4r8EeL9UPh7TvD/680Vcq1Wc/aTm5PlowlGVnTqLDVMwrYWVai/3VerhKua5jVwlatCdXC1MXVnh505NNTCnCEXCMbJ1KNRO7c4SoYXBYKKp1G3UpQnhctwFHEUqUoU8XHCUXioVpQUj8PPCf/BG99B/bK+H/wC1lq3xb+CXiHV/hz+018Xf2i7XxrL+yHp9v+2J8RLH4r+GPir4XtvhD8Zv2wbr426rqHjX4b/C7SviTpmgfCvQvD/wm8DaP4c8F/DvwT4XvdG1dtIstWs4fGv/AARrm8T/AAO/ZM+Clz8X/gj8SdC/Zm8EfFzwPf8AhP8Aak/ZBtP2jvgZ4zu/ir4l0zXbf4u6D8Dr/wCOngfSfBnx++G9hZ6t4W+HPxH1/wASfEvStA8PeM/G9kfBVyPEdyY/3JorklQpTwlDAyjfC4aEadClzTtThHCPAxjz83PJRwrdJKcpW0mv3iUlvKtVli8VjnOX1vGRqRxFZe7Kaq43FZjU5VG0aTljMbiqzlRjTl++lST9io04/kN8Z/2F/F3w/wD+CPenfsXfDLWLj4tfET9m34JfBqb4ZahB4dh8NXfxR8f/ALKPiXwP8V/A2nQeF01zUrPR7vx14k+GOl6Nb6U+vXun2lxq0cNxdz2aSbvqjVf2cE+KfxQ+If7QsfizVfDMfxz/AGMvD37OkfgjXvAt7Y654PSbXviF40TxXrI1LW9M1FdVgX4kjSdR8DX+haNe6beaJMLrWknupLSw+0aK0x8I5pWxtfMF9Yq46tmOJqyTlQTr53k+Z5BntWVOhKnSc8yyjMXguaMKcsLCjCph3GtHD1MMYerUwdPDUsJL2FOg8M3BJVIzeXZllGb5S0qil7P+z8wyiliEof73z+xxftaEPZT/AD08A/sEab4O+If7K/jbWviHD4t0f9mz9grxx+w5q3hK58C/ZLf4l6Z43u/2ep7/AMeXF4fFmpDw7Clr8CJbKXwSdN8SfbY/F7N/wlEH9h+XrP59/sLf8E4/G/iv/gmtq/gP4meN/iX8Pfjf8Sfj14T+PPwr8e/Fr4dQT/Ev4RaN+yd8R/A2l/sD6N8RPhd4kh8M3V/a+C/hD+z98Gj8Qvh/rF34b8Tay2v+O7K/8V6R401y98YR/wBB9FdM8TiKterip1ZqvVlKp7Wk/YTjWqcUYvjOWJTo8lsVR4kxmIzLLsTT9nXyt4nG4XBVKWCxc8PHmoUKWGo4ehRhyUsL9VhShJ+1i8PhMho8NU8HVVb2ntsHVyfDYPDY3C1eehmEsDg8RjqeIxOHhVPyv+LP/BOnx3+1XpdrY/tjftF6F8SH1D4S/tY/BXxbZ/Bn4EQfBXw3D4I/af8AA3w28CLB8NtJ8X/FL47ax4W1DwNF8P7rxab/AOInif4yS+JfGnivUpo/+Eb8HaZongqx87+B/wCwN8Vf2JfhZ8e/EXwK+HX/AATt1P486x8C9S8CfCPWP2Sf+CfPgj9hH4h6/wCPVtlXw7qvxf8AiRqP7QHxr8E+LPDieIIdJ8U67ocHw88N6HDqGm3Oo6foGpj7B4Wb9lKK5PZxSxCg50XisEsvrVKFSdCr9W9jjKL9nWoyhVoYiUMwxcqmNoyp4yrWqrEVK88RSpVYdKqPlwsKkYYilg8Y8fQo4mCr0liHXwmInzxqXdSjOpgcIp4ebdB06EKXs1TXKfC3xz/ZR+KXxg+H/wCyxqenfHnQvD/7VH7KXjPwr8T/AAr8c/FHwasfG/gHxn8Qk+FHi34NfFSbx38FNA8cfDG5k8JfE/wf8RPHUn9geBfif4A1Pwjrt9oGo6L4jex0GbR9X8bvP2Mv20dS/aW+Cf7SXiD9sv4CeOtT+FHw41nwQ/g/x9+xR4yvtA0bW/iF481HxF8X/HHwTTwZ+2h4Dtfhrr/irwEPCnwY8H6n8Q9M+O/ijwH8PfB4gu/FnjHU/HfxTvfHX6m0V0urN4h4pKEav16vmEYxpwjQp4jE4Gpl1eFLDKP1elg54SrUp/2dTpRy+NSX1iOGWJSrLnVNfVaWEnKpVp0sBhssVSrOU8VLCYPHvM8OqmLb+s1K8MfKeJ+tSqvEuVWrB1XSq1Kcvxl+Ev8AwSG8DfBD9p7VPjd4K8MfsDeIvCup/tA+Of2hbfWfiv8A8E6vDHjP9tXwt4i+JXirU/iF4l0jwZ+2poHx28C/2da6B4713WZ/hdrev/AfxR4n8D+DJNJ8GXuseKjodnrh6Hxj/wAEyPHfxM+NH7R3xu8TfH34afCXxx8bfgL8avgJpXjj9jf9nDxD+zZ8WbrTfijD4Y0vwb45/aM+JGqftG/F5v2kvHvwM8O+D9J0r4U60fDnwsXwxPq3jC+0W30iLWtJ0/w3+vNFcypU40MPh1H9zhcFjsuoQk3LkwmZZbHKMdTcpNzqSxGXQWHlXqSnXi+atTqwxEpVX1rEVli6uPU7YuvjMJj61ZQgnUxeBx08zwtaUOX2bdPH1JYpw5PZ1avLKrCfJBR/Bb4S/wDBEqy+G8Hx/e1+If7Mnw4m+PHhr9kfw3d+F/2S/wBh6w/Zi+FHh8/spfHfUfjPb+JZvAcP7QPxM1XxX4x+JFtfR+FfEviXX/G0uoWj2NnrELXlhbWvhm3+2Pjt+wP/AMLr8aftH+L/APha/wDwjX/DQOgfsW6F/Z3/AAgv9s/8Il/wyB8bfFnxj+1fa/8AhMdK/t7/AIWH/wAJR/wjnkfZtF/4RL7D/a/neJvtP9l2/wCiNFb1Kk6vL7STnySU4t2vzKqq121Zt+0Sl7177P3bo44UKVNTUI2VR4WU/ek7vB0MJhsNu3b2VHAYSFo2UvZc01KU6jn+Mvwl/wCCQ3gb4IftPap8bvBXhj9gbxF4V1P9oHxz+0Lb6z8V/wDgnV4Y8Z/tq+FvEXxK8Van8QvEukeDP21NA+O3gX+zrXQPHeu6zP8AC7W9f+A/ijxP4H8GSaT4MvdY8VHQ7PXD3f7QHg79rDxt/wAE5/2+tD+LXhbxH8TviN8YbH9pvTfhf8DPAd54O0vxf4O+BHis3/gb4f8Aw3t/FXgbSb2Lxtr/APwgFvc/EPWjpmn6549vbnxZf/DLw/feJfEekaHrGpfq/RXNOipYF5fG31ZZdXyylSqqdalChiI5fCU5QdSM54jkyzCUvrntI45UHjKFPFU4Zjj1iOtVpfX45k5VIYz+0aGZ1MVh5/VsTUxFD+0JL95Ti4KE6uZ4nFTpulOlPGwwmLnTnVweHcP5pv2SP2SfFnxm8G/tDfA2KTxtpug6pqH7N/x+8E/tqfED9kz/AIKD/Ar4k6B+0/8As6fEXRvFnwe+H/iX4e/8FYP2k/2iPj/8f/hb4Di8AeDtajtvBvjH4e/CvQvC+reNvAPhvUPDvjrxtf8AifQvv/Xf+CdPxL+LFr8dfGH7Qf7SXhbxl8dvjen7LvhZvFvww+A+sfC34R+A/hR+yt8aB8cPCvgzwt8IvEvx4+Lviq48QeLfFus+OpvF/jXxB8atWV38RaQdE8NaRYeGpNK139WqK65VZySvOpOftZYidWrNTqVMVKFGg8TaEKVClWjl+FwOT+1w9GlXxOU5fhMPmVbH13i8Xi+SnSUKcqKtGg5UuWhSi6dKNOjVo4qnQfvSqVqH9pUpZz9Wr1auEoZxicTi8Bh8DTdDD4f8ZfhL/wAEhvA3wQ/ae1T43eCvDH7A3iLwrqf7QPjn9oW31n4r/wDBOrwx4z/bV8LeIviV4q1P4heJdI8GftqaB8dvAv8AZ1roHjvXdZn+F2t6/wDAfxR4n8D+DJNJ8GXuseKjodnrh+ibn9gf7T8NtV+Hv/C19n9p/wDBQPS/26v7X/4QXd5H9m/tK6J+0P8A8Kt/s/8A4TFfM87+x/8AhEP+E3+2x+X9o/4SD/hEJPJ/sSX9EaKyw3+x1Mvq4f8Ad1MqhhoYCT990Y4PM+H84w9/ac6rShmXC2Q4mU6/tZ1XgXTqynRxWNp4nXFJY1Y9YpKoszniJ47T2bxE8Xl+eZXiJN0+RwlVwPEmdUZOm4Pmx0q6tiKGGq0fxD+NH/BGLwb8U9f0P4hTa9+zZ8Q/iH4b+Nn7W/xH0vR/2vf2L/Df7V/wEuPBP7XHjrQviF4h8I6p8H9U+Lfw48QJ4/8Ah/r/AIP8KDwN8XPC/wAV/Cjxac3jTTNZ8Eanp/jD7Lovrfjn4AeMvDOo/wDBL/8AZg8IfDL4dWfgz4W/HPX/AI7fFzxL+zp8CL79n/8AZq+H3hj4J/DX4hXOg6V4S+Hdv4o+I+lfDTUfH3xo+KHw8HhvwHcfEfXNW17TtO+I+v29zqVjomvNY/rDRU4aEcJh8swdBcmDyirk1fAYdNyWGq8OyhWySdOU+eV8Hi6NHE1OfneLqKtPEueIxE8QqryeKq46vXtOvmOGz3CYutywU6tLiRYhZvzWjy81dYqrGk+X/ZIKjRwnsaGHo0ofH/iP9nf4vfEL4P8A7ZXwg+Kn7Rf/AAnemftJyfF3QPhJf/8ACovDHhj/AIZz+FfxK+Gdl4G0f4cfZfDmt2Vx8Xf+EO1xvEPi/wD4S/xNqeheI/EP/CQf8I/dTWFnpVjd18qfE3/glTofjn4zf8E+/jj4e+NOreBPFv7F8Hww0L4lWeneCxqOgftSeDPg94d1Sw+HOjeK9Lk8YWUfgvW/AniTxF4x8QeCPFls3iu+0HTvHvjjwvcWmrWWtxXdh+tdFFCEcNXw2KorlxGEq8O16Nd+/VVfhSnmFLI8RUnPmdfE4eOa5i8XiK7qVs2qYyvVzeeOqzcxV28RRr4et79DEUc9w1ahZRpSw/EksDPN6Cpx5YQo1Z5Zl0sJTpqMMqlgsPLKlgnSi1+Ifxo/4IxeDfinr+h/EKbXv2bPiH8Q/Dfxs/a3+I+l6P8Ate/sX+G/2r/gJceCf2uPHWhfELxD4R1T4P6p8W/hx4gTx/8AD/X/AAf4UHgb4ueF/iv4UeLTm8aaZrPgjU9P8YfZdF/Vf9nr4UQfA34L/D74T22i/Brw9H4K0VtNbSP2evg4n7P3wXtLia/vNRuj8Pvg1H40+Ii/D/Rbi6vZrptEPjfxK5v57y9k1OWS7ZU9lop4eKwmBw+W4e9PA4ShgsLhsPdyjRoZfQlhsJThKblP93SnNzk5OderUqYjESq4ipOrIrt4nFVMbWtPFVauOrVK9kpzq5li3jsZKXKkpe0xDTgmuWhShSw2HVLDUaVGBRRRTEFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRX5m6r+1x+2F4S/a1+Cv7Nfi/8AZY/Zrv8ASPjJq/j/AFk+JPhd+2h8T/HHxG+HnwL+H1rJJqnxx8ffC7xP+wt8NvC2l6NJrGoeC/BEXh+1+Mt5d33j3xvpmh+HtR8Qadpmva7pqUlKtRw91GpXc1T52qdP91B1asp158tGjCjRjUxFWdWpCFLC0cRiqko4fDV6lMl7lGtXl/DoR56lvenZ3UFClG9WtOpPlo0adGE6lbE1aGGpRniMRQp1P0yor81bL/grx+wDqtz4dtdF+L3jjxA/jnSNX1T4YT+G/wBmn9qbxHp/xou/Dd5pGneLfBnwF1TQ/grqGm/Hv4q+B77WFtfH/wAHPg3d+OPiv4Bm0bxinjLwZoZ8B+Nv+Ef9Hsv2+fgN4iT4EeNfCPxE+Gl38DPjP8Lvj38WZviX4w1/4heANZ8N+FvgDaeHJ/Gt3L4R1v4RS6Low8HXOr6lp/xZ034xfED4LeLPhrfaO+nR+FfFurweJdM8KnNHk9rzL2V5xdZtKjGVOjWryUqr/dwapYetJKUk5ezlGN5Wi9PZVfbRw3s5/WZy5IYflft5z5ox5IUre0nPmnFcsYuV5LTVH3HRXwxpn/BST9ji88E/Ff4g678TPE3wv8OfAw/Duf4tx/Hr4IfHv9nXxN4D0T4s+ID4W+HPjTXPAvx4+GHw68cRfDbxbr8WoabpnxPg8Oz/AA787QvE73HieCDwp4kl0ra8If8ABQH9lXxr4H+Lvj7TPHHjLRtP+BOu+F/DHxR8KeP/AIGfHz4W/F7QPEPj230af4baLY/Aj4mfDHwl8bfFmo/FebxDo2k/B+18HfD/AF+X4ueJL+Hwr8Nl8U+JRLpSU04+0TTTpQp1aqat7OnVlRhSqVL/AAQqzxOHjTnK0Zyr0YxbdWClEE6jpqmnN1q/1akoLmdXEKCq/V6aV+ev7Nqp7KN58jU+Xldz7Nor4a8Q/tu/D/xf+yP+1H+0V+zzqF5r2v8A7O/gH4x3ep+D/ix8MPix8JvFHhH4ofDb4aTfEKw8HfFb4QfFPw/8LPi94Ra+0698L6+NM1zRfC+oa74N8RaR4g0C+bSdb0rV5vPPh5/wU4/Z9+Jfwn8d+IfCXiu3ufij8N/2XLr9pzVfD/xA+Hf7QnwX+HHjPwRpvhq4v774h/C/4h+I/gv4lb4u/AkeILUaddfFv9nXRf2g9JsNL1PRNR0q38WXGu+GrLxBjOvTprHyqy9lHLcBl2a4p1E42y3M8HnGYYbHUlbmq4VYDIsfjqteCdOnhI0cQ5OlVjM0jRqTeCVOPtPr+OxmW0HFrlWYYHF5TgKuDrTbUKOJnjs5wWDoUakozq4p1aCiqtKUT9KKK+F9Z/4KK/steDPE3g7wF4/8d6ppXjPxFpnwZl8Rah4R+FXx8+IXwZ+G2vfHmfTdO+F/h74oftBaH8H4fhT8IL7xzq2raXb+DbD45a78KPE2uadrnhfWJ/DGl23ijRo7niX/AG2vE2i/tJ/Fv4NeItI+Gkfhzwx+1H8B/wBn3wRd32ofErQvFGo2XxU/Zhb47a3c20fhXwF8W9P8Z+O7TVrDVLTw54e1a3+DXg658ORXA1T4g2/iKx0yw8V7Vk8PWjQrfu5yx7yuLk4+zeZLG4HL3gfbX9l9aWMzHBUZUue8JYik58sZxbwpTjXpSr0nz04Ze81k0mpLLY4Orj/rnI0p+weDo1cRCXL+8pwk6ak1Y/R6ivgLSf8Agp7+xffaV8ada1z4gfEX4W6Z+ztZ/DDU/jVcfH79mj9qD9m9vh9o/wAZfE114Q+G+u6zb/H34NfDa5k8PeI9dsb2I+INOhvdF0bTrK817X77StBtZ9Tj6Hwn/wAFFv2RfGGn6nfWvxD8W+GZ9D+NHwp/Z+8Q+Hfif8DPj98HPHPhr4pfHSTSYPg1pfij4e/Fr4X+CvHXhrw18ULrXNLsfA/xI13w7p/w18R6jc/2dpni64voLm3hcYznOFOEZTqVJ4WnTpxi5TqTxuJw+CwUIRScpTxeMxeFwmFjFN4jE4nD0KSnVrU4Sqb9nGrOfuQo/WPbTn7saX1TCyx+L9rJ2VP6rgYSxmI52vY4WMsRU5aKc19uUV5h4M+M3w1+IXjb4t/Dvwb4lXXPF3wK8Q+HfCfxV0+HSddt7Twp4l8VeDtG8f6LoUmuX2mWugavqcvg/wAQ6Frl/aaBqmqy6LbaxpsWtrp91eQW7/FHww/4KMfDI/s26D+1J+0FrulfDn4dfGL9oL4n/Cv9na28M+DfiR4x8R+OdA0Xxz8QfCnwc02Pw54U0jxf4n8T/E/4yaN8NdR8TeFvDfhrw7bz69q3ijwv8NvCmka74wvNIXxNnzwvC84QjVpYerRnOUYwrvGVsJQwVKg73q1cc8ZTng4wTjiKcZunNydKNSuSdnywlOUalSFSnCLlUpQoYbF4rE4irBaww2FpYOosVWfuYec6KqcqndfpNRXwf42/4KW/sdfDnWNN0Pxt49+IPh+7l0L4aeI/F13d/s4ftMS6D8ENK+MEtvH8O2/al8UWnwfuPDX7I9/r6XUN5Lo37T+rfCPWdD0svq/iGw0nS4ZryPvdf/bZ+APhj9obwh+y14guvi9ovxg+IWp6jovw/XVP2Y/2m7L4V+N9W0jwLefEnVrHwn+0HP8ACCP9n7xFLpPg3T7/AFbVv7I+J92mmSWN5pN89vrVrPp0bm3BSbjJtPEx5Yxcpyng7LFU4wS5pVMO5RjWppc1KUoxmouSvHNFRlNyioQowxE5tpQhh6keanXnJ6Rozj70KrahKPvKTWp9Z0V+WP7C3/BUL4P/ALUng34CeG/GPiJdD/aI+MHgrxNrcGk6R8IPjh4V+CPi3xT4DM8vxD8G/CL42eL/AAxqPwf+IXi7wBbRTDxx8PvBnxd8a+O/Bt5o/iuz8SaPp954T8S2uj9TB/wVH/Zk8K/CL4VfEn4xeLH0jUfiP8KdX+Nep6d8B/hr+1F+0v4V8B/CzQtVm0rVfih468R+Ev2afDvi74Y/CW1nhuI/+FmfHb4ZfBvw1PcaT4nitppoPCmu3doOUVKnFyjzVrewXMk8QpQxdS+Hu/8AaEqeAxlSbo86p08PVnU5YxuaOnUUq0HCXPh/94hyvmoXcIr20d6V5VIRTmo3c4pXckfpLRXy34y/bP8A2cvA/wAXfAnwG1PxrrmufFz4leG/Cvjfwf4J+HPwv+LPxb1C/wDh54x8RX3hPSvifqF38LPA3jLSvDnwosPEFiNP8XfFTxNf6P8AD3wAdU8NXPjvxL4cs/Fnhe41fhPCv/BRr9j/AMY3Pj6DSPiT4mtIfh38KPGHx4vtY8U/BL48+BvDPjf4JeAWth4v+LvwM8WeNvhl4f8ADH7SHw10VNQ0W4n8bfs+6v8AE3w5PZeJvCF9Z6jc2fjDwvPq42oxlOTShBY9zm9IwWVxxE8zcpPSKy6GExc8e20sHHC4iWI9mqNRxI06k2lCE5OUsvjFRi5NyzZ01lUUkneWZutRWXpa4x1aaw3tPaRv9v0V8BaZ/wAFJf2X/H3hP456r8H/AB7D4k8R/Bf4Caz+0XHZfEfwJ8e/g54H8efCi103xDcaH8V/h94+174I6xN8XfgVq9/4eltbj4y/s5+E/jv4ftbO90u+0ex8SXWu+GNK1/V1n/gor+y14M8TeDvAXj/x3qmleM/EWmfBmXxFqHhH4VfHz4hfBn4ba98eZ9N074X+Hvih+0Fofwfh+FPwgvvHOratpdv4NsPjlrvwo8Ta5p2ueF9Yn8MaXbeKNGjubUJyrPDqMvrHtMFSVBxarTq5jWzDD4GnSpNKdWpicRlOZUKUKcZylWwVelZTg4mblGMPaOUeTlxE5T5k404YSlllfETqtNqlGnQzrKazlV5IypZhhakHKFWLf3RRTXdURnc4VFZ2OCcKoJJwAScAE4AJ9BXzF4N/bL/Zv+Iegfs1+JfBnxG/tnR/2wINcn/ZzvD4Q8eaePiInh3wVrfxD1djb6p4Xsbvwl9k8IeHdY1fb45g8MNcfY/7PtRNqlxa2U+UqkYQrTescPGE63KuZ01VVZ0eZLWLrfVsQqKdvauhVUOZ058tWdnJ6RV25PSMVFc0nKT0SjFOUm3ZRTb0Pp+ivyx/YW/4KhfB/wDak8G/ATw34x8RLof7RHxg8FeJtbg0nSPhB8cPCvwR8W+KfAZnl+Ifg34RfGzxf4Y1H4P/ABC8XeALaKYeOPh94M+LvjXx34NvNH8V2fiTR9PvPCfiW10fqYP+Co/7MnhX4RfCr4k/GLxY+kaj8R/hTq/xr1PTvgP8Nf2ov2l/CvgP4WaFqs2lar8UPHXiPwl+zT4d8XfDH4S2s8NxH/wsz47fDL4N+Gp7jSfE8VtNNB4U127tKcoqVOLlHmrW9guZJ4hShi6l8Pd/7QlTwGMqTdHnVOnh6s6nLGNynTqKVaDhLnw/+8Q5XzULuEV7aO9K8qkIpzUbucUruSP0lor5b8Zftn/s5eB/i74E+A2p+Ndc1z4ufErw34V8b+D/AAT8Ofhf8Wfi3qF/8PPGPiK+8J6V8T9Qu/hZ4G8ZaV4c+FFh4gsRp/i74qeJr/R/h74AOqeGrnx34l8OWfizwvcavwnhX/go1+x/4xufH0GkfEnxNaQ/Dv4UeMPjxfax4p+CXx58DeGfG/wS8AtbDxf8XfgZ4s8bfDLw/wCGP2kPhroqahotxP42/Z91f4m+HJ7LxN4QvrPUbmz8YeF59XG1GMpyaUILHuc3pGCyuOInmblJ6RWXQwmLnj22lg44XESxHs1RqOJGnUm0oQnJyll8YqMXJuWbOmsqikk7yzN1qKy9LXGOrTWG9p7SN/t+ivgLTP8AgpL+y/4+8J/HPVfg/wCPYfEniP4L/ATWf2i47L4j+BPj38HPA/jz4UWum+IbjQ/iv8PvH2vfBHWJvi78CtXv/D0trcfGX9nPwn8d/D9rZ3ul32j2PiS613wxpWv6us/8FFf2WvBnibwd4C8f+O9U0rxn4i0z4My+ItQ8I/Cr4+fEL4M/DbXvjzPpunfC/wAPfFD9oLQ/g/D8KfhBfeOdW1bS7fwbYfHLXfhR4m1zTtc8L6xP4Y0u28UaNHc2oTlWeHUZfWPaYKkqDi1WnVzGtmGHwNOlSaU6tTE4jKcyoUoU4zlKtgq9KynBxM3KMYe0co8nLiJynzJxpwwlLLK+InVabVKNOhnWU1nKryRlSzDC1IOUKsW/uiivjWz/AGn5vCn7Qv7Vfwo+Lz6HoXg/4K/Bj4ZftMeDPFGkaBr32qX4K+JtN8f6D47HiNbfV/E0/iXxL4L8e/CLxhqUsvhzQvD8j+FfFfgzR4fDOoarZXOveIPEf2s/+Clfh34Ffsn/ALP37WvwG+E/iD9rTwh+0l4t+Fll8MvDXhTWLz4beJvFPgH4leBvEXxPg8XeHNN8Z+EptVu/Ep8CeGby88M/DvxDpHhTUfEXiG80zw3qms+Epbi4vrTCVejCnTqyq040p4jKsJKq5JUaGKznMcRlGX0cTXf7nDqtmmDzDAfWK1SGEjXy3Mm8R7HAYqrS2jQqyqzoRpy9tDD4vFOk4uNSVDA5bhs4xc6dOajOq6OWY3A4xwpRnOdHHYJ04zeMwyq/pxRX5w6l/wAFGPAeoeJPGdv8ONP8H+MfhtpH/BPaL9v/AMH/ABmv/H2vaf4G8UeE9Q1nxVp2laFqlr4O+GHxH8U6L4efTvDcWvap4x8N6D498SWVneXNlpnww13VbCKy1HttZ/4KK/steDPE3g7wF4/8d6ppXjPxFpnwZl8Rah4R+FXx8+IXwZ+G2vfHmfTdO+F/h74oftBaH8H4fhT8IL7xzq2raXb+DbD45a78KPE2uadrnhfWJ/DGl23ijRo7neEZTn7KMZe3+svB/V5RcMV9bWb55kSwzws1HEKvPNuG88wVKk6fPVqZfVnSU6U6NSpz+0hyqpzJ03QjilVTvR+rSy3I83Vf2yvT9ksu4kyPETnzctP+0aNGbjXjVpU/uiiiipLCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAr8nf2dvhJ+398Ov2j/jf8Vvi18Gf2O/HEvx8+KS2mv/ABr0b9sD40RePvAn7NHg3UdWsPgt8LvAnwR1L9g9PDqL4C8NapqXiTXPDc/x7sdO8ZfFvxl8QvGE3irSrTX9P07R/wBYqKnkj7R1JLnjLDV8JUpS/h1KOJqYedXVWq0qrWGVFV8PUo11h6+Kw6qeyxNWMnNudCdBNw5q1GuqsNKsalCFeNJa3p1aUZ11iHh8RTrYeWLw+DxUqTr4PDzp/ld8Cv2Hfix8MPDX/BMXR9f8Q/Dy7uv2LLf4uRfFKTSNW8S3EGvt4++D/jj4faOfADXvhLT5NUW21nxLYXOpHxFF4VMOmRXc1qLy6jhsp/nvw1/wTd/a48DeAfBtn8NvjJ8Jvhz8WfAqf8Fc9R8I/EWxbxL4oh8J+LP26/jvqvxY+AXiLT9G1fwRY22qzeB7C6sl+IsGpJDb6NrkLJ4ch8dWEQnuP3Voqa9NYiFWE217WnWpylFRbSr050ptRnGdNvlm7KcJwvbmjJaO6FWWHq0asFGUqOZYbNYxqRU4PFYTC4nB0ueL0lSdDF1ozpvSbad9D+czwN/wSn/ase//AGnPEfi3Uvh54Wv/AI3eBv2FvCPhzQfE/wC3R+2Z+3PrOnXv7Lf7Teu/Gfx5rPiD43/tSfDHRfHFpYeL/DerqvhPwZ4T8Mab4T0bxP8AbLV9OsY7/UfFV/8AbH7R/wCx1+074u+IH7ZHxK/Z++I3g3wDrf7Qfw5/Yt8FaCIfHvxA+FnivXtI+AfxJ+K2t/HHwTrHxY8AeCtf8X/A+T4rfDD4gR/D7wb8bfhnZ+NfiJ8Pby6vfE2iaDpur+H9BuZ/1borarJ1oxi7RUJupH3IVYc7rfWGp0MRGthq2HlVuqmAr0auXVcO5YGthKmAlLCvGlBUpVJLmk6v1T2jlOftGsFhMDgcO1WhKFeFaOHy/DL65CrHHe3jLGLErGS+sL8Tv2bf+Cd/x8+HH7Nv/BTH4Z+ONS8CaT4z/bf1Hx1qnw50x/2lv2kv2rYfAa+KP2WfA/wM0/SviL+0R+0f4RsvjV4+ew8TeFrvUZdevNDvWt/DFxYWei6FpltY2nhuyp6v+wt+2d8arXVR8drz9l/wjqPws/4J5/tC/sTfA67+EnjL4neJrb4teMv2hPD/AIH0DxD8YPivb+MPhH4Z1H4F+FtNh+EfgmXRfhL4S1r9oe906bxT4rmu/ibrTeHtMTxL+3tFc+JoUsXTxlKrGXJjckwPD9VKpUk44DLcgznhjB8tSpOdSWIpZHxDnODdatOt7WeN+uVo1MfhcDisL1YfE1sNPAVqUkq+X5hiczoVlCMZvFY3McnzXHc8KahRjSxeOyLLqlWlRpUYQpQrYSgqOExFahP+ejXP+CTXxUs/iv8AE29vvBvhX9or4N/H6++Bvir4ieGNc/4Kdf8ABQ79jPR/BniDwD8HPhX8F/HHhub4A/ADwX8SPgP+0h4bv7b4RaH438N+IPiBpvwy8QXr6vP8N/FNhc+HPDmga6v1548/Ye+MmvftNeJfjjoeufDNtC1D9tb9n79pfS9I1XXvFNjqz+EPhF+yH4i+Aut6Jfiz8E6nZ2niTUfG2q2l/pUFvdX2mP4WW51C71W01aOLQp/1boroxk6mNqYWtVnKNXA47B4/CTo2pKhWy7HZVj8BGFKK9jy4Wtk2AgpypvEYilSf1yviakvaLjw9GlhqdelCnGVPFZTWyXEKpeU62DxOBxeX4p1K91iJVcRRx2JnKXteSlWqyqYanQ5pRf4Y/D79ir9ujxT+zB8c/hN+0N4b/ZY0z46fGz46/CT9obx/8d/AX7SHxe+Jtt8UvHPhb44/DPxjrmk3vgzxP+yJ8JZ/hP4D+Hvwf+GPhn4VfBDwtpPiX4nPaaD4b8O6R4m1VdROv+OtZ9Z/bD/ZMs9U0v8A4Kd/Gr4k+LvBfgz4XfFv9j34NL4d8YK17P4l+FvxD/ZKj+PvxOsvjBrtncaEmmWx8AeIvEPw68Y+DNT07V9Y1UX/AIMujPZ6SdO0t779daK5sZTq18HXw+EqrAV5YT6thcVRp3+ozo4OngsBVw9BTp06Ucto4fCQwdDDvD0qNPC0YUvZtcx14WpTo4yniMTSWMo/2jSzHEYWp7NQxDjjaWPxFCTdGpD2eKr05yqKpSrR/fVI8jpctKP53/8ABLrwP8S9E/Yp+GXj34729jbftD/tNR6x+1P+0Aum2E+mWlh8Tv2gJx45uPC1rp13eajd2Nh8NPCmoeFfhXotjealqN1Y6F4G0uyn1C8kt2uJPkH9i39nbxz4s/Y2/wCCf3wjs7rQNF8T/wDBPD9sDxH4U+L+m+JLjWLG+u9N/Z3f4/fByJ9AjttCu/t2seNNF8VeBPiF4eOoJoeh6t4S8Qx61aapHbXGmQXv7nUV3YmdCrmLxmHw0cFhqGNyTHZdgKEv3OAnwvmuGzDhnCQfJGEsuyehSrYCng6dGhGdGrRUalGjhlh6vBhqVWjl1TB1cRPE18Zh8xwua4yovezCOd5dmWDzzETi5TqU8fmGJzB47608RV9lP6xGdKvUxEMRh/xh+P37EX7W/iSb9v8A+Dnwfuf2dNR+Af8AwUj1W21j4hfFD4oePPiZpHxd/Z1m8W/Ar4d/s2fFa18F/BvSfhN488D/AB6gHgT4ZaX4z+HLav8AGj9n1NI8XeIL7QNZtL3SdCtNe1f1nwf8Bf2wNB/b11f4yeK/BX7O/j/9nvw/8NfDfwG/Z+8SXf7RvxO0D4q/A74SvoGg618Wtai+BMX7J+teAvGHxV+MnxT8PeHk8V6+f2g/DGnwfDXwF8OdD0iDTr7SPFH/AAmX6i0VzwXJDDwbc44fBUcthzOz/s/C5dLJ8FhVOHJOmsHk9XF5XSr0JUsXWwOPxtHGYjFe3cl115yxCnGT5VOdatHlS/d4nF4nBY3H4qHPz81fH47LcuxmKdX2tP2+Co+xp0aU8RTrfiF+zj+wr+2b4cj/AGC/hR8eb39mC0+Dn7BnijxV8VdF+Inwk8Y/E3xD8T/i/wCNtS+GXxI+GHgvwNqPw28bfCTw14e+GHhXwhovxl8WTeKvH2m/F3x9qnxM1Twd4b1Cw+G/wwtPFV9ong75ysv+CQf7QngOH4X6xpsHg7423c37Ivw7/Zl+Mnw303/gpD/wUA/4J8+FbLUvhT45+LPifR/E+heNf2TfA/i3/hd3hjxnonxn8QeH9b8EfFn4UeG5PBtz4fg1jwx4h1CLxt4p0iD+kqionShU5OaMZWnUqVeaEKkMTVrYSvgKtWtRqxnQ56mCr/V37GnRilRo1YRjiIyrT1+s1XOvJt2r0KGF5IyqU1Rw+FzR53haWHnTnCtShQziVTHwjGrZyq1MJUU8ul9TXwd8K/2VfEvw0+P1t8SfDEfgrwJ8PNJ/YT+C/wCyx4O8H6V4h8VeO9T8D+JPhf4w8e65BHDfeJ9D0afxd4L0PRPEuh6ZpHiHWtWsvFXiWfTLubXND0l5xcS/lD4N/wCCVX7dGt+L/EvjX42fED4d+IPGuqfsFfth/ss+IPH3iD9tf9sT9ok/Fr4yftHWPw4GnfGPTvhN8Xvhdofwp/ZC8BX+r+DtXvfEHwV/Z50nU/D3g+wv9F0XRL7xnpnh7RLbSv6T6KWIowxVLEUazqThisLxJhKrnVqVavs+K63ElbN5RxNaVTEqdd8WZ0pfvnDEOpga2Ohi8VlGU18FGErSwVbD1sOqdOWGxGR4inCFKlTouXD2ByfAZXB0KMKdGNOhTyDK6kI04QdKdLEUsPKhhMwzHDYv8pPjb+wp8U/iRPZ3Oga58NrO4h/4Jb/tH/sQXM+q6l4it5pvid8XI/g6PCOtGWy8IXzyfDrSpfAXiSTWNRkYeILE6lYtpnhPUmvL/wCx/Ieuf8EmvipZ/Ff4m3t94N8K/tFfBv4/X3wN8VfETwxrn/BTr/god+xno/gzxB4B+Dnwr+C/jjw3N8AfgB4L+JHwH/aQ8N39t8ItD8b+G/EHxA034ZeIL19Xn+G/imwufDnhzQNdX+heiu2OJqwxuIzCLUcTiueOIklb2lKpxJxBxZOjGStUw6lnfEmPxHtcLUoYmNOnhcPCvGhTqwrcSw1H6nDAuPNh6dH2NOM/fUbZJw5w8qjhJOlWmsq4Yy6hbEU6tFupjKkqTniE6fzb8JfHXxq8d/Fr9pvS/Gvgew8IfBPwJ4u8GeA/gVrN/oPiHQvHXxBubfwJYa38WvGV8uq6neaTrHw9j8V+ILDwr8Otf0nTdBm1O98MeNjdWWoaVF4f1/V/y1/Zk/4J/ftpfC3xF/wTu8B/EHUP2X4vgP8A8E59b+MekeG/FXg3x38V/EXxb+O3g3xv8Jfit8LfAfirW/B+t/CPwf4O+D3ibw3pviLwmPF3gSw8a/F7SvE99q/iHXdG+IvhSDwfpvhXx5+7lFckYRSmmuZ18HhcPirt8levhqFaksY4X92pGeMzGpQotzoYd46TUJ1sNg6+H6J+/Sr0b8sK1Wq4tXdSnQqTqWw6lLmi/wBzKFGpW5FVmqd6boxqVKcvxC/Zx/YV/bN8OR/sF/Cj483v7MFp8HP2DPFHir4q6L8RPhJ4x+JviH4n/F/xtqXwy+JHww8F+BtR+G3jb4SeGvD3ww8K+ENF+MviybxV4+034u+PtU+JmqeDvDeoWHw3+GFp4qvtE8HfOVl/wSD/AGhPAcPwv1jTYPB3xtu5v2Rfh3+zL8ZPhvpv/BSH/goB/wAE+fCtlqXwp8c/FnxPo/ifQvGv7Jvgfxb/AMLu8MeM9E+M/iDw/rfgj4s/Cjw3J4NufD8GseGPEOoReNvFOkQf0lUUp0oVOTmjGVp1KlXmhCpDE1a2Er4CrVrUasZ0Oepgq/1d+xp0YpUaNWEY4iMq0+j6zVc68m3avQoYXkjKpTVHD4XNHneFpYedOcK1KFDOJVMfCMatnKrUwlRTy6X1NfB3wr/ZV8S/DT4/W3xJ8MR+CvAnw80n9hP4L/sseDvB+leIfFXjvU/A/iT4X+MPHuuQRw33ifQ9Gn8XeC9D0TxLoemaR4h1rVrLxV4ln0y7m1zQ9JecXEv5Q+Df+CVX7dGt+L/EvjX42fED4d+IPGuqfsFfth/ss+IPH3iD9tf9sT9ok/Fr4yftHWPw4GnfGPTvhN8Xvhdofwp/ZC8BX+r+DtXvfEHwV/Z50nU/D3g+wv8ARdF0S+8Z6Z4e0S20r+k+iliKMMVSxFGs6k4YrC8SYSq51alWr7PiutxJWzeUcTWlUxKnXfFmdKX75wxDqYGtjoYvFZRlNfBRhK0sFWw9bDqnTlhsRkeIpwhSpU6Llw9gcnwGVwdCjCnRjToU8gyupCNOEHSnSxFLDyoYTMMxw2L/ACk+Nv7CnxT+JE9nc6Brnw2s7iH/AIJb/tH/ALEFzPqupeIreab4nfFyP4OjwjrRlsvCF88nw60qXwF4kk1jUZGHiCxOpWLaZ4T1Jry/+x/Ieuf8EmvipZ/Ff4m3t94N8K/tFfBv4/X3wN8VfETwxrn/AAU6/wCCh37Gej+DPEHgH4OfCv4L+OPDc3wB+AHgv4kfAf8AaQ8N39t8ItD8b+G/EHxA034ZeIL19Xn+G/imwufDnhzQNdX+heiu2OJqwxuIzCLUcTiueOIklb2lKpxJxBxZOjGStUw6lnfEmPxHtcLUoYmNOnhcPCvGhTqwrcSw1H6nDAuPNh6dH2NOM/fUbZJw5w8qjhJOlWmsq4Yy6hbEU6tFupjKkqTniE6f5f6Xf+L/AIh/8FG/2vfEPwotNGbW/wBnv9i34QfArRdc8YR6kPAF3+0B8T/EnxM+N0PhHxLNorvrMun+D/CH/Cl/EfiuPRhFqlvoPxOtDbLJdT2TL3nxb/Z9/aJ+PXgH9ge++I+p/BbTfjN8CP2hvgV8fv2il8E3njmz+GOo6v4L+H3jTRfiTpvwVGu6LrHiq80648WeKxJ4Hs/HL6PdS+HYd+vaza6lH5Vz+glFctGEKFPL6VOPu5ZmOW5thFJuSo5hl/EmYcXSq0+ZtxpYzPcyr4jFUJSmp4ejg8KpqGGUp9Nd+3qZhUklF5ngMTluMUPdVTC4rhrLuFJrq/aQyvLoOlO79lisTi60Eo1Y0qf4KaJ/wSk+N3gL40f8FC7jwN8RvhnP+zb+0X+xx8UfgR+yv4C1y88TWPiv4IeMvjV4n8ffErx94R8QnTfBt5o4+Clj8VfH/ibxP4GutGvtZ8S+GdC8TXHg2Pw1NpfhjRJrrk9c/wCCTXxUs/iv8Tb2+8G+Ff2ivg38fr74G+KviJ4Y1z/gp1/wUO/Yz0fwZ4g8A/Bz4V/Bfxx4bm+APwA8F/Ej4D/tIeG7+2+EWh+N/DfiD4gab8MvEF6+rz/DfxTYXPhzw5oGur/QvRRl8Flnsfql4exwOEy1NvmqTwOCznOc+o0JV/8AeFUlmed4rEVsbTq08xrunQVXFyviXiDFv699Z+spVPrNXF4iomk4fWMbluRZTXrKjK9CT+o8PYKjClVpVMNBVMW1Q/fR9mUUUVQgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKK+Hvir/wUb/ZE+DXjfxr4B8a+PPHF1qfwuXTG+MPiP4e/s/ftFfGH4W/A06tYR6zDF8ffjT8IvhR44+D3wIuLHw3PaeMdftvi/wCOfBVx4X8C3+meO/EkWk+D9T0/W7mXOKkoOUVOUZSjFtKUowcVOSju4xc4KTStFyinbmV6UZuLkoycYuMXJRbipT5uWLdrJy5Zcqer5ZWvZn3DRXFa74/8NaL8OtY+KcF7H4i8H6T4K1Dx/DqPhi4sNXi13w1YaFN4ijvfD12l7Fpepx6npcQn0m5XUI7C9We3lW9S3lE482+FX7R/gT4u/Dz9nT4keHdF+JFpo37T3gDQviN8PYLv4ceLNZXQ9E1/wLZfEK1tvih4n8Ead4u+Hvwwv10O/is7eXxj4z0zRte8RKfDnhPWPEGrSW1tcaKMnLFQ5ZKeCng4YuDTjLDzzB4+OChUi7OMsRLK8wjTja/NhaqaTSvk6kEsPLmjy4uGLq4aSaca1PArBSxc4SV4uFBZjgnOV7WxNNptNte/UUUVJYUVyUfjXR5fHV38O1svFo8QWXhSw8ZzahJ4A8dw+BX0jUdX1DRLeztPijL4cT4Z3/iuO8024mv/AAHY+LrnxxpekSafr+p+HbTQtW0vUrzraFrGMlrGfPyyXwy9nUnRqcr2fJWp1KU7X5alOcHaUJJD0lKL0lHk5ovSUfaU4VqfMt1z0alOrC/xU6kJxvGUWyiuS8U+NdH8H3HhO21ay8W3cnjTxXZeDNHbwt4A8d+Obez1fULDU9SgvPFl34J8OeILXwF4Ujt9Iuo73x546m8OeB9Nv5dM0rUfEVrqmtaNZ3/W0LVOS1ipuk2tUqkYU6kqbeynGnWpVHB+8oVacmuWcWx6NJ6OUFVino3TlOpTjUSerhKpRq01Ne650qkU+aEkiivHvj98fPhN+y/8IPG/x5+OfipvBPwq+HWn2mp+L/E0fh/xP4qn061v9VsNDsFtfDfgvRfEXivXLy+1fVNP0+z03QND1TUrq5u4o4LSQk4xdJ/ag+A3iDVPgFpHh74jaV4huf2o/BXiD4jfAK60Cx1zW9G+JPgjwv4a8P8AjDWfEekeIdL0u70CysIfDfinQNVszrepaXNq8OopHpEV/cQ3MMMqcH7ZqUWsN7H6xaS/cfWaeLq4f22v7r29LAY6pR5+X2tPBYucOaOGrODacfZcycfb+39jdW9t9WeHWI9lf+J9XeMwir8l/ZPFYdVOX29Lm97ork/AvjTR/iJ4S0LxroFn4s0/RvEVn9u0+y8deAvHXwv8W28HnSwbNd8AfEzw54S8d+F7zfC7f2d4l8N6RqHkmK4+y+RPDJJ1lXJSi3GScZRbjKMk04tOzTT1TT0aeqYgooopAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV+HPwQ+KOrfsVeCf2qP2cfiN+y9+0547+L/i/wDaZ/a4+Lvwuf4Q/szfGz4sfC/9pnQ/2lfi946+JHwtvb/9oTwB4R8SfA/4U6zcWfirS/hd4+j/AGiPiR8IH+Hc/habX/E0ll8NZPD/AI81v9xqK56+GhiaeLoVXP6vmGV4zJ8ZGnyRrfU8diMDia08LWnCpGlio1MvoxpSxFLGYHkqVnXwFevHCV8JvTxE6UcOoxi5YTNcFnOH5nUUPruAwmZ4KjGuqU6VWeFlQzfFurDD1sLifaxoTpYyjGFWnX/lP1v9jCT4UeGPhl8DP2yP2VviT+1fdeA/+CUfwF+A37Gur/CX4FeOvjZonwd/az8FRfE6w+OGl+CviZ4Tjv8ATv2WPiRrl7c/s7yeBv2ifH3iT4JaBJoPga1Oj/F7RP8AhD9btLHX0f4QfB7xP4x/4I7/AAz/AGkv2GviRYa9+zp+yj+yT8T/AB1+0Sv/AATu/aA+LnxCufi34M8O2Xh74L/sqH45/DL4B+N734K+G/hf8R11z41fH61+IHjPwJpWhyaR4A8J6hbX3h3xr8Uv7D/qZor1I42q8biMfUjD2uKz7DZ9Up4fnw9Gli8HiuL8fhq2DSnOrhcfSzDi6pjXj4VZTxFXKcvWNo4qFXMY43ixFFV6cabk7RyWvkt5xhJTo4rBcI5bilVowjSw0sLisDwlTp1sFGhCnCvm+aYrB1MJV/s/6h/Od8DfgzqGu/t9eJP+CdXivwTq2o/sw/sO/ED4u/t5eEdR1aW0ufCOv6V+2fb+ILT9n/4WLawTpcTWnwu8fePf23EsdG1TTk03SND+Hfwhk0+61a6ivRpfguieDf23Pgr4E8N/Ejwl8Dvjv4w+MX7B/hbxV/wTE+FK6h4F8Vahe/FzwFrekfGPw94P+Pfh2y0vSLKbxT8J/FXimy/YG8W+OfiLFaa94U8JWPw+8d3WparpEng7xxe2H9LfhH4M/DbwJ8Q/i18V/C/hw6f8QfjlfeDdQ+KHiWbWdf1W58SSfD7wtB4N8G2sNprGq3+m+HdJ0HQIHitND8L2ei6K+pahrXiC5sJ/EGv63qmoeoV5scPS+p4fBVYylReEwmGzR06tWhWzaWG58A62LxFGcKn1utwtisx4WxOZUFQzDFYbGTzJ16OMc4z65VpOviq8Y0+atXlXwsK0FiKeB9onmVShQp1uaCwa4vVHiuhgIxhg8PXw1DLY0JYFTVT+b74+fs0+LP2YbHxL8L/hV+zh4p+O3wm+H/8AwTh/Yk/ZpiEnw3+LnxB8A6xZ+Gf2p/FenfEjxD42+HXwavdD8d/tH6X4N8G6jL8W/jL+y54G1qTxN8f/AALLrHw11rT7jw58QdQFx84/s0/su/EPxv4Xb4T+Mv2fvEdv+zZc/wDBYL4c+N/Dfw98FfsW/Hr9hn4ES/s7at+xBLp/j/UvD/7KXxE8UeLvF3wn/Z+8Y/Eu51zw98WPBfjLxC3gbx94m8T+ONK+IHhqC3+I/iPwddf1n0V0UJzp1Pa1nHE1JZjUzGvKVOFNYh1/EbBeI+Iw1WjSUcN9XePwP1Cl7KjTrLCY7HLF1cbSjlWGyrOo5Tp1qUalaEKmAlg6cnWqVa9Gv/qNHgOGYRxFSUqssXLLubE4ic5S9riaODdF4blx88y/ni8MfsxfEH4UatY/CT4N/Bvxf4E+EHwv/wCC0tz49+B3hXRfh1ren/DD4X/Bjxd+xxqXiTV/EvgPQ9N0e08O+GfgTZ/Hrx541hS48Pw2PgPSvF2r6xoVrPbapLcWx8N/4JOfs3/ETwR+0D8CPGPxbib4S/tO+Dfhx8W/D37WNl4d/wCCTH7YvwO8V/tGePvFVtayfEC5/aO/4KS+J/jP8UP2U/2sLu0+K2i2XxR8B/Ebw2blvF90JJvhY/hHw54n17wrX9R9FLAt4GM0m61WpSwUJ4qreWKjPB8G5LwbVqUak+eFN5th8nWNzqTp1K+Or1aUI18OsKp1pxUY4p1G17NTxNbEKnBuFFKvxXxDxWoTjS9nOp9VxGf1MJgeaoqWHo0JuVGssXXpn4SfF34VeE9f/wCCQXjL4dfsm/sn/tGfBnQ7z426dqWgfs7/ABN8DePJ/jZBqdv+3po/iv4l+L5vCOreI/iN4um8M+MtXt/F3xb8NXv9s3en/wDCtta0zXbSz0HQFi0zTfPPAX7PHx2/Z8/4Kvfs5fBjQfhR49179izwJof7Znxv+BXxh0jSfEGufD74Mab+0H4a8GQ+Kv2XPF2vtaT6f4Om8KfFXQPEvi34OaZe6hHp998N/iHpfgrw1FFH8Op7KL+h6iuZYeKnKXM7VMPjMLVhZOM6OKy2jgoxjF3jSnhsThcJjKFanGNaEKVbL4VIYLG42lXupL2kcQtpVcx/tKnU3qU67x1bEVJTlpLEzr4TF43B1513L21TFPMZxeOo4erS/i78Tfsn/GjXPBX7O3hf9pf4WNYfB1/+CffhH4bfCef4of8ABKD9sT/go34n+Avxtm+JHxaf46XvgXwf+yx8Xvh78S/2Qvjrd+HNX+B/iHRPjH4o8BC+8U2fhjRLDwF430fVPhtr+l6j/X78HdO1rR/hH8LNI8R+Ltb+IHiHS/hx4I07XvHnibwzqfgrxH421mx8M6Zbap4u8QeDdaJ1nwlrfiS+in1nVfDOrE6noN/ez6Vfk3VpLXo9FdVCXsMJWwkUlCti54t8qtHmnjM1xrbjP2jhU9pm1eM5YaeGp4iMKUsXRxFenSrUlimsVjaWNknGpTwkcKoKUvZxUcLleDbpRi4LlqQyqhiKqxKxVSONr4yrha2FoYqrhWUUUVIgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKK5jw5438GeMLnxRZeEfF3hjxTeeCPEtx4M8aWnhzX9K1u58IeMLPTtM1e78KeKINMu7qXQPEtrpOtaPqlxoWrLaapBp2raZeyWq21/ayyy3/i/wnpfiTw94N1PxR4d07xf4ts9d1Dwr4Vv9a02z8SeJrDwuunP4lvvD2h3FzHqetWfh1NY0l9dudNtbmHSF1TTmv3txe2xlL6QfSpCnVpvpUp1aarUqkHtOFSjKNWnON4zptTi3Fph1kusJzpzXWFSlOVOpCS+zOnUjKnOLtKE4yjJKSaOiooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK/lQ+PPwj8d/FK9/aE/wCCNnw317UPh74jk/a1+LX7ZXwp1ex1K0ebw/8AALUfhfN+1b8KPFWmIl5per6L4W8Lf8FIPFfhvwNMIra8sU07w/deHIrr7JeM1n/VfXD/APCsfhsPiQfjGPh74H/4W63gxPhw3xU/4RPQf+FkN8PI9ak8SR+Az44/s/8A4Sc+DE8RSy6+nhc6p/Ya61LJqi2Ivnac4VKU5VHUp16mHq/VatGjiKfvVMDiqWMy7OcszPCUpNUXj8DnWSZY4VK6qU1l9XM8O6VT61ym0K3JBRlSo14RxEa7w9emp0MTGpgswyfF4bFdZYatlOc5knTUW5YpYScZUKlKniaP85WiftTfFj9ovQfjb/wVf+Bupw2ekfsvfBH9jfwTqXhhvBml6jfeIfB3h+60L9qz/gpf8LrD+1rDxFeWmsah8N/HvgjwTpt14Z+wazpHxS+DEGiQ61AlvrRuvern9sX49fHVPhp4k+GH7SM3w2+AX7dH/BRTXv2b/wBnD42eAfCnwP129+HP7P3wO+CnxV1TUvFPw11b4neCvG/grxt4o/ao+N3wD8ZaV4G8R+PvC3xI0O08BeMdDvfBPh+S/l0mdv15134B+EtJ+B3xX+DfwH0H4cfAQfEXw78UotNvfC3wt8Ov4P0P4g/FGx1p9W+I2t/DjQ5/B+leM9Ru/E+sy+KvFVnd6ppV340vjeLquuQ3GoTX68V8Pf2Lf2efCP7Inwq/Yl8W/C/4ffGD4CfC/wCGHw4+GK+BPir4E8M+OPB/iqy+GunaNBpOs+JPB3iqx13QNR1SfWdFtvFEkt7bXkkHiA/2lFMbyNLgdiqQnLEv6tChh6NXKcXg8uhVnDB/W82zKGc8YLA1KcXiMLhMJmGS0HlODxLngqlHi/P3jMLmWIxmY1Yc/s40lSUKtatXxGHzjA4rMa6o18XTwuW5HTyHg6vi6LhQwmLzF0cweNzXG0acMVi8TwtllGWIwOG9jGv+F/wF+MPjn4XeCv2wvh54T/aO+MHxN+NPxX/4LBfE74LeFfGn7Mfw0/ZP1r9o/wCOur+BP2W/ht4k8U6P4Ok+Pms+H/2KPhj8Q/Dmi/DfU9e+NnjXx94aj+Hr2Xgf4meFPh38LfAHjrxj4B07wLjfDf8Abf8AG3ijwv8AsqftTftB/EA+C/E/wO+GH/Ba/wAMeIvix8QPA3gfxtrOkaZ+zn8RPBXgTwx44+J/w6/Zz8U6b8M/G3jaw0Lwhot18Q/DfwK8X6J4E8aeKrXWYvhxqvh7QtY0n+z/AOgnXf2Of2RPFHw3vfg34m/ZX/Zw8RfCHUtZ0DxHqPwq134H/DLV/hvf+IfCnh3R/CHhfXr3wNqHhi48MXWs+G/Cfh7QPC+gapPpcl9o/h3Q9H0XTp7bTdMsraDo9B/Zp/Zy8LaHpPhjwx+z/wDBPw54a0HTfHmjaH4e0H4VeBNI0PRdH+KjxSfE/StJ0nT9Bt7DTtN+I7wQP48sbO3htfF7wxN4hi1ExoRhVUpYKGGi+erhMjyTKsJW5YYe1fJ+Fcp4fWLoqjCSyylUrYPH1/qdFYyly4yhUThVwvJU3ozpwxuHxM6Vqb4gzTN8bRjKNV1cLmmfcTZvWwU5VafJjpezzbKKUcRiqMJxqZXXU/bYfF0qOF/nssv26v25fBdr+218Lbjxp8ffDfjn4XeB/wDgnn8SvhN4j/bg8BfsF+Jfi54Rvv2nP2l9a+E/jXTfEXhL9gbX7L4P678J9Z8K6Dpl1oPh3xLe+EfjhpVzf+LzP4r063v/AARrmi+2fH34gfHr4c6B+3Z+zj8XPjBH+1XoHws8T/8ABM/4pfDLxp8fvgz+zfrHiaw0b9oL9pDTvBvi7wL4p8IeCvgt4F+C3iWw8MeIPhTfeK/hx4juPhavjfwrfeJo70+KdQ13w34Z1nR/158AfsU/sa/CfQ9Z8MfCz9kn9mX4a+GvEZ8PHxD4e8AfAX4V+DdD14+EfEcnjHwodZ0nw74U06w1Q+GPF0svirw99ut5/wCxfEcsmuab9m1N2uj6trvwg+E3im98Sal4m+F3w78R6j4yt/BVp4vv9d8E+GtXvfFVr8Ntbu/E3w6tvEl1qGmXE+uW/gHxJf33iDwVDqcl1H4W1u9u9V0NbC/uZrh9qkouUZU1yy56EpScYq0MPi8PiaKpq8o08RThhqVKpiqEaFTEzVarONOOKr0XyxjVSkpTX8bCVqXLzWhKGBwGGx6vJupKhi69HH4qjhK1SvTwbxkIwqVKtCOIf4X/AAA/ag/4KMfH/wDaPn+IXgjwX+0jqnwc8Oft4fGn9nr4o+AL2L/gmzZfseeCfgD8I/iB45+COr63Z6wnxVT/AIKK2/x40SXw94d+Mmpy65pd74V8Q61fav4O8P8Awug+H+teFPFtr9l/G3WPEUv7HX/BV6W//aw8I/tIPpHh39qq28PaH4L0HwB4b1H9lTTLf9ni2ntP2bPFl54A1rVNR13xj4Ru5bnxrdeIfHqaN49msvHemW1/pUGmWWj3Fz9ear+x5+yPrvxrtv2lNb/ZZ/Zy1j9ouyvdL1Kz+Puq/BD4Z6h8a7TUdE0mDQdF1C2+Kl34Ym8dQXukaHa2ujaXdRa6k+n6TbQadaSRWcMcK+iWPwZ+D+maZ8S9F034UfDbT9G+NGsa94h+MWk2PgXwvaaZ8WNf8U6JZ+GvE+ufEuwt9LjtfHeseI/DmnafoGval4pi1W91fRLGz0rUJ7ixtYIE8rG4KWM4exmTc8Y4jFcN5lk31utzYmp9ZxmG4fw9OtVqVHGNWkpZZj8WsS8Os5w9THYjCrM8TgsyzCjL1cLjIYbP6GbRhL6rQzzAZpTwNPko06OFwuKznEvC0+WLqSq06WPwWAlKddYDMKeAoY+rluEx2Gw8l/Kv4H1LVf2X9Q/4JRfsHeL7+/ufh/4s/an/AGSv2ov2J9c1RdVuBN8L/Efwo+Ik/wAefgCmt6hdX0N5f/s7/E/xZpWq+FNMWe1ew+C/xZ+Hvh/S9ONh4Fv7hPeb79qD9pPTvi3pv7M3wH8O/GLwuPiv+1p/wVL8feIvEH7D3gD/AIJw+DPjZ4nP7Pvxr8CeFNF8NQW/7a934H/Z/wBafU7f4pT+N/i746u/Dfj74/eMbnwvoN4NT+wXHjzxLbf0Waz8Fvg54jk+GUviH4S/DPXZfgpqlnrfwak1nwH4W1ST4Sa1p+kSeH7DV/hk99pU7eAtUsdBll0Szv8AwqdKu7bSJJNNhlSzdoTxnxE/ZP8A2Wvi/wCDrr4d/Fn9mr4AfFH4f33jzUfine+BfiJ8G/h1428HXnxO1htUfVviPdeGPEvhzU9EuPHmqPretPqPi+WxfxBetq+qNc6jKb+7Mvq4io6+ZZljJOrPD5hjuKcTPDxrzw8qsM4p8B4TJJVq8FUrPF5Ng+DYyxuLdStis7xUp1MTiqSzXMHS8nC0VRweXYebh7XB4HI8POr7JVU8Rl0OO62ZTo05yhCNDM8w4vhWoUXFUcspUpRwlFSweXqOT+x5rH7ROufsz/CC/wD2svC7eEP2iB4YbT/ijpEreBPtdzrejapqOj2fiXU7T4YeLfHnw60fWPGmiWGl+Mda8O+CfGXiXwz4Z1bXrzw9pGr3lnpkUh+la4/wB8PfAPwo8G+Hvhz8LfA/g/4a/D3wjp6aT4U8CeAPDOi+DfBvhjSo5JJY9M8PeF/Dtlp2iaLp6SyyyJZ6bY21sskkjrGGdiewqsRUVbEV6sYwhGrWq1Ixp0o0KcYznKSjChCU4UYJO0aUJzjTilCMpJJt0ISpUKNOcpTnTpU4TnOftZzlCCjKU6nJS9pKTTcp+yp87blyQvyoooorE1CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvxi+APx8+O+l/tn+M/hr+1x+0H8XfhT478TfGz41+Hvgl+zZ4x/Z8+HWnfsffGr4CaJp15rfwh139mH9pjw98MrXxTr/x6bwXb6H4y+I/gT4gftNeMPHVhd6R8bbP/hmbw94Nt/Bvjbwf+ztfCdj+wnpM3xh8DfFT4h/tIftM/G3w78IPH3iz4qfBD4G/FnXvhDrHwv8AhJ8RPFGheLfCsHijRvEPh74MeF/j347u/CPhPx9418M+CLT42fG34paV4c0/xC13b2Emt6D4T1fw/lzVKWIdeCbj/Z+Pw9Tniq1OEas8HW9rhsO1UjLN4vC+yy6rVw9ahGlWx2GqVMDPGUswwt1LTwdakrKr7eliMPKF41Z4ilhcfRo0K9X3XHKalXFQqZjGlVhiozoYLFUKWM+qVMDifn74Cf8ABST4sfFG7/ZJ8X/Ef9lTRPhL8Bv209Y1/wABfB7xvYftASfEj4n6X8UNB8AeOfiHa6b8SPhZpnwX0Dwj4Z+H3jbRPhX8Q7nwF410T40+LPFM9pB4PPjz4Y/DzWPEWu6F4Ly/Df8AwUo+M2r/ALI2n/tjeLv2e/2bPgT8LvHN74Ntfhrr/wC0b+3z4Z+EXgjSNO1a78S6V4h8X/tD/ELUvgPqWjfCbwpqOvaFpGg/Bi1+Gdt+0N8RviPqfj7wVD49+HPwSX/hM28GZP7AH/BNTWvhV8OP2SPFH7RfxP8Aj94i8Y/s76B4p17wJ+zP448bfCXxT8FfgT8XPHmn674c8T+NvCWseCvAg+JPi7Wrfwz4l8YaN4S0zx/8cvid8Pfh1pHj3xBpPw48LeFdPsfC1n4Y+kdZ/wCCdHw1m+B/7MHwY8F/F346fC3Uf2PfFKeMvgT8Y/B178ItZ+Jvh3X38G+Ovh9qN3q2kfFD4PfEX4K+KRqvg34j+K9FnXxB8H786Y17Bq/hxtD1+xtNViufMoR5VdyqYWPuqM6tLDvGU3ip14Sq0qE8bCjGvG+Hrywc8HUoeyp/X41JGsnQ9vilGEfZfVq8qDlOqoyx9Olmbw1OjJKdSjl+IVTKI1vrNLF4vD42jjpwqVsC6NOt88/BH/gr74G+LPgb4a/EO/8AhvpuneEPH3wd/bc8bnxn8P8A4nr8XPAE/wARv2FPH+meEPiH4F8A+MtB8B6TZ/ETwX8RPDtxrHxL+DvxOt7XQb/xf4M0K5kuvhzo+qPNp9n01l/wU91O+8B6V4ni/Z/RPE/hz9if9pP9rD9oLwU3xatbh/gf4z/Z48SW3w7b4FS67p/gG+tPF1/43+KWh/F7wlpfjY2nhhLDT/hFr+v/APCJanLdnRNO6uP/AIJRfs/P8Evhf8DtW+IHx38Q6Z8Lv2n/ABv+1da+O9Y8W+DD8RvGHjn4p+J/iH4j+LHhLxtrGnfDvTtD1H4a/E60+Kfjbwn4v8OaR4b0LUpfDGqxRaRr+ka1pum63a+n6R/wT0+CGij9tn7HrnxJZv27NI1/w78TJLnXPDs7+AvDfibTvH41fw98IC3hLHh7Sbjxh8WPij8TvJ8VL42lHj3x7rty07eHI9H8N6Vnj/bvDYz6h7KOJhleavDKblKNbOJ5fif7Mp05zjCNLBUczzynP6xiKMqlXB8EYPDYjCxq5/jswxBhXho4vDSxCnUwv9sUfbxmuW+STza1Z1oUKntPrlHI8qpuEcNiVGeZ8V4qo5/VskwuEfz3Yf8ABUDxD8PpPiJrH7Wn7N6/AjwLov7Ffib9vP4caz4K+MVl8a/EniX4OeBL7TLXx54G+I+gH4ffDXwz8Ovjr4bj8XfDxh4T8F/ED4z/AA21e68UXtvp3xhlt9EivtY02/4KDftA/DTVfEfhr9pX9itvCfjLVf2UPip+1d8CvBf7OXxs1P8Aae8TfFGx+Cg8M/8ACx/gr4j06X4GfB1vB3xu01/iH8No9F0bwS/xj8D+KZde1yLRPH9zN4eso/Ef0t46/YW+BXxOu9JHxDg8V+K/D9j+yV8Tf2LdV8H3muw6boPin4M/Fub4dyeMW1u78P6bo/iq18XzQfDXRrPTfEHhfxL4cXS4tQ1i4tbBdSfSr7SeB+Hv7ACeCfEN/wDELXv2uv2sPi58ZtO+DGs/Ab4PfGr4pT/s0al42/Z68BeJL3RtT8SSfDDQvCn7NPg/4U+IfFviPVfC3gvUfEHjX45/Df4yeJ9afwZoVjqWp3OkPrOm6v2Yv2DnXeEdSnT9hn8KfNBVnd4zjClw5Ww9KdSi5Y2GGqcF4nMKeKxdLAVqdLNYweHxEFh8dyYN1Ixw08ZCFSf1nKZYqipujFwWXcHVMypQrwhWcMG8xw/GtGtJUauP9ljMpWBfK3ist+OfhX+2X41vf2WfCtz8Odc+EXx0+PX7b37SnxE+GXwB1j4Pf8FENS/aD+HNh4l1/wCH/ib4s+L9U1j4/wDiz9jfw9onwAtfgD8O/BPjWPSvgz4K/ZN+JGmaDqXg7wZpuqeFfEXi/wCIHjbUbb6j8X/tCfGf9lb9nb9lTw437N+o+Mvjd8TPi14c/ZY034beKv2rtQ8dWun+JpfDnxGn0f4j+Jf2n/HPg3XPG/xE8BajD8O7XxZrnjPxL4As/jFP4G1+71y5+Fd38T9LX4R6rV/4df8Aw5k0TWNTuf2gv2kZv2iNX/aE8O/tPn9sK1uP2ftB+PVj8WvC3wqh+A+kX9v4c8L/ALPuh/szXnh7/hR/9o/CzVfCOt/s8av4d8Q+H9c1jV/EGn6n42uIPFdr9Ez/ALJ/h3WfC/7Pmg+OPin8ZfiRrn7PPxkg+PGkfELxv4h8KXvjXx/8Qk0z4g6ZdT+Pm0nwTo3hS38O3SfErXpLTwh8N/Cvw68M+F7az8P+H/BGl+F/CWi2nh4TP2d6EaCeHpVM24QjjaSn7ZUMjwdPKKWc4TLqjpUU6eFoVOIaND2+GhiHUqYepgvZYadHCZfSvCk1d16sMn4jlSnWgqU63EWKlnEsBiMYqNaSqUKtSPDlWMoTbdWGbTx0abqcuL+TvGP/AAUk8V/Db4Vf8FCPGfjv4BeHofG3/BPq2+FVt4u8I+EvjTqXiHwt8RPEnxB+Avwr+M2taf4c8dax8GfCOraRofhvUfiRceEtL13U/h9Lf+JbLQYfE134c8Lz6w/hrSPXtL/a2+MXxG/aD+Jfw1+B37PfhH4h/B34BfETwB8H/j98Uta+Pi+BfiPoHxE8a+C/B3xH1u3+Fnwcl+E/iDw38RvDPwy8A/E34eeJfG2teLfjb8ItavBfeKdG8A+FfG2veGtO03xRwP7R3/BLD4UftI+Kv2gNY1X48ftPfC7wZ+1XofgvT/2ivhD8IPF/ww8P/D/4q+Ivhz4a/wCET8DePtV1LxL8IPGHxS8PeJtE0Sx8J6fqeleBviT4V+H3j7TfAvhjQvid4H8beHG8RaP4g9fk/Yh0Sx+P3ir45+Bv2gv2kfhdpfxM8WfDz4gfGf4F+APE/wAN7L4O/GLx/wDDLw94f8JeHfF3im4174VeIfjL4VvNR8LeDPAnhzxvofwh+MHwz8HfEbQvBelaT488NeIrDVfF1v4lxa9rHD+1iqfPgqNKtRoyn7FZjSlllPEYjFyk3iP7LxdOnndaOHy+tHMITr5Ny4rCXx9HCVUtGLjScpOFDmlVfK51JSjC1PDRkqdNY6E0pOpiqccvUHi6SpVpPCV6f59f8E9v26vj5p/wv/YT8HftKfCW4b4dftI/D74n6V4B/aZ1v9oDUPiZ8WvEHxB+EHhXxD8RtTm+NPw1vPh8un+EvDPjzwR4R8fa98PfFmlfHr4n+KrrTvDmg2vj7wL8Ptb17UdE8K+5/C3/AIKQfF/x7dfsyeNtf/ZT8OeFP2dv25U8S2f7I3xG0/8AaGn8W/EvWtfk+Gnir4z/AAesv2gPhNa/BDSvDHwa0n4zfC3wN4o8Qabq/gT4zfHq88G6kmi+HvFuh2V7qWoS6J9OeCv2FfhB4F8KfsheDdN1z4g6ho/7F2qeKNV+GP8AbOqeGbm48Sy+Lvhj8QfhPqlt8RTbeEbK31ezXw38SdduraLw7beFJF1e20ueeW4sYbzTr7zn4M/8E1vhn8HPF3wZ1RvjX+0V8UPhr+zDN4in/ZS/Z/8Aij4i+GGpfCf9m+XXNA1XwTp0ngrUvCfwk8HfGXx/N4H+G+v698NfAFz+0H8XPjPd+FvCOs3osp28QC1162rlVR1qcqs6V6dGnQxMI03aLqZhLMcRiIOFRPM1SqZbTyFUaMcrjUw+K/tjD1YTpzqVOUV7erCmpNqrOlh7ySWJlRlDA01Jyi1ldLEU41c3jOtUzKth68oZXiKNWmkvOPh7/wAFWPAPjJ/2c9Y174c3/gL4f/Gj9k7WP2i/HnjTxD4qW3PwV8caZ4d8ZeLU+CGtaLf+GNKk8Tasvh/4K/tJXWs+JrK/0uXw/P8ABxIb3wm8HjGyvNJ8e/aS/wCCwOufsu/s/wDwR+Pfxb+Dv7OnwtX4h/s6aH+0X4u+FXxy/bw8D/CH4v6lbX9hBrniL4PfssfD7UfhHrvib9pT41+BNEms/wDhJ9A8U6X+z54Nm8SeK/APhXw3498QajrPimTwN7l4n/4JD/sw+K/APxo+G9/4m+NNt4d+N37ROpftD61/Z3i3wtb3vhOTxHd+MZ/Gfwb8CSS+Bbi10f4I+NrX4pfGfSfEHhjUrTW/E0WlfGbx9beH/Gehyf8ACKT+Fuq/ap/4JmfDb9qnxP8AFjxFf/HT9oz4LWnx/wDgFo37NHx48LfBXVfgxa6F8VfhN4auviDeeGNF1G9+KXwR+Kni/wADXGhz/FDxli5+EHin4bp4gi1GG38YweJLexs4oX7Ryk6vsacHWxtCdLCJ1HRwmF+pZjmFajisQ60q06c8wzPAZAnho18ThMJwvDMY1cxq51iqsNKaw8a0oTnUqYZUYwlWaX1mc6eZ5bgfa4SMFTowq1cnwOZ59Vhi6cqFTMM8p5RR+oUMthiD6X8O+N/i/wDEvxv8Y/BM/wAM9a+FHwfh+HXw41P4H/tPaH8QPh54j8Q/EPXfiJoPiSfxmNI+E2t+GfEEnw/1n4MXVt4YmsL34j6P4o8MeOL3X4mi0K803RtVsLr81f2Z739qrT/2lv8AgoBZ+PP23f2rf2iPBP7EPjvwJo/gT4L614O/4J2+CIfjLp3jD9kr4ffGi90Lx54x0D9k/wCCM9jrX/CZ+OL618MazpPxR+DnhrTbex0GPxlqsmlW+v6hqH6efDj4C23w1+J/xE+JVn8WPjZ4os/iB4M+Engq1+FfjTx1Hrfwe+G1t8JNK17SYNd+FfgeLR7CLwd4m+IMWuLdfFDU47+9j8V32h+Hp0tNNXTBHN5R4p/YQ+CnjXTP259E8T6h4/1LRv8AgoNaWNh8cdOj8R2WlrpFpYfAzwx+z/HB8Ob3RtE0/VdAWbwb4U07Urltb1DxO8viSa+uAyaNOmhwzX/c4nMK2DdScHleZUMAqqhWf1z+1MFVy2rLD13HCe1WXxx1OVSUacX7SnTrycoxqQjLXGSwtPNlBQf9mPGPDxnGMXLBYCGa+xnRnTxnI8RDFSUfrV1WlWqYKWFoVaNKl+RPxS/4K8aV8av2cv2u7DTfiF+zt4E8U/sy337E3xP8RfGv9ir9t2D9p/4L2/wr+LX7Tuh+G/Edjq3xw0L4ZfAjUvBnjHQdH8CeMLP4oeBr/wAMXGkJ4E8TaFfw+Kde07xBq+naV+1H7JX7RGq/tVfCu3+O1p8On8B/CP4g3kfiD9nnVtU8VQ6z4t+KnwV1HTNPvPCXxd8TeE7TQ7O1+GEfxA86617wf4IuPEnizxJF4CuvDGs+OB4I8a6tr3w38IfLmm/8EsPh3cXfxW1v4mftIftQ/G3xf8YPCn7N/gfxJ4w+IN9+z3oOoaV4T/ZX+Lup/Gf4V6J4U8PfBz9nf4VfD/QbVPEur3um+I2h8Gy3GtaHKf31rr7Sa/J9efAD9mnwL+zQPiZpHwt1bxbYfDz4hfELVfiVo/wj1C+0a6+HHwf13xPHFdeN9M+DmnW2g2WueE/CHjXxYdT8f6t4Ov8AxDr3hzR/GPiDxBc+CtP8KaPqcuirtFUYTxOnNGrh+ag1KpyUsTDEYWk5zpyXtJV8VgaUKitX+p5fVhmdB0cylj8txmUcydVwivhccXQqS5pRk5YeWT0ViaFOcYKLp0s7ni3BzoUsRjMLHA1/bZd9WxeAzX6GooorI1CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvzs/Zk/bS+Kn7TfxU+LFn4b+APgbTP2fvhT8evjD+zbr/AI9T9om11P4/eEviN8G5rmy1TVPiz+zdP8KtF8P/AA/8C+LLywNx4KudG+P3j/4j6n4Y8YfCzxtqHwu0nwr4w13U/BP6J1+QOs/sbftI/Ez9tL4VftH+Kvh9+x98CvEHwe8UePbrV/2sP2fvFvxFvv2jv2nvhfdeB/GXgj4efAj4x/C3Wvgv4L0fQfhhaX/iDwZ8RvFGh+I/2lP2gdLs/FXwo0W18FaPodxr8PifwdEZyhik/ZyxFOWAx1P2HuQhSrupg6lLMPaVKuFhXq4SnTxFCllssdhPraxtTEQeKrYGngsRpJRlhKqUo0a8MRRqwrNzm6tOGGx0XlypQhWlSWNxNTCVP7Q+rV6eDlhIUcR9Xw+Nq4vD/T/hX/go1+x/4xufH0GkfEnxNaQ/Dv4UeMPjxfax4p+CXx58DeGfG/wS8AtbDxf8XfgZ4s8bfDLw/wCGP2kPhroqahotxP42/Z91f4m+HJ7LxN4QvrPUbmz8YeF59X8vvP8Agr7+wFaPrEI+KvxG1K70rwjY/Emw03QP2WP2tfE2r+PPhHfJrkw+Ofwe0fw98DdU1T44/s/WFv4fvbvXvj/8HLTx18GfDdld+H73xD450y08V+F5tY/N/wAG/wDBKr9ujW/F/iXxr8bPiB8O/EHjXVP2Cv2w/wBlnxB4+8Qftr/tiftEn4tfGT9o6x+HA074x6d8Jvi98LtD+FP7IXgK/wBX8Have+IPgr+zzpOp+HvB9hf6LouiX3jPTPD2iW2lfqRZ/sn/ABFt/jJ4E+Ib614KOi+GP+CfHir9k+/tV1HXTqk3xF1zxV8ONctNas4D4cW0k8FR2nhDU47jUZr231xLiexSLw5NFLcTW2VadaGHnOnCFatHLK+IjyKqqVfG0qfiJiaNKlGvTw+Jp0cbT4e4KwlGni6GHxuHr8W+2xmHoVqMsrw+jWGdako+1jRrZpCg/aTpurhMA8w4HwFapiHTjKlVrYennHF2OlWoS+qYijw9T+qSr4apHHYvsvix/wAFDf2SPg1pvg3VfE3xH8R+K7Xx78LpPjl4eh+Bnwa+OP7S+pr8Ekhs51+M3iLRf2c/ht8U9Z8F/Ca4W/gjsfiT4zsNA8GahcrdWdjrdxd2F9Bbcz+0f/wUa/Zm+AngyLVm+IreJ9d8WfA3W/jv8P73wF8Mvi58bPAEHw5j08Hwz8Wfil43+DHg/wAW+EfhH8EdZ1W5tI4viv8AFTxX8Pvh/e6fba7e2ni+Oz8P65faX8T/AAF/YZ/bj/Y48I/COb4GW/7KXxd8b3X/AATp/ZR/Yt+NGjfF34ufGH4beEPAvxC/ZT0f4gWfh34pfC7WfDfwD+Ldz8V/BXie4+Lvi2DXvh14n8F/BHVJIfCvh3UIvGyS+KNV07w5N4Q/4Jx/tQ/sw6XYeCP2Y/FvwG+JXhnx3/wT7+B37DHxN8XfHjW/iR8PtZ+HmtfAGP4t2nhj44fD/wCH3gDwj8Q9F+JuleJbX44eKpdf+CWqeOfgnNY3Phjw+tl8aLwa1qU+lbZ5QUKWf4fLMTVrOnic0wmS4iko0a2OpwpcVwwrU5OrDAVYzwXC1WlmtenUy/Ff2xOMMPQdLGvKVlMoe0y2tmCpr/ZclxeMoyhOVGVSvV4U/teE4qXtKccAsZxZBZberjcZDJaM6NeMcTgP7X+l/hn/AMFMPhNZfBX9ivxR+0ZH8RfB/wASf2svhT+zT4gs7/4f/ss/tVeMvgSfif8AtE6Vodr4f8EWfxj8I/DH4h/Cvwffap4y1OXTNJ8M+OfipD4j0vTZdNv9dlFjeW2q3foM3/BQj4K+EdE1bUvidqFx/a8n7QHxt+BXgjwR+z58Pv2lv2o/iR4tufgjq+oWPinVW+Fnw3/Zxg+KsFx4as7BZ/iXe+GfAvjT4T+AdS1DR9MtvjJ4sttd0DVtW+QPAn7If7dXw38af8E8dJuPCf7K/wAYPgh+xX+y98Kfh3B4e139pX4v/CvUdG/aXh8Gp8Kviv8AH3TPDOm/sgfFTSviqvhP4TrqfhP4C6Tr/ir4WNYt48+JmoeJY7LUtf8ADOpeCvMvib/wSv8Aj7dfEXQfjb4Q1jw14y8VaF8b/wBu/Wrj4YaN+2z+2Z+wpZ698J/2vfit4I+KvhnWD+0Z+yX4d1D4jaV428Bah8NNA0/xH8MNW+G/jX4ceM4PEd7eHxRpmreB/C+o6j25nKlPO8wWD9hSyuvW4ynhMRGnWlSwawOfZNheGsN9Sp3xFWeY4P8AtepSxFPEywM8ux2Ax9b6lVyrM8LHz8shWWU5bHFOpLMKeF4ZWMjUnTVStVxHDmeYzPKrxMuWlGGFzKGT4apQlh44yGY4fGYKnLEYfMMDjpfd3jX9vvwHpXjL9ljxf4R8WeC9f/ZT+Of7On7TH7R/iX4rw6R4q1XVLTwJ8EvCPww8Z6Nrnhu10yWPULe3bRvGGvz+KPD+oeD9W8U/aNPtdItrDSNYs76yufSfhL/wUD/ZF+NureOdI8B/Foxt8PfhrZ/GvWdY8feAfid8IfCGt/BC/n1W2tfjl8NvHXxb8F+B/Bfxg+CDPo93JJ8Y/hNr/jX4a29rNpV7ceKIrPXdDn1H4m8cf8E4PH+v/Bz4LfD34ceHPhV8GLfwF+yR+318FdY8BXXx6+Nnx703R/iP+13oGgJoupaf8bfib8OLH4n/ABO0FfGFr4g8QeOvGfjrQND8WqdWVtM8O646mCLtf2hf+Ccvi/8AaFgtPDGpeOPCngzw7rP/AATB+P8A+wn4p8VaXHrmseKdJ8cfFy9+Ccvh7xfo2hpa+G4PEvgrw2vw+8T3t/Y3/jHwrqt7LfWGm21pBDq+p6jpXAnL65mtFxqUsJQjinl1afs8TWlP6jx3jqKq+xqU6GL5MVkvCmWezw9TDRqy4g9pDExShy9tP2csJlE6k1DE4ivQjmjhGtKjhcO844OwdepSoSoxxSksszfibMYOopVF/YcIywzftKdT6I+Hn/BST9jf4l2fj3UNI+KHiHwpYfDf4SSfH7xBefGX4LfHb9n221P4FQC8Nz8Zvh9N8d/hn8OE+LPwrs/sa/bviB8LD4y8K2J1Pw6LvVYT4p8NjVfP/D37eun6Z+zX8Q/j58TRq2i6lP8AFjxN8Pfgn4A1f9k39uv4P+K/Fmra2YW+Cfw80r4Y/Ev4CS/tM/HDxP4i06ez13xn44+B/wCzpqmhafbt4ytPDng/WrH4VeJfEepeUv8Asu/tdfG34hWnxh/as+D/AOxZql38K/2RfjT+zf4G/Z78K/GX4mfEP4WftDaz8frz4aXfxE1H42/ETx7+yj4a1f4UfDiey+EXh7QNL8BaF8Jvj9cw2/ivxHquqa/q7aVZ6RrXkngz9gf9tbwT4S+FXjfSPE3w2v8A4hfs6ftgR/H39n/9l34p/tbftJ/H/wCEHg74Sav+zV4l/Zr8cfByX9tH4nfBaf8AaHupdWf4g+N/jB4M1TxR8DfHmhfDTVv7I+Ffh/w3P4RMniKy2lTpSdWnOtOip4KjF1qXPXUFW4tngazSjGm418Rw1Ty/OcJLDQxGOyr2uZUsxhSqUZZRj86LlyUalSnH29KeMq1MDOcFSr4vDcM0sVhMvhjaUpxlRnxBLHZXiMdiPq2VYinUwdXCSrvCU8yqfpJ8H/2pfh/4j8Afs0S+NfiPo2rfED9oO517wJ4bvNJ+EPxb+EGkeKvjB8O/C/izxH8UPBy/Dj4nR6z45+DGv+HIfh74/a5+G/xj1yw8c6Pc+E9b8O6iLnxHpV7Ypf8AC37af7M3jbTfhrq3hP4mJr1n8Xvjp49/Zs+Hv2Dwh49ku9e+M3wwt/iNfeOvCkunHwuuo6HZ6Dpnwm8eay/jDxDa6T4Iv9C0my13SvEl9o/iPwxe6z4X+058Av2pP2iP2XvAdzay/ADwR+238Jfi54L/AGgPhNNb63451r4E+C/HXhPxhqULeDrrxvqXgN/HfiDSdV+CPiXxd8KPEXxCi+Ffh+71+/8AEGpeLrD4Z+E7K7g8JaZ5f+zh/wAE8PGnwM/aq8PePb3xZ4P1r9nT4UfCi3X4N+ELS415PGGmfH/xX8Ivgf8AAf4k+M9U0G40dfDOkaHb/Dv4FSzeFL7R/Et/qWoat8cPiha6noWjRWNrqfiTSDjXx2NWIhDB0o4utDCwpzhXhiKUMLQzL2n1ijBUcLRnHD5vklK1KtJZpXyHEwp1cvxGM+r5zvSwuFdGUsVOphr1as4Soyo1lUxeC/eYaSVao/a4zh7NYQvQ9vl+E4nwtaeX4qhga0/dPiH/AMFAfhT8LP2pNE/Zu8c6T4+0BfEHhPxde6J4uuvgJ+2PPaeKvHfgzwfc/FLWvCfgDxNpf7K2o/s8/EDRtM+E+k+IfFGs694Y/aPvfE+neIdI/wCEFh+Hd/rM089j6vZ/tm/sw39h8GtXt/jB4dGi/H/4LeKf2jPhXr1xa67ZeH9b+Bngnw34T8XeK/ijrWv3mk2+j+BPCOhaB458J3l9qfj+98Lqk2t2unIr6mlxZw/N2lfBz9sVv+Cifi/9oPxv4F/Zx8d/AKLwZpXwd+BOuSftGfFDQfib8C/hVqumaP4m+MOqWnwH/wCGUde8C+MPif8AGH4q6LoMPifXZf2h/DdjB8MvAXw30LS4rC/0jxSfGf5q/snfsMax+0B4F/4KzfBe8+IGk6b8HrI/tA/8EyP2LPE+haBefZ/hP8GZdY8a/Ev4gWyadBrOmDXYPAPxk+MNr8C72w0e88MWF74Y/Zd8MeGY/Jm06fXL/joyqVMLy3TxcMkzPOazjTlKrSp4PE4jBwp/UJzoVMVWqZjxBwPh/q/tcujhsJDiGksXmmKw2Hx1fslToRxdN1K/scDVzfJcnbalUXtcxw8MXisTTxVODp06GX5fkvFOJqwUMdWxuNjlscPHC4HEN0v1W0P/AIKL/A34izfCxPhPf6lcf8LB+Lvw9+HV1p/x1+GH7Un7M/iiXw78S/BfxH8Y+EvHPw18JfEr9mka18SdM8UW3w08Qx+DfEF3B4I+DfiiPQ/F8MHxqs/EPhqLw1rPsvgn9sn9m74i6J+zR4j8G/Ef+2NG/bCj1qb9nO8/4RDx5p//AAsSPw94M1r4haw32fVfC9jdeEvsfhDw9rGr48dQeGGuPsf2C1E+qXFrZT/K138E/wBuX46yfsz3/wC0L4f/AGUPhnL+z9+0T8KvihcaJ8Gfiv8AF/4qR+J9E8J/Cr4yeDPHfiKHxP43+BvwkbStV8Q614+8JL4S+Fr+Er608M6XoPiPVNY+NPiq71zTND0P5r/Zh/YA/bR+Ffib/gnZ4F+IWofsvx/Af/gnLr3xh0nw54q8G+O/iv4j+Lnx28G+NfhN8Vfhd4D8U634O1v4R+DvBvwe8T+G9N8Q+FF8XeA7Hxr8XdK8UX2r+Idd0b4jeFLfwfpvhXx510YxlPNadRqCpZzGGV1XUTjXySOR5RXr4mrJwp/vJ5tiq9DB0fY08XGUsTSxFGVPL8VXwvFOdVUKVb2XJU/sTDVa+HUlVdPPKuZcQUq2DUoScq8KGFw2U+1xFJRwcqcvrFKqo4qjKp+mfi39tL9nTwT8bbX9nvXfF3il/iVJeeCNM1h/D/wg+M3jD4ceBNb+Jl09j8OfDXxX+N3hD4f658FPg74s8e3X2KHwb4T+KvxC8HeJPEza74WOjaXer4u8MHV+V+GH/BQj9kr4x/FLSfhB8PviRr+qeKPFL+PIvh9r2q/B/wCNnhD4RfF+4+GN2bPx9afAv4++Mvh1oHwK+PF94XMd5ealYfBz4jeOLxdI0jX9dhgl0Xw9rl/p/j2g/s9/tZfCv9pD9pq7+GNt+z54l/Z0/bB+MXgb4y+PfGvjz4jfFfQPjb8H7qz+D3wx+CXxO8GeDPhboHw28QeDfihb+JfCvwg0XUfAHi29+OHwbPw+8QeMNTudW8GePNO8IWemeL/n74LfsF/tYW+jfsKfAD433v7POlfAD/gnf9sHgL4q/Crx58SfE3xp/aJPhb4FePv2afhdL4r+GXi/4SeEvDv7OhfwB8RdU8a/EBPDnxx/aBmvfGWk6doGh3tppNxJ4gtOam6ksG6rgquMWHwlSGFusIqmIq4BVs1w3ta8p06MeH8co4SjiKskuLFiHUyqjgaeCnUxXXVhRhKtaq4U4Kr7OSpvFTlL2c5Zd+7pSpqX9rTioYpRnGPDVl9fq46NWM4el3n/AAVQ+Fnjv9qr9kX4B/s+6vJ4w8P/ABu+IXx28O+OvEXi/wCCXx88HWPiTwl8IfhD8SPFZ8Xfsz+P/GXhjwN8Pvjj4esfiD4L03w74o8bfCa5+MPg62sNb0e1+3aZd+L/AAnqd96be/8ABTT4A674b+L8/wAMpfF8Xjr4H6l8Cbb4heDP2lvgR+2T+yVHoOnfH/4l2fw78Dahc3HxJ/ZT1HxhqDeIJ11yTwqvhj4e+JNM1TVdLtbTxHrPgvwzfXvjTRvlT4DfsM/tveBdY/4Jw+FPH15+ysfhV/wTXs/HXgfwzr/hHx58X9W+If7QfhOb9nHxz8Bvht431/w/r3wq0fQPgl4js7a68LT+Ofh5Z+KvjhYapca74g17Q/ijpi+DtP8ACnj2v8Pv2Kv26PFP7MHxz+E37Q3hv9ljTPjp8bPjr8JP2hvH/wAd/AX7SHxe+Jtt8UvHPhb44/DPxjrmk3vgzxP+yJ8JZ/hP4D+Hvwf+GPhn4VfBDwtpPiX4nPaaD4b8O6R4m1VdROv+OtZ6pxoxxMqdGq8Th6dOnVpYiVN4SeMbzGlCFSdCq5RwVCvlNPE4uvgZ4qrmmBrywmDlz4nGVllfNUc4ylLlUL4jCYf2Sm8TCjFfWnjX7SnToyxbhW+q4enjYU8PhalOusTCnUo4OrKt+hlr+3p+y1e/HSH9nW28e+JH+Il14/1P4S2Grt8HvjXF8GNU+LmieFL/AMbaz8ItH/aTm+Hcf7Oes/FnSPDuk6xcap8MdL+Kl3460/UNE1zQbvQIdf0XVNMtMKz/AOCjn7HOofF7TvgfZfFTV7nxzqPxf1/9nz7dH8I/jUfhlpHx68Nya8l98EvFXxwPw6HwU8GfFu/i8O3d/wCFvhz4t+IOieMPG2j6j4V1vwbo+vaR428G3uvfn/8AB/8A4JgfEX4U/tDSXniXwPoHxt+Cdj+198Qv2qPBPxC1/wD4Kbf8FCPh9f8AgbUPH/xV8RfHPSVb/gnlY+EvHv7HnirxZ8LPHXi3U9F0rWk+IfhLSPiJaadZePvEGg+GvFuq61p830Jf/sKfFO9+E2p+BW1z4bPrdx/wVI0f9t+wvJtS8RNp9r8MbD9rTQ/jpcaKLg+EHu4PiLJ4GsNQ0aPTobRvD76/dDTn8WJpE8+rpjl/76rktPG/uqeKp4T+1cRTXs6eGqV824JwGIdOFa9ehLB4POeLMyq0KtGvSnRyDDxw2YYj2mJlTvMf3EM6eBj7eeGeLWUKc+aWLhRyrjDGYStWhTgqcqePxeVcLYaFOOJoYzDTzzE4fG4TDVqFGUvfLP8A4KOfsc6h8XtO+B9l8VNXufHOo/F/X/2fPt0fwj+NR+GWkfHrw3JryX3wS8VfHA/DofBTwZ8W7+Lw7d3/AIW+HPi34g6J4w8baPqPhXW/Buj69pHjbwbe693+hftm/s1+JfDHwk8YaH8SVv8ARPjp8YvFPwA+FxTwl47i1jxH8YPA+ofEPS/Gngi58NXHhiHxL4av/CN78KPiInia98V6RoekaFD4V1C71TUbW0a0nuPkS/8A2FPine/CbU/Ara58Nn1u4/4KkaP+2/YXk2peIm0+1+GNh+1pofx0uNFFwfCD3cHxFk8DWGoaNHp0No3h99fuhpz+LE0iefV08H/Zo+B+sy/8Fd/2yP7L1rQ7/wDZw/Zuhtvi34C8H2GlyWsngn9r/wDbt8DeEb/46QXN6s/2C4u9K8C/DMfEqCG0063vLW8/a/8AGt7qWo6pJr8VvpOWElUrYHL514xoY+rgXisZRbbpwr4bhzhLO8RguRXq4RYvMMz4n4bwmNnLF08Pm+U5dDEUasMfP2Zjf3WKzKOEXtMJh6sqWDnN81WpTr8QcUZHhsXF04xWMeHw+G4Sz/FYKFPBurlGYZvUjjsNLDUWvqmy/wCCvH7AOq3Ph210X4veOPED+OdI1fVPhhP4b/Zp/am8R6f8aLvw3eaRp3i3wZ8BdU0P4K6hpvx7+Kvge+1hbXx/8HPg3d+OPiv4Bm0bxinjLwZoZ8B+Nv8AhH/cvCn7dn7KfjeP9l+Xwt8WINXH7ZWoeOdH/Z0ji8H/ABAt7jxvrnwy8Ma74v8AiF4f1e1vPClvc/DbxF4L0fwx4hj8SeH/AIpReCtZ0nXtG1HwneWMXiu1l0Vfmb4FfsO/Fj4YeGv+CYuj6/4h+Hl3dfsWW/xci+KUmkat4luINfbx98H/ABx8PtHPgBr3wlp8mqLbaz4lsLnUj4ii8KmHTIrua1F5dRw2U/Qfsnfs7/tdfsu+D/g98LNL1T9nHWPh5d/tP/tyfFb9pC81C9+JuoeM1+Gvx3+Nfxv+NfwPs/gjcW+ieH9DHjnTtc8feD9P+K1v4809tAs9KtvEtr4Q1HWLuHS9VvOiKjyyjOV5qpT5Zx9ynOm60YTh7N88oydOXOqvtHGn7OUpUqikoxVWXu1qlGDSjUr0adKclUqcn9k5hjKOM5oxpKtGjjsLhcHPBxhSnjZ4uFOnisHL94Gkf8FIdCb/AIKJ+P8A9gzxf8Lb3wdpWi6X4b0z4bfHu78aafeeHPiV8YdV+GGl/GbU/gtP4SfQ9PvfCnik/DO/1Txb4KuV1/xJF4207wH8Rw1p4duPDlhDr9/4F/8ABQ/w78XPAH7K/wASvFeifDz4PeHf2ifhX+0F8V9ftvGXxS8Ty6n4A8PfAK+0q21zUtM1SD4M2/w81/w7aWWonV/GmvePfH/wcm8K6e1lL4d0j4gBtaPh/wA6+LP/AATv8b/FfxT/AMFAPEzeOfDfgvxF8fPGf7M3xg/ZQ+IGgy6jqHiv4LfHD9mT4ZaLpXgfx34o03UPD0Omi0s/iNoVsdS0TR9R16Hxd8N9R8Q+HNVm04a5dWS/MWl/8EkPjj4y/Y3/AGXf2Yvi18Tfhd4c8QeAP2LP22/2avjL41+HF14317TbLxt+1Tpnhez0DxX8MtL1XRPA2qeJ/DHhm90rUbzWtO8Raz4A1W5tRaabZzym8ub6y832mNjgKrUIzx2Gpc0HUpucMZ9cwGbYyjKpClPDt18BmUaeW18Nh1RpwwGGyStPE4nHZjmc4ddGGGnmODjiKroYDF+zjiakIym8vlhqmDw2KmoqNWpKjisNVhj6DlLEVauO/tilClhsFhsvoP8AVr9nj9tT9nj9qXV/EPh74Q+I/HL+JPDPhfwl47v/AAx8UPgb8dvgB4nv/AHjy41yz8G/ETwt4b+Pvw1+GWueN/h34jvfDWu2OlePvBlhr3g+5v8ATbixXWhd7IX+qq/Kf9gz9jz4mfBH4j6v8Svjb8IPC/h/4gR/Cay+F+nfFLT/APgqH/wUA/b41XWtKn13R9f8SaDp3gD9s/4d+HNJ+DPhfVNb0HTfEUUfg/xj4u1T7Tb22i31zd21u2q3X6sV69eFCKpOhKU+aNZzbkpQ93GYqnQdNuNKso1MHTw1accThsNWhXqVYKlKjGjXredQniJSrLEUo0XCdJQpqaqTjzYPDVK8KtWm54arKljJ4mjCrg6+Iw1ahTpVY1Y1J1aNEooornNwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiivwo+F37Hv7GXxx/b11b9p/4VfstfsxfCj4S/sSeO/Hgj+N3w6+CXwt+H/jP9oL9su5tdX0j4r+JtW+JHhrwxo/iDXvhn+zlZ6tr/hzWJrzWrvTPGf7Q2s+LLrWl/tL4GafdahMZx+sU6dWSpYaNDE4vG4m6f1LBYX2XtsVOnJwg6XPWpYWEp1qUPr+LwGHqTpUsTUxOHqUZLD1asIynW9rRw2Eo2ssXjcSqv1fCxqe9JVJKlUxNSFKjXrQy/C5jjKdGs8E6FX916K/k4/Za/a/8Ezft0fC79u0aJ8edEh/4KDfHz4qfs4/EHXvGn7NX7T/hD4E2vwA1W08NeFP+Cdvifwt+0V40+EXhj9nfxO+va18GdHk8NWXg74k682sa9+2D4wj0iHVbpbq5tPtv4f8A/KPT/gtd/wBnAf8ABVf/ANMfiKuLGY2pgsqxeZTw0nUwPCGecTYvDObiqGOyXHcM0Z8PTxChKnLFrAcVZbjMbiaUatLBYhywVOnjYOONfVh8LHEZng8uVZRWN4nynh6jW5VJyw2ZYXiRvOY0lPXCvMeF8yw+X0J1IVcdgJYbMqrwE6rwEP3sor+XSx+E+p/stf8ABMy2+KOk/sc/sZ/sH6d4/wBH/YC8H/GP9ov9hv4hy2vxi1v9lnx78XfhRpP7TnxE+LHjjTP2Qv2YvEvwtufD/wAJtZ1zxDqHinw340+Jeq+Em1vxX42sPFnhbUfBlj4tv/d/+Cmf7J37EPwA/YF/aV8O/sv/AAF/Zn+Gni/4leFv2dBrnwp+Htl4Z+GXhL4weB7b9qP4R2Oka58SvA/grSb/AEjxdo02qaxJ4buPixrnw+8a6/p+meItW0i3vdRtdYvNE1L2Mxw0svr46i5Ks8HmuIyZRgpfWK2Mw+HoYyVVYSCqYiGCnhcXQlCq4PFe3wud4aWCjUyiX1ny8DiFjcLl+JSVJY+hhMX704uhSwuKq4ah/vnu4SpiqVWtOM8PGqqSVTK6lTE06ea0p0v6FKK/md/bG/Yf8ITfs7fsw/s96/8Asjfsn/sFQ/Hb/gpP8FtC13Rv+CffjCa60m7ih+FPxUk8GfFO58Z6Z+zF+yHqtl8UPBXiqBdY8MRnwVrS+H7vwz4d1mx8WzXF1NpekeNR/Hrxv8Yfih/wUa8E/G8Wdp+1D+zZ/wAEWPi98A/2ldOsdLutE0/UfiB4U8c/F+/0L4neHNMvHmkh8EfHT4dav4O+M/gvyLm9tbTRvG8ehG9m1DRNRSLxcVmCw+GzOvGl7SeW1OI/3PtYXxOG4b8OaHHeLxUJ0PrCo04YvGZdw/io4hUpYapmmBxtL65W+vZZgfTo4V1cRl1Bz5VjoZC51FCVsNU4g49fBWDoyhU9jKrKVCjmGc050lKnNZfWwNSWHjXweOxP9Y9Ffyvfts+NvA/x5+Hf7D/7EOtR/HS4sPh9+w9oP7W2v+IP2fP2eP2kP2lNe8B/HWb4PH4VfsUTeK/DX7NHwm+LOueF7TT/AB/qPxI+NWh6l4xs9F0e48RfBXw41nJe3Kosf1F+2P8AtJWP7YX/AAQd1D4/XPg59Y1D4peFP2fLb4n/AAkisrC3u4viFY/tGfC7wV8avglqmh+N77RtOs9Q0zx1pfi/4b614c8dX2kWlvcW91pXiyawgF+0Xs5jh5YKWcRpP6zHK84qZVSq8sqcMYo5lmeTRqqEI18RSrU8zyTNKWMwcaFeeHw39k4yjUxdLOMNGHl4HErF08lqVI/V3m2XYXG1KblFzwVbE4PL80jQlKo6FGtQrZXm+X4nA4v21L6xVp5vh8RQwX9mKtiv3/or+Wn44/s1+Ivg1+yr/wAFDPiR4a/Zh/4YP/Zu+LXi7/gn/p/wq/Y2S/8Agxap4d+IHw//AGhPBtp8XfjpJ8Pv2avHvxN/Z7+Gtx8W7bXvh54V/szwF401XW/E0Hwlh8W+OrbSdX1S2sz7hpP7NumfGn/grX+3h4p1r9hD9g/9p/R/B/xC/YtTVPjB+094gt7T4y/BewX4E+FdSu7n4JeGrv8AY/8Ajxa+JLyxgifxNp9jcfF74OQ3fiizsrKXUNNSU+JLPmi1LF4bDJrlrcntanNH9zfDZdXnd83sI8k8f7O+JxOEjBU0sTLDYmcsJS3Um6WMqcuuHjJ0dJxjiXF001GNSnDE+7KVSlL2WFrudSjOrhI4vAyo42p/RNRX4J/D/wD5R6f8Frv+zgP+Cq//AKY/EVfL9v8ACrXv2VP+CXep/Fvw1+x1+xz+wcPGPgj9h7w78Vf2jf2EPHGqyfHPU/2YvGfxK+GWn/tM/FT4h+LfDf7I37Lnij4aa74I+Eur6945bxLo3jv4iv4TuLvxV41bxb4bn8GWviTVefBV5Y2jCrGNKi6uQ+HebQdeuqWHhiPEPA4/EYXDYnFThGnh8HlWIwcKeOzD95VeCqYjMoZeqeBrUXviKfsK3sU5VZf27xrlFqcOarOnwZmmXZfVxFDDwlOtXxGYwx/tcNgqcHGnXp08HPFyliaVVf1GUV+KvwQ+FP7P37LH7cXwZ8A/Aj9gn9jr4J/D342fBP4u33wd/ag/Zh+Kl/pnxI+Jngn4faF8INa1az+PHwy8N/s7+AvC/jiy1+88U6VqnhDxV4h+P/xzvBc6VJ4yt59N1rxLqDL+Bejazrf7Jn/BMbwN4S8Qarql5+z1/wAFENc+Fnjb4e3+ptq+o2fw1/bX8Jftd+CL34ifD1dVuru8s9I0P9o/4XeF7z4r+F9K8rTbT/hZvw1+L12sl5rPxBtoTupxli6GGiqiWJUKVGdWCo1I4+rjq2Go4LE0ZyvhJ1aGCzBQWIlTxNTN45dk2HwlermtHE0sG7UMTXThKOGqQnN0589OeXexjLEY6lVjFwrRwtStQq1fYuphIZXDH5nVx1JYCeGq/wBz1FfgJ8Sv2mm/ZB+JH/Bcr48adp8uu+NPDV7+x5ofwp8J2lnqGqap43+M/jr9nHwt4H+EPgrRtE0aw1bXde1XxP8AETxD4d0u20XQdI1bWtQE8kOm6beXJSFvjr9mvxh8PfgV+zR/wU5/YG8Fp8bbTwXB+wP4y/af+Et9+0J+z3+0X+zf408X+I9V+AWo/Cz9rmbQ/DP7S/wz+FfizxZp6fGfw94a+MfiPxF4e0PU9Gh8U/tF6lb3WrfbH+x2vn18wdLL85x8aPtf7L4fq5xRoQqqVTH4yhl1fOcVlkeSFSWGjgsmwmJzHG42tC1KlLAqlhsQsVUnhe/D4P2+KyfDSqeyjmma4bAVK0oXp4PDYjGYLK6WLmnKLr1sTmmaYHCYHCU7RxEKeaV62Kwv9nwp4z+sCiv5N/2TP2fPC/h7V/FPwr1/w38Ef+CUOqfHD/gj7babo/if9kbxdpsPw2+PFn411Twd4Yb9rD4g+N18Afstvpv7RH7MfiLxToukjwrqXge51W0tf2i5brRP2gfE9trE1h4cq/GrRdP/AGdP2Lf22P2MNP8A2RP2bP2ef2hPhN4G/wCCffxM8R3X7JvibVtI/ZM+O9h4t/aZ0XwX4D+JGteF4/h94b1f4H/GDxd4r+G/jO2+IWka54D+JnjY+BtP8Et/wuf456X4T0hPD/t47DrA1q9Gcp1JRliIYSNKk5zxtTL+Ic+yPNYU7SdKM8FRyalj/q/tp46csbVy6rg8NjMmzqOB8jC4n63h6WJpwioOWXvFOdWMI4Knm2VcM47LKlaUkvcxmL4grZdTrJfU/wDYKGN+tvC5zlkq39aVFfy3+Pnt/FP/AATa/bL+Ifxrka7/AOCiM/x0/Zu8D/tzWWvWNnY698M/E3h79pz4S6t8M/hD8OLGKW5OnfsraJ4G8QWnin9nK70u9vdK+IPh3xbq/wAVfEGo6r8V/G3xLvn9q/4J5fs26Z4n/av/AGrvjdq37CH7B/jC30D/AIKP/tfyQftleLvEFvP+2f4P1PRvEVzHpFn4Q8IXP7H+upJYaVqktpoum6in7WHhu4sdC1PVdVtdLiuLKLw9q3Jhpe3zCGBvBQ/sKvnlTE05xq0XRo1eEoKGFqe5h8VSr0uKqdbC4x4ijh8UsLCOFlWWPw0l1Yi1HB1sXBupyZ1TyalTnCVGdSpLAZ/i51qlOSliKUqdXIatD6pHD1sWo11VrUqFShXw8f6JqK+Z/wBkTUdc1T4G6LeeIv2qvBn7aOqv4v8AinFL8f8AwD4d+HvhbwzrtvbfFDxfbWHgu20b4Xazr3g2HUPhHYxW3wm1y6tNSk1TUtb8FahqXiS3svEd3qtlb/TFV0i/5owlbtzRUrO2javZuLlFtXhKUWpMek6sN/ZV8RQ5tUpuhWqUXUinacY1HT54QrQpV4RkoYijQrxqUYFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXxZH/wAE2/8AgnXD4yufiLD+wP8AsWRfEG91jUvEN546j/ZZ+BqeMrvX9ZluZ9Y1y58Tr4FGtz6xqs97eTalqct897fS3dzJdTyvPKX+06Klwi5KbjFzUZQUnFOShNxc4qVrqM3CDlFO0nCLafKrPmlyuF3ySalKN3yycVJRbjs3FTmk2rpSkl8TvwOp/Cn4Xa34F0n4X6z8NvAOrfDTQY/CEWh/DvU/B3h6/wDAujRfD7UtH1jwDHpPhK606XQNOj8Eav4e0DVfCCWenwr4a1LQ9HvtGFlc6ZZSweFXn7A/7CuofEjX/jHf/sW/smX3xe8VzeJrjxR8VLz9nL4PXPxI8SXHjTStR0HxjPr/AI4m8HP4n1ibxZoer6to3iaXUdUuX17StU1HTtUa6s725hl+s6Kqa9pOdWouepU9vz1JrmnP6zGnHE885XlL6xGjSjXu37WNKmqnMoRsoP2VONGn+7ox9ny0oe5Tj7JSjS5YRtFezjKUadl7ilJRsmz5j+EP7E/7Gn7Pkviqf4Cfskfsx/BCbx3oZ8MeN5vhD8BPhX8NZfGXhpmkdvD3iqTwZ4U0V/EOhs80rHSdXN5YFpZGNvl2JyvCn7BP7DHgTwH8QfhZ4H/Yu/ZO8G/DH4tR6PD8Vfhz4U/Z0+D/AIe8B/E2Hw9cyXmgRfEHwhpHg6z8P+M49Du5prrR08R6fqS6ZcyyT2QgldmP1jRRL31OMvejUorD1Iy1U8PGrOvGhNO6lRjWnOsqUrwVWc6ijzybYvdcZR92UK31iElo4YjkhT9vFrWNb2dOnD2qtPkpwjzWjFL5p+Gn7F/7HfwX0630j4O/snfs0/CfSbTxto/xKtdL+GnwJ+F3gTTrb4jeHtPvtI0Dx/b2XhfwrpVtD420PSdT1LTNH8VRxLrumafqF9ZWV/BbXc8Unoeo/Az4J6x4o8b+N9X+Dvws1Xxp8TfA0Xwv+JPi/Ufh94SvvFHxB+GkAvVg+HnjfX7nSJdW8WeBoV1PUVi8Ja9d3+gRjUL0Jp4F1P5nqdFKaVRNVEpqXPzKa5k/a4SOAqXUr39pgYQwU7/HhIxw0r0YqCI+404e41yWcfda9nipY2nZq1uTGTni4W+HFSlXjaq3N8R4V+GXw38C6jq+seCPh94I8Hat4g0vwpoevap4V8J6D4e1HW9F8B6XLofgfR9XvdIsLO51LS/Bmizz6R4U0+8lmtPDulzS6fpENnaSPCceb4JfBi48KeIvAc/wi+GE/gfxf4t1Hx94s8GTeAfCknhTxR471jxTH451bxr4i8OvpLaRrfi3VPG0UXjHUfEepWdzrF74pjj8Q3N5LqyLdj0+iqlJynKpJuVSfMp1JNuc1OrTrzUpv3pc1ejSrSu3zVaVOo7zhFpRioU40oRUaUJRlCnFKNOEoQqUoSjBe7GUKdWrTi0k4wq1IK0ZyT5jxj4J8G/ETw9eeEviB4R8MeOfCmoz6bc6h4Z8Y6BpXibw9fXOjapZ63o9xeaLrVpe6bcz6VrWnafq+myz2zyWOqWFnqFq0V3awSp4B8Q/2Gf2Jvi58Sk+M/xX/Y7/AGWfid8YY59DuY/iv8Q/2fPhL40+JUdz4YS2j8NXCeOvEnhHUvFCz+Hks7NNDlXVBJpKWtstg1uIIgv1NRUpKNSnVilGrSn7WlUStUp1OVR9pTmvehPlSjzxalypK9kNu8KlN606sHTq03rCpTbUnTqRfuzg5JNxknFtJ2ukfJl5+wP+wrqHxI1/4x3/AOxb+yZffF7xXN4muPFHxUvP2cvg9c/EjxJceNNK1HQfGM+v+OJvBz+J9Ym8WaHq+raN4ml1HVLl9e0rVNR07VGurO9uYZfC/wBmD/gmv8I/2Qv2s/2gPj/8B/Bf7Nvwq+Gnx1+HXw38EL8IfhL+zFofwl1/wZcfDr7VKhsPHPgHx1o/gDVvC3iTU9Z8S+IfEWl3fwItvHmr67qGhR6v8U9U8MeCPCPhjSv0nopU4xpOHs0qap4erhIQj7tL6rWoVsNUw7or91Oj7HEVowpzhKFOVR1KahUSmnVbrxqRrN1VVqUq1Tn96UqtDFUMbSqc7vNVI4rDUKrmpKUnBRm5Qcov5o+DX7Fv7HX7OXibWPGv7PX7Jv7NHwI8ZeIdKn0LX/Fvwa+BHwt+F/ibXNEub611O50bWNe8EeFdD1XUtKuNSsbLUJ9Ovbua0lvrS1u5IWnt4pE7XVP2d/2f9b+HWhfB/WvgX8HdX+EvhfVtH17wz8LtU+GXgq/+HXh3XfD2tf8ACSaBrWheCbvRJfDOkatofiL/AIn2j6jp+mW95pmtf8TSymgvv39exUVfM37LV/uHTdDV/uXRqvEUXS/59ulXlKtTcLezqydSNptyE/elWlL3pYl1HiJPWWIdan7Gq6zetV1aX7qpz83PT9yV46HmOo/BP4M6vr174q1b4R/DHVPFGpeLvBvxA1HxJqPgHwre69f+PPh1Y/2X8PvG17rFzpMuo3Xi7wLpn/Eu8G+JJ7iTWfDFj/omiXtjb/u6v+MPhR8LfiFf2mqePvhr4A8canYeF/Gngix1Hxh4N8O+Jb+y8F/Ei10yx+InhC0vNa069uLfwv49stF0az8aaBDImk+KbXSdMt9ctL6KwtUi7+is3CDhKm4QdOTqSlTcVySdXDwwlVyjblbq4WEMNUbV54eEKMr04qKqM5xqRqxlKNWEYQhUi2qkY06lStTjGa96MYVatWrBJpRqVKk4pSnJvzLXPgp8GvE9n4f0/wASfCT4ZeIbDwn4T8ReAfCtjrngLwrq1n4Z8C+L9CtfC/i3wX4ftr/SriHRvCfijw1Y2Xh3xF4c05LbR9b0KztdJ1KzudPt4rdOA8Cfse/skfC34e+IPhH8Mv2Wv2c/hz8KfFmv2HivxT8MfAnwR+GfhH4e+JfFOlT6RdaX4k8QeC/D/hjT/Des6/pt14f0G5sNY1HTbnUbOfRNImt7mOTTbJofoyitOZ89Wpd+0rqKr1LvnrKNZ4mKqy+Koo4huvFTbtWbqr325EJJQpU0kqdBuVGml7lGUqapN0ofDTbpJU24JN00oP3UkeTeJfgH8C/GmueJ/E3jH4LfCbxZ4k8baF4S8L+M/EHiX4c+D9d1zxb4Z8A+IZ/F3gXw74n1bVNGur/XtC8F+K7q68T+EtI1W4u9P8OeIbmfWtHt7PUppLlvMrf9hn9ia0+MB/aGtP2O/wBlm2+PzeJrjxofjjb/ALPnwlh+MB8Y3ZlN34sPxMj8Ir40Pia6M8xuNeOt/wBqTmaUyXTGR8/U1FTBKnOlUppQqUXUdGpBcs6Tq1VXqulJWlTdWvFVqnK1z1UqkrzSY5e/CrTn78K3J7aEvehV9nS9hT9rF3VT2dD9zDnT5aX7uNoaHGeAfhz8PfhT4ZtvBXwu8B+DPht4Ns9Q1zVbTwl4B8L6J4O8M2uqeJtb1DxL4k1K20Hw7Y6dpUGoeIPEerarr+uXkVqtxq2t6nqGq38lxfXlzPJ2dFFPt5JJeSSskvJJJJdFoG7k3vKU5yfWU6knOc5PdynOUpzk9ZSbk222wooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKK/mc8Pft5fG7Vf2mvE/h7wR+3TF8UPjtpX/BU/Wv2Y3/AOCacfh79lzXbe1/Y/sviLa+EPGXxUn8PeB/hToX7W3go/Cr4YT6/wDGZ/jJ42+MWpfDZ73wamia/o2p2XiOy0srDv6zmmFymHu4jF0HiKdSbUaEYLOMiyT97JN1IWxfEGCq1Kipuhh8FRxuMxVWhRw0pSMQ/q2X4jMqmtDD1vYThH+LKf8AZecZulDn5aV5YfJMVRpxlVhOtjKuEwtGFSpiEo/0x0V+TF1/wUo+IK3yfFrTf2atA1L9h6L9rIfsfah8eY/jxMfjfH42X4zP+zFc/EfT/wBmyy+DmoeF7v4OWn7Shi+Hk2rX37RukfEhvDUd78QofhZLYxafo+q4cP8AwUM+NnxYP7cnhD4N/Db9mbw546/Zi8N/GO10PwB8Sv2tvFPhf9qew1rwDrkmheHPiD8W/wBmdf2Q/GUPwt+E3xE0C01X4o/Bzx7b+O/ippHxG8M3Pw4U6TY23jnW7rwNzV8XToYHEY9wqVKWHwGZ5lOlCMYYn6vlGBy/McepUa8qMqNajhM1y2o6WJdCTeNox0bny9VLCVamKp4R8tOc80weTupPmlQpZhjsbjsuo0KlSlGquaGLy3G0sSoKcsK6UHXUPrGF9t+wdFfgof8AgrL4/wDgV+zf+wdH+0lF+xZ4S/aZ/ao+CCfFn+2/j7+3RY/s1/s8Xfw98I+Bfhxfa1488RfGXX/2W7e5034v+PfEfxI8L/2X8BPAHwM8R6Jpr3fi+4sviG/hjwQ+p6h9A+FP+Cmfi742eA/2Jdc/Zl/Z48N/E3xj+2t8OfjN4x0TT/Gf7QmkeA/hf8MNa+At74Q0z4gWHiz4reDfhv8AGK78XeC31fWPEfh/wp4++FPw/wDHcnijV7DwdqFl4Uj8C+L9a8b+BPSxeGnhK+MoylGqsFmE8sqVqMaro1MXTnj6dSNBzp06lRUp5ZjqeJ/dqWCr4ephcdHDYuLoHm4LEwxtHAVoL2TzLL1meHo150YVVhHToVOepy1Z0otwxOHnStVlDFU69Gvg54jD16NWp+tVFfkx4U/4KS/ET4t2XwV+HXwS/Zt8La7+1h8SLv8AactviB8I/ih8fL/4ZfCT4Ow/scfFCw+CHx61TVPjbofwP+JnjPxjpZ+LWv8AhXw18KX8M/s+yah440zxCniPxRpvw3tNK1i3spPAv/BU3Sda0vwTf/EH4I6/8NZtZ+EP7a/iDxxav4pm8Vp4H+Pf7A/jfR/BXxx+BVneaV4Mtbfxbp+peb4q8UfDT4i2/wDZN54w8MeEL25n+HeianPNpWn87uo89pShKli8RSqQi6lPE4fA0sVUxOJwc6alDGYaMsHXwsMThHWoV8x9jldCpVzLFYbC1uyNKpKoqXJOFX65Ry6dOrF0alHMK9R06eBxMKvJLCYy0KuInhsSqValgsPiswqwhgcLicRS/WOivzL+Fn/BQzX/AIpTfDDRtK/Z6vJPG2q/sr/G39oH46+BdM+LXhCfVvgn4++Dnj3SfhHD8B7TXvEemeEPAni7XPHPxY0/4t+EdB8beK/Fvwm8M2Fr8Itc1/Wo7Oyu7qHRPlvwL/wWw0DxR4N/ae1Kz8Afs+fG3xp+zdZfsxeIf7M/Yd/bW8IftVfDDx/4f/aa+Lt38H9H8Pad8ZtY+FXwO0bwr8YvCOtaRqeoa58PvFfh+w8MyafqXgq6HxMtdP8AEeq6j4WrlbuouNS0cRJOjKNZTjhM1x+SYiVF0nNVo0szyzH4dui5pxwtTExvheWtLKLUqVOvdRp1KmFo3qNUpUamNo5diMJDFU6nLUwTr0c3y2dP63GgmsZSV+bmUf3Yor8dPiF+3p8adJ8DftS+B/i58JpP2e/jt+zp43/Y4laX4A/HDwz8XvDPjD4XftRfFrwx4P8ADHibwt8RvjV+ynpVjZ366hpnxF8HfEfwfrv7P13PZ2OjSHwL4/tdW1/SvGXhHh/DH/BbX4SeK/2q9D+Bekv+zJfeBvEv7VXiT9kDS49N/bR8Faj+2fafEXw3qXiTwPL468R/sOQ/DtNY0f4Map8XPC174N0vxVB8aNT8af8ACK6t4a+Kup/DfTPBupX8ujqknXxdDAUvfxeKlThh6KabrSqvLIUoRqL9yq9Wtm+Dw8MLKpHF/WHWpSoReHrchUlGlhMVjqjVPCYKU44utP3VQdPD4nFyc1K0nD6pg8Ti1UjGUJYWk8RGTouM5fuHRXwN+1D+1J+0B8Cvjj+zX8M/h58A/g18XvC/7RPxI8PfDaxuNT/aY8X/AA7+NWkyxxa54m+K/jbSfhBbfsw+P/B3iD4efB/4Y6Fc+ONf8Rat8cvBs+p30ln4KtdLtfEWt+FE8Scr+1B+2r8cvhN8XvH/AMGPgL+y74W+OXiH4a/sv237VfiTXfH37Q6/AvwmfCMfib4ieGNQ8Dadc6d8HfjL4iu/iRqVx4JtbvwPbSeGLfwJrFtP4lHjXx98Np9C8NxePcJ4ijTpQrVKsaVOpiMyw0XVfs2qmUZVUzvMZ1IT5Z0sNh8qo1sb9cqxhhKtKhXVCvVnRqwh0Qw9arVlRpw5qkaGXYh2lDkdPNczp5NgIwqc3s516+Z1aWDeGhOWJo1alN16VKE4yf6R0V+Kc3/BTv4keIfBvxBXxj+z9q3wHtviJ/wTq+Mn7fP7K/i/wd8bvBXjz4nav8Nfh1o/hs6pYfEvw74g+CHiT4XfBT4z6OPib8MNf0HSrOX9q74XXB1m/TWL/XR4b1Dw3rHlfxF/4LofCz4O+OrjwDqN3+zprGk/CJP2cvDPxwT4sftrfDX4Wftea94k+MXhf4eeLfEWr/AH9lK0+EAt/wBoHTvh/wCDfiV4Z8SeJtTtvFvwNTxb4htvHHg74X+C9T1Twva6ZqXXTo1auLeBjTmsWpYSPsJRcKi+t5vnuQXqKSSw0MLnPDuZ5djqmKdCGDxMKMK8ofWKTlxyr0Y4SGOdSLwk6WIrrEa+y9lQy3Ic3U4zaSrLEZZxJleNwyw7qyrUJYiSS+qYhQ/oAor8mfir+3t4g+B3iX/govr0nhPxf8Q9M/ZY8Sfsq+HtK8O+I/F3hfQvhV4Ys/jN4N8M6l4g+Iuv+JvA/wAAdT+JHwm+DngOLxTN46+Pnj3xleftEz+EvBfhPX/GnhbQNB0iwn8Iz9LH+3f8XfFmnfsz+Cfgr8Kv2VPjf+0N+0f4D+Lfxo0+w8Bfts+INY/ZM0j4F/CHxB4Y8L6v4/0H9qfRP2T9d8W/EG/1rXviP8MdE0Lw/oP7NlvYy6vrfixbzxPZ6R4MTWvEXPTqRrU3UpKdWzpx9nSp1KtdyqZfWzW0KFOMq1X2WXYfE43ESpQnDD4bDYitWlCnRqSj0OnKKhKXLCNRVZRlOcIw5aVSlRlKU5SUaadevh8PT9o4+1xOJw2Gpc+IxFGnP9QaK/Bn41f8Fyvh/wDBT4veKfhv4q8M/s4eE2+DOtfArwh+0J8Pfin+3J8Mvh/+1to/jX4t6R4F8UeL9J/Z6/Zl0/wN40tf2kdI+Dvhb4j+Hr3xB4gtfi98OF8ca7pXjbwr8MNO8Xat4bthrXun7SP/AAUn+MHwR8T/ALVk3gz9kKy+Kfwm/Yp174RL8c/Gtx+0PovgLxr4g8J/FXwh4B8YyzfAn4c3nwz8Q6V43+IHgrTPFerXGv8AhH4ofEb4GeDL+ztPCjeG/itrOq+I/Eui/D23pTpVV79KvUrQoVaTVWnXVCGDqSr0KlLnhWwdSnmGDqYfHU3LB4ulWVTC160IzlGNFVr0ZSjTrYahSxGIpVZxozo060qkIKrGq4OFaM6VWFbDSSxGHnSqwr0qcqc1H9cqK+GP2ZP2r/iX8V/jN+0B+zt8dvgb4b+CHxi+BXhf4OfEptN8CfGO4+OHgzxN8LvjrB49g8E6qfFt98LPhBf6L420zxB8LfHnh7xp4OXwtrGi6TPpmm6l4d8deLtK1mK7t/m/4Jf8FMviZ4+X9lX4g/Fj9lvQfg1+zv8Ath33ifwh8K/iBaftAS/Ej4l6F8RPC3w78efEr7L8S/hZpfwX0Dwl4a+HfjDw98KPiNfeBfGuh/Gnxb4qnsrbwgfHnwx+Hus+Itd0LwWqko0pSjUnTp8tGFeU51IRpKnUVT2f75yVL2k5Up04UVP20q0XQjTda1N1CFSoq/JTqTlhre3pRpzdeEfq0ca6rw6j7d0I4KUcbOvGm6MMHKOKnUVCUaj/AF3or8pPgr/wUY+JvxI8Q/sn+LPG/wCzHofw+/Ze/buvtY0v9lv4taN8eJfiD8VJ726+HviX4x/Cx/jv8E4fg54Z8K/Cqw+LXwk8EeLfFOj3Hgf47fGu68Matb6H4W8X2GkXmrahd6Bq/GL/AIKW2vwbn+Pek6x8F9Qv/EnwE/ad+Gnwb1vSU8aNp9prHwX8bfB3w/8AtCeJP2jbPXL7wWun2ml+BPg9D8Wdau/Bk5kg1fxT8I9U8Gw+OLG712yv7PV0asaqoVKc6NZylTnSrxdCdCtDG5fl9XD4qNZQeExVDEZpgZYnC4r2OJw2DqVMxxFKnl+GxWKow2lGc780Y4aeMTp/vVVwcKGYV/reG9nzfWsLOOVY+lSxOG9rRr4yh9QoznjatDD1P1Gor8Jf21v+CkehfDGz0b4y+MfEGo/BD9mz9mf/AIKXaB8EfG/xV0fx5rNxbfG7wl4S/Ze8e+L/AIn6dfeFNE0bSXudG0n4v6m3wn03wN/anjY+M/iD8Pllt7a11Y6ZpVv1fi/9pH9rbxF+3D/wS80bVvgf4j+COh/FjwT+2F4z+J/w81X9obSr7wU3g3TtA8HzeC9L8Z2ngPS9ZTxh+0B4D8OtpXizVPAk/hG7+EHhXXvGGqeH/Av7SnjCXSr7XL/jpYmnUwc8e7wwsMbTw6rSv7OWGxPCeT8YYLH89rRo4rLM4p2hK1WhKjJ4iNP2lOLvEx+rVqNGbUpVsDXxiUGpy9rg87zTIswwUacHKpPE4DF5aliowi3Tni6NFr2qlE/a+ivy5+En/BSyz+Jnw4/4Jv8AxG1D4RJ4TsP2/wDSvHusX1vJ8Qzq8fwXs/AnwR8cfGa5ke8HgbTD8QEu4fBb6EzC08Em0F+dWC3X2T+zLryrXP29/wBobxx+ypD+1BH8CT8IvgD8VIvgT42/Z4+LHwu/aL8A+LfjDrHgD4qftA/CTwd4Sj+L/wANvin+y34j8CfCfXPiR8OPiDb+LP7A8F3H7RltZ6FB4y8J3/xC+FnjuLwX4su+udOdPE1cLOLjVw+IpYbFN/wcLVrSxEaMcRiFehSlX+qYz6pTdT2uOlhMRSwNPE1qbpCkuS3NaLk0oR3nNOp7KUqcFedSFGbgsTOnGUMKqtGeJlShXoyn+zdFfmDD/wAFIPO+GK/Ef/hTW3d/wUr1D/gnh/Y3/CxM4+wftNX37On/AAt/+0f+EGH+t+x/8Jj/AMK/+w/J5n/CPf8ACbPs/txmfthftffGrw74t+OfwC/Zl+CXh/4r+JvhB+y2fjr8cvFWs/H6X4JeJfh54Z+I8nxI8P8Aw2sfgzpUPww8d2nxK+LWqJ8LPiT4jsdI8XeNfgT4K0lvD3hy31L4q6XN4mW60XhxOLVDKZZxTpyr4V0KtajJNUo1HDhnLuLoRq1avLDBwq5Hm+V4pYjGOhQjVxtPBTqLHwq4WHVQwkquZzyqpKNHEYevSoYvm99Yf2nEuM4R5vcuq7Wf5fjMBGnh3UqVZUVWpxlhq1CvV/UGivw+/Zx/bf8A2ktY/Z7/AGYvhV8APgnoP7WPx38Hf8E6f2Xf2mP2hPEvx0/aa1r4LrcD4t+Bb+x8BaNo/iy2+DX7Q/i74lfGT4p678OPiTq96fFOheDfCOmwaXa6j4l+Jian4jtbIdx41/bw+NfjbXv+CbXxT/Zx+G+g+K/gj+2VeeC7nR/A2uftAad8M/jPruk+P/BOq+LvH+r+OPg7qP7Gvxrs7rwV+zV8OrGb4lat4g8EftVfCGfWfF9raeBLyTxBFrvhXSvF3s4vA1MLmOLy5SVWeEzqGRTquLw8PrVfH5hl2Eq1frHs/q2DxVfK8a6eNxDp4P2dCVR4j2coSn5OFxaxGX0MwlTnSjVyeOdTor99UpYZ5Zl+byptUVLnxX1HM8HXo4WK+s4mnUlPD0akaNd0v2Jor8z/AIff8FC9R+IWofBbwDb/AAOudK+NnxB/am/aK/Zw+J/wyuPiCrH4L6D+zP8A8JpfeO/jHda/N4Ksp/FvhfV/Ddj8JvEXgjT4/D/hxvEVt8efh4g1ezhufttz8T/sy/t+/tSaZ+zb8F/AHw2/Z/T9q34r+Hf2FdE/a08d+P8A4x/tPal8Mk8RaNJ46+KvhG+8G/8ACQP8Jfjl458Q/FjWbjwPYS+Bo73QP+EN122l8RReNfiB8N59B8MQ+PPIeLw8FTlOpGnTrUvrGHqzfLTr4aOS4riKeMpydk8BHJMJXzCOYX+pVaVKvCjXnWw9enT9Knhq1adelTip1MNVhh8RBSgnRxNTO/8AVyODqNySjjv7acMDPAtrF0pVsPXqUYYbE4etU/oIor8m9T/4KseFdP8ABvxQ8df8Kb8S/wBi2P7EnwJ/bW/ZxtLzxLbWWt/tH6P8dX1bw1pnwosrMaBc6f4L+Ivhr4py/Dn4d65a2ur+ObVZvi74E1pCkWpw6fNzfxy/4KYfHj4PXP7SWp6d+xZpPjXwN+xpP8EJ/wBpDWY/2m9F8PeKZ9L+LngT4d+NtZ0/9n7wpefCW90r4oeN/hxD4u12PWNG+KHjP9nvwX4g07TvCV94b+JF9qvinxL4d+HXZWpzw9arh60Jwq0atahOPLKSdXDY7F5Zi4U5xTp1ng8wwOKweO9jKosFiIRp4p0ZVqCqcdCvRxNGnXo1acqVTD0sWnKcaUoYevgstzHD1K1Oq4VKCxWAzfAYvCRrxpzxdCpWqYeNWODxjw/7EUV+XXh/9uD9qTVpv2u/hQ37E3hvWf2vf2bPAHwZ+K3gj4B+BP2qdC1bwZ8afA3x3uPGVj4KhPx08f8Awi+FukfDnxtpeqfDT4jaZ400DVvBmveHNLn0DTbjw5438Xaf4htry29x/aE/ag+I3w/+Kfwa/Z1+BHwd8IfF79of4xeDfiP8UYfDvxM+Mt38D/hd4I+FXwkn8EaP438V+LviL4e+FXxy8XzajL4v+JvgHwl4S8OeEvhF4ol1y/1i/wBS1fUfC+haHeam0yjKFSlS5ZTqVlejTpJ1p1Yxw+IxdWVONFTc44bC4TFYnGSimsFQw9eri3Rp0pyjqvt3932fN7Xn/d+x93Ayp+35+X2CxSzLA/UHV5FmP1iCwH1lqaj9qUV/Pb8U/wDgqrp3h7x1+wZ8aPGmjfEP4c33jS5/bg/Zv8Wfsl6D44s9TvPiR+2d8PfiX8IPgN4b+B3hbUL288F+BviTfP8AF+HxLpvwx+I/iu08J6NY+ENWvfiB4lh+HelDxXb6L7fo/wC0T+1ba/8ABS7xb4c8YfB/WNL8LeDf+CX/AIa+K3jf4SaP+0boOseA9R+K5+JXi6/kk+Aq+IbPwZ4P8X6tcanA/wAJNb+JXx00/wDZamtINFj1lY9T8F/Zbtco1E6tCErRo1qubUZYpSjPDwllPDmdcT1FSqQcoYt1cuyinVccJKtKhQzTK8XXUMPjsJPEaypVI06suWSrU54OmsNUi6Nb2mK4nynhOcK8a3J9SdDM80lTl9c9iqtTLsyw9JyrYDGRw/7R0V+FPw9/4LYeFfGWg/tC6da+GP2ZPip8VvhK/wCzDpXw6039kD9trQ/2n/gV8VfGn7X3xR1f4I/Bz4ea18fU+Cnwxf4X+MrD4naVDF8TtPvvhn4ptvB/gTW9D8a6FeeNZrq48O2fI+G/24/2m/gr+1F+3T4w/aU+EL6f4c+GL/8ABNTwp4z+GvgX9o7Xviz8Hfg98PPjf47+MPgnxz+0h8LNa1v4WeA9R1bQtCsdU8KeJ/i1pevfB/4M+IJLTwR4qnvbrUPDvhHwx4r8UdMaFWUqUVG0a+Jw2CpVZNRw88Vi6mEp0qCxLaoe0pSx+Cnjk6iWWYbEQxmYvC4RTrR5atWNGnWqSvehGNSpRs/rCpSpqtGosPZ15Rq0eZ4Rxpv6/XisFgvb4ycKD/oEor8zfjL+1D4n+JH7M/8AwVH1LwJoWseAdJ/Zm8F/Hr4Y/Dn4yaH42nh1zxr8Q/AfwBk8T+OfE3hW20nTdL1HwQfhb8RNXm8A2Gr23iHU9QvPF/g/xBeWzaNJpcMcvgOhft7/AB78PfCj4ieBPjj8D9R+DvjLTv8Agmz4x/bI+B/xH8B/Hrw58VvHfi/w98OPDNnpPjCy+Ix8bfAbU/h78KP2gfDWq+Jvh3r76XbW37Wvwkur7xNfy3Hirxvp+gSWHinznjqEaGY4mTkqOAyXKOIISiuZ43K82ybibiKFfCrTnlRyThjF5k6TftquGqKdOD9hWUe5YSrKpl9KLhzY7Ncfks05pPCZjgs34cyD2GIhHmqL2mccS4TAVZxg4YOvSnHFOnzwZ+2FFfjnrH/BSL4zeGvC37Unifw9+zRo/jn4a/sQ/s46b8Zfi38TvH/7RWn+DfF3xD1HUv2RrH9o7w54X8A+CPBP7PfiDTNU8U3uryDwv8SNV11PhP4M8MaTrGjeNfAFt46vptc+F3hH2H4tf8FJPB3wR1mJviF4AvbLwRY/8E+Pif8At9+KfFOmeJ4r/U9I0X4Yar8PdPvfhrpnhu40DT7fW9T1iLx2ZNP8SXHiLRYEvNNgsptEEepNfad6FenKhicVg3epiMG6qrUqEZ1qn7nAcSZo+SlCLrVJTy/hLP8AE0acabrVo4KEKdOVbHZfTxXLQbxOHy7FU4t0c2jhZYGV4tVni8Xw7gKNPmjKUIVFjOK8hw9WEpJ0J45utyQwuNnh/wBK6K/ns8Z/to/tz/Dr9rLW/HPxY/ZkXR5fhx/wS4+PH7Rmkfsv/Br9rHXfi54A+LE/hj4v/Ay9uNuo3nwU+G0ll+0D4N8Ny+MfDsWnL8HvEugXY1nRNG8DfFfxHbeKvEqeFPsb4t/8FN9N8FWfxp8V/C74Maj8dvhr8Gvht+yP4wk8XeFviJ4e8PXnjrxn+138RNK0Lwf8LvCGm+I9Lh0Aa7pHwx8QeFvirPrXiPxloOhXMXjXwZoGoXOgWOs3XizS5cWsPhK0nHmxLxkZ06c4V1hZYbO+JMkoRxNahKpRpPH1eF8wng1UnB1qy/s+nz46LoPOFaFSvWowlFxjLBLD1XJQjjY4vK+GcznPCxqcsqsMHHivK44ucFKNDDzlmNV08vhUxFP9TaK/JrUP+ClHj/4Zab+0r4V/aD/Zo0bwh+0D8D/FH7MfhbwB8NPhL8df+FpeAfjnqH7ZniVPhv8As72+hfFzx98JPgNc+ELvUvi1a6/4M+JKeIPhzLp3gTTtCm8U6Pq3ju2uE06Nus/8FIPij8ItS+Kngr9pf9mTwx4D+JHwb8S/sk614wg+EPx38RfGn4ZXf7Of7WPxfk+CGn/G7w3488Qfs9/BrxXe6v8ACvxvovjWT4j/AA3134WeG4bbw54Zi1/RvHmqWmpyrpbhCVSdOnBJuricNg6c+aKoyxWJp4OssN9YbVCNfDYfH4TF5lSlUU8pwdX65miweFp1a0NJPkp1aslJQoQdWr7snOnS9s8NSqyppOoqeKxVsJgKnJyZjjJ0sJgHiMRWpU5/rPRX5b6h/wAFKdniD4s+CdF+Cral478Kftd/Bj9mP4S+G734ippLfGbw58T/AIjX3wx8SfGJHXwRqGpeDNJ+G+u/DP8Aab1DUfDsui+I013w58A7rXbDxNbWXi6J/D/K6z/wU38Z6T9q+Np/Z28Kn9gzSP2p5/2TfEH7RV1+0D9l+MOmeKbH4wzfs1ap8VE/Z3i+D954Pb4I6V+0Yg8B32v6r+0jonxCi8KQah8Rl+F76bBYaTqmdKSrRozg1yV8RSwcalR+ypwxdbD5JiqeFxFSryU8LiZUeIsnboYmVGrGpi5UJQjXwuMp4e6kJ03WjKLdShOrTlRgvaV6k6U83p2w1Cnz1sWq08hzhYSWFp1o436hWeDddcjn+uVFfnv8WP8Agon8CtP/AGeNT/aG/Zu+NH7Gfx58C6R8QtL+G/iL4reJ/wBtr4QfCb9lz4aa5fWMWpy/8Lg/aH0i2+La+FLmZL3w9oGheGfCXw7+InjfWPGHjrwHaXPhfR/B+ra7468L/l18V/8AgoV4o/ai+Dfwr+PHwf8AF+s/DGx1z9kD/gsXZeIdL+D/AMar/wAY/Dy8+KX7M+jeF/A2i+PPAHxN8JW/hDTvib4Z0rxLo2reMfgl8Uv+Ea8Oay3h7xFZa/a6J4S1jUdR0q148yxn9nZfmeYSoVKsMqwtfF4qlG1OpGnRyyeaU2o1LNwr0FRVOsoyoqWJoKU06kU+rBYN4zG5Vg/awpf2vjKOCwtZv2lP21XEV8O4zdNy5KlOWExc3Rm4VXDDVJKPLaT/AKTaK/Gr4Q/8FRLPxF+yFP8AtK+EPhrffFf4PWF38Ev2ef2f/iLH8U9Eh8Q/teftQeMvHGjfATV9K0Gx1XTJ9P8ABvwosvjnrGmeCH+NnjLxhcav4lvdN+Ivi3TPhtc+CNC8FeKvif51+1n+25+0XY/BD9qf4T/EH4Py/An9qH4FX/7FHxS0Gy/Zp/aD1X4o+Gvin8IPjZ+014W8F6YvgL4v+M/ht+yrq2j+Ktc13wJ8Tvhf4z8G+NfCPhTw5DYS6bdTeNNY8M+JtVbRfWx+GngcVi8M71vquNlgnVpwmlVqQ9hVqQpQkueeJpYHFYbMq+AgpY3D4GvRxNehTo1YVH5mDrfW8NQxDhKh7WFB1YVGv9knXxMMAlial1TpUlmcnlaxVSUMNPMadXBRqvE06lKP7tUV+PV5/wAFMfjR4Y+JfiD9lnx3+yf4G0z9tO/+KXwj8A/Bz4aeGP2m9R8Q/AX4j+Gvi98MPil8W7T4j6/8f/EH7PHgbxn4H0bwF4V+AvxuT4h6Lpv7PHj3XrfV/CWgab4HtfHkni+N9H5Lxv8Atp/Erx3rPwH8N+OvDeofs2fFn4If8FNfCnwD/aX8D+APixrvj74b+IPDV9+zF8S/jX4eufD/AMSF8GfCbVPiX8LvGvgDxJ8PfGU+meMPhl4OvtL8T2d1o+q+FXm8OaZrepcc6kac6EZyjThUxuS4WtWqTjTp4fD5xm+RZP8AX5Sm4qrh8DW4hy9432TlLD1JVMLW9liaVanS6XCXs8RJQqTqUMuzTMY0KdOdStVhluXZzj4wVOClOlHG/wBhY7D4TEVYxw9WqqXs6k1Xw6q/tlRX5JfC3/gpB8X/AB7dfsyeNtf/AGU/DnhT9nb9uVPEtn+yN8RtP/aGn8W/EvWtfk+Gnir4z/B6y/aA+E1r8ENK8MfBrSfjN8LfA3ijxBpur+BPjN8erzwbqSaL4e8W6HZXupahLol/4e/8FWPAPjJ/2c9Y174c3/gL4f8Axo/ZO1j9ovx5408Q+Kltz8FfHGmeHfGXi1PghrWi3/hjSpPE2rL4f+Cv7SV1rPiayv8AS5fD8/wcSG98JvB4xsrzSXiJLB0sXVxalhYYCNSWO+swnQng3RwmYY2vSxNKrGNWhiMPh8sxMsRhqkI4ihUqZfQrUoV82yqljHCnOpKnClF1ZVoUKlD2K9sq9LE4/D5Xhq9B0+aNfD4jHYhYehiKTnRqvD4+pTqSpZZmM8L+r1FfgX8av+C4Fh8GtC+Gdn4m+Hf7Lfw0+MOs/sgeBf2wfip8Hf2of2/PBf7Mms6Ho3xNt9cuvBHwX+BOp+Lfgzr0nx++OF6ng/xdba7omq6L8G/A/hPUYvCNlrvj+2PjK2l079vfhn8QfDvxZ+HHw/8Aip4Qku5vCXxM8EeFPiB4Xlv7VrG/l8O+M9BsPEeiSXtk7O9ndvpupWzXNqzs1vMXiZmKEnolh60PrfNTaeAxtTL8Ynbmw2Mp4rMMG6NWN+aPNiMqzCFGdvZ4iOFqVaE6lFwqSwdakp4an7Sm5YzCRx2F5JxnHEYSVDAYqNelODlCcHh80y6tdSuqeMw8mkqkTt6KKKxNAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvC/gT+z74N/Z7s/inY+C9T8T6nF8Xfjj8Tvj94kbxPeaVeyWPjH4r6xHrXiLTdDOlaLoq23hmyuolj0Wzv01LVLe3JS+1nUZMSj3SilFKFWVeK5as8JWwMpr4pYSvisDja1B/wBypistwFeS358LSd7JpkvfpwpS96nDE08ZCD2jiqOHxmEpVl/fhhswxlFdOTEVNLtNfnE//BM/4Wy+OHvZ/jP+0Pc/AVv2g5f2qB+xxceIPhfL+zpH8eJvGj/FaXxkuot8JD+0a+jt8bZZvjYPhjN+0FL8I4viHMXh8BR+FIrfwrD3lj+wz4b1T43ar8dfjJ8cPjd+0Rry+AvjD8LPh54Z+J9l8AfDfhX4NfDv47al4bvfiR4V8AT/AAH+A/wY8barbatYeDfCnh601X4q+M/iV4j0nR9FWTTtat9b1bxDrGsfcNFQ6VOVCOGlCMsPChjMOqM0p05U8fltPJsW6kZXVWtWyelRyn6xV58RDLKNHAU6sMLSp0o6e2q+3nilVqQxNStRryxFOcqdd1qOLq4+NRVqbjUi54+viMfiOWSWLx2IxGMxSrYmvVqz/Iz4qf8ABPnx/wDDL9lfwlbfsxftC/tO69+1Z+yJ8F/il4P/AGS/iVd6z+yfpXxK8R+F9T8C6RYeHv2X/G154w/Zqm+AHiD4W6/rnw++F6tr3j34XP49sdY8H6D4hvPixpt4us61d8vrv7Kv7VXx18R/8E2fGnjP4pftP/Cn4g/Bf4M/tCwfGr4/W11+x54U+Ofhv4o+O9G+EmlafF4q+GPgzTvjh+yp4m07x0mheNLX/hEtB8D/ABg8AeFrCPRtYfUrL4gaJ4Y8Z2n7N0VrUlUrVK1WtVq1qlbE0MXKpUqTlUhXowzJVZ0qt/aUnj6uZ18VmnJJf2ljYUsXjPbV/bTrZxUKawsaNKjQhhKGPwsaNGlCnh6uGx/1JfV6+Fivq1SjgaeDeHyymqMY4LCYvFYKkvqjw9HD/m5Zf8Eyvhh4R8IfA/Tvg58b/wBo34G/FX4GJ8W0039pDwJr/wAJ/Evxj+If/DQniGz8c/tByfFvTvjP8Hfiv8EvHE3xl+Jmk6F8TfEk03wcsZfDPjDQNKb4Xv4A8PpdaBdXNf8A+CYH7OPiD4I/Az4Fzar8VLPRfgZ8bLn4/wBv40tPF2mTfEb4n/ETxVdeNrv4zXHxZ8R6p4a1K18Q6R+0G3xJ8fQ/F3SdC0nwvBdWviee28DN4Fi0nw2ui/ovRVRqSi4uHLBU69KvRhCEIU6DpYpY6NHDUoxVPDYOeMX1mtgKEKeBxFdupiMPVk22pr2kXCo5TjOliqVVTlKTr/XKWIoYmtiG23icXVoYvFUfrtd1MZGlia9OFeMKs0/z+f8A4Jsfs73WmftxaJql78SNW0j9vrSdZ8N/FyxuvFVlaf8ACH+FPEFt46uNX8K/CW+0bQdL1Twvod74z+KXxO+Jc0OuX3iu7fxv4+8QSNeN4ZGk+GdL8+03/glh8O7i7+K2t/Ez9pD9qH42+L/jB4U/Zv8AA/iTxh8Qb79nvQdQ0rwn+yv8XdT+M/wr0Twp4e+Dn7O/wq+H+g2qeJdXvdN8RtD4NluNa0OU/vrXX2k1+T9QqKin+69koXUaGFwWCoRbcoUMNl2Gng8FCjCV4UpUMJUqYZVYRjWlQnOlUqThJp1VlKuqqqtz9ti8TjqzfxVcVjMZgswxNWpJWlP22Ny7L8TOEm6ftsFhZKCdCny/GXxY/Ya+E3xi8T/GvxZ4m8Q/ESx1H48aP+zDovi+HQtW8NWtlp1r+yf8UvEPxb+HUnhuPUPCOqT2dxrXiTxLfWXjV9TudYj1HRIrS20OLw5fxzalPn/Dv9iqb4P/ABP1rxh8JP2pv2l/h/8ACjxJ8U/GPxi139lewj/Zv8T/AAJvfGfxJ1m98WfEs2Ws/EL9nPxl+0X4a0Hx3491bXfH2q+HPCPx+8P6No3iXXtWTwZaeF/D9xHoUP27RRD93VVaGlRKUX1hOE5YecqdWnK9OtTlPCYabp1YTpuVCm+W8RS96lVoy1p1alOtKPVV6VCeFpYilL46OJpYarWw9PE0ZU68KFfEUY1FTxFaM/hz4l/sSyePv2sPDX7XugftTftJfCbxv4b+GWlfB+PwR4F0/wDZf8RfDW7+H1v44Pj7xTosFn8av2aPi3438Iz/ABO1e30K0+JusfDnx34L1rxVpPg7wLbSaha3Hgvw3d6b6z4p/Zl8B+Lfip8SPi7qWreLoPEnxQ/Z4tP2aNfsbG/0aPQ7PwJZ+IPG/iSLVtHtp9Aub+38WtfePdYikv73U9Q0c2ltpsa6Cs0N1PefRVFY1MPRq4elhatOM8PQWbRo05XapQzyjmWHzanBt80aWOpZxmqq0lL2almGMqQjCpXqTlrGvVjWq4iM5RrVnljqzWjqSyargK+Vzml7sqmDqZVlrpVGuflwOFpzlKnRhBfAGu/8E4vgh4h0v4f6Re+KfirFbfDf9hP4pf8ABPjQ3tdc8IpPdfBj4uaZ8KdK8SeJtVaXwNPHP8T7K3+D/hl9E1qzisfCltNfa61/4L1JLnT49MXTv2BbbwP8Q9T8ffAn9qz9qL9ne28YL8NLv4rfD/4c/wDDNPi3wD8XPE3wu8F+HPhppPjTxPp/x8/Zs+NGveE/E+v/AA18G+DvA/jCb4OeI/hfpOu6X4W0jVjpFt4tS78R3f39RXW69Z16uJdSTr4hyeIn/wBBMZZrmueTpYmHwYihPOM7zTMp4etGdCeMxTrypudGg6XNCjTp0KWGhBRo0KCw1CEbp0KSwOU5alQmv3lGawGRZThI1aUo1Y0MFTpqaUqvtPy5+Ef7PHx38X/Fv/gob8TdR1340fsZn9oX4v8AwYtPhb4n8LzfsveMfi6fCPwH+FvhrwLqPjqwsPEmjftVfBqw8J/FHU7PVIdA0zxl4Zb4h2fhUNea14a8AeJrm0isdOw/4JffDnwpovwvufhT+0F+0l8GPjN8NPEfx/8AE8/7SXw8uf2f5Pin8R779qfxha/ET4/2nxI8H+Of2ffGv7OOqaT8Q/H+k+GPGP8AZugfAbwzb+C9Y8I+H0+HC+DdMj1HT9S/TOiuaFKFOEIQTUoYalhXWUpKvKjDC0cJXp+2TU6dDH06MXmODoOlgcZKUo1sK6TjTjv7SbsnK8I1KlWFJqLoxqS+sxpVPZNclSvhaOLxGHweLrRqY3D0KtSFPEp1Kkp/AGm/sDDwT8QtU+IPwV/a8/a5+BzeNP8AhW1/8YPCnhnWf2f/AIoeHvjd4v8Ahn4N8O/Dex+InxB1D9pn9nj48+OdO8d+K/h34P8ACPg/x/rfwz8Z/DyPxZa+GtN8QX1mvjVr/wAUXvZ/Eb9hz4TfE/Rf2utC1/xD8RLS0/bPm8ET/FGTSNW8NW9zoL+AfBPhXwFo48Ave+EtQi0tbnR/CGm3OpDxFD4pM2pT301qbO1lt7O2+zKK2lOU3Fyd5QUoQk0uaFKXsVGhTdrww1GGHoU8LhYNYfCUaUKOFpUaS5DOUVPm5ry56VOjNSlKSnGnFxUpptqVaak3XryvXxM37TEVKs/ePAvDf7O3gvwp+0V8ZP2ndM1PxTP4/wDjb8L/AINfCjxTo99e6TJ4QsPD3wM1f4s634RvPD9hBoltrNprWo3fxj8TR+I7nUvEGq2N3b2OhLpunaRJa6hNqn5w/sC/8Ez9V+GPwz/ZN8Q/tJ/Er49+KfFX7PvhzxZrPgr9mDx740+Eniz4I/A/4rfEDTde8NeK/GPhbVfBfgQfEjxhq0fhbxP4y0TwppXxA+OXxP8Ah58PNG8feIdH+HHhbwrp9l4Ws/DH7N0Vk4RlOcpxVVToLDSpVYxq0HSUq8taFRSpSmpV5zhUnGU6M1CpQlSqJydynKSrJvWvKjKtJaTm6GDp5fTTmrSUfqFOOCnGLUa2FdTD1lUpVakJ/nR8Gf8Agmt8M/g54u+DOqN8a/2ivih8Nf2YZvEU/wCyl+z/APFHxF8MNS+E/wCzfLrmgar4J06TwVqXhP4SeDvjL4/m8D/DfX9e+GvgC5/aD+Lnxnu/C3hHWb0WU7eIBa69begfE/8AYI+Bvxd/aB8RftE+MrjxvP4i8X/s7a5+zZ4s8FWOuaZZ/DnxF4V1mLxtp1t4y1PRxoMmuN8SfDvhf4mfEjwXoHiG28S2+mw+FvG+sWWo6Dqd3aaBf6N9r0VWIisVCVPE3xEakMXTrOtKVSeJ+vYatg8XPF1Jt1MZXr4fEVKc8RipVsRpRmqqqYfDypVCrUp1niKcnCq6mFqxlG0VSlgcbSzLCRw8F7mGpYfH0YYulQw8adCNd1aip3r1vafB3hr/AIJ3/AzQfgh+z58BNR1fx/438I/s/fFTWPjNFqfjq98G694g+L/jzxVa/FKLx3qPxr2+B7Pw54qtfiDf/GLxvrXi/T9A8OeErW91G9t4LFNO0aGTSZ5/hZ/wT/8AhR8Jde/Z21jRPHvxk16w/ZTT476N8DPDPjDxR4a17RvB3w9+O0Gi2Evwpa/bwXbeLdZ8BfCnRNA03w38IY9a8T3/AIo8P+HLe30bxF4o8W2Vhpcdj91UVU37WeOqVEqksyxVXHY/nSlHF4ythqGCnia8GnCdb6nh6eFpzcealh5YijScKeLxUa2EadOMcLCMElgsPHCYVpe/Qw0a2KxPsIVPj9lPE4zEYmtByca+IdKvWVSrh8POl+Xvwe/4JT/CL4OeOvgT4osPjr+074z8G/st678S7/8AZs+B3jfxb8Lpvg/8G/DXxY8L+PfB/ir4e6RpnhX4PeE/GXjjwrbaJ46Fl4U1P4v+N/iR8QfBen+FfD+g+FvHGleGdQ8caJ4xueGP+CXvgDw58L3+BN3+0t+1p4r+A2hWvgjRvhD8G/E3jP4TyeDvgV4T+Hvxa8D/ABc8K+EfA97onwV0Pxp4303R734c+EvBOi63+0F4s+Nfjfwt8O7PUfDvg/xZ4duPEfiTVNX/AE2ooUpKUZJvmjGMbtuXtHBYjkrV1K6xGKhLF4ypHF11UxUauOx1ZVlVxuKnW0k3N1JN61alOpJx9xxdJ3hClycvsaGylhqPs8PUjGEalKUYRS/MHVv+CVnwm1b4j3Pi4fHn9qDSvh0f2rtD/ba0r9nHRvF/wv0/4I6D+0jpnjfw98Qda8bWpT4Pv8Xta0bxr4m0jWdT8S/Drxl8W/E/w2tNW8b+KPFHg7wl4U8Z23g/xJ4T9b+Pf7CPgz46/FDWPitbfGn9oT4Kaz49+EVv8BPjdpHwR8W+CvD2i/Hj4P6bq3ifWfD/AIQ8cT+Lvh1448UeEL/wvdeO/iBF4c+IvwL8S/B/4sabZeONds18eSQw6EujfcdFZOlSeDoZe4ReCwynGlhmk6XJUynDZDOlVT/j0ZZJgsHlDo13Upf2bhaGDUPq9KFNaKtVWJr4xVJRxWJVNV60Xyzm6Wa189p1LqyjWhneJr5zGvBRrLNas8x9p9ck6x+aN1/wTH8DaPovw4034NftKftU/s6ar4J/Zk+Hn7IfivxZ8IvEHwSufEHxn+CPwos9QtPhzpfxJg+LPwI+KXhnSfFvhBvEXja60X4jfB3w58J/HtrN478RwL4i/s+Dw1Y+Hrdn/wAE0vA/g34xfBv4tfA79ob9ov8AZ70/4FfALwT+zF4B+Efw8g/Zt8X/AAw0/wCCvg7xJb+Jb7wpbv8AH79nH40/EvQbr4i3GmeHLD4p+KPBvxI8L+LPHGn+DfBLanrY1PwjoOpWP6R0V1PEVpYmWMlUk8VPGV8dUrv+JVxOKjmsK7rP/l9SnDPc7j9Wq8+GjHOM0UKMVmGL9tzKlTWHjhVFLDxweGwEaavZYXBvLXhYJ35vaYdZNk8KOIv9Yp0spyylCqqWX4SFH8u/gd+xtq3hn/gp9+2x+2fr/hfVvDXhjx78NPgt8LfhHFc+LdL1jRPFGuTeFtAvP2hfi7onhLTNY1D/AIQm+8XxeAv2fvhVq8mt6ToXijxI/wABU1S5j1Dw1J4Yu39k+CH7Avwd+AaWCeD/ABJ8S9SGn/sy6H+ynD/wkuseF7wt8PNA8YeO/GtnrMv9l+DdGDeNJdV+IOs29zqKBNDfT7bS4ovDsNzDd3d79wUVxTw1CpQwuGqU4zo4PCYvA4eD+Glhcfh81wuNowSsoU8TQz3N6c6cFGnTp5hXpUIUqSpwp9Ma9aFaviI1JRq4mtl2IrzT/iVspnllTL6jXwqWGq5NllaLik51sJGtV9pVqVp1Pxs+M/8AwTds/EHxb/4JD+DPBeieMNU+Cv7Bp1keNfiNq/jbw7Z3+teAvhJ4A8AD4K/C74g+HtLn8N3fxCuvGHx28BfBz4xSyab4On8FaFrPwKm1K/stA1W/8JK/2P8AEb9hz4TfE/Rf2utC1/xD8RLS0/bPm8ET/FGTSNW8NW9zoL+AfBPhXwFo48Ave+EtQi0tbnR/CGm3OpDxFD4pM2pT301qbO1lt7O2+zKK7KletVlVnVqSqTr47MMyrSla9THZrPDTx+IailCNTEvBYT2vJGKm8PGrNSr1K1WryxoUYU6NGFOMaWHy/DZVRpq/LTy/BzxVTDYZK+saUsZiOWcr1OScaTm6VKjCn8S/FX9hnwV8TvFn7T3j7TfjJ+0T8HfH37VHwZ+C3wQ8VeO/gf8AELSfh94z+Hnh74FeJvid4o8JeIvhD4ng8I6hrXhLxnqV38WPE9h4k1fUbzxDY3mlRaZa6ZpOkSR6hcaj0/x9/ZL0v43eKfhX8TPDvxo+Nn7PXxq+DuleM/C3hD40fBO8+F154vm8BfEeHw4fH/w/8TeGfjn8KvjZ8IvFfhnxVq3grwL4lnl174Z33iTQ/EXg3RtR8JeIfDwuNdg1j6zorJ3bpyvKM6V/ZzhKUKlNShXpTjCcHGcY1aOKxOHrwUlGvh8RXw9ZToVZ05dHPJ1JVHaU5xlCTlGMuaMsNgsH70ZJxk4YfLcDClJpyovC0qlJwqx53+c8X/BLX9lG48E/DX4deKNH8XePvB3gHwd+0T4W17SvHGv2euS/GDVv2qdb0Dxb8a/iR8VNWGi2utXnxJ8SeONC/wCE60zxB4K1HwPa+FPFGp3V14W0rSLPTfDNhoFjWP8Agmv8IfGfh/xhofxT+KHx++Llz8Qf2KZP2EfHPinx14z8Kp4x8V/CR9b8R64fFOs+IPB3gLwlc3PxWkk8SXNne+LgqWGsW1pa3Ot+H9T1i41jVNV/RCiolTpucqihGnOSqRTor2Hs41cDm2WzjRVH2aoRWAzzNsLTjQVONKjjasaShanyFOpUpcnJOd4VYV4znJ1ant6eY5fm6ryq1XOpOtPM8qy7H16s5SniMVg6FWvKpKFz8sV/4JQ/DPWk+MmpfFD9pH9qv4w+P/jF4D+AvgU/FPxbrvwJ8HeMvhgf2XviR4g+LnwC8W/CTTvgf+z/APCP4e+F/Ffw3+IevL4jsZNQ8C694e8QXGkadbeMvDviSxudftdb09c/YA8PeBvhh+3T4jm8S/Hr9sf4vftafs4/8Kz+JGlfGHxn8I9L1P4s3Pw+8D/FPQ/Anhvwzb+GPAvwa+D/AMKL/wASWfxBbwjcDQNF8E/Di0nsNJ8X3mj6Z4nvfHXizxT+ndFTjKcsbgsbgZ1qtGlj8Pi6Faph3CnWg8bFrFYijJwlGGLxEvZVcTiHCU8XVw2DnjHiPqeGVKsHV+pYrB4qlThKWBxWBxdGnP2nsXPLY4OngqVSNOdOUsPhaOAw1DDUYzjDC0YShhfY+0qOX55fsrfsRwfDP/gmv4F/Yh+KXiLxNqut+I/2evEPgL4/eOrXXo9W8aeJfif8atE1vUvj948j8U69F4jXVfE3iH4h+N/GniG317XItf8AtV9dw3eoJqaGRJvQPiF+w18JviV9lOu+IfiJafZP2Pfiz+xPH/ZOreGoN3wr+MkfgCPxPr7/AGzwjf5+INivw50Q6Dqq7fDlqbrVf7Q8KaoJ7QWP2bRXRj5QzHGZpjK9ChGecPELG06UJRozo4nB55l08NGEpSccPHL+JM8wVODlJxw+Y14czk4yXNgqbwGFy7C0atWUcr9jLCVKji6yrUcZk+YrEzlGEIyxFTMMgyjHVZqCU8TgaU+VLmjL5A8P/sRfBTRvDX7SHgzU/wDhK/GHhH9qnwX4W+H3xZ8O+J9W082N34T8L/A7Rf2fRpejTaBo2gajpq654D0OGTXLiW+vLh9cvL290qXSbRrbTrX528Gf8EoPg9ptzrlx8Yfjv+1H+1IPEH7J/jj9iO9tfjt41+G1vp8P7N/jk+DTd+D7DT/gj8I/gxaWXiHTG8IM9t8T4YR8Utfl8Q6nP488ZeMJ9E8Ay+DP1IoqZt1K+LxU3zYjHUp0cVVfxVoVMJmmAk5dFUWCzvOMJCtBRrU8PmeOpU5xhiaylpR/cUMHhqDdKjl9ShUwUabcHhZYbE5ZjaPsZxanCMcXkuUYqUFLkqV8rwFWpGc8JQlD4H+CP7Anhz4Q/GHRfj54t/aI/ab/AGkvil4e+BfiL9nHTtb+PniX4U31h/wqbXfEvgrxZDokvhb4V/B/4S+Epdd0rVvBUZ/4Th9GXxv4vg17VIvid4j8dHS/BcvhP5V/YM/4Jmaf8Pf+Ce11+zf8a9O8dfD3xF8VvjlcfH3xt4etfHXhzxj4x+H9t4Q+MXhjxP8As/fCP/hOA3jzwvqmkfCT4M/CX4J/BuWLQ7jU9Ag8O+E7rS/CF3pliul3Nl+0VFV7SpeT5neeGlhJWSXNQqZzPiGtGo4pOtOvnc3mdWrWdSrLFupVU4yxGK9vCp04x5IwUY/W8PjVGPuxjiMHlbyTCOEVaNOlhspawFHDU1HDU8PTw8I0v9mwzpfFXxj/AGD/AIN/G/Xfjx4m8W658StN1/48+FP2etBvNX8KeJtO0DUfhp4j/ZY8c+MPid8D/id8Lb2Hw/NdaT4/8HfEPxcvi3zPFM3jDwhrF54b8P6ZrPhC/wDDsniPRfEPLaP/AME7/hnc+Ef2m9F+MXxV+Nn7SHjf9rb4Yw/Bb4ufGf4vX3wp0v4i/wDCp9K0HxPovhTwL4K0r4KfCX4P/CPwPpfgy78b+MvFWh3nh74W2muXfjHxJfeIfFGreIrq30saf9/UVk4p061L3vZ4iNRVIqUklKtShh61ajZp4fFVsNSpYWti8O6WKq4WlSw1StKhThTjtGpOEqc4ycZUq9LERasuapQlRnQ9r0r06FXD0K9CjW9pRo4mlDE06ca69ofn98P/APgnB8Dvh78S/wBmb4s2nir4s+I/F/7L/wAN9W8BeHpvFXiPwzf2XxJ1zVrTxzan4u/Fm1sPBmltrfxXsD8WvjRdadq/habwb4Ziu/jD46ln8JXC/wDCMJ4aw3/4Jn/C2Xxw97P8Z/2h7n4Ct+0HL+1QP2OLjxB8L5f2dI/jxN40f4rS+Ml1FvhIf2jX0dvjbLN8bB8MZv2gpfhHF8Q5i8PgKPwpFb+FYf0dorVVJxq0a8Wo1MPVxFeg4xjGNGtic1eeVa1KnFKnCrHOeXNKFSMFLCY6lQxOFdGrh6EqeXJH2NSha9KrSwlCcG3JOjgcueUYWCbblFUsqlWy1cji54HE4zCVHKhjcXCt8u/tO/ssaD+01B8Jb+b4m/FL4MeP/gV8S3+K/wAJ/il8Im+Gl34q8I+LbrwN4y+GuqSjw78aPhp8YvhR4hs9U8FePvFGjyw+Lfhtr8+lyX0WseHbnRddsrPU4PmTw7/wSj+AugfDux+HU/xJ+PniS3t/D/7buhX/AIp8SeKfAV54u1+X9vzWf+Eg+OGv6ze2Xwz07SZNcsNXaa78BvYaLYaXopuJYta0rxJAsMcP6e0VzVcPRr0MXhq1NVaGOp16OKpVG5xqUcTRo4fE0lzNulSxFLD0I16dF04VXSpzqRlUipLojiK0K2DrwqShWy+pQrYOpF8sqNXCzx9TDTVtJyw880zGVB1FP2X13FcnKq00/wA6tV/4Jj/AC90L4u+FtI8T/F/wX4W+Mum/B7WNf8OeCvFuhaDpXh34+/AfVdB1r4b/ALW/gaNPCM9x4Y/aLs9T8G+ALzxRqttcTfDL4iT+APDM3xD+F3imb+25NaIf+CbXw41fQ/i6vxX+Nn7QPx0+Jvxv1L4Fv46+O3xH1H4N6V8Sj4T/AGcfiBYfE74T/DXw7onwm+C3ww+DHhXwLoni+LXdT1K20H4S2PiHxHceMvE97r/iPUNUfRb/AEX9FaK6pVak5TlOTnKdT2zc7SUa16a9tTTuqVb2NHD4JVaShUWW4bC5Wpf2dhcPhafNCnTp0aeHpwVOhTcHGlBckH7P2TiqkY2VWKrUYYzkq88XmHPmTTx9WriZ/BXxs/4J7fC340/FnXfj4vxI+NPwt+N9zc/BHVPA3xQ+F+u+BbTXPhH4i+Bdj8a9A0PxD4G0fxx8OvHXgvWpvGHgv9oP4peA/iH4e+K/hb4meB/EHhjXYPsfhTR9e02x1yGLwh/wTs+EHhuy8NXGueO/i98SfH+n/tOw/tc+Pfi3491fwJN48+NPxhtPh1rXwk06b4kWnhT4d+FPh9YeENJ+G+p6d4Q0bwZ8K/Anwz0HSdK8LeHxp1rbXB12fXPvqisfZwaacIyUq+HxDU4qf7zC4rLsdS+NStTeMyjKcVWoK1DE18sy+piKdWWDw7p6TlKaam274evhXq03hsRhcZgqlFtWbprC5jmNKjFtrDrMcwlh/ZTx2LlW/Oj4M/8ABNb4Z/Bzxd8GdUb41/tFfFD4a/swzeIp/wBlL9n/AOKPiL4Yal8J/wBm+XXNA1XwTp0ngrUvCfwk8HfGXx/N4H+G+v698NfAFz+0H8XPjPd+FvCOs3osp28QC11624nxP/wSH/Zh8V+AfjR8N7/xN8abbw78bv2idS/aH1r+zvFvha3vfCcniO78Yz+M/g34Ekl8C3Fro/wR8bWvxS+M+k+IPDGpWmt+JotK+M3j628P+M9Dk/4RSfwt+ptFa+0qOrSrSnOdalVpV41qsnVqzxNHH4LM6WLr1KjlPE42ONy7BVvruIlVxTjQjRlWdBzpSJSc/a3btWVSM1F8kY06uEzDAVKNGMOWOHw7wua5lTWGw6pUIvG4mrGnGtVlUfxf8YP2M4PiD8Xk+PHws/aN/aE/ZR+Kt/8ADnRfhN448R/ANfgFrVh8S/AHhHX9d8T+ANE8Y+DP2k/gL+0N4Et7v4fa14v8cT+F/Evg3wx4R8WfZPGuvaPruu65oqaLp2kfYGk2dzp2laZp95q2oa/d2Gn2Vlda7q0WlQ6rrVza20cE+ranDoWmaLokWoajKjXl7Ho2jaTpSXM0i6fplhaCG1i0KKmLcKfsk24c86iUvfcJVKtavUVOU+aVKFSviK1apTpuNOdWo6koOdmlL35xqNLnjSp0eaKUOenRo0cPQVXk5VWlh8NhsPhcPOrzzoYShRwtGUMPThTRRRRSAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiivkbxF+3f+yb4R+BV5+0t4o+L+neH/gnpvxXk+B+q+NtX8M+OLBdH+KkHxjf4A3XhDWfD1x4ZTxXo93ZfFmOTwvqF9qehWukafDHJ4kvdQg8KI2uAXvThTj71SrUo0aUFrOpVxFejhcPShFe9OpXxWIoYajCKcqtevRowUqlSEZEnywlVl7tOCm51JaQgqdCviqjlN+7FU8LhsTiZttKFDD160rU6VSUfrmivmL43/tlfs3fs46pq+ifGX4j/wDCIavonw3T4rXunR+EPHnia7m8IXXjnRPhnokekQ+EPC+vv4g8ZeMPiF4j0bwb8P8A4Z6CNS+JXxF8RXh0vwL4S8Q3VtdxwUfD/wC2v+zl4h8O+BPEkfizxd4ci+I/xn0r9nrw54d+Ifwa+Nnws+Ilr8Zdd0O78UaH4F8Z/Cv4lfDvwn8TPhtqGteFrVfFWk33xG8JeFdG1LwtqOgeJLLUptE8SeH7/U1TarKnKi1VjVrQw9KVP94qmIqZksmp0KbjdTrTzdrKoUo3nLMmsDGLxTVIJ/u/ae0/d+xpzrVuf3PZUaWAjmtSrU5rclOnlco5lOcrRhgJRxkmsO1UPquivnzTv2qPgJqvgj45/Eyx8fxSfDj9m7U/H+j/ABg8fyeHfFtr4L8P33wq0iTWfiYuieKLvQINE+IFt4BS21LRfF+ofDq+8Waf4f8AGWh+JfAWqXVt438MeIPD+m4WmftjfAjxD+zr4X/aq8Gah8TviR8GPGcNpP4c1H4Ufs9ftC/Fnx9fLdavdaBLFL8Evht8LfFPxu0270fWrG+0zxRZap8O7K88IXljfQ+KYNHazufKHKKjztpQ9ngKvO2lH2WaQnUyypzbezzGnTqTwE78uLhTnLDuooyapxkp+zcZKo6mPoqm01N1cqnSp5pS5X73tMtqV6NPHwtzYOdalHEKnKpBP6gor4T8N/8ABSn9jrxJ8PPjN8UH+IXjfwX4W/Z+8W+Hfh/8VrX4vfs+ftG/A7xxoPxC8ZaToWteC/h5pXwu+Mvwm8CfE7xt8QPG1j4p8Kr4L8D+BPCHiXxV4v1DxV4X0fw5pGp6x4j0WxvvM/gl/wAFHPhnqngL9o/x5+0H4/0j4d3vwNj1/wCLXiX4Y3f7OH7X3wZ+JXwp/Zlid7Dwt488U+Av2kvhb8OfjZ8XtM1F9F13WNe+LngD4E+EPhppGqy6p8NNNtNcv/hzrPjjxRSTcpxa5eTCxxbbT1pTo4fFUmkrySrYDERzGlVlGNCWBhKv7ZKdBVlZtU3FOTq4hYanGKbcqvta2HaXSTji6X1KUIt1frdSFBU3JVPZ/pxRXhuuftK/A3w38Z/hD+z1rXxD0qy+MPx78HePfH3wg8GG01i4m8c+Evhjb+Hrvxxq2l6za6bP4dh/sWz8U6NfJY6jq9lqWq2M17e6LZ6ja6PrEthy2jftjfs46/8AE+D4N6X8RTN8Q7nxp8XPh7baNceD/Hmn2Fz4u+BHh3wl4q+LWm2/inUfC9r4Sng8F6N448Nvf6xFrj6Jd6jdX+h6VqN/rmg6/p2mS5JbtL9xi8Vq0v8AZsvxiy7H4j/rxgswawOLq/w8NjGsLWlCu1AhSjJRlGUZRnVw9CDTTU6+MwcswwlGLWkquKwEJ47D01edfBwliaSlRi5r6bor5h8Aftlfs4fFC8+DNj4G+IF1rMn7Q8XxSvPgjcSeBfiNpGm/EzRvg3JaDxz4o8LaxrnhLTdJvvBa2uoadq/g7xub2Pwj8TfDuo6d4m+GeteL/D1/aanN5d8Wv+ClH7I3wQ+IXxK+GnxD8UfF61134L2fhzUvjHr3hT9lH9rL4lfCz4R6V4r8PW/i3R9Y+KPxt+GvwQ8XfBr4faN/wi1yniPVtY8XePdH0zw7ocd1qniG60uysryaAnJU5xpzahUm5qEJvlnJ07qajF2lJwaanZPls72sXGMpc7jFyVNtVHFN+zcZqlJTt8DVRqm+a1ptQfvOx930V454d/aC+Dfi/wCJFj8JvCnjzSfEvjjVfg94f+P+kWegw6lq2h6z8HfFeuXXhzw3480XxrYWM/gnV9J1vVrOePTodN8Q3Wo3Nn5Oqx2R0m6tb2bA1v8Aao+Afhz9pDwb+yNrPxBtrL9ofx/4A1H4n+E/h42heKpn1TwXplxrlvPqUnii20ObwXpl9cnwv4quNI8O6t4jsPEuvad4U8U6poekahpvhrXLuwpJt04pNyrTxkKMUnerPLp42nmEKa3nPA1MtzGnjIxu8NPAY2FdQlha6pxzx5as+aPJQjg51p3XLRhmKwUsvlVltTjjo5llzwcptLErH4J0HNYqh7T6Cor5n/aD/a8+B/7MOp/DvQfitf8AxKuPE/xYn8UwfD3wb8I/gD8f/wBozxx4lXwTp1jqvi28tvBH7PHwx+KXi210rw9p+p6fcaprOo6NZ6Rai8t43vfNkWM5Otftw/sr6D+yv/w2te/F3Srr9mU6NpOtr8SdB0Hxf4oeSPW/Etl4KsNFh8E+GvD2rfEObxp/wmuoW3gq9+H8XhN/HWleMvtPhTVfDtl4gsr3TrfKVWlGlXryqU40MLOEMVWlOKpYadSLnThXqN8lGc4RlKEaji5Ri5JNJs1jTqTq4ehCnOdfFu2FoxhKVXEvnVK2HppOdZ+0ap/u1L32ofFofV1FeH+NP2kvgf8AD34K6f8AtD+LfiFpOnfCDWtE8J674a8V21rq+tTeMYPH401fh/pPgbwzoWnal4u8deL/AIgXes6NpHgLwJ4Q0HWvGvjbxBrGleHPC/h/Vde1Ky06fzXQf26P2a9e+GXxB+Lc3ibx/wCDfCfwp1jw5onxF074sfAP9oH4LfEfwld+Mb3SNO8JXWrfBv4u/C7wT8X49D8UXmt2MHh7xNF4Gl8OayY9UfTtVuI9D1t9P3nTqU54mnUpzp1MFOdPGU5wlGeEqU3CM4YmMkpUJwlUpxnGqoOLqQTSco3xjVpzp4atGpCVHGRU8JVjOLp4qEoTqRnhpp8teMoU5zUqTknCE5J2i2vrqivjLxZ+3z+zl4Q+Nfij9nuf/hoDxb8U/A194K07xvpvwm/Y3/bE+N3hbwXefEPSbPXvCEPi/wCJvwc+A/jv4YeGP7V0S/ttXkk1zxjYRaXpzS3msPp8FrdPDpeF/wBvH9kvxnP+1XZ+GPjFperX/wCxHca3b/tQaZF4c8awat8L18O6Vr2sarfyaVd+GrfUfGGjR23hXxTa2mveAbXxVouq634Y8R+G9Kv73xDoWq6Xac7r0Y0amIdakqFLC4rHVazqQVGngsDUwtLG4upUb5IYXB1cbg6eKxEpKlh6mLwsKs4SxFJT3VKrKcKUaVR1KlbCYanTUJOdTEY+NWWBoQglzSrY2NCvLCUopzxMaNV0YzVOdvruivgH4of8FN/2Svg9q3w+0fxrd/tHPJ8Wk8ID4W6r4K/YY/bk+KXhT4kX/jzwbdfEHwv4e8C+Nfhf+zn4x8H+LPF9/wCDbDU9eufBeha5feLdHtNH1uPW9F0660TVoLP1bxR+2p+zf4F1r9mnwz478b674E8U/td30ul/AXwl44+Fvxb8HeLvEupQW+hS3Fh4q8K+JfAul+IPhLeQXXinwxoc9t8YNN8BzQ+K/EmgeDZEXxXrOm6Nc9Hs6nP7P2c/af2hHKeTklz/ANqzmqcMs5bX/tCc5RhHBW+sym1FU22kY+0hyKpzx9nLATzWNTmXJLK6dKdepmSnfleAhQp1K08Yn9XjSpzqOooRk19UUUUVBQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFfzo/Ff8AYl8Z/HD9sr48/sQ/ED4d+OZ/2Kvi74r+Kf7ex+Jlv4L1e0+Gdn4q+Ln7M0/7KusfBaDx9p0lj4dn+KNh8avEnjL9p3TPDd+k+sWEaad4qZ0uk0i/T+i6isKuHp1nUc3OPt8Di8urTpS9nX+rYirhMdT+r17OeFr4XOMrybNaOJoKOIhXyylCnVpwq1W9qWIrUOSVKfJUo4mli6DaUoQrwo4nBVJzpyVqqrZXmGaZfKnJqnKlj6vtYVqfNQqfzafBH4Z+Kvjx+zP+0h8ev+Ci/wCzn+1XoniLxxov7KP7KeoeGPhd4N+L15+0D4I0b9j2G11pf2nfhZ4Q8GJJ8ZpjB+1548+J/wAUvBPiD4S+G/G/ibXvCPhjwL4303w94w8PzXrScP8AHD4W/ts/tq/s7+CPhNqfxB/a5j8HRf8ABSrwLoP7Pn7XXiP9nSX4Cftj6V+z9dfs/wDjaz8UfG74u/COL4RfCi3+Gtv8O/i34q8VfDvwz8QdU+CnwH1fxB4T0Tw/4ttdO0PV9a8M/EzxF/UHRW2KSx1WdTGxjXjWxWR47EUIKVHDVcdlebZDnGOxkKEZOnhMRm2KySrCdXBxw88Phs4zDC82Iw1HK6WX5UX9Voqjgr4f2WHzbB4ScpPEVcLg8dk2PyLBYZVsR7SvioZZl+KwNGEMfVxdDERyTK5ToU69OvXr/wA7nxET9p/xz+xN8E/+Cd/wq/Yum8BfE3RfjZ4J/Zo+OnhufRfiN8Jv2L7z9nv4DWFn8T/HnjPwd+0JD8JfijbWXwN/ak8DeGtD+Hvha70/wf4+8eaP4l+KniH4beK9Hm8b+DvFV7Ff8D/GH9tf9hPwD/wUI8M+Lv2QPEd/4q1f4peH/wBoT9lLw/8As1aR+0D+2N8C9Guv2u/EF1oPxE0X/hLfBn7OPw5+JGtad8HPjlovjz9oj4z+BPDnwVtfFmkfD/4k2w8JWHie51XTb27/AKFKKqrUrV6mNrV6ntq+Zqqsyrz9pTrVY4yGR1MyhhKuFq4arl9PGY/IcPjqSw8+fLZ43NI5bUw0sfWquaUKVGnhqFKmqeHy+pQqZdQT9tSpSwdXNI4KeKji1ifr1ahlucYrK6tWryvGYelg54pVamH/AHn88r+EvCdj8Gf2NvG/wN+F/wC1f8c9N/Yq/bOsf2mP2tJfiv8Asd/tPfBP48/G3xB8TPg98e/CHxL/AGjPB3wx+PXwm+Enib44+PPDvxD+J1p8UJvBPwh0jxhrmjeHdFh8FfDfw9qOsaZ4E8A619Mw6HY/t5/tlaB8VdJ+Enxi8Lfs3fDj9jb9pf8AZv8AHvi749/Af4v/ALOfiH4qeJf2n/FXwWu7v4eeF/hX+0N4M+G/xM1Xwt4H8J/Cq717xD431D4ef8IBqWseMdF8P+Gde8Ra1o3jCy8L/sDRSqxo1/bQr0YVMNUeazjhoxp4ejH+3OFlwfmGF9nhKeHpQy6nlLm8twuFpYXEYKs6dKpjcXlmGw+XU7p1a9J4erSrSp4qhh8FhfrSvOrKll3EmM4pw2IbryrOpmVXMsbXWPxuIliI4inL2+Hw2DzK2Pj/ACheAvgx+1Tpnwlj/a8+JXwH+N3i39pT/gl14v8A2Tv2dPhL4Tsvhr41sPiB+0H8Nv2Urnxz8Pf2nfif8HPC1k9xd/EDwv8AtHfCX9ofxzc+Er3wlplxa+PNe+HGgrFZ6pa6fpMUOv8AHb/gmx+0V8afhf8A8E4vhLZN4v8AA/xG8VeDP24vj5+0vrF3oviXXPhPP8av2idW8A/tD+OP2eP2jPEdjp9zr2l/BT4t+Pdb8U/BXxXp+k654a8V+I/h9Z6toWkz6np6az4Z1b+qailWdbEwxSr151KuLx8c2liOSgpUc1xOElTzrE0MO6UsEsNnGYwwec1strYWtgaWYYapNUakcfjlXVPlo1cHUow5I4KhDBUafPVt9QwPtaWQ0LxqQ9liMjwOMzPAYTMMKsPjfq+Y1KdOrQpYbBUsP+N/h/X/AB/8fP2nv+CW/wAZV/Zp+MfwN0/wD4F/ba8GfF7wD4w+G3iTRNO+BfjK38G/DXwdb+E7zxCmg2HhPUPBmra74d1az+Efj7Qp18F/FTwxZ2XiDwNc3djcG3tef0n42f8ADM/7cf8AwUou/Gn7P/7W3j+T4z6h+zTqfwXtfhP+yB+0h8U/BPxbufDf7Ouk+FNQ8N2Pxp8J/DDVP2f/AAbPJ4sCeFtS1X4r/FPwF4S8NXM02o+MvEHh7w9Y6pq9l+2FFZ4mksVKfO3ThiKeOpYqNL35NZjX+tYl4WeN+uKm4V/93+vRzLlo2p4r65PmrSMNbCxioRVT2Hs1hlUbjBRoSiqMcSsM8POovYwVOt9VqYFzqN1aDw0eWlH+bb9lHQ/GX/BPP45fs6Wn7Rnwm/aGlsNN/wCCXHw4+Euoaj+z7+y1+1J+1h4K8E/EyD9oj4g+Pb/4LnxH+zZ8J/jFa6f/AMK28Na9p3h3TbnVLjT9K1DRtJsbzRXOnXFlGPMfiR4L/wCCjPxBuPjh/wAFBfBv7IWgXl34b/a/8EftF/A6w8W/FL4sfD39tmL9mH9ke3174Qn4NeF/2RLj9k68t9Q1j9oD4Ua1+0Xr/hbwf4m/aE8J+JNdl/aLhF/oVhqsVp4evP6l6K3pzlSeFqQUHVwGLzTGYOFX2tfBwq5jxlV43pTrUa9apia9bA5pVeEpV5Y2NTEZTPFYHFuvHHYydZTUak8V7TmnSzChgMPmDvCGJxFHB8K4fhCtQhWp04UKOHx+W0XiMVReEq2zD6vicPKhHC06L/JL9s7wF+0v8Sf2yP8AgnH47/Zlu9F8AXXh3wj+1zdeJfib8Xv2dPiV8afhz4D0/wAZfD/4XJo+iePvB/hL4vfs96p4X8S+KZLS60/w6Nf+JGiyxapp2o2p0HWbi1uLS3+dvib+yz+0X8KZP2Fv2Mv2bPhpYftHeFfhn8Svi7+3V+1D8Rf2gvFniP8AZ9+CHxQ+J138QPEnjnRPDF18QvAnwI/aEs9A8S+IP2lvjJq3x08JfB/w94D1g+HvCvwk0ex1fxFBZRW2taz++1FZKnCM4KF/YQzD+0XSq+zrzdahVxOLy9Qq1acvYLBZjPCY5rDwpQxNbA0pVIKpJVaa96WHlRrONWUsHUwUpNSp0pRxVGWDx9aWHozpwqYjEZbicxwFGvUlOtg6OYVoUansnOjV/mi+GngD9rL4SfBP9lfR/i/+zp491e2/4JV/8FBPFmoeJPhv8J9L8X/HCy8d/sk+O/gT8YPDXwR8c/sy+IdV+H3gPxN+0TZ/su+Gv2jPB3hPU9E8H/DfSfiXdyfBrxro3h3wGvjXTtC8L6x9c/tt/tO6X+0x+y14x+E3wk/Z/wD22tT8TfFj4hfCbwF8NJfE37Dn7Vnw+07xDrWlfFj4UeIvFepeI/8AhPvhN4b1T4MeB/CGkX0d3qPxK/aB0v4TfDvX1s9eTwF4o8YP4T8Wrof7SUVtKbqw9liL1Kc54etiJwlKGJxFdYDLMvzCrUrTdaEp5gsteMlUnQniaWNxuKcsRWwNPAYHBFVe0qxrc0lUhhq+EjF8rowoSzHOs2wlKlSjGHsqeExud1qUacJ+znluFwuFhCjifb4+t+ABuPFfwt/4KlftieK/FHxM/wCCi/wd8FfEPx3+yLqfg7w9+zv+wj4o+Pv7PPx8sPDHwc8M6D4kt/iD8ZLH9gz9pGbwfptnq8U3g3xTc+FPjh8HrzQ9Ll1G+bUNH1GzHiKx+RPj/wDssftJeCP2fv29v2pPgj8Dfil4m+No/aN/4KOfCrxf8FtH8L+LLXxp+05+x7+0pd32kaZe+AfCn9neZ8Qda+GvjvUfDvxz+EV9Y2V5/bui6P8AEzwj4S1Iz/EK4juv6uqK8url0KuGqUJVJKpPIs34fdaMY8/1LOcXkFbFx55c2KUcRgskq5RjKUMVCnVy3NswoYVYFVHzdtPGSpVsNUjCLp4bNsmzdUZN8s8Vk2CzjDYdyjHkoXhic1p5nhqvsHXoY/LsHXqVMTUpxnD8dfi78MfiVqXw2/4In2OnfD3xxqF98Kf2nP2etf8AijZ2XhPX7q6+G2haL+xX+0F4V1nWvH1vBp8k3g/SdJ8Ua1o/hvU9R8Qpp1nYa9q2maPdTRahf2tvL8m/tjfAf9v79sL42/tveJ/g7+z58M08M+Avh/8AD39nX9kv4g/tBfHH4j/s8eOPCPxR+FHibw1+014h/aB+CngvRv2VfjFZ/Ebw14g+Otj8I9F0fxJrPxL+F2keJbn4AR2mnajDod4/iVP6PKK9bGVquKxuY46M3hsRjc8z3iHD1KSj7TL80zvK8kyZ18NVlF1F9Uy/K8VSpcsqc6jzSrKc0qFOMvPwtKOFweV4PlhXpZdkuRZFONeLnDGYLIc5zbP6HtqSlGHPWzLMMLUqp89P2eXxpcjWJqSj+anwT8V/Dz4zftG/s1fHvxj+x/8AtM/Dn9p7xx+wLqOoXvxZ8ceAvHPhX4b/AAd8IeIvH/w51nx5+y38Q11PxPZeHtE+OU3xAisfEmk6FqHgG91+98KeENc1TSvFsGiCWy1H9K6KKdWpCajGlRp4alCtmVWlh6HPHDUI5hnGY5t7HDUZSl7GnTlmEoVGpSni8Qq+YYiU8XjMRORTpune9SrWk6WCpSrYiSq4mr9Sy3B5dGpia6jB16s4YOMlJxjGjSdPC0Yxw+HoxiUUUViaBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFc7r/i/wn4Un8O23ijxR4d8N3PjDxDbeEfCVvr+tabo8/ijxXeWOo6paeGPDsWo3NvJrfiG60zSNW1G20XTFudSnsdL1G7itmt7K5kiL6xXWdSnSgus6tacaVKnFbyqVas4U6cFeU5yjCKcpJM6SfSEJ1JvpGnShKpUqSe0YU6cZTnJ2jCEZSk1FNnRUUE4BJ4A5JPAAHUk1z3hPxd4U8e+HNI8Y+BvE/h7xp4R8QWi3+g+KfCetab4j8Oa3YOzol7pGuaPc3mmalaM8botzZ3U0LMjqHJUgF+nVWbXa97ffZ272fYDoaK5jT/G/gzV/FXiTwLpXi7wxqfjfwbYeH9U8X+DtP1/Sr3xV4V0zxYNTbwrqPiTw9bXcur6HYeJl0TWW8P3mqWdrb6yNI1M6dJciwuvK6egL7rqrJrtdKSv2ummvJp7NBRRXO6V4v8ACeu614o8N6H4o8O6z4i8EXmmaf400DSta03Uda8IX+taTa6/o9j4o0q0uZr7QLzVtCvrHWtMttWgtJr/AEm8tdStUls7iGZy+tutm7dbJpN27Jyim+jaXVAdFRRRQAUUUUAFFBOASeAOSTwAB1JNc94T8XeFPHvhzSPGPgbxP4e8aeEfEFot/oPinwnrWm+I/Dmt2Ds6Je6Rrmj3N5pmpWjPG6Lc2d1NCzI6hyVIBfp1Vm12ve332du9n2A6GiiigAooooAKK53X/F/hPwpP4dtvFHijw74bufGHiG28I+ErfX9a03R5/FHiu8sdR1S08MeHYtRubeTW/EN1pmkatqNtoumLc6lPY6XqN3FbNb2VzJF0ROASeAOSTwAB1JNK6cZSTTjCcqc5X92NSNOnVlTk9ozjSrUakou0lTq05tctSLY7ppNWcoKpFPRypynUpxmlu4OpSqwUl7rnTqRT5oSSKK57wn4u8KePfDmkeMfA3ifw9408I+ILRb/QfFPhPWtN8R+HNbsHZ0S90jXNHubzTNStGeN0W5s7qaFmR1DkqQOhpgFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFfhJ4h+IP7fen/ABV/an+BmvfGf42/D79qX4j/AAu/ai+IX7A+lw+Cf2P/ABl+wl4o8N/C3xV4N1H4eX3hXUtG+EOq/tY+HviB4Y8O+Lvhn4C+OGjftL+IYvCmp+I/HXxC1n4Nf8JVY23gi88Kfu3Xg/wz/Za/Zl+CnjPx18Sfgx+zp8B/hH8R/ifPeXfxI8f/AAz+EHw/8CeM/iFeX+q3GvXt3468UeFPD+ka74unvNdurnWryXXtQvpbnVbm41GWRryaSdsZRq+1qVIVZwjLK84wiUYUa0oYrGYTkwGMo0MQlh3isFjIUq1OrXnKlCi8TR+ryq4mlisFtCpCNOEZUYVnDMctxnLJzpe0pYSrVeIwtWvSbrfVMTRqyhiMNTjF4iUaE/b0JYeLn+Sngj9sD9rL9vv4ZftGfHf9gzxpFb+AfDHgT9mT4efD/wADadp/wmt/GM/xgv4PDXxo/bH/AOEI8afFbwv4j8D2nx28B/Cv4gaB8Bvhv4e+LkVz8EvDH7QHhvxHZ/FzSbe00vXZ9P8AJzqPib9o/wCN/wDwSi8XaF+2N+214X1fQPjz+2t8IPG9j8XvAH7B2hfFnT/it8HPh98aLL4leGvGdt4H/Zc1r4P6p4gsp/D+q/BvUtV+D11qnw91LwBpa654M1R/iJ9q+J0v6i/AH/gnt8DPhl+yPZfsk/GXwX8Kf2mPCOr+M/HnxS+K1v8AEf4N+Ebv4ffEz4qfEn4q+IfjL4m8XXPwl8Ty+OvDuk29r428QyT+E9HuL/XW8LadpWhWdjqcraXb3A951P8AZS/Zc1r4b+APg3rP7NnwC1b4Q/CjW9F8TfC34Van8Hfh3f8Aw3+GviPw59vPh7xB4A8D3Xh2Xwx4O1vQTqupnRdV8O6Xp1/pf9o3/wBhng+2XHmdqnSjVlKNJU6brYLERpKU8TGhiZKnUzOVCtiV7WtlkK+IzRYDKcfDEzq0XlKq5jg6eXfVqvHWpOeH+rqrUqSpzrxjiqip062JwuGjKhlcMVTw0KVOjmFehhMqrY/McBPDU6GKlnFWOX5jisfTx9D8aPgB+1B/wUY+P/7R8/xC8EeC/wBpHVPg54c/bw+NP7PXxR8AXsX/AATZsv2PPBPwB+EfxA8c/BHV9bs9YT4qp/wUVt/jxokvh7w78ZNTl1zS73wr4h1q+1fwd4f+F0Hw/wBa8KeLbWDxb8Yv27tcS7+Knhf9tPWPBNhd/wDBVTxb+wtofwrtvgF8A9e+Hen/AAS8S/GrxL8INP8AFGtXmteDJvihrnxw+Hzaxb+IfAHi7TviV4a+GbReEPBWjfEr4MfEyRPHmtfEH9jtV/Y8/ZH1341237Smt/ss/s5ax+0XZXul6lZ/H3Vfgh8M9Q+NdpqOiaTBoOi6hbfFS78MTeOoL3SNDtbXRtLuotdSfT9JtoNOtJIrOGOFfSf+FQ/CYWa6ePhf8O/sCfEM/F1LH/hCfDX2NfiudbbxKfiett/Znkr8Qz4jZtfPjUIPEn9ts2q/2l9uJnrlwcPYyydYhyr0MFRwtHHU5TnKvjYwzbgmtjHLF81OVR4nKMi4lwVCrVo/XsJiOJK9Z4/ENqeH6MfOVeOcfU3HCzx08VPAP2VF08uVXK+MKGCpQpuE582BzHPOH61WvCtGjmNLhzD1ZYDB1pThV/DaL9rP9ofw94Y+Ov7NHiD9oX9oP4j/ABo8C/8ABRvUf2S/gv45+C/wg/Y4l/bB+PXg0/sr+Cf2tD4e0j/hbulfCT9hP4f+MfA2h+K9ek8XfEzx58NLXwlrPwk+G+r6BoXgm2+MXjXw14q0z53+CvxB+P8A+2V43/4JR/FD4iftO/HX4YeNdE/al/4KI/A29g0Xw9+xW2ueIx+z9Y/tC+FtM8R+OE0v4M/GD4ayfFfxr4A8H2Pgb4uH4O+JpPhBc48Q+Ifg3o3g2/uNH8Saf/Q34+/ZW/Zg+K3h7xn4R+KP7N/wF+JPhP4jeNdP+JPxC8MePvg/8PfGPh7x58RdJ0TSfDWl+PvGei+IvDuo6b4o8a6b4c0HQ/D+n+Kdbtr7XbPRNG0nSre/jsNOs4Iad7+yL+yhqXgDwv8ACjUf2Yf2eb/4W+CPG0XxL8F/DW9+C3w3uvAHhD4jwXepahD8QPC/g6fw1J4d0DxtDf6zrF7F4r0nTrTXY7vVdSuUvxNfXTy9GHqRhCj7eCnWp4Ph+jOolGUZ47AZTkmX5rmKpctKnbGYnDZ3jpZdWjiMNja+YYatWnha1DnWWOpxxEZQw7dGDx2ZYpJ/H9Vr5lxHmGDy91E3NQpwx3D+Ehi6coYrL6OU4iGHliMPXoYah+Wnwq/bA/aW8S/tGaD+wzqvxMttc/aC/Zz+PP7TfxK/ae1bTPCHgWPXfiF+xl4N0iz8X/svWjaIvhqw0HwhqHxotv2g/gP4LuPFXh3RtIuNQ134O/G238Nan9s0bWbqHE+F37QPxA1b9hPw1+218cv+ClXxX8IQftFfs3WP7QEfwo+Enww/Yx1bxt8J/E+r+Lvh5d6f8Lf2P9I134C+N9b8bTaJ4i8d6V+y7rnhj446X+0p4x8aePPGnw+ttH8VfDfx5diLxJ+nvw0/ZZ0vwH+1j+03+1rqXiCw8ReMf2gvCvwP+HGj2Fv4Sh0Gf4ffDT4J6N4key8NXGuLrWqTeMtR8ReOvHPjTxbqWvyaf4daLTLnwt4UOm3cXhC21e/i1D9gX9hTVk+KUeq/sV/sl6nH8ctWs9e+Nceofs4/B29T4wa7p3iGbxbp+tfFJbnwbIvxA1aw8V3Fx4ns9R8WDV7y18Qzza1BMmpSvctyU6clhaFKcqjxVTBYWGKxkaqVSjjKeHx2BxeJwmHq0sRg/a5pg55PjMRSxFLE4DKc6yzG18nwyo5xiJx6/aUliqtX2fNh442NbD4ZqEefCVJxx88HWqxjzxhl+YYjM8FgasfaYrHZLUy+jm+JxFTLcHTofnl4fP8AwUKsbj/gnh+zT8W/2w/G3gr4sfHf4YftUfEL9pL4kaF8Kv2XNc+K2iXfhG4+FfjH4ffD7wdfN8GJPgLYeKfhdB41i+GviLx9/wAKQ8QeFPiDolp4x1WHwDpPiTxD4O8V/D75l/4bg/bh8d+Fv2FvgTp2q/H/AMQfFD4i6f8At3xfFj4tfseeHv2A9C+N3xU1v9h/466b+z1pbaJoH7eev+GP2bPDem+OLPXG+LHxYsPBXhDV/FkWqaXp1l8OPDvg/wACt4qk0f8Ae74Z/s0fs4/BbTvCOj/Bz9n/AOCXwm0nwB/wlo8B6X8M/hT4E8Cad4JHj64sbvx0PCNl4W0HSrbw3/wmt1pmm3Pi3+xorL/hI7jT7GbWPtklpbtHm+Pv2T/2Wfiv8PrT4SfFL9mn4AfEn4VWHi/U/iDY/DLx98G/h14x+H1l491rUPEGraz43tPBniLw5qPhy28X6tqvizxVqep+JYdNTWb/AFDxL4gvLq9ludZ1GS52xFqtWUlHloVcTWxFXDUZTwq5alLHU8Lh6GJ5sTisPh8uqYyjX5KdVPM/7Po0cbKPtnWoc+GcqdOlGq1KrTpV6XtnBVuf2rnUnUlSl7OlKpXqKEYSqRqPLKVSpDANRo0oy/Pz40/tD/ti/A7/AIJN6f8AHP4z6t4X/Z9/a28JQ/BrSPiP4s+IGj/DDxF4T8NyXv7Q/gf4c6949+InhzwT8QNe+Flnp/iz4dX8vjHxz4d8E/FRdF8I/wDCQavpHhX4gaLNo2n+IrD52+NP7SP7W/7PF3+298DfBn7WWr/G/wAT/Crwf/wT9+I3w3+O3xc+F3wK1fxL8LvE37Un7SGr/CXxj8K/G3hX4IfDD4F/DbxZ4Uk8G+FtM8ceGtOuNI0X4kxaF451Inx+xl8La7oP6n/G/wDY8+HfxJ/ZeT9lL4a6b4L+A/w20/WvhRfeG/D/AIG+HOh23gfwtovww+Lfg34pnwxofw90C68I6Dp2l663hSfRDDYPZ2mmnV5dU+w6gbd9Pu+78Bfsm/sr/CrwDrHwo+F/7NH7P3w3+FviLxTZeOfEHw28BfBr4c+D/AOu+NtNutCvtO8Y6x4O8PeG9O8O6n4psL3wv4Zu7LxDe6dPq1rdeHdCuILuOXSNPe3dSTrYvMKskqdGvjHVpU6VONKE6ElQboU6MJv+zKdOpz16UsLWnOUqTwVSDweIqVZFFujgsJR+PFUZ4eTr1uSvKMqFbBVZ1JydKnDHPEUcNisDXw+MoPCyhj5Y6lToYrC04Vfz0+KOkftN6L+09+yV+zT8Hv8AgoN+1D4w+IUP2b4u/tMW/iv4ZfsI6j4It/2X/CvjLxFe6v4l+JyeG/2OfCviLQfHPxr8S3Gk/s7fBzTfh34s+H6TeH/DnjL4lQ6Xr2tfCb4hav4l4j4LftaftIeN/wBp7wj+wRr3xZsLr48/AL9of9pDx7+1N4ntfB3gYar4y/Yr8L6fp/ij9mNrnQY/DNjofhK5+L1l+0N8CfCV74o8N6LpN1qOs/Br4323hnUje6PrN1D+mPxI/Y0/ZA+MnxJ0H4y/F79lP9m34q/F/wALR6FF4Y+K3xI+Bnww8c/Enw5F4X1OfWvDMeg+OfE/hfVPE+kR+HdYubnVtCTT9Ut10jU7ie/08W91LJK3nOl/sma/4U/aC/bA/am8GfEDwTb/ABs/aO+Hfwf+F/w51XxZ8JL/AMQeGfhF4T+DHh3xR/wj+m+K9G0D4oeCde+LcGr/ABE8d+MPGfiB7Hxf8LL+80Wfwx4Lgv7ZfClp4hu8XKp7H95F1pcvEGKq0aKo0+fMK9bC18gqYStNQlChh/qGDwuMyTGOrktWhiuIKtP2P9o4bCYZ1YQqSrKlJ0eenlGHoVJzqWVCNPE4TO6eKjCNTllWpZpmONwOZYClQzWlisBw5T9rGWXV8Zivys/ZS+JX7Q/xL+C//BK34P8Aw1+Nlp+zNof7Qfwj/bH8XfFrXvgf8B/2c9J1tbj4X+OvB+peGJ/hb4X174Wa58Ffhzrcus+JNQXXr24+EPi3w7rmha54vW78Ijxxq3h34heDfnnxj+35+3z+y7+zV+zv+174v/aDb9pTU/iRaft6/CzxR8Dtc+DXwd8AfCybUv2RPgX+0/46+HvxisbzwL4b0X4rWXxC8Sa1+y1FqvxisT8Vj8KtatviF4rg+HXwz+Ftro/he103+gb9ln9kzwF+zP8ABL9n74V+Ronj/wAU/ADwJqXg/QPipq3hLTbHxKt34tmt9S+I9/4YNzca7qvgnRvG+uQR3d54asPEeoIunWWi6Vqeq642jwX7+v2fwW+DmnR+B4dP+E3wzsYfhj4i8R+L/htFZ+A/C1tH8PfFvjC08S2Hi3xR4HSHSkXwn4i8U2PjTxjZeI9b0EWGpa3aeLPEtvqdzdQ67qiXV1abi8XGFRVnVljIqo5V1TnTrVa/s3Tu6dfD2o1IQhUo/V8TS5Y1KUqVaEHDShWipYedfDqVGlhaq+rfuqM3inT5sK61ajGfPGhiLOrGUsRSqU06UoVqL9m/xg8WePP25Phl45uPgP8ACn9tjWv2r/iT+0B/wTl+PP7Snwy13xr8L/2a9Jk+E3xy+EF/8Mbf4Z634Btfg38G/Cnh+4+Anx91f4pX3hi30H4uj4teJrFPBNpP4Y+J99err9xqfmHiv/gp38bfH+m+OPHHwP8AHthB4R/a4+Cvw/8AhP8AsFWtt4V8J6vD4H/aw1sfs6eHtU8YXGoa74dXUfFEsHi79sO0PiPwZ4wsPEvhfRdJ/Za8Q38VnYf2t4s0+7/cP4J/stfsyfs0jxOv7OX7OfwI+AC+NrmwvPGa/BP4Q/D/AOFQ8XXelC9Gl3XiceBPD2gjX7nTRqepCwn1X7XLZjUL37O0f2ufzNLSf2c/2e9A07wDo+hfAj4NaLpPwp8Z698R/hdpek/C/wAEadp3w2+IfimTxFL4n8eeAbKz0OG28H+M/Ecvi/xbJr3ijw9Fp2uavJ4o8RPqF9cNrepG53jKl7ei60ZV8LGCpTox5cLUjDE5vnNXGzjWw6jOviKHD+cUssy6rWlGMM0yDKM7dOlCpissfPFVaVCMadSLxdKrCX1qpSjUjjPquByiWGq1sJWdfDYV1s5yOjWxWEw9OphKmT55xBluIjjsTiKeZP8AEP8Aa9/bj/aA+EP7QcF18Ivil+0R4/8AAvwe/a2/Yw/ZS+LNlYfDX9h/wx+yLZa38bde+C2meP8AwJ8Xda+IPiKD9tvx3+0Bqfg/4ur8RtB8Xfst6L4Z+CXhE+Ivhj4X1jwZqLeC/i5qevdRN8ff2y7DUm/aHuf2ntR1PwF4b/4Kxah+xdc/s2H4TfBbT/hn4h/Z+8W/tIXXwCsLrxL4sHgG/wDjTd/F/wAGXvjHTdf8MeMPC3xP8DeDLjQfB3hvw94y+Gvi/Wm8X+MPG363+Lv2P/2S/H/xSg+OPjv9lz9nXxt8a7VNAjtvjB4u+CXw08SfFK3j8KX1lqfhZIPiBrPhm98WRJ4a1LTNO1DQFj1dRo99p9ld6cLae0gkj9Ff4QfCWTTJtFk+F3w6k0a4+IEXxZn0l/BPhptMn+KkPiWDxnD8S5rBtMNrJ8QIvGFtbeK4vGTxN4jj8S28GupqQ1SKO6XCgpL6p9aUK6hia9bGw5YOniaeIzPgOtiKEY8kYrDTy7h7ivD4PDzjKWWU+K/q0cRjcRhsVnGPvFpVcJjMPhebDTqYOOCwlZylKrRhQyHivA4XETrX9t9dhmed5Ji8Zi4TdbMKnDtPHVZU5Yihl+A/ly+Ev7Un7cvjrwH8Ff2d/wBlPw58cPBur+Av+Ce/w++PvhfTf2L/AIY/8EsvCPhHxX8TPi58TfjZ4S0m4+LPw6/a58W/CXRtI+A3grUvhRpNhP4X/ZR8N+DPE1/qHjTxdL4l8feGLyTwCLv9e/2wvEPj658Lf8EwfFfxD8FxeHPihcftf/BzxD45+Hej6pZaxBoPj2X9mb4+al4m8F6XrVnd32napFpfiFr3Q7LVLW/vLK9SCK7gu7iCVZn+ufiN+xJ+xj8YfDHgPwT8XP2Rf2Yfin4M+Flvqdn8MfCXxG+Afwp8b+GPhzaa2bE6za+A9B8TeE9T0rwhb6udM006nB4ftNOivzp9ibtZTaQeX7Zc/Dr4fXlj4K0u78CeDbrTPhrqOlav8OtOufDGiT2PgHVtB0i88P6Hqngq0lsWt/Cuo6NoOo6homlXuhR2Fzp2kX15ptnLDZ3U8L5VKdWeHoRjXlTxdDibJM9hjakVi69KGVcUVs/nGhOo6bUqlGWGwqw2JWLo8+Cwro1sHhqc8PV2rzp1MRiqkKdsNiuHc5yaWCT9lR9vmnDtHJXVruF54hfWoYrMfb0pYKrQhmWKwcqWLlToYuH4V/8ABNH9pL/goj+0pr/7OHx+8ceGf2i9b/Zx/aL+FHjzxz8XJfijD/wTb0z9nj4T614h0yz8W/Cy3/ZUn/Zv+Kuv/tfX2k+G9ZtNW+EetaB+03pXjLxVqem6lB4o8XXvw+8X+GdW0HUPk39g/wDbm+PHw2/Ya+Ofi69U+Bbv9hr9gbxR8TfgN+yd4j0DwpdP+0z4VsfDuq+Kof2xfEnxAtri+1jVPhfaeONF1X4U6B8OPhh4t8H6v4Ai0bxTqnx0Nx4q+I/wz8O/Dz+ivwj+x3+yP8P/AIua7+0B4D/ZZ/Zy8E/HjxRd+Ir/AMTfGzwj8EPhn4b+LniK+8X3D3fi29134kaN4YsvGWr3fii6lkufEVxqGs3E2t3Ejzam9zI7Me+0j4I/BfQLr4fX2hfCH4YaLe/CTRvEfhz4VXmkeAPCmm3Xwy8PeMU0+PxdoPw+uLPSYZvBmjeKY9J0qPxHpfhx9NsdcTTNPXU4LpbK2EetdRnNyw9GFClLLMbgoYadXEVpYeriP7Xnhq8sfGdHE5hicLLHUsLTxuJhB08HKtVw2Ew+a4PJsyy94epClXqzrxeLpTzbAY5qSp0Pa4XB1sFUxGCjRpU/Z4Chjo4ap7SnhpzcK0oqdbEZZWx+U438Qb68/a3+BXxF8X/Bf4B/tX2/7RnxY/a1/YE+Pf7YGi+K9X+Cn7LHhLUPCf7Tnwit/g34X+GvxB0gfAv4JeDNG8T/AAk+P8HjOw+HsMXxyb4y+N7LRfhf4dtPDPxYv/7L1M3vJeK/+Cnfxt8f6b448cfA/wAe2EHhH9rj4K/D/wCE/wCwVa23hXwnq8Pgf9rDWx+zp4e1Txhcahrvh1dR8USweLv2w7Q+I/BnjCw8S+F9F0n9lrxDfxWdh/a3izT7v9w/gn+y1+zJ+zSPE6/s5fs5/Aj4AL42ubC88Zr8E/hD8P8A4VDxdd6UL0aXdeJx4E8PaCNfudNGp6kLCfVftctmNQvfs7R/a5/M0tJ/Zz/Z70DTvAOj6F8CPg1ouk/Cnxnr3xH+F2l6T8L/AARp2nfDb4h+KZPEUvifx54BsrPQ4bbwf4z8Ry+L/FsmveKPD0Wna5q8nijxE+oX1w2t6kbneMqftsP7aMq+DpUKeF9hFxws6WHqZnm/1hU6uHUZ1auD4bzbD5RlU6jjTo5jw9k2cKlRpSxOVnJFVaVH93Ui8ZHEe3ni6lKNRY6pSwmVVqeIxGFrOthsPUxWe5LTxWOw1CnUw1bKs+4iy/FLH4vEwzKXwp/wUO1f482tp+zh8Gf2Z/2tPjR8If2pfjJ4obwP4C07wF4E/Zd8YeHPEugaIfDWqfGb9oL456J8Zf2fPijd2Hw++B3gaHUNbltvhtrXwqtPFHxA8a+B/hYNQTW/H/g2XSvz5/aJ/aD+OPwJ/ai/aV+H/wAE1+K1x4t/aT/bx/ZK+Bms+OPgzbfsvP8AGvSNLsv+Ce8fxWuY/hfbftdeIfB37MEHxB8fX3wwtvCFtL8S11PRbPRtd8Rv4V8J6143Xwhpj/uf8cf2RP2T/wBp268OX37Sn7MH7PH7Qt74Pg1K18JXnxx+Cvw2+LN14WtdZksptYtvDlx498Na/LokGrS6dp8upQ6Y9rHfSWFk90srWsBTd8U/s2fs6+OvCXjfwD42+AXwV8Y+BfiYvhZPiR4L8U/CzwN4h8JfEFPA1rotj4JTxv4c1bQrvR/Fa+D7Lw54es/Cy69Z348P2ug6Lb6SLSHS7FIORwnOMZTf75Zo8bP2clS9phnmGW4l4KnWhSSw2E9hl019UeGxNGVbMsZSqOeXUsJgqPTSdKlUpxjGTowyfEZfCdVyrzpY2tQxFKjmNSjUqf8AChVwtSth6q+s4mFat/Z8F7ejUx+Jq0/yUi+N37e2h/Cj9l74IfHXxH8U/wBmv4i/tJft4+Nf2edI/aO+IGk/sVax+0XpvwB0v4WfFX4+/DXXNa8L/Cm8+NH7Gmm/Hf4hzfDyD4AiXSvCHiTwtewC/wDG2nfCzQfFGvaLpGkX9U8e/tFfET42fF39l7R/+CkmufCzSf2Vf2T7D4y3H7Rfgr4a/sgal45+NfizxX8Yf2i/h3qeqfGaz8efC74l/CvTfC37NVv8BrDwf8ZNN+Dvwx+DFz4g+J2veI76bUfhbp9vpHgCw/TSz/Y1/ZB0/wCCuo/s2WH7Kn7Ntj+zrq+pf2zq3wDs/gZ8MLb4K6prH9qWet/2rqPwsh8Lp4GvdS/trTtP1f7dc6FLdf2pY2d/5v2u1glSh4w/Yf8A2LPiH4U+GHgPx/8Asg/sveOfA/wSs59P+DHgzxh8APhR4m8KfCOwuhpoubH4YeHda8JXukeAbO4GjaOJ7bwpZ6TDMNK00SI32G18rXERdajUpUprDVZyhy4unCc5Ql/q7SyqOMeGnX9lKtQzGnLM62Ap1MPleZ1qtSuqGVYvlrRVKcafK5QlO1L4ZSpT5a8OJq+cyUZvDrno47J6lHhyLxEK9XKMLh44mMs2q1KkJfkb4L/aN/bd/bL0XwBe+E/2kNU/ZGu/Ev8AwSf+C37ZV9p/wv8AhD8IfFV6/wC0B461b4oWMAS+/aB+H/xXSx+DOqQ6PZXXiXwU/hu58a6na6f4Sfwf8TfArWfi9/iDi+Mv+Cjf7TnhbwP8L9W1Pxj4U0vxt/wUk/YS/Zi8RfsH6FH4Y0A6X4C/bg8eat4R+HfxY8MaVbXulS6h418M2f8Awv34R/HbTvDvjDWPFt/p/gz4a/GC5m8rwroV8y/0BS+BPA8/iDUfFs/g3wpN4q1fwrb+BdW8TS+HdIk8Qap4Is73UdRtPB2o6y9mdRvfCtrqGr6tf2/h65uZdIgvdT1G6is1nvbl5fmD4kfsZ+CPH3xh/Yn8d2Z8K+Efhv8AsQ6l8QfEvw7+DugfDzSrPSW8WeIPhbN8Hvh5c6Bq2n6nptj4H8LfC7wZrvjSPT/BmleFb6w1bVNS8KX8F3oI8D2dvqeylRqVKkK9Gf1TFZxUxNejRqunVo5Vis346xOKweGx1NUsTh8Rh8nz/hfCZXVoKFKlmHC2EdSjDAVsRGWE1VTpVKEo0quFyx0cNePtaUsywuVcFQwNXE0cV9Zp4vDV854dz2eZyx0cZiauWcT49QnUx0vaL5T+HHxC+OXxO/aT/aQtfEn7aOrfB/wp+xh8c/2d/wBnX/hUl94G/ZvfwX8foPG/wj+Cvj/UviH8Yb3X/BLfFfR/Gvx78SfGbUvh78H7H4O/E34P+E9A8SeFfDElt4K+Il03iPwtr/x3/wAE6fEX7SHwX8Ff8EmjeftD6v4/+DH7VejfF/4UeI/gBqvw6+Feg+BPhlF4V+E/xF+MPwx8X/DDxNofg2P41y+L7K3+FV9oPxGl+I/xf8e+DvF974y1zWfCfgb4cWkHhvQfDX7m+JP2Z/2cPGXxd8K/tBeL/wBn74JeKvj14EsItK8EfG7xJ8KfAmufF3wbpkH9qmHTvCvxJ1TQbrxn4esITrut+VZ6RrVnbx/2zquyMf2hd+d1Ol/CH4TaHZ/D7TtF+F/w70fT/hLcXl58KrHS/BPhrT7P4Z3eo6NqvhzULr4fWtppkMHgy4vvD2u65oN5P4cTTZbnRtZ1XS5mex1G7gmzoy5fZ1KkYPEezpU8S4whKliKqwVPC43Gcko8tKWYYj6zmFLAUoQwORVMR7HJ4UeSVepVWK5K9Gi5RpSp0vq85znKrQlRVV4elzNzqVIYVypUqmKq16uKzenT582deq5c/wCH/wC1p+09+0n4Z8Uf8FV/G3gv9tJPhRYf8E7/AAt8Jvil8MPgJpPw++AGq2XxBbxV8BPDXxBj8F/HXVvHnw+8dfEzU/h18XPHmj6r4E+HY+FuofCDx/aeJ9b8c21n8TPFRTwjoHw7+h9B+I/xu+JPx6/bo8R/Ef8AbH8cfsyfs8fsveHvh9c2PhfwZ4D/AGcbKHwXafED9knwz8R/iF43+JfxF+NfwZ+KepahYfC7WtYfx34EsbWw8JWui+ItN19fibP8UPAOpaV8P/C30lZf8E+/2ftX/aT+LX7TPxe+Gvwc+N/jfxh8SPhp8TfhJqHxI+CngnxN4q/Z78Q/Dr4aeAfAa3/w68b+J08R6vpWs6tqnw90TxcNe8MweD77Tr+00qAC9uNGtNUb6i8QfBr4P+LNM+JeieKvhT8NvE2jfGiyj034xaR4g8C+F9Z0z4sadFoMHhaKw+JdhqOl3Np47sovDFra+HI7XxTFqsCaDbQaQqDT4Y7deRRxKwHJCVNY36lVpUlXU6tGliqmHjT9vWrU50q+IVZy/eUrp4CdBVstxKq4mrVh1qpQeKw0pwl9VjGNPGeyVKNfEUnPLp8lNVKdTD4erhZYPFyo4ynSjWxkMzqYfMI1qWEpuv8AgNrP7Rv7fHwv/Za/Zs1PVvij+1T8TfE37e37a9x4S+EWuy/D7/gn54I/a/8Ag/8AsvXPws+InxM+FXhex0f4peDP2bv2QU+Ovxj0z4RWeu6tafGPwZc3fw+034q698PLLwz4m+Jvgzw6NR9q8Z/Fb9uHwj+whqR+M3xB/ai+A/7V9/8AtGeJPhJ+yPZadpX/AATz1P8AaR/aln8aNqDfs+eEPjJonhL4fftWfsp+FpI11XUL34zeJ/hJofhX/hHvh58GvEnxmu7TwR4cXxH4ZX9MPD/7C/7EnhP4WeNfgX4W/Y6/ZX8NfBL4k6lp+s/EX4O+H/2e/hJo3ws8faxpE+m3Wlar41+HuneEbbwl4p1LTLnRtIuNPvtc0i/urKfStNltpYpLG1aKhf8A7AX7CGqfC3Q/gbqf7FH7JGo/BTwx4ovfHHhv4PX/AOzf8HLv4W+HvGupWtxZaj4v0P4f3Hg2TwnpPijULK7u7S98QWGkW+rXVrdXFvPdyRTSI3ZVVGTxtKEazwuIqZdTpKpX5MZRwGGXDtCvGhjMLSoPD5t9TynMI/2p7HEYPHYzM8Tj8dkrr4rEM5qcpx+o1JezjXw0cwqYiEKXtMJicdiHn9ahWq0cVOtUqZW6+aZbT/saNWhiMBhcmw9PA537/LD5O/as0n4j/D3wN/wS50f4n+N7r43/ABZ8HftffCG08efECPw94e8HXPxR8eaL+zZ+0APEXiK18L+GdP0nw14aHinXILq6stF0nT7TTtLiu4bSKPZCXb5h/wCCaP7SX/BRH9pTX/2cPj9448M/tF63+zj+0X8KPHnjn4uS/FGH/gm3pn7PHwn1rxDpln4t+Flv+ypP+zf8Vdf/AGvr7SfDes2mrfCPWtA/ab0rxl4q1PTdSg8UeLr34feL/DOraDqH7c6J8Ffg34a8LfDrwN4c+Enwy0DwT8ILzTdR+Evg/RPAXhXSvC3wu1DRtO1HR9Hvvh14fsdKg0nwTeaTpOr6tpem3Xhq00yex07VNRsrV4ra9uYpfP8Awj+x3+yP8P8A4ua7+0B4D/ZZ/Zy8E/HjxRd+Ir/xN8bPCPwQ+Gfhv4ueIr7xfcPd+Lb3XfiRo3hiy8Zavd+KLqWS58RXGoazcTa3cSPNqb3MjsxzhG0+IHU9nUWb5vmuaYRRoQoYTArMeGsqyKpTWWUXHDSqV6uW0cRSmqqp5OsJhngaVepVq+zzqR58PlkISqQq4DKsny2rOVV1sRiVl+d53ms5Tx9aE60oeyzVUZx9jCeYSniZYqrScMNKH4A/8E0f2zvHXhj9lH4i3vxg+KsH7KPgb9jn9im/8Y/Db4XeK/hhonxLb4pfDq502+1qX9vDXZdB1WLxV8SPh54f8b6dqfww8IfA74R/ED4fa/4futF8QD4436eK/ij8NNF+G9m3/bo/bn8H2P7b3wqm8cftA+FfHfwx8Cf8E9viR8JPFP7bngH9gfxP8YPBeoftPftK638JfGljr/hH9gzW4Pgzr3wq1XwtoWl3vh/w54quPCvxr0u7vvF5uvE9ja3/AIJ1rRv6Ij+z18AjaeEdPPwO+D5sPh/4V8YeBfAdkfhn4L+yeCfBHxDs7TTvH/g7wjbf2J5Phvwr450/T7Cx8YeHtGSy0jxNZ2Vpa61Z3sFtCicL4A/Yp/Y1+E+h6z4Y+Fn7JP7Mvw18NeIz4ePiHw94A+Avwr8G6Hrx8I+I5PGPhQ6zpPh3wpp1hqh8MeLpZfFXh77dbz/2L4jlk1zTfs2pu10bpv4Y1lzQjhKeHqOMpOVepDGZlXniHL3KtHF4lV8BXxOIp15UVOnisswOAwGTLAYPB9GIqc6c6EY0qzzCnjIXpwdOhThPh+2GUWp08ThlhsuzbC/Vq9H96syoYvE1sRmNPM8bm3wb8UdI/ab0X9p79kr9mn4Pf8FBv2ofGHxCh+zfF39pi38V/DL9hHUfBFv+y/4V8ZeIr3V/EvxOTw3+xz4V8RaD45+NfiW40n9nb4Oab8O/Fnw/Sbw/4c8ZfEqHS9e1r4TfELV/EvzxpX7dnx2uf29f2c7Lwj8Qf2gPiF+zb+0J+2F+0b+y5dXPjD4efsWeBf2S7q3+DXgD443Woaf+z5ZaB4r1j/goTc/E/wCFnxF+Dtr4N8e/EH4xG5+CnxE1XTvifrng3w74R8N+KfhNpuifsD8SP2NP2QPjJ8SdB+Mvxe/ZT/Zt+Kvxf8LR6FF4Y+K3xI+Bnww8c/Enw5F4X1OfWvDMeg+OfE/hfVPE+kR+HdYubnVtCTT9Ut10jU7ie/08W91LJK1jTP2P/wBkvRfi1qHx90b9lz9nXSfjtq+uv4o1b41aZ8EvhpYfFrU/E0mn6hpMniLUPiPa+GYvGN7rsmlatqmmPq9zrMuoPp+pahZtcG2vLiOS8JU9nVwk8TGNSMcVmuIx0IxpypVljMbgfYUqEHCFSnSWU4R4aFD6wqOV5nVxeZZcvZY+eAw+WJUalDH06ClCdbB4PD4OrKcozw9SjlebU6leco3Xto53mGHxyrQgvruWYPDZZjqM6+Fo5k/oqiiiswCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK/N/Q/2xf2i2/ak/aC+AfiH9mL4Va14R+BXwR1T403Hjz4NftV3PjPxZNJrOs6vb/BP4V+OvBXxZ/Z9/Z++H3w3+KPxi8NeGPFXixdPl+Ofifwp4A0vR7W98X+Lrfw94l8L+JNY/SCvzD0v/gl54Nh0n9rjwV4p/ai/ao+Ifwk/bWvPjfq3xr+EfiyX9mey0W517456dBoGra5ovxI8D/sz+Df2hBc+A/CNjo/gX4Yad4j+M3iTw94V8B+HvDfg6bRdV8P6BpNhaZSdVVKkopuMMszWVKNoThWzGVCnRy+lUi50atN05Vq2Ow9eNf6v9cwWHwePw9XBY6tXwnRR+r2oqtf3s0ypV5RjJzpZbHEyrZlUgudU6vPSpU8HVw7VLEPD4yti8FjKGLwdKjivz0+KX/BXjSvjV+zl+13Yab8Qv2dvAnin9mW+/Ym+J/iL41/sVftuwftP/Be3+Ffxa/ad0Pw34jsdW+OGhfDL4Eal4M8Y6Do/gTxhZ/FDwNf+GLjSE8CeJtCv4fFOvad4g1fTtK/QC+/4KK6/P+yXH+2Npvww+C/w/wDg58QPGXh8fAfx/wDtS/tceDv2a/hfrnwN8VaZFd+Dfj78d/HmsfD/AMY3PwR0j4n36Lp3wq+HHhLwp8dPiZrJ8ZfCt/Hvh34Z3niD4iab8JJdN/4JYfDu4u/itrfxM/aQ/ah+Nvi/4weFP2b/AAP4k8YfEG+/Z70HUNK8J/sr/F3U/jP8K9E8KeHvg5+zv8Kvh/oNqniXV73TfEbQ+DZbjWtDlP76119pNfk2td/4JhfCd7axtvhn8ZPj/wDAmPwb+0bq/wC1F8D7b4Zaj8G9U0L9nL4leMPAPi7wB8SrH4N+DPi/8Fvir4EtPAnxKtviB478T634I8eeF/Huh+E/Gvi7W/EPwng+HU00ENvrNQjKtyKTVX6q4Sp++qMoZjgKWKqOjXnSc6+KymlKqlHFRwuAqwzShCjmdbH5Xi8p56LbjNVIxvB1qlONScrTlLhtqnh1WoU240KfE06lqs8L7fEYOOCxU/qsMJjcqzj51n/4KufFTxn+xj8L/wBr79nf9nf4AfGSPxp8WPFP7P8AqPw7uv2zdd8PS+MPjdpHxuuPgN4T8MfsueOvB37KHxV8MftBeFfiR4o0zVvE/hbx54kHwQ060+G0dj448S6foemJ4pXwj9q/tG/tP/F/4V/FL9nv4F/CH4BeGPi78Vv2hfDHxe13Sz4x+Nr/AAh+GfgKb4O2fw91TW5PHHjCx+FfxS8XSeHtUsfGd5puk6n4K+GPjDxF/wAJVb+GbC88GW3hfXvEnjTwF842P/BI7wb4atvga/w7/bE/bK+HXiL4BfET9pf4t+FvGGm3P7J/jvV9c+Jv7V3ifVPE3xP8eeKdH+NP7J3xR8Dy+LrNPEPi3wx4J8R+HPCPhvWvCfg3xt428N2V9JZeK9c+297+1d+yl8XPjh+0z+xX4v8ABPxT+Mfwq0j4J+Bv2lrTxR8f/hTr3wd0/wAe+G/E3jjRvhBpHhiPUfBXxL8D+Ofhn48svHVloPjG11bRdY+CnjLwdot5Hb+IrTSfCfifSfA+vaS60o8lL2cZqpUx7lWVN8/ssLLAfwKM6qjCrhqOYUq9aOKxH1bGVcJicDg/q7xOGxOIxlU0lipJtSw8aOYqjKsnCNSbxuKeXyxaozlWp11l7wEKiwvtKFPFxzCc4Yil9VjLzzQv+Ckvxd+I1v8As5eD/hF+yjoGv/HX426/+1l4A8a+C/H37Qk3w8+GfwU+JH7GPj3SPh78XrLXvifYfBLxz4s8Y+BNQ12TXLTwH4u8IfBq88Ta5dP4KOt/Drwvo/iHxbrfw4T4k/8ABQH9qz4Z/Ez9rjwQ37Gfwn+J+kfsrfs5a1+0df6j8Ff2tvGfjLxhq1jJrepP8N/hX4p8EeI/2P8AwNaeEfjF8Ufh54U8fePtF8IeGfGHxNi0pPDWk6Xqupx2Pjvwd4j1T6X+DP7BHwY+Bt5+z3qnhLXPiRqWtfs9aT8eobHXfFPiDRtZ1j4peLv2mtd0Hxb8afid8XL1PDVm+t+PfGPjPRJvFktx4WHg3wzp2qa7q9lpfhiz8PR6Homi0f2ev2Hx+zn8TfjR8QdG/ag/aP8AiN4c+O/xH+I/xb8f/B74naZ+y5qfgbUPHfxGm06KTVB4u8Lfs0eDPj1qNt4M8NaNonw++HmieJfjXruheGPh5oXh7wcun3Wj+H9Eh0/OrKrF1uT6tzwy7OKlObhiq2AqZpOhTw+XUfY05UMyWX0alSvmWCqRlLFurhcPl+Z08TRxtWvg6ToOEW4V+VZphYqnGpRp455OsyxGKqVK9eUauAeYvL4YTKsbGjQo4a2JxOYYBwr4OlRxvzV+01/wUYNl4G+P+ofBbR/E1/4D+Evw0/Y78aN8ffh747+H+k6vd+K/2rvipoFj4d8AeF9G+I/wX+NHg4zaZ8I9X8PfEjxNrmueGdbEnh7x/wCHNE0nS9G1bVrTxjo1z9pH/gpP8YPgj4n/AGrJvBn7IVl8U/hN+xTr3wiX45+Nbj9ofRfAXjXxB4T+KvhDwD4xlm+BPw5vPhn4h0rxv8QPBWmeK9WuNf8ACPxQ+I3wM8GX9naeFG8N/FbWdV8R+JdF+Hvxr8Nv+Cd3xs+E/wDwSztf2T/DvwY8c3Hxh/aW/am8M/EX4iW1/wDEj4VeJrD9mr4faZ8f/BPiHwBpnxE8X6/8U7F/FPg/4Efsw/CT4Z/BjSdI+CY+KGqHUPDejaV4R8KL4TWTUdJ/XD4jfsOfCb4n6L+11oWv+IfiJaWn7Z83gif4oyaRq3hq3udBfwD4J8K+AtHHgF73wlqEWlrc6P4Q0251IeIofFJm1Ke+mtTZ2stvZ211IxdVujKtHDxqVG41nRliY1q+HyrHSwdScIqliaGXTxeMyqjj8JRw+Hx0cEq9ni3iZHPB1accRCp7HEV1B0qNSMK1HC1o4ac8FSx9Gkq06uGlmv1J5pWwOKxFevgnmMqPLRw6wVKl8r6h/wAFOPHPw0b9pDwL+0B+zJpfgz9oD4MTfspw/Dv4XfDD482PxR8L/GO5/bc8daz8I/2ddDf4oeK/hj8G7b4f+Jbr4t+HNf8ACfxRtL7wr4i8P+BtJ00+LfDnij4iadc21tJd1n/gpB8UfhFqXxU8FftL/syeGPAfxI+DfiX9knWvGEHwh+O/iL40/DK7/Zz/AGsfi/J8ENP+N3hvx54g/Z7+DXiu91f4V+N9F8ayfEf4b678LPDcNt4c8Mxa/o3jzVLTU5V0v6A+MH/BPr4J/Gzxr+0B8QPFmv8AxQ07xT+0F4C/Zu8G6hqfhXxRpegXPwz1v9kv4h+P/iz8Cvij8KruHw3LfaR8RfCHxI8fSeK5JvFV34x8G6zc+GPDel6v4MvPDzeJtH8SZGj/APBO/wCGdz4R/ab0X4xfFX42ftIeN/2tvhjD8Fvi58Z/i9ffCnS/iL/wqfStB8T6L4U8C+CtK+Cnwl+D/wAI/A+l+DLvxv4y8VaHeeHvhbaa5d+MfEl94h8Uat4iurfSxp9RnGPNWlSdWdHERrvCqXLQxeDw9HBTo4GhPmVelj8fjqWOpZtWr16WEp5PiqTyqrhM0p+1p7zhTcqlKFapCnVeDpUcS4RnWwk6sMDLNMXiafJCnVw2GhUzGnk+HowniXmGHwtXMpYrL6lSnLzXUP8AgpTs8QfFnwTovwVbUvHfhT9rv4Mfsx/CXw3e/EVNJb4zeHPif8Rr74Y+JPjEjr4I1DUvBmk/DfXfhn+03qGo+HZdF8Rprvhz4B3Wu2Hia2svF0T+H+cuP+CpWjaH+3d4K/Yw8WaD+zpZ3nxI+J3jf4SeGtC8Iftl+BfiL+1z4R17wl8OPFvxN0fxr8cP2RvDHgOWH4VfCT4i+HfBV9feDPFEXxy8YeL7Wx8Y/C1vHfw68Fax4q8Q6D4I9q+H/wDwTg+B3w9+Jf7M3xZtPFXxZ8R+L/2X/hvq3gLw9N4q8R+Gb+y+JOuataeObU/F34s2th4M0ttb+K9gfi18aLrTtX8LTeDfDMV38YfHUs/hK4X/AIRhPDXFeFP+CW/ww8I/F34e/Eqy+Pf7S194Q+En7Rvxc/ao+GHwB1HWfgq3wh8H/F3452vxVi+JmqHU7D4G6f8AHDxjp2t3nxm8c6pY2PxH+M3jOTw1c3lnY+GLvR9Bsk0d1TioOjSqT9vaeYRq4hRdOHsKTyvLcDJv45YzE0cFmfEqnDB08LHGZ1HJa+GoYTLaNaedWTnh8fKlTVGtOlSq4Km5OpUo4vEYHOcbVwyqNqhVy/AZliMkyKLrRWNxGDy/F5z9alWxKwUuH/Zz/wCCkvxX+Mvin9k25+IP7KOnfCP4MftraL8SbX4KePtP+PkHxI8f6b8Q/hl4O1Px1faD8TfhpZ/CPw34Y8KeDvHHhjwh8Qtd+GfjHQPi3448SajpuhaBH8Qfhp8Nde8Q6r4f8J/MfjT/AILF3X7M37IP7Pvx3+Ill8HvEGmeL/gPf/GjxJd/tTftvfAr4F/tB/Fmz0XXtWtvEngr9mX4XeAP2d9C0f8AaN+MnhrSLC1uNT0B/h7+y98P7y98W/DLw54d8Xa7reveMZ/BX6e+Bf2GvhN8PvDP7H3hTRvEPxEudO/Yo1jxLrXwrm1PVvDU17r914p+GfxA+FWoR/ECS18I2UGq28Ph74ka5eWaeHLbwpJHrNrpVxPLcWMF5p198keKf+CMHwO1vwDq3wx8M/tEftYfDDwV42/Zj0L9kf4vaX4F8RfAee6+Mnwb8Lan8StW8Mab4s1vx7+z54417whq2jXnxa8bGS/+Cup/CmDxFDqFvb+MbHxHDYWqR5t1I1qKhGM6SlBVPafDWVKnmlSDxMozVShCpWrYLD1qmApe09jSpT+rVqlOpUn1UXhnUxTxEZRpVFhJUY0rupQcswwsMbHDOTalKnlsMRXw8MZKtCripyoTr0IVKVXC9P8Atp/tY6T+zf8AHH9mf42+KPF/jTS/gH4X/ZW/bs+OfxO8M+H9RvILTxbofwy8FfBDxZoc994Wm1TTND17xHpVpf6tD4TGvSRLpeo63dxw3+mx397cH5Z0X/grLD+1D8Df25Ph1oWs/s2aB8XPAH7AnxQ/aO8EeMf2I/26fD/7YWk+GbZPCni/Q7/SPGPjvwV8Nvg/q/wf+NPw48THwhqMGm2Wn+ItB1i31+DWPAvxC1mfw5rsWm/qX8Zv2J/gh+0A/gi2+K1t4m8SeG/BfwU+Nn7P83hBNcTSdD8X/Dr4/eFfCXg3x/a+J7zR7Gx8UQaudD8HWEehax4R8R+FbvSLu81C9iMtz/Z0mncp4Z/Yu8RW3wo+LHwU+KP7Z37WH7Qvw7+K3wf174LNpfxdtP2ULPVfA/h3xF4dvvCt/rvhTxX8If2V/hR4r1jxf/Yl89sNY+J+tfEW3ubiKPUdR06+1KS7u7nhzPCVMRg+JMHhpzlDF5XnGGyj2lT2DjicTR4jjg6rxdJOvRrKtisiqSVShWoThhqtCNTL+apiZVlWIWH/ANWsTilCOLwuZZbXzxql7eE8PRxeR1a8MNh5SjRrUpUKOe0cQ51qNWjKvl9bD0seo1sPD5N+EP8AwVEs/EX7IU/7SvhD4a33xX+D1hd/BL9nn9n/AOIsfxT0SHxD+15+1B4y8caN8BNX0rQbHVdMn0/wb8KLL456xpngh/jZ4y8YXGr+Jb3TfiL4t0z4bXPgjQvBXir4n4fgz9tf4n/ssSfHzwF+038H/EU/xZ8F/F39m/4qfEXVtN/ak8UftHeAB+z5+2l8am+CWifEn4Z+KdX/AGcvgKfCnh74Aa/4c8RaD4h+BWkfAr4d6HZeEvA6ePm8beMPF/jLxl4svvpzVf8AgmP8AL3Qvi74W0jxP8X/AAX4W+Mum/B7WNf8OeCvFuhaDpXh34+/AfVdB1r4b/tb+Bo08Iz3Hhj9ouz1Pwb4AvPFGq21xN8MviJP4A8MzfEP4XeKZv7bk1rX0f8A4J3/AAzufCP7Tei/GL4q/Gz9pDxv+1t8MYfgt8XPjP8AF6++FOl/EX/hU+laD4n0Xwp4F8FaV8FPhL8H/hH4H0vwZd+N/GXirQ7zw98LbTXLvxj4kvvEPijVvEV1b6WNP+gx2Ko1cfj8wpUXL2mMq4j6r7lKGMy+EsBiv7NpTp+ylSr5lnGExbxtSc8Jg48PVssngYZZn9CqsN5WBwzp5fhMFXqSpzh9WpU6sX9Z+ovnVGWMrurGLxTweRYmvh6EYQnWqcSU8RWryxOQ16VGXmuof8FKdniD4s+CdF+Cral478Kftd/Bj9mP4S+G734ippLfGbw58T/iNffDHxJ8YkdfBGoal4M0n4b678M/2m9Q1Hw7LoviNNd8OfAO612w8TW1l4uifw/1X7TX7Z/x5+F/xk8dfBD9n39lfw18efFXw9/Zjsv2pdd1bxx+0H/wpDwzP4XPin4h+FbvwBpEml/Bz4zeJr/4m6veeC7O48CWZ8LweB9bguPEieM/Hvw3uND8NRePd34f/wDBOD4HfD34l/szfFm08VfFnxH4v/Zf+G+reAvD03irxH4Zv7L4k65q1p45tT8Xfiza2HgzS21v4r2B+LXxoutO1fwtN4N8MxXfxh8dSz+Erhf+EYTw19C6r+zr4J1f4zeN/jlc6p4pTxb49+A2k/s8axp0F7pK+HbbwVo/ijxn4ttdU020k0OXUofFEmo+OdWhnvbrV7zSWsrfTo49Einiubm78fFRxVPD0IYWdLEYmnV4glVqzi4U61LD8NY7L+G6dSLUHN4/iTA5dxDmNWhDBOhRzzE5TCjSw2VwlV9LC1MO69eWJocmHqf2JOlS55zqYeeJz/L8bxBRp1Kc4KdDLeH8Rj8ly2VaNStiq+WrMq0pVsfSp4f8yvi3/wAFYfAHwmt739oG8ufEyfCbxR+wx+yj8evhr4M+Ivj34RfC74ZyeNP2rPjTrfw3+G0Xj3xXq3w3uvEnwsmj1HUPDdv8V/iZrfxk8YfDPwX4CsdS17R/hNca1oF/q3i36Y/YH/4KB+Hv23V+POgaW37PWp+N/gF4k8IaTresfst/tRaR+1v+z74r0f4heEv+El8Iax4U+OOjfDj4YXx1OO/sPFHhbxl4Q8QfDPQfEHhXVvDbX0UGt+H9d8PaxqVS/wD+CW37POo+A9C8A3Hin4yR2/hL9mP9nf8AZj8FeJbDxfoGk+L/AAZY/sq+Oz8UPgd8YfD2r6V4OsoYfjL4P+IkGkeLDqF9Y3/w81i80LT9M1n4b33h251vRdX+rPg58IPiB8MfD/ibRfG/7U3x4/aL1DXp1l0zxX8Y9A/Zl0HxB4LiFk9o1p4Zg/Z6/Z0+A/hm4gedxqTSeL/Dniu8W9jRI7uPT/MsX7qnsIUc0jSVatUjiuJFlScoU1HLq3FGNxfD0vayjOdbNqWRzp4PERxsYZfRwjwiTr4+jWtwUViZLLXWnShN0ckjmT5XJSxVLhXKsNnEuWl7KnQwdTiCljcTTeEhVxVSs8RNwhhcTh1Q/JX40/tpftT/ABC+Cn7YeheJPhd4B+A17+zZ8fP2OfhZB8Zf2af2rvH3xh0XxX498Z/Hz4O3nxU+GVjret/s4fsy+ItF1HwN4F8V+G9E+Iy2Nr4g0G7ufHupeAp7+XVdA8YaVYb/AIY/4La/CTxX+1XofwL0l/2ZL7wN4l/aq8SfsgaXHpv7aPgrUf2z7T4i+G9S8SeB5fHXiP8AYch+Haaxo/wY1T4ueFr3wbpfiqD40an40/4RXVvDXxV1P4b6Z4N1K/l0f6D+FH/BLrwp8M/2e9Y/Ze1j9qz9qv4u/B2/8QeDPF2laN8Sov2VbXXvDni3wp8abH496t4ti8afC39ln4ZeL/Gfir4lfEOyfU/id4l+K2tfELXPFEmpaxqq3+n+JtUu9fk9j+Hf7FU3wf8AifrXjD4SftTftL/D/wCFHiT4p+MfjFrv7K9hH+zf4n+BN74z+JOs3viz4lmy1n4hfs5+Mv2i/DWg+O/Hura74+1Xw54R+P3h/RtG8S69qyeDLTwv4fuI9Chzw8YU8fg5VpKrgvZ0frtNKdOOJxEJZHTxVabvVr5f9ZpYXOJYWOFeZU8DDGYeFejmNek68d675sFmccPzU8ZLGVZZdOqozhRwLwuPjRVKlGajiMTDFzympWo4ythqdaNHNI08bhovBRqeGP8A8FHfFln4S+Pf7TGo/ADQW/YK+A2qftJaDrPx00b45W1/8ctR1D9lo+NPD3xG8Qf8M4an8M9A8J2vgHVfij8N/GXwy8FanY/tG65491fUpPB/iTWPhl4d8J67rmr+EMu+/wCCh3x2+FM/jXSP2pP2SvCHwp8SP+x58aP2wvgtp3w0/aTvfjTpfjbRvgBp2hah8T/hP8UNevvgD8LIPhR8TtCTx18OfJk8I2vxs8AarDrniGbSfHF83hm0h8SeoJ/wTX+Fsl18YfC+qfGT9o3Wf2avjfqvxx8Q+NP2Nrnxr4L0v9n9fEf7R+neJbX4x6ppeueGfhxoP7SEen+KtW8b+OfGdr4H1L9oHVPhr4V8eeKp/F/g/wAF6BrXh7wRc+FqOjf8E0/BNza+On+Mn7R/7UH7S3ifxV+zf49/ZR8J+OfjRrPwQg8TfB74M/FGxtbL4haX8OYPhB8CPhN4Vv8AxV4vbR/Cl5r3xD+Kfhn4meO9Rn8HeH7e48Qvpf8AbGn6vx11ivqNT6tL/bFw/VhS+sOm5POv7EzmjQqS9lCGHeJjxFPJMTXlanldbKKWJnTw2GxcHl+M7oPA/X6TqRqPALPqrrQp80aksiecZRWwSpylKpJSjkVLOMNmyl/tUsyxGHp5bJYdrNMH4xqH/BS/4/8AhXTfibL45/YfSx8R2n7F2uft1fADwP4K/aEX4geJ/it8LvBOtaJZ/EX4a+P1sfgtpWjfDH9oHwto/i/wXqFj4L+H+r/tAeAPFWq67NoWjfFh0sYNW1L0P4m/8FN/DXha7+KE/wAN/hovxZ8JeEfAv7JUPw/8ZWXxC07w1pPxP/aJ/be8aQeFfgB8C4TdeHNUh8M6Td6T4h+HXj3x78TZ7vWD4Q8GfEDR9QsvAviW6WOzvPrfS/2Yfh9pHxR+F3xbi1DxXe+IPhJ+zz4r/Zq8P6Re3mhzeHtW8BeMNb+GOv6rf+ILIaDBeXnigXXwo8PW9peWeqaXoq2d/rcVzodxJc2M+m/m/wDsOf8ABLzR/B//AATo1j9mb436f8RPhl4y+LPxh13496m2g/EnStd+KfwE8SeF/iZouu/sqaX4P+JFhdeNvCt1r/7L3w3+FvwE8IeE44f+Es+HAb4b22gtoWt+BZZtAu/UrPCSxM3D28MJRq1avLQUfrGJwn+tmdYVYVPFt0lmFbgmvlOZ5fiYzhg8JxFlU8Pm9CvgMz9hHysMsT7Om8RKkqtWeApVIyUnSw8pcOZJicTi4Oi41PqeH4pwGdZdjcNJYjGY3KM/hVyytgMRltHF0rfxb+PP7e+nftRfsX+G0/Z78EaL8VPEug/tj6Xqnwd0P9sfX3/ZZ8c6Z4a8N/s+eIfDPxQ8V/F4fAPSfiJPpHhm31zxH4V0myv/ANkXWPHWj/E66utN0nw2fhlrN38YIvd0/wCCiU3/AA770/8Abfb4B+J7jxNb+JNE+H/i79niw8a+HV8SaV8TYP2iLH9mn4g+DPDnj3XbPw/4W8QDw74+Gut4S17X7bwPpXjHT7DSp9ef4epq99JoHsnw+/Y207wn8Q/hh8XfHXx//aF+PfxS+Fq/GCLTfGnxe1j4VRya1a/GXSPhxoGs6ffeE/hT8I/hb8PPDWleHNI+FvhuLwxpHwz8HeAdLk1O68S+KPFtp4r8XeJtZ1+6+fv2oP2G7qT/AIJ/fEL9k34DL468VXHi/wCNOi/EVWufHOjeEPG1vH4+/bM0T9oj4q3mh+OdOk8AQeHZPClrrfjG98H3mm3dh4n0+w0fSLbT9R1fxXHBeX/DPmpYZRivaVZTwTcqKk5wbrpYuFN13Gm/bQrVKmIq1oKlCtTUsGsDg19XOmm1KrhHNONOFecMSqqT9rQlOrJVZKjOMm6XLRpUI0qtCUsNOX1hTxVq1PmfG/8AwUl+LnwS0X9pHRPjt+yjoFj8c/gFon7M/j7Rfhl8FP2hJviZ4S+LXwz/AGnvjBefBTwlf+Gvip8Svgn8AINA8faH408O+MbDXfB3ibwhY+F0l07QJIfiUdL17UdW8M9r8Tv2uP21PhH43/ZR8CeJ/wBk39l7WvEH7SXxJ074b6j4Y8Dftx/E3WvHHhJre98UeIfiD418LaBrv7BvhTRvHngP4VfBjw/B8RvGev694s+GTDxHen4Z6RZ6lqt74M1rxtv2n/BNT4calo3xk/4Wr8cv2iPjv8R/jnqvwIl8Z/G34man8GdP+I1n4O/Zt8daZ8SPhP8AC/wtpfwp+Cfwy+E3hzwFo/jG317WtVSy+GH/AAlnia+8beKr7xB4s1HUJNCvNC7n4l/sSyePv2sPDX7XugftTftJfCbxv4b+GWlfB+PwR4F0/wDZf8RfDW7+H1v44Pj7xTosFn8av2aPi3438Iz/ABO1e30K0+JusfDnx34L1rxVpPg7wLbSaha3Hgvw3d6b0UmlisD7VU5UPrtGpjJR9q6KwlDDVq1PDzp81PFOnj66w2BzeeHrrE4SpUxOPyipOhQo4PFTV97DZiqSdOt7GSwD5lOu69ajl+HrzVWUVheTBYn+08yyiNfCr6zh44PL82catarisL8P+GP+C2vwk8V/tV6H8C9Jf9mS+8DeJf2qvEn7IGlx6b+2j4K1H9s+0+IvhvUvEngeXx14j/Ych+Haaxo/wY1T4ueFr3wbpfiqD40an40/4RXVvDXxV1P4b6Z4N1K/l0f7K+Fv7Un7QHjD9tf4q/sseL/gH8GtL8B/DD4b23xJ1T4y/DD9pjxf8TdY0CLxl4tvtG+DXgn4l/DLxL+zD8JdO8GfEP4l+FdB8WePLjw74Z+J/wAR4PBuieH4JNU1S8sPFXg7Vte3Ph3+xVN8H/ifrXjD4SftTftL/D/4UeJPin4x+MWu/sr2Ef7N/if4E3vjP4k6ze+LPiWbLWfiF+zn4y/aL8NaD478e6trvj7VfDnhH4/eH9G0bxLr2rJ4MtPC/h+4j0KGH9nL9iWT9mv4q/GH4keH/wBqb9pLx9ofxx+JvxD+MHjn4TfErT/2X9Q8FXPxB+INzpg/tqPxj4R/Zo8GfH6+g8D+HdE0PwF8OtH8RfGrXdF8LfD3QPD3g+PT7rSPD2iQ6fOCtGll6xV51qWX4763UnZRxOOeW5VhsNSxFDD29k6eOnnGaYbH4LEqhWr0cHgMdk9DBVp1qbxtnWzB4R8tCpjsCsvhGN62HwCzDMsRXqyrV5OFWvUy6OU5dmGBqYa1GdXHY7K82xE6NGhV/MZP+Cptv+y43ij4beNfHvwI1T4o/E/9tT/goIvg3W/24P2zLX9k74KeC/g38CPjDb6AdEh+MXifwB8atXfWLS/8Z+C/C/ww+EnhP4dX9vcaIvijVX1DwvoXg2f7be+JP/BWDwP9t/4Jf/tXW1/4x0/wL+018Mv2mvDGgfs8+C/iBoWun40ftI3viH4H/DP4b/Brwvqtp4g0f4XfEvWV+Kl34l8PeAPiXqGpWXgaDw7dar8Szrnh3wTPrGq2333rX/BN/wCH665Y+PPhf8dP2ifgL8YdK+Kf7RPxL0v4y/C/VPg3qfi62039qfxRpXjT4x/Cq78L/F/4K/FX4P8AiH4Zaz4p8NeC9b0e38U/DDXfG3hjUfBOgXWg+OLGeXX5Nb7v4jfsIfCj46ad8MbD9o/xR4+/aIb4d/C74wfCbVrz4kRfDPSm+Keh/GyHwfD4q1r4gaZ8LPhr8N/D1j4q0o+BtBu/B+r/AAv0X4bR+GtUgOs2lk2rwWF9ZcWHp16eR5JRq89XNMDlXDmDzDlqU6PNPLcgq5djqOW1pUcVSdTF8uEVbM81w+KdDN6dTG0sux2X81HEdFSdF5xjcRFJ5disy4kxlOm4TqPlzDPcRjMtlio+3ws1Cjh6rccBgZ4eMsC4YSWPweNp/WD5S/bi/wCConif9grwN4L8X/Gz4cfspeEtTPwgf4q/EbwT8Q/2/fB/w08ZeKNR0ZyfHXwr/Yu8J658F7vxh+1Z8RvBVvApuYfGPhn9mrwnrt/4r+G2j+H/ABXqGp+I/FVv4A930L9rr4/fFT4+/Hf4P/Af9mz4ceI/CPwFsPBx1j4rfFv9pDWfhbZeLdf+KXwL0b4tfDbw/wCFPB3g/wDZ7+NHiFWj1rWbLw78T9U8St4dsPB3hfUtH8Y+CG+LPiCTX/hx4a8p+Kf/AASS8CfFvw94k8P+IP2uf2z7H/hZn7MPhf8AZH+PniDT/FH7Peo+L/2hvhH4Hk+ID+EF+JPirxf+zf4p1rQ/FekL8TfFseo+Jfg5d/Cq78cm8iuviRH4yv43u5fp68/Yr8DHwv8AtWeHPD3xK+M3gW//AGufCeg+EvGnjbwX4l8MaR448AReG/gvo3wM0vXvhJrU3gq9g8MeJ4PCmh2mrQ6vrOn+J2s/FbSavpsNlbpaafa9mJm1Rx9TD0o1K0amaSwFBSlhY1Yzr4uOBpydSWP9jRo0I4Opg61SvXr+0qVo5lQrqio1sqUaf1jAU6s+XDywuHpZjiOV4iVKvHD5DKriqEIrAutXliln9PEUvZ0sLVoLC1sJHBzrxoYH5G8Nf8FJ/i7c/sr/ABA/aR+IfwT/AGUvhNpfhr9ojxH8DvCfxA8e/t/WHg39kLxJ4a8IahP4W1v41a7+0v8AEf8AZs+H/i7w/wCA9T+J+j+I/hB4Cs/C/wCzx8RfEXjzx1F4Z1PSNOi+F/iS4+JGg/X37CX7Xfh39uL9m7wz+0D4b0zw/pEWp+Kvib4E1iz8G+PbD4reA5PE3wm+I3ij4Z+IdV+HPxS0vR/Dtl8SPhv4g1PwtP4h+H/jiPw34an8S+ENV0bVL/w34f1C4u9HsvB7H/gmTpNj8Jfgb8Lk/a9/an/tD9l3xzoXjT9mX4l2Xhr9iXw74r+BVvoHwo8R/BS18FeEPBPhP9jbQPgDr/g5/h54t8Q6THB8S/gv488Q6Pcagup+GvEeh6hYaZPZfU37KX7MHg/9kX4TzfCTwV4u+IfjvTr34ifFT4pav4s+KeraDrfjXW/GPxk+IXiL4neNb7U7/wAM+GPB+jNFP4p8UarJYW9poNotpZNBalpvK81un/Z1LHQ5nUhThhKeArunOhVryo4XLKVTEVKCr4qnCWNqf2nisfRdWMMHjlToZbOvl0oSjzTdR0sBKEfZ1pVqtTH0ueNWnSpVa+f1Hh4VXToyqrBwfD9DA4mFOnUxmF+szx+Hw+MpTnifpOiiiuY1CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAr4ws/+CgP7Lkvxb8ffBHWvFHxJ+Hvjz4ZfD74i/Frxg/xi/Zy/aS+CPgK1+Fnwm1ew0L4g/EjRvi78X/hJ4I+Eni7wJ4e1HVNPVvFvhDxvrug6lZ3cWqaPf6hpZN6Ps+vxy8N/s6/8FHW8Z/t+eLtWn/Zj8C/FT9pTw94+8Kfs+/tTeFvjt8TfiH4r+CfgbwbYeINJ/ZN+G0H7OXin9k3wh4S0TQfCU/iXxF8R/ihrlr8dPGV1q3xc8aeNPEVnoeueHrnw34X8NZSnONSp7t6dLLM1xfK41E62Kw9CnDA4alVpxrWrSxNeGKnhpYe+OwODx2Gw2Kw+YSwVPE9FGnRmqPtKipurmmVYSU3LSjhMRiZPH4qrBQc1Rp4WjUoxxNN1ZYTGYnBVq2CxOCWLnhvUPit/wUp+HVz8D/iv44/Z4m1u7+J3wj8a/s16L4s+HH7QnwF/aE+A3irR/C/x++NvhH4b6X4tuPhl8bPB/wAFPiNqHhfxBot741/4QXx1pFjc+C9U8T+FdUs4NS1iXw7r2jJ9Bap+3Z+zBp3hTxZ40tfHXiTxdoPhH4u6n8BmPw0+EHxo+LGs+N/i/oFjd6j4p8B/Bjwv8Mvh74t8UfH3WfBVrpPib/hPT8D9H+IVl4CuPAvxJsvGN1od78M/H9v4b/G7Sf8AgkT+034t039rqL4i6l4M8KwftJfC39ir4ZWGhaj/AMFAf25f2xPF2mx/s5ftG+JPit8SdavP2kP2gfAHhD4seFj4u8Ja+48DaL8NtM8OaZ4S8YefJpy6Lc3F14yu/pjV/wBhz9tvwL+zb4A/ZQ+D/wASPAuvfBL9n/4xaJZ/DPRbL9o748/sb/FP4yfsf6V8PNdsvB3wU+Kv7Rn7OXwq8UfEn4OeOfg18Rb7wo6fEP4RWviG+/aL8BfD3T9P+JcngvU/Gfjv+2NZpU5Vlzu0/qsqDadWmpSzHAYHFzqVKEZ1YU1hJVMfgsMsLKrUp4rFVsdXy+eSvCZzz0Xzxnzwlem61TlvTo1J01w28xpUIKrUdGddZ5P+yK1VYlUVUw1OOGWJw2ZVM0yb668c/wDBTf8AY8+HnwS8LftG+IPFvxdvfgn4qtfGFyfiB4J/ZO/a2+JeleCJPh94hbwj430v4y2vw4+B3ivVvgL4i8KeLIr3wtrvhf426f8AD/xHp3iPSNe0O50pNU8Pa3a6f7B8b/2wfgB+ztdfDzSvip4p8T2Hib4uWHiXUPhX4E8HfCb4v/Fb4mfEdfB0Hh++8Vad4H+GHwo8B+NviF4p8ReH9I8S2HiLVvC2i+Gb3xLZ+FbLxN4rm0lfDfgzxfqmh/jv8P8A/gnp+3/8IPgp+zN8FtI0X9lj4yfDz4dftTftIftW/G34Y+Pf2vv2lfCcHxF8YeJ/jprXxl/Zd8P6p8Z/Ev7Kn7RXxH+KXhn4Va94ibx/8Qh8QtJ0/wATfED4seCPhzrOq+KdX0XT/FGneKfrD9su/wD2grL9uH/gnVq3wP8ACnwc8TfFC1+F/wC2fc6v4B+K3xB8beBvAWvadPoX7P1truj6d8XfCPwz+IniHwne6Xf3NrrOk+JLn4JeNINes9FuPDV54U8OTeJ4/FnhF1nThClKMmp1se6XJKPtJUMK8B7eEKsKTbq4mnjaeLw1bEYV1sAsLQw2OVRPHvC4Kqcb4qVJ2qUqdHMZRnCTpRxU8PjcVRwU6dWtBU8LHE4Kng8WqGKSqSnjnh5VMPLBYib+nNO/bn+Cvia++A2veD/HPw7uPg/8avh18eviTN498a658Q/hz4i8M6J8Ao/Di+NTd+DPEXwiOjaBL4M1DWNT0v4u6V8Z/H/wS8W/DHUdGl03/hFfFWr23ibTPCnKaF/wUV+B3xHuPhXF8Jr/AFG4PxD+L3w9+HF1p/x3+GP7Uf7MvieTw98TPBnxH8Y+EfHPw28KfEz9mpdY+I+l+KLb4a+IY/BviK9h8D/BnxPHofi+KH412XiDw1F4b1n4O13/AIJI/F/4ifBDw98MvHXxQ+G+heJPHnws/wCCn8Hxz1/wXb+KJdD8IfFv/gox4j03x3Fa/CTRpNL8OX3jH4cfCvxJPrGiy33ijV/h54i8X6Fpenam2jaLd+Ib7RvD31Jq/wAEf28vjvB+zje/HPSv2TPhJqvwA/aB+GHxPgsvg/8AE74vfGG31uw8K/CX4zeC/GHi1da8c/BP4O/ZtR1jxD4/8HSeFfhHL4ZuLLQNJ8PeJL/Wfjd4mute0zRtBylKpCpBeylPkzLhuFehGVGUoYHF8Sew4g5cb7algse8BlEvZUp0JZeuWMM056tGpWWEqcaf1atKlVjKrLDcXRw9apTrUk62Ay1z4Vr1MFy1cRQec4iUq9WhOdf6nLDPLq6liMRh1X+m/gx+3D+zT+0B8Qrv4XfC/wAaeJ9S8Xr4Sv8A4g+HU8UfB/40fDXw18T/AIdaXrGl6DqHxJ+Bfjz4mfD3wf4D/aB+G1pqWv8AhpZviF8D/EvxA8GLZ+K/CGqf24dL8W+G73VHftA/tv8A7Nf7L+sw6H8Z/GXinQ7qPw9Z+MfE194W+D3xp+Knhz4X+BtR1S/0XTfiD8cvFvwo+Hnjfwr8AvhzqWo6P4ih034hfGvWfAPgvUI/CPja7s9dns/BHi240b80v2MP+Ce37ZXww/bC+EP7S/7SvjXwl4vvvh3+zv8AG/4RfELxgf20P2uP2k9e+M/xI+Kviv4N+JZfiz4U+Dnxv+Hvg74M/sleGNXuPh3r09/8DvgOjeEvCsepeH9B03XPE+jeH9IXRtb/AIKlfsD/ALZv7aN98WfCXww8feFrz4P/ABK/ZlvPhH4K8N+I/wBsT9rP9lbRfgv8UdYm8dR+NfiJ4w+Ff7NPgfxH4U/bK0Px/pGq/D/R18F/HbxNoXhX4f2ng3V4tK8N+JbTxv4os9S2qckKWTyi1Xq4lY55jCk6sIfuMbnUcEsLPEYejPBrH5fhMqr0nm1LDTo1Mdy4+jgK7lgsNpRhRq4jMVOcsNhYVcHHASq8k68KdWrlWHxssVGk3DGSwFSvmlWp9RcIV8Pg1Vy6ePh7Cpj/AGvxt+3j8S/C37THiH4Rx6V8MU8BaL+2p+z3+zx/wkGoWOvrqkfw3+K37IXiH9oLxR4iu9VXxhb6MniLTfFOkQWmkat/ZsWg2fhVri31HRNR1EprUX0Pqf8AwUN/ZM074b/DT4q2njzxl4u8LfGrW/E+i/BjT/hp8Cf2gPiv8QvjFF4NGoTeIvFnwn+EPwy+F3i34s/En4ZWWmac3iOH4ueCvBOufC3U/CGoaB4z0rxhe+FPE/hzWdV/Pr9or/gkb4l/ahm+I/gr4o+JPDH/AAp34s/tE/s7fEPxlZ+EvH/xC8HeOW+Gfwu/Ys1j9m/xrpel6xoHhiza28Uaj4z1CDUtH0efU5/CfiPwWt5Z+M5ntb/UfB2oeyR/s3ft+eFPGH7Mv7QFrd/sufG/4+fs7/Df9oX9l7xHoXiz4h/Ez4BfD342fA74neKvhR4k8D/Gw6/4I+BHxch+DnxwsW+BvgsePPhLonwh8ffDfULjxT4sj8I/Enw3pejeH9NuMcFFwp5hh8VWlenn9ZYXGSoSqynlMOEsidOUKVKfNUhiOJaNTARi5UpYOea4/Nmsbgssx9PD87lOtHJq0aSpTrcN4eeZYb2lOnToZx/a2cVJUOeV5+3/ALLnGtVqOE6UlluW5anSxWb4etDrPiN/wU9+EPhrxr+xf4i8HeJIPHf7O/7VXgX9oXxBZ6v4I+E3xp+J/wAadc8T/CeL4cnRvBvw++DPw48Pa18XbvxlpE2v+Of+FrfDmX4Ra34/8DweCfEk3inRvBcPgXxpNZe96r/wUH/ZL074UfBb4zWPxH1/xt4R/aKgvLn4J6N8KPg/8bPjL8WPiLFpGnXOqeKP7B+Avwm+HPjT45mTwFbWd1F8TYL34dWk/wAL9SgfR/iFH4Z1cfYT81/s1/sE/Fn4OePf2W/iH4u8YfDnXNZ8Cav+338TfjnbeGI9d0rSYvib+3B8TvDXxbk8N/CWwudC36v4E8A6xBr3hhNf8VXfhbXdZ02x0jxCfDlld6ze6BoXnPw+/YW/aq/Zw1b4AfF/4LW/7O3xK+JvwkvP2/vAviP4TfEP4pfE/wCEXwz174R/tk/tSWn7RvhfxB4Z+KfhT4I/F3VfDfxA+HT+CPA2hax4XvfgVrmg+I7bxB4os7DxpoqeGNFv/EtxXLKFOrJ0lOtWdSrZYz6mo4fH1oYNrDNLMPrGYRwGWUcyw8qGGwuGqzzSthq+HpzhClyzu6X7yMJ4qFN1F9UeLowxFT6rjnCtzTwDnl9NYmpltVYnETxVWngFiKNW837z41/4KQ/CnSdb/Zv+JXhXxr4S1j9kb4pfs+ftdftAfEX4pSeGPHl14p8LeGf2ZNB+H+ual9m8MWsNr4r0HWfDg1zxlpvxG+HviD4fX3xE0jxD4ffwnNoOg+KdK1PSZvszSv2gfhFrfxH8GfCTS/Fv2r4hfEH4QX/x68IeH/7B8Tw/2v8ACfTNZ8L+Hr7xX/atxosWiWHkav4z8NWn9hanqVl4kk/tL7RDo8lrZ381r+R11/wSi+K3ir4U+Hfh94y+Jvw7s9W8c/Cr/gqbpvx11zwrp+uR6X4Z+Jf/AAUp1e18VS2vwk0C70m3PiXwL8LNY1LXtGj1PxXqfg/XfEem6VpGttoWm3WuXuh6B7X+y5+zH+2npv7UXwi/aC/ads/2XfCWjfCT9ifXv2TLPwf8B/iP8WPidqeueIrrxp8GfFg+J1z4i+IPwd+EFrp+i+J18Da7Zn4exaDd33w+bTdJl/4WD8Tx4wvF8A1goupjquHxV6GHp0/be0dWnNxcso43xVfDxxUL4fFSwueYDg3LKNSjTg8Xg80xeIo0nGTxGWRjJKngKdfBt4jEPGYug1OlOj7XCR4g4VwmW4t4OUvrGFljOH8ZxTmmIo1KlVYHE5dg8PiKsakVQzL72+B/xptvjBonxM1t/wDhDrO2+HXxp+LnwluJvC3iTxhrtko+Ffiq98M3dz4iuvHHww+FU2jeJ1eylbxLoehWXjHwZot6klv4a+J3jzS1j12b5N+Hv/BRn4Pap4U/aJ/aD+IvxEtPB/7J/wAONV+GDfD74pa3+zh+1j8MfCN/4D8dPYeGrH4kv8bPjH8NfBfw0+NXhrxl451Hfo+t/s/af4p+HPgTwDH4d8beJPid4i0Xx1Y3+he5fsu/Arxj8DfB3x30TxTN4R8QX3xL/aZ/aS+NXh+00zUNUk0l/DHxf+IOs+LvDGieI7nUfDtvNZarFp9/BZeJYrLS9c0+yuDcLp91rcCI835oeFv+Cc37Ucvwv+Pvw6hg+EP7PHwy8ea3+y5qfwn/AGUvBn7VXx8/ai+BHwy1n4QftF2Xxh+J/jLwF4r+Ln7P3wo1z4FaF4r8HWOi+BvBv7OHwe+HVl8EvDFz4TstV02LQR4gu49Fww0qtShgHWio163DXDlbGXUo08HnmLwOXV879rByjKqqGLjjsDRwuFnXlh61eM8XShg6f9oYTasqUauMceeVKlxNmdLCQpzXPishoZtjMNg1Tn7OrCnOpllTCY/61jFQp1IYacqE8TjeTKsf93+NP+Clv7JPw+8PeGPEHivW/jnYTeKfBviv4kQeCbT9jn9sjXPi/wCGfhn4K1yfw54g+J/xM+B2g/ATU/jJ8IfhjHrFtPa6V8Rvir4E8G+CvEkcZvPDeu6tYlbkw/tH/wDBRr9mb4CeDItWb4it4n13xZ8Ddb+O/wAP73wF8Mvi58bPAEHw5j08Hwz8Wfil43+DHg/xb4R+EfwR1nVbm0ji+K/xU8V/D74f3un22u3tp4vjs/D+uX2l8Z8afgR+1x4P/ag+Kf7SH7KOj/s5/Edvj/8As5/Db4E+OvCX7RXxR+J/wnh+Gmu/BbxR8X9f8B/EXwjeeA/gz8ebL4maNrtt8cvEtl4y+GOq6N8KZkn8JaJeaf8AEm6XxNqVvoHzB4Q/4Jx/tQ/sw6XYeCP2Y/FvwG+JXhnx3/wT7+B37DHxN8XfHjW/iR8PtZ+HmtfAGP4t2nhj44fD/wCH3gDwj8Q9F+JuleJbX44eKpdf+CWqeOfgnNY3Phjw+tl8aLwa1qU+lYY5Vq2WZl9Wdali5xxdLLoQcYV6tSWD4o5KHtZKcMFVw+IwnDLpZtiKU8Bi/wC1pxjh6DpY2WU9WFjhqWYUPb1KdbDUnl2Im5Qm6VelUxfC6x7qKMlOH1Khi+KYyy+Kli8esmpVqE6MMVl8M19J+Df/AAU436b8MfGX7St78O/h78PvFf8AwTq/ZM/av1/UvC3hnx3qXiG9+M/7RXi/xD4Qb4b/AA98K6bq/jXxT4yXXtZsdD0D4XfDPwv4c8WfE/xL4n1WDQtKu/FWq6jp+nV7J+03/wAFDfhR8FPiN4I+Gln8SPDnhu60rxh8Mb/9pHxb4o+B/wC098S/B/wI+FnxCe5TwzF8SfF/wi+Hd38KPgH4y+I2oLpWl6JrH7T3xc+Dvh7wH4X1W8+LGr6T400XQ4PCniH4bk/4JK/Hey1j9kf4y+GPiP8ADPQv2iv2G/2Hf2bPhF8C7+58Q+P9Z+FOs/tDfByz+Ivh/wCImmfEvwVJ4XstO1z4K/FD4f8Aj7Wfh/pfxHTRpfjL8M08Rat4z8BaFoOtWUth4i9W+M/7E/7Zfiqw/bs+EXw8j/Zk/wCFPf8ABSiXStc+Lfj/AMdfE/4qv8SP2Ztb8Y/AH4b/ALN3xm0n4cfDO1+CGveEv2kdItPB/wAM7HxZ8LdV8Q/Ev9mOW38Ta7c6Vr/h6PTtHttS1H28Q8PLE1/YRh+4zzi6rhKaap0sbhaXHOYz4VwbrzlPD4fC4vh2bqfX8WqmFw2CynCYDMcA/wC2cFiMR4+AhOVLDRxlarRpVci4XjjsRKn7athcbV4VyjD8S1qGFpTjiMRiMFmkp1lhqTo18bj8fmFXA4mn/YteNT9D/E/7Z37NHgzTfGOr+KPifa6NYfD/AOPngb9mLxlNd+GvGnmaB8bfiSngOfwV4SvbaLw5JdGw1vT/AIm+CNaTxrBBN4CsfDut/wDCS6n4nstA0zV9S0/p5/2mvglbWf7R2oT+M5E0/wDZKluLf9oG/wD+EW8ZPY+Armz+Fvh/403trHdp4ea38X3dh8M/FXh7xLf2vgWTxNcWI1W20e7jh17zNLT84/jX/wAEzPG/xH+PnxR1Xwz4x8DaB+z58W/gBbJ4hsrwauPinYftfeDvgf8AEv8AZg+H3xXsE03w/FpMnhz/AIUp8RNG/tnUk8Vafr+leJfhR4Th0rQNQtNavNS0PoNd+BXxC+A3/BKX9tTTfjTqnhLX/j78TPgt+2f8bPjx4g8CX2sar4P1H4lfE3wf491qXTvDGreIdD8Ma7qvhrwR4TXwp8N/C+oav4d0K/ufDPgzR3uNI05v9Eh8LNcY8uyfPcxjy1ZZVkGKxuFlOMqSxuaYeNOlGP1Vt1aWA9plHEWOxCnXjiaOEzbhOhQeMX9oZjV9XK8M8dmeQ4KtCUP7UzLA4PHU6VSMpYCjiEsTiKkMXySpYidOGZ5RlOHiqEPb5jl3EeNmqOGpYLB1Pqv4V/8ABQH9kn4y6p4p0zwV8Uru1i8J/De5+M83iP4hfDf4r/B7wF4q+C1lKIr/AONPwr+JHxd8DeB/h/8AGf4N6eJbG61H4r/CLxL43+H2n6drPh3VLzxHBp3iTQLrUq/wg/4KE/slfG+88VWHg/4ka/4em8H/AAxj+N2oyfGj4PfG39nGy1f4JvJdRy/GbwNqX7Qvw5+GGnfEv4RWBtVfV/ib8OrrxT4H0SDUdBudX12yt/EegS6l+bUP7Bv7UP7bvw20o/tNeIPgJ8HvDcH/AATX+K/7H/wk8RfAXXfiH8SfEXjPU/2o/Dfwzi8T/Gz4i+GPGvgn4UN8LtN8L6b8KfBNzoPwH8M/Ev4vi8vfEXiyx1L44Nb6Vp9/rvf/ABU/YM/a0/bah8ZP+1ldfs7fAK6tf2Ff2jP2O/h9H+zl8QPiX8dhr3if9p61+H8PjL4veMdV8f8Awf8A2cdV8JeHvCT/AAp8Kjwz8H9EfxrPqy674ibVvipafY7SLUvbzPCrA4vG4SM53wlLPIVHKkqk6VbB1+LKeT1lTjVp/WpZgsv4VWIyinOjjsHLO631ivQWGx6yjz8sq0sdh8rxFWtGjTx1fLPrU4QlWjgqGKo8LVsQ6dmnjacYY7idrMKap4fDvJ6MHQxk62BjnPpfxX/4Kx/BPR9B+BvjX4Y6p4k/4RHxf+0Z8K/hl8Srf4u/s3ftO/DHx9J8Nvi18O/i94n8DeKfg58MviF8P/hz8SPibffErxR8ObXwn8JNY+H/AIN+JGi/ErxGNX8DeB9N8T+NGg0+z+m7P/goR+yVffBGT9oGD4ka+vgOP4n3nwQOg3fwf+Nlh8bn+Ntjr0nhyf4LQfszX3w6tv2kLn4vtqETXFr8MLf4Uy+Ob7QTH4qstBuPDEsWsP4dP8Fv25vjhcfsx6p+0J4e/ZP+Gk37PP7Rvwn+Klxofwa+LHxf+KcfijRPCPws+Mfg7x14hh8T+N/gb8JG0rVPEOt+PfCK+E/ha/hK+tPDOl6D4j1TWPjT4qu9c0zQ9D838Y/sG/tA6P8AEbxZ8fPhNqPwW1f4k+F/+CjeqftrfCf4c+N/Fvj3wb8P/H3gnxl+xvon7JPjjwJ8SfHHhb4e+LtW+GnjMwar458eeH/FGh/Db4zaXHqWleHNP1DSZR4q1u98MctGMFPN6NWo6dGObV8Rl2KlGWKlLAew8NMHTo+zpQo1Hh66zHi/MqUVShisDXyvGxrYfFzvhiqkqk4ZbUp0VDEzyqlTxmE9tTjRWZey8QsZ7B4mVqUKyx+B4TyivmU5vL6mEzLD4mCo0IfW39aR/wDBQ79kub4MyfHaHx94wm8IQ/FNvgbP4Ui+Bfx+k+PUHxqXUTpx+EVx+y4nwvb9piD4meWBrw8CzfCRPE7eCmj8fLph8ESR+IG+aPgH/wAFWvg54z8IftA/FP4weL9F8H/DDwp+21rf7J3wIu9H+GPxit/HPjXVLf4OeBfiJofgDxL8MrrR9e+JUPx+1LxLqXjfwOvw0fwR4U8Y3PjvStH+Edv4Aj+Kl1b+HtY80m/YN/a2TxHB+1rbXP7Okv7W5/bsi/bDuvgO3xC+Jmm/s3jwsP2T779iVvhEvx8sPg63xCvvEcXwou0+JK/F7Uf2aZre5+IkUnhX/hVtpoFw/ihd74YfsFftM2XiBPHPxR8R/ApfFGuf8FS4f29PEOleAdY8fz6Bonw5u/2ZofhFN8PNFvvEXg611HxF428N+JsWEet31l4Y0LxtoWnHxw1n8P8AUNbHw08PvDR/2pKtaMK2CyTCYiNScJ0srxeZZ74aLOJ05U5OGZ1spwOK44dDMcJWjgo4bLq1OpRrxnhsbjnjHGOHpSwznXcKuaY1ckZUKuJWCyjxE/s/L5xqwlLD0MVi8LwS6jr06dbG180hKjTwc8Pi8Jgvt34aft4/sr/FtvhbB4L+I+pnU/jJ8S/ij8GfBHh3xb8Mfi18N/F0fxd+DHh/XPFnxJ+F/jjwd8R/AnhTxT8KfiB4e8LeG9b8SxeEPino/gzXte8P2Laz4bsNX06a2uZsnxP/AMFCf2UPC2iW2tt458aeL/7Q+LPxR+CWjeG/hL8B/wBoH42/ELxH8QvgjfahpfxetfCvwv8Ag78LvHXxH8V+Fvhtqul3ek+MviP4b8K6p8N9B1U2mmX/AIshvtR063uvzW/b2+A3xB/Zw/ZQ/b3/AGkPD2qfDyD4zaf+2/8ADf8Abi/Y2eKz1XXFj+LVh4R/Z4+Cfgv4b+J9Maw8N3CeIPjl4l0jxt8HNb07w1rM0eq+FPi4Yj4ptLvVdTi033fRv2If2iv2cx+wx8Q/2aYvgx8WviV+zZ+zb8Wf2dfi74L+PPxP+IPwY8N/E64+O2qfCL4mfEP4y6N8Svh98I/j1c6T4/m+M/wlk1/VdG1L4RapYeMNL8f6+7eJ/C99olgurZRftKNOs39WvhMseIpOnLG1KOOzHhbC5y6dP2UsOq31HiCnjuFsyw0/q0sDHHZPxBUxU8FHF4SV2arVafu1IfW87jhqimqKnhcqzrHYKi6ylGrGj/aOTYnJM7y3E88nmFbCZ5lFPA0ZTw2PwuzoX/BWn9n3R/jh8efA/wAVfHmm6Z8M/CfiT9mqP4TfELwN8KPjX448OWngT9or4UfDjxV4U8eftBfEXwX4c8a+APgn4O8XeOfHFzoHgTx/8W7r4Q+CdVtdK1eyh1PU77wl4sv9P/WyvyJ+JX7Cvx++KPwZ/wCClfhLxP4k+Ctx8RP23vAnw103wvfabJ400nwLo3jjwv8As4+Bfhd4i1DXNP1DQvFGueGvDzfEDw3qWr+GItOvPH2r2vhttKub66OtLPaxfrfaxtDbW8LEFooIomK5Klo41QlSQCQSOMgHHUDpWzjGFPku3VhPlv7WNaLpezpqEXUjSpqrWpzjU9tioqnTxLqQlTwuGUGqmXO3Ki4q9Oph4ubcJU5RrwjS55OM7ShDEOrJ0qE4+1w3sZwqVa8p3pz0UUVmWFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV8lfBP8Aa68CfFGPxDb+Lbrwl8Kdeh/ai+O37L3w98OeIviBo76v8VvFHwR13xNZXU3gyz1Oz8OXmra9rPhvwnrfjO48F6Jaa7qGg6Hpmq3Ul/qVhpd3qSfWtfgj+zh+xP8AtQfAL9sn4u/tGar4Qu/iR4U/aP8AjT+1V8P0sNW8S/C5/GP7HPw38f8AxT8ZfE7wJ8fPgPctrOmWM3w7+Nk8uh2/7SPw+u7vVvjdeeING+Dmuafaaj4b+H9x4D0PmjVqxzGrCdGpVwi4azvE04xtBTzrDZnw2spw0K0lGMa+PoVszwEFVqfV8NQxOJzfE0atHKZunrVjD+zlVhUUMWs8yujy2lNvLK+X57/aVadOPNL2GAqU8BmNT2VN4nF1cJh8mwdSGKzajCr+u3g79qf9mL4i/Ffxh8B/h9+0b8B/HXxx+HsOq3Pj74M+Dvi98PvE/wAV/A9voWo2Gj65P4w+HeieIb7xf4ah0bVtU0zS9Vl1rR7JNO1HUbCyu2huby3ikxtD/bJ/ZC8T+JfE/gzw3+1X+zd4h8YeCPh43xc8aeFND+OXww1bxL4R+FCaZpOtv8TvE+hWHii41TQPh4mja9oert401W1tPDa6ZrWk351IWuo2cs35Jfsy/su/tO2dn/wS9+BHjL9lS7+CSf8ABN/V/E+rfFH9pu/+IHwM1vwD8dp7f4F/Er4Ja0vwA074Y/ETV/jPqS/tHeNPH9l8bPH918ePhH8EJraDRbubxLaa544ktbC59C/Zu/Yf+KPwq8Df8EebSX4PaJ4P8Tfss+L/AI86l8exomreALV/BWn/ABi+BnxusPE13PNoGutZ+L5vHnxb1/wLqHiZ/CkniW91PX7iLxLrO6Ky1PVLbuqUowqVKUMRTrQh7WjSxcadSnTxrarRw+ZQwtVxrYLDOqoOplmKqPHeypTlUr4eOKw1SOU5qm6r9lUm4UqNedCNSLlh5KtivrWXLEwhUoZhio4bDUJUcbgl9RnPM6fK6lTAV8NiPuH9lH/gop+x1+2f4W8PeI/gV8efhZ4i1LxP4n8d+EdK8AR/FH4W6v8AEaXWvh7qGvRaxbnwr4P8b+Kbhze+G9Bf4i6RFbT3F3cfDjVNG8XXVtZWF8RD634y/ay/ZX+HWh694n+IP7S/7P8A4E8NeFdU8T6H4n8Q+MvjL8OfDGh+HNa8E674d8L+M9H17Vtb8R2Nho+qeEfE3jDwl4d8T6fqFxb3eg674p8O6RqsNpqGt6Zb3X4cfGDwl8cP2W/+CbGsfFPxb8B9U8KfHf8A4Jf/ALUfxL/ah+CepeIPHvw3n8F/tGeHNe+Onxbn8QaP8Ndb+HnjXxp4y0bS/jX+z18aPFfwth0T4qfD7wZ4xsvHPirSVtvAOtXWlafcSfW/wL/YZ8bfDnxz/wAEw9f8U+BvDvirU/gR8L/2tfHP7QXxAnXws0ui/tUftOWHw88R+OfGejWWp3Y8Ry6r428baz8Y7CHW/D1nfT6X4cvbrRtX1Cy03U4Yb3CLdVVpwToqlUwtJUq0XKpUhjcup4/C4+nNezg6HtcNmuX43BSjHG5Zi1lyxnL9aoxxKhel9UhXftalaGKqVfZ2pRjVy+vicNjcApr6xFNOvkdfC5oubCY/D4vHzwGGxKwE2fqPoXxm+D/ih/hvH4Z+K3w28RSfGPwjf+P/AIQpoXjrwvq7/FTwHpVnoGoan42+G66fqlw3jjwjpth4r8L31/4k8MDVNGs7PxJoFzcXscOsac9z5/46/a+/ZM+F/wAPdK+LnxM/ah/Z2+Hfwo17xRqngfQ/id46+Nnw18I/D3WfGuiXuuabrXhDSvGmv+JtP8N6j4o0jUfDHiWw1Tw/Z6lNq1he+Htctbu0in0m/jt/x5+G37Lf7Uv7LN/+wv8AFfwv+y94r+L1n+zj4q/4Kh/DvxH8CvhZ8RvgFovjzw98N/2qvj+/xH+BHjTwxe/Fn4u/Df4VX/hDTPDXw+8LaZrvhqP4j2XjDw5p/jbS5LXwzf3vh7XdDtPOfDv7NH/BRn4Yfs8fszeB9K+Dvjnwl4lsJv2/k+Lmr/sm69+wJ46+Pfg3Wvjt+0pefED4aeDrL4lftz6NdfDOH9lL4heF7xvFfxYvPh34RuPjpqniDwf8I1uPAOhto+v6BFliqs4YWVfC0ZSqqeNX1ab55QlSrY+rgKLlGNOVWGMwOHwiq42hSqUsJicZaVCpXpLAVNaEablh1iajjCbqqvUpRbcI0fbUp1oUk5v3q8aNShhqs4VMRh6jcKsYXxEP3i+I37UH7NPweufhrZ/Fv9of4GfC28+M95Hp3wetPiN8WvAPgi5+K+oSyaNFFYfDWDxN4g0yXx1eSS+I/D0cdr4XXVJ3k17RkVC2qWIn50ftafA7RvAfxX+KfxQ8e+A/gf8ADL4OfFPxH8JvF/xF+K/xe+Bmk+BLTXfDusaZ4dN7f+L/AA78UfFHh7wbHquv6ta6HZeFPiVqPgf4nWGsMmmeJvAPh+9u9Ogvfxh/ZJ/Zl/a8/ZJ8M/BSz+In7F+q/tUR+Nv+CXf7KX7Gfi/wTYfFP9mcaF8CPiJ8EtQ+KkfxE8F/FqX4n+OfD9lqnwF+J+nfFPw0/iHxD8DrD47axLD8NdVtZ/g/rUdv4Ms9Xr+EPCv7Teq/Cn4zX/7OPgTxZruoeHf+Cyv7Y3ibxpr3wd0f9lXUv2mvAHgYRfEDwu/i79lqT9t4Wn7M2n+Nb3xJqth8O/Gmv+OJft9t8G/FXxS0zwhZXPie+tEt+zFQpUc1xmCw9dYuhRwmf16WJpwU4ypZbx1wpw1hMS8OqlOv7KeXZzWzCpjuZ4OrRqSqYOhjKNGhiq0WccLh61VKE3XyunUXOoLEVcVwLxFxPicLSqcteFKqs0yyGRQwslUxX1rC+3dVRxcsFS/fLSvjL8INd+HXh/4waJ8VfhtrPwl8WQeHrnwt8UdK8c+GNQ+HXiW28XapY6H4UuPD/ja01SbwzrMHifW9U03R/D0unancx61qmo2On6a1zd3dvDJwvgH9rb9lT4reCdf+Jfwu/aa/Z8+JPw48K+J7DwT4o+IHgH4z/Djxj4J8N+M9Vu9IsNL8I6/4r8PeJNR0LR/E+pX3iDQbKw0HUb+31W8u9b0i3t7SSbUrNJvwf8V/s/8Axy+C3/BDz4zfCn9oH4cNrvxK8R/ta6740k+HHxf8UfCPWE8daB8aP+Ck+jfEPwrpfxN1r4K+G9V+Dunf8LC0XxfZy+PLbwR4DHhbR7rXdaisvAiWkI0JvWvjT+yr+0j+10/7a/xK139kvVfg7oPxz8Jf8E//AIHaF+zn8XPGv7P3iXxd8T9D/Z0/aP1H4q/Fv4nePLX4ZfFz4o/A2y8IzeBPiDf+BPDHh/UfH+o+MfEuh+AtYg1fwxo8ep+G9H1jOaXt8RTpyg4x+qqNRS9pDDPE4XB4p+0nam8bOjUxDwNWhh6dCrSqWxuI+r4alWgOHIqMqlRzbp5nicHFRp8lTGYXCZpSwDxVGhzVfqixGCqzzqlUxVf6t7DCywGGr4/E4qnWofqr4g/b5/YU8J/D/wADfFjxT+2n+yX4a+FnxPvvEGmfDT4l+IP2jfg9o3w/+IepeE9QfSfFWn+BvGWo+Mbbw54tvvDOqxyaZ4gtNA1LULjRtQjez1GO2uVaMdV8bv2v/wBkv9mebwzbftH/ALUX7Ov7P1x41tdQvvBsHxu+Nnw0+FM3i2y0l7KPVbzwzF478TaC+vWumPqWnJqFxpS3UNk+oWS3Lxm6gEnw18ffhz8cvhl+1/8AGX48eEP2QfEP7aHgL49/sZ+AP2bvDnh7wV40/Z28L6h8Idd+H3jT4x6/4u8LePbL9oL4j/CCK3+Cnxwsvip4Ln1vUvhjrPxJ8QnUPhhew+I/hm8Vj4LudR/Fj4jfBP8AaE+DB8Y/s1zahrvxV+GXwU/4JffsHfs//wDBQfXvgX8Lfhf8RPFPgPwH8IdS+PPxJ8TXPgr4o/tR/ttfsf2vw21PXvBeqeJl8Haz4J+EP7U+p22g2Om+Lde8A+DfGFl4X0XxFEauHcHWxFengMMsYoPE4tqFChhPZ8SOvVxk6rw88LQwDyXLK2IzOdJ4WrTz6nGjRVDBwx+YVVpyjKtTowlisQsLh6mDw2G561TMMTiavDb+q4aVOlOCxFCObZxhI4Ss6WIx2KyKNagqccwnhcv/AKnLb9qn9mC98XeD/AFn+0f8Bbvx58Q7O41DwB4JtvjB8PZ/F3jnT7XwRpPxNur7wf4bi8RPrPiaztvhvr2hfEG4udFsr2GHwRrWk+K5HXQdRs7+an8Of2u/2UPjF4R134gfCP8Aae/Z5+KfgPwt4l0fwZ4m8bfDn40/Dbxv4R8OeMPEV7pmm+H/AAprviTwz4l1PRtI8S67qOt6NYaPoWoXtvqmp3ur6Za2VrPPf2scvwLafBX4l+JLT/gql8e/gx8IfhF4+1/9sn4VfCe8/Zmu/jHpvhzUvBPx48M6V+yNofh3wx4S+KmkXjyeI1+HjeNdY8SaXe+DPiPZ6JZzpr+vTS2ttpeu6jqc352Q/sNftxfGi4/bW1T4x/C/9oTx9o/x6+EX/BOr4b6Ppn7Y+vf8E4YfHPjSL4CftW+MfH/xl8N6v4O/YouNI+BVn8PdC+H3ie81Tw/aeLrnxH4m8RaVrGqaDLrOoXclt4S07RRm69bDVaNbBV6VGjKpDGQlTeHxFWri5VcPK8YSq4jB08PDC4rDzhhJwxFaniOdRk8HDLnovA4LG0q8MVDEywythEq0qlOdbJKFfFQgqlqWGqQzfFY7BzdSup4bJcTCpJfWJ4jAfu1o/wDwUB/YN8RWXhXUfD/7bX7I2u6f46+IM/wl8EX+j/tJfBvU7Lxj8VbWPQZrn4Z+Fbqy8ZzweIfiDbw+KfDEs/gzSHvPEcMfiPQXk01V1fTzce16x8bfgz4etPiXf6/8XPhjodj8F5dPh+MV7rHj3wrplp8J5tX0TTPE2lRfEu5vdWgh8CS6n4b1vRvEGnx+KX0p73RNX0zVbYS2F/a3Ev47ftm/sIfFH4o6T/wWY1P4a/A/wvrHjf8Aaw/Y++Bvwu+AmtwXnwy0XXvH/j74deC/ivbHQ213V9a0u68Lnwz4mv8AwBNpWq+Nb3w7o8F7a6RqOkaiw0JrnT/Iv2wP2Y/21ru1/wCCp/wj+EX7LOu/Gex/4KAaD8D/ABV8Ofi3p3xf+BPgn4e+AtS8BfADwD8IviB4F+Jlj49+Iui/FGHxq0/wkj1P4ez+Dfhz4y8A+LNQ8ceHtJ8X+Pfhnpth4m8T6I6aU5RpytCc6FRwk5r2UsX7fBU6OHlOUYRpU54f+0MbUxNeVKjSkqOAblUpRxWYUrPkqNclKax8pQvz1qEcFVwKTklGLqvEwx86eDjTp+0xSyzE4yFOKxEsFl/60fH79v8A/ZO/Zh+NHwF+A3xv+M/w7+Hvj/8AaJvNctvA9p4s+Ivw28JwafbaTo+qahp2seJYPF3jPQNatNF8Y6zpb+BPBOoaRo+tx+IfH93YeGIFjurgvH6zD+0/+zTc/G65/Znt/wBof4GT/tH2Vl/aV5+z9D8WvAMvxutNOOhQeKft9z8KU8QN47gsv+EZubbxH9ql0FIP7CuINX8z+z5Y7hvm79rLwR8YF+Nn7Bfxp+Gvwf8AE3xq0j4H/Fj4kQfE/wAJ+BvE/wAL/DvjPQ/C/wAVPgP43+HFp460+P4uePfhp4S13Q/CniTUtKfxVpen+Lz4vOk3xvPC3hvxRc2txYL+avwb/Yd/aP8ACX7Rlp4S+Nlh+3f40+HPhP8A4KFfFX9sb4eePvhX4g/4JWf8Mk/afHfxI8cfEPwT4o8aal4z8NeCP+CktjrWmeCvH118Ifi54c0WXxW17Dba74V8FeI9e+EGo6VY2iwyVTG4bC1Wo0albEQr4z+FSpUljcpowklU5k54bBZjiMYr1PZZrWwNTB0qmXQhjsbl+EpVVl+Kxih/tMKODqYbAaTq1HUwGZVq0nOLi7VMyy6jlssN7L65ltHM6Oa1IY+nSw2BzL9rL79rT9lXTPEPjLwlqX7TP7Pun+K/hz4M8W/Ef4heGb74zfDm08Q+BPh74A8QXfhPx3488ZaLceJI9S8MeDPBXimwvvDXi3xRrdtY6H4c8QWV3o2sX1nqNvNbIzRv2uP2UvEfwts/jj4e/ac/Z6174KajeeItP0/4waN8aPhvqnwtv7/whpGu+IPFljZ/ECx8Sz+E7q88L6D4X8Ta34itoNXebRNI8O67qWpJbWekahNb/m3qH7NH7Sfw2/ZM/bE0z4R/BTwnP8bvi3/wUG+IP7QenWUOnfADxH438R/D3V/2lfCXibSfjH8PY/ixfXHwO1L9o7wd8JvDeneKf2ff+GgdRsfDfhb4h+Dfh7D44isNN8Px6UPziufgn+1J8H/7J+IHx0+BPxa+L/iT4v8A/Ba/9n/4+/DH4cftD+Mv2KT8cPidofg/9ij/AIRwarrrfs3RaH+yX4W+L2g+I/hfqD+AtOSTwZ4bufFHhDwVJ4g+Jeiw3Vz8VbPDB1PrFPK/bt4StmGF4MjUjUpycsPmvFWc8GYDE4Klh7xq4utlFDijMadfBqdDEyxfDOJcnSWNrYfKO2vCnSeZypt1o4CvxhVpRVSnGGIyvhrLs/xGDxdTFySoYaOa18mw1WlXcatH6jmtKpBSjh4YjGf0h2/7Wv7Kl38ELn9pq1/aZ/Z8uf2brN2ju/2g7f4zfDib4IWsieIYvCTx3PxXj8SN4DgdPFc0Phlll19WXxDLFopA1KRbY9L4d/aC+AvjDwp8NfHnhL43fCHxR4H+M+uDwx8HvGXh34leDNb8KfFfxK1pr9+vh74a+ItM1q50jx1rjWPhTxTeDSfC95ql+bTw1r9wLfydG1F7b8F/iZ+xr+2x8Q7PxD+054Y+Hvxg+BPiHWv+Cm2l/thQfsu/DDxz+xvrX7SuifDDRP2T4/2TovEGkX3xvf43/sJ3fxz1TxlZ2nx/uPC+v+N73wjZeFLi6/sv4n6b8ZbHQ4NP9H/4ZJ+OHg74Gfs8fEv4c/Bb9rT4h/Eb4Uf8FNbr9t/4rfBP9o7xl+wB4c/aK8f2vjfwD8R/hb8TNQ+Hlz+zT428EfsVaLcXN98TH+LNn4cvPHHgSXxNqVn43uvEWq2njDxPA970UuSc6HtlKhTnieGKeISl7eeEjm0+E1nEIunBRxkMop55nk62PpKlSoy4ccJ4Wt9bxk8nyrx9nGXsZxxM/qnEVWm1F0IzxOXUeJ5ZXhqiqSbozxmIybJaMXeph8fHiP2uExVKnltCedfo7+0p/wAFHf2Mf2TrLwxffGb9oH4S+Ho/Efxy0H9n26in+K3wq0mfwh481R/D02vv41TxV458OLoGk/DfQ/Ffhvxd8TWkefWfB/hHXNJ1+90WSz1OwNz9CWn7QfwE1DwZrnxHsPjf8Ib34eeGNes/CviXx5afErwZc+DPD3ifUZtCt9P8Oa54oh1p9D0nXr6fxR4ags9Hv7631C6m8RaFHBbu+rWC3H4p2H7O37ZMnwq+O3xW1j9lvXLT4heIP+CuXwT/AG5/C/7O+kfFv4G6v8R/EnwO8LWP7O0GqaXYeLb/AOIPh/4L2HxV0nTvCviVNe8K+IfibovhKLxN4Z13SPC3xD8YeHZvCHjTxevxK+EfjDxF/wAFXvh/8CdJ8H2Wn/s8ftQab8Mf+Cmn7SnhTWtW0681/wAI/F79j7T7H4S6DoGu+HtGu/EfhWYfEzx/e/ska3cahpfiGbRbvVP2afGzaV/wlI1nU9a00wFN1YYCji5wjjcwxOATo0nGVTB0p8HcI8VZ37nO6WLoZJh34gxnKFanXnmXD2Hyqb9vjYRoc+KqSpzzCtSi1gsuw+NUak4yazDE0+LuI+HMqpU2oxnhKub8/BNSlWrRqYJ4XOMRj6co0MJiJn6/+IP2wP2S/Cfj/wAdfCjxT+1F+zr4a+KXwv8AB198RPiX8NfEHxs+GmjeP/h38P8AS9FsfEmp+OvHXg7UfE1t4i8JeDtO8O6ppmv33ibX9O0/RbTRdRsdUuL6Oxu7eeTK8Kftu/sX+O/AOqfFbwP+13+zB4y+F2h6zqnhzW/iT4U+Pvwp8ReAdH8Q6H4Sv/H2t6FqnjHSPFl54d0/WdH8CaVqnjXVNLu9RhvdP8Jabf8AiO7gh0ezuLyP88vhBoX7XP7M3hf45fDTT/8Agn9qn7Q3xA8H/H/9tr9qP4P/AB+1H4v/ALMPh/4efFjW/i/rXxf+Ifwc07Qb/wAQ+PLX41eEfjZfaf8AErw9+zf4un8Z/CvwR4H8LeBdO8balp3xm1/w1Y+G/DHjPgfhX+yz8ZfHnwg/ZA034m/srfEzQPij4J/4KG+D/wBrP9rPxH+0De/sl3V98UfiBcfD/wCJ2teLPjv4c0f4K/tFfHzw/b+E/BPxG1rwL4P+EPg+88Q/8LA+H/hHwb4B0nQ9GutK8FW3iFcqF6rwcZPlWKhwnCrXcJQjhKvEOeYTAY/Fyw9aVKpPCZHls8wxmY4atUwmPwTwmCxGNp4fCZlWnlfXilTw7xvIpVvqtXij2Eac4TWOw+QZVjcRgfZ1aSq+xxHEGOpZcssj7KvRrUswxmCpVamOymm83/WyP9q/9lub4HP+07F+0p8AZf2a4w7SftCx/GP4dv8AA6NY/Ev/AAhjs/xZXxGfAShPGH/FJuW18BfEv/EiONU/0WsDxP8AttfsZeCfhV4K+O3jP9rj9mLwj8EPiTfSaX8OvjJ4n+Pfwq0D4VePtTiXU3l07wV8Q9V8V2nhHxVfRpomstJaaFq9/cIuk6mzRgWF0YvyA+PX7C37Vn9o/Efx58H9E+Jfhm08Kf8ABWu+/bM8O+EPgT4m/ZUT4tfEX4X+MP2Q/Dnwg13xr8JNO/ap0Px7+zXb/ELQ/jX4i8R+PH8N/Hi28DfbbTw94s8Q+Htb0PxvcfD3VL/4/wDGnwh/ac+Gvxj+F3hX9mzwn+1FeftBfEH4R/8ABQn4j/GD4d/tOfCj/gnt8dPjrp3hv9qP4g/sx6D4y+K9v4V+BX7bX7C37CvgPwzrfi/4eSaroVz4Z+Lfi/4ha3431zxXe+OPgj4j0jXPEniHSoVSVWFL2dNUsRi8uoY7DYarOU6lLGS4Sy7ifEZRVSpUqtdYSpXzbLc0zSlRpPJ1kmKxlbKcXyY/CZW1ClTrR+sV1HB08xx+DxWNjD3KeGhxFm+QZfjVBTqOLxn1TIsXgqDlOjm3+s1ChQx2DWCpV82/oy8U/t2/sQeBvAHw9+LHjX9sj9lXwf8ACz4tnUx8KfiX4p/aG+Efh/wB8TTok4tdZHw98Zat4vtPDvjQ6RckW+p/8I3qOpfYJyIbrypCFr6njkSWNJYnSSKRFkjkjYPHJG4DI6OpKujqQyspKsCCCQa/nq+DHh/xJ4eTwf8AtF/s1fsofFL9uP8AZz+Nn/BM/wCA/wCyH8LNJv8Axx+zR4f+J3whu/gJrPxa0fxj4M+Oa/Gz4o/C/wAPXHgD4wf8Jn4Vt/HniX4HeK/i7DqviX4T6xdL4I1fw5F8OtY1r9d/2Jfgp4v/AGbv2P8A9mT9n/x9r2meJ/G3wZ+Bnwz+GvirXdEudUvdEv8AXfB/hPS9E1FtDvNahttXu9EhubN7bSLnUrSyvJ9OhtpZ7CxkZrSH0KtLDqeZ+xrOpRw2YewwFSVoSxmFljc8wspui7TjLDUcry7FzxMb4bFrPKcMKvYYOnjsz4KNSvKnl7rUlTq18uw2IxcYuU408TWyzJcbVpwlBShQ+rY7MMyyqeGxFT6xOWU/XKblDE1cPgfqGiiiuQ6QooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA5fxj4H8F/ETQpPC3xA8IeF/HXhmXUtB1mXw74x8P6T4n0KXWPCuu6b4p8MarJpGt2l9p76l4c8TaNpHiPQb5rc3Wj67pWm6vp8tvqFja3EXUUUULRNLROTm0tnNxhBya6ycKdOLlu4whG9opIuFFFFAEF1a2t9a3NjfW0F5ZXkE1reWd1DHcWt1a3EbQ3Ftc28yvFPBPE7xTQyo0csbMjqysQeL+Gnwu+GXwW8EaF8M/g58OvAnwm+G/heK6g8NfD/4aeEfD/gTwR4dhvr661S9h0Lwp4W0/StB0mK81O9vdRuo7Cwt0uL67uruUPcXEsj93RQny89tPaez9pbTn9l7T2XPb4vZe2rez5r8ntanLbnlcfvcl9fZubhfXkdRQVRwv8LqKnTU2rcyhBSvyxtzvirwh4T8daLN4b8b+F/DvjHw7c3mk6hcaB4q0TTfEOiz3+g6tY6/oV9NpWr215Yy3mi67pmm61pNy8DTadq2n2OpWbw3lpBNH0VFFG17Ld3fm7JXfd2ilfsktkguFfPPxX/ZF/ZQ+PPjLwt8Rfjl+zD+zz8ZviD4Ghs7fwT47+K/wV+G3xE8ZeD7fT9UfXLCDwt4n8X+GtY1vw/DY61JJq9nFpN9aJbao76hCqXbNMfoaihaTpVFpUo1FVo1FpOlVUZRVSlL4qdRRlKKnFqSjKSvZsHrCpTetOtB06sHrCrTbUnTqR+GcHKMZOMk4txTtdIKKKKACiiigAooooAK53X/AAh4T8Vz+HbnxR4X8O+JLnwf4htvF3hK41/RNN1ifwv4rs7HUdLtPE/h2XUba4k0TxDa6Zq+radba1pjWupQWOqajaRXK297cxy9FRR1i7awqU6sH1hVozjVpVIveNSlVhCpTmrShOMZxalFNF9JLpOE6c10lTqwlTqU5LaUKlOUoTi7xnCUoyTi2gooooAK5eLwP4Lt/Gl/8SIPCHheH4iap4Z0vwVqfj2Lw/pMfjTUfBuh6pq2uaL4Sv8AxSlouuXnhnR9a1/XdX0vQbi+k0rT9U1rVtQtLSG71K8lm6iijaUZLSUOfll9qPtKc6M+V7rnpVKlKdrc1OpODvGUky94yi/hnyc8fsy9nUhWhzLaXJWp06sL35alOE1aUItFFFFABXhPxx/Zb/Zk/acs/D2nftJ/s6fAn9oXT/CVzf3vhSx+OPwi+H/xZs/DN5qsVtBql34etvHvh7X4dFudShs7OG/n01LaW8itLaO4aRIIgvu1FTKMZ2U4xklKM0pRUrSi+aMldO0otJxa1TV07lRlKDbjKUW4yi3FtNxnFxnFtW92UW4yW0otp3TaM/SdJ0rQNK0zQtC0zT9F0TRdPstJ0bRtJsrbTtK0nStOto7PT9M0zT7OOG0sNPsLSGG1srK1hitrW2ijggjSJFUaFFFaSlKcpTnKU5zk5SlJuUpSk7ylKTu3KTbbbbbbuyIxjCMYQiowilGMYpRjGMVaMYxVkkkkkkrJaIKKKKkYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFfzWaN/wUq/4KSeL/AIa/8FR/2nfA9j+xdrfwp/4Jo/th/tLfB68/Z41n4Q/Gnwz8TvjJ8Ev2ZIdA8ZeL9Xsv2l4/2mNe8HeBvifqnw51TVk0T7T+zH4o8LXPizRrQXVnYaZrTx6PHtaaqVo1Jxo0sLl1fNsZiaumHweXYbMMpyzEYuvJc1T2dLF51gFUVKnVnClOrXlFUaFWcOilhcRXhSdCm61XE5lhMowmHg4qtisxx2EzLG4XDUudwpKVWhlOM5Z1qtKn7SNOm589WCf9KdFflD4g/wCCuvwc8M+Afgl8bdU+AH7VC/s1fGqb9m/TU/acPgz4Y6X8IPAniH9qO08F3Xw30jxBZ+KPi/4c+L3jPTLVviH4P0/xR8Q/gj8KPiz8KtG13U77wyPHV14n8K+M9G8OeK/sR/8ABVH4+fH7xT/wUN034sfsafF2DSf2T/2rvGPwG+F1v8HPDfwz8S+JfEr6fJ4E0vwl8JvG+nad+0x49l/4XNqOp+L/AO2fEfxQSy8D/sn+DvBX/FR+Ovi94JsND8R3dj0OjWjisVgpUqkcTg6WYzxFNwblCpleKyHCYrCqMU5Sxc6nE2STwdGMW8fTzDCSwTrvF4SOI46dWnVw+FxVOalRxksq+ryd4OdLOcPnGIwOItUUeWg4ZDmkcVUlb6jUwdeONjQ9hiHS/ciivzC8Ff8ABUjwP44sfGthpf7K37ZzfFT4UftVfDj9kz41/AfR/hl8OviL8Uvgt4l+KGgaN4r8P/Fj4gz/AAh+MHxF+GcfwEsfDGu2OveJPiT4X+I/iddA0/zjfaOtxGIHT/grr8Rf2zfhH+xR8Zfip+xn4++E/wAJPEXwr+GvxS+KnxA+J/xC8LXXxF8W+H/Cvw4+HfiHxZpeifCL4cXtg3gDWfGfjLxRpukaDf8Aif4l6pc+GfAvheXWdXt/Anj/AFqfTbDTeatUVHDfXH+8w3LQmqtKUKkJUcRgMvzSlXpyjK1WhLLczwWOjUpucalGslS9pVjKmuvB4eeNxtLL6TUMTWrVMNGFZVKbjiKWOxmWToVFyOdOqsxwGKwcoTinCrTvU5KUo1H+n1FfBP7TPx6+JfhX4O/Bf4f/AAcu4Zf2o/2qLnw78PvhZq1xpWl6np/gU3HhlPFfxd+PniLRrxF0efw58Ffh7Z+IfGkOmXtnLo/ifx4fAPw3ktWl8cWULVf+CbPxx+J3xs/4Jx/st/H74vavqnxP+K3jf4CaD448a6tp2ieEdB1rxt4lewuri7ex0Hw/ZeD/AAVp2qaxJbrDa2Wn2Xh3Qku5UULp9sWePWvbDPOPbSjGGR4ijhsZU960p1qWNrueHp8vt6tClSwUnPEOlCjUqVY0MNOvicPmFHB8mEqfXaGX16MJKOZYWhi6EZ8kZQpYmThQ9s+d04zqThXhyxqT9m8POVV06dTDzr/oBRXwP8OP+CjfwA+KWs/sa6L4YsfH6y/tu/DnxF8RPhpd6rpHhzT7PwWfDnhO98Xy+Bfipu8WyXmg/ELUbPw94903TtA8N2fjC1Gs/DPx3Z6lqmmxaZp9zqvnHw+/4Km/Dr4weOvhz8Ofg/8As2/tXfEvxP8AE7wbf/FXRF0Twt8G9B0TTPglp3xu8e/AyX4zeI/FPj745eDvDWk+D73WPA0XjTw7oH9rXHxR8YfD7xj4X1bwf8PNe1q18aeHfB9OnJV8NhrJ1sXXx+Gw0VKMlWrZXPMoZkoTi3T5MC8nzV4qq5KlQhl+KqVJxp0ZyVtpUa1eV4Qw9HB4iupp06tKjmDw6wE6mHmo14/XJ4zB08NF0+atVxeFo04yq4mjCf6f0V+bev8A/BS/wH8Pf2gviJ8BfjT+z9+0R8ErX4YfA/4pftLeKvjV4yn/AGb/ABV8ItP+Avwr1WXRrr4napH8GP2jPir8W/CekeOby2vk+GOkePPhP4T8W+NZNH8SWlh4dj1Hwp4ostGrWH/BT/4YaLoXjbxJ8efgR+0t+ytpXhn9nPxx+1f4Vk+OXhz4S3l38W/gd8MrPSr/AOI3iPwDp3wS+Mvxl1DSvEPgi08T+B5/EXw3+K9r8MviVZx+OdBZPCMws/FB8OYKrTdD6ypXofU8Rj+ez/3bCzzSGJbjbnVag8jzt1cK4/WoQybNqjo+zy3GyobewqvELCqnJ4mWKo4KFFa1KuIxEcsnSVFL+PSlDOsmm8RR58PGObZbKdWKx2FdX9LaK/HH4S/tiaz8BPhFH8af2hfhN+25rniX9rr9rGx8OfCTwz4jH7PHjq+1g/F7wrqmt/Arwj8FvAPwL/a8/aB+Hfw1+EOi+CPB+g+CNQ1nU/HHhibWviBca98aPiPp+haD4n8VeLdC6nxX+3bN8Qr74EWOgy/Hf9k3x14f/wCChfw3/Zf+PnwQ8f8Awp+BHxF8catd+Lvgx4g+J2kfDPxdr/hv4y+Nvh14V8A+PPCniTwB8R7L40fBP4gfEnxFpkdnZ+FE0VNRvPGGnaBvGnOWIp4XlksQsblGWYynJW+oZlmmI4cwVbCVnvVnleM4pyahj4YWNfEweNw0YYaeIxWHw9TD2lN0KuKjJSw8cBmma4erH3ljMuy2jnWIp4ujy8yp0cyo5BmMsvrYqWHw9R0ZOtXoUqderS/WWivhzxT+3Jpngf43+CPhP4x/Zs/ag8M+BPiR8YY/gH4H/aZ1jwp8MbT4I698VrjQPEOsWOgJ4ff4uH9pPTNC1fUfC2ueFdB+JWt/s+aZ8K/EWtw6fqGheN9R8H+IfDfirV/fvjj4C+KPxI8J6f4Y+Fvx3179nS9m8R2F34p+IngvwJ8PPHPxDHhKytdQmutD8Af8Lc0Lxx8L/CuvarrI0MX/AIo8a/C34p2EXhSDxHoumeFNO8R63ovjfwjkpc1CGJgvaUZ1Y0XOLh+6m4YWvUjXUpRdGpRweNwmPqUKijiXgcThsTSo1IYrC+21ceWvLD1JRpVY0HiOWam+am5YmlDk5Iz5vaYvB4rAcy/d0sfhsThcTOhUwuKVH2Wiv55vAf7Zv7TvxD+HX7PfwI0D9oDVLjX/ANpn/gov+0f+zD8JP25Ifhp8Km8eeM/2Vf2dfCnxQ+LWp/GLw34Pl+Hyfs9ax8SfEsfww1j4G6J45t/g/H8JtUaOX4p6J8MNUsns7S5948E/Er/goDfaJ+3r+yp4D+Nnwv8AH3x1/Zn+L3w00X4c/tW/H/wLpcGr2vwF+NPw18OfFe88TePPhR8DvCfw1+GvxL+Ovwrs9R8XeFfBejeG9G+CXwz8Yx2fgTVvGckFzYeLYfFmOIxNPDYOrjqin7GGX4fNKKUeWpicJicLkuMUoQqOm8LUo0c8w/1qlmTwNTCywuYquofU5t1TpSqYqjg24061TEVqFVT5msNChmOd5VUxNT2UajxGHeNyDGU6P1BYyvio1cFVwtGtTxdOR+0NFfgZqH7TH7YXjT/gkx/wTn+Pmg/Ej49r8WfjNqH7Ieo/tQfF/wDZn/Zq8M/HP4wWXww8daO938bPHnhj4I6D+z58dfDsEkatFfu3h74Ga5a6I8kUWnaRFFIsD/pj+w/8U/A3xY+C91q/gj9pf4v/ALUn/CO+P/Gvgrxb4z/aB+G3hH4MfG7wf408M6ktjrvwz+JXwg8K/s+fsu3Xw513wq4hlttB8X/Bfwx4sutF1TS9eup9Y0nWNG1S59GrhalLFZ1hJODq5FmuLynFOPNJVquDpZTVni8PFR9ssvqPN6NChi8XSwsa2Kw+Mw0Y+2oqFTkda0MunOnUgsyweGxlLnUVGk8TUzaEcHVq87oVMfTjk+Jr1sLhKuJnTwtTDYlt0Kkp0/sKivjL4EftoaL+0V8V/it8OPh78Cf2gIvC3wW+IvxL+EHj/wCOvijR/hf4c+EFn8Uvhfr/APYur+CtBF78WP8AhafjSfVbSWy1/SPE3g34Xa94EtLC+TRfFPivw143sNa8JaX9m1ywaqUMLiIa0cbhMNjsLOzXtcJjKMMRhMQoytONPE4epTxFBzjH2uHq0q8E6VWnOW8k4VsRQlpVwmJr4TERWqp4nDVJUcTRco3hKeHrRnQrKEpeyr06tGfLVpVIRKKKKYgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAor+ZP9sT/AIK2ftqfA343f8FcR4An/Y90v4If8EsfB/7H/j+Pwd8Vfhb8WLz4j/H+x/aJ8G2HiPxB4GtPjLov7SXhPwj8N/FzanFqHh/4dX4+BvxDh1XWdc8N6Te+H7u4gnuNU+jfBP8AwVL8LfC/x/8A8FJfiX+0P8V/jHqvw7/Z+0H9hbXfDP7OE37Pnw40XVPhT4r/AGpfg/o+t+E/gr8H/HfhXxjN4/8A2gfHfxX8eeJdE0a+l+MPhn4W6b8P/FlwumxalB4Ft9Y8U6YYf/aabqU1LTAZbmPs+Sc6s6Wc1cLSyahRp0Y1ZYjF5m8V/s+GoKrUpzpLD4z6ti8bleHx+uIo1MNWVColzv2bTUoxpqLwmT47ETnWqOFKjTwWG4gyariqladOFscvq8q/1XHfVf3for+ev9vz/grJ4u0z9hL9vTxD8AdE+Ln7I/7Z37G3i79lfRfHPw5+OPhT4F+KPHXgnRPj98WPhXb+GvF1lH4Q8Y/tDfAvxj4S+IngLXvF+jaZqeleK/EF/o+qaZrUGo2Hh3XdO06Zvrj45/8ABXz9nj9n/wAefGHwn4h+Hfx78ceBP2YNT+CPh79rf9oj4feGfhze/BX9mbxB8eZ9LHg7TviKfFHxS8I/FTxTJp2ja94c8W+N7j4H/Cr4tWHgfw74i01/EV1Y6rFqekadpSpyrez9nyylWxVPC0YqcZe09thMlxdHFKpByowwdb/WDK8LDEValOCxuKpYSfJVrYdVsnpTVS0nH/aU48klUU8M6PNSVGUVVq1qkKyrYelQhVqV8PCriKcXRh7R/q5RX5L/AB//AOCvnwj+BnxW1/4XaR+zj+1b8erfwh8dvgV+y/4x+JvwV0L4C/8ACsvCv7RH7RlpompfDD4T6nqfxe/aD+EfiW61S+0nxV4N1LW/FmieFNW+GvhxfGPh3TNY8b2uv3c+kWuPbf8ABaL9naf4gX3hS4+C/wC1DpngbQP23tR/4J5+M/j3qfg34XW3we8F/tPReK7vwf4d8L6tIvxkl+Jes+HPGepxaZLo/jXwP8NfFvhvQLbxFocfxFvvA+oy6hp+nRQTxMsLGgnUeNr08PhbJpVa1aeRU8PBOVlFYuXFHDf1Kc3GGNjn2UTwkq0MwwsqpV/c061Wr7tOhSdarNe8o040s3r1JLl5ud0aXD+ezxEYc08MsnzJV405YLEKn+wFFfjx+yZ+2x441fwZ+17qN3J+07+3J4y+HP8AwUb/AGjf2Z/BXgTwT+zr8CvhF4l8JWnw8fT9QX4baR4hj+MmifBiX4X/AA70ODVp9I+Pv7RvxS+DniL4i3clt4Wn0UfELW/BXhHxLT0//gtn+z54ktf2cNL8A/AH9rT4j/Ff9p3x/wDtKfCPwX8CPCHgv4QH4l+Ffi1+yZ4p0Dwx8afh78SdS8RfHLw98J/Cl94fj12TxLD4tT4n6n8MpvDGiatfXHjqzvJNE07WSknW+oxpXnWzHL8szLDYeKk8RPD5pluBzOlKNNK9enh6WY4ShisXhXXy+niq9ClTxlWOKwk8RU4SpVsRRqWp/Vsfm2X1KtSUadBVcmxmZYTFTnWqSjDD05f2RmWKpQxjw2I+p4HHVq1Ci8vx8ML+ydFfz2fsEf8ABWPxH48/aC/aD/ZY+MqfFL46fHPUP+CjX7avwy+Fngz4aeA/hZ537O/7I/wC1PwZp9j45+Nt7omq+CbHTPht4S1bxCng3T/Fs03xA+JHxD8ZahF4b8M2vjnV4hFB9wWH/BT3wSPi4/wU8X/su/tifDXxz4l+Avxc/aN+BOleNfh38Nv7c/aX+H/waGjTeJtL+FXgDwr8YfFPxV8K/Eu/sfEWg3ujfCf9oXwB8DfiKG1SLSNe8OaD4jttQ0Wznmj9VwOL5k6GY5RRzrDTj70ZYSpkrz6tCM481OtXweCpY+GJhhp14SxeUZ1h8LUxMsqxrokoSjicdhXGSq5fm1XJsQnFxti4Z3UyCjLlmo1KdDGY+ND6vLEQozjQzDLa2Kp4ZY/DRqfpnRXzYn7TvhWy/ZNuP2vfHXgz4lfBvwZpfwQ1D46+KvAPxo8LjwJ8Wfh/oGleEbjxhqvhn4heD2vtVHhrxto9nazafq+gjUL9rLVkezWe4YAt+e37JP7Xn7QHwq8LftS6P/wUA8R33jD4n/DD4E+Ev2/NG0Pw14K8H+HdZ8O/s9/Ej4b6jrXiz4F+G4dGsvBvh7xprH7P3xc+HnxL+HVl4m8Q3Vj4h13Q9W+Ht7401h9Q1GfVpVXnDCTzOGLnHDLKcLPE42dWS5YumsZVlh6Sp89SvWjgcrzrM6s6MJ4XC4DJsbVxmJw9StltLHlKFSvDL54enOt/aeIWHwihFrmTngaDrTlNQp0qSx2bZJlsY1JxxFbHZ1l9HD0K0XiqmF/ZyivzN0D/AIKifC+/sNa1vxb8A/2n/hT4dl/Zc+JH7Yfwm134leEfhfpUf7QHwS+EukeFdb8e6h8OND0P4weIvF3hHxZodh478DzN4D/aC8OfBHxbdR+KLO5s9KnstN8RXWi9b8If+CifgL4qeK9F8Nap8B/2n/hJa+PvgR4m/aU+CPiH4lfDrwvdR/Hz4R+Cf+EKbxhqnw38DfCz4gfE34w6X4s0CH4keA52+F3xV+Gnw0+Ketx+KLNfC3gzXprPWItN0lCpCrVoyp1I1aFGtWrU5U5qdKOHlnkK8KkWrwxFKXDPEMamFlbExeS5knR/2Sty5wkqlOhVpv2lPFTjTw0qadT6xzRyuSnQUOZ1qDjneUP6xTUsOv7Rwt6v72J+gtFfGfwF/bJt/jL8XPFfwJ8Z/s5/tE/szfFXw38NPDXxj03wv8ebL4K3kfjX4Z+JvEuu+EIvE3hbxF8A/jZ8dfClvcaP4i0F9O8Q+EvGGueE/HWk/wBqaNeS+F30++N3D+cPjP8Abm/aV+Cn/BV34teGfiJ400nVv+CeGh3P7KnwD1/QZvB3hix1T4BfGj9prwhruqfCv4u3fjrTtPtPFereBPH3xI8P2nwb8U6d4lvtX0rwtrnj/wAE6/ZSaPpFvrjibP22X0mrLM8TLB4asnGVF4vnxeFo4ZuDlOWIxGcYV8Pwo0oVKtHO60MFjIYVUcbVwqnUhTjjG5JzwMFVrUo6zdH2FDHVK8JfwnQp5RX/ALbVd1I0sTlVP6xgZ4qpXwdHFfvVRX4wfsyf8FGPFzfBXwLY/EDwd8W/2rf2m/iz+0p/wUH8JfDv4U/BHQPgn4d8aX3wh/Ze/a1+LXw3HibVdT+Ivjn4AfBPwv4Q+GXgmy+Gfg2813xb490bxH4s17WtAtrGHxj4t1fUpm+kPhP/AMFMvgD8U/FXhfwTN4b+Lfwx8Ua34b/aJ1DxJpHxT8K6DoE/wz8d/sqav4M0743/AAX8ePpHi7xFCvxN8M6X450fxrpTeD5PF/w88afD+O78Z+CviB4g0P7DdX0Tq0qaqSnUhGNLCYrHTlJ8iWCwFB18fjIuaj7TB4G31fGYunzYbD49wy+pVWNq0qE9XCoq1SgoTnUhmdfKIqnF1XVzClj8RgIYamqalJ18VPC1sVhMNOMMVWy+nVx/sI4WhiKlL9D6K/PjwD/wUj+CnxG8I/s0+LNA8C/HCST9pr/hfb6L4QtvAul+JPHnw1tv2aNL8VXHxem+J/hTwR4q8VahHd6D4k8M2vw7svD3w6HxG8V638QfF/hDQNJ0G6TUb690vxr4xft06t46+Bv7cPwyuvgd+1B+yD8e/hv+w58Uf2gfBcPxal+EVlrOr+EL/wAKfEbQNE8f/Dzxz+zl8c/jZomh674T8Y+GY49Q0PxF4k8GfEbw5d3ugarH4dW2uVvoMc1xEspw+a1K9GcsRlODzHF18FeMMRUeWYTG43FYelGbXPiKeGy7HV6lOHPOlhsHi8XUisNhcRVp75fh1mFfA0qdanGjjsbgcFDFpqrQpzx+Pw+W0Z1JU3K0FjMVhMPNtpRr4zAUZONXMMFGv+tlFfA/7DX7VehfH3wP4L8G+FtO+JHxCT4c/BH4U2/xO/aKuY9KvvhJqnxol8L6NB41+Eum+ONV8UDxb8RPi14Tu/tF78Ub7w14W8QeC/BuvvqHgnxj4+074q6Zr3gjTfvivUx2ElgcXXwznGqqVatTp1oJqGIpU61SnSxNOL95UMVCCxOFm1y4jC1aGKouph69GrPzMFiljcLh8SqcqTr0MPWlSnrKjKvh6Vd0JyXuSq0Pa+xxEYtujiKdbD1VCvRq0oFFFFch1BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV+Btn/wAEdPj/AKZ4b/bz+CGh/t2eFvCn7MX/AAUT/al+Nf7Qvx00Lwp+yffWn7Smi+FPj7LounfET4QfDT4969+0z4l+GXh6z1jwRoieDpPGut/sweKNZt4dW13V9MsNNv7jSho375UVKhBVZ1XCFR1cJUy+vTrQjWw2JwNbG5dmNfB4vCVlPC4vC18XlOX1K1DE0atKtCh7CpGWHrV6VXaNetCnGnTqSpqnjMPmNKdN+zrUcdhcNj8JhsVQxELV6Fajh8zxsKc6NSDi63tF+9pUZ0/5qvjb/wAG6fg34l/EHxRq3hD41/Cnwx4DvviN+zF46+HNx8Rf2TIPjb+0z8CvDX7MOj/DnQfDfwH+Dv7UfiH48aDqvg34Aa3p/wAPw994I0/4eR67Hfa5qM154y1i0u9asNd9x+J//BF/xd4z0j9vT4feFf2rNA8KfBz9t39prwp+13feBtd/Z91vxlqei/FXR9W+Fuo+Kvh/8Udbt/2h/Cfhv44fszfEO2+H2q6X4q+DUvgH4e67eWfieG3uPidd2WhvZa1+8lFCjo1KU6nMsUqjq1KlaVb69XyHE4uVedWU5YidfE8MZFiJ1K7qT9vl8KqkqlXESrYQjGmlGnGNOK+qcihGMVTjgaOZ4fCwoqKSo06NDOc1oqnS5KcqePxEJxlGdj8O/wBlX/gkp8Zf2OV+NN/+z/8AtcfCX4H6v+0B+1R8EPj98Q9A+A/7C3w9+HHwa0/4a/DbwtD4U+IP7O3w3+D+tfFbx9pnw+8M/FKyt4Zbfx5p2u3njfwXcm61A3firW9QvtYuPvX9vX9nL4xfta/s2/En9nL4VfGX4afBLTPjP4J8bfDL4meKPiD8C/FPxzvpPAvjnwtqXhrUU8C6d4c/aA+Alv4X8WWh1E3tlr+v3PjnRwIfs0/hObf9oT7Pop1ksRh1hq3NUoqOHppOUudUcJl+X5Xh8MqqarLCU8FlmEprCKawzqPF4mVJ4nMcwrYrTC1J4LEU8VhX7GvSnOrCpFJ/v6mNxeYVMVKMk4VMZPGY7EVp4ypGWKl+4puq6WEwkKH50zf8E9fDHxb0/wCFPir9rHxtr3jX9ob4Q+BPFfwq8MfGf9kj4lftifsDWsfw08Var4b1S/8ACsvhP4P/ALY3iLXb+HUrjwZ4QvfEreIfiLr9jrer+HdO1Cz0vQ7e2tdOtvS/2AP2OtG/YL/ZQ+E37L+jeP8Axd8T1+G+hQafqPjjxfr/AI91WTXdVEMMN3d6BoPj34g/Eqb4deGHW2hbS/h34W8RJ4M8PO11Joum2kl/evP9l0Vt7apfEtS5Prbg8RGnGNOnUccTi8a5ezpqNOMq2Nx+LxuKlCMZYzGVpYrFOtXjCpHCFGnTp0aUY3jQVONHnbqzpRo4eODoRhUqOdSMaGDhDCUIqXLRwsIYemo0YRgvxf1z/gkjr/8AwhX7Tnh/wD+1NqPgHxN8Tvil4W+IX7Mni+H4SWurP+yTpfh34xfFj46XHhHTtOX4i6Td/Eu21Xxt8fvjVpTX51z4fxWXw88U6J4Fh0qTTvDl1ceIfsL4N/sS+FPgZ8dPBfxT8C+JBY+Cvh7+xX8M/wBjDwl8MR4dCnTfDnwv8Y6j4l0XxU/ixdbInlm0+8t9Fl0M+Go2WW1fVW1yZrk2UX29RWGHisJyPD3puFSnXvzSk6mIpcOYzhNYnEObk8Tip5Bj8Zgq2KxHtcRiKmIqY+vUqZi1i1piP9qdWWI/eyr86qzek5QnneA4iVBTjaUMNQzfLMDicJhYOOHwVKi8Fg6VDAVq+Gq/kD4c/wCCavxh1TxD+3NpHx3/AGk/hL8XPg/+35P8UdM+MMWj/sxeOPAH7SGl/DjxR4N1X4e/Cb4WeEfjtdftZeOfh3pPg34D+Dr+LTPC1gn7Nv2fXdQl8S+KNYtk8VeNfEutXsP7KP8AwTG8Sfsm3PibV/AGm/8ABLTwz4yf4Oax8M/BXxR+EH/BJ23+BfxUl1q5OhJp/iD40+LPAv7Yotvin4V1FdGbUPiL8OvB2ifBiz8Z+IJLLU9G1/wPZaXDo837CUUqcI0ockE1F5XQyWTvKUp5dhsNi8HQo1JybnVqQw2OxVL63UlLGSVVOeIlKnSlCpzlUm5zfM3mWIzZRaXs4Y/F1cJXxFWlSSVKjTq1cBg5PDUoQwqVCMY0VByjL8aPg9/wSauvhtD4TluPiv8AB7wsPDf7avwq/a+i+GP7M37Lsn7Of7M2hf8ACr/hbrHw1m8G/DT4EP8AHT4oD4e+I/iLPrEni74lfEhfHXiH/hJtctLF28F2zwtcyet+KP8AgnD/AMJL+0L4x+PP/C5fsX/CW/tv/s5/tlf8Ir/wrz7T/Z//AAoD9mrT/wBnj/hXH9uf8JzB9q/4Sz7D/wAJf/wl/wDY9t/YPm/8I/8A8IvrOz+23/Tyirp/uqlKrD3Z0cdgsypvflxuXS4Wlg63K7xfsZcFcMv2ck6VT+zf3tOaxmYfWpavHExd2sXleNybEXbbq5bmNbOsRjMO5N8ydatxDnE3Xi44iDxlqdaEaGGVH8PNL/4IzaXaftVaX+0pqnxI+Buuar4b/a3vv2sdE+Imo/shaNqP7aOuXGqarrNy/wAFfiV+2Tr/AMYde1jxL8GPC2g69L4O+G3hfwX8LfhnP4Q8L+FfhzoV9feJtF8Matpfir7t/b3/AGa/jV+1n8B5vgn8Gf2jNO/ZtXxL4o0N/ijr198M/FHxIHxF+E9p9qfxb8G5JPA3xt+AHjrwVo3xGDWejeLPF3gT4kaB40i8Kf21onh3V9Cvda/tuw+1qKzVGksBh8rUF/Z+Fq0KtHCu7p3w+FyvAwp1b3liMNLBZNl2Er4PESq4XFYahOhiaNWnicVGvr7ar/aGIzVTazDExqxq4qNo1E62KzHHSqUVFKGGrwxmbY/E0MTh40sRha9WFTDVKUsNhXR/LzWf2F/jr4k+EnwF0G6+OX7NXgD4z/shfFzwv8R/2TfF3wK/Y18XfDT4DfDjwxoXw71j4Q6n8KPGX7O2t/tdfELV/GHgrxD8LvGXjvwdJH4G+N3wgn0S01Tw3daCthc+FZDrvX+Af2Pvjx8M/A37Q3iPw1+0T8L9Y/a7/al+IWl+Ofi38bfHn7O3jLX/AIMWunaD4W0j4deGvAfw4/Z30H9p3wf4s8IeEfCnw70Kx0zw7Fq/7Rfi/Vh4qvfEXi/xBqniIaymhWH6KUVWJisZHGwxV66zFVI4x1JScq0a0cujiI89+enHFf2VgZYuNKUI4upTq1cSqtTFYuVfKl+4eDdFKn9QhClhFBJRo0qc8fUo0VH4ZUcPUzPG1MLRmpU8LOtz4eNKVKi6f5bfs9fseftvfs2fsl/BD9m7wH+2j+z83iD9n1PCPhHwZ421D9h/xfc+DvGPwf8AC3gDUPB6eDPi18O5/wBtKfxRrXiyXWrjTPGlp4/+Gfxf+ENvaaloNjpF74N1fQbvWLHUvpf9lL9mfVf2fbX4w+KfHnxEtviz8b/2i/itdfGP42eP9F8GH4Z+C9R8TReEvCvw58M6F8PPhm/irx5d+CPBPhD4eeBPCPhzTNP1zx94+8Vand2Oo694l8aa3qGqEWv1lRXTUxFaricZjKk3PE4+M6eLrNRc6sKtbB4irC9v3cK2Jy/B4mtCkoRrYmisRVU606k5xyRUKFJcyp4d81KEZzjHm/2lRlUSklWlCOLr06Uq3tHSpShSpuNKjRhT+N/hB+y14q+CXw0/aj8I+BfjH/Zvjb9oD42ftFfHLwf8Rf8AhXunXn/Co/FHxwuZtR0Af8IjrHiHVtI8e/8ACudVNpf51S50XTvF/wBk+y3ukaTbTyJX0l8NdC8ZeF/h34D8N/EXx3/wtHx/4f8AB/hvRfG/xK/4RjSvBP8AwsHxbpmj2dl4i8a/8Iboc1xovhT/AISjVobvWv8AhHNInm0zRftv9m2MsltbROe2ornpRVGjSw9NWo0MDk+WUISbqewwWQ4KeX5ZRoyqc0qXs8HNUcTVpuNbMfY4WpmNTF1cHhJ0bn+8q1K0v4tXGZrmFWUfc9ti86xcMdmFarGHLGr7TFQdXDwmpUsB7XEwwEMNTxeKhWKKKKYBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAH5ReEv+CSX7Pif8FCP2sf2/vjP4Y+Df7Qnin9oG6/Zn1X4UeGvid+z34J8R+IP2Y/EP7O/gU+EJfEfw8+JXivUfFmo/2142v7TQfEkmo+G/D3gG+0G88OaRC11rs1lZahaeP/ALTP/BFXwR+1FrH/AAUr1Pxz8ZPKg/b91b9kXxh4X05/hTpOu2nwL8efsfeFtO0jwdqms2WveLr3R/jT4X8Xa1pVvceMvBuoaR4ChvvCF/rvg2PV1uNSh8T2H7e0UlFRpYajFctLCYWhgsNCPuxoUcNiMsxdF07WtiIYnJssr/XP98lVwdOcq7bqc+zr1ZV8RiZSU62Kp4SjiZThCca9DA4ahg8Ph6lOUXTnhlhcNSoVcO4ewxNN1liadX6ziPa/hb4x/wCCMtj48/Yx/aY/ZOF5+wV+z3qn7Q+rfA69n+Jn7D3/AATht/2W7WGx+DHxR0H4m29n8R/A6ftS/Emb4q3V3caPd6V4bvv+Ez8F2/gyPX9avItM1tryS2b4y/4KJf8ABOuP4FftZ2/7WHwl/ZY/ZZ/a+0L9uj9pD4D+Ef2j/Df7TP8AwTI8bft6ax+zDpPhn4e6/onjv49/DXxL8F/Ev/C0fC3hTxPovhDwnpt58PtU+GfirwrP8VNUt/EOrfEjwF4f1O7itv6n6K2p1qlPF4TGRl+8wuOwuKmuWK+sUKUslhi8DNpXhh8fg8gy7CVuSzpyoU8bR5cbD2753BfU8Tg1zezr0MdGnJznKphsbi8POlRzGnUcvafWsFUcKlCTqL9xGpgG1gcViaFX+Mv4s/Cb9pvwV/wUo/ak+PXhn9kv4nfF34jT/wDBQ/8AZz8UfAr9nXx/+z3+3h4x+DXxQ+H3hT4a/Bj4Y2f7RmjftVfCP41/DD/gl98JrrwL4Lv/AIh+IPh5qv7RPwY+MHxa+DniTRp9N8Ra9Nr9vptjZ/rtqf8AwRr/ALR+HfxJ8Bf8NHeT/wALC/4K62X/AAVS/tb/AIVB5n9kfY/iL4e8f/8ACiPsP/C0E+3+Z/YP9k/8LP8Atlls+1fb/wDhXjeR9jm/b6iowUngcJlNCl/HyhZcsPivtS/supwXjcJOdF81KVaWccCZLnWJqTU/bYv6xhIxpZPOOWRrF/7XWxkp2jhsbTlCeESio0/aYTirLqsKVaKjVjh45XxhnGWYWgpfuMNOlialTEZtGeZz/Ajx1/wQ+n8VeEvHugRftEeBvEcfjL/gpl8a/wDgorc/D344fszv8Y/2afF8Xxj0G80Rfgd8c/gGvx08Dr8ZNJ8C3FzD4j8K+MZPH3g5bbxNZWurDwbE8aRrb/ZB/wCCH1p+yf8AET9jfx3Y/tEaL4htP2SvjH+3f8XIfCHhr9nzS/hl4a8VD9tzQvDukN4P8N6TofxO1TRvhj4e+E76CzaHZ6VpGvafq+lT2miWml+FYNNS4uP3soqcH/wnyjPCfuZRwVLL4v8AiWwdHJcm4ep0bVedPlyfh/KMH7Rp1X9UeIdR4rEYqtXeKf12cqmJ/eTnicwxkn8F8TmmKz7G46panyJe3xPE+eVORJU6X13koxp08Ng4Yf8An58Df8EJ0+En7UHi/wDbF+Df7Vmp/C/4+fEr9rT9p74vfFHxl4Y+EAtJ/iH+y/8AtTSaXeeJv2VvEv2f4q2txea38O9f0iy8afCD45y3Ug8FeN411/8A4VPqSJFYR8f+yr/wQU8S/sr/ABf+F3xw8G/tPfBTRfib8Gv2dvj38CfC/wARfhp+wt4c+H3xN+I3iP4xaRa2+h/tAftNeONX+PXxBn/aF+M/gzXrODXtT1XxJpmj+HfGK/a9Pj8O+FpNW1vUNU/o2orKnRhRo4fD0XVpU8JlssnwjpVq1Org8tnlVbJp4TCV4VFXwtOWCxOLk3h6lOf9oYzG5xz/ANr43FY6rVWpKviK2KrqnWrYnMXm2KdWlSnTxeYvMlmv1rF0JQdDFTjjIUOSOIp1KcMJg8vy2EI5dl2BwmH+D/i3+yB8QP2hP2R/hl+y98ef2gE+JF9FrHwMn/af+I7/AAk8P+Gov2oPCvwy8XeG/GHxM8EX/wAO/DviKy8K/Drw98e5/Da+G/Gel6c/ibQ7HwTrniPwxHoep2mqeZB8/fFD/gj5+zg3iFvEf7I/gv4DfsSXPin4CftLfs4fGOy+Cf7NPgXw9pfxc+HP7QfgG20LSx4i0/4e6t8LbaTXvhb8QNB8J+PfDOrazH4kMum2vivwbawaKPGMviPSP1xop4qlSxkMwp1qdNRzSeYSxvsIRwjqQzXLo5TjsNTlhVRlhsFWy9Tw0MBhZUcFh44jGTw2HpVcbjJ13hqtTCTwc6NSfNgI4ZYX2spYhU6mDxMsXh8TKOIdWNbHQxLhVeYVlUx1R4fBKriJxwODjQ/MP4zf8E4f+FuaN8CdJ/4XL/wj/wDwpT9iD9p39jX7R/wrz+1v+Em/4aO+Gnwi+Hf/AAsfyv8AhOdN/sb/AIQ3/hVf9sf8Ih5mq/8ACQ/29/Z//CUaH/Zf27UZPi//AME45vivY/s92Nv+0B4v+HU/wH/Yx/aL/ZFg8TfD/QZNC8b383x+8BfBrwRH8VfCnieLxX5vgLXvAz/CNdb0zSo7PxFJf3WuxxJr2ktowutS/TiirxUY42eYTxKVWWauu8ff3ViPrL4ode8YcsaaqPjPiW6pKml/aVopLB4D6rOCnLLlk6wb9isghVhlOiqfVI1v7J9qv3vP7fm/sPK9cT7Zx+q+617bEe1/JP8AYK/4JbaN+xT8Yde+NFlqH7L2j6v4h+B2ifA3U/Bf7Jf7GOhfshfDvVLHwz4ri8UaP8QPEmnQ/F74z+LvF/xJvfN1DS/FGv8Aifxtqlpqlmuhtoel+FpbDWz4n958R/sEfD/4h+Nv28NV+Kmsp44+Hv7dnw++EHw78U/D7/hHxpNz4K074V+BvFXg0arpXiwa1qEt/r19c+JIPE/h3V7TRPD2oeCdd0TTr7Trm/v4ba/tPvOinjP9vw/1XFt1aCpY2jypulL2eYYvG47GL2lH2dTmrYrMcZW5+fng63LTlCFOlGGOFpQwdeOJwy9lXjWwteM05StVwWCwuXYWajNyivZYPBYaio8vLL2XtJqVWdScvxJ+AP8AwSg+M/7MPwx/Zbk+FP7ZPhzWv2p/2dLn9rDSvEXx6+MP7NWoeN/APxx8Aftg/F+++OHxK8OePPgt4R/aH+GXiPTPEOn/ABEsfAfiTw74u8NfHLT4INU8LasdR8M6hpXip9I0bsviJ/wShu/iH8B7HwJdftJaxpvx41/4/wDxM+P/AMYP2g7f4aWUsHjjUf2gfh34l+C37QPgLwn8Lz41hsfh74A8R/BXxRL8PfhnpV34u8b3vw6bwr4B8X+JdR+Kfi7w/qureJP2EoraWIqzryxEpJ1ZVHUbUIKChPNsPntfCRpRiqUMtxmcYWhmGY5XCEctzLEwc8fhcSqlRTpxjaSV4c1XFYhypt05rE4vCY/AVMXCpTcZ08ZSwWZ43C4LGU5RxOW0KypZfVwsKNBUvyu1D/gmNbaj8W/2zPiRF8f/ABr4X0v9pf4PeO/hX8IdH8A6H/wiPin9lO/+NWheFLf4+eOfh/47g8TXr6xrvxL8X/Dn4cePIPs/hzwjP4c1zw7qckmoa9d+I7rUbTwn4Ef8EY9G+Del/tDJZeLf2Xvh/q/7QH7G/ij9j7U7D9kv9h3Qv2Xfh3ZWOrrqQ0f4t+JPCsPxu+KHi74i/Em2/trUIfFF74n+JbWniKzttDg0OLwVLa63deI/3HorheFoPCrBOH+yrJ6nD8aPPO0Mnq4TPMBPBQfNzwh9V4kzulGpCUa9P6/OpTqxq0qE6W0as41YV4csKlPM6WcwcKdOCWZ0a+R4qGLcIxUJTeJ4byavVhKLpV6uElOvCpLF414j8/f2Mf2DtN/Yavbvwv8ABjx9ZaV+z3rfw78E2msfs+WXgG30bwjoHx38M6Xp2g+KfjT8I7jT/E/2T4X6L8XdLsV1X4ofCS30DxBoGrfEGKL4j6Frnh3xJrfxEl8f/oFRRXfiMTWxVT2teftJ6pS5Yx5YOcpQpRUIxUKFCMlQwlCKVHB4Olh8DhIUcHhsPQpctDD0cND2dCHJD3Pd5pyTlClTpOo+aUr1q3s1XxdZ/vcbjKmIx+LnWx2KxOIrFFFFYGwUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFfnB4N/4Kjfs4+NtY/bn8OafovxW03xF+wJY+P9b+KGi694W0PTbn4j+FfhrH4qt/FHi74H3J8WzaZ4z0Gy8SeCvEfgu4Ot3/hHVdJ8S22mr4i0vRdF8SeGNa1mv8Sf+ClfhjwXr3hPw54G/Zc/aq/aB1TxD+y3oX7YevW3wa0/9ngXPw++CviC8urGxvfEmm/Ff9or4V6x4k8VefYX6f8ACHfCfTfiTr109oYNNtb66urCC7xhicPOnQqxrU/Y4nCYLH0a8pxhQlgcwy7N82wuMlXm40qWFnluQZ3jamIqzhSw1DK8bPEzo/V520nRqwq1qEqc1XoYnE4KrQUXKvHGYTGZTl9bCqjFOrLE/Xc+yXDUqMISqYmpmmBWHjVWIpuX6T0V8XfDf9vf9nr4qaz4hsfCmra9/wAI7pP7LPws/bN0D4hazpVroXgr4g/s9/Fm28Y3WkeNPBtxqep2+vg+G18GXUfjfTvFnh7wrd+G5da8OeclxHqZkt+G+Hn/AAUo+CHxY/Zo/Zl/ac+Hfg34u+JND/aw+JGl/CP4XfDFdE8E6L8Xrb4hXF742s/EvhrxfoHiP4gaN4Z0C++HUXw38ean4/RfGN9/Yuk+FNYvbT+00gRZOicKlOpVpTpVVVoYrB4GtS9lUdWnjMfmWPyfB4aVNRc1XrZrleZZcqfLzRxmBxWHmo1KNSKxjOE6casZw9lPDV8ZCpKUYwlhcLleFzzEYiMpNRdGlk+OweZymny/UsVQxCbpVIyf6FUV8A/Cz9u/V/H37Sehfst+Nv2Lv2sfgH8QNf8Ahf4n+MEWr/E/WP2OPFnhHSPBHhnWdL8OC+8UXn7On7XXx41/wpL4m8Q6qui+Cl8Q+HNOg8WX+l+JV0e5uIfCviSbS+R8Sf8ABRPxd4J+K3wq+EHjj/gnj+274V8S/G/xP408I/Cu6uPEn/BP7xBp/i3VPAvgjxJ8QdZuUs/BX7d/ijxRoWgDw74ZnZvE/inw5ofh3SdR1bw7pnibU9BvNbso3i+mHkvehio1Xh6kE6lOq6ONrZbVhGpDmh7aGPw9fCSoOSre3o1Kfs+aErXZ/v7+68M4e3jP93KnGphIY6FRwnyydF4OpTxLrxToxpVISlNKcb/pZRX5u+H/APgotdy/Gg/Ar4lfsO/tp/Bfxp/woz4mftDRjxHZ/sp/FwXHw8+Ft1oumat9n8N/so/tW/tFfEKXxJ4l17X9N8NfD3w4vgr+0PHniE32l+G1vp9I1b7F2Pwz/b+8BeKNc+OnhL40fCP40fsf+Mv2ePhDoH7QfxD8MftHn4LSvH8CvEX/AAnUVv8AFXSPFHwA+M/x5+H954c06/8Ahr400zX9PuvF9h4s0G90YnVPDdtaX+mXd4OUY0lXc4KjLD4rEwqucPZ1KOBrY+hjnSnflqzwNTK8y+u0ablWwlPA4qtiKdOjQqVIuMKkpqnGlVlUeIo4XkjSqSmq+Jjlzw0JRUXKKxLzfK6WGqSSp4ivmOCw1Gc8RiaVOf3jRX5SeHf+Ctnws8dfAn4BfG34b/s3ftW+Pb/9pL9on4kfsxfDb4J2eg/AjwV8ZF+JPwrt/ixfeLW8V2fxa/aB+Hfw58KaNbaf8GvGN3EdY+JMGvqf7M0++8P2OsXFzp1l7B8Xf2/tB+Avgz4OeKPi9+zR+1X4N1n4teO/h/4G1HwV/wAIX8NfFE/wgb4l/Fzw58E/C+vfFf4qeCfi54m/ZytYLrxv4z8GFPBfgH42/ED4u6h4c8RP4o0T4batofhL4g3nhDZUKzrU8P7Kca9bHYTLaNGcXTq1sdjaOHxGHw9KnPlnVm6GLw1WryKUcNTrQliZUle0Npcz5oyUMPisXKUJKpCOHwWLxmAr1pTpuUVD67l+MwlG7visRh6lHCqtO0X990V8W/tfft3/AAV/YrvPgZpHxQ0/x54l8RftBfFjwl8KfBHhn4b6HpOvazYHxT4x8H+Arn4ieK01vxD4ZsND+GPhHxZ8QvAGh+K/EX2+7v7bVfG3hbSdH0TWtW1mzsJPtKsoXqUnXgnKisVWwTqJPk+tYajha9ein9qVKljcNKbjeKdXkv7SFSMaknCUYyVnOjGvFd6U6tejGV1or1MPWjytqSUVJxUJwlIooooEFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAfzU/tFf8E5P2r9Z/Zt/a6+IPwQ+Hmhxfthp+1H+3xr/wX8Kax4r8EafZfH/9ln9sCI+DvG/ws1rxiviWPRfCNt4w0GbRfin4Lh8Zanph8OfFf4XeBJPFGnaTYz6nIv0VB/wT+/aG+IP7QPwr1XV/iz8df2ZvhhpP/BLn4PfszfEjxF8Cdf8A2aptb8X/ABA0jxlrVx42+FGr3vxJ+Gnxp8W+H7PT9A1A3tp8QPhJH4F1GG7ufN8O/Ekaja262v7mUVz4TCUMJTwlFU44ijg8Fk2Xwo4uMa9KrhMk4P4g4Lw9CvSlFU6mHxWXcS5pjsfg+VYHFZtWniXhoUMVmGExt4mpUxM8TVc50K2Kxmb46dbCylQq08RnHFWRcX1qlKcHeFfC5hw7l+EwOO1zHD5ZGOFeMqTweVV8v/ET9vH9gP4gahpf7LHgz9jD4fpZfDi1+EviD/gnH8afB2leMPDmgaZ8Pv2FfjE3wyh8S+OooPiFqbt41vvg1ovwlTSfD3h/T5tW8ca63j7UvKW+ik1a4jn+F/7Gnxt+H/8AwUC+IHiWb4VaIf2Mfgx4o+NH7W/7L66Nr3gaHVPEX7Tv7S3wu8BfDzx34QsNBl1m11Xww3hS9t/2k/EJ1vxNpukeHdRuf2itHTTteuh4e1dNN/bSiunnr+1qYhYrEPE1aOeYadec1WnLD5/VjmGKpSjXjVozdDiFT4pw1edKWJefVatXGV8XgJ/2es+Sj7Gnh/YUfq9KWX1KdBQ5aUKuX0lgY1IRi1ySxOQxjwziFBxhHIqdHD4WGGxNChjKf5E/8E8Lr9pDTfFfjrxV+09+wz+0l8L/ANoT9pHxBe+Ovjl8cfF3jv8AYn8VfBvwba+GbC9s/hT8B/AR+FH7YPxO+ME/wz+GHhho/CXgu4j+EtiviXxjq/jL4o+LdL8Kat8QPEf2b334b/B/4p+NP28Pjb+058ZPB58KeD/hV4A0b9mr9j7TrjX/AA3rVzrngrxQnh34l/tCfG25sPDupau/h6f4k+PLLwR8NtE0fxHdWHiSy8N/BD+15/D+jQeMnbUvvmirU1Gthq1OnCnLB4KrgcIoyqtUIVcK8t9tGU6k6s68MnqYrKE6tSpSq4PG4mriKVfMHRx1GXFuGLhOcpxxuKp4qvzcicpUsTSx0aUeSMVCisfh8Pi4wik6UqFPC0ZU8vTwcvzS+BPw/wDj74N1r9uT9tD4k/BLUdc/aK+Kuu634X+CPwB0/wAffDiPXG/Z2/ZztvE+ifs4/DZPG7eIZvht4Z8QfGfxLqnjf4y6/f6r4su7Hwrf/GS10TxJfWx8HnStO+FfBv7NX7aX7VGleONZ+LXwq+Iv7In7TnxZ8efBv4l/Gz4qftAeBf2bPj3+zP4i+E/wG8Tan4j+GP7Cfw++Hv7Lv/BSKL4yS/Czw94i1/8A4SfxZ4w8VX/hKL43X8XxM1Hx5pmi6N8R9J+FPhX+heisqS9nLDyblU+qYbLMPhVOc4+wq5ZKNVY9ToypVKuPx2IpUMTmdavOtHGzp16VSmsJmmdYbMtKsnVVdK1L6zi8Zia7hGMnVp4qDoUcDJ1lVawWWYSUsLlkI2rYWMcJinXq5hlWT43Lv56Pgh+yl+0F8Nf2Zdd+Gf7dP7AXwb/4KTaD4i/bZ/ay+LunfCnwX8M/2YrPWvh9a/EP4v8AxT8a+FPjLY+Ef2vv2qPE3wf8S6T8RYfFWoahpmn2XxX8E/FP4MeF/F2j+Bda0X4o6oni/wAT6dyXjT9mT9r74Wf8E9/hZ+zD4G/ZB+KnxT1i7/bK8J/tK+Gfht8LPix+zK3hD9k79n7wH+3N4N/aO8C/syal4m+Ov7RPwgOreIfBHwZ0weBPCmlfCnTvGnwt0TxNok/hDTfGVl4EsPDnizV/6RKKujOdCvhsRTlaphamRVKdoU40n/q9LKKmAVShCEaE5vEZHl9erinT+uxSxODw2Jw2XY3F4KtVWftnXc4r9/jM3x0m5VJzjXzmtnFXFxp16s6mIjQUc8x1KGG9q6FS2GxOKp4nH4Wji4/z6ft3fsRft9ftI3mqfH34NeNPhzoeo/Ezxp+wLc6Z+zL8dfgJZeJ/it+zp4N+BH7QPw8+LXjKwX4weA/2+9D+B2qW+m+LoPEXxW+Leh+CvD2s618VNL8MaF8MvCvxHubzQfAfibTf370mPVYdK0yHXbzT9R1uLT7KPWdQ0nTLnRdKv9VS2jXUL3TNGvNW1+70nT7q7E09lpl1rutXNhbPHaz6tqMsTXk2hRTpyVHCzwVKMYYaWZYrM4U71Kjo1sZh8HQrUqVSrOpUVF/U415Oc54itXrVZ4mvXjDCww8VHKrVhiKsnOvDCYfByq6QdanhYKlRnXjTUKc60KEKWHhPkSp0aMIU4w5qrqFFFFQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAf/Z
</value>
            </observationMedia>
          </entry>
        </section>
      </component>
    </structuredBody>
  </component>
</ClinicalDocument>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:ClinicalDocument
1 … 1 M (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F DOCCLIN
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:typeId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@extension
1 … 1 F POCD_HD000040
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.1.3
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.24
@extension
st 0 … 1  
hl7:id
II 1 … 1 R (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 R
@extension
st 1 … 1 R
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsote)
@code
CONF 1 … 1 F 64295-9
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
@codeSystemName
1 … 1 F LOINC
@displayName
1 … 1 F Nursing care plan
hl7:translation
1 … 1 M (plCdotsote)
@code
CONF 1 … 1 F 05.50
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32
@codeSystemName
1 … 1 F KLAS_DOK_P1
@displayName
1 … 1 F Zalecenia pielęgniarskie
hl7:title
ST 1 … 1 M (plCdotsote)
hl7:effectiveTime
TS 1 … 1 M (plCdotsote)
  Schematron assert rola red error  
  test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date  
  Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.  
hl7:confidentialityCode
CE 1 … 1 M (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16926 x_BasicConfidentialityKind (DYNAMICZNE)
hl7:languageCode
CS 1 … 1 M (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.25 Język dokumentu (DYNAMICZNE)
hl7:setId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
hl7:versionNumber
INT 1 … 1 M (plCdotsote)
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3 [2] Dane pacjenta (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:recordTarget
1 … 1 M (plCdotsote)
@typeCode
0 … 1 F RCT
@contextControlCode
0 … 1 F OP
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3
hl7:patientRole
1 … 1 M (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F PAT
hl7:id
II 1 … * M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 R
@extension
st 1 … 1 R
  Schematron report rola red error  
  test @root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616' and not(matches(string(@extension),'^[0-9]{11}$'))  
  Komunikat Jeżeli identyfikatorem jest numer PESEL, to musi zawierać 11 cyfr.  
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:addr
0 … * (plCdotsote)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:postalCode
0 … 1 (plCdotsote)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:houseNumber
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.  
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
  Schematron report rola red error  
  test @nullFlavor and count(./*) > 1  
  Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.  
hl7:telecom
TEL 0 … * (plCdotsote)
hl7:patient
1 … 1 M (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F PSN
@determinerCode
0 … 1 F INSTANCE
hl7:id
II 0 … * NP (plCdotsote)
Dołączony 1 … 1 R z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.2 [7] Nazwisko i imię osoby (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:name
1 … 1 R (plCdotsote)
hl7:prefix
ENXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:given
ENXP 1 … * R (plCdotsote)
hl7:family
ENXP 1 … * R (plCdotsote)
hl7:administrativeGenderCode
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.1 AdministrativeGender (DYNAMICZNE)
hl7:birthTime
TS.DATE 0 … 1 (plCdotsote)
  Schematron assert rola red error  
  test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date  
  Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty urodzenia powinno być w formacie YYYYMMDD.  
hl7:maritalStatusCode
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.12212 MaritalStatus (DYNAMICZNE)
hl7:religiousAffiliationCode
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19185 ReligiousAffiliation (DYNAMICZNE)
hl7:raceCode
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.14914 Race (DYNAMICZNE)
hl7:ethnicGroupCode
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.15836 Ethnicity (DYNAMICZNE)
hl7:guardian
0 … * (plCdotsote)
@classCode
1 … 1 F GUARD
hl7:id
II 0 … * (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 R
@extension
st 1 … 1 R
  Schematron report rola red error  
  test @root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616' and not(matches(string(@extension),'^[0-9]{11}$'))  
  Komunikat Jeżeli identyfikatorem jest numer PESEL to musi zawierać 11 cyfr.  
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsote)
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.111
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:addr
0 … * (plCdotsote)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:postalCode
0 … 1 (plCdotsote)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:houseNumber
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.  
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
  Schematron report rola red error  
  test @nullFlavor and count(./*) > 1  
  Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.  
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
hl7:guardianPerson
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']]
hl7:guardianOrganization
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']]
hl7:birthplace
0 … 1 (plCdotsote)
@classCode
0 … 1  
  CONF
Wartość @classCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.20115 RoleClassBirthplace (DYNAMICZNE)
hl7:birthplace
1 … 1 (plCdotsote)
@classCode
0 … 1  
  CONF
Wartość @classCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.10892 EntityClassPlace (DYNAMICZNE)
@determinerCode
0 … 1 F INSTANCE
hl7:name
EN 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:addr
AD 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:languageCommunication
0 … * (plCdotsote)
hl7:languageCode
CS 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.11526 HumanLanguage (DYNAMICZNE)
hl7:modeCode
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.12249 LanguageAbilityMode (DYNAMICZNE)
hl7:proficiencyLevelCode
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.12199 LanguageAbilityProficiency (DYNAMICZNE)
hl7:preferenceInd
BL 0 … 1 (plCdotsote)
extPL:multipleBirthInd
BL 0 … 1 (plCdotsote)
extPL:multipleBirthOrderNumber
INT.POS 0 … 1 (plCdotsote)
  Schematron report rola red error  
  test extPL:multipleBirthInd/@value and not(extPL:multipleBirthOrderNumber/@value)  
  Komunikat Dla ciąży mnogiej wymagane jest podanie numeru kolejności urodzenia.  
hl7:providerOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']]
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4 [2] Autor dokumentu (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:author
1 … 1 M (plCdotsote)
@typeCode
0 … 1 F AUT
@contextControlCode
0 … 1 F OP
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4
hl7:functionCode
CE 1 … 1 R (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.37 Zawód medyczny (DYNAMICZNE)
hl7:time
TS 1 … 1 M (plCdotsote)
  Schematron assert rola red error  
  test (@value=/hl7:ClinicalDocument/hl7:legalAuthenticator/hl7:time/@value) or (@value=/hl7:ClinicalDocument/hl7:authenticator/hl7:time/@value)  
  Komunikat Data utworzenia dokumentu powinna być taka sama jak data wystawienia lub autoryzacji dokumentu.  
hl7:assignedAuthor
1 … 1 R (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F ASSIGNED
hl7:id
II 1 … * M (plCdotsote)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F NA
Wybór 0 … 1 Elementy do wyboru z:
 • hl7:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.3']
 • hl7:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.3.1']
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.3']
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.21 Specjalność lekarza (DYNAMICZNE)
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.3.1']
@code
cs 1 … 1 R
@displayName
st 1 … 1 R
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.3.1 (Mnogie specjalności lekarskie)
hl7:addr
AD 0 … * (plCdotsote)
hl7:telecom
TEL 0 … * (plCdotsote)
hl7:assignedPerson
1 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']]
Wybór 0 … 1 Elementy do wyboru z:
hl7:representedOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.15 [2] Praktyka medyczna (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.15']]
hl7:representedOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17 [2] Jednostka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17']]
hl7:representedOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.18 [2] Komórka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.18']]
hl7:representedOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.31 [2] Apteka (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.31']]
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.44 [2] Dane umowy związanej z refundacją (DYNAMICZNE)
extPL:boundedBy
0 … 1 (plCdotsote)
@typeCode
cs 1 … 1 F PART
extPL:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.44
extPL:reimbursementRelatedContract
1 … 1 M (plCdotsote)
@classCode
cs 1 … 1 F CNTRCT
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
 • extPL:id[@nullFlavor='NA']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.1']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.2']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.3']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.4']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.5']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.6']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.7']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.8']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.9']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.10']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.11']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.12']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.13']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.14']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.15']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.16']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.1']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.2']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.3']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.4']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.5']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.6']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.7']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.8']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.9']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.10']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.11']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.12']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.13']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.14']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.15']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.16']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.1']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.2']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.3']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.4']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.5']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.6']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.7']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.8']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.9']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.10']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.11']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.12']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.13']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.14']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.15']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.16']
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@nullFlavor='NA']
@nullFlavor
cs 1 … 1 F NA
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.1']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.1
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.2']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.2
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.3']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.3
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.4']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.4
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.5']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.5
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.6']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.6
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.7']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.7
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.8']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.8
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.9']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.9
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.10']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.10
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.11']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.11
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.12']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.12
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.13']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.13
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.14']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.14
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.15']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.15
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.16']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.16
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.1']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.1
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.2']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.2
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.3']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.3
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.4']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.4
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.5']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.5
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.6']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.6
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.7']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.7
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.8']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.8
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.9']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.9
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.10']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.10
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.11']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.11
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.12']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.12
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.13']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.13
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.14']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.14
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.15']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.15
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.16']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.16
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.1']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.1
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.2']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.2
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.3']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.3
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.4']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.4
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.5']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.5
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.6']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.6
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.7']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.7
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.8']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.8
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.9']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.9
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.10']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.10
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.11']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.11
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.12']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.12
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.13']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.13
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.14']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.14
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.15']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.15
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.16']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.16
@extension
st 1 … 1 R
extPL:code
0 … 1 (plCdotsote)
extPL:bounding
1 … 1 M (plCdotsote)
@typeCode
cs 1 … 1 F PART
extPL:reimburser
1 … 1 M (plCdotsote)
@classCode
cs 1 … 1 F UNDWRT
extPL:id
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.3.1
@extension
st 1 … 1 R
  Schematron report rola red error  
  test (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2' and not(hl7:functionCode/@code=('LEK','LEKD','FEL'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.3' and not(hl7:functionCode/@code=('PIEL','POL'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.1' and not(hl7:functionCode/@code=('FARM'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.4' and not(hl7:functionCode/@code=('DLAB')))  
  Komunikat Wskazana pula numerów Prawa Wykonywania Zawodu jest nieprawidłowa w stosunku do wskazanego zawodu autora dokumentu  
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5 [2] Organizacja odpowiedzialna za dokument (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:custodian
1 … 1 M (plCdotsote)
@typeCode
0 … 1 F CST
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5
hl7:assignedCustodian
1 … 1 M (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F ASSIGNED
hl7:representedCustodianOrganization
1 … 1 M (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F ORG
@determinerCode
0 … 1 F INSTANCE
hl7:id
II 1 … * M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 R
@displayable
bl 1 … 1 R
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.61 [2] Odbiorca informacji (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:informationRecipient
0 … * (plCdotsote)
@typeCode
cs 1 … 1 R
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19366 x_InformationRecipient (DYNAMICZNE)
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.61
hl7:intendedRecipient
1 … 1 (plCdotsote)
@classCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@classCode musi mieć wartość "ASSIGNED"
hl7:id
II 0 … * R (plCdotsote)
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:addr
0 … * (plCdotsote)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:postalCode
0 … 1 (plCdotsote)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:houseNumber
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.  
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
  Schematron report rola red error  
  test @nullFlavor and count(./*) > 1  
  Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.  
hl7:telecom
TEL 0 … * (plCdotsote)
hl7:informationRecipient
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']]
hl7:receivedOrganization
1 … 1 R Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.89 [2] Organizacja do której kierowany jest dokument (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.89']]
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6 [2] Wystawca dokumentu (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:legalAuthenticator
1 … 1 M (plCdotsote)
@typeCode
0 … 1 F LA
@contextControlCode
0 … 1 F OP
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6
hl7:time
TS 1 … 1 R (plCdotsote)
hl7:signatureCode
CS 1 … 1 R (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.10282 ParticipationSignature (DYNAMICZNE)
hl7:assignedEntity
1 … 1 M (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F ASSIGNED
hl7:id
II 1 … * M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 R
@extension
st 1 … 1 R
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsote)
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:addr
0 … * (plCdotsote)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:postalCode
0 … 1 (plCdotsote)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:houseNumber
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.  
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
  Schematron report rola red error  
  test @nullFlavor and count(./*) > 1  
  Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.  
hl7:telecom
TEL 0 … * (plCdotsote)
hl7:assignedPerson
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']]
hl7:representedOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']]
  Schematron report rola red error  
  test not(hl7:assignedPerson/hl7:name) and not(hl7:id[@root=/hl7:ClinicalDocument/hl7:author/hl7:assignedAuthor/hl7:id/@root and @extension=/hl7:ClinicalDocument/hl7:author/hl7:assignedAuthor/hl7:id/@extension])  
  Komunikat Jeśli wystawca dokumentu jest również jego autorem to identyfikator wystawcy musi być taki sam jak identyfikator autora. W przeciwnym wypadku należy podać dane personalne wystawcy dokumentu.  
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19 [2] Dane ubezpieczyciela publicznego (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:participant
0 … 1 (plCdotsote)
@typeCode
cs 1 … 1 F IND
@contextControlCode
0 … 1 F OP
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19
hl7:associatedEntity
1 … 1 R (plCdotsote)
@classCode
cs 1 … 1 F UNDWRT
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.3.1']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.49']
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.3.1
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.49
@extension
st 1 … 1 R
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53 [2] Dane zlecenia (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:inFulfillmentOf
0 … * (plCdotsote)
@typeCode
0 … 1 F FLFS
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53
hl7:order
1 … 1 (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F ACT
@moodCode
1 … 1 F RQO
hl7:id
II 1 … * M (plCdotsote)
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsote)
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.4 (ActCode)
hl7:priorityCode
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16866 ActPriority (DYNAMICZNE)
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.51 [2] Dane wykonanej usługi (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:documentationOf
0 … 1 (plCdotsote)
@typeCode
1 … 1 F DOC
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.51
hl7:serviceEvent
1 … 1 M (plCdotsote)
@classCode
1 … 1 F ACT
@moodCode
1 … 1 F EVN
hl7:id
II 0 … * (plCdotsote)
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsote)
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6 (ICD-9-PL (udostępniany przez SRK))
hl7:effectiveTime
IVL_TS 1 … 1 M (plCdotsote)
  Schematron assert rola red error  
  test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date  
  Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.  
hl7:performer
0 … * (plCdotsote)
@typeCode
cs 1 … 1 R
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19601 x_ServiceEventPerformer (DYNAMICZNE)
hl7:functionCode
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.10267 ParticipationFunction (DYNAMICZNE)
hl7:time
IVL_TS 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:assignedEntity
1 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49 [2] Osoba przypisana (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49']]
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.7 [2] Dokument powiązany (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:relatedDocument
0 … * (plCdotsote)
@typeCode
cs 1 … 1 R
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.11610 x_ActRelationshipDocument (DYNAMICZNE)
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.7
hl7:parentDocument
1 … 1 R (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F DOCCLIN
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:id
II 1 … 1 M (plCdotsote)
hl7:setId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
hl7:versionNumber
INT 1 … 1 M (plCdotsote)
  Schematron report rola red error  
  test hl7:id[@root=/hl7:ClinicalDocument/hl7:id/@root and @extension=/hl7:ClinicalDocument/hl7:id/@extension]  
  Komunikat Idetyfikator dokumentu jest taki sam jak identyfikator dokumentu powiązanego wskazujcego na jego poprzednią wersję.  
  Schematron assert rola red error  
  test hl7:setId[@root=/hl7:ClinicalDocument/hl7:setId/@root and @extension=/hl7:ClinicalDocument/hl7:setId/@extension]  
  Komunikat Identyfikator grupy wersji dokumentów (setId) powienien być identyczny dla dokumentu i dokumentu powiązanego wskazującego na jego poprzednią wersję.  
  Schematron assert rola red error  
  test (xs:integer(hl7:versionNumber/@value)+1)=xs:integer(/hl7:ClinicalDocument/hl7:versionNumber/@value)  
  Komunikat Dokument powiązany powienien wskazywać poprzednią wersję dokumentu.  
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.52 [2] Dane wizyty (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:componentOf
1 … 1 M (plCdotsote)
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.52
hl7:encompassingEncounter
1 … 1 (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F ENC
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:id
II 0 … * (plCdotsote)
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsote)
@code
cs 1 … 1 R
@displayName
st 1 … 1 R
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4 (Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego))
hl7:effectiveTime
IVL_TS 1 … 1 R (plCdotsote)
@value
ts 0 … 1  
hl7:low
TS 0 … 1 (plCdotsote)
@value
ts 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date  
  Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.  
hl7:high
TS 0 … 1 (plCdotsote)
@value
ts 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date  
  Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and not(hl7:low) and not(hl7:high) and not(concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date)  
  Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.  
hl7:dischargeDispositionCode
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.36 Tryb wypisu ze szpitala (DYNAMICZNE)
hl7:responsibleParty
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49 [2] Osoba przypisana (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49']]
@typeCode
0 … 1 F RESP
hl7:encounterParticipant
0 … * (plCdotsote)
@typeCode
cs 1 … 1 R
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19600 x_EncounterParticipant (DYNAMICZNE)
hl7:time
IVL_TS 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:assignedEntity
1 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49 [2] Osoba przypisana (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49']]
hl7:location
0 … 1 (plCdotsote)
@typeCode
0 … 1 F LOC
hl7:healthCareFacility
1 … 1 (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F SDLOC
hl7:id
II 0 … * (plCdotsote)
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.17660 ServiceDeliveryLocationRoleType (DYNAMICZNE)
hl7:location
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.75 [4] Miejsce (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.75']]
hl7:serviceProviderOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']]
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.73 [2] Treść zaleceń pielęgniarskich przy wypisie ze szpitala (DYNAMICZNE)
hl7:component
1 … 1 M (plCdotsote)
@typeCode
0 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 R
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.73
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
 • hl7:structuredBody[hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']
 • hl7:structuredBody[not(hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')]
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:component[not(hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')])  
  Komunikat Jeżeli w dokumencie znajduje się sekcja postaci binarnej dokumentu, to nie może występować sekcja innego typu.  
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank gdzie [not(hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')]
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.50 [3] Sekcja zaleceń pielęgniarskich (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.50']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2 [3] Sekcja informacji dodatkowych (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron report rola red error  
  test count(//(hl7:observation|hl7:substanceAdministration|hl7:supply|hl7:procedure|hl7:encounter|hl7:act|hl7:externalDocument)[not(ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']) and not(ancestor::hl7:entryRelationship) and not(hl7:text/hl7:reference)])>0  
  Komunikat Element text dla danego wyrażenia klinicznego jest wymagany, ze wskazaniem referencji do odpowiedniego elementu section.text.  
  Zmienna let Nazwa versionLabel  
  Wartość '1.3.1'  
  Schematron assert rola red error  
  test count(hl7:templateId[@root and @extension=$versionLabel])=1  
  Komunikat Nie występuje prawidłowe oznaczenie zgodności dokumentu z daną wersją wydania Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA.  
  Schematron assert rola red error  
  test /processing-instruction('xml-stylesheet') = concat('href="CDA_PL_IG_',$versionLabel,'.xsl" type="text/xsl"')  
  Komunikat Nieprawidłowe wskazanie transformaty generującej warstwę prezentacyjną dokumentu.