Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Specjalność lekarza (rozszerzenie)

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.10 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status retired Retired Etykieta wersji 1.3
Nazwa plExtPhysicianSpeciality Nazwa wyświetlana [2] Specjalność lekarza (rozszerzenie)
Opis Wzorzec rozszerzenia CDA dla specjalności lekarza
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.10
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
extPL:qualifiedEntity
0 … * (plEdotsity)
@classCode
cs 1 … 1 F QUAL
extPL:templateId
II 1 … 1 M (plEdotsity)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.10
extPL:code
CD 1 … 1 M (plEdotsity)
@code
cs 1 … 1 R
@displayName
st 1 … 1 R
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.3 (Specjalności lekarskie)