Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [3] Sekcja rozpoznań

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaDiagnosisSection Nazwa wyświetlana [3] Sekcja rozpoznań
Opis Szablon struktury CDA dla sekcji rozpoznań
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1
Typ CDA Section Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 17, Używa 2 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.22 Ograniczanie retired [2] Treść dokumentu dla P1 (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.28 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu skierowania (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4 link active [1] Skierowanie (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.35 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu skierowania do uzdrowiska (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.9 link active [1] Skierowanie do uzdrowiska (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.37 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu skierowania do zakładu opiekuńczego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.10 link active [1] Skierowanie do zakładu opiekuńczego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.39 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.11 link active [1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.56 Ograniczanie active [2] Treść konsultacji internistycznej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.15 link active [1] Konsultacja lekarska (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.60 Ograniczanie active [2] Treść karty informacyjnej leczenia szpitalnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.18 link active [1] Karta informacyjna leczenia szpitalnego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.67 Ograniczanie active [2] Treść karty odmowy przyjęcia do szpitala (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.19 link active [1] Karta odmowy przyjęcia do szpitala (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.87 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu informacji dla lekarza kierującego/POZ (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.28 link active [1] Informacja dla lekarza kierującego/POZ (1.3.1) 2018‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.1 Zawierać active [4] Rozpoznanie główne (1.3.1) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.2 Zawierać active [4] Rozpoznania dodatkowe (1.3.1) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005‑09‑07)
Przykład
Przykład
<section>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1"/>  <code code="29548-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Diagnosis"/>  <title>Rozpoznania</title>  <text>
    <paragraph ID="OBS_1">I10 Nadciśnienie tętnicze</paragraph>  </text>
  <entry>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.1"/>    <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
      <code code="8319008" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Principal diagnosis"/>      <statusCode code="completed"/>      <component>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="I10" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.3" codeSystemName="icd10" displayName="Nadciśnienie tętnicze (samoistne)"/>          <text>
            <reference value="#OBS_1"/>          </text>
        </observation>
      </component>
    </organizer>
  </entry>
</section>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:section
1 … 1 M (plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F DOCSECT
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F 29548-5
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
@codeSystemName
1 … 1 F LOINC
@displayName
1 … 1 F Diagnosis
hl7:title
ST 1 … 1 M (plCdotsion)
hl7:text
SD.TEXT 1 … 1 M (plCdotsion)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.1 [4] Rozpoznanie główne (DYNAMICZNE)
hl7:entry
1 … 1 M (plCdotsion)
@typeCode
cs 0 … 1 F COMP
hl7:templateId
1 … 1 M (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.1
hl7:organizer
1 … 1 M (plCdotsion)
@classCode
cs 1 … 1 F BATTERY
@moodCode
1 … 1 F EVN
hl7:code
CD 0 … 1 (plCdotsion)
@code
CONF 0 … 1 F 8319008
@codeSystem
0 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED-CT)
@codeSystemName
0 … 1 F SNOMED CT
@displayName
0 … 1 F Principal diagnosis
hl7:statusCode
CS 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F completed
hl7:component
1 … 1 M (plCdotsion)
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:observation
1 … 1 M (plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F OBS
@moodCode
cs 0 … 1 F EVN
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
  • hl7:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.3']
  • hl7:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.260']
hl7:code
CD 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.3']
@code
st 1 … 1 R
@displayName
st 1 … 1 R
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.3
@codeSystemName
1 … 1 F icd10
hl7:code
CD 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.260']
@code
st 1 … 1 R
@displayName
st 1 … 1 R
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.260
@codeSystemName
1 … 1 F icd10DualCoding
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotsion)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:targetSiteCode
CD 0 … 1 (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.80 Strona ciała (DYNAMICZNE)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.2 [4] Rozpoznania dodatkowe (DYNAMICZNE)
hl7:entry
0 … 1 (plCdotsion)
@typeCode
cs 0 … 1 F COMP
hl7:templateId
1 … 1 M (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.2
hl7:organizer
1 … 1 M (plCdotsion)
@classCode
cs 1 … 1 F BATTERY
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:code
CD 0 … 1 (plCdotsion)
@code
CONF 0 … 1 F 85097005
@codeSystem
0 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED-CT)
@codeSystemName
0 … 1 F SNOMED CT
@displayName
0 … 1 F Secondary diagnosis
hl7:statusCode
CS 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F completed
hl7:component
1 … * M (plCdotsion)
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:observation
1 … 1 M (plCdotsion)
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
  • hl7:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.3']
  • hl7:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.260']
hl7:code
CD 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.3']
@code
st 1 … 1 R
@displayName
st 1 … 1 R
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.3
@codeSystemName
1 … 1 F icd10
hl7:code
CD 0 … 1 (plCdotsion)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.260']
@code
st 1 … 1 R
@displayName
st 1 … 1 R
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.260
@codeSystemName
1 … 1 F icd10DualCoding
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotsion)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:targetSiteCode
CD 0 … 1 (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.80 Strona ciała (DYNAMICZNE)