Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Dane wykonanej operacji/zabiegu

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.76 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaDocumentationOfSurgicalOperation Nazwa wyświetlana [2] Dane wykonanej operacji/zabiegu
Opis Szablon CDA dla danych wykonanej usługi w przypadku operacji lub zabiegu
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.76
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablon 1, Używa 1 szablon
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.20 Zawierać active [1] Protokół operacyjny (1.3.1) 2018‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49 Ograniczanie active [2] Osoba przypisana (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.10.12.110 (2005‑09‑07)
Przykład
Przykład
<documentationOf typeCode="DOC">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.76"/>  <serviceEvent classCode="ACT" moodCode="EVN">
    <id extension="9/2015" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.13.1" displayable="true"/>    <code code="45.31" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6" codeSystemName="ICD-9-PL" displayName="Inne miejscowe wycięcie zmiany dwunastnicy"/>    <effectiveTime>
      <low value="201409060900"/>      <high value="201409061123"/>    </effectiveTime>
    <performer typeCode="PPRF">
      <functionCode code="PRISURG" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.88" displayName="primary surgeon"/>      <assignedEntity>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49"/>        <id extension="7724513" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2" displayable="true"/>        <assignedPerson>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1"/>          <name>
            <prefix>dr n. med.</prefix>            <given>Piotr</given>            <family>Nowak</family>          </name>
        </assignedPerson>
      </assignedEntity>
    </performer>
    <performer typeCode="SPRF">
      <functionCode code="ANEST" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.88" displayName="anesthesist"/>      <assignedEntity>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49"/>        <id extension="7724514" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2" displayable="true"/>        <assignedPerson>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1"/>          <name>
            <prefix>dr n. med.</prefix>            <given>Anna</given>            <family>Wiśniewska</family>          </name>
        </assignedPerson>
      </assignedEntity>
    </performer>
    <performer typeCode="SPRF">
      <functionCode code="FASST" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.88" displayName="first assistant surgeon"/>      <assignedEntity>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49"/>        <id extension="7724515" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2" displayable="true"/>        <assignedPerson>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1"/>          <name>
            <prefix>dr n. med.</prefix>            <given>Wojciech</given>            <family>Kowalik</family>          </name>
        </assignedPerson>
      </assignedEntity>
    </performer>
    <performer typeCode="SPRF">
      <functionCode code="SASST" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.88" displayName="second assistant surgeon"/>      <assignedEntity>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49"/>        <id extension="7724516" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2" displayable="true"/>        <assignedPerson>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1"/>          <name>
            <prefix>dr n. med.</prefix>            <given>Aleksandra</given>            <family>Dombrowska</family>          </name>
        </assignedPerson>
      </assignedEntity>
    </performer>
    <performer typeCode="SPRF">
      <functionCode code="TASST" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.88" displayName="third assistant"/>      <assignedEntity>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49"/>        <id extension="7724517" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2" displayable="true"/>        <assignedPerson>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1"/>          <name>
            <prefix>dr n. med.</prefix>            <given>Janusz</given>            <family>Stefański</family>          </name>
        </assignedPerson>
      </assignedEntity>
    </performer>
  </serviceEvent>
</documentationOf>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:documentationOf
1 … 1 M (plCdotsion)
@typeCode
1 … 1 F DOC
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.76
hl7:serviceEvent
1 … 1 M (plCdotsion)
@classCode
1 … 1 F ACT
@moodCode
1 … 1 F EVN
hl7:id
II 1 … * (plCdotsion)
hl7:code
CD 1 … 1 R (plCdotsion)
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6 (ICD-9-PL (udostępniany przez SRK))
  Schematron report rola red error  
  test hl7:translation/@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6'  
  Komunikat Nie można użyć kodu ze słownika ICD-9 PL do kodowania tłumaczenia kodu zabiegu/procedury.  
hl7:effectiveTime
IVL_TS 1 … 1 M (plCdotsion)
hl7:low
1 … 1 R (plCdotsion)
  Schematron assert rola red error  
  test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2),'T',substring(@value,9,2),':',substring(@value,11,2),':00') castable as xs:dateTime  
  Komunikat Data musi być w formacie YYYYMMDDHHMM.  
hl7:high
1 … 1 R (plCdotsion)
  Schematron assert rola red error  
  test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2),'T',substring(@value,9,2),':',substring(@value,11,2),':00') castable as xs:dateTime  
  Komunikat Data musi być w formacie YYYYMMDDHHMM.  
Wybór 1 … * Elementy do wyboru z:
  • hl7:performer[@typeCode='PPRF']
  • hl7:performer[@typeCode!='PPRF']
hl7:performer
1 … 1 (plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank gdzie [@typeCode='PPRF']
@typeCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@typeCode musi mieć wartość "PPRF"
hl7:functionCode
CE 1 … 1 (plCdotsion)
@code
CONF 0 … 1 F PRISURG
hl7:time
IVL_TS 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:assignedEntity
1 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49 [2] Osoba przypisana (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49']]
hl7:performer
0 … * (plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank gdzie [@typeCode!='PPRF']
@typeCode
cs 1 … 1 R
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19601 x_ServiceEventPerformer (DYNAMICZNE)
hl7:functionCode
CE 1 … 1 (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.10267 ParticipationFunction (DYNAMICZNE)
hl7:time
IVL_TS 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:assignedEntity
1 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49 [2] Osoba przypisana (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49']]