Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Treść zaleceń pielęgniarskich przy wypisie ze szpitala

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.73 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaNursingDischargePrescriptionsNoteComponent Nazwa wyświetlana [2] Treść zaleceń pielęgniarskich przy wypisie ze szpitala
Opis Szablon struktury CDA dla treści zaleceń pielęgniarskich przy wypisie ze szpitala
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.73
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablon 1, Używa 3 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.24 Zawierać active [1] Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala (1.3.1) 2018‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55 Ograniczanie active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.50 Ograniczanie active [3] Sekcja zaleceń pielęgniarskich (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2 Ograniczanie active [3] Sekcja informacji dodatkowych (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8 (2017‑01‑02)
Przykład
Przykład
<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8"/>  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.73"/>  <structuredBody classCode="DOCBODY" moodCode="EVN">
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.50"/>        <code code="19009-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Medication current"/>        <text>
          <paragraph styleCode="Bold">OCENA SAMOOPIEKI W DNIU WYPISU:</paragraph>          <paragraph>Wymagana pomoc</paragraph>          <paragraph>
            <caption>Toaleta ciała (mycie, czesanie, golenie):</caption>             Nie           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Zmiana bielizny (rozbieranie, ubieranie):</caption>             Nie           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Odżywianie:</caption>             Nie           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Wydalanie:</caption>             Nie           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Sprawność ruchowa:</caption>             Tak           </paragraph>
          <paragraph>
            <caption>Samodzielność w życiu codziennym:</caption>             Nie           </paragraph>
          <paragraph styleCode="Bold">ZALECENIA PIELĘGNIARSKIE:</paragraph>          <paragraph>Postępowanie z miejscem po wkłuciu dożylnym: okłady
hirudynowo-alkoholowe
</paragraph>
          <paragraph styleCode="Bold">WSKAZÓWKI DLA PACJENTA:</paragraph>          <paragraph>systematyczne przyjmowanie leków zleconych przez
lekarza
</paragraph>
          <paragraph>zakaz przyjmowania leków nie zleconych przez lekarza </paragraph>          <paragraph>zakaz picia alkoholu i środków pochodnych</paragraph>          <paragraph>kontynuacja programu terapeutycznego</paragraph>        </text>
      </section>
    </component>
  </structuredBody>
</component>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:component
1 … 1 R (plCdotsent)
@typeCode
0 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 R
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsent)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.73
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
  • hl7:structuredBody[hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']
  • hl7:structuredBody[not(hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')]
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:component[not(hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')])  
  Komunikat Jeżeli w dokumencie znajduje się sekcja postaci binarnej dokumentu, to nie może występować sekcja innego typu.  
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [not(hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')]
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.50 [3] Sekcja zaleceń pielęgniarskich (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.50']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2 [3] Sekcja informacji dodatkowych (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron report rola red error  
  test count(//(hl7:observation|hl7:substanceAdministration|hl7:supply|hl7:procedure|hl7:encounter|hl7:act|hl7:externalDocument)[not(ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']) and not(ancestor::hl7:entryRelationship) and not(hl7:text/hl7:reference)])>0  
  Komunikat Element text dla danego wyrażenia klinicznego jest wymagany, ze wskazaniem referencji do odpowiedniego elementu section.text.