Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Dane pacjenta dla dokumentu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.29 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaMedicalEquipmentPrescriptionRecordTarget Nazwa wyświetlana [2] Dane pacjenta dla dokumentu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne
Opis Szablon CDA danych pacjenta dla dokumentu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.29
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablon 1, Używa 4 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.5 Zawierać active [1] Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (1.3.1) 2018‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 Zawierać active [7] Adres (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.2 Zawierać active [7] Nazwisko i imię osoby (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 Ograniczanie active [2] Osoba (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 Ograniczanie active [2] Organizacja (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3 (2014‑09‑23)
Przykład
Przykład
<recordTarget>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.29"/>  <patientRole>
    <id extension="12345" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.17.1" displayable="false"/>    <id extension="62011699999" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616" displayable="true"/>    <addr>
      <city>Warszawa</city>      <postalCode>01-134</postalCode>      <streetName>Odkryta</streetName>      <houseNumber>41</houseNumber>      <unitID>12</unitID>    </addr>
    <patient>
      <name>
        <given>Jan</given>        <given>Franciszek</given>        <family>Kowalski</family>      </name>
      <birthTime value="19620116"/>    </patient>
  </patientRole>
</recordTarget>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:recordTarget
1 … 1 M (plCdotsget)
@typeCode
0 … 1 F RCT
@contextControlCode
0 … 1 F OP
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsget)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.29
hl7:patientRole
1 … 1 M (plCdotsget)
@classCode
0 … 1 F PAT
hl7:id
II 1 … * M (plCdotsget)
@root
uid 1 … 1 R
@extension
st 1 … 1 R
  Schematron report rola red error  
  test @root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616' and not(matches(string(@extension),'^[0-9]{11}$'))  
  Komunikat Jeżeli identyfikatorem jest numer PESEL, to musi zawierać 11 cyfr.  
Dołączony 1 … 2 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:addr
1 … 2 M (plCdotsget)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotsget)
hl7:postalCode
0 … 1 (plCdotsget)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 0 … 1 (plCdotsget)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotsget)
hl7:houseNumber
ADXP 0 … 1 (plCdotsget)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotsget)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotsget)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotsget)
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.  
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
  Schematron report rola red error  
  test @nullFlavor and count(./*) > 1  
  Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.  
hl7:patient
1 … 1 M (plCdotsget)
@classCode
0 … 1 F PSN
@determinerCode
0 … 1 F INSTANCE
hl7:id
II 0 … * NP (plCdotsget)
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.2 [7] Nazwisko i imię osoby (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:name
1 … 1 M (plCdotsget)
hl7:prefix
ENXP 0 … 1 (plCdotsget)
hl7:given
ENXP 1 … * R (plCdotsget)
hl7:family
ENXP 1 … * R (plCdotsget)
hl7:administrativeGenderCode
CE 0 … 1 (plCdotsget)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.1 AdministrativeGender (DYNAMICZNE)
hl7:birthTime
TS.DATE 0 … 1 (plCdotsget)
  Schematron assert rola red error  
  test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date  
  Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty urodzenia powinno być w formacie YYYYMMDD.  
hl7:guardian
0 … * (plCdotsget)
@classCode
1 … 1 F GUARD
hl7:id
II 0 … * (plCdotsget)
@root
uid 1 … 1 R
@extension
st 1 … 1 R
  Schematron report rola red error  
  test @root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616' and not(matches(string(@extension),'^[0-9]{11}$'))  
  Komunikat Jeżeli identyfikatorem jest numer PESEL to musi zawierać 11 cyfr.  
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsget)
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.111
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:addr
0 … * (plCdotsget)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotsget)
hl7:postalCode
0 … 1 (plCdotsget)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 0 … 1 (plCdotsget)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotsget)
hl7:houseNumber
ADXP 0 … 1 (plCdotsget)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotsget)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotsget)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotsget)
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.  
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
  Schematron report rola red error  
  test @nullFlavor and count(./*) > 1  
  Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.  
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
hl7:guardianPerson
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsget)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']]
hl7:guardianOrganization
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsget)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']]
extPL:multipleBirthInd
BL 0 … 1 (plCdotsget)
extPL:multipleBirthOrderNumber
INT.POS 0 … 1 (plCdotsget)
  Schematron report rola red error  
  test extPL:multipleBirthInd/@value and not(extPL:multipleBirthOrderNumber/@value)  
  Komunikat Dla ciąży mnogiej wymagane jest podanie numeru kolejności urodzenia.  
hl7:providerOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsget)
treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']]
  Schematron report rola red error  
  test count(hl7:addr) = 2 and not(count(hl7:addr[@use='PST']) = 1)  
  Komunikat Jeżeli dokument zawiera dwa adresy pacjenta, to jeden z nich musi być adresem korespondencyjnym.