Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Treść karty odmowy przyjęcia do szpitala

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.67 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaRefusalNoteComponent Nazwa wyświetlana [2] Treść karty odmowy przyjęcia do szpitala
Opis Szablon CDA dla treści karty odmowy przyjęcia do szpitala
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.67
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablon 1, Używa 9 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.19 Zawierać active [1] Karta odmowy przyjęcia do szpitala (1.3.1) 2018‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.66 Ograniczanie active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu karty informacyjnej leczenia szpitalnego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1 Ograniczanie active [3] Sekcja rozpoznań (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.30 Ograniczanie active [3] Sekcja wywiadu lekarskiego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.31 Ograniczanie active [3] Sekcja badania przedmiotowego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.35 Ograniczanie active [3] Sekcja wyników badań (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.36 Ograniczanie active [3] Sekcja zastosowanego leczenia (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.40 Ograniczanie active [3] Sekcja powodu odmowy przyjęcia do szpitala (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.32 Ograniczanie active [3] Sekcja zaleceń (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 Ograniczanie active [3] Sekcja załączników (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8 (2017‑01‑02)
Przykład
Przykład
<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.67"/>  <structuredBody classCode="DOCBODY" moodCode="EVN">
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1"/>        <code code="29548-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Diagnosis"/>        <title>Rozpoznania</title>        <text>
          <table>
            <tbody>
              <tr ID="DIAG_2">
                <td>Nadciśnienie tętnicze</td>                <td>I10</td>              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </text>
        <entry>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.1"/>          <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
            <code code="8319008" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Principal diagnosis"/>            <statusCode code="completed"/>            <component>
              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="I10" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.3" codeSystemName="icd10" displayName="Samoistne (pierwotne) nadciśnienie"/>                <text>
                  <reference value="#DIAG_2"/>                </text>
              </observation>
            </component>
          </organizer>
        </entry>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.30"/>        <code code="10164-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="History of present illness"/>        <title>Powód zgłoszenia do izby przyjęć</title>        <text>
          <paragraph> Pacjent zgłosił się do izby przyjęć z powodu silnego bólu
głowy w okolicy skroniowej. Ból jest silny (7/10), utrudnia
funkcjonowanie. Chory od ok. 3 lat uskarżał się na bóle głowy, ale
miały one inny charakter i znacznie mniejsze natężenie. W wywiadzie
nadciśnienie tętnicze.
</paragraph>
        </text>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.31"/>        <code code="29545-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Physical findings"/>        <title>Badanie lekarskie</title>        <text>
          <paragraph> Bez objawów oponowych, prawidłowe napięcie mięśniowe w kk.
górnych, prawidłowe napięcie i siła mięśniowa kk. dolnych,objaw
Babińskiego ujemny.
</paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Ciśnienie tętnicze</caption>             200/140 mmHg           </paragraph>
          <paragraph> Po godzinie od podania leku 140/90 mmHg </paragraph>        </text>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.35"/>        <code code="30954-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Relevant diagnostic tests/laboratory data"/>        <title>Wyniki badań dodatkowych</title>        <text>
          <table>
            <thead>
              <tr>
                <th>Nazwa badania</th>                <th>Wynik badania</th>                <th>Zakres referencyjny</th>              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              <tr ID="OBS_1">
                <td colspan="3" styleCode="Bold">Morfologia krwi obwodowej</td>              </tr>
              <tr ID="OBS_2">
                <td>WBC Krwinki białe</td>                <td>8,3 K/µl</td>                <td>4,0 - 10,0</td>              </tr>
              <tr ID="OBS_3">
                <td>RBC Krwinki czerwone</td>                <td>3,35 M/µl</td>                <td>4,0 - 5,0</td>              </tr>
              <tr ID="OBS_4">
                <td>PLT Płytki krwi</td>                <td>331,0 K/µl</td>                <td>140,0 - 400,0</td>              </tr>
              <tr ID="OBS_5">
                <td>HGB Hemoglobina</td>                <td>7,8 g/dl</td>                <td>12,0 - 16,0</td>              </tr>
              <tr ID="OBS_6">
                <td>HCT Hematokryt</td>                <td>27,1 %</td>                <td>37,0 - 47,0</td>              </tr>
              <tr ID="OBS_7">
                <td>MCHC</td>                <td>28,8 g/dl</td>                <td>31,0 - 36,0</td>              </tr>
              <tr ID="OBS_8">
                <td>MCV</td>                <td>80,9 fl</td>                <td>80,0 - 96,0</td>              </tr>
              <tr ID="OBS_9">
                <td>MCH</td>                <td>23 pg</td>                <td>26,0 - 32,0</td>              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </text>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.36"/>        <code code="55753-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Treatment information"/>        <title>Zastosowane leczenie</title>        <text>
          <paragraph> Captopril 25mg podjęzykowo </paragraph>        </text>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.40"/>        <title>Powód odmowy przyjęcia</title>        <text>
          <paragraph> Po podaniu leku normalizacja ciśnienia tętniczego i
ustąpienie dolegliwości bólowych. Brak wskazań do przyjęcia do
szpitala.
</paragraph>
        </text>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.32"/>        <code code="57828-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Prescriptions/Prescription list"/>        <title>Zalecenia</title>        <text>
          <list>
            <item>Kontynuacja leczenia nadciśnienia tętniczego w POZ</item>            <item ID="SBADM_1">Ramipril 5mg 2 x 1 tabl.</item>            <item>Regularna kontrola ciśnienia tętniczego</item>          </list>
        </text>
        <entry>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.22"/>          <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="RQO">
            <text>
              <reference value="#SBADM_1"/>            </text>
            <consumable>
              <manufacturedProduct>
                <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.21"/>                <manufacturedLabeledDrug>
                  <code code="100997" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.6.1" displayName="Ramipril 5 mg tabletki"/>                </manufacturedLabeledDrug>
              </manufacturedProduct>
            </consumable>
          </substanceAdministration>
        </entry>
      </section>
    </component>
  </structuredBody>
</component>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:component
1 … 1 R (plCdotsent)
@typeCode
0 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 R
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsent)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.67
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
  • hl7:structuredBody[hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']
  • hl7:structuredBody[not(hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')]
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.66 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu karty informacyjnej leczenia szpitalnego (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.66']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:component[not(hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')])  
  Komunikat Jeżeli w dokumencie znajduje się sekcja postaci binarnej dokumentu, to nie może występować sekcja innego typu.  
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [not(hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')]
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1 [3] Sekcja rozpoznań (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.30 [3] Sekcja wywiadu lekarskiego (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.30']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.31 [3] Sekcja badania przedmiotowego (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.31']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.35 [3] Sekcja wyników badań (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.35']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.36 [3] Sekcja zastosowanego leczenia (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.36']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.40 [3] Sekcja powodu odmowy przyjęcia do szpitala (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.40']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.32 [3] Sekcja zaleceń (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.32']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 [3] Sekcja załączników (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron report rola red error  
  test count(//(hl7:observation|hl7:substanceAdministration|hl7:supply|hl7:procedure|hl7:encounter|hl7:act|hl7:externalDocument)[not(ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']) and not(ancestor::hl7:entryRelationship) and not(hl7:text/hl7:reference)])>0  
  Komunikat Element text dla danego wyrażenia klinicznego jest wymagany, ze wskazaniem referencji do odpowiedniego elementu section.text.