Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [3] Sekcja oceny pacjenta w skali Barthel

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.14 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaBarthelScoreSection Nazwa wyświetlana [3] Sekcja oceny pacjenta w skali Barthel
Opis Szablon CDA dla sekcji oceny pacjenta w skali Barthel
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.14
Typ CDA Section Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 2, Używa 0 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.37 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu skierowania do zakładu opiekuńczego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.10 link active [1] Skierowanie do zakładu opiekuńczego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005‑09‑07)
Przykład
Przykład
<section>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.14"/>  <code code="10158-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="History of functional status"/>  <text>
    <paragraph>
      <caption>Liczba punktów w skali Barthel, którą uzyskał
świadczeniobiorca:
</caption>
       20     </paragraph>
  </text>
</section>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:section
1 … 1 M (plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F DOCSECT
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.14
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F 10158-4
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
@codeSystemName
1 … 1 F LOINC
@displayName
1 … 1 F History of functional status
hl7:title
ST 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:text
SD.TEXT 1 … 1 M (plCdotsion)