Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego (bazowy)

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.16 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status retired Retired Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaBaseCompany Nazwa wyświetlana [2] Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego (bazowy)
Opis Bazowy szablon struktury CDA dla przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
Kontekst Węzły równoległe elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.16
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 0, Używa 1 szablon
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 Zawierać active [7] Adres (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 (2017‑04‑24)
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
@classCode
0 … 1 F ORG
@determinerCode
0 … 1 F INSTANCE
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsany)
gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.16']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.16
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsany)
gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.1937.777.4.10.2']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.1937.777.4.10.2
hl7:id
II 1 … 1 M (plCdotsany)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.2
@extension
st 1 … 1 R
hl7:name
ON 1 … 1 R (plCdotsany)
hl7:telecom
TEL 1 … 1 R (plCdotsany)
Dołączony 1 … 1 R z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:addr
1 … 1 R (plCdotsany)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotsany)
hl7:postalCode
0 … 1 (plCdotsany)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 0 … 1 (plCdotsany)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotsany)
hl7:houseNumber
ADXP 0 … 1 (plCdotsany)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotsany)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotsany)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotsany)
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.  
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
  Schematron report rola red error  
  test @nullFlavor and count(./*) > 1  
  Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.  
hl7:asOrganizationPartOf
0 … 1 (plCdotsany)
@classCode
0 … 1 F PART
hl7:id
II 0 … * R (plCdotsany)
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsany)
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.111
hl7:statusCode
CS 0 … 1 (plCdotsany)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.15999 RoleStatus (DYNAMICZNE)
hl7:effectiveTime
IVL_TS 0 … 1 (plCdotsany)
hl7:wholeOrganization
0 … 1 (plCdotsany)