Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Treść dokumentu skierowania do zakładu opiekuńczego

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.37 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaReferralToCareFacilityComponent Nazwa wyświetlana [2] Treść dokumentu skierowania do zakładu opiekuńczego
Opis Szablon CDA dla treści medycznej skierowania do zakładu opiekuńczego
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.37
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablon 1, Używa 7 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.10 Zawierać active [1] Skierowanie do zakładu opiekuńczego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.60 Ograniczanie active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania do zakładu opiekuńczego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1 Ograniczanie active [3] Sekcja rozpoznań (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.13 Ograniczanie active [3] Sekcja informacji o dotychczasowym leczeniu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.14 Ograniczanie active [3] Sekcja oceny pacjenta w skali Barthel (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.15 Ograniczanie active [3] Sekcja główna skierowania do zakładu opiekuńczego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2 Ograniczanie active [3] Sekcja informacji dodatkowych (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 Ograniczanie active [3] Sekcja załączników (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.28 (2017‑01‑02)
Przykład
Przykład
<component>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.37"/>  <structuredBody>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1"/>        <code code="29548-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Diagnosis"/>        <title>Rozpoznanie w języku polskim według ICD-10 (choroba zasadnicza i
choroby współistniejące)
</title>
        <text>
          <paragraph>
            <content ID="OBS_1">I25.2 Przebyty zawał mięśnia sercowego ściany
przedniej
</content>
            <br/>          </paragraph>
        </text>
        <entry>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.1"/>          <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
            <code code="8319008" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Principal diagnosis"/>            <statusCode code="completed"/>            <component>
              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="I25.2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.3" codeSystemName="icd10" displayName="Stary (przebyty) zawał serca"/>                <text>
                  <reference value="#OBS_1"/>                </text>
              </observation>
            </component>
          </organizer>
        </entry>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.13"/>        <code code="19009-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Medication current"/>        <title>Dotychczasowe leczenie</title>        <text>
           Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque sed
urna nibh. Donec lacus mi, varius sed ex at, elementum mattis mauris. In
sit amet quam vel sem pellentesque euismod.
          <paragraph>
            <caption>Potrzeba kontynuacji dotychczasowego leczenia:</caption>             tak
          </paragraph>
        </text>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.14"/>        <code code="10158-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="History of functional status"/>        <text>
          <paragraph>
            <caption>Liczba punktów w skali Barthel, którą uzyskał
świadczeniobiorca:
</caption>
             20           </paragraph>
        </text>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.15"/>        <code code="57828-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Prescriptions"/>        <text>
          <paragraph ID="ENC_1"> Kieruję pacjenta do zakładu
opiekuńczo-leczniczego.
</paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Przypadek nagły, wynikający ze zdarzeń losowych i uzasadniony
stanem zdrowia:
</caption>
             nie           </paragraph>
        </text>
        <entry>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.9"/>          <encounter classCode="ENC" moodCode="RQO">
            <code code="5170" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4" displayName="Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy"/>            <text>
              <reference value="#ENC_1"/>            </text>
            <priorityCode code="R" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.7" displayName="routine"/>          </encounter>
        </entry>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2"/>        <code code="48767-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Annotation comment"/>        <text>
          <paragraph>
            <caption>Lekarz POZ świadczeniobiorcy:</caption>             Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit.
          </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Pielęgniarka POZ świadczeniobiorcy:</caption>             Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
          </paragraph>
        </text>
      </section>
    </component>
  </structuredBody>
</component>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:component
1 … 1 R (plCdotsent)
@typeCode
0 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsent)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.37
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
  • hl7:structuredBody[hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']
  • hl7:structuredBody[not(hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')]
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.60 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania do zakładu opiekuńczego (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.60']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:component[not(hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')])  
  Komunikat Jeżeli w dokumencie znajduje się sekcja postaci binarnej dokumentu, to nie może występować sekcja innego typu.  
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [not(hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')]
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1 [3] Sekcja rozpoznań (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.13 [3] Sekcja informacji o dotychczasowym leczeniu (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.13']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.14 [3] Sekcja oceny pacjenta w skali Barthel (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.14']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.15 [3] Sekcja główna skierowania do zakładu opiekuńczego (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.15']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2 [3] Sekcja informacji dodatkowych (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 [3] Sekcja załączników (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron report rola red error  
  test count(//(hl7:observation|hl7:substanceAdministration|hl7:supply|hl7:procedure|hl7:encounter|hl7:act|hl7:externalDocument)[not(ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']) and not(ancestor::hl7:entryRelationship) and not(hl7:text/hl7:reference)])>0  
  Komunikat Element text dla danego wyrażenia klinicznego jest wymagany, ze wskazaniem referencji do odpowiedniego elementu section.text.