Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [3] Sekcja zaleceń

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.32 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaPrescriptionsSection Nazwa wyświetlana [3] Sekcja zaleceń
Opis Szablon CDA dla sekcji zaleceń
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.32
Typ CDA Section Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 8, Używa 6 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.56 Ograniczanie active [2] Treść konsultacji internistycznej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.15 link active [1] Konsultacja lekarska (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.60 Ograniczanie active [2] Treść karty informacyjnej leczenia szpitalnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.18 link active [1] Karta informacyjna leczenia szpitalnego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.67 Ograniczanie active [2] Treść karty odmowy przyjęcia do szpitala (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.19 link active [1] Karta odmowy przyjęcia do szpitala (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.87 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu informacji dla lekarza kierującego/POZ (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.28 link active [1] Informacja dla lekarza kierującego/POZ (1.3.1) 2018‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 Ograniczanie active [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18 Ograniczanie active [4] Autor fragmentu treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14 Ograniczanie active [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.22 Ograniczanie active [4] Zalecenie leku (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.23 Ograniczanie active [4] Zalecenie wykonania procedury (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.24 Ograniczanie active [4] Zalecenie wykonania badania (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.28 (2014‑09‑23)
Przykład
Przykład
<section>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.32"/>  <code code="57828-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Prescriptions/Prescription list"/>  <title>Zalecenia</title>  <text>
    <list>
      <item>Skierowanie do szpitala na oddział neurochirurgii</item>      <item ID="SBADM_1">Dexamethason 1 mg, 3 x 2 tabl.</item>      <item ID="SBADM_2">Ketonal 100 mg, 2 x 1 tabl. (rano i wieczorem)</item>    </list>
  </text>
  <entry>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.22"/>    <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="RQO">
      <text>
        <reference value="#SBADM_1"/>      </text>
      <consumable>
        <manufacturedProduct>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.21"/>          <manufacturedLabeledDrug>
            <code code="100999" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.6.1" displayName="Dexamethason 1mg tabletki"/>          </manufacturedLabeledDrug>
        </manufacturedProduct>
      </consumable>
    </substanceAdministration>
  </entry>
  <entry>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.22"/>    <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="RQO">
      <text>
        <reference value="#SBADM_2"/>      </text>
      <consumable>
        <manufacturedProduct>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.21"/>          <manufacturedLabeledDrug>
            <code code="100998" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.6.1" displayName="Ketonal 100mg tabletki"/>          </manufacturedLabeledDrug>
        </manufacturedProduct>
      </consumable>
    </substanceAdministration>
  </entry>
</section>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:section
(plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F DOCSECT
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.32
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F 57828-6
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
@codeSystemName
1 … 1 F LOINC
@displayName
1 … 1 F Prescriptions/Prescription list
hl7:title
ST 1 … 1 M (plCdotsion)
hl7:text
SD.TEXT 1 … 1 M (plCdotsion)
hl7:confidentialityCode
CE 0 … 1 (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16926 x_BasicConfidentialityKind (DYNAMICZNE)
hl7:languageCode
CS 0 … 1 (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.25 Język dokumentu (DYNAMICZNE)
hl7:subject
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15']]
hl7:author
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18 [4] Autor fragmentu treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18']]
hl7:informant
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14 [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14']]
Wybór 0 … * Elementy do wyboru z:
hl7:entry
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.22 [4] Zalecenie leku (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank treeblank gdzie [hl7:substanceAdministration [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.22']]]
hl7:entry
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.23 [4] Zalecenie wykonania procedury (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank treeblank gdzie [hl7:procedure [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.23']]]
hl7:entry
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.24 [4] Zalecenie wykonania badania (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank treeblank gdzie [hl7:observation [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.24']]]
hl7:component
0 … * (plCdotsion)
@typeCode
0 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1