Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Osoba bliska (rozszerzenie)

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.9 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plExtClosePerson Nazwa wyświetlana [2] Osoba bliska (rozszerzenie)
Opis Szablon rozszerzenia CDA dla danych osoby bliskiej
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.9
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Przykład
Przykład
<extPL:personalRelationship classCode="PRS">
  <extPL:templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.64"/>  <extPL:code code="MTH" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.111" displayName="Mother"/>  <extPL:person classCode="PSN">
    <extPL:name>
      <given>Joanna</given>    </extPL:name>
  </extPL:person>
</extPL:personalRelationship>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
extPL:personalRelationship
0 … * (plEdotsson)
@classCode
cs 1 … 1 F PRS
extPL:templateId
II 1 … 1 M (plEdotsson)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.9
extPL:code
CD 1 … 1 M (plEdotsson)
@code
cs 1 … 1 R
@displayName
st 1 … 1 R
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.111
extPL:person
1 … 1 M (plEdotsson)
@classCode
cs 1 … 1 F PSN
extPL:name
EN 1 … 1 M (plEdotsson)
hl7:given
ENXP 1 … 1 M (plEdotsson)