Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Osoba autoryzująca dokument (bazowy)

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.85 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaBaseAuthenticator Nazwa wyświetlana [2] Osoba autoryzująca dokument (bazowy)
Opis Bazowy szablon struktury CDA dla i
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.85
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablon 1, Używa 3 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1 Zawierać active [1] Szablon bazowy (1.3.1) 2018‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 Zawierać active [7] Adres (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 Ograniczanie active [2] Osoba (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 Ograniczanie active [2] Organizacja (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.10.12.107 (2005‑09‑07)
Przykład
Przykład
<authenticator>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.85"/>  <time value="20130412"/>  <signatureCode code="S"/>  <assignedEntity>
    <id extension="7724513" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2" displayable="true"/>  </assignedEntity>
</authenticator>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:authenticator
0 … 1 (plCdotstor)
@typeCode
0 … 1 F LA
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstor)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.85
hl7:time
TS 1 … 1 R (plCdotstor)
hl7:signatureCode
CS 1 … 1 R (plCdotstor)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.10282 ParticipationSignature (DYNAMICZNE)
hl7:assignedEntity
1 … 1 M (plCdotstor)
@classCode
0 … 1 F ASSIGNED
hl7:id
II 1 … * M (plCdotstor)
@root
uid 1 … 1 R
@extension
st 1 … 1 R
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotstor)
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:addr
0 … * (plCdotstor)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotstor)
hl7:postalCode
0 … 1 (plCdotstor)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 0 … 1 (plCdotstor)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotstor)
hl7:houseNumber
ADXP 0 … 1 (plCdotstor)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotstor)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotstor)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotstor)
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.  
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
  Schematron report rola red error  
  test @nullFlavor and count(./*) > 1  
  Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.  
hl7:telecom
TEL 0 … * (plCdotstor)
hl7:assignedPerson
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotstor)
treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']]
hl7:representedOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotstor)
treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']]
  Schematron report rola red error  
  test not(hl7:assignedPerson/hl7:name) and not(hl7:id[@root=/hl7:ClinicalDocument/hl7:author/hl7:assignedAuthor/hl7:id/@root and @extension=/hl7:ClinicalDocument/hl7:author/hl7:assignedAuthor/hl7:id/@extension])  
  Komunikat Jeśli osoba autoryzująca dokument jest również jego autorem to identyfikator osoby autoryzującej musi być taki sam jak identyfikator autora. W przeciwnym wypadku należy podać dane personalne osoby autoryzującej dokument.