Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [3] Sekcja zalecenia leku

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.4 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaDrugPrescriptionSection Nazwa wyświetlana [3] Sekcja zalecenia leku
Opis Szablon struktury CDA dla sekcji zalecenia leku
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.4
Typ CDA Section Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 4, Używa 3 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 link active [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 link active [1] Recepta (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 link active [1] Recepta farmaceutyczna (1.3.1) 2018‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.3 Ograniczanie active [4] Pozycja recepty na lek gotowy lub ŚSSPŻ (1.3.1.2) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.48 Ograniczanie active [4] Pozycja recepty na lek recepturowy (1.3.1.2) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.28 Ograniczanie active [4] Pozycja recepty na wyrób medyczny (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.1 (2016‑01‑08 11:13:04)
Przykład
Przykład
<section>
  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.1"/>  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.4"/>  <id extension="4321" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99999.2.4"/>  <code code="57828-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Prescriptions"/>  <title>Rp.</title>  <text>
    <paragraph ID="SBADM_1">
       Polocard 150mg tabletki      <br/>       1 op. po 60 tabl.      <br/>      
Odpłatność: 100%
      <br/>       D.S. 1 x 1 tabl. rano     </paragraph>
  </text>
  <entry>
    <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT">
      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2"/>      <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.24"/>      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7"/>      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.6"/>      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1"/>      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.3"/>      <id extension="876543-1" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99999.2.3"/>      <text>
        <reference value="#SBADM_1"/>      </text>
      <statusCode code="completed"/>      <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
        <low value="20171012"/>        <high nullFlavor="NA"/>      </effectiveTime>
      <repeatNumber value="1"/>      <consumable>
        <manufacturedProduct>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.53"/>          <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2"/>          <manufacturedMaterial>
            <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1"/>            <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.54"/>            <code code="5679" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.6.1" displayName="Polocard 150mg tabletki"/>            <name>Polocard 150mg tabletki</name>            <pharm:asContent classCode="CONT">
              <pharm:containerPackagedMedicine classCode="CONT" determinerCode="INSTANCE">
                <pharm:code code="5909990655007" codeSystem="1.3.160" codeSystemName="GS1"/>                <pharm:name>Polocard 150mg (60 tabl.)</pharm:name>                <pharm:formCode code="ORTAB" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1127" displayName="Oral Tablet"/>                <pharm:capacityQuantity value="60"/>              </pharm:containerPackagedMedicine>
            </pharm:asContent>
          </manufacturedMaterial>
        </manufacturedProduct>
      </consumable>
      <entryRelationship typeCode="COMP">
        <supply classCode="SPLY" moodCode="RQO">
          <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.8"/>          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.55"/>          <effectiveTime value="20171012"/>          <independentInd value="false"/>          <quantity value="1"/>          <product>
            <manufacturedProduct>
              <manufacturedLabeledDrug>
                <code code="5909990655007" codeSystem="1.3.160" codeSystemName="GS1" displayName="Polocard 150mg (60 tabl.)"/>              </manufacturedLabeledDrug>
            </manufacturedProduct>
          </product>
        </supply>
      </entryRelationship>
    </substanceAdministration>
  </entry>
</section>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:section
1 … 1 M (plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F DOCSECT
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 R (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.4']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.4
hl7:templateId
II 1 … 1 R (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.1']
@root
uid 1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.1
hl7:id
II 1 … 1 R (plCdotsion)
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F 57828-6
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
@codeSystemName
1 … 1 F LOINC
@displayName
1 … 1 F Prescriptions
hl7:title
ST 1 … 1 M (plCdotsion)
hl7:text
SD.TEXT 1 … 1 M (plCdotsion)
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
  • hl7:entry[hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.3'] zawierający szablon2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.3 [4] Pozycja recepty na lek gotowy lub ŚSSPŻ (DYNAMICZNE)
  • hl7:entry[hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.48'] zawierający szablon2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.48 [4] Pozycja recepty na lek recepturowy (DYNAMICZNE)
  • hl7:entry[hl7:supply/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.28'] zawierający szablon2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.28 [4] Pozycja recepty na wyrób medyczny (DYNAMICZNE)
hl7:entry
0 … 1 R Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.3 [4] Pozycja recepty na lek gotowy lub ŚSSPŻ (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank treeblank gdzie [hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.3']
@typeCode
cs 0 … 1 F COMP
hl7:entry
0 … 1 R Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.48 [4] Pozycja recepty na lek recepturowy (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank treeblank gdzie [hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.48']
@typeCode
cs 0 … 1 F COMP
hl7:entry
0 … 1 R Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.28 [4] Pozycja recepty na wyrób medyczny (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank treeblank gdzie [hl7:supply/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.28']
@typeCode
cs 0 … 1 F COMP