Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Izba zawodowa (bazowy)

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.48 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status retired Retired Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaBaseProfessionalChamber Nazwa wyświetlana [2] Izba zawodowa (bazowy)
Opis Bazowy szablon struktury CDA dla izby zawodowej
Kontekst Węzły równoległe elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.48
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 (2014‑08‑14)
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
@classCode
0 … 1 F ORG
@determinerCode
0 … 1 F INSTANCE
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsber)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.48
hl7:id
II 1 … 1 M (plCdotsber)
@extension
st 1 … 1 R
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.4