Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Treść dokumentu skierowania na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.43 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaReferralDueToSuspectedOccupationalDiseaseComponent Nazwa wyświetlana [2] Treść dokumentu skierowania na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
Opis Szablon CDA dla treści medycznej skierowania na badania w związku z podejrzeniem
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.43
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablon 1, Używa 7 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.13 Zawierać active [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.63 Ograniczanie active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania z powodu podejrzenia choroba zawodowej (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.23 Ograniczanie active [3] Sekcja wywiadu zawodowego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.24 Ograniczanie active [3] Sekcja rozpoznania choroby zawodowej (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.25 Ograniczanie active [3] Sekcja informacji o czynnikach narażenia zawodowego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.26 Ograniczanie active [3] Sekcja główna skierowania na badania w związku z rozpoznanie choroby zawodowej (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69 Ograniczanie active [3] Sekcja danych ubezpieczeniowych (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 Ograniczanie active [3] Sekcja załączników (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.28 (2018‑04‑26)
Przykład
Przykład
<component>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.43"/>  <structuredBody>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.23"/>        <code code="11340-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="History of occupation"/>        <title>Wywiad zawodowy</title>        <text>
          <paragraph>
            <caption>Aktualna sytuacja zawodowa:</caption>             pracownik           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Aktualny pracodawca (dotyczy pracownika):</caption>             Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque sed urna
nibh. Donec lacus mi, varius sed ex at, elementum mattis mauris. In
sit amet quam vel sem pellentesque euismod.
          </paragraph>
          <table>
            <thead>
              <tr>
                <th>Okres zatrudnienia od-do</th>                <th>Stanowisko pracy</th>                <th>Pracodawca</th>                <th>Charakterystyka narażenia (czynniki
szkodliwe/uciążliwe)
</th>
              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              <tr>
                <td>01.07.2008 - 31.03.2013</td>                <td>operator młota pneumatycznego</td>                <td>Mostostal Warszawa</td>                <td>wibracje</td>              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </text>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.24"/>        <code code="29548-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Diagnosis"/>        <text>
          <paragraph>
            <caption>Pełna nazwa choroby zawodowej, której dotyczy
podejrzenie:
</caption>
            <content ID="OBS_1">22.2 Zespół wibracyjny - postać
kostno-stawowa
</content>
          </paragraph>
        </text>
        <entry>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.12"/>          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="22.2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.16" displayName="Zespół wibracyjny - postać kostno-stawowa"/>            <text>
              <reference value="#OBS_1"/>            </text>
          </observation>
        </entry>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.25"/>        <code code="10161-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="History of occupational exposure"/>        <title>Czynniki narażenia zawodowego</title>        <text>
          <paragraph>
            <caption>Czynniki narażenia zawodowego, które wskazuje się jako
przyczynę choroby zawodowej
</caption>
             Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Quisque sed urna nibh. Donec lacus mi,
varius sed ex at, elementum mattis mauris. In sit amet quam vel sem
pellentesque euismod.
          </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Okres narażenia zawodowego na czynniki, które wskazuje się
jako przyczynę choroby zawodowej
</caption>
             Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit. Quisque sed urna nibh. Donec lacus
mi, varius sed ex at, elementum mattis mauris. In sit amet quam vel
sem pellentesque euismod.
          </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Miejsce zatrudnienia lub wykonywania pracy, z którym wiąże
się podejrzenie choroby zawodowej będące powodem zgłoszenia
podejrzenia choroby zawodowej
</caption>
             Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Quisque sed urna nibh. Donec lacus mi,
varius sed ex at, elementum mattis mauris. In sit amet quam vel sem
pellentesque euismod.
          </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Stanowisko pracy, wydział, oddział</caption>             Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque sed urna nibh.
Donec lacus mi, varius sed ex at, elementum mattis mauris. In sit amet
quam vel sem pellentesque euismod.
          </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Charakterystyka wykonywanej pracy (rodzaj wykonywanych
czynności)
</caption>
             Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Quisque sed urna nibh. Donec lacus mi, varius sed ex
at, elementum mattis mauris. In sit amet quam vel sem pellentesque
euismod.
          </paragraph>
        </text>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.26"/>        <code code="57828-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Prescriptions"/>        <text>
          <paragraph ID="ENC_1"> W związku z podejrzeniem choroby zawodowej proszę
o przeprowadzenie badań i wydanie orzeczenia o rozpoznaniu choroby
zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania.
</paragraph>
        </text>
        <entry>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.13"/>          <encounter classCode="ENC" moodCode="RQO">
            <code code="1160" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4" displayName="Poradnia medycyny pracy"/>            <text>
              <reference value="#ENC_1"/>            </text>
          </encounter>
        </entry>
      </section>
    </component>
  </structuredBody>
</component>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:component
1 … 1 R (plCdotsent)
@typeCode
0 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsent)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.43
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
  • hl7:structuredBody[hl7:component[hl7:section[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']]]]
  • hl7:structuredBody[not(hl7:component[hl7:section[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']]])]
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [hl7:component [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']]]]
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.63 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania z powodu podejrzenia choroba zawodowej (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.63']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:component[not(hl7:section[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']])])  
  Komunikat Jeżeli w dokumencie znajduje się sekcja postaci binarnej dokumentu, to nie może występować sekcja innego typu.  
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [not(hl7:component [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']]])]
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.23 [3] Sekcja wywiadu zawodowego (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.23']]] [not(@nullFlavor)]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.24 [3] Sekcja rozpoznania choroby zawodowej (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.24']]] [not(@nullFlavor)]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.25 [3] Sekcja informacji o czynnikach narażenia zawodowego (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.25']]] [not(@nullFlavor)]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.26 [3] Sekcja główna skierowania na badania w związku z rozpoznanie choroby zawodowej (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.26']]] [not(@nullFlavor)]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … * R Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69 [3] Sekcja danych ubezpieczeniowych (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 [3] Sekcja załączników (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron report rola red error  
  test count(//(hl7:observation|hl7:substanceAdministration|hl7:supply|hl7:procedure|hl7:encounter|hl7:act|hl7:externalDocument)[not(ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']) and not(ancestor::hl7:entryRelationship) and not(hl7:text/hl7:reference)])>0  
  Komunikat Element text dla danego wyrażenia klinicznego jest wymagany, ze wskazaniem referencji do odpowiedniego elementu section.text.