Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [3] Sekcja wywiad pielęgniarskiego

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.46 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaNursingHistorySection Nazwa wyświetlana [3] Sekcja wywiad pielęgniarskiego
Opis Szablon CDA dla sekcji wywiadu pielęgniarskiego
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.46
Typ CDA Section Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 2, Używa 12 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.71 Ograniczanie active [2] Treść karty wywiadu pielęgniarskiego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.22 link active [1] Karta wywiadu pielęgniarskiego (1.3.1) 2018‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 Ograniczanie active [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18 Ograniczanie active [4] Autor fragmentu treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14 Ograniczanie active [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.35 Ograniczanie active [4] Pielęgniarska skala oceny ADL (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.36 Ograniczanie active [4] Pielęgniarska skala oceny trzymania moczu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.37 Ograniczanie active [4] Pielęgniarska skala oceny bólu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.38 Ograniczanie active [4] Pielęgniarska skala oceny zmęczenia (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.39 Ograniczanie active [4] Pielęgniarska skala oceny nudności (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.40 Ograniczanie active [4] Pielęgniarska skala oceny upadków (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.41 Ograniczanie active [4] Pielęgniarska skala oceny odleżyn (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.44 Ograniczanie active [4] Pielęgniarska skala oceny duszności (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.43 Ograniczanie active [4] Diagnozy pielęgniarskie (1.3) DYNAMICZNE
Przykład
Przykład
<section>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.46"/>  <code code="10164-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="History of present illness Narrative"/>  <text>
    <paragraph>
      <caption>Stan cywilny:</caption>       Żonaty     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Wykształcenie:</caption>       Wyższe     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Zawód wykonywany:</caption>       Informatyk     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Tryb przyjęcia do szpitala:</caption>       nagły     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Który pobyt w szpitalu:</caption>       2     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Diagnoza lekarska:</caption>       Udar niedokrwienny     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Przyczyna przyjęcia do szpitala:</caption>       Pacjent przyjęty do
szpitala z powodu nagłego wystąpienia osłabienia siły mięśniowej lewych
kończyn.
    </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Kontakt z pacjentem:</caption>       efektywny     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Objawy choroby, ich umiejscowienie i charakter:</caption>       Niedoczulica
lewej połowy twarzy, średniego stopnia niedowład lewej kończyny górnej,
wzmożone napięcie mięśniowe kk. górnych typu pozapiramidowego, drżenie w
obrębie prawej kończyny górnej, średniego stopnia niedowład lewej kończyny
dolnej, wzmożone napięcie mięśniowe kk. dolnych typu pozapiramidowego, dodatni
objaw Babińskiego po stronie lewej.
    </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Objawy towarzyszące:</caption>       brak     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Choroby przebyte i współistniejące:</caption>       nadciśnienie tętnicze     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Przebyte choroby zakaźne:</caption>       brak     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Przebyte zabiegi operacyjne:</caption>       Proste wycięcie uchyłka
dwunastnicy (12-05-2010)
    </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Wzrost:</caption>       1,82 m     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Waga:</caption>       86 kg     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>BMI:</caption>       25,96     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Oznaki życia:</caption>       temp. 36,7 *C, CTK: 133/85 mmHg     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Tętno:</caption>       70 ud/min. mierzone na tetnicy: promieniowej, słabo
napięte
    </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Oddech:</caption>       16/min.     </paragraph>
    <paragraph ID="OBS_1">
      <caption>Ocena bólu:</caption>       ból wystąpił, ale nie w ostatnich 24h (ICNP: ból
- 10023130), intensywność: umiarkowany ból (2)
    </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Umiejscowienie bólu:</caption>       ramię lewe     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Grupa krwi:</caption>       0 Rh+ (źródło informacji: dokumentacja medyczna)     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Alergie:</caption>       brak     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Transfuzje krwi:</caption>       nie     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Reakcja na transfuzję:</caption>       nie dotyczy     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Styl życia:</caption>       siedzący tryb życia, tytoń: nie, inne nałogi:
nie
    </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Aktualnie przyjmowane leki:</caption>       ??     </paragraph>
    <paragraph> Leki przyjęte w dniu dzisiejszym: tak </paragraph>    <paragraph>
      <caption>Zapewnienie opieki duszpasterskiej:</caption>       nie     </paragraph>
    <table ID="OBS_2">
      <caption>Ocena stopnia aktywności pacjenta w zakresie podstawowych czynności
życiowych:
</caption>
      <thead>
        <tr>
          <th/>          <th/>          <th>Diagnoza wg ICNP</th>        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>Kąpiel</td>          <td>potrzebujący nadzoru</td>          <td>zaburzona zdolność do kąpieli - 10000956</td>        </tr>
        <tr>
          <td>Higiena osobista</td>          <td>niezależny</td>          <td>zdolność do wykonywania czynności higienicznych - 10028708</td>        </tr>
        <tr>
          <td>Poruszanie się, chodzenie</td>          <td>zwiększony zakres opieki/pomocy osób</td>          <td>zaburzone chodzenie - 10001046</td>        </tr>
        <tr>
          <td>Wyjście do toalety</td>          <td>zwiększony zakres opieki/pomocy osób</td>          <td>zaburzona zdolność przemieszczania się - 10001005</td>        </tr>
        <tr>
          <td>Korzystanie z toalety</td>          <td>wymagający okresowej pomocy</td>          <td>zaburzone samodzielne korzystanie z toalety - 10000994</td>        </tr>
        <tr>
          <td>Aktywność w łóżku </td>          <td>niezależny</td>          <td>pozytywna mobilność w łóżku - 10029240</td>        </tr>
        <tr>
          <td>Jedzenie</td>          <td>niezależny</td>          <td>efektywna zdolność do samodzielnego jedzenia - 10028253</td>        </tr>
        <tr>
          <td styleCode="Bold">Ogółem liczna punktów</td>          <td styleCode="Bold">11</td>          <td/>        </tr>
      </tbody>
    </table>
    <paragraph ID="OBS_3">
      <caption>Stopień zmęczenia:</caption>       minimalne zmęczenie (zmniejszenie
energii, pozwalające dokończyć dzień) (ICNP: zmęczenie - 10000695)
    </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Stosowanie sprzętu kompensacyjnego:</caption>       nie     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Warunki socjalne:</caption>       mieszka: z rodziną, pracuje     </paragraph>
    <paragraph styleCode="Bold">Ocena funkcjonowania poszczególnych
układów
</paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Skóra:</caption>      Zadbany, bez zaburzeń, zabarwienie, wilgotność
ciepłota i napięcie – prawidłowe
    </paragraph>
    <paragraph ID="OBS_4">
      <caption>Odleżyny:</caption>       brak odleżyn (ICNP: brak odleżyn - 10029065)     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Układ nerwowy:</caption>      <content styleCode="Underline">stan pozytywny</content>      <br/>       pełna świadomość, nastrój wyrównany, równowaga zachowana, kontakt słowny
logiczny, spontaniczny, rytm snu i czuwania efektywny
      <br/>      <content styleCode="Underline">zaburzenia</content>      <br/>       niedowłady - lokalizacja: lewa kończyna górna, lewa kończyna dolna     </paragraph>
    <table>
      <caption>Krótka Skala Oceny Stanu Psychicznego</caption>      <tbody>
        <tr>
          <td>1</td>          <td>Orientacja w czasie (1-5)</td>          <td>5</td>        </tr>
        <tr>
          <td/>          <td>Orientacja w miejscu (1-5)</td>          <td>5</td>        </tr>
        <tr>
          <td>2</td>          <td>Zapamiętywanie (1-3)</td>          <td>2</td>        </tr>
        <tr>
          <td>3</td>          <td>Uwaga i liczenie (1-5)</td>          <td>4</td>        </tr>
        <tr>
          <td>4</td>          <td>Przypominanie (1-3)</td>          <td>3</td>        </tr>
        <tr>
          <td>5</td>          <td>Funkcje językowe (1-2)</td>          <td>2</td>        </tr>
        <tr>
          <td/>          <td>Powtarzanie (1)</td>          <td>1</td>        </tr>
        <tr>
          <td/>          <td>Wykonywanie poleceń (1-3)</td>          <td>3</td>        </tr>
        <tr>
          <td/>          <td>Pisanie (1)</td>          <td>1</td>        </tr>
        <tr>
          <td>6</td>          <td>Praksja konstrukcyjna (1)</td>          <td>1</td>        </tr>
        <tr>
          <td/>          <td styleCode="Bold">Ogółem pkt. [podsumowanie]</td>          <td>28</td>        </tr>
      </tbody>
    </table>
    <paragraph>
      <caption>Zachowanie i reakcje emocjonalne:</caption>      <content styleCode="Underline">stan pozytywny</content>      <br/>       zachowanie adekwatne do sytuacji, pełna świadomość co do miejsca, czasu i
osoby
    </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Układ sercowo-naczyniowy:</caption>       bez zaburzeń     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Układ oddechowy:</caption>       brak dolegliwości, oddech prawidłowy     </paragraph>
    <paragraph ID="OBS_5">
      <caption>Ocena duszności:</caption>       nieobecna przy odpoczynku, pojawiający się
przy średniej aktywności (ICNP: duszność wysiłkowa - 10029414)
    </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Układ pokarmowy:</caption>       bez zaburzeń tj.: łaknienie w normie,
pragnienie w normie, perystaltyka jelit obecna, wydalanie stolca regularne,
masa ciała prawidłowa
    </paragraph>
    <paragraph ID="OBS_6">
      <caption>Ocena nudności:</caption>       brak nudności (ICNP: bez nudności -
10028984)
    </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Układ moczowo-płciowy:</caption>       bez zaburzeń, diureza prawidłowa     </paragraph>
    <paragraph ID="OBS_7">
      <caption>Ocena trzymania moczu:</caption>       trzymanie moczu (ICNP: trzymanie
moczu - 10027836)
    </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Układ kostno-stawowy:</caption>       bez zaburzeń: poruszanie samodzielne,
nie wymaga usprawniania, postawa, budowa i proporcje ciała prawidłowe, napięcie
mięśniowe prawidłowe, ruchomość w stawach pełna
    </paragraph>
    <paragraph ID="OBS_8">
      <caption>Upadki:</caption>       bez upadku 30 dni (występowały od 31-90 dni temu)
(ICNP: upadek - 10029405)
    </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Diagnozy/wyniki pielęgniarskie:</caption>      <content ID="OBS_11">zaburzony proces układu nerwowego - 10037322</content>    </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Uwagi dotyczące przyjęcia pacjenta na oddział:</caption>       Pacjent(ka)
zapoznany z oddziałem (dzwonek do dyżurki, godziny odwiedzin, telefon, toaleta,
godziny posiłków, lekarz prowadzący, regulamin oddziału i Karta Praw Pacjenta).
      <br/>      Pacjent(ka) poinformowany o nie opuszczaniu oddziału: TAK     </paragraph>
  </text>
  <entry typeCode="COMP">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.37"/>      <code code="SBOLSZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala oceny bólu podczas pobytu w szpitalu/24h"/>      <text>
        <reference value="#OBS_1"/>      </text>
      <statusCode code="completed"/>      <effectiveTime value="20150907"/>      <value xsi:type="CD" code="10023130" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Pain">
        <qualifier>
          <name code="BOLSZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.4" codeSystemName="Słownik wartości dla częstotliwości występowania bólu w szpitalu" displayName="Częstotliwość występowania bólu podczas hospitalizacji"/>          <value code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.4" codeSystemName="Słownik wartości dla częstotliwości występowania bólu w szpitalu" displayName="ból wystąpił, ale nie w ostatnich 24h"/>        </qualifier>
        <qualifier>
          <name code="BOLINT" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.6" codeSystemName="Słownik wartości dla intensywności bólu" displayName="Intensywność bólu"/>          <value code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.6" codeSystemName="Słownik wartości dla intensywności bólu" displayName="umiarkowany ból"/>        </qualifier>
      </value>
    </observation>
  </entry>
  <entry typeCode="COMP">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.35"/>      <code code="SADL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="ADL - Samodzielność pacjenta w zakresie podstawowych czynności życiowych"/>      <text>
        <reference value="#OBS_2"/>      </text>
      <statusCode code="completed"/>      <effectiveTime value="20150907"/>      <value xsi:type="CD" code="10000956" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Impaired ability to bath">
        <qualifier>
          <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>          <value code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="potrzebujący nadzoru"/>        </qualifier>
      </value>
      <value xsi:type="CD" code="10028708" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Able to perform hygiene">
        <qualifier>
          <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>          <value code="0" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="niezależny"/>        </qualifier>
      </value>
      <value xsi:type="CD" code="10001046" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Impaired walking">
        <qualifier>
          <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>          <value code="4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="zwiększony zakres opieki/pomocy osób"/>        </qualifier>
      </value>
      <value xsi:type="CD" code="10001005" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Impaired ability to transfer">
        <qualifier>
          <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>          <value code="4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="zwiększony zakres opieki/pomocy osób"/>        </qualifier>
      </value>
      <value xsi:type="CD" code="10000994" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Impaired self toileting">
        <qualifier>
          <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>          <value code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="wymagający okresowej pomocy"/>        </qualifier>
      </value>
      <value xsi:type="CD" code="10029240" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Able to move in bed">
        <qualifier>
          <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>          <value code="0" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="niezależny"/>        </qualifier>
      </value>
      <value xsi:type="CD" code="10028253" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Able to feed self">
        <qualifier>
          <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>          <value code="0" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="niezależny"/>        </qualifier>
      </value>
    </observation>
  </entry>
  <entry typeCode="COMP">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.38"/>      <code code="SZMEC" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala oceny zmęczenia"/>      <text>
        <reference value="#OBS_3"/>      </text>
      <statusCode code="completed"/>      <effectiveTime value="20150907"/>      <value xsi:type="CD" code="10000695" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Fatigue">
        <qualifier>
          <name code="ZMEC" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.7" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny zmęczenia" displayName="Stopień zmęczenia"/>          <value code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.7" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny zmęczenia" displayName="minimalne zmęczenie (zmniejszenie energii, pozwalające dokończyć dzień)"/>        </qualifier>
      </value>
    </observation>
  </entry>
  <entry typeCode="COMP">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.41"/>      <code code="SODL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala klasyfikacji odleżyn"/>      <text>
        <reference value="#OBS_4"/>      </text>
      <statusCode code="completed"/>      <effectiveTime value="20150819"/>      <entryRelationship typeCode="COMP">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.46"/>          <code code="10029065" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="No pressure ulcer"/>          <statusCode code="completed"/>        </observation>
      </entryRelationship>
    </observation>
  </entry>
  <entry typeCode="COMP">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.44"/>      <code code="SDUSZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala oceny duszności"/>      <text>
        <reference value="#OBS_5"/>      </text>
      <statusCode code="completed"/>      <effectiveTime value="20150907"/>      <value xsi:type="CD" code="10029414" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Resting dyspnoea">
        <qualifier>
          <name code="DUSZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.8" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny duszności" displayName="Stopień duszności"/>          <value code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.8" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny duszności" displayName="nieobecna przy odpoczynku, pojawiający się przy średniej aktywności"/>        </qualifier>
      </value>
    </observation>
  </entry>
  <entry typeCode="COMP">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.39"/>      <code code="SNUDN" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala oceny nudności"/>      <text>
        <reference value="#OBS_6"/>      </text>
      <statusCode code="completed"/>      <effectiveTime value="20150907"/>      <value xsi:type="CD" code="10028984" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="No nausea">
        <qualifier>
          <name code="NUDN" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.9" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny nudności" displayName="Stopień nudności"/>          <value code="0" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.9" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny nudności" displayName="brak nudności"/>        </qualifier>
      </value>
    </observation>
  </entry>
  <entry typeCode="COMP">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.36"/>      <code code="SNMOCZSO" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala trzymania moczu - stany ostre"/>      <text>
        <reference value="#OBS_7"/>      </text>
      <statusCode code="completed"/>      <effectiveTime value="20150907"/>      <value xsi:type="CD" code="10025686" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Urinary incontinence">
        <qualifier>
          <name code="NMOCZSO" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.3" codeSystemName="Słownik wartości dla skali trzymania moczu w stanach ostrych" displayName="Stopień trzymania moczu"/>          <value code="0" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.3" codeSystemName="Słownik wartości dla skali trzymania moczu w stanach ostrych" displayName="trzymanie moczu"/>        </qualifier>
      </value>
    </observation>
  </entry>
  <entry typeCode="COMP">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.40"/>      <code code="SUPASZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala oceny upadków podczas hospitalizacji"/>      <text>
        <reference value="#OBS_8"/>      </text>
      <statusCode code="completed"/>      <effectiveTime value="20150907"/>      <value xsi:type="CD" code="10029405" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Fall">
        <qualifier>
          <name code="UPASZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.10" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny upadków podczas hospitalizacji" displayName="Częstotliwość upadków"/>          <value code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.10" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny upadków podczas hospitalizacji" displayName="bez upadku 30 dni (występowały od 31-90 dni temu)"/>        </qualifier>
      </value>
    </observation>
  </entry>
  <entry typeCode="COMP">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.43"/>      <code code="10037322" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Impaired Nervous System Function"/>      <text>
        <reference value="#OBS_11"/>      </text>
      <statusCode code="completed"/>      <effectiveTime value="20150907"/>    </observation>
  </entry>
</section>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:section
(plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F DOCSECT
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.46
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F 10164-2
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
@codeSystemName
1 … 1 F LOINC
@displayName
1 … 1 F History of present illness Narrative
hl7:title
ST 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:text
SD.TEXT 1 … 1 M (plCdotsion)
hl7:confidentialityCode
CE 0 … 1 (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16926 x_BasicConfidentialityKind (DYNAMICZNE)
hl7:languageCode
CS 0 … 1 (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.25 Język dokumentu (DYNAMICZNE)
hl7:subject
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15']]
hl7:author
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18 [4] Autor fragmentu treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18']]
hl7:informant
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14 [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14']]
Wybór 0 … * Elementy do wyboru z:
hl7:entry
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.35 [4] Pielęgniarska skala oceny ADL (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank treeblank gdzie [hl7:observation/hl7:code/@code='SADL']
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
hl7:entry
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.36 [4] Pielęgniarska skala oceny trzymania moczu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank treeblank gdzie [hl7:observation/hl7:code/@code=('SNMOCZDO','SNMOCZSO')]
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
hl7:entry
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.37 [4] Pielęgniarska skala oceny bólu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank treeblank gdzie [hl7:observation/hl7:code/@code=('SBOLSZ','SBOLDT')]
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
hl7:entry
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.38 [4] Pielęgniarska skala oceny zmęczenia (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank treeblank gdzie [hl7:observation/hl7:code/@code='SZMEC']
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
hl7:entry
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.39 [4] Pielęgniarska skala oceny nudności (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank treeblank gdzie [hl7:observation/hl7:code/@code='SNUDN']
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
hl7:entry
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.40 [4] Pielęgniarska skala oceny upadków (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank treeblank gdzie [hl7:observation/hl7:code/@code=('SUPASZ','SUPADT')]
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
hl7:entry
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.41 [4] Pielęgniarska skala oceny odleżyn (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank treeblank gdzie [hl7:observation/hl7:code/@code='SODL']
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
hl7:entry
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.44 [4] Pielęgniarska skala oceny duszności (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank treeblank gdzie [hl7:observation/hl7:code/@code='SDUSZ']
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
hl7:entry
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.43 [4] Diagnozy pielęgniarskie (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank treeblank gdzie [hl7:observation/hl7:code/@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.97']
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1