Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [3] Sekcja główna skierowania do uzdrowiska

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.12 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaReferralToHealthResortPrescriptionsSection Nazwa wyświetlana [3] Sekcja główna skierowania do uzdrowiska
Opis Szablon CDA dla sekcji głównej skierowania do uzdrowiska
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.12
Typ CDA Section Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 2, Używa 1 szablon
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.35 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu skierowania do uzdrowiska (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.9 link active [1] Skierowanie do uzdrowiska (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.8 Zawierać active [4] Przedmiot skierowania do uzdrowiska (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Replacement: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.6 (2005‑09‑07)
Przykład
Przykład
<section>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.12"/>  <code code="57828-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Prescriptions"/>  <title>Wskazanie proponowanego miejsca i rodzaju leczenia uzdrowiskowego</title>  <text ID="ENC_1">
    <paragraph>
      <caption>Uzdrowisko:</caption>       nadmorskie     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Rodzaj świadczenia:</caption>       uzdrowiskowe leczenie szpitalne     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Przeciwwskazania do zabiegów z udziałem naturalnych surowców
leczniczych:
</caption>
       nie     </paragraph>
  </text>
  <entry>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.8"/>    <encounter classCode="ENC" moodCode="RQO">
      <code code="6100" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4" displayName="Szpital (oddział) uzdrowiskowy">
        <qualifier>
          <name code="RUZDR" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" codeSystemName="PolskieKlasyfikatoryHL7v3" displayName="Rodzaje uzdrowisk"/>          <value code="NADM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" codeSystemName="PolskieKlasyfikatoryHL7v3" displayName="nadmorskie"/>        </qualifier>
      </code>
      <text>
        <reference value="#ENC_1"/>      </text>
    </encounter>
  </entry>
</section>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:section
1 … 1 M (plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F DOCSECT
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.12
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F 57828-6
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
@codeSystemName
1 … 1 F LOINC
@displayName
1 … 1 F Prescriptions
hl7:title
ST 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:text
SD.TEXT 1 … 1 M (plCdotsion)
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.8 [4] Przedmiot skierowania do uzdrowiska (DYNAMICZNE)
hl7:entry
1 … 1 M (plCdotsion)
@typeCode
cs 0 … 1  
hl7:templateId
1 … 1 M (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.8
hl7:encounter
1 … 1 M (plCdotsion)
@classCode
cs 1 … 1 F ENC
@moodCode
cs 1 … 1 F RQO
hl7:id
II 0 … * (plCdotsion)
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.28 Specjalność komórki organizacyjnej dla uzdrowiska (DYNAMICZNE)
hl7:qualifier
0 … 1 (plCdotsion)
hl7:name
1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F RUZDR
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1
@codeSystemName
1 … 1 F PolskieKlasyfikatoryHL7v3
@displayName
1 … 1 F Rodzaje uzdrowisk
hl7:value
1 … 1 M (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.10 Rodzaj uzdrowiska (DYNAMICZNE)
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotsion)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:effectiveTime
IVL_TS 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:priorityCode
CE 0 … 1 (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.26 Określenie trybu realizacji jako pilny lub zwykły (DYNAMICZNE)
hl7:entryRelationship
NP (plCdotsion)