Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [3] Sekcja wywiadu społecznego na skierowaniu do szpitala psychiatrycznego

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.17 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaReferralToPsychiatricHospitalSocialHistorySection Nazwa wyświetlana [3] Sekcja wywiadu społecznego na skierowaniu do szpitala psychiatrycznego
Opis Szablon CDA dla sekcji wywiadu społecznego na skierowaniu do szpitala psychiatrycznego
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.17
Typ CDA Section Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 2, Używa 1 szablon
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.41 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12 link active [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.3 Ograniczanie active [3] Sekcja danych personalnych (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005‑09‑07)
Przykład
Przykład
<section>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.17"/>  <code code="29762-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Social history"/>  <text>
    <paragraph>
      <caption>Zamieszkuje:</caption>       wspólnie z innymi osobami     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Stan cywilny:</caption>       żonaty     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Zatrudnienie:</caption>       na utrzymaniu innych osób     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Wykształcenie:</caption>       wyższe     </paragraph>
    <paragraph> Osoba badana jest ubezwłasnowolniona całkowicie. </paragraph>  </text>
  <component>
    <section>
      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.3"/>      <code code="10186-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Identifying information"/>      <title>Dane o osobach będzących z mocy prawa uczestnikami postępowania sądowego
(art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia
psychicznego):
</title>
      <text>
        <paragraph>
          <caption>małżonek:</caption>           Joanna Kowalska, Odkryta 41 m. 12, Warszawa
        </paragraph>
      </text>
    </section>
  </component>
</section>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:section
1 … 1 M (plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F DOCSECT
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.17
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F 29762-2
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
@codeSystemName
1 … 1 F LOINC
@displayName
1 … 1 F Social history
hl7:title
ST 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:text
SD.TEXT 1 … 1 M (plCdotsion)
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.3 [3] Sekcja danych personalnych (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.3']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP