Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [1] Recepta farmaceutyczna

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑09‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3.1
Nazwa plCdaPharmaceuticalDrugPrescription Nazwa wyświetlana [1] Recepta farmaceutyczna
Opis Szablon CDA dokumentu recepty wystawionej przez farmaceutę w aptece
Kontekst Nazwa ścieżki /
Typ CDA Document Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Szablony 1 transakcji i 0, Używa 8 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
plcda-transaction-5 Transakcja final Recepta farmaceutuczna 2014‑08‑14
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.23 Zawierać active [2] Dane pacjenta dla dokumentu recepty (1.3.1) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.81 Zawierać active [2] Autor dokumentu recepty farmaceutycznej (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.20 Zawierać active [2] Organizacja odpowiedzialna za dokument dla P1 (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.61 Zawierać active [2] Odbiorca informacji (bazowy) (1.3.1) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6 Zawierać active [2] Wystawca dokumentu (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53 Zawierać active [2] Dane zlecenia (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.83 Zawierać active [2] Dokument powiązany dla dokumentu recepty (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25 Zawierać active [2] Treść dokumentu recepty (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.1 (2016‑01‑07 22:13:03)
Przykład
Przykład
<ClinicalDocument xsi:type="extPL:ClinicalDocument">
  <!-- Dokument recepty farmaceutycznej-->
  <typeId extension="POCD_HD000040" root="2.16.840.1.113883.1.3"/>  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.1"/>  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.1"/>  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7" extension="1.3.1"/>  <id extension="re432ww" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99999.2.1" displayable="true"/>  <code code="57833-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Prescription for medication Document">
    <translation code="04.01" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32" codeSystemName="KLAS_DOK_P1" displayName="Recepta">
      <qualifier>
        <name code="KDLEK" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" codeSystemName="PolskieKlasyfikatoryHL7v3" displayName="Kategoria dostępności leku"/>        <value code="Rp" codeSystemName="PolskieKlasyfikatoryHL7v3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.25"/>      </qualifier>
      <qualifier>
        <name code="RLEK" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" codeSystemName="PolskieKlasyfikatoryHL7v3" displayName="Rodzaj leku"/>        <value code="G" codeSystemName="PolskieKlasyfikatoryHL7v3" displayName="Lek gotowy" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1"/>      </qualifier>
      <qualifier>
        <name code="TWREC" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" codeSystemName="PolskieKlasyfikatoryHL7v3" displayName="Tryb wystawienia recepty"/>        <value code="F" codeSystemName="PolskieKlasyfikatoryHL7v3" displayName="Farmaceutyczna" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1"/>      </qualifier>
      <qualifier>
        <name code="TRREC" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" codeSystemName="PolskieKlasyfikatoryHL7v3" displayName="Tryb realizacji recepty"/>        <value code="Z" codeSystemName="PolskieKlasyfikatoryHL7v3" displayName="Zwykły" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1"/>      </qualifier>
    </translation>
  </code>
  <title>Recepta</title>  <effectiveTime value="20150301"/>  <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>  <languageCode code="pl-PL"/>  <setId extension="ww3432" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99999.2.2"/>  <versionNumber value="1"/>  <recordTarget>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.23"/>    <patientRole>
      <id extension="12345" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99999.17.1" displayable="false"/>      <id extension="62091599999" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616" displayable="true"/>      <addr>
        <city>Warszawa</city>        <postalCode>01-134</postalCode>        <streetName>Odkryta</streetName>        <houseNumber>41</houseNumber>        <unitID>12</unitID>      </addr>
      <patient>
        <name>
          <given>Jan</given>          <given>Franciszek</given>          <family>Kowalski</family>        </name>
        <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>        <birthTime value="19620915"/>      </patient>
    </patientRole>
  </recordTarget>
  <author>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.81"/>    <functionCode code="FARM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.18" codeSystemName="ZAWODY_MED" displayName="Farmaceuta"/>    <time value="20150301122300"/>    <assignedAuthor>
      <id extension="545632" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.1" displayable="true"/>      <assignedPerson>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1"/>        <name>
          <prefix>mgr farm.</prefix>          <given>Artur</given>          <family>Zwoliński</family>        </name>
      </assignedPerson>
      <representedOrganization>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.31"/>        <id extension="123456789" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.1" displayable="true"/>        <id extension="1007" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.6" displayable="true"/>        <name>Apteka 24h</name>        <telecom use="PUB" value="tel:22-2345123"/>        <telecom use="PUB" value="fax:22-2345100"/>        <addr>
          <postalCode>00-950</postalCode>          <city>Warszawa</city>          <streetName>Dąbrowszczaków</streetName>          <houseNumber>34</houseNumber>        </addr>
      </representedOrganization>
    </assignedAuthor>
  </author>
  <custodian>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.20"/>    <assignedCustodian>
      <representedCustodianOrganization>
        <id root="2.16.840.1.113883.3.4424" assigningAuthorityName="CSIOZ" displayable="false"/>      </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
  </custodian>
  <legalAuthenticator>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6"/>    <time value="20150301122300"/>    <signatureCode code="S"/>    <assignedEntity>
      <id extension="545632" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.1" displayable="false"/>    </assignedEntity>
  </legalAuthenticator>
  <component>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25"/>    <structuredBody>
      <component>
        <section>
          <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.1"/>          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.4"/>          <id extension="123421" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99999.2.4"/>          <code code="57828-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Prescriptions"/>          <title>Rp. (Cito)</title>          <text>
            <paragraph ID="SBADM_1">
               Enarenal 5mg tabletki(NZ)              <br/>               1 op. po 60
tabl.
              <br/>               D.S. 2 x 1 tabl.             </paragraph>
          </text>
          <entry>
            <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT">
              <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2"/>              <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.24"/>              <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7"/>              <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.6"/>              <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1"/>              <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.3"/>              <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.53"/>              <id extension="re432ww-1" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99999.2.3"/>              <text>
                <reference value="#SBADM_1"/>              </text>
              <statusCode code="completed"/>              <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
                <low value="20150301"/>                <high value="20150302"/>              </effectiveTime>
              <repeatNumber value="1"/>              <doseQuantity value="1"/>              <consumable>
                <manufacturedProduct>
                  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2"/>                  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.53"/>                  <manufacturedMaterial>
                    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1"/>                    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.54"/>                    <code code="4321" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.6.1" displayName="Enarenal 5mg tabl."/>                    <name>Enarenal 5mg tabletki</name>                    <pharm:asContent classCode="CONT">
                      <pharm:containerPackagedMedicine classCode="CONT" determinerCode="INSTANCE">
                        <pharm:code code="5909990014958" codeSystem="1.3.160" codeSystemName="GS1"/>                        <pharm:name>Enarenal 5mg (60 tabl.)</pharm:name>                        <pharm:formCode code="ORTAB" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1127" displayName="Oral Tablet"/>                        <pharm:capacityQuantity value="60"/>                      </pharm:containerPackagedMedicine>
                    </pharm:asContent>
                  </manufacturedMaterial>
                </manufacturedProduct>
              </consumable>
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <supply classCode="SPLY" moodCode="RQO">
                  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.8"/>                  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.55"/>                  <effectiveTime value="20150505"/>                  <priorityCode code="UR" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.7"/>                  <independentInd value="false"/>                  <quantity value="1"/>                </supply>
              </entryRelationship>
            </substanceAdministration>
          </entry>
        </section>
      </component>
      <component>
        <section>
          <code code="48767-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Annotation comment"/>          <text>
            <paragraph>
              <caption>Powód wydania leku</caption>              Zagrożenie życia             </paragraph>
          </text>
        </section>
      </component>
    </structuredBody>
  </component>
</ClinicalDocument>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:ClinicalDocument
1 … 1 M (plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F DOCCLIN
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:typeId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
@extension
1 … 1 F POCD_HD000040
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.1.3
hl7:templateId
II 1 … 1 R (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7']
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.1']
@root
1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.1
hl7:templateId
II 1 … 1 R (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.1']
@root
1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.1
hl7:id
II 1 … 1 R (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 R
@extension
st 1 … 1 R
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F 57833-6
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
@codeSystemName
1 … 1 F LOINC
@displayName
1 … 1 F Prescription for medication Document
hl7:translation
1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F 04.01
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32
@codeSystemName
1 … 1 F KLAS_DOK_P1
@displayName
1 … 1 F Recepta
hl7:qualifier
CR 1 … 1 M (plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:name/@code='KDLEK']
hl7:name
CV 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F KDLEK
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1
@codeSystemName
1 … 1 F PolskieKlasyfikatoryHL7v3
@displayName
1 … 1 F Kategoria dostępności leku
hl7:value
CD 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F Rp
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.25
@codeSystemName
1 … 1 F PolskieKlasyfikatoryHL7v3
hl7:qualifier
CR 1 … 1 M (plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:name/@code='RLEK']
hl7:name
CV 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F RLEK
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1
@codeSystemName
1 … 1 F PolskieKlasyfikatoryHL7v3
@displayName
1 … 1 F Rodzaj leku
hl7:value
CD 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F G
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1
@codeSystemName
1 … 1 F PolskieKlasyfikatoryHL7v3
@displayName
1 … 1 F Lek gotowy
hl7:qualifier
CR 1 … 1 M (plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:name/@code='TWREC']
hl7:name
CV 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F TWREC
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1
@codeSystemName
1 … 1 F PolskieKlasyfikatoryHL7v3
@displayName
1 … 1 F Tryb wystawienia recepty
hl7:value
CD 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F F
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1
@codeSystemName
1 … 1 F PolskieKlasyfikatoryHL7v3
@displayName
1 … 1 F Farmaceutyczna
hl7:qualifier
CR 1 … 1 M (plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:name/@code='TRREC']
hl7:name
CV 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F TRREC
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1
@codeSystemName
1 … 1 F PolskieKlasyfikatoryHL7v3
@displayName
1 … 1 F Tryb realizacji recepty
hl7:value
CD 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F Z
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1
@codeSystemName
1 … 1 F PolskieKlasyfikatoryHL7v3
@displayName
1 … 1 F Zwykły
hl7:title
ST 1 … 1 M (plCdotsion)
  CONF
zawartość elementu musi być "Recepta"
hl7:effectiveTime
TS 1 … 1 M (plCdotsion)
  Schematron assert rola red error  
  test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date  
  Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.  
hl7:confidentialityCode
CE 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F N
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.25
hl7:languageCode
CS 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F pl-PL
hl7:setId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
hl7:versionNumber
INT 1 … 1 M (plCdotsion)
@value
int 1 … 1 F 1
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.23 [2] Dane pacjenta dla dokumentu recepty (DYNAMICZNE)
hl7:recordTarget
1 … 1 M (plCdotsion)
@typeCode
0 … 1 F RCT
@contextControlCode
0 … 1 F OP
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.23
hl7:patientRole
1 … 1 M (plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F PAT
hl7:id
II 1 … * M (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 R
@extension
st 1 … 1 R
  Schematron report rola red error  
  test @root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616' and not(matches(string(@extension),'^[0-9]{11}$'))  
  Komunikat Jeżeli identyfikatorem jest numer PESEL, to musi zawierać 11 cyfr.  
Dołączony 1 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:addr
1 … 1 (plCdotsion)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:postalCode
0 … 1 (plCdotsion)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:houseNumber
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.  
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
  Schematron report rola red error  
  test @nullFlavor and count(./*) > 1  
  Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.  
hl7:telecom
TEL 0 … 1 R (plCdotsion)
hl7:patient
1 … 1 M (plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F PSN
@determinerCode
0 … 1 F INSTANCE
hl7:id
II 0 … * NP (plCdotsion)
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.2 [7] Nazwisko i imię osoby (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:name
1 … 1 M (plCdotsion)
hl7:prefix
ENXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:given
ENXP 1 … * R (plCdotsion)
hl7:family
ENXP 1 … * R (plCdotsion)
hl7:administrativeGenderCode
CE 1 … 1 M (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.1 AdministrativeGender (DYNAMICZNE)
hl7:birthTime
TS.DATE 0 … 1 (plCdotsion)
  Schematron assert rola red error  
  test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date  
  Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty urodzenia powinno być w formacie YYYYMMDD.  
hl7:guardian
0 … * (plCdotsion)
@classCode
1 … 1 F GUARD
hl7:id
II 1 … * (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 R
@extension
st 1 … 1 R
  Schematron report rola red error  
  test @root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616' and not(matches(string(@extension),'^[0-9]{11}$'))  
  Komunikat Jeżeli identyfikatorem jest numer PESEL to musi zawierać 11 cyfr.  
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsion)
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.111
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:addr
0 … 1 (plCdotsion)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:postalCode
0 … 1 (plCdotsion)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:houseNumber
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.  
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
  Schematron report rola red error  
  test @nullFlavor and count(./*) > 1  
  Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.  
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
hl7:guardianPerson
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']]
hl7:guardianOrganization
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']]
extPL:multipleBirthInd
BL 0 … 1 (plCdotsion)
extPL:multipleBirthOrderNumber
INT.POS 0 … 1 (plCdotsion)
  Schematron report rola red error  
  test extPL:multipleBirthInd/@value and not(extPL:multipleBirthOrderNumber/@value)  
  Komunikat Dla ciąży mnogiej wymagane jest podanie numeru kolejności urodzenia.  
hl7:providerOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']]
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.81 [2] Autor dokumentu recepty farmaceutycznej (DYNAMICZNE)
hl7:author
1 … 1 M (plCdotsion)
@typeCode
0 … 1 F AUT
@contextControlCode
0 … 1 F OP
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.81
hl7:functionCode
CE 1 … 1 R (plCdotsion)
@code
CONF 0 … 1 F FARM
@codeSystem
0 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.18
@codeSystemName
0 … 1 F ZAWODY_MED
@displayName
0 … 1 F Farmaceuta
hl7:time
TS 1 … 1 M (plCdotsion)
  Schematron assert rola red error  
  test (@value=/hl7:ClinicalDocument/hl7:legalAuthenticator/hl7:time/@value) or (@value=/hl7:ClinicalDocument/hl7:authenticator/hl7:time/@value)  
  Komunikat Data utworzenia dokumentu powinna być taka sama jak data wystawienia lub autoryzacji dokumentu.  
hl7:assignedAuthor
1 … 1 R (plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F ASSIGNED
hl7:id
II 1 … * M (plCdotsion)
@extension
st 1 … 1 R
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.1
hl7:addr
AD 0 … * (plCdotsion)
hl7:telecom
TEL 0 … * (plCdotsion)
hl7:assignedPerson
1 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']]
hl7:representedOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.31 [2] Apteka (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.31']]
  Schematron report rola red error  
  test (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2' and not(hl7:functionCode/@code=('LEK','LEKD','FEL'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.3' and not(hl7:functionCode/@code=('PIEL','POL'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.1' and not(hl7:functionCode/@code=('FARM'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.4' and not(hl7:functionCode/@code=('DLAB')))  
  Komunikat Wskazana pula numerów Prawa Wykonywania Zawodu jest nieprawidłowa w stosunku do wskazanego zawodu autora dokumentu  
hl7:dataEnterer
NP (plCdotsion)
hl7:informant
NP (plCdotsion)
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.20 [2] Organizacja odpowiedzialna za dokument dla P1 (DYNAMICZNE)
hl7:custodian
1 … 1 M (plCdotsion)
@typeCode
0 … 1 F CST
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.20
hl7:assignedCustodian
1 … 1 M (plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F ASSIGNED
hl7:representedCustodianOrganization
1 … 1 M (plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F ORG
@determinerCode
0 … 1 F INSTANCE
hl7:id
II 1 … 1 M (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424
@extension
st 0 NP NP/nie występuje
@assigningAuthorityName
st 1 … 1 F CSIOZ
@displayable
bl 1 … 1 R
hl7:name
ON 0 … * NP (plCdotsion)
hl7:telecom
TEL 0 … * NP (plCdotsion)
hl7:addr
AD 0 … * NP (plCdotsion)
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.61 [2] Odbiorca informacji (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:informationRecipient
0 … * (plCdotsion)
@typeCode
cs 1 … 1 R
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19366 x_InformationRecipient (DYNAMICZNE)
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.61
hl7:intendedRecipient
1 … 1 (plCdotsion)
@classCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@classCode musi mieć wartość "ASSIGNED"
hl7:id
II 0 … * R (plCdotsion)
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:addr
0 … * (plCdotsion)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:postalCode
0 … 1 (plCdotsion)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:houseNumber
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.  
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
  Schematron report rola red error  
  test @nullFlavor and count(./*) > 1  
  Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.  
hl7:telecom
TEL 0 … * (plCdotsion)
hl7:informationRecipient
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']]
hl7:receivedOrganization
1 … 1 R Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.89 [2] Organizacja do której kierowany jest dokument (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.89']]
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6 [2] Wystawca dokumentu (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:legalAuthenticator
1 … 1 M (plCdotsion)
@typeCode
0 … 1 F LA
@contextControlCode
0 … 1 F OP
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6
hl7:time
TS 1 … 1 R (plCdotsion)
hl7:signatureCode
CS 1 … 1 R (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.10282 ParticipationSignature (DYNAMICZNE)
hl7:assignedEntity
1 … 1 M (plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F ASSIGNED
hl7:id
II 1 … * M (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 R
@extension
st 1 … 1 R
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsion)
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:addr
0 … * (plCdotsion)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:postalCode
0 … 1 (plCdotsion)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:houseNumber
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.  
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
  Schematron report rola red error  
  test @nullFlavor and count(./*) > 1  
  Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.  
hl7:telecom
TEL 0 … * (plCdotsion)
hl7:assignedPerson
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']]
hl7:representedOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']]
  Schematron report rola red error  
  test not(hl7:assignedPerson/hl7:name) and not(hl7:id[@root=/hl7:ClinicalDocument/hl7:author/hl7:assignedAuthor/hl7:id/@root and @extension=/hl7:ClinicalDocument/hl7:author/hl7:assignedAuthor/hl7:id/@extension])  
  Komunikat Jeśli wystawca dokumentu jest również jego autorem to identyfikator wystawcy musi być taki sam jak identyfikator autora. W przeciwnym wypadku należy podać dane personalne wystawcy dokumentu.  
hl7:authenticator
NP (plCdotsion)
hl7:participant
NP (plCdotsion)
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53 [2] Dane zlecenia (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:inFulfillmentOf
0 … * (plCdotsion)
@typeCode
0 … 1 F FLFS
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53
hl7:order
1 … 1 (plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F ACT
@moodCode
1 … 1 F RQO
hl7:id
II 1 … * M (plCdotsion)
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsion)
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.4 (ActCode)
hl7:priorityCode
CE 0 … 1 (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16866 ActPriority (DYNAMICZNE)
hl7:documentationOf
NP (plCdotsion)
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.83 [2] Dokument powiązany dla dokumentu recepty (DYNAMICZNE)
hl7:relatedDocument
0 … 1 (plCdotsion)
@typeCode
cs 1 … 1 F RPLC
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.83
hl7:parentDocument
1 … 1 R (plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F DOCCLIN
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:id
II 1 … 1 M (plCdotsion)
hl7:setId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
hl7:versionNumber
INT 1 … 1 M (plCdotsion)
  Schematron report rola red error  
  test hl7:id[@root=/hl7:ClinicalDocument/hl7:id/@root and @extension=/hl7:ClinicalDocument/hl7:id/@extension]  
  Komunikat Idetyfikator dokumentu jest taki sam jak identyfikator dokumentu powiązanego wskazujcego na jego poprzednią wersję.  
  Schematron assert rola red error  
  test hl7:setId[@root=/hl7:ClinicalDocument/hl7:setId/@root and @extension=/hl7:ClinicalDocument/hl7:setId/@extension]  
  Komunikat Identyfikator grupy wersji dokumentów (setId) powienien być identyczny dla dokumentu i dokumentu powiązanego wskazującego na jego poprzednią wersję.  
  Schematron assert rola red error  
  test (xs:integer(hl7:versionNumber/@value)+1)=xs:integer(/hl7:ClinicalDocument/hl7:versionNumber/@value)  
  Komunikat Dokument powiązany powienien wskazywać poprzednią wersję dokumentu.  
hl7:authorization
NP (plCdotsion)
hl7:componentOf
NP (plCdotsion)
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25 [2] Treść dokumentu recepty (DYNAMICZNE)
hl7:component
1 … 1 M (plCdotsion)
@typeCode
0 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25
hl7:structuredBody
1 … 1 M (plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.4 [3] Sekcja zalecenia leku (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.4']]] [not(@nullFlavor)]
hl7:component
0 … * R Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69 [3] Sekcja danych ubezpieczeniowych (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69']]]
hl7:component
0 … * (plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.2']
hl7:section
(plCdotsion)
hl7:templateId
(plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.2']
@root
1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.2
hl7:component
0 … * (plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13']
hl7:section
(plCdotsion)
hl7:templateId
(plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13']
@root
1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13
hl7:component
0 … * (plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.6']
hl7:section
(plCdotsion)
hl7:templateId
(plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.6']
@root
1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.6
hl7:component
0 … * (plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.8']
hl7:section
(plCdotsion)
hl7:templateId
(plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.8']
@root
1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.8
hl7:component
0 … * (plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.23']
hl7:section
(plCdotsion)
hl7:templateId
(plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.23']
@root
1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.23
hl7:component
0 … * (plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.4']
hl7:section
(plCdotsion)
hl7:templateId
(plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.4']
@root
1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.4
  Schematron report rola red error  
  test count(//(hl7:observation|hl7:substanceAdministration|hl7:supply|hl7:procedure|hl7:encounter|hl7:act|hl7:externalDocument)[not(ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']) and not(ancestor::hl7:entryRelationship) and not(hl7:text/hl7:reference)])>0  
  Komunikat Element text dla danego wyrażenia klinicznego jest wymagany, ze wskazaniem referencji do odpowiedniego elementu section.text.  
  Zmienna let Nazwa versionLabel  
  Wartość '1.3.1'  
  Schematron assert rola red error  
  test count(hl7:templateId[@root and xs:string(@extension)=xs:string($versionLabel)])=1  
  Komunikat Nie występuje prawidłowe oznaczenie zgodności dokumentu z daną wersją wydania Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA.  
  Schematron report rola red error  
  test ./hl7:code/hl7:translation/hl7:qualifier[hl7:name/@code='TWREC']/hl7:value/@code = 'Z' and ./hl7:title != 'Recepta'  
  Komunikat Nieprawidłowy tytuł recepty zwykłej.  
  Schematron report rola red error  
  test ./hl7:code/hl7:translation/hl7:qualifier[hl7:name/@code='TWREC']/hl7:value/@code = 'P' and ./hl7:title != 'Recepta pielęgniarska'  
  Komunikat Nieprawidłowy tytuł recepty pielęgniarskiej.  
  Schematron report rola red error  
  test ./hl7:code/hl7:translation/hl7:qualifier[hl7:name/@code='TWREC']/hl7:value/@code = 'PL' and ./hl7:title != 'Recepta pielęgniarska na zlecenie lekarza'  
  Komunikat Nieprawidłowy tytuł recepty pielęgniarkiej na zlecenie lekarza.  
  Schematron assert rola red error  
  test /processing-instruction('xml-stylesheet') = concat('href="CDA_PL_IG_',$versionLabel,'.xsl" type="text/xsl"')  
  Komunikat Nieprawidłowe wskazanie transformaty generującej warstwę prezentacyjną dokumentu.