Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Treść dokumentu skierowania do uzdrowiska

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.35 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaReferralToHealthResortComponent Nazwa wyświetlana [2] Treść dokumentu skierowania do uzdrowiska
Opis Bazowy szablon struktury CDA dla treści medycznej dokumentu.
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.35
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablon 1, Używa 9 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.9 Zawierać active [1] Skierowanie do uzdrowiska (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.59 Ograniczanie active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania do uzdrowiska (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.9 Ograniczanie active [3] Sekcja informacji o rodzaju szkoły i klasie (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.10 Ograniczanie active [3] Sekcja wywiadu lekarskiego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.11 Ograniczanie active [3] Sekcja badania przedmiotowego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1 Ograniczanie active [3] Sekcja rozpoznań (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.7 Ograniczanie active [3] Sekcja aktualnych wyników badań (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.12 Ograniczanie active [3] Sekcja główna skierowania do uzdrowiska (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2 Ograniczanie active [3] Sekcja informacji dodatkowych (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 Ograniczanie active [3] Sekcja załączników (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.28 (2017‑01‑02)
Przykład
Przykład
<component>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.35"/>  <structuredBody>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.9"/>        <code code="29762-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Social history"/>        <text>
          <paragraph>
            <caption>Rodzaj szkoły, klasa:</caption>             Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Quisque sed urna nibh. Donec lacus mi,
varius sed ex at, elementum mattis mauris. In sit amet quam vel sem
pellentesque euismod.
          </paragraph>
        </text>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.10"/>        <code code="10164-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="History of present illness"/>        <title>Wywiad</title>        <text>
          <paragraph> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Quisque sed urna nibh. Donec lacus mi, varius sed ex at, elementum
mattis mauris. In sit amet quam vel sem pellentesque euismod.
</paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Szczepienia ochronne:</caption>             Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Quisque sed urna nibh. Donec lacus mi,
varius sed ex at, elementum mattis mauris. In sit amet quam vel sem
pellentesque euismod.
          </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Przebyte leczenie uzdrowiskowe:</caption>             Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque sed urna nibh. Donec
lacus mi, varius sed ex at, elementum mattis mauris. In sit amet quam
vel sem pellentesque euismod.
          </paragraph>
        </text>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.11"/>        <code code="29545-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Physical findings"/>        <title>Badanie przedmiotowe</title>        <text> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque sed
urna nibh. Donec lacus mi, varius sed ex at, elementum mattis mauris. In
sit amet quam vel sem pellentesque euismod.
</text>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1"/>        <code code="29548-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Diagnosis"/>        <title>Rozpoznania</title>        <text>
          <paragraph>
             Choroba zasadnicza będąca podstawą wystawienia skierowania w
języku polskim wg. ICD-10:
            <br/>            <content ID="OBS_1">I25.2 Przebyty zawał mięśnia sercowego ściany
przedniej
</content>
            <br/>             Choroby współistniejące:             <br/>            <content ID="OBS_2">I10 Nadciśnienie tętnicze</content>          </paragraph>
        </text>
        <entry>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.1"/>          <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
            <code code="8319008" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Principal diagnosis"/>            <statusCode code="completed"/>            <component>
              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="I25.2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.3" codeSystemName="icd10" displayName="Stary (przebyty) zawał serca"/>                <text>
                  <reference value="#OBS_1"/>                </text>
              </observation>
            </component>
          </organizer>
        </entry>
        <entry>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.2"/>          <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
            <code code="85097005" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Secondary diagnosis"/>            <statusCode code="completed"/>            <component>
              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="I10" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.3" codeSystemName="icd10" displayName="Samoistne (pierwotne) nadciśnienie"/>                <text>
                  <reference value="#OBS_2"/>                </text>
              </observation>
            </component>
          </organizer>
        </entry>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.7"/>        <code code="30954-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Relevant diagnostic tests/laboratory data"/>        <title>Aktualne wyniki badań</title>        <text> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque sed
urna nibh. Donec lacus mi, varius sed ex at, elementum mattis mauris. In
sit amet quam vel sem pellentesque euismod.
</text>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.12"/>        <code code="57828-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Prescriptions"/>        <title>Wskazanie proponowanego miejsca i rodzaju leczenia
uzdrowiskowego
</title>
        <text ID="ENC_1">
          <paragraph>
            <caption>Uzdrowisko:</caption>             nadmorskie           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Rodzaj świadczenia:</caption>             uzdrowiskowe leczenie szpitalne           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Przeciwwskazania do zabiegów z udziałem naturalnych surowców
leczniczych:
</caption>
             nie           </paragraph>
        </text>
        <entry>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.8"/>          <encounter classCode="ENC" moodCode="RQO">
            <code code="6100" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4" displayName="Szpital (oddział) uzdrowiskowy">
              <qualifier>
                <name code="RUZDR" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" codeSystemName="PolskieKlasyfikatoryHL7v3" displayName="Rodzaje uzdrowisk"/>                <value code="NADM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" codeSystemName="PolskieKlasyfikatoryHL7v3" displayName="nadmorskie"/>              </qualifier>
            </code>
            <text>
              <reference value="#ENC_1"/>            </text>
          </encounter>
        </entry>
      </section>
    </component>
  </structuredBody>
</component>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:component
1 … 1 R (plCdotsent)
@typeCode
0 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsent)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.35
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
  • hl7:structuredBody[hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']
  • hl7:structuredBody[not(hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')]
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.59 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania do uzdrowiska (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.59']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [not(hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')]
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.9 [3] Sekcja informacji o rodzaju szkoły i klasie (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.9']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.10 [3] Sekcja wywiadu lekarskiego (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.10']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.11 [3] Sekcja badania przedmiotowego (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.11']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1 [3] Sekcja rozpoznań (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.7 [3] Sekcja aktualnych wyników badań (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.7']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.12 [3] Sekcja główna skierowania do uzdrowiska (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.12']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2 [3] Sekcja informacji dodatkowych (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 [3] Sekcja załączników (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP