Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [3] Sekcja informacji o podaniu szczepionki

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.53 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaVaccineAdministrationSection Nazwa wyświetlana [3] Sekcja informacji o podaniu szczepionki
Opis Szablon CDA dla sekcji informacji o podaniu szczepionki
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.53
Typ CDA Section Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 2, Używa 4 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.70 Ograniczanie active [2] Treść wpisu do karty uodpornienia (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.21 link active [1] Wpis do karty uodpornienia (1.3.1) 2018‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 Ograniczanie active [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18 Ograniczanie active [4] Autor fragmentu treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14 Ograniczanie active [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.42 Ograniczanie active [4] Podanie szczepionki (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.28 (2014‑09‑23)
Przykład
Przykład
<section>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.53"/>  <title>Podanie szczepionki</title>  <text>
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>Rodzaj szczepionki</th>          <th>Data i godzina wykonania szczepienia</th>          <th>Miejsce/droga podania szczepionki</th>          <th>Nazwa szczepionki</th>          <th>Nr serii szczepionki</th>          <th>Osoba wykonująca szczepienie</th>        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr ID="SBADM_1">
          <td>DTaP - 1 dawka przypominająca</td>          <td>2015-09-07 11:25</td>          <td>głęboko domięśniowo</td>          <td>Boostrix 0,5 ml (1 dawka) zawiesina do wstrzykiwań</td>          <td>123456789</td>          <td>Anna Nowak</td>        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </text>
  <entry typeCode="COMP">
    <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.42"/>      <code code="IMMUNIZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" displayName="Immunization"/>      <text>
        <reference value="#SBADM_1"/>      </text>
      <effectiveTime value="201509071125"/>      <routeCode code="IMD" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.112" displayName="Injection, intramuscular, deep"/>      <consumable>
        <manufacturedProduct>
          <manufacturedMaterial>
            <code code="1234" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.6.1" displayName="Boostrix 0,5 ml (1 dawka) zawiesina do wstrzykiwań"/>            <lotNumberText>123456789</lotNumberText>          </manufacturedMaterial>
        </manufacturedProduct>
      </consumable>
      <performer typeCode="PRF">
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.17"/>        <assignedEntity>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49"/>          <id extension="7724514" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2" displayable="true"/>          <code code="PIEL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.18" displayName="Pielęgniarka"/>          <assignedPerson>
            <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1"/>            <name>
              <given>Anna</given>              <family>Nowak</family>            </name>
          </assignedPerson>
        </assignedEntity>
      </performer>
    </substanceAdministration>
  </entry>
</section>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:section
(plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F DOCSECT
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.53
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:title
ST 1 … 1 M (plCdotsion)
hl7:text
SD.TEXT 1 … 1 M (plCdotsion)
hl7:confidentialityCode
CE 0 … 1 (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16926 x_BasicConfidentialityKind (DYNAMICZNE)
hl7:languageCode
CS 0 … 1 (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.25 Język dokumentu (DYNAMICZNE)
hl7:subject
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15']]
hl7:author
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18 [4] Autor fragmentu treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18']]
hl7:informant
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14 [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14']]
hl7:entry
1 … * M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.42 [4] Podanie szczepionki (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [@typeCode='COMP'] [hl7:substanceAdministration [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.42']]]
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
hl7:component
0 … * (plCdotsion)
@typeCode
0 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1