Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [3] Sekcja rozpoznania na skierowaniu do szpitala psychiatrycznego

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.20 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaReferralToPsychiatricHospitalDiagnosisSection Nazwa wyświetlana [3] Sekcja rozpoznania na skierowaniu do szpitala psychiatrycznego
Opis Szablon CDA dla sekcji rozpoznania na skierowaniu do szpitala psychiatrycznego
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.20
Typ CDA Section Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 2, Używa 0 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.41 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12 link active [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005‑09‑07)
Przykład
Przykład
<section>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.20"/>  <code code="29548-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Diagnosis"/>  <text>
    <paragraph>
      <caption>Rozpoznanie wstępne:</caption>       Jakościowe zaburzenia świadomości.
Urojenia prześladowania.
    </paragraph>
  </text>
</section>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:section
1 … 1 M (plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F DOCSECT
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.20
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F 29548-5
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
@codeSystemName
1 … 1 F LOINC
@displayName
1 … 1 F Diagnosis
hl7:title
ST 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:text
SD.TEXT 1 … 1 M (plCdotsion)