Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Treść wyniku badania laboratoryjnego

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.59 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaLabReportComponent Nazwa wyświetlana [2] Treść wyniku badania laboratoryjnego
Opis Szablon CDA dla treści wyniku badania laboratoryjnego
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.59
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablon 1, Używa 3 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.17 Zawierać active [1] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego (1.3.1) 2018‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.65 Ograniczanie active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu sprawozdania z badania laboratoryjnego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.33 Ograniczanie active [3] Sekcja wyniku badań laboratoryjnych (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 Ograniczanie active [3] Sekcja załączników (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8 (2017‑01‑02)
Przykład
Przykład
<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.59"/>  <structuredBody classCode="DOCBODY" moodCode="EVN">
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.33"/>        <code code="30954-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Relevant diagnostic tests/laboratory data"/>        <text>
          <table>
            <thead>
              <tr>
                <th>Badania</th>                <th>Wynik</th>                <th>Jedn.</th>                <th>MIN</th>                <th>MAX</th>                <th>FLAGA</th>                <th>Data pobrania</th>                <th>Data wykonania</th>              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              <tr ID="OBS_1">
                <td>Sód (ICD-9: O35)</td>                <td>146</td>                <td>mmol/l</td>                <td>135</td>                <td>148</td>                <td/>                <td>2014-10-01 08:12</td>                <td>2014-10-01 09:55</td>              </tr>
              <tr ID="OBS_2">
                <td>Potas (ICD-9: N45)</td>                <td>5,06</td>                <td>mmol/l</td>                <td>3,50</td>                <td>5,30</td>                <td/>                <td>2014-10-01 08:12</td>                <td>2014-10-01 09:55</td>              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </text>
        <entry typeCode="COMP">
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.20"/>            <code code="O35" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6" codeSystemName="ICD-9-PL" displayName="Sód (Na)"/>            <text>
              <reference value="#OBS_1"/>            </text>
            <effectiveTime value="201410010812"/>            <value xsi:type="PQ" value="146" unit="mmol/l"/>            <referenceRange typeCode="REFV">
              <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
                <value xsi:type="IVL_PQ">
                  <low value="135" unit="mmol/l"/>                  <high value="148" unit="mmol/l"/>                </value>
              </observationRange>
            </referenceRange>
          </observation>
        </entry>
        <entry typeCode="COMP">
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.20"/>            <code code="N45" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6" codeSystemName="ICD-9-PL" displayName="Potas (K)"/>            <text>
              <reference value="#OBS_2"/>            </text>
            <effectiveTime value="201410010812"/>            <value xsi:type="PQ" value="5.06" unit="mmol/l"/>            <referenceRange typeCode="REFV">
              <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
                <value xsi:type="IVL_PQ">
                  <low value="3.50" unit="mmol/l"/>                  <high value="5.30" unit="mmol/l"/>                </value>
              </observationRange>
            </referenceRange>
          </observation>
        </entry>
      </section>
    </component>
  </structuredBody>
</component>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:component
1 … 1 M (plCdotsent)
@typeCode
0 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 R
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsent)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.59
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
  • hl7:structuredBody[hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']
  • hl7:structuredBody[not(hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')]
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.65 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu sprawozdania z badania laboratoryjnego (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.65']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:component[not(hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')])  
  Komunikat Jeżeli w dokumencie znajduje się sekcja postaci binarnej dokumentu, to nie może występować sekcja innego typu.  
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [not(hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')]
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.33 [3] Sekcja wyniku badań laboratoryjnych (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.33']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 [3] Sekcja załączników (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron report rola red error  
  test count(//(hl7:observation|hl7:substanceAdministration|hl7:supply|hl7:procedure|hl7:encounter|hl7:act|hl7:externalDocument)[not(ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']) and not(ancestor::hl7:entryRelationship) and not(hl7:text/hl7:reference)])>0  
  Komunikat Element text dla danego wyrażenia klinicznego jest wymagany, ze wskazaniem referencji do odpowiedniego elementu section.text.