Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Organizacja odpowiedzialna za dokument (bazowy)

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaBaseCustodian Nazwa wyświetlana [2] Organizacja odpowiedzialna za dokument (bazowy)
Opis Bazowy szablon CDA dla organizacji odpowiedzialnej za przechowywanie i udostępnianie dokumentu
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 14, Używa 0 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1 Zawierać active [1] Szablon bazowy (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.14 Zawierać active [1] Dokument anulujący (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.15 Zawierać active [1] Konsultacja lekarska (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.16 Zawierać active [1] Opis badania diagnostycznego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.17 Zawierać active [1] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.18 Zawierać active [1] Karta informacyjna leczenia szpitalnego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.19 Zawierać active [1] Karta odmowy przyjęcia do szpitala (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.20 Zawierać active [1] Protokół operacyjny (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.21 Zawierać active [1] Wpis do karty uodpornienia (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.22 Zawierać active [1] Karta wywiadu pielęgniarskiego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.23 Zawierać active [1] Karta oceny stanu pacjenta (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.24 Zawierać active [1] Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.25 Zawierać active [1] Raport pielęgniarski (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.28 Zawierać active [1] Informacja dla lekarza kierującego/POZ (1.3.1) 2018‑09‑30
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.10.12.104 (2005‑09‑07)
Przykład
Przykład
<custodian>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5"/>  <assignedCustodian>
    <representedCustodianOrganization>
      <id root="2.16.840.1.113883.3.4424" assigningAuthorityName="CSIOZ" displayable="false"/>    </representedCustodianOrganization>
  </assignedCustodian>
</custodian>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:custodian
1 … 1 M (plCdotsian)
@typeCode
0 … 1 F CST
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsian)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5
hl7:assignedCustodian
1 … 1 M (plCdotsian)
@classCode
0 … 1 F ASSIGNED
hl7:representedCustodianOrganization
1 … 1 M (plCdotsian)
@classCode
0 … 1 F ORG
@determinerCode
0 … 1 F INSTANCE
hl7:id
II 1 … * M (plCdotsian)
@root
uid 1 … 1 R
@displayable
bl 1 … 1 R