Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [3] Sekcja informacji o czynnikach narażenia zawodowego

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.25 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaHistoryOfOccupationalExposureSection Nazwa wyświetlana [3] Sekcja informacji o czynnikach narażenia zawodowego
Opis Szablon struktury CDA dla sekcji informacji o czynnikach narażenia zawodowego
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.25
Typ CDA Section Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 2, Używa 0 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.43 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu skierowania na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.13 link active [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005‑09‑07)
Przykład
Przykład
<section>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.25"/>  <code code="10161-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="History of occupational exposure"/>  <title>Czynniki narażenia zawodowego</title>  <text>
    <paragraph>
      <caption>Czynniki narażenia zawodowego, które wskazuje się jako przyczynę
choroby zawodowej
</caption>
       Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Quisque sed urna nibh. Donec lacus mi, varius sed ex at,
elementum mattis mauris. In sit amet quam vel sem pellentesque euismod.
    </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Okres narażenia zawodowego na czynniki, które wskazuje się jako
przyczynę choroby zawodowej
</caption>
       Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Quisque sed urna nibh. Donec lacus mi, varius sed
ex at, elementum mattis mauris. In sit amet quam vel sem pellentesque euismod.
    </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Miejsce zatrudnienia lub wykonywania pracy, z którym wiąże się
podejrzenie choroby zawodowej będące powodem zgłoszenia podejrzenia choroby
zawodowej
</caption>
       Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Quisque sed urna nibh. Donec lacus mi, varius sed ex at, elementum mattis
mauris. In sit amet quam vel sem pellentesque euismod.
    </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Stanowisko pracy, wydział, oddział</caption>       Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit. Quisque sed urna nibh. Donec lacus mi,
varius sed ex at, elementum mattis mauris. In sit amet quam vel sem
pellentesque euismod.
    </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Charakterystyka wykonywanej pracy (rodzaj wykonywanych
czynności)
</caption>
       Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Quisque sed urna nibh. Donec lacus mi, varius sed ex at, elementum mattis
mauris. In sit amet quam vel sem pellentesque euismod.
    </paragraph>
  </text>
</section>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:section
1 … 1 M (plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F DOCSECT
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.25
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F 10161-8
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
@codeSystemName
1 … 1 F LOINC
@displayName
1 … 1 F History of occupational exposure
hl7:title
ST 1 … 1 M (plCdotsion)
  CONF
zawartość elementu musi być "Czynniki narażenia zawodowego"
hl7:text
SD.TEXT 1 … 1 M (plCdotsion)