Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Dane wykonanego badania diagnostycznego

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.57 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status retired Retired Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaDocumentationOfDiagnosticStudy Nazwa wyświetlana [2] Dane wykonanego badania diagnostycznego
Opis Bazowy szablon CDA dla danych wykonanego badania diagnostycznego
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.57
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 0, Używa 1 szablon
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49 Ograniczanie active [2] Osoba przypisana (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.51 (2014‑09‑23)
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:documentationOf
0 … * (plCdotsudy)
@typeCode
1 … 1 F DOC
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsudy)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.57
hl7:serviceEvent
1 … 1 M (plCdotsudy)
@classCode
1 … 1 F ACT
@moodCode
1 … 1 F EVN
hl7:id
II 1 … * M (plCdotsudy)
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsudy)
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6 (ICD-9-PL (udostępniany przez SRK))
hl7:effectiveTime
IVL_TS 1 … 1 M (plCdotsudy)
hl7:performer
0 … * (plCdotsudy)
@typeCode
cs 1 … 1 R
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19601 x_ServiceEventPerformer (DYNAMICZNE)
hl7:functionCode
CE 0 … 1 (plCdotsudy)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.10267 ParticipationFunction (DYNAMICZNE)
hl7:time
IVL_TS 0 … 1 (plCdotsudy)
hl7:assignedEntity
1 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49 [2] Osoba przypisana (DYNAMICZNE) (plCdotsudy)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49']]