Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [3] Sekcja wyniku badań laboratoryjnych

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.33 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaLabReportSection Nazwa wyświetlana [3] Sekcja wyniku badań laboratoryjnych
Opis Szablon CDA dla sekcji wyniku badań laboratoryjnych
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.33
Typ CDA Section Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 2, Używa 4 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.59 Ograniczanie active [2] Treść wyniku badania laboratoryjnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.17 link active [1] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego (1.3.1) 2018‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 Ograniczanie active [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18 Ograniczanie active [4] Autor fragmentu treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14 Ograniczanie active [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.20 Ograniczanie active [4] Wynik badania laboratoryjnego (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.28 (2014‑09‑23)
Przykład
Przykład
<section>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.33"/>  <code code="30954-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Relevant diagnostic tests/laboratory data"/>  <text>
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>Badania</th>          <th>Wynik</th>          <th>Jedn.</th>          <th>MIN</th>          <th>MAX</th>          <th>FLAGA</th>          <th>Data pobrania</th>          <th>Data wykonania</th>        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr ID="OBS_1">
          <td>Sód (ICD-9: O35)</td>          <td>146</td>          <td>mmol/l</td>          <td>135</td>          <td>148</td>          <td/>          <td>2014-10-01 08:12</td>          <td>2014-10-01 09:55</td>        </tr>
        <tr ID="OBS_2">
          <td>Potas (ICD-9: N45)</td>          <td>5,06</td>          <td>mmol/l</td>          <td>3,50</td>          <td>5,30</td>          <td/>          <td>2014-10-01 08:12</td>          <td>2014-10-01 09:55</td>        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </text>
  <entry typeCode="COMP">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.20"/>      <code code="O35" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6" codeSystemName="ICD-9-PL" displayName="Sód (Na)"/>      <text>
        <reference value="#OBS_1"/>      </text>
      <effectiveTime value="201410010812"/>      <value xsi:type="PQ" value="146" unit="mmol/l"/>      <referenceRange typeCode="REFV">
        <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
          <value xsi:type="IVL_PQ">
            <low value="135" unit="mmol/l"/>            <high value="148" unit="mmol/l"/>          </value>
        </observationRange>
      </referenceRange>
    </observation>
  </entry>
  <entry typeCode="COMP">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.20"/>      <code code="N45" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6" codeSystemName="ICD-9-PL" displayName="Potas (K)"/>      <text>
        <reference value="#OBS_2"/>      </text>
      <effectiveTime value="201410010812"/>      <value xsi:type="PQ" value="5.06" unit="mmol/l"/>      <referenceRange typeCode="REFV">
        <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
          <value xsi:type="IVL_PQ">
            <low value="3.50" unit="mmol/l"/>            <high value="5.30" unit="mmol/l"/>          </value>
        </observationRange>
      </referenceRange>
    </observation>
  </entry>
</section>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:section
(plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F DOCSECT
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.33
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F 30954-2
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
@codeSystemName
1 … 1 F LOINC
@displayName
1 … 1 F Relevant diagnostic tests/laboratory data
hl7:title
ST 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:text
SD.TEXT 1 … 1 M (plCdotsion)
hl7:confidentialityCode
CE 0 … 1 (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16926 x_BasicConfidentialityKind (DYNAMICZNE)
hl7:languageCode
CS 0 … 1 (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.25 Język dokumentu (DYNAMICZNE)
hl7:subject
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15']]
hl7:author
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18 [4] Autor fragmentu treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18']]
hl7:informant
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14 [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14']]
hl7:entry
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.20 [4] Wynik badania laboratoryjnego (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [@typeCode='COMP'] [hl7:observation [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.20']]]
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
hl7:component
0 … * (plCdotsion)
@typeCode
0 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1