Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Treść dokumentu realizacji recepty

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.80 Data obowiązywania obowiązuje od 2019‑05‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3.1.1
Nazwa plCdaDrugDispenseComponent Nazwa wyświetlana [2] Treść dokumentu realizacji recepty
Opis Bazowy szablon struktury CDA dla treści medycznej realizacji recepty
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.80
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablon 1, Używa 3 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.27 Zawierać active [1] Realizacja recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.70 Ograniczanie active [3] Sekcja wydania leku (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69 Ograniczanie active [3] Sekcja danych ubezpieczeniowych (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2 Ograniczanie active [3] Sekcja informacji dodatkowych (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.22 (2017‑01‑02)
Przykład
Przykład
<component>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.80"/>  <structuredBody>
    <component>
      <section>
        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.3"/>        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.70"/>        <id extension="4334343" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99999.5.3"/>        <code code="60590-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Dispensation"/>        <title>Wydanie leku</title>        <text>
          <paragraph ID="SPLY_1">
            <caption>Wydano lek gotowy</caption>             Nazwa: Enarenal            <br/>             Postać:
tabletki
            <br/>             Dawka: 5mg            <br/>             Opakowanie: 60 tabl.            <br/>             Ilość: 1            <br/>            
Nr serii: 123/456
            <br/>             Data ważności: 1 stycznia 2018 r.            <br/>            
Identyfikator produktu: 5909990014958 (GS1/EAN)
          </paragraph>
          <paragraph ID="ACT_1">
            <caption>Taksacja:</caption>             Wartość wydanego leku: 12,00            <br/>             Limit
urzędowy: 8,40
            <br/>             Poziom odpłatności leku refundowanego: 100%            <br/>            
Kwota refundacji: 0,00
            <br/>             Zapłacono: 12,00           </paragraph>
        </text>
        <entry>
          <supply classCode="SPLY" moodCode="EVN">
            <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4"/>            <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.3"/>            <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.34"/>            <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.62"/>            <id extension="1234567" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99999.5.1"/>            <text>
              <reference value="#SPLY_1"/>            </text>
            <quantity value="1"/>            <product>
              <manufacturedProduct>
                <manufacturedMaterial>
                  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1"/>                  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.54"/>                  <code code="4321" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.6.1" displayName="Enarenal 5mg tabl."/>                  <name>Enarenal 5mg tabletki</name>                  <lotNumberText>123/456</lotNumberText>                  <pharm:expirationTime value="20180101"/>                  <pharm:asContent classCode="CONT">
                    <pharm:containerPackagedMedicine classCode="CONT" determinerCode="INSTANCE">
                      <pharm:code code="5909990014958" codeSystem="1.3.160" codeSystemName="GS1"/>                      <pharm:name>Enarenal 5mg (60 tabl.)</pharm:name>                      <pharm:formCode code="30066000" codeSystem="0.4.0.127.0.16.1.1.2.1" codeSystemName="EDQM" displayName="Tablet container"/>                      <pharm:capacityQuantity value="60"/>                    </pharm:containerPackagedMedicine>
                  </pharm:asContent>
                </manufacturedMaterial>
              </manufacturedProduct>
            </product>
            <entryRelationship typeCode="REFR">
              <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT">
                <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.11"/>                <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.63"/>                <id extension="334455-1" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99999.2.3"/>                <code code="PREItem" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2"/>                <consumable>
                  <manufacturedProduct>
                    <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/>                  </manufacturedProduct>
                </consumable>
                <reference typeCode="REFR">
                  <externalDocument classCode="DOC" moodCode="EVN">
                    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.77"/>                    <id extension="0700000000123456654321" root="2.16.840.1.113883.3.4424.8.10.1"/>                    <code code="57833-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Prescription for medication Document"/>                  </externalDocument>
                </reference>
              </substanceAdministration>
            </entryRelationship>
            <entryRelationship typeCode="COMP">
              <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
                <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.67"/>                <code code="TAKSL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Taksacja leku"/>                <text>
                  <reference value="#ACT_1"/>                </text>
                <statusCode code="completed"/>                <entryRelationship typeCode="COMP">
                  <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
                    <code code="WWL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Wartość wydanego leku"/>                    <statusCode code="completed"/>                    <value xsi:type="REAL" value="12.00"/>                  </observation>
                </entryRelationship>
                <entryRelationship typeCode="COMP">
                  <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
                    <code code="LIMU" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Limit urzędowy"/>                    <statusCode code="completed"/>                    <value xsi:type="REAL" value="8.40"/>                  </observation>
                </entryRelationship>
                <entryRelationship typeCode="COMP">
                  <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
                    <code code="RLPO" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Poziomy odpłatności leków refundowanych"/>                    <statusCode code="completed"/>                    <value xsi:type="CV" code="100%" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.1"/>                  </observation>
                </entryRelationship>
                <entryRelationship typeCode="COMP">
                  <observation classCode="OBS" moodCode="INT">
                    <code code="KREF" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Kwota refundacji"/>                    <statusCode code="completed"/>                    <value xsi:type="REAL" value="0.00"/>                  </observation>
                </entryRelationship>
                <entryRelationship typeCode="COMP">
                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="ZAPL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Zapłacono"/>                    <statusCode code="completed"/>                    <value xsi:type="REAL" value="12.00"/>                  </observation>
                </entryRelationship>
              </act>
            </entryRelationship>
          </supply>
        </entry>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <code code="48767-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Annotation comment"/>        <text>
          <paragraph>
            <caption>Powód wydania leku</caption>            Zagrożenie życia           </paragraph>
        </text>
      </section>
    </component>
  </structuredBody>
</component>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:component
1 … 1 R (plCdotsent)
@typeCode
0 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsent)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.80
hl7:structuredBody
1 … 1 M (plCdotsent)
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.70 [3] Sekcja wydania leku (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:code [(@code='60590-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')]]]
hl7:component
0 … 1 R Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69 [3] Sekcja danych ubezpieczeniowych (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:code [(@code='48768-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')]]]
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2 [3] Sekcja informacji dodatkowych (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2']]]
  Schematron report rola red error  
  test //hl7:act[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.67']/hl7:entryRelationship/hl7:observation[hl7:code/@code='RLPO']/hl7:value/@code!='100%' and not(hl7:component/hl7:section[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69']])  
  Komunikat Dla realizacji recepty refundowanej wymagana jest sekcja danych ubezpieczeniowych