Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Uprawnienie dodatkowe do świadczeń opieki zdrowotnej (rozszerzenie)

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.45 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status retired Retired Etykieta wersji 1.3
Nazwa plExtHealthcareProvisionSpecialEntitlement Nazwa wyświetlana [2] Uprawnienie dodatkowe do świadczeń opieki zdrowotnej (rozszerzenie)
Opis Wzorzec rozszerzenia CDA dla uprawnienia dodatkowego do świadczeń opieki zdrowotnej
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.45
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
extPL:pertinentInformation
0 … * (plEdotsent)
@typeCode
cs 1 … 1 F PERT
extPL:templateId
II 1 … 1 M (plEdotsent)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.45
extPL:coveragePlan
1 … 1 M (plEdotsent)
@classCode
cs 1 … 1 F COV
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
extPL:code
1 … 1 M (plEdotsent)
@code
CONF 1 … 1 F PUBLICPOL
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.4 (ActCode)
hl7:qualifier
CR 1 … 1 M (plEdotsent)
hl7:name
CV 1 … 1 M (plEdotsent)
@code
CONF 1 … 1 F DSUD
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1
@displayName
1 … 1 F Dostęp do świadczeń wynikający z uprawnień dodatkowych
hl7:value
CD 1 … 1 M (plEdotsent)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.32 Uprawnienie dodatkowe do świadczeń opieki zdrowotnej (DYNAMICZNE)