Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Treść karty wywiadu pielęgniarskiego

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.71 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaNursingHistoryNoteComponent Nazwa wyświetlana [2] Treść karty wywiadu pielęgniarskiego
Opis Szablon struktury CDA dla treści karty wywiadu pielęgniarskiego
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.71
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablon 1, Używa 3 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.22 Zawierać active [1] Karta wywiadu pielęgniarskiego (1.3.1) 2018‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55 Ograniczanie active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.46 Ograniczanie active [3] Sekcja wywiad pielęgniarskiego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2 Ograniczanie active [3] Sekcja informacji dodatkowych (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8 (2017‑01‑02)
Przykład
Przykład
<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.71"/>  <structuredBody classCode="DOCBODY" moodCode="EVN">
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.46"/>        <code code="10164-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="History of present illness Narrative"/>        <text>
          <paragraph>
            <caption>Stan cywilny:</caption>             Żonaty           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Wykształcenie:</caption>             Wyższe           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Zawód wykonywany:</caption>             Informatyk           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Tryb przyjęcia do szpitala:</caption>             nagły           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Który pobyt w szpitalu:</caption>             2           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Diagnoza lekarska:</caption>             Udar niedokrwienny           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Przyczyna przyjęcia do szpitala:</caption>             Pacjent przyjęty
do szpitala z powodu nagłego wystąpienia osłabienia siły mięśniowej
lewych kończyn.
          </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Kontakt z pacjentem:</caption>             efektywny           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Objawy choroby, ich umiejscowienie i charakter:</caption>            
Niedoczulica lewej połowy twarzy, średniego stopnia niedowład lewej
kończyny górnej, wzmożone napięcie mięśniowe kk. górnych typu
pozapiramidowego, drżenie w obrębie prawej kończyny górnej, średniego
stopnia niedowład lewej kończyny dolnej, wzmożone napięcie mięśniowe
kk. dolnych typu pozapiramidowego, dodatni objaw Babińskiego po
stronie lewej.
          </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Objawy towarzyszące:</caption>             brak           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Choroby przebyte i współistniejące:</caption>             nadciśnienie
tętnicze
          </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Przebyte choroby zakaźne:</caption>             brak           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Przebyte zabiegi operacyjne:</caption>             Proste wycięcie
uchyłka dwunastnicy (12-05-2010)
          </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Wzrost:</caption>             1,82 m           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Waga:</caption>             86 kg           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>BMI:</caption>             25,96           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Oznaki życia:</caption>             temp. 36,7 *C, CTK: 133/85 mmHg           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Tętno:</caption>             70 ud/min. mierzone na tetnicy:
promieniowej, słabo napięte
          </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Oddech:</caption>             16/min.           </paragraph>
          <paragraph ID="OBS_1">
            <caption>Ocena bólu:</caption>             ból wystąpił, ale nie w ostatnich 24h
(ICNP: ból - 10023130), intensywność: umiarkowany ból (2)
          </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Umiejscowienie bólu:</caption>             ramię lewe           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Grupa krwi:</caption>             0 Rh+ (źródło informacji: dokumentacja
medyczna)
          </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Alergie:</caption>             brak           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Transfuzje krwi:</caption>             nie           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Reakcja na transfuzję:</caption>             nie dotyczy           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Styl życia:</caption>             siedzący tryb życia, tytoń: nie, inne
nałogi: nie
          </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Aktualnie przyjmowane leki:</caption>             ??           </paragraph>
          <paragraph> Leki przyjęte w dniu dzisiejszym: tak </paragraph>          <paragraph>
            <caption>Zapewnienie opieki duszpasterskiej:</caption>             nie           </paragraph>
          <table ID="OBS_2">
            <caption>Ocena stopnia aktywności pacjenta w zakresie podstawowych
czynności życiowych:
</caption>
            <thead>
              <tr>
                <th/>                <th/>                <th>Diagnoza wg ICNP</th>              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              <tr>
                <td>Kąpiel</td>                <td>potrzebujący nadzoru</td>                <td>zaburzona zdolność do kąpieli - 10000956</td>              </tr>
              <tr>
                <td>Higiena osobista</td>                <td>niezależny</td>                <td>zdolność do wykonywania czynności higienicznych -
10028708
</td>
              </tr>
              <tr>
                <td>Poruszanie się, chodzenie</td>                <td>zwiększony zakres opieki/pomocy osób</td>                <td>zaburzone chodzenie - 10001046</td>              </tr>
              <tr>
                <td>Wyjście do toalety</td>                <td>zwiększony zakres opieki/pomocy osób</td>                <td>zaburzona zdolność przemieszczania się - 10001005</td>              </tr>
              <tr>
                <td>Korzystanie z toalety</td>                <td>wymagający okresowej pomocy</td>                <td>zaburzone samodzielne korzystanie z toalety - 10000994</td>              </tr>
              <tr>
                <td>Aktywność w łóżku </td>                <td>niezależny</td>                <td>pozytywna mobilność w łóżku - 10029240</td>              </tr>
              <tr>
                <td>Jedzenie</td>                <td>niezależny</td>                <td>efektywna zdolność do samodzielnego jedzenia - 10028253</td>              </tr>
              <tr>
                <td styleCode="Bold">Ogółem liczna punktów</td>                <td styleCode="Bold">11</td>                <td/>              </tr>
            </tbody>
          </table>
          <paragraph ID="OBS_3">
            <caption>Stopień zmęczenia:</caption>             minimalne zmęczenie
(zmniejszenie energii, pozwalające dokończyć dzień) (ICNP: zmęczenie -
10000695)
          </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Stosowanie sprzętu kompensacyjnego:</caption>             nie           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Warunki socjalne:</caption>             mieszka: z rodziną, pracuje           </paragraph>
          <paragraph styleCode="Bold">Ocena funkcjonowania poszczególnych
układów
</paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Skóra:</caption>            Zadbany, bez zaburzeń, zabarwienie,
wilgotność ciepłota i napięcie – prawidłowe
          </paragraph>
          <paragraph ID="OBS_4">
            <caption>Odleżyny:</caption>             brak odleżyn (ICNP: brak odleżyn -
10029065)
          </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Układ nerwowy:</caption>            <content styleCode="Underline">stan pozytywny</content>            <br/>             pełna świadomość, nastrój wyrównany, równowaga zachowana,
kontakt słowny logiczny, spontaniczny, rytm snu i czuwania efektywny
            <br/>            <content styleCode="Underline">zaburzenia</content>            <br/>             niedowłady - lokalizacja: lewa kończyna górna, lewa kończyna
dolna
          </paragraph>
          <table>
            <caption>Krótka Skala Oceny Stanu Psychicznego</caption>            <tbody>
              <tr>
                <td>1</td>                <td>Orientacja w czasie (1-5)</td>                <td>5</td>              </tr>
              <tr>
                <td/>                <td>Orientacja w miejscu (1-5)</td>                <td>5</td>              </tr>
              <tr>
                <td>2</td>                <td>Zapamiętywanie (1-3)</td>                <td>2</td>              </tr>
              <tr>
                <td>3</td>                <td>Uwaga i liczenie (1-5)</td>                <td>4</td>              </tr>
              <tr>
                <td>4</td>                <td>Przypominanie (1-3)</td>                <td>3</td>              </tr>
              <tr>
                <td>5</td>                <td>Funkcje językowe (1-2)</td>                <td>2</td>              </tr>
              <tr>
                <td/>                <td>Powtarzanie (1)</td>                <td>1</td>              </tr>
              <tr>
                <td/>                <td>Wykonywanie poleceń (1-3)</td>                <td>3</td>              </tr>
              <tr>
                <td/>                <td>Pisanie (1)</td>                <td>1</td>              </tr>
              <tr>
                <td>6</td>                <td>Praksja konstrukcyjna (1)</td>                <td>1</td>              </tr>
              <tr>
                <td/>                <td styleCode="Bold">Ogółem pkt. [podsumowanie]</td>                <td>28</td>              </tr>
            </tbody>
          </table>
          <paragraph>
            <caption>Zachowanie i reakcje emocjonalne:</caption>            <content styleCode="Underline">stan pozytywny</content>            <br/>             zachowanie adekwatne do sytuacji, pełna świadomość co do
miejsca, czasu i osoby
          </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Układ sercowo-naczyniowy:</caption>             bez zaburzeń           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Układ oddechowy:</caption>             brak dolegliwości, oddech
prawidłowy
          </paragraph>
          <paragraph ID="OBS_5">
            <caption>Ocena duszności:</caption>             nieobecna przy odpoczynku,
pojawiający się przy średniej aktywności (ICNP: duszność wysiłkowa -
10029414)
          </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Układ pokarmowy:</caption>             bez zaburzeń tj.: łaknienie w
normie, pragnienie w normie, perystaltyka jelit obecna, wydalanie
stolca regularne, masa ciała prawidłowa
          </paragraph>
          <paragraph ID="OBS_6">
            <caption>Ocena nudności:</caption>             brak nudności (ICNP: bez nudności -
10028984)
          </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Układ moczowo-płciowy:</caption>             bez zaburzeń, diureza
prawidłowa
          </paragraph>
          <paragraph ID="OBS_7">
            <caption>Ocena trzymania moczu:</caption>             trzymanie moczu (ICNP:
trzymanie moczu - 10027836)
          </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Układ kostno-stawowy:</caption>             bez zaburzeń: poruszanie
samodzielne, nie wymaga usprawniania, postawa, budowa i proporcje
ciała prawidłowe, napięcie mięśniowe prawidłowe, ruchomość w stawach
pełna
          </paragraph>
          <paragraph ID="OBS_8">
            <caption>Upadki:</caption>             bez upadku 30 dni (występowały od 31-90 dni
temu) (ICNP: upadek - 10029405)
          </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Diagnozy/wyniki pielęgniarskie:</caption>            <content ID="OBS_11">zaburzony proces układu nerwowego -
10037322
</content>
          </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Uwagi dotyczące przyjęcia pacjenta na oddział:</caption>            
Pacjent(ka) zapoznany z oddziałem (dzwonek do dyżurki, godziny
odwiedzin, telefon, toaleta, godziny posiłków, lekarz prowadzący,
regulamin oddziału i Karta Praw Pacjenta).
            <br/>            Pacjent(ka)
poinformowany o nie opuszczaniu oddziału: TAK
          </paragraph>
        </text>
        <entry typeCode="COMP">
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.37"/>            <code code="SBOLSZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala oceny bólu podczas pobytu w szpitalu/24h"/>            <text>
              <reference value="#OBS_1"/>            </text>
            <statusCode code="completed"/>            <effectiveTime value="20150907"/>            <value xsi:type="CD" code="10023130" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Pain">
              <qualifier>
                <name code="BOLSZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.4" codeSystemName="Słownik wartości dla częstotliwości występowania bólu w szpitalu" displayName="Częstotliwość występowania bólu podczas hospitalizacji"/>                <value code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.4" codeSystemName="Słownik wartości dla częstotliwości występowania bólu w szpitalu" displayName="ból wystąpił, ale nie w ostatnich 24h"/>              </qualifier>
              <qualifier>
                <name code="BOLINT" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.6" codeSystemName="Słownik wartości dla intensywności bólu" displayName="Intensywność bólu"/>                <value code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.6" codeSystemName="Słownik wartości dla intensywności bólu" displayName="umiarkowany ból"/>              </qualifier>
            </value>
          </observation>
        </entry>
        <entry typeCode="COMP">
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.35"/>            <code code="SADL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="ADL - Samodzielność pacjenta w zakresie podstawowych czynności życiowych"/>            <text>
              <reference value="#OBS_2"/>            </text>
            <statusCode code="completed"/>            <effectiveTime value="20150907"/>            <value xsi:type="CD" code="10000956" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Impaired ability to bath">
              <qualifier>
                <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>                <value code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="potrzebujący nadzoru"/>              </qualifier>
            </value>
            <value xsi:type="CD" code="10028708" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Able to perform hygiene">
              <qualifier>
                <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>                <value code="0" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="niezależny"/>              </qualifier>
            </value>
            <value xsi:type="CD" code="10001046" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Impaired walking">
              <qualifier>
                <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>                <value code="4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="zwiększony zakres opieki/pomocy osób"/>              </qualifier>
            </value>
            <value xsi:type="CD" code="10001005" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Impaired ability to transfer">
              <qualifier>
                <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>                <value code="4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="zwiększony zakres opieki/pomocy osób"/>              </qualifier>
            </value>
            <value xsi:type="CD" code="10000994" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Impaired self toileting">
              <qualifier>
                <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>                <value code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="wymagający okresowej pomocy"/>              </qualifier>
            </value>
            <value xsi:type="CD" code="10029240" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Able to move in bed">
              <qualifier>
                <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>                <value code="0" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="niezależny"/>              </qualifier>
            </value>
            <value xsi:type="CD" code="10028253" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Able to feed self">
              <qualifier>
                <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>                <value code="0" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="niezależny"/>              </qualifier>
            </value>
          </observation>
        </entry>
        <entry typeCode="COMP">
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.38"/>            <code code="SZMEC" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala oceny zmęczenia"/>            <text>
              <reference value="#OBS_3"/>            </text>
            <statusCode code="completed"/>            <effectiveTime value="20150907"/>            <value xsi:type="CD" code="10000695" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Fatigue">
              <qualifier>
                <name code="ZMEC" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.7" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny zmęczenia" displayName="Stopień zmęczenia"/>                <value code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.7" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny zmęczenia" displayName="minimalne zmęczenie (zmniejszenie energii, pozwalające dokończyć dzień)"/>              </qualifier>
            </value>
          </observation>
        </entry>
        <entry typeCode="COMP">
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.41"/>            <code code="SODL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala klasyfikacji odleżyn"/>            <text>
              <reference value="#OBS_4"/>            </text>
            <statusCode code="completed"/>            <effectiveTime value="20150819"/>            <entryRelationship typeCode="COMP">
              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.46"/>                <code code="10029065" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="No pressure ulcer"/>                <statusCode code="completed"/>              </observation>
            </entryRelationship>
          </observation>
        </entry>
        <entry typeCode="COMP">
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.44"/>            <code code="SDUSZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala oceny duszności"/>            <text>
              <reference value="#OBS_5"/>            </text>
            <statusCode code="completed"/>            <effectiveTime value="20150907"/>            <value xsi:type="CD" code="10029414" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Resting dyspnoea">
              <qualifier>
                <name code="DUSZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.8" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny duszności" displayName="Stopień duszności"/>                <value code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.8" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny duszności" displayName="nieobecna przy odpoczynku, pojawiający się przy średniej aktywności"/>              </qualifier>
            </value>
          </observation>
        </entry>
        <entry typeCode="COMP">
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.39"/>            <code code="SNUDN" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala oceny nudności"/>            <text>
              <reference value="#OBS_6"/>            </text>
            <statusCode code="completed"/>            <effectiveTime value="20150907"/>            <value xsi:type="CD" code="10028984" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="No nausea">
              <qualifier>
                <name code="NUDN" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.9" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny nudności" displayName="Stopień nudności"/>                <value code="0" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.9" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny nudności" displayName="brak nudności"/>              </qualifier>
            </value>
          </observation>
        </entry>
        <entry typeCode="COMP">
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.36"/>            <code code="SNMOCZSO" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala trzymania moczu - stany ostre"/>            <text>
              <reference value="#OBS_7"/>            </text>
            <statusCode code="completed"/>            <effectiveTime value="20150907"/>            <value xsi:type="CD" code="10025686" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Urinary incontinence">
              <qualifier>
                <name code="NMOCZSO" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.3" codeSystemName="Słownik wartości dla skali trzymania moczu w stanach ostrych" displayName="Stopień trzymania moczu"/>                <value code="0" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.3" codeSystemName="Słownik wartości dla skali trzymania moczu w stanach ostrych" displayName="trzymanie moczu"/>              </qualifier>
            </value>
          </observation>
        </entry>
        <entry typeCode="COMP">
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.40"/>            <code code="SUPASZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala oceny upadków podczas hospitalizacji"/>            <text>
              <reference value="#OBS_8"/>            </text>
            <statusCode code="completed"/>            <effectiveTime value="20150907"/>            <value xsi:type="CD" code="10029405" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Fall">
              <qualifier>
                <name code="UPASZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.10" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny upadków podczas hospitalizacji" displayName="Częstotliwość upadków"/>                <value code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.10" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny upadków podczas hospitalizacji" displayName="bez upadku 30 dni (występowały od 31-90 dni temu)"/>              </qualifier>
            </value>
          </observation>
        </entry>
        <entry typeCode="COMP">
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.43"/>            <code code="10037322" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Impaired Nervous System Function"/>            <text>
              <reference value="#OBS_11"/>            </text>
            <statusCode code="completed"/>            <effectiveTime value="20150907"/>          </observation>
        </entry>
      </section>
    </component>
  </structuredBody>
</component>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:component
1 … 1 R (plCdotsent)
@typeCode
0 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 R
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsent)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.71
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
  • hl7:structuredBody[hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']
  • hl7:structuredBody[not(hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')]
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:component[not(hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')])  
  Komunikat Jeżeli w dokumencie znajduje się sekcja postaci binarnej dokumentu, to nie może występować sekcja innego typu.  
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [not(hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')]
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.46 [3] Sekcja wywiad pielęgniarskiego (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.46']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2 [3] Sekcja informacji dodatkowych (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron report rola red error  
  test count(//(hl7:observation|hl7:substanceAdministration|hl7:supply|hl7:procedure|hl7:encounter|hl7:act|hl7:externalDocument)[not(ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']) and not(ancestor::hl7:entryRelationship) and not(hl7:text/hl7:reference)])>0  
  Komunikat Element text dla danego wyrażenia klinicznego jest wymagany, ze wskazaniem referencji do odpowiedniego elementu section.text.