Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Dane asystenta medycznego

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.90 Data obowiązywania obowiązuje od 2019‑09‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3.1.2
Nazwa plCdaAssistantDataEnterer Nazwa wyświetlana [2] Dane asystenta medycznego
Opis Bazowy szablon struktury CDA dla danych asystenta medycznego
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.90
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 9, Używa 1 szablon
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.10 Zawierać active [1] Skierowanie do zakładu opiekuńczego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.11 Zawierać active [1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12 Zawierać active [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.13 Zawierać active [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.14 Zawierać active [1] Dokument anulujący (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 Zawierać active [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 Zawierać active [1] Recepta (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4 Zawierać active [1] Skierowanie (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.9 Zawierać active [1] Skierowanie do uzdrowiska (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 Ograniczanie active [2] Osoba (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.10.12.103 (2005‑09‑07T00:00:00)
Przykład
Przykład
<dataEnterer>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.90"/>  <assignedEntity>
    <id extension="1234321" root="1.2.3.4.5"/>    <assignedPerson>
      <name>
        <given>Jan</given>        <family>Kowalski</family>      </name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</dataEnterer>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:dataEnterer
1 … 1 R (plCdotsrer)
@typeCode
0 … 1 F ENT
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsrer)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.90
hl7:time
TS 0 … 1 (plCdotsrer)
hl7:assignedEntity
1 … 1 M (plCdotsrer)
@classCode
0 … 1 F ASSIGNED
hl7:id
II 1 … 1 R (plCdotsrer)
hl7:addr
0 … 1 (plCdotsrer)
hl7:telecom
0 … 1 (plCdotsrer)
hl7:assignedPerson
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsrer)
treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']]