Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Treść dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.41 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑09‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3.1
Nazwa plCdaReferralToPsychiatricHospitalComponent Nazwa wyświetlana [2] Treść dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego
Opis Szablon CDA dla treści medycznej skierowania do szpitala psychiatrycznego
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.41
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablon 1, Używa 9 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12 Zawierać active [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.62 Ograniczanie active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.17 Ograniczanie active [3] Sekcja wywiadu społecznego na skierowaniu do szpitala psychiatrycznego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.18 Ograniczanie active [3] Sekcja wywiadu lekarskiego na skierowaniu do szpitala psychiatrycznego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.19 Ograniczanie active [3] Sekcja badania przedmiotowego na skierowaniu do szpitala psychiatrycznego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.20 Ograniczanie active [3] Sekcja rozpoznania na skierowaniu do szpitala psychiatrycznego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.21 Ograniczanie active [3] Sekcja główna skierowania do szpitala psychiatrycznego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.22 Ograniczanie active [3] Sekcja powodu skierowania do szpitala psychiatrycznego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69 Ograniczanie active [3] Sekcja danych ubezpieczeniowych (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 Ograniczanie active [3] Sekcja załączników (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.28 (2018‑04‑26)
Przykład
Przykład
<component>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.41"/>  <structuredBody>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.17"/>        <code code="29762-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Social history"/>        <text>
          <paragraph>
            <caption>Zamieszkuje:</caption>             wspólnie z innymi osobami           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Stan cywilny:</caption>             żonaty           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Zatrudnienie:</caption>             na utrzymaniu innych osób           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Wykształcenie:</caption>             wyższe           </paragraph>
          <paragraph> Osoba badana jest ubezwłasnowolniona całkowicie. </paragraph>        </text>
        <component>
          <section>
            <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.3"/>            <code code="10186-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Identifying information"/>            <title>Dane o osobach będzących z mocy prawa uczestnikami postępowania
sądowego (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie
zdrowia psychicznego):
</title>
            <text>
              <paragraph>
                <caption>małżonek:</caption>                 Joanna Kowalska, Odkryta 41 m. 12,
Warszawa
              </paragraph>
            </text>
          </section>
        </component>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.18"/>        <code code="10164-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="History of present illness"/>        <text>
          <paragraph>
            <caption>Wywiad od osoby badanej:</caption>             Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit. Quisque sed urna nibh. Donec lacus
mi, varius sed ex at, elementum mattis mauris. In sit amet quam vel
sem pellentesque euismod.
          </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Wywiad od rodziny i innych osób:</caption>             Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque sed urna nibh. Donec
lacus mi, varius sed ex at, elementum mattis mauris. In sit amet quam
vel sem pellentesque euismod.
          </paragraph>
        </text>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.19"/>        <code code="29545-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Physical findings"/>        <text>
          <paragraph>
            <caption>Ocena stanu fizycznego:</caption>             Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Quisque sed urna nibh. Donec lacus mi,
varius sed ex at, elementum mattis mauris. In sit amet quam vel sem
pellentesque euismod.
          </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Ocena stanu psychicznego:</caption>             Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit. Quisque sed urna nibh. Donec lacus
mi, varius sed ex at, elementum mattis mauris. In sit amet quam vel
sem pellentesque euismod.
          </paragraph>
        </text>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.20"/>        <code code="29548-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Diagnosis"/>        <text>
          <paragraph>
            <caption>Rozpoznanie wstępne:</caption>             Jakościowe zaburzenia
świadomości. Urojenia prześladowania.
          </paragraph>
        </text>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.21"/>        <code code="57828-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Prescriptions"/>        <text>
          <paragraph ID="ENC_1"> Kieruję pacjenta do szpitala psychiatrycznego.
</paragraph>
        </text>
        <entry>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.11"/>          <encounter classCode="ENC" moodCode="RQO">
            <code code="4700" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4" displayName="Oddział psychiatryczny (ogólny)"/>            <text>
              <reference value="#ENC_1"/>            </text>
          </encounter>
        </entry>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.22"/>        <code code="42349-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Reason for referral"/>        <text>
          <paragraph>
            <caption>Stwierdzam, że:</caption>             nieprzyjęcie osoby badanej do
szpitala psychiatrycznego spowoduje pogorszenie stanu zdrowia
psychicznego.
          </paragraph>
        </text>
      </section>
    </component>
  </structuredBody>
</component>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:component
1 … 1 R (plCdotsent)
@typeCode
0 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsent)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.41
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
  • hl7:structuredBody[hl7:component[hl7:section[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']]]]
  • hl7:structuredBody[not(hl7:component[hl7:section[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']]])]
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [hl7:component [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']]]]
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.62 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.62']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:component[not(hl7:section[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']])])  
  Komunikat Jeżeli w dokumencie znajduje się sekcja postaci binarnej dokumentu, to nie może występować sekcja innego typu.  
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [not(hl7:component [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']]])]
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.17 [3] Sekcja wywiadu społecznego na skierowaniu do szpitala psychiatrycznego (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.17']]] [not(@nullFlavor)]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.18 [3] Sekcja wywiadu lekarskiego na skierowaniu do szpitala psychiatrycznego (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.18']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.19 [3] Sekcja badania przedmiotowego na skierowaniu do szpitala psychiatrycznego (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.19']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.20 [3] Sekcja rozpoznania na skierowaniu do szpitala psychiatrycznego (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.20']]] [not(@nullFlavor)]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.21 [3] Sekcja główna skierowania do szpitala psychiatrycznego (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.21']]] [not(@nullFlavor)]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.22 [3] Sekcja powodu skierowania do szpitala psychiatrycznego (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.22']]] [not(@nullFlavor)]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … * R Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69 [3] Sekcja danych ubezpieczeniowych (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 [3] Sekcja załączników (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron report rola red error  
  test count(//(hl7:observation|hl7:substanceAdministration|hl7:supply|hl7:procedure|hl7:encounter|hl7:act|hl7:externalDocument)[not(ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']) and not(ancestor::hl7:entryRelationship) and not(hl7:text/hl7:reference)])>0  
  Komunikat Element text dla danego wyrażenia klinicznego jest wymagany, ze wskazaniem referencji do odpowiedniego elementu section.text.