Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Jednostka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy)

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaBaseOrganizationalUnit Nazwa wyświetlana [2] Jednostka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy)
Opis Szablon struktury CDA dla jednostki organizacyjnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
Kontekst Węzły równoległe elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 43, Używa 1 szablon
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.24 Ograniczanie retired [2] Wystawca dokumentu recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.27 Ograniczanie retired [2] Wystawca dokumentu z wymaganymi danymi instytucji (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.32 Ograniczanie retired [2] Wystawca dokumentu dla recepty spełniającej wymagania NFZ związane z refundacją (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.6 link retired [1] Dokument recepty spelniający wymagania NFZ związane z refundacją (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4 Ograniczanie active [2] Autor dokumentu (bazowy) (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1 link active [1] Szablon bazowy (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.14 link active [1] Dokument anulujący (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.15 link active [1] Konsultacja lekarska (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.16 link active [1] Opis badania diagnostycznego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.17 link active [1] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.18 link active [1] Karta informacyjna leczenia szpitalnego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.19 link active [1] Karta odmowy przyjęcia do szpitala (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2 link active [1] Szablon bazowy dla P1 (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.20 link active [1] Protokół operacyjny (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.21 link active [1] Wpis do karty uodpornienia (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.22 link active [1] Karta wywiadu pielęgniarskiego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.23 link active [1] Karta oceny stanu pacjenta (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.24 link active [1] Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.25 link active [1] Raport pielęgniarski (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.28 link active [1] Informacja dla lekarza kierującego/POZ (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.5 link active [1] Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.76 link active [4] Referencja do listy zaleconych leków (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.3 link active [4] Pozycja recepty na lek gotowy lub ŚSSPŻ (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.4 link active [3] Sekcja zalecenia leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25 link active [2] Treść dokumentu recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 link active [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 link active [1] Recepta (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 link active [1] Recepta farmaceutyczna (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.65 link retired [4] Pozycja porady farmaceuty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.48 link active [4] Pozycja recepty na lek recepturowy (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.55 Ograniczanie retired [2] Wystawca dokumentu z wymaganymi danymi organizacji (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.63 Ograniczanie active [2] Wystawca dokumentu dla P1 (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.78 Ograniczanie retired [2] Wystawca dokumentu dla recepty spełniającej wymagania związane z refundacją (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.79 Ograniczanie active [2] Autor dokumentu recepty spełniającej warunki związane z refundacją (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.8 link active [1] Recepta na import docelowy (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.82 Ograniczanie active [2] Autor dokumentu recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.86 Ograniczanie active [2] Autor dokumentu skierowania (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.10 link active [1] Skierowanie do zakładu opiekuńczego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.11 link active [1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12 link active [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.13 link active [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4 link active [1] Skierowanie (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.9 link active [1] Skierowanie do uzdrowiska (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.4 Zawierać active [7] Adres organizacji w Polsce (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 (2017‑04‑26)
Przykład
Przykład
<representedOrganization>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17"/>  <id extension="1007-01" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.2" displayable="true"/>  <name>Poradnia POZ</name>  <telecom use="PUB" value="tel:22-1111123"/>  <addr>
    <postalCode>00-950</postalCode>    <city>Warszawa</city>    <streetName>Marszałkowska</streetName>    <houseNumber>320</houseNumber>  </addr>
  <asOrganizationPartOf>
    <wholeOrganization>
      <id extension="12345678901234" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.2" displayable="true"/>      <name>NZOZ „POL-MED”</name>      <asOrganizationPartOf>
        <wholeOrganization>
          <id extension="1007" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1" displayable="true"/>          <id extension="123456789" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.1" displayable="true"/>          <name>POL-MED Sp. z o.o.</name>        </wholeOrganization>
      </asOrganizationPartOf>
    </wholeOrganization>
  </asOrganizationPartOf>
</representedOrganization>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
@classCode
0 … 1 F ORG
@determinerCode
0 … 1 F INSTANCE
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsnit)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17
hl7:id
II 1 … 1 M (plCdotsnit)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.2
@extension
st 1 … 1 R
hl7:name
ON 1 … 1 R (plCdotsnit)
hl7:telecom
TEL 1 … 1 R (plCdotsnit)
  Schematron assert rola red error  
  test string-length(@value)>0  
  Komunikat Wartość dla telefonu, adresu email lub lokalizacji zasobu nie może by pusta.  
Dołączony 1 … 1 R z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.4 [7] Adres organizacji w Polsce (DYNAMICZNE)
hl7:addr
1 … 1 R (plCdotsnit)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotsnit)
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:country) or (upper-case(hl7:country)='POLSKA')  
  Komunikat Adres organizacji powinien znajdować się na terenie Polski.  
hl7:postalCode
1 … 1 R (plCdotsnit)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 1 … 1 R (plCdotsnit)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotsnit)
hl7:houseNumber
ADXP 1 … 1 R (plCdotsnit)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotsnit)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotsnit)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotsnit)
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
hl7:standardIndustryClassCode
CE 0 … 1 (plCdotsnit)
@code
cs 1 … 1 R
@displayName
st 1 … 1 R
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4 (Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego))
hl7:asOrganizationPartOf
1 … 1 M (plCdotsnit)
@classCode
0 … 1 F PART
hl7:id
II NP (plCdotsnit)
hl7:code
CE NP (plCdotsnit)
hl7:statusCode
CS NP (plCdotsnit)
hl7:effectiveTime
IVL_TS NP (plCdotsnit)
hl7:wholeOrganization
1 … 1 M (plCdotsnit)
hl7:id
II 1 … 1 M (plCdotsnit)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.2
@extension
st 1 … 1 R