Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Treść dokumentu skierowania

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.28 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaReferralComponent Nazwa wyświetlana [2] Treść dokumentu skierowania
Opis Bazowy szablon struktury CDA dla treści medycznej dokumentu.
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.28
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablon 1, Używa 6 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4 Zawierać active [1] Skierowanie (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.57 Ograniczanie active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1 Ograniczanie active [3] Sekcja rozpoznań (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.7 Ograniczanie active [3] Sekcja aktualnych wyników badań (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.6 Ograniczanie active [3] Sekcja główna skierowania (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69 Ograniczanie active [3] Sekcja danych ubezpieczeniowych (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 Ograniczanie active [3] Sekcja załączników (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8 (2018‑04‑26)
Przykład
Przykład
<component>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.28"/>  <structuredBody>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1"/>        <code code="29548-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Diagnosis"/>        <title>Rozpoznania</title>        <text>
          <paragraph ID="OBS_1">I10 Nadciśnienie tętnicze</paragraph>        </text>
        <entry>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.1"/>          <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
            <code code="8319008" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Principal diagnosis"/>            <statusCode code="completed"/>            <component>
              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="I10" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.3" codeSystemName="icd10" displayName="Nadciśnienie tętnicze (samoistne)"/>                <text>
                  <reference value="#OBS_1"/>                </text>
              </observation>
            </component>
          </organizer>
        </entry>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.6"/>        <code code="57828-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Prescriptions"/>        <text>
          <paragraph ID="ENC_1">
             Proszę o przyjęcie na oddział kardiologii w celu
wykonania
            <content ID="PROC_1">koronarografii</content>          </paragraph>
        </text>
        <entry>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.6"/>          <encounter classCode="ENC" moodCode="RQO">
            <code code="4100" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4" displayName="Oddział kardiologiczny"/>            <text>
              <reference value="#ENC_1"/>            </text>
            <entryRelationship typeCode="COMP">
              <procedure classCode="PROC" moodCode="RQO">
                <code code="88.55" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6" codeSystemName="ICD-9-PL" displayName="Koronarografia z użyciem jednego cewnika"/>                <text>
                  <reference value="#PROC_1"/>                </text>
              </procedure>
            </entryRelationship>
          </encounter>
        </entry>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39"/>        <title>Załączniki</title>        <text>
          <list>
            <item ID="EXTDOC_1">Wynik badania laboratoryjnego z dnia
01.10.2014
</item>
            <item ID="EXTDOC_2">Wynik badania echokardiograficznego z dnia
09.09.2014
</item>
          </list>
        </text>
        <entry>
          <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
            <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.31"/>            <statusCode code="completed"/>            <reference typeCode="REFR">
              <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.32"/>              <seperatableInd value="false"/>              <externalDocument>
                <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.33"/>                <id extension="2345678" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.7.1" displayable="false"/>                <code code="11502-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Laboratory report">
                  <translation code="06.10" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32" codeSystemName="KLAS_DOK_P1" displayName="Wyniki badań laboratoryjnych"/>                </code>
                <text>
                  <reference value="#EXTDOC_2"/>                </text>
                <setId extension="432231" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.7.2"/>                <versionNumber value="1"/>              </externalDocument>
            </reference>
            <reference typeCode="REFR">
              <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.32"/>              <seperatableInd value="false"/>              <externalDocument>
                <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34"/>                <text>
                  <reference value="#EXTDOC_2"/>                </text>
              </externalDocument>
            </reference>
          </organizer>
        </entry>
      </section>
    </component>
  </structuredBody>
</component>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:component
1 … 1 R (plCdotsent)
@typeCode
0 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsent)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.28
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
  • hl7:structuredBody[hl7:component[hl7:section[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']]]]
  • hl7:structuredBody[not(hl7:component[hl7:section[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']]])]
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [hl7:component [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']]]]
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.57 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.57']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:component[not(hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')])  
  Komunikat Jeżeli w dokumencie znajduje się sekcja postaci binarnej dokumentu, to nie może występować sekcja innego typu.  
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [not(hl7:component [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']]])]
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1 [3] Sekcja rozpoznań (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.7 [3] Sekcja aktualnych wyników badań (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.7']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.6 [3] Sekcja główna skierowania (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.6']]] [not(@nullFlavor)]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … * R Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69 [3] Sekcja danych ubezpieczeniowych (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 [3] Sekcja załączników (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron report rola red error  
  test count(//(hl7:observation|hl7:substanceAdministration|hl7:supply|hl7:procedure|hl7:encounter|hl7:act|hl7:externalDocument)[not(ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']) and not(ancestor::hl7:entryRelationship) and not(hl7:text/hl7:reference)])>0  
  Komunikat Element text dla danego wyrażenia klinicznego jest wymagany, ze wskazaniem referencji do odpowiedniego elementu section.text.