Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [3] Sekcja wywiadu zawodowego

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.23 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaHistoryOfOccupationSection Nazwa wyświetlana [3] Sekcja wywiadu zawodowego
Opis Szablon struktury CDA dla sekcji wywiadu zawodowego
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.23
Typ CDA Section Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 2, Używa 0 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.43 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu skierowania na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.13 link active [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005‑09‑07)
Przykład
Przykład
<section>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.23"/>  <code code="11340-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="History of occupation"/>  <title>Wywiad zawodowy</title>  <text>
    <paragraph>
      <caption>Aktualna sytuacja zawodowa:</caption>       pracownik     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Aktualny pracodawca (dotyczy pracownika):</caption>       Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque sed urna nibh. Donec lacus mi,
varius sed ex at, elementum mattis mauris. In sit amet quam vel sem
pellentesque euismod.
    </paragraph>
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>Okres zatrudnienia od-do</th>          <th>Stanowisko pracy</th>          <th>Pracodawca</th>          <th>Charakterystyka narażenia (czynniki szkodliwe/uciążliwe)</th>        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>01.07.2008 - 31.03.2013</td>          <td>operator młota pneumatycznego</td>          <td>Mostostal Warszawa</td>          <td>wibracje</td>        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </text>
</section>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:section
1 … 1 M (plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F DOCSECT
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.23
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F 11340-7
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
@codeSystemName
1 … 1 F LOINC
@displayName
1 … 1 F History of occupation
hl7:title
ST 1 … 1 M (plCdotsion)
  CONF
zawartość elementu musi być "Wywiad zawodowy"
hl7:text
SD.TEXT 1 … 1 M (plCdotsion)