Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Apteka (bazowy)

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.31 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaBasePharmacy Nazwa wyświetlana [2] Apteka (bazowy)
Opis Bazowy szablon struktury CDA dla apteki
Kontekst Węzły równoległe elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.31
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 34, Używa 1 szablon
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.24 Ograniczanie retired [2] Wystawca dokumentu recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.33 Ograniczanie retired [2] Wystawca dokumentu dla recepty farmacetycznej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4 Ograniczanie active [2] Autor dokumentu (bazowy) (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1 link active [1] Szablon bazowy (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.14 link active [1] Dokument anulujący (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.15 link active [1] Konsultacja lekarska (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.16 link active [1] Opis badania diagnostycznego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.17 link active [1] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.18 link active [1] Karta informacyjna leczenia szpitalnego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.19 link active [1] Karta odmowy przyjęcia do szpitala (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2 link active [1] Szablon bazowy dla P1 (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.20 link active [1] Protokół operacyjny (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.21 link active [1] Wpis do karty uodpornienia (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.22 link active [1] Karta wywiadu pielęgniarskiego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.23 link active [1] Karta oceny stanu pacjenta (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.24 link active [1] Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.25 link active [1] Raport pielęgniarski (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.28 link active [1] Informacja dla lekarza kierującego/POZ (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.5 link active [1] Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.6 link retired [1] Dokument recepty spelniający wymagania NFZ związane z refundacją (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.76 link active [4] Referencja do listy zaleconych leków (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.3 link active [4] Pozycja recepty na lek gotowy lub ŚSSPŻ (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.4 link active [3] Sekcja zalecenia leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25 link active [2] Treść dokumentu recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 link active [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 link active [1] Recepta (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 link active [1] Recepta farmaceutyczna (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.65 link retired [4] Pozycja porady farmaceuty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.48 link active [4] Pozycja recepty na lek recepturowy (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.63 Ograniczanie active [2] Wystawca dokumentu dla P1 (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.81 Ograniczanie active [2] Autor dokumentu recepty farmaceutycznej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.82 Ograniczanie active [2] Autor dokumentu recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.84 Ograniczanie active [2] Autor dokumentu realizacji recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.27 link active [1] Realizacja recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.4 Zawierać active [7] Adres organizacji w Polsce (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 (2016‑04‑26)
Przykład
Przykład
<representedOrganization>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.31"/>  <id extension="123456789" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.1" displayable="true"/>  <id extension="1007" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.6" displayable="true"/>  <name>Apteka 24h</name>  <telecom use="PUB" value="tel:22-2345123"/>  <telecom use="PUB" value="fax:22-2345100"/>  <addr>
    <postalCode>00-950</postalCode>    <city>Warszawa</city>    <streetName>Dąbrowszczaków</streetName>    <houseNumber>34</houseNumber>  </addr>
</representedOrganization>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
@classCode
0 … 1 F ORG
@determinerCode
0 … 1 F INSTANCE
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsacy)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.31
hl7:id
II 1 … 1 M (plCdotsacy)
gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.6']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.6
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsacy)
gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.1']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.1
@extension
st 1 … 1 R
hl7:name
ON 1 … 1 R (plCdotsacy)
hl7:telecom
TEL 0 … * R (plCdotsacy)
  Schematron assert rola red error  
  test string-length(@value)>0  
  Komunikat Wartość dla telefonu, adresu email lub lokalizacji zasobu nie może by pusta.  
Dołączony 1 … 1 R z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.4 [7] Adres organizacji w Polsce (DYNAMICZNE)
hl7:addr
1 … 1 R (plCdotsacy)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotsacy)
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:country) or (upper-case(hl7:country)='POLSKA')  
  Komunikat Adres organizacji powinien znajdować się na terenie Polski.  
hl7:postalCode
1 … 1 R (plCdotsacy)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 1 … 1 R (plCdotsacy)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotsacy)
hl7:houseNumber
ADXP 1 … 1 R (plCdotsacy)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotsacy)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotsacy)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotsacy)
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
hl7:standardIndustryClassCode
NP (plCdotsacy)
hl7:asOrganizationPartOf
0 … 1 (plCdotsacy)
@classCode
0 … 1 F PART
hl7:id
II 0 … * R (plCdotsacy)
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsacy)
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.111
hl7:statusCode
CS 0 … 1 (plCdotsacy)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.15999 RoleStatus (DYNAMICZNE)
hl7:effectiveTime
IVL_TS 0 … 1 (plCdotsacy)
hl7:wholeOrganization
0 … 1 (plCdotsacy)