Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Treść dokumentu anulującego

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.47 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaNullificationComponent Nazwa wyświetlana [2] Treść dokumentu anulującego
Opis Szablon struktury CDA dla treści dokumentu anulującego
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.47
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablon 1, Używa 2 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.14 Zawierać active [1] Dokument anulujący (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.27 Ograniczanie active [3] Sekcja dokumentu anulującego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 Ograniczanie active [3] Sekcja załączników (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8 (2017‑01‑02)
Przykład
Przykład
<component>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.47"/>  <structuredBody>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.27"/>        <title>Dane dokumentu anulowanego</title>        <text>
          <paragraph>Proszę o anulowanie dokumentu:</paragraph>          <paragraph>
            <caption>Tytuł:</caption>             Recepta          </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Data wystawienia:</caption>             12.04.2013          </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Identyfikator:</caption>             2345678          </paragraph>
        </text>
      </section>
    </component>
  </structuredBody>
</component>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:component
1 … 1 R (plCdotsent)
@typeCode
0 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsent)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.47
hl7:structuredBody
1 … 1 M (plCdotsent)
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.27 [3] Sekcja dokumentu anulującego (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.27']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 [3] Sekcja załączników (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron report rola red error  
  test count(//(hl7:observation|hl7:substanceAdministration|hl7:supply|hl7:procedure|hl7:encounter|hl7:act|hl7:externalDocument)[not(ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']) and not(ancestor::hl7:entryRelationship) and not(hl7:text/hl7:reference)])>0  
  Komunikat Element text dla danego wyrażenia klinicznego jest wymagany, ze wskazaniem referencji do odpowiedniego elementu section.text.