Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Dane wizyty w izbie przyjęć

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.69 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaRefusalNoteComponentOf Nazwa wyświetlana [2] Dane wizyty w izbie przyjęć
Opis Szablon CDA dla danych o wizycie w izbie przyjęć
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.69
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablon 1, Używa 3 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.19 Zawierać active [1] Karta odmowy przyjęcia do szpitala (1.3.1) 2018‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49 Ograniczanie active [2] Osoba przypisana (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.75 Ograniczanie active [4] Miejsce (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 Ograniczanie active [2] Organizacja (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.52 (2014‑09‑23)
Przykład
Przykład
<componentOf typeCode="COMP">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.69"/>  <encompassingEncounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
    <id extension="323432" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.98" displayable="true"/>    <code code="4900" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4" displayName="Izba przyjęć szpitala"/>    <effectiveTime value="20140906"/>  </encompassingEncounter>
</componentOf>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:componentOf
0 … 1 (plCdotstOf)
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstOf)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.69
hl7:encompassingEncounter
1 … 1 (plCdotstOf)
@classCode
0 … 1 F ENC
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:id
II 0 … * (plCdotstOf)
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotstOf)
@code
CONF 1 … 1 F 4900
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4 (Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego))
@displayName
1 … 1 F Izba przyjęć szpitala
hl7:effectiveTime
IVL_TS 1 … 1 R (plCdotstOf)
@value
ts 0 … 1  
hl7:low
TS 0 … 1 (plCdotstOf)
@value
ts 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date  
  Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.  
hl7:high
TS 0 … 1 (plCdotstOf)
@value
ts 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date  
  Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavour) and not(hl7:low) and not(hl7:high) and not(concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date)  
  Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.  
hl7:dischargeDispositionCode
CE 0 … 1 (plCdotstOf)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.36 Tryb wypisu ze szpitala (DYNAMICZNE)
hl7:responsibleParty
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49 [2] Osoba przypisana (DYNAMICZNE) (plCdotstOf)
treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49']]
@typeCode
0 … 1 F RESP
hl7:encounterParticipant
0 … * (plCdotstOf)
@typeCode
cs 1 … 1 R
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19600 x_EncounterParticipant (DYNAMICZNE)
hl7:time
IVL_TS 0 … 1 (plCdotstOf)
hl7:assignedEntity
1 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49 [2] Osoba przypisana (DYNAMICZNE) (plCdotstOf)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49']]
hl7:location
0 … 1 (plCdotstOf)
@typeCode
0 … 1 F LOC
hl7:healthCareFacility
1 … 1 (plCdotstOf)
@classCode
0 … 1 F SDLOC
hl7:id
II 0 … * (plCdotstOf)
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotstOf)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.17660 ServiceDeliveryLocationRoleType (DYNAMICZNE)
hl7:location
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.75 [4] Miejsce (DYNAMICZNE) (plCdotstOf)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.75']]
hl7:serviceProviderOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotstOf)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']]