Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Treść dokumentu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.30 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaMedicalEquipmentPrescriptionComponent Nazwa wyświetlana [2] Treść dokumentu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne
Opis Szablon struktury CDA dla treści medycznej dokumentu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.30
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablon 1, Używa 4 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.5 Zawierać active [1] Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (1.3.1) 2018‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.58 Ograniczanie active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.8 Ograniczanie active [3] Sekcja zlecenia wydania wyrobu medycznego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2 Ograniczanie active [3] Sekcja informacji dodatkowych (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 Ograniczanie active [3] Sekcja załączników (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8 (2017‑01‑02)
Przykład
Przykład
<component>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.30"/>  <structuredBody>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.8"/>        <title>Określenie wyrobu medycznego</title>        <text ID="SPLY_1">
          <paragraph>
            <caption>Liczba porządkowa wyrobu medycznego:</caption>             9170.06           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Liczba sztuk:</caption>             1           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Określenie wyrobu medycznego wraz z pisemnym uzasadnieniem
(np. według klasyfikacji ICD-10):
</caption>
             Gorset lędźwiowo -
krzyżowy wg Williamsa
          </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Zaopatrzenie:</caption>             nie dotyczy           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Dodatkowe wskazania zlecającego zaopatrzenie:</caption>             Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque sed urna
nibh. Donec lacus mi, varius sed ex at, elementum mattis mauris. In
sit amet quam vel sem pellentesque euismod.
          </paragraph>
        </text>
        <entry>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.7"/>          <supply classCode="SPLY" moodCode="RQO">
            <text>
              <reference value="#SPLY_1"/>            </text>
            <quantity value="1"/>            <product>
              <manufacturedProduct>
                <manufacturedMaterial>
                  <code code="9170.06" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.43" displayName="Gorset lędźwiowo - krzyżowy wg Williamsa"/>                </manufacturedMaterial>
              </manufacturedProduct>
            </product>
          </supply>
        </entry>
      </section>
    </component>
  </structuredBody>
</component>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:component
1 … 1 R (plCdotsent)
@typeCode
0 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsent)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.30
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
  • hl7:structuredBody[hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']
  • hl7:structuredBody[not(hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')]
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.58 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.58']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:component[not(hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')])  
  Komunikat Jeżeli w dokumencie znajduje się sekcja postaci binarnej dokumentu, to nie może występować sekcja innego typu.  
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [not(hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')]
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.8 [3] Sekcja zlecenia wydania wyrobu medycznego (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.8']]] [not(@nullFlavor)]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2 [3] Sekcja informacji dodatkowych (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 [3] Sekcja załączników (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron report rola red error  
  test count(//(hl7:observation|hl7:substanceAdministration|hl7:supply|hl7:procedure|hl7:encounter|hl7:act|hl7:externalDocument)[not(ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']) and not(ancestor::hl7:entryRelationship) and not(hl7:text/hl7:reference)])>0  
  Komunikat Element text dla danego wyrażenia klinicznego jest wymagany, ze wskazaniem referencji do odpowiedniego elementu section.text.