Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [3] Sekcja informacji o dawkowaniu leku

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.5 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaPrescriptionInstructionsSection Nazwa wyświetlana [3] Sekcja informacji o dawkowaniu leku
Opis Szablon struktury CDA dla sekcji dokumentu uprawnień
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.5
Typ CDA Section Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 2, Używa 0 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.38 Ograniczanie retired [3] Sekcja zalecenia leku na recepcie farmaceutycznej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.62 link retired [2] Treść dokumentu recepty farmaceutycznej (1.3) 2018‑06‑30
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005‑09‑07)
Przykład
Przykład
<section>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.5"/>  <code code="69730-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Instructions"/>  <title>DS.</title>  <text>2x1 tabl. rano i wieczorem</text></section>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:section
1 … 1 M (plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F DOCSECT
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.5
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F 69730-0
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
@codeSystemName
1 … 1 F LOINC
@displayName
1 … 1 F Instructions
hl7:title
ST 1 … 1 M (plCdotsion)
  CONF
zawartość elementu musi być "DS."
hl7:text
SD.TEXT 1 … 1 M (plCdotsion)