Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Uprawnienie dodatkowe związane z refundacją leków (rozszerzenie)

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.12 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status retired Retired Etykieta wersji 1.3
Nazwa plExtDrugPrescriptionSpecialEntitlement Nazwa wyświetlana [2] Uprawnienie dodatkowe związane z refundacją leków (rozszerzenie)
Opis Wzorzec rozszerzenia CDA dla uprawnienia dodatkowego związanego z refundacją leków
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.12
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablon 1, Używa 0 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.6 Zawierać retired [1] Dokument recepty spelniający wymagania NFZ związane z refundacją (1.3) 2018‑06‑30
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
extPL:coveragePlan
1 … 1 M (plEdotsent)
@classCode
cs 1 … 1 F COV
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
extPL:templateId
II 1 … 1 M (plEdotsent)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.12
extPL:code
1 … 1 M (plEdotsent)
@code
CONF 1 … 1 F PUBLICPOL
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.4 (ActCode)
hl7:qualifier
CR 1 … 1 M (plEdotsent)
hl7:name
CV 1 … 1 M (plEdotsent)
@code
CONF 1 … 1 F RLUD
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1
@displayName
1 … 1 F Refundacja leków wynikająca z uprawnień dodatkowych
hl7:value
CD 1 … 1 M (plEdotsent)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.15 Uprawnienie dodatkowe (DYNAMICZNE)