Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Organizacja do której kierowany jest dokument

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.89 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑09‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3.1
Nazwa plCdaIntendedRecipientOrganization Nazwa wyświetlana [2] Organizacja do której kierowany jest dokument
Opis Bazowy szablon struktury CDA dla organizacji do której kierowany jest dokument
Kontekst Węzły równoległe elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.89
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 26, Używa 1 szablon
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.61 Ograniczanie active [2] Odbiorca informacji (bazowy) (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1 link active [1] Szablon bazowy (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.10 link active [1] Skierowanie do zakładu opiekuńczego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.11 link active [1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12 link active [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.14 link active [1] Dokument anulujący (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.15 link active [1] Konsultacja lekarska (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.16 link active [1] Opis badania diagnostycznego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.17 link active [1] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.18 link active [1] Karta informacyjna leczenia szpitalnego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.19 link active [1] Karta odmowy przyjęcia do szpitala (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2 link active [1] Szablon bazowy dla P1 (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.20 link active [1] Protokół operacyjny (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.21 link active [1] Wpis do karty uodpornienia (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.22 link active [1] Karta wywiadu pielęgniarskiego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.23 link active [1] Karta oceny stanu pacjenta (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.24 link active [1] Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.25 link active [1] Raport pielęgniarski (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 link active [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.27 link active [1] Realizacja recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.28 link active [1] Informacja dla lekarza kierującego/POZ (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 link active [1] Recepta (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4 link active [1] Skierowanie (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.5 link active [1] Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 link active [1] Recepta farmaceutyczna (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.9 link active [1] Skierowanie do uzdrowiska (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 Zawierać active [7] Adres (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 (2018‑06‑30)
Przykład
Przykład
<templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.89"/><id extension="1007" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1" displayable="true"/><name>Centrum Diagnostyki Endoskopowej</name><telecom use="PUB" value="tel:22-343434555"/><addr>
  <postalCode>00-345</postalCode>  <city>Warszawa</city>  <streetName>Spokojna</streetName>  <houseNumber>112</houseNumber></addr>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
@classCode
0 … 1 F ORG
@determinerCode
0 … 1 F INSTANCE
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.89
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1'][not(@nullFlavor)]
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.50']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.51']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.52']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.53']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.54']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.55']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.56']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.57']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.58']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.59']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.60']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.61']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.62']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.63']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.64']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.65']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.66']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.67']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.68']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.69']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.70']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.71']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.72']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.73']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.74']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.75']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.1']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.2']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.3']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.4']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.5']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.6']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.7']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.8']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.9']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.10']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.11']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.12']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.13']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.14']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.15']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.16']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.17']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.18']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.19']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.20']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.21']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.22']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.23']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.24']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.25']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.26']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.27']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.28']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.29']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.30']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.31']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.32']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.33']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.34']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.35']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.36']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.37']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.38']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.39']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.40']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.41']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.42']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.43']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.44']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.45']
hl7:id
II 1 … 1 M (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.50']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.50
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.51']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.51
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.52']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.52
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.53']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.53
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.54']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.54
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.55']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.55
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.56']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.56
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.57']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.57
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.58']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.58
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.59']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.59
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.60']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.60
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.61']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.61
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.62']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.62
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.63']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.63
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.64']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.64
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.65']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.65
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.66']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.66
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.67']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.67
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.68']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.68
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.69']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.69
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.70']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.70
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.71']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.71
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.72']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.72
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.73']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.73
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.74']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.74
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.75']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.75
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.1']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.1
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.2']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.2
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.3']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.3
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.4']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.4
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.5']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.5
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.6']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.6
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.7']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.7
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.8']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.8
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.9']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.9
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.10']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.10
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.11']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.11
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.12']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.12
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.13']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.13
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.14']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.14
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.15']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.15
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.16']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.16
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.17']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.17
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.18']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.18
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.19']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.19
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.20']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.20
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.21']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.21
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.22']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.22
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.23']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.23
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.24']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.24
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.25']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.25
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.26']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.26
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.27']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.27
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.28']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.28
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.29']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.29
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.30']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.30
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.31']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.31
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.32']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.32
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.33']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.33
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.34']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.34
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.35']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.35
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.36']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.36
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.37']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.37
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.38']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.38
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.39']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.39
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.40']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.40
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.41']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.41
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.42']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.42
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.43']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.43
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.44']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.44
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.45']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.45
@extension
st 1 … 1 R
hl7:name
ON 0 … * (plCdotsion)
hl7:telecom
TEL 0 … * (plCdotsion)
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:addr
0 … 1 (plCdotsion)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:postalCode
0 … 1 (plCdotsion)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:houseNumber
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotsion)
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.  
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
  Schematron report rola red error  
  test @nullFlavor and count(./*) > 1  
  Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.  
hl7:standardIndustryClassCode
CE 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:asOrganizationPartOf
0 … 1 (plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F PART
hl7:id
II 0 … * R (plCdotsion)
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsion)
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.111
hl7:statusCode
CS 0 … 1 (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.15999 RoleStatus (DYNAMICZNE)
hl7:effectiveTime
IVL_TS 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:wholeOrganization
0 … 1 (plCdotsion)