Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Treść dokumentu skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.39 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaReferralToLongtermNursingComponent Nazwa wyświetlana [2] Treść dokumentu skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową
Opis Szablon CDA dla treści medycznej skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.39
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablon 1, Używa 7 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.11 Zawierać active [1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.61 Ograniczanie active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania na opiekę długoterminową (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.10 Ograniczanie active [3] Sekcja wywiadu lekarskiego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.11 Ograniczanie active [3] Sekcja badania przedmiotowego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1 Ograniczanie active [3] Sekcja rozpoznań (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.16 Ograniczanie active [3] Sekcja główna skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69 Ograniczanie active [3] Sekcja danych ubezpieczeniowych (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 Ograniczanie active [3] Sekcja załączników (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.28 (2018‑04‑26)
Przykład
Przykład
<component>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.39"/>  <structuredBody>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.10"/>        <code code="10164-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="History of present illness"/>        <title>Wywiad</title>        <text> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque sed
urna nibh. Donec lacus mi, varius sed ex at, elementum mattis mauris. In
sit amet quam vel sem pellentesque euismod.
</text>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.11"/>        <code code="29545-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Physical findings"/>        <title>Badanie przedmiotowe</title>        <text> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque sed
urna nibh. Donec lacus mi, varius sed ex at, elementum mattis mauris. In
sit amet quam vel sem pellentesque euismod.
</text>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1"/>        <code code="29548-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Diagnosis"/>        <title>Rozpoznanie:</title>        <text>
          <paragraph>
            <content ID="OBS_1">I25.2 Przebyty zawał mięśnia sercowego ściany
przedniej
</content>
          </paragraph>
        </text>
        <entry>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.1"/>          <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
            <code code="8319008" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Principal diagnosis"/>            <statusCode code="completed"/>            <component>
              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="I25.2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.3" codeSystemName="icd10" displayName="Stary (przebyty) zawał serca"/>                <text>
                  <reference value="#OBS_1"/>                </text>
              </observation>
            </component>
          </organizer>
        </entry>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.16"/>        <code code="57828-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Prescriptions"/>        <title>Zalecenia lekarskie</title>        <text>
          <paragraph ID="ENC_1"> Stwierdzam, że osoba wyżej wymieniona wymaga
pielęgnacji i w chwili obecnej nie wymaga hospitalizacji.
</paragraph>
          
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque sed urna
nibh. Donec lacus mi, varius sed ex at, elementum mattis mauris. In sit
amet quam vel sem pellentesque euismod.
        </text>
        <entry>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.10"/>          <encounter classCode="ENC" moodCode="RQO">
            <code code="2142" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4" displayName="Pielęgniarska opieka długoterminowa"/>            <text>
              <reference value="#ENC_1"/>            </text>
          </encounter>
        </entry>
      </section>
    </component>
  </structuredBody>
</component>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:component
1 … 1 R (plCdotsent)
@typeCode
0 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsent)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.39
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
  • hl7:structuredBody[hl7:component[hl7:section[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']]]]
  • hl7:structuredBody[not(hl7:component[hl7:section[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']]])]
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [hl7:component [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']]]]
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.61 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania na opiekę długoterminową (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.61']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:component[not(hl7:section[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']])])  
  Komunikat Jeżeli w dokumencie znajduje się sekcja postaci binarnej dokumentu, to nie może występować sekcja innego typu.  
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [not(hl7:component [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']]])]
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.10 [3] Sekcja wywiadu lekarskiego (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.10']]] [not(@nullFlavor)]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.11 [3] Sekcja badania przedmiotowego (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.11']]] [not(@nullFlavor)]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1 [3] Sekcja rozpoznań (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.16 [3] Sekcja główna skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.16']]] [not(@nullFlavor)]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … * R Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69 [3] Sekcja danych ubezpieczeniowych (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 [3] Sekcja załączników (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron report rola red error  
  test count(//(hl7:observation|hl7:substanceAdministration|hl7:supply|hl7:procedure|hl7:encounter|hl7:act|hl7:externalDocument)[not(ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']) and not(ancestor::hl7:entryRelationship) and not(hl7:text/hl7:reference)])>0  
  Komunikat Element text dla danego wyrażenia klinicznego jest wymagany, ze wskazaniem referencji do odpowiedniego elementu section.text.